Skip to main content

Full text of "Sveriges historia intill tjugonde seklet"

See other formats


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this filé - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the filés We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these filés for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each filé is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
any where in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 


at|http : //books . google . com/ 


Det här är en digital kopia av en bok som har bevarats i generationer på bibhotekens hyhor innan Google omsorgsfullt skannade in 
den. Det är en del av ett projekt för att göra all världens böcker möjliga att upptäcka på nätet. 

Den har överlevt så länge att upphovsrätten har utgått och boken har blivit allmän egendom. En bok i allmän egendom är en bok 
som aldrig har varit belagd med upphovsrätt eller vars skyddstid har löpt ut. Huruvida en bok har blivit allmän egendom eller inte 
varierar från land till land. Sådana böcker är portar till det förflutna och representerar ett överflöd av historia, kultur och kunskap 
som många gånger är svårt att upptäcka. 

Markeringar, noteringar och andra marginalanteckningar i den ursprungliga boken finns med i filen. Det är en påminnelse om bokens 
långa färd från förlaget till ett bibliotek och slutligen till dig. 

Riktlinjer för användning 

Google är stolt över att digitalisera böcker som har blivit allmän egendom i samarbete med bibliotek och göra dem tillgängliga för 
alla. Dessa böcker tillhör mänskligheten, och vi förvaltar bara kulturarvet. Men det här arbetet kostar mycket pengar, så för att vi 
ska kunna fortsätta att tillhandahålla denna resurs, har vi vidtagit åtgärder för att förhindra kommersiella företags missbruk. Vi har 
bland annat infört tekniska inskränkningar för automatiserade frågor. 

Vi ber dig även att: 

• Endast använda filerna utan ekonomisk vinning i åtanke 

Vi har tagit fram Google boksökning för att det ska användas av enskilda personer, och vi vill att du använder dessa filer för 
enskilt, ideellt bruk. 

• Avstå från automatiska frågor 

Skicka inte automatiska frågor av något slag till Googles system. Om du forskar i maskinöversättning, text igenkänning eller andra 
områden där det är intressant att få tillgång till stora mängder text, ta då kontakt med oss. Vi ser gärna att material som är 
allmän egendom används för dessa syften och kan kanske hjälpa till om du har ytterligare behov. 

• Bibehålla upphovsmärket 

Googles "vattenstämpel" som finns i varje fil är nödvändig för att informera allmänheten om det här projektet och att hjälpa 
dem att hitta ytterligare material på Google boksökning. Ta inte bort den. 

• Håll dig på rätt sida om lagen 

Oavsett vad du gör ska du komma ihåg att du bär ansvaret för att se till att det du gör är lagligt. Förutsätt inte att en bok har 
blivit allmän egendom i andra länder bara för att vi tror att den har blivit det för läsare i USA. Huruvida en bok skyddas av 
upphovsrätt skiljer sig åt från land till land, och vi kan inte ge dig några råd om det är tillåtet att använda en viss bok på ett 
särskilt sätt. Förutsätt inte att en bok går att använda på vilket sätt som helst var som helst i världen bara för att den dyker 
upp i Google boksökning.  Skadeståndet för upphovsrättsbrott kan vara mycket högt. 

Om Google boksökning 

Googles mål är att ordna världens information och göra den användbar och tillgänglig överallt. Google boksökning hjälper läsare att 
upptäcka världens böcker och författare och förläggare att nå nya målgrupper. Du kan söka igenom all text i den här boken på webben 


på följande länk http : //books . google . com/ 


## 


tf^l^ 


v ^■ 


^^ 


HARVARD COLLEGK 
LIBRARY 


^^.^^z^r  v^>^ 


::^:^^i..g^^lv^ 


nfniiillii SMdor 


SVERIGES 

HISTORIA 

INTILL 
TJUGONDE SEKLET 

UNDER MEDVERKAN AT 

0.7nONTBUUS . H.HILDBDRAND 

A.OCH LWEIBtLL,GRC4HR£US 

I^STAVENOW, S.CLÅSON 

OCH Ä.RYDrORS 

UTCITVEN AF 

eniL HILDCBRAND 

RIKSARKIVARIE 
MED TAUUKA UXUSTRAnONER OCH KARTOR 

& 


STOCKHOUn 
Haft. 24   RA.N0B8rnBDT k SÖNBRS FÖRLAC 


1 Kf. 


Vevkets Indelning* 


Afd.  1. Forntiden. 

H   2. Medeltiden. 

Band M. 

Afd. 3. 1621— 1560. 

„   4. 1660— 1611. 

Band S* 

Afd. 6. 1611—1660. 

„   6. 1660— 1718. 


Band 4. 

Afd.  7. 1718 — 1772. 

„   8. 1772— 1809. 

Band 6. *) 

Afd. 9. 1809— 1858. 

„   lO. 1858— 1900. 


*) Afd. 10 ntgifTM fi)re Afd. 9. 


SVERIGES HISTORIA 


SVERIGES 

HISTORIA 

INTILL TJUGONDE SEKLET 

UNDER MEDVERKAN AK 

O. MONTELIUS.   H. HILDEBRAND 
M. OCH L. WEIBULL. G. R. FÅHR^US. L. STAVENOW 
S. CLASON OCH A. RYDFORS 

UTGIFVEN AF 

EMIL HILDEBRAND 

RIKSARKIVARIE 
FÖRSTA AFDELNINGEN 


STOCKHOLM 

P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. 


^ U'c^ . ^^  K  ■ / '' / . 5^ 


STOCKHOLM 

KUNGL.  BOKTnVCKKRIET.   1\ A.  NORÉ«TEDT & SÖNER 

1903 


FORNTIDEN 


AF 


OSCAR MONTELIUS 


INNEHALL 


Stenåldern. 

(Till början af det andra ärtusendet före Kristi födelse.) 

I.   Den äldre sten&ldeni. 

Sid. 
Sveriges första bebyggande 3. 

II.  Den yngre stenåldern.  (Från det femte till början af det andra årtusen- 
det före Kristi födeiso.) 

1. Lefnadssätt 8. 

2. Tillverkningen af stensakerna 27. 

3. Förbindelse med andra länder 35. 

4. Grafvar. — Religion 37. 

5. Befolkningen och dess utbredning. — Lapparnes stenålder. — Vid- 

skepliga föreställningar om stensaker i senare tider  ....   50. 

Bronsåldern. 

(Från början af det andra till midten af det första årtusendet före Kristi födelse.) 

1. Bronsålderns början och indelning 65. 

2. Lefnadssätt 7G. 

3. Förfärdigandet af bronssakerna. — Inhemsk tillverkning  .... 94. 

4. Samfärdsel. — Förbindelse med andra länder 103. 

6. Hällristningar 107. 

C. Grafvar. — Religion 110. 

Järnåldern. 

(Från midten af det första  årtusendet  före till midten af det elfte århundradet 

efter  Kristi födelse.) 

I.   Den förromerska järnåldern.   (Från midten af det sista årtusendet 

före Kristi födelse till vår tideräknings början.) 124. 

II.   Den romerska jämåldem. (Från vår tideräknings början till omkring 
år 400.) 

1. Förbindelse  med  det romerska riket. — Romerska författare om 

Norden 137. 

2. Lefnadssätt 147. 


II 

Sid. 

3. Handel. — Samfärdsel. —Fartyg 161. 

4. Religion. — Offer. — Grafvar 1G7. 

5. De äldsta runorna. — Språket i Sverige under den äldre järnåldern 172. 

III. Polkvandringstiden.   (Från omkring år 400 till omkr. år 800.) 

1. Förbindelse med det bysantinska riket. — Guldrikedom   .... 181. 

2. Grafvar 195. 

3. Politisk historia 203. 

IV. Öfvergångstid fr&n hedendom till kristendom. — Vikingatiden. 

(Från omkring år 800 till midten af det  ll:e  århundradet.) 

1. Sveriges politiska historia under det 9:e och 10:e århundradet   . 213. 

2. Vikingatåg. — Väringafärder 221. 

3. Fartyg. — Vapen 238. 

4. Fredlig samfärdsel med främmande länder 243. 

5. Lefnadssätt. — Näringar 258. 

6. Religion. — Grafvar. — De yngre runorna 274. 


TiUägg. 

Under den tid, tyå är, som förflntit, sedan det första arket af denna del lades under 
pressen, bafva många fynd gifvit nya upplysningar om vårt lands äldsta kulturhistoria. 
Bland dem är det några, som ej kunnat här tillgodogöras, emedan motsvarande del af ar- 
betet redan var tryckt, då de blefvo kända. 

De viktigaste fynd, som af detta skäl ej kunnat här omtalas, äro de, som synas visa, 
att människan börjat taga Sverige i besittning redan på den tid, då Östersjön v var en stor, 
med sött vatten fylld insjö, afstängd från världshafvet därigenom, att Tyskland, Danmark 
och södra Sverige då hängde samman. Under denna period, som af geologerna efter en 
sötvattensnäcka kallas aneylustiden, liksom under den följande perioden, som efter en 
saltvattensnäcka kallas littorinatiden, hafva så stora nivåförändringar mellan vatten och 
land vid den Skandinaviska halföns kuster ägt ram, att människans första uppträdande här, 
om det verkligen inträflfat redan under aneylustiden, måste hafva, såsom s. 7 säges vara sanno- 
likt, fallit vida mer än 10,000 år före våra dagar. 

Andra nya upplysningar, som af samma skäl ej kunnat här begagnas, äro de, som röra 
bronsföremålet fig. 131 och runstenen vid Möjebro (flg. 195) m. fl. 


STENÅLDERN 

(Till början af det andra årtusendet före Kristi födelse.) 


Sveriges historia.   I. 


Två skånska grafvar från stenåldern. 
I. 

DEN ÄLDRE STENÅLDERN. 


Sveriges första bebyggande. 

Då vi söka lära känna vårt fäderneslands historia, träder den frå- 
gan 088 först till mötes: »Huru länge har det land vi nu kalla Sverige 
varit bebodt?» 

Svaret på denna fråga måste tydligen erbjuda stora svårigheter, 
då Sveriges första bebyggande inträffat långt före den tid, som den 
endast nr skriftliga källor ösande historien känner. Det har också 
utfallit olika alltefter de forskares olika ståndpunkt, som försökt att 
afgifva det, och alltefter den på deras tid härskande åsikten om män- 
ni8ko8läktets ålder. Så framställde Olof Rudbeck för mer än 200 år sedan 
med öfvertygelsens hela värme den åsikten, att den svenska halfön var 
bebodd redan före syndafloden, under det att Dalin ej långt efter Rud- 
becks tid sökte visa, att största delen af Sverige ännu vid Kristi födelse 
var  obeboeligt, i det hafvet då stod 13 famnar högre än på hans tid. 

Väl har man för längesedan funnit, att Sverige icke kan, såsom 
Rudbeck trodde, göra anspråk på en vida äldre odling än jordens öfriga 
länder, men vi böra ihågkomma, att, emedan syndafloden på hans tid 
ansågs hafva inträffat knappt 2400 år före Kristi födelse, hans lära 
endast gaf åt Sveriges folk en ålder af något mera än 4000 år. Att 
detta ingalunda är en för hög ålder, veta vi nu. 


STENÅLDERN. 


é- \te\ 


För att få kunskap om det svar på den föreliggfande frågan, som 
forskningen efter Rudbecks och Dalins dagar gifvit, skola vi taga i 
betraktande hufvuddragen af den bild man nu kan teckna af det äldsta 
skedet i Sveriges kulturhistoria, den tid som är känd under namnet 
»den äldre stenåldern». 

Greologien lär oss, att klimatet i Europa ej alltid varit sådant som 
i våra dagar: att en gång länderna i norra och mellersta delarna af 
vår världsdel varit betäckta af ofantliga, långsamt framglidande 
massor af is och snö, liknande den väldiga »inlandsis», som ännu täcker 
största delen af Grönland. Allteftersom dessa ismassor smälte undan 
och drogo sig tillbaka mot norr eller upp mot Alperna, där lämningar 
af dera ännu finnas kvar, kunde människan utbreda sig öfver Europa. 
När denna så kallade istid (den äldre »kvartärtiden») slutade, kan väl 

ännu icke bestämmas, men utan fara att miss- 
taga sig kan man räkna denna tidpunkts af- 
stånd från Kristi födelse i tiotusenden af år. 
Det oaktadt hafva talrika fynd bevittnat 
människans tillvaro i västra Europa — i det 
nuvarande Frankrike, Belgien, England m. fl. 
länder — redan under denna aflägsna period. 
Säkerligen hade emellertid människor mycket 
långa tider lefvat i andra delar af Europa, 
innan vårt land blef beboeligt. 

Först  då  ismassorna  började smälta, då 
den  Skandinaviska  halföns  kuster,  liksom 
det nuvarande Grönlands, blefvo tillgängliga, 
kunde människan bosätta sig där.  Isen drog 
sig småningom allt längre tillbaka, lämnande 
rum  för  en  växt-  och  djurvärld,  som först 
liknade den, hvilken nu tillhör halföns nord- 
ligaste delar, och sedan alltmer antog samma 
karaktär som i våra dagar.  Slutligen blefvo 
resterna af det forna istäcket inskränkta till 
de jöklar (»glaciärer»), som än i dag finnas i 
Jotunheim, i norra Lapplands fjälltrakter och 
i de andra jämförelsevis små områden af halfon, 
där snöns och isens välde ännu i dag är obe- 
stridt. 
De äldsta minnen af människor vi känna i Norden äro några stora, 
groft slagna flintverktyg (fig. 1), som hafva ganska mycken likhet med 
dem från den äldsta stenåldern i västra Europa, den tidiga del af »kvartär- 
tiden», då människan där lefde tillsammans med mammut och andra djur- 
arter, hvilka antingen nu äro utdöda eller endast lef va i helt andra trakter. 
Från en senare tid, ehuru äfven den hörande till den äldre sten- 
åldern, fbrskrifver sig en mängd fynd, som man i södra Skandinavien 


1.  Flintverktyg från den 

. äldsta delen af stenåldern. 

Bohnslän.   Vs. 


SVERIGES FÖRSTA BEBYGGANDE. 


anträffat på de ställen, där den dåvarande befolkningen lefvat. Bland 
boplatserna från denna aflägsna tid hafva de under namnet »kjökken- 
möddingar» (afskrädeshögar) kända fornlämningar, som i stort antal 
påträffats utmed kusterna i vissa delar af Danmark, mest ådragit sig 
uppmärksamheten. 

I dessa kjökkenmöddingar träffar man de af kol ännu betäckta, 
af några stenar löst hopfogade eldstäderna, samt en mängd groft 
slagna, oslipade verktyg af fiinta, delar af simpla lerkärl, redskap af 
ben och horn m. m. Hufvudsakligen bildas emellertid kjökkenmöd- 
dingarna af kvarlefvor från de dåvarande invånarnes måltider, hvar- 
igenom vi på ett i högsta grad oväntadt 
sätt fått en inblick i det dagliga lifvet 
under denna många årtusenden före Kristi 
födelse fallande period af Nordens kul- 
turhistoria. De visa oss ett folk, som 
för sitt uppehälle var helt och hållet 
hänvisadt till jakt och fiske och som i 
många afseenden var närmast jämförligt 
med de mycket lågt stående folkslag, 
hvilka européerna lärt känna i den Nya 
världen. 


2.   Flintverktyg från den äldre stenåldern, 
sedt från två sidor.  Skåne.  */«• 


3.  Flintverktyg från den äldre 
stenåldern. Sk&ne.  */«. 


Hufvudmassan af kjökkenmöddingarna består af ostronskal och skal 
af andra, äfven i våra dagar till föda använda musslor; bland dem ligga 
inblandade en mängd ben af fiskar och fåglar samt af fiera däggdjur, 
bland hvilka de flesta ända till senaste tid varit jaktens mest eftersökta 
föremål:  kronhjort,  rådjur,  vildsvin,  bäfver,  utter,  själhund,  uroxe, 


STENÅLDERN. 


björn, räf, varg, lo, mård, vildkatt m. fl. AnmärkningsYärdt nog sak- 
nas renen, hvilket djur i västra Europa förekom i stor mängd under 
vissa delar af den äldsta stenåldern. Hos det folk, som lämnat dessa 
minnen efter sig, var hunden det enda husdjuret. 

Dåtidens växtvärld var ännu ganska olik den nuvarande. Kjök- 
kenmöddingama hafva nämligen visat sig vara samtidiga med eksko- 
garnas herravälde i det sydliga Skandinavien. De höra till en tid, 
som ligger bakom den, då boken, det nu rådande skogsträdet, in- 
vandrade till dessa trakter. 

I Sverige förekomma visserligen inga kjökkenmöddingar, inga bo- 
platser med massor af ostronskal — vid Skånes kuster funnos ej såsom 
i närheten af de ställen, där de nu omtalade danska fornlämningarna 
liggftf några ostronbankar — , men att människor redan då lefde i södra 
Sverige visas däraf, att man i Skåne upptäckt boplatser från denna tid, 
äfvensom däraf att man mångenstädes där funnit verk- 
tyg af flinta, hvilka äro af fullkomligt samma form 
som de i kjökkenmöddingarna förekommande. Ett par 
sådana flintor ses fig. 2 och 3. De äro groft slagna, 
utan spår af slipning; eggen bildas endast ^f den 
skarpa vinkel, som de båda med två hugg åstadkomna 
bredsidorna göra mot hvarandra. Dessa båda verktyg 
äro funna i Skåne och, liksom de flesta dylika, ej 
långt från hafvet. 

Af naturliga skäl var det de öppna, utmed hafvet 
liggande trakterna i södra och västra Sverige, som 
först togos i besittning. Redan före den äldre sten- 
ålderns slut hade emellertid bosättningen i det inre 
landet börjat. Så har man på flera vid Ringsjöns 
stränder upptäckta boplatser anträffat stenverktyg af 
alldeles samma slag som i kjökkenmöddingarna. 

Alla från Sverige kända arbeten af former karak- 
teristiska för den äldre stenåldern äro emellertid ej funna 
i Skåne. Äfven i andra delar af södra Sverige, särskildt 
utmed den västra kusten, äro sådana fynd anträffade. 
Utom  verktyg  af flinta har man i vårt land, liksom i Danmark, 
funnit sådana af andra ämnen från nu ifrågavarande tid.   Bland dem 
kunna särskildt nämnas sådana hackor af horn som den fig. 4 af bildade. 
Dessa  enkla,  om  ringa  konstfärdighet vittnande föremål, hvilka 
synas  så  obetydliga och värdelösa, att de först i senaste tid ådragit 
sig  forskares  och  samlares  uppmärksamhet, hafva dock i deras ögon, 
som  studera  Sveriges  äldsta  kulturhistoria,  ett  mycket högt värde, 
emedan de måste räknas bland de äldsta spår af mänsklig verksamhet, 
som  man  för  närvarande  känner från Sverige.  De tala om ett folk, 
som stod mycket lågt på den mänskliga odlingens skala.   Hvilken rad 
af  årtusenden  har  icke  fordrats  för  Sveriges  invånare för att från 


Hacka af horn. 
Skåne.  Vs. 


SVERIGES FÖRSTA BBBYGGANDE. 7 

denna låga ståndpunkt höja sig till den de nu innehafva! Det är den 
svenska historiens uppgift att söka följa det svenska folket steg för 
steg på den långa bana, hvars begynnelse- och slutpunkter betecknas 
med »den äldre stenåldern» och »elektricitetens tidehvarf». 

Långsamt har framåtskridandet gått, och säkerligen långsammast 
i början. Äfven under stenåldern kan dock en utveckling till det 
bättre spåras och är där så mycket mera värd vår uppmärksamhet, 
som de medel, hvilka då stodo människan till buds, voro ringa. För 
att öfvertyga oss om att verkligen ganska betydande framsteg gjorts 
redan under denna första period af vår historia, behöfva vi endast 
jämföra de ytterst grofva flintverktygen från den äldre stenåldern 
med de fina, om en förvånande hög grad af skicklighet vittnande arbe- 
tena från stenålderns senare del. 

Ännu kunna vi väl ej närmare bestämma, när stenåldern började 
i , Sverige, när vårt land först trampades af människofot. Men så 
mycket har af de senaste årens undersökningar framgått, att Sveriges 
första bebyggande måste falla mer än 8,000 år före Kristi födelse, så- 
ledes minst 10,000 år före våra dagar, samt att den äldre stenåldern 
slutat och följaktligen den yngre stenåldern börjat senast i det femte 
årtusendet före Kr. föd. Efter all sannolikhet äro emellertid dessa tal 
för låga. 


II. 

DEN YNGRE STENÅLDEKN. 

(Från det femte till början af det andra årtusendet före Kristi födelse.) 

1. 
Lefkiads8ätt. 

Då vi nu skola söka att med bjälp af de spridda minnen, som från 
en så aflägsen tid bevarats till våra dagar, skapa oss en bild af detta 
tidiga skede i vårt lands kultur, måste vi ihågkomma, att det mesta 
af det, som från den tiden genom årtusendena räddats åt oss, gifver 
upplysning endast om några sidor af lifvet under denna aflägsna 
period. Med få undantag är nämligen allt det förstördt, som var för- 
färdigadt af organiska ämnen, således alla kläder, alla byggnader, 
husgeråd och redskap af trä; vi hafva ej kvar mera än en mycket 
ringa del af de arbeten, som varit af sten eller af andra för tidens för- 
störande inverkan mindre utsatta ämnen. 

Vore vi uteslutande hänvisade till de fornminnen från stenåldern, 
som den svenska jorden har att bjuda oss, skulle således bilden af 
våra förfäders lif under den tiden blifva ganska ofullständig. Lyck- 
ligtvis äro vi dock i stånd att i väsentlig mån afhjälpa denna 
brist. Genom en ovanlig förening af gynnsamma förhållanden hafva 
i andra europeiska länder mycket af det, som hos oss saknas, blifvit be- 
varadt. Lämningarna af de schweiziska pålbyggnaderna — byar byggda 
på pålar ute i vattnet nära sjöarnas stränder — låta oss nämligen blicka 
in i lifvet under stenåldern på ett sätt, som ingen för ett hälft år- 
hundrade sedan kunnat ana. Därjämte har man utom Europa haft till- 
fälle att lära känna många folk, som ännu i senaste tid saknat känne- 
dom om metaller och lefvat under nästan alldeles samma förhållanden 
som Sveriges invånare under stenåldern. 

Att oaktadt alla dessa lyckliga omständigheter många frågor ännu 
återstå att besvara om vår stenålder, bör icke förefalla oväntadt. Den 
erfarenhet vi hittills vunnit ger oss dock rätt att hoppas, att fram- 
tida fynd och undersökningar skola skänka oss upplysning om mycket, 
som nu förefaller dunkelt och oförklarligt. 


LBFNADSSlTT. 9 

Vi hafva sett, att de äldsta lämningarna efter människor i Nor- 
den lära oss känna ett folk, som för sitt uppehälle helt och hållet var 
hänvisadt till jakt och fiske. Under långa tider har väl detta förhål- 
lande fortfarit, men att ett sådant tillstånd icke är en nödvändig följd 
af obekantskap med metallers bruk och att ett stenåldersfolk kan idka 
både boskapsskötsel och åkerbruk, det visar erfarenheten från många 
länder både inom och utom Europa. 

Det bör då icke väcka vår förvåning, att man påträffat bevis för 
att äfven den yngre stenålderns folk i Sverige ägde husdjur. I graf- 
vor och lämningar efter bostäder från denna tid har man nämligen 
i vårt land, liksom i andra länder, vid flera tillfällen funnit ben icke 
blott af hund utan ock af nötkreatur, häst, får, get och svin. Dessa 
ben äro funna under sådana omständigheter, att något tvifvel om deras 
samtidighet med stenåldern icke kan flnnais; något tvifvel kan ej hel- 
ler råda därom, att det är ben af tama djur, ej af djur som lefvat här 
i vildt tillstånd. Husdjuren visa sig till och med redan vara allmänna 
här i Norden på den tiden. * 


5.  Skära af flinta med träskaft.  Danmark.  \'4. 

Den omständigheten, att boskapsskötseln var främmande för den 
äldre stenåldern men känd under periodens senare del, är af synner- 
ligen stor vikt, icke blott därför, att den utvisar en förbättring i be- 
folkningens lefhadsförhållanden, utan äfven därför, att vi, då husdjuren 
icke kunna anses vara inhemska i vårt land, häri spåra verkan af en 
förbindelse mellan Sverige och den öfriga världen under stenåldern. 
Vi kunna tillägga, att detta förhållande utan tvifvel äfven antyder 
en förbindelse mellan Asien och Europa och att husdjuren torde 
kunna betraktas såsom den första af de många i kulturhistoriskt hän- 
seende oskattbara gåfvor, som Europa mottagit af Orienten. Andra 
sådana gåfvor äro sädesslagen och därefter vid olika tider kopparn, 
bronsen, järnet och skrifkonsten, — för att blott anföra några exempel. 

I ruinerna efter de schweiziska pålbyggnaderna har man funnit 
bevis för att hvete, kom, hirs och lin under stenåldern odlades af Al- 
pemas folk. Äfven i Sverige gå åkerbrukets anor upp till stenåldern. 
Märkliga  fynd  hafva  nämligen visat, att hirs, korn och hvete redan 

* Af 23 danska benprylar frän stenäldern voro endast 3 af rädjar, alla de andra 
af hnsdjnr (20 af får och en af get.) 


10 


STENÅLDERN. 


Handkvarn af sten.  Västergötland.  Vs. 


före slutet af denna period odlades här. I ytan af lerkärl, om bvilkas 
inhemska ursprung intet tvifvel är möjligt, har man nämligen iakttagit 
aftryck af såväl sädeskorn som delar af axen hörande till dessa sädes- 
slag. Fig. 5, efter ett ur en dansk torfmosse upptaget original, visar, 
huru man af trä och flinta kan göra de skaror, som man behöfver vid 
sädens aftagande. Dessutom har en och annan handkvarn af äldsta 
slag (fig. 6) anträffats under förhållanden, som göra det mycket sanno- 
likt, att den förskrifver sig 
från stenåldern. Dylika 
kvarnar användas ännu i 
dag hos många folk på låg 
kulturståndpunkt. Huru de 
begagnas, ses af fig. 7. 

Ett af de väsentligaste 
villkoren för möjligheten af 
åkerbruk är, att befolk- 
ningen är bofast och icke 
ständigt strof var omkring med sina hjordar för att söka nya jakt- 
marker och fiskvatten. Att detta villkor varit uppfylldt i Sverige 
under dten yngre stenåldern, visas af de väldiga grafbyggnadema från 
denna tid, som i så stort antal ännu finnas kvar, oaktadt naturligtvis 
de flesta blifvit förstörda. Uppförandet af dessa grafvar, byggda af 
stenblock, hvilka ofta genom sin storlek väcka vår förvåning, förutsätter 

gemensamma ansträngningar af 
en större menighet och början 
af ordnade samfundsförhållan- 
den. Ätt dessa grafvar mången- 
städes, såsom i Falköpingstrak- 
ten, ligga i större antal helt 
nära hvarandra, är ett ytter- 
ligare bevis för att befolkningen 
var bofast under denna tid. 

De bästa boningarna un- 
der stenåldern här i Norden 
voro enkla hyddor. Hvar de 
legat, kan man ännu mången- 
städes se, emedan af dem, lik- 
som af boplatserna på kjökken- 
möddingarnas tid, eldstäderna finnas kvar. På vissa ställen här i Skandi- 
navien synas hyddorna hafva legat något högre än den omgifvande 
marken, emedan lämningarna af eldstäderna betäcka ytan af små upp- 
höjningar. Oftare voro dock hyddorna något nedsänkta i jorden. Tom- 
terna visa sig nämligen som runda eller rundadt aflånga fördjupningar, 
vanligen med en stenlagd botten, som ligger några fot under den nu- 
varande jordytan.   Den mörka jord, som fyller insänkningen, innehåller 


7.  Sädesmalning i Sydafrika. 


LBFNADSSÄTT. 11 

Tipplösta organiska ämnen, kolbitar, brända stenar jämte några djnr- 
ben, skadade stenverktyg och affall från tillhuggningen af flintan, allt 
saker som  man  kan vänta att finna på marken i en stenåldersbydda. 

Alldeles liknande tomter med dylikt innehåll äro kända från 
andra europeiska länder, särskildt från norra Italien, där de ofta träf- 
fas i stort antal tillsammans. Ofverallt har den runda formen varit 
den allmännaste, och den har bibehållit sig mycket långt ned i tiden. 
Ännu under de första århundradena efter Kristi födelse äro germa- 
nernas hyddor på de romerska segermonumenten afbildade som runda. 

Vanligen, om ej alltid, voro stenålderns hyddor icke timrade af 
stockar, såsom senare tiders stugor, eller byggda af uppresta plankor, 
såsom medeltidens stafkyrkor, utan byggda på samma sätt som de i 
vissa trakter af Sverige ända in i vår tid förekommande »klenhusen». 
Stommen i en sådan byggnad bildas af trästolpar och väggarna för 
-öfrigt af smala, i b varandra flätade grenar och kvistar; det hela är 
både på insidan och utsidan öfversmetadt, »klenadt», med ett tjockt 
lager lera. Om en på detta sätt uppförd hydda förstöres af eld, blir 
leran bränd. De nedfallande bitarna af väggens lerbeklädnad, hvilka, 
emedan de äro brända, kunna bevara sin form ända till våra dagar, 
visa då på ena sidan intryck af grenar och kvistar; på den andra 
sidan ses offca aftryck af deras fingrar, som för årtusenden sedan klenat 
väggen. Sådana lerbitar hafva verkligen någon gång anträffats här i 
Norden under förhållanden, som ådagalägga, att de förskrifva sig från 
stenåldern. 

Möjligt är ock, att bostäder af ungefär samma form som de här 
nedan omtalade, under namn af gånggrifter kända grafvarna (fig. 53) 
funnits i Sverige under denna tid. I nordligaste delen af den Skan- 
dinaviska halfön lefva ännu några lappar i liknande' stugor, som af 
dem kallas »gammer». 

Mellersta Europas folk bodde, såsom vi sett, under stenåldern 
mångenstädes i byar byggda på pålar ute i sjöarna. I nordligaste 
Tyskland hafva visserligen lämningar af sådana pålbyggnader anträf- 
fats, men från Sverige äro inga säkra fynd af det slaget kända. 

Däremot har det visat sig, att i Sverige liksom i många andra euro- 
peiska länder, en del af stenålderns befolkning nöjt sig med att bebo 
af naturen danade grottor. Så har det vid en för några år sedan före- 
tagen, omsorgsfull undersökning visat sig, att den rymliga grottan 
»Stora Förvar» på Stora Karlsö, väster om Gottland, varit under lång 
tid bebodd. 

Man fann nämligen i denna grotta ett lager af omkring 3,5 me- 
ters mäktighet, bildadt af kol och aska med inbäddade djurben samt 
fomsaker. Lagrets öfversta del härrörde visserligen från folk, som 
för längre eller kortare tid tagit sin boplats i grottan under senare 
delen af hednatiden. Men den därunder liggande, ojämförligt största 
delen af lagret, till en sammanlagd mäktighet af nära 3 m., förskrifver 


12 STENÅLDERN. 

sig från stenåldern. Denna del af lagret innehöll öfverst ben af de 
vanliga husdjuren, men märkvärdigt nog ej hunden, blandade med ben 
af fiskar och själar, under det att i lagrets djupaste delar endast de 
senare och inga husdjur forekommo. Jämte benen träffades i stor mängd 
bitar af lerkärl från den yngre stenåldern, yxor och andra redskap af 
sten, prylar, pil- och harpunspetsar, samt metkrokar af ben, ett slags 
knifvar af vildsvinsbetar m. m. Lämningar af härdar funnos flerstä- 
des, såväl invid grottans väggar som i dess midt. Alla tecken tyda 
på att grottan under stenålderns senare del varit året om bebodd. 

Särskild uppmärksamhet förtjäna de hufvudsakligen i de öfre sten- 
ålderslagren träffade människobenen. Dessa härrörde ej från begraf- 
ningar och bildade ej hela skelett eller ens större delar af sådana. De 
voro alltid spridda samt klufna eller på annat sätt stympade och 
kastade mot grottans väggar, omständigheter som leda tanken på att 
människoätare bott i grottan. Detta är i själfva verket så mycket 
mindre oväntadt, som det i våra ögon så ohyggliga bruket att äta 
människor visat sig haf va en gång varit allmänt här på jorden. Histo- 
riska anteckningar hafva också att tala om detta bruk långt efter sten- 
ålderns slut i vissa delar af Europa. 

Af husgerådet hafva vi knappt annat kvar från stenåldern än 
några lerkärl, af hvilka flera tydligen varit använda som kokkärl. 
Det sot, som någon gång ännu betäcker dem, vittnar om en sådan 
användning. 

Eldstäderna i kjökkenmöddingarna visa också, att nordborna redan 
under den äldre stenåldern kunde koka sin föda. På en tid, då icke 
ens eldstål och flinta fanns, var det dock icke så lätt som nu att åstad- 
komma eld. Man kunde endast få eld antingen genom att hastigt och 
länge gnida två fullkondigt torra trästycken mot bvarandra — såsom 
flera »vilda» folk ännu i senaste tid måst göra — eller med tillhjälp af 
flinta och svafvelkis, använda ungefär som stål och flinta. Åtskilliga 
fynd visa, att detta senare sätt varit kändt under stenåldern. 

Såsom minnen från en tid, då elden endast genom den mödosamma 
gnidningen af ett par torra träbitar kunde uppväckas, torde man 
kunna betrakta dels den roll, som »gnidelden» ännu spelar, äfven i 
vårt land, vid signerier, dels det hos många folk förekommande bruket 
att underhålla en aldrig slocknande eld, hvilket bruk väl först iakt- 
togs af praktiska och sedan af religiösa skäl. Då denna heliga eld 
någon gång slocknade och måste åter tändas, eller då den på vissa 
tider skulle förnyas, fick det mångenstädes endast ske genom gnideld. 

Ännu i senaste tid har visserligen krukmakarkonsten varit 
okänd för flera folk. De i kjökkenmöddingarna funna bitarna af grofva 
lerkärl visa emellertid, att denna viktiga konst redan under den äldre 
stenåldern varit känd här i Norden, om än dess alster röja nybörjaren. 
Ett stort antal ur grafvarna, särskildt i Skåne, upptagna lerkärl (fig. 
8) ådagalägger dock både genom sitt »gods», sin form och sina sirater^ 


LBFNADSSÄTT. 


13 


8.  Lerkärl 


att nordborna under stenålderns senare del gjort ganska betydande 
framsteg i denna konst. Utom dessa finare kärl hittar man emellertid 
ofta i grafvar från samma tid andra, mycket gröfre lerkärl, h vilka 
mera likna dem från periodens äldre del. 

Äfven de bättre kärlen från vår 
stenålder äro förfärdigade af mer eller 
mindre oslammad lera. De äro gjorda 
på fri hand, utan hjälp af drejskif va, och 
brända i öppen eld. De på dessa kärl 
anbragta siraterna hafva ofta varit fyllda 
med en hvit, kritlik massa. 

Många lerkärl från stenåldern äro 
nedtill afsmalnande och afrundade, så att 
de icke kunna stå fbr sig själfva. De på 
dem vanligen förekommande hålen eller 
små öronen visa också, att de varit af- 
sedda att hängas öfver elden eller att 
bäras med remmar; ej sällan hafva de 
lock. 

Att äfven träkärl begagnats här i 
Sverige under stenåldern är naturligt, 
ehuru vi icke kunna vänta att finna några 
sådana kärl, då arbeten af trä så godt 
som aldrig bibehållit sig hos oss från 
denna aflägsna tid. Någon gång har man 
dock i danska fynd från stenåldern träffat 
lämningar af träkärl. En i Danmark 
funnen träsked från stenåldern är afbil- 
dad fig. 9. 

Lerkärlen från stenåldern hafva ett 
särskildt värde för oss, därför att vi på 
deni finna nästan de enda till vår tid 
bevarade profven på de under stenåldern 
i Norden vanliga siraterna. Dessa voro, 
som det här afbildade kärlet visar, myc- 
ket enkla och bestodo endast af räta 
linier, sicksacklinier, rektanglar fyllda 
med parallella streck, och dylikt. 

På andra fomsaker från den nordiska stenåldern ses några få af- 
bildningar af djur. De enda man nu känner från Sverige finnas å en 
i en skånsk torfmosse funnen hornyxa. Af de två på denna yxa af- 
bildade djuren, båda troligen hörande till hjortsläktet, är det ena i 
originalets storlek återgifvet här ofvan, fig. 10. Några mellan djur- 
bilderna inristade ornament äro af en form karakteristisk for en ganska 
sen del af den yngre stenåldern här i Sverige. 


9.   Träsked.  Danmark. 


10. 


Djurbild på en i Skåne 
funnen hornyxa.  Vi- 


14 


STENÅLDERN. 


Af kläder har man ännu icke träffat nå^a lämningar i fynden 
från vår stenålder. De voro under periodens senare del sannolikt icke 
endast af skinn och läder utan äfven af ylle, emedan fåret då, såsom 
vi sett, var allmänt här. I Schweiz odlade man visserligen redan 
under stenåldern lin, och i lämningarna efter en pålbyggna^d från 
denna tid är en bit ganska fint linne anträffad. Men här i Norden 
har man icke funnit någon antydan om att linet eller linnet varit 
kändt redan under denna period; och det synes vara så mycket 
osäkrare, om så varit fallet, som man äfven under bronsåldern funnit 
mycket få spår af linne här. 


11.  Modern spinnkrok 
af trä,  Svenge.   V*- 


12.  Flintskrapa. 
BohiiBläii.  V*. 


13.  Benpryl. 
Västergötland. V 


Mellersta Europas stenåldersfynd innehålla ofta sländtrissor, 
hvilka visa, att konsten att spinna med slända redan då var känd 
där. Huruvida sländans bruk äfven i vårt land går lika långt upp i 
tiden, är ovisst. Något fynd af sländtrissa från stenåldern är visserli- 
gen hvarken kändt i Sverige eller Danmark, men detta förhållande kan 
dock ej anföras såsom ett afgörande bevis för att sådana spinnredskap 
varit okända här, då ju sländor med trissor af trä ännu i vår tid an- 
vändts i vissa trakter af Sverige och då man ej kan vänta, att sådana 
lätt förgängliga föremål skulle hafva bevarats i årtusenden. 

Äfven om sländans bruk icke ännu hunnit sprida sig hit, följer 
dock ej däraf, att konsten att spinna varit helt och hållet okänd här; 
från vår bronsålder har man icke heller ännu funnit någon sländtrissa, 
och dock voro ylletyg, utan tvifvel väfda af här i Norden spunnen ull. 


LEFNADSSlTT. 15 

bevisligen i bruk då. Det finnes nämligen ett spinnredskap ännu 
enklare än sländan, hvilket likasom denna ännu begagnas i vissa 
aflägsna delar af vårt land; det är »kroken», gjord af första bästa 
trädgren. Fig. 11 visar en sådan spinnkrok. Den långa grenen a 
hålles i högra handen, under det att den vänstra bereder ullen (eller 
linet eller nöthåret), som fästes vid c; genom högra handens rörelse 
kringvrides kroken, och det färdigspunna garnet nystas efter hand upp 
omkring 6. 

De till kläder, tält och dylikt afsedda skinnen rengjordes och be- 
reddes genom skrapning med sådana flintverktyg som fig. 12. Dessa 
äro på undersidan flata och på öfversidan mer eller mindre kuUriga 
samt hafva en rundad, genom små hugg bildad egg. De flesta »skra- 
porna» hafva dock icke såsom den här afbildade ett handtag af flinta 
i samma stycke som bladet utan äro korta, ofta nästan runda och 
hafva väl varit insatta i skaft af trä eller ben på samma sätt som 
dylika, af eskimåerna i senare tid begagnade skrapor af sten. 

Många af dessa flintskrapor, hvilka i stort antal förekomma i 
fynden från stenåldern både i Sverige och andra länder, hafva dock 
utan tvifvel äfven varit använda till andra ändamål, t. ex. i stället för 
hyfvel för att finskrapa träarbeten. 

Skinnkläderna syddes troligen med trådar gjorda af senor, på 
samma sätt som eskimåer och lappar ännu bruka. Huru sådan tråd 
tillverkas af renens senor i Lappland, se vi af följande beskrifning: 
»De senor, som finnas å renens framben till fotens böj muskler, till- 
varatagas alltid, och om de icke genast användas, förvaras de torkade^ 
tills de behöfvas för att däraf göra tråd. Motsvarande senor från 
bakbenen anses sämre och äro äfven gröfre; de begagnas till snören 
men bearbetas, liksom de förstnämnda, för detta ändamål hufvudsak- 
ligen sålunda: torkade uppmjukas senoma med vatten, färska behand- 
las de direkt. Först bultas de och upplossas därigenom; därefter sön- 
derslitas de med tänderna i långa lockar, allt finare och finare; nu 
uppblötas de ytterligare på så sätt, att de uppvärmda ingnidas med 
märg eller något annat fett, så att de blifva så hala och smidiga som 
möjligt. Därefter tillspetsas hvarje tråd och dragés successivt genom 
hål af olika storlek, borrade för ändamålet i skifvor, ibland gjorda af 
metall men vanligen af trä eller ben eller af de handformiga fram- 
taggama å renens horn. Genom sådan dragning blir tråden slät och 
jämntjock, samt, då den dragés genom allt finare hål, ibland ytterligt 
fin. Två sådana trådar snos sedermera tillsammans med handen mot 
kinden eller låret, under det att de tid efter annan blötas med saliv. 
Man brukar icke alltid och öfverallt dessa maskiner utan blott tand 
och band, hvarmed man hjälper sig fram, om äfven tråden icke blir så 
jämn och vacker.» 

I svenska grafvar från stenåldern hittas ej sällan benprylar 
(fig.  13),  af hvilka de flesta tydligen varit använda till att vid söm- 


IG STENÅLDERN. 

Dad i läder och skinn borra hål för tråden. Däremot bar man ännu 
icke hos oss fannit några synålar från denna tid. I Frankrike och 
England begagnades emellertid redan under stenålderns äldre del 
ganska fina synålar af ben med ett litet öga vid öfre ändan, såsom på 
de nu brukliga synålarna. Man har äfven i franska grottor från 
nämnda tid funnit flintspåner, fint tillspetsade i ena ändan, hvarmed 
man troligen borrat nålarnas ögon. Dylika, ehuru något gröfre ben- 
nålar användes i Grönland ännu i början af förra århundradet. Sir 
John Ross säger (år 1819) om de grönländska kvinnorna, att de »sy med 
nålar af elfenben och trådar af själens senor; sömmarna är o så nätta, 
att de knappt märkas». 

Såsom prydnader och ärorika minnen från jakten, eller som amu- 
letter, buros genomborrade tänder af björn, varg, vildsvin och andra 
djur. Detta bruk återfinna vi mångenstädes såväl inom som utom 
Europa och såväl under stenåldern som i senare tid. 


9 


14.  Vi. 15.  Vi. 16.  V». 

14—16.   Bärnstenspärlor.  Västergötland. 

De förnämsta prydnader, som under stenåldern stodo nordbon till 
buds, voro för öfrigt pärlor och andra arbeten af ben och bärnsten. 
Först mot stenålderns slut har guldet, såsom en stor sällsynthet, letat 
sig väg hit till Norden; i en vid Hjällby i Västergötland upptäckt 
graf från stenålderns sista period hittade man för några år sedan en 
liten spirallagd pärla af guldtråd. Pärlor af glas blefvo däremot först 
under bronsåldern kända i Norden. Östersjöns kuster, äfven den 
skånska, erbjödo i stället nordborna tillgång på bärnsten, som hos 
södra Europas folk stod i så högt värde, att den med dryga kostnader 
hämtades från Norden. Fig. 14 — 16 visa några af de för denna tid van- 
liga formerna af bärnstenspärlor. I en gånggrift vid Falköping hittades 
för flera år sedan en bärnstenspärla af samma form som de vanliga 
stenyxorna med skafthål (fig. 15); andra likna mer eller mindre sådana 
yxor med utsvängd egg i båda ändar, som fig. 28. 

I gånggrifter, äfven i det från bärnstenskusterna ganska aflägsna 
Västergötland, hittas ofta bärnstenspärlor i stort antal. Så fann man 
är  1868 i en dylik graf helt nära Falköping öfver 200 sådana pärlor. 


LEFNADSSÄTT. 17 

I de till en senare del af stenåldern hörande grafvar, som äro kända 
under namn af hällkistor, har man däremot endast ytterst sällan hit- 
tat bämstenspärlor, h vilket är särskildt anmärknings värdt därför, att 
några af de med största omsorg undersökta grafvama af detta slag äro 
belägna i samma trakt som de på bämstenspärlor rika gånggrifterna. 
Denna omständighet förtjänar vår uppmärksamhet så mycket mera, som 
bämstenspärlor äfven äro mycket sällsynta, ja knappt någonsin anträf- 
fats, i svenska grafvar från bronsåldern. 

Förklaringen till dessa förhållanden bör utan tvifvel sökas däri, 
att nordborna genom den samfärdsel med andra länder, hvilken, såsom 
vi af det följande få se, börjat redan under stenåldern, hade lärt 
känna, huru dyrbar bärnstenen var. En följd häraf blef, att under sten- 
ålderns sista del, då hällkistoma voro den vanliga grafformen, liksom 
under bronsåldern, prydnader af detta kostbara ämne icke nedlades i 
grafvama så allmänt som under den äldre tid, då gånggrifterna bygg 
des och då man ännu ej lärt sig inse bärnstenens höga värde. Å andra 
sidan har uppenbarligen den omständigheten, att södra Europas folk 
genom denna samfärdsel lärde känna Nordens rikedom på bärnsten, 
mäktigt bidragit till, om icke varit den allra förnämsta orsaken till, 
att handeln med våra trakter snart blef af den betydelse, som brons- 
ålderns historia visar. 


Om vi få döma efter förhållanden hos de flesta andra folk på 
ungefär samma bildningsgrad som nordborna under stenåldern, var väl 
arbetet så fördeladt, att kvinnorna måste sörja för allt, som hörde till 
de i hemmet förefallande göromålen, äfven de tyngsta, under det att 
männen tillbragte sin tid med fiske, jakt och krig. Af lätt insedda 
skäl hafva emellertid vida talrikare minnen af dessa männens syssel- 
sättningar än af de kvinnliga arbetena bibehållit sig till vår tid. Sam- 
lingarna innehålla också ett mycket stort antal jakt- och stridsvapen. 

Fiskedon äro flera gånger anträffade. Bland dem märkas i synner- 
het metkrokar af ben och harpuner eller spjut. Metkrokarna (fig. 17) 
likna till formen nästan helt och hållet dem, som ännu i våra dagar, 
årtusenden efter stenålderns slut, äro i bruk. Harpunema voro skodda 
med spetsar antingen af flinta eller af ben. 

Äfven not eller nät begagnades af nordborna under stenåldern (fig. 18). 

Att stenålderns nordbor för fiske och sjöfärder hade något slags 
fartyg, är naturligt och bevisas bland annat af de i kjökkenmöddin- 
gama liggande ben af sådana fiskar, som endast kunna fångas ute i haf- 
vet på djupt vatten. Såvidt vi känna, har man emellertid ännu icke i 
Sveri^ funnit någon farkost, som med säkerhet kan hänföras till denna 
tid, ehuru de i våra sjöar och mossar ofta påträffade, af en urholkad 
tr&dst&m,  vanligen af ek, gjorda båtar med skäl kunna anses fullkom- 

Sreripes hUtorin.   I. 2 


18 


STENÅLDERN. 


17.   Metkrok  af 
hen. Skåne. ' 2. 


VJ.  Spjutspets af 
Jiinta.   Skunc.   * .i 


LS.   Nät. 
Danmark.   ' 


ligt  likna  den  äldsta  tidens fartyg.   Åldern kan  dock icke i h varje 
särskildt fall bestämmas, då sådana :ekstockar^ äfven begagnats långt 

efter*stenåldern8 slut, i vissa 
mera aflägsna nejder af värt 
land ända in i våra dagar. 
Bland lämningarna efter 
schweiziska pålbyggnader 
har man däremot funnit flera 
sådana ekstockar (kanoter), 
h vilka bevisligen höra till 
stenåldern och bronsåldern. 
Redan långt före sten- 
ålderns slut måste man 
emellertid här i Norden 
hafva haft äfven något större 
båtar än de ur en stam ur- 
holkade ekstockarna, så att 
man utan alltför stora svå- 
righeter kunde komma öfver 
från den svenska kusten ej 
blott till Åland och Finland 
utan också till Gottland, 
Danmark och Tyskland. 
Med alla dessa trakter 
stod nämligen Sverige då i 
ganska liflig förbindelse. Så- 
som vi af det följande få 
se, hafva vi äfven grundade 
skäl att antaga en direkt 
samfärdsel mellan Sveriges 
västra kust och England 
under stenålderns sista del. 
Erfarenheten från senare 
tider visar, huru verkligen 
så stora fartyg blifvit utan 
användning af metall byggda, 
att man med dem kunnat 
öfverfara vida haf. 

De dels för jakten dels 
för kriget afsedda vapen, 
som begagnades under sten- 
åldern och som åtminstone 
delvis ])evarats till vår tid, voro: dolkar, spjut och lansar, bågar och 
pilar, yxor och stridshammare, klubbor af trä och sten samt slungor. 
Skölden,  af  trä och  skinn,  var troligen det enda förs vars vapnet.   Af 


20. Spjut med stenspets- 
(i rönland.   * 1. 


LEFNADSSÄTT. 


19 


21.  Pilspeta af 

flinta, funn. 

Skåne.  ', 1. 


slungor och sköldar hafva dock ännu icke några lämningar blifvit 
funna i Sverige, ehuru erfarenheten från andra länders stenäldersfolk 
sätter det utom allt tvifvel, att de icke varit okända här. 

Af de öfriga vapnen hafva vi med få undantag naturligtvis endast 
de delar i behäll, som varit af sten, det vill säga de spetsar, med hvilka 
spjuten och pilarna varit skodda, 
(lolkamas klingor samt yxornas 
blad, hamrarna och klubborna 
af sten. Men sådana vapen äro 
i tusental  funna här i landet. 

Spjutspetsarna af flinta (fig. 
Ii)) hafva någon gång ända till 
40 centimeters längd, ehuru de 
äro mycket tunna: praktstycken, 
i afseende på hvilka vi förvånas 
lika mycket öfver huru det 
varit möjligt att åstadkomma 
(lem af ett .så skört ämne som 
flinta som däröfver, att de 
kunnat oskadade bevaras till 
var tid. 

Huru spjut- och pilspet- 
.^arna varit fästa vid skaften, 
ses af de från stenåldersfolk i 
nyare tid härstammande vapen 
af samma slag med spetsar af 
st^n, hvilka äro afbildade fig. 
1^0 och 22. 

Man har några gånger här 
i Norden funnit ben af männi- 
skor och djur, som tydligen 
blifvit dödade eller sårade med 
pilar, eller andra dylika vapen 
af flinta. Så hittades i en gång- 
^ft vid Borreby pä Själland 
en människohufvudskål, i hvars 
ena ögonhåla en liten pilspets 
af flinta satt fast. I en dansk 

torfmosse har man funnit underkäken af en kronhjort, som blifvit 
träffad af en flintpil, hvilken genom stötens häftighet sprungit sönder, 
så att många små skärfvor däraf inträngt i benmassan, ehuru såret sedan 
blifvit läkt. I en annan torfmosse hittades skelettet af en kronhind, i 
hvilkens ena refben en af benmassa öfvervuxen flintskärfva inträngt. 
Och i Skåne har man nyligen uppgräft ett hästhufvud, i hvilket den 
spjutspets eller snarare dolk af flinta ännu sitter, hvarmed djuret dödats. 


22.  Moilern 
pil  med 
Jtintspetii, 


23.  Trekantig 

pilspets af 
flinta.  Skåne. 


24. Pilspets af 
hen med tvä 
rader insatta 

fiintshärfvoi'. 
Skåne.  V/1. 


20 


STENÅLDERN. 


Jämte pilspetsar af flinta (fig. 21 och 23) användes säkerligen under 
stenåldern, liksom långt därefter, äfven sådana af ben. I svenska torf- 
mossar finner man äfven ej sällan ett slags pilspetsar af ben, hvilka 
utmed  båda  kanterna  äro  försedda  med  en  djup fåra, hvari tunna, 

skarpa flintskärfvor äro fästa med ett mörk- 
brunt hartslikt ämne (fig. 24). Lämningar af 
samma slags harts ses ofta vid bakre ändan 
af benet, som därmed varit fäst vid pilskaftet. 
Bågarna voro gjorda endast af ett stycke 
böjdt spänstigt trä, utan stock, således lik- 
nande de »långbågar», som varit i bruk här i 
Norden under brons- och järnåldern, samt hos 
senare tiders stenäldersfolk. I lämningarna 
efter en till stenåldern hörande pålbyggnad 
i Schweiz har man funnit sådana bågar af 
idegran. 

Flintdolkarnas klingor äro alldeles lika 
spjutens. De flesta hafva varit fästa i trä, 
och då är det numera omöjligt att af göra, om 
ett sådant flintvapen haft ett kort fäste och 
varit användt som dolk eller om det haft ett 
långt skaft och varit användt som spjut. 

Många hafva dock äfven fästet af flinta, 
utknackadt ur samma stycke som klingan, och 
visa sig således hafva varit dolkar (fig. 25). 
Sådana flintdolkar, vittnen om en oväntad lyx 
— då ju dolken var ett lika godt vapen, an- 
tingen den hade fästet af trä eller af flinta — , 
förekomma icke i något europeiskt land utom 
Norden. Fästena på dessa dolkar äro ofta ut- 
arbetade med synnerlig omsorg, baktill ut- 
svängda och utmed kanterna prydda med små, 
regelbundna hugg; man har tydligen i flinta 
eftergjort det med läder öfverklädda träfäste, 
hvari flintdolkens klinga vanligen satt, och de 
fint utsirade kanterna äro efterbildningar efter 
dé sömmar, som just där hopfogat lädret. Van- 
ligen är klingan på en sådan dolk stor, bred, 
fint knackad, af särdeles vacker form, med 
smakfullt böjda, någon gång fint sågtandade 
©ggä-r. Stundom är klingan däremot mycket smal och obetydlig. Då 
^ggöii genom en stöt mot något hårdt föremål blef skadad, måste den 
nämligen knackas om; och för att klingan ej skulle bli sned, var det 
nödvändigt att omarbeta äfven den andra eggen. Härigenom förminska- 
des småningom  dolkens bredd, och man finner ej sällan flintdolkar, af 


25. Flintdolk. Småland. 


lepnadssXtt. 


21 


hvilkaä  klinga endast en smal spets återstår, under det att fästet bi- 
behållit sitt ursprungliga utseende. 

Sådana stenyxor som fig. 26 — 28 hafva tydligen icke varit ämnade 
till verktyg utan till vapen, såsom vi se af deras prydliga form och det 
myckna på dem nedlagda arbetet. På de flesta andra stenyxor kan 
man däremot icke se, huruvida de varit gjorda för det ena eller andra 
ändamålet. De stora, tunga flintyxor af ända till 45 cm:s längd, som 
några gånger blifvit funna i Sverige, synas vara nästan lika litet lämp- 
liga till vapen som till verktyg; möjligen böra de betraktas som votiv- 
yxor,  symboler  af solguden eller offrade åt honom.  Detsamma gäller 


*^'^^,_ 


26.  Stenyxa med 
skafthål.  Syerige.  */ 


27.   Stenyxa med 
skafthål  Gk)ttland.  ' 


28.  Stenyxa med skaft- 
hål   Skåne.   Va. 


också om de största stenyxorna af trapp. En sådan, funnen i Kville 
socken, Bohuslän, håller 35 cm. i längd och väger öfver 2,8 kilo. Van- 
ligen äro dock yxorna både af flinta och andra stenslag betydligt 
mindre (fig. 30). 

Många stenyxor hafva borrade hål, i hvilka skaften varit instuckna 
på samma sätt som i de nu brukliga yxorna. I flintan kunde man 
dock ej borra sådana hål, hvarför alla flintyxor, liksom en mängd yxor 
af andra stenslag hafva skaftats så, att yxan fästes i ett klufvet 
eller genomborradt skaft på ett sätt, som vi genom flera intressanta 
fynd lärt känna. Så har man ur en torfmosse i Danmark gräft upp 
ett träskaft för en stenyxa (fig. 31). Fig. 32 visar en stenyxa med 
ännu  bevaradt  träskaft,  funnen i en torfmosse i England, och fig. 33 


22 


STENÅLDERN. 


ses en flintyxa med träskaft, upptagen nr en dansk torfmosse. Des.^- 
utom har man i en torfmosse vid Borreby nära Lund i Skåne funnit 
en flintyxa (fig. 34), hvilken tydligen varit skaftad på samma sätt. 
Rundt omkring denna yxa, hvars yta for öfrigt är grå, ses nämligen 
något ofvan midten ett ljusare band af 3,6 cm:s bredd, hvilket upp- 
kommit därigenom, att skaftet bibehållit sig i mossen så länge, att 
yxan på ömse sidor därom hunnit få en annan färg än den del, som var 
betäckt af skaftet. Bandets sneda riktning visar, att yxan bildat nästan 
alldeles samma vinkel mot skaftet som den fig. 32 afliildade yxan. 


21».   Strvy.rn med riinnforviitj 

fövdjupiiwii för skaftet. ^ 

Bohuslän.   ^ s. 


.•K). 


Oslipad flinftfja. 
Skåne. ' 1 8. ' 


Stundom äro yxorna af trapp omgifna af en rännformig fördjup- 
ning, i hvilken skaftet hvilat (tig. 2!>). 

Många stenyxor, särskildt de med svängd egg (fig. 3()), anses hafva 
varit skaftade som »tväryxor», det vill säga de hafva varit fästa i skaf- 
tet på det sätt, att eggen bildat en rät vinkel mot det vanligen knä- 
böjda skaftet. En dylik yxa frän en af Stilla hafvets öar ses fig. 35. 
A denna stödes bladet, som är gjordt af ett stort och hårdt mussel- 
skal,  med  öfre  hälften af ena bredsidan och med öfverkanten mot en 


LEFNADSSÄTT. 


26 


rätvinklig inskärning i skaftets ända. Denna anordning, sora ofta an- 
vändts äfven i senare tid och som troligen icke var okänd för stenålderns 
nordbor, hindrade yxan att vid hugget tränga in i skaftet. 

Utom yxor af sten begagnades här i Norden under den yngre sten- 
åldern, liksom på kjökkenmöddingarnas tid, äfven yxor eller hackor af 
ben och horn (jfr fig. 4). Såsom redan nämnts, är en dylik, i en skånsk 
torfmosse funnen hornyxa prydd med fint inristade djurbilder (fig. 10) 


iiiifr-ii'Tnriiiii' ni 


81.   Träska/f för en stenyxa.   Danmark,   'o. 


i\2.  Stenyxa med träskaft, funnen i en engelsk tm-fmosse. 


3.*].   Flintyxa med träskaft^ funnen i en dansk torfmosse.  * c 


För utförande af arbeten i trä hade stenålderns svenskar utom 
yxor äfven andra verktyg: mejslar, knifvar, borrar och sågar. De 
flesta äro af flinta; många äro dock af andra stenslag. 

De flesta mejslarna hafva rät egg (fig. 37), andra hafva svängd, ofta 
ganska djupt urholkad egg, hvarlör de pläga kallas »hälmejslar». Huru 
dessa verktyg varit skaftade, ses bland annat af de mejslar med ännu 
bevarade skaft, som man hittat i schweiziska pålbyggnader (fig. 38). 

Knif varna voro vanligen mycket enkla, en- eller tveeggade; stun- 
dom finner man dock större sådana knifvar med en egg och tjock, om- 
sorgsfullt knackad, mot spetsen böjd rygg (fig. 39). Då knifven är väl 
gjord  och  oskadad, är eggen ganska skarp; den är icke åstadkommen 


24 


STENÅLDERN. 


genom slipning utan endast genom den mycket spetsiga vinkel, som 
sidorna bilda mot hvarandra. Genom försök öfvertygar man sig lätt 
om att sådana flintor verkligen kunna begagnas som knifvar. I Mexiko 
användes ännu på 1500-talet, efter den spanska eröfringen, dylika knif- 
var af obsidian till rakknifvar. 

Fig. 40 visar en eneggad stenknif med tjock rygg 
från Australien, kring hvilkens bakre ända ett stycke 
skinn med påsittande hår är fastbundet, h varigenom 
ett slags skaft bUdas, som man kan hålla i utan att 
skada handen. Troligen hafva många af de svenska 
fl intknif varna varit på samma sätt omlindade med 
skinn eller insatta i skaft af trä. 

Till borrar användes smala, spetsiga flintskärf- 
vor, och den nötta spetsen å flera sådana vittnar 
ännu i dag om det sätt, hvarpå de för årtusenden 
sedan begagnats. De i stenålderns grafvar funna 
bärnstenspärlorna och bennålarna visa, huru fina och 
väl borrade hål man kan åstadkomma utan metall- 
borr, och man har genom försök öfvertygat sig om 
att alldeles runda och släta hål kunna borras i horn 
och trä med flintskärfvor. Om hålet fuktas med litet 
vatten, blir man öfverraskad af att finna, huru lätt 
arbetet går och huru litet flintans egg lider, sedan 
blott dess tunnaste del blifvit afnött. 

I Sverige har man funnit en stor mängd flint- 
sågar ai* samma  slag  som fig. 41; sågtänderna äro 
dock ej alltid lika tydliga som å den här afbildade. 
Eggen har ej sällan en glänsande yta, åstadkommen 
genom  nötning  mot  det sågade träet; äfven utmed 
den motsatta, vanligen starkt utåtböjda kanten plägar 
en  glänsande  rand vara synlig, uppkommen genom 
verktygets nötning mot skaftet. 
Att alla dessa olika slag af stenverktyg varit mycket begagnade, 
visas  däraf,  att  man ofta finner dem med skadad eller omslipad egg, 
eller med andra tydliga spår af långvarigt bruk. 

Verktyg af sten förefalla oss mycket dåliga, och mången timmer- 
man eller snickare vore nog redo till den förklaringen, att man med 
slika verktyg ej kan slöjda. Ett sådant omdöme är dock förhastadt. 
Om vi, som äro vana vid de ypperliga verktygen af bessemerstål, icke 
skulle kunna arbeta i trä med en flintknif eller en stenyxa, så följer ej 
däraf, att detsamma skall gälla om män, som aldrig sett en järnyxa 
utan i hvilkas ögon en flintjrxa är ett ypperligt verktyg och hvilka 
från sin barndom vant sig vid att begagna denna. 

Säkerligen betrakta äfven de nu lefvande invånarne på Tahiti 
stenyxor  såsom  alldeles  odugliga  verktyg,  och  dock  är  det  endast 


34.  Flintyxa med 

märke efter skaftet. 

Skåne.   Vs. 


LEFNADSSÄTT. 


25 


hundra är sedan sådana yxor där voro i allmänt bruk och de enda som 
iannos. Erfarenheten har också visat, att verktyg af sten, i synnerhet 
de af flinta, kunna vara förvånande goda, äfven om det ej skulle gå lika 
fort att arbeta med dem som med stålverktyg. 


35.   Yxa af musselskal nied träskaft från en af Felncöavna i Stilla hafvet.   ' 6. 


JKJ 

H 

FIRP^^Fs 

H 

Q^^t-^*^il 'w^'^HIt^H 

^HMh/ u] J^nf'ifl 

^^HHMnr' III     |H 

[■ 'i 

1 

36.   > Tväryxay af 37.  Mejsel af    38.  Stenmejsel med skaft 

flinta.  Skåne. . Vs. flinta.  Skåne.   V«-  af horn från e7i schweizisk 

påtbyggnad.  Vs. 

Några nyligen i Danmark utförda försök hafva på ett oemotsägligt 
sätt bevisat, att dessa verktyg icke blott äro mycket bättre, än man 
vanligen föreställt sig, utan ock att eggen på en väl slipad flintyxa, 
så länge den är ny och oskadad, nästan kan i skärpa täfla med den på 


2() 


STENÅLDERN. 


en af våra nu vanliga arbetsyxor.   Flintyxans egg står sig också märk- 
värdigt godt.  Så kunde man med samma yxa, utan att den behöfde slipas 
ånyo, fälla 2() granar af omkring 8 tums tjocklek; arbetet utfördes pa 
10  timmar,  då i  denna  tid inberäknas den, som gick åt för att släpa 
de  fällda  träden  ett stycke från den plats, där de 
^^^^M   stått.   Af träd fällda på detta sätt byggdes sedan en 
TpWW   stuga;  trädstammarna  afkvistades,  afbarkades  och 
höggos  till  fyrkantiga stockar med Hintyxor; stoc- 
karna infälldes i hvarandra samt tak, dörr och fönster- 
öppningar anbragtes  med  tillhjälp  af flintverktyg. 
Under  hela  arbetet fick icke något redska]) af stal 
eller järn användas. 


3i).   Kn i f af flin ta 

cneggad {se genom - 

skärvingev).  Skåne. 


40. 


Sfenknif, bakfill omlindad med skinti. 
Australien,   '/a. 


Yxor af andra stenslag än Hinta äro väl ej så 
goda verktyg, men troligen förstodo de nordbor, som 
hade sådana yxor, att hjälpa sig på samma sätt som 
indianerna i Nordamerika på den tid de begagnade 
stenyxor. De brukade nämligen först genom pålagda 
gl(')d kola den del af trädet, som skulle huggas bort. 

Då man med skäl kan antaga, att de i jorden 
hos oss funna stenyxorna i allmänhet varit använda 
till samma ändamål som de yxor senare tiders sten- 
åldersfolk begagnat, kan det för oss vara upplysande 
att se följande redogörelse för det bruk, som invånarne 


41.   Säg af fl 171 ta.   Skåne.   * 2. 


på Nya Zeeland gjort af sina stenyxor. »Med dem fällas träd och ur- 
holkas kanoter; med dem tillhugga de stolparna för hyddorna och skatta 
sig bränsle; med dem döda de djur, och gräfva upp rötter till föda; med 
dem skrapa de köttet från benen på de djur, som ätas; och med dem 
utf()ras många andra i det dagliga lifvet fcirekommande arbeten.  Men i 


TILLVERKNINGEN AF STENSAKERNA. 27 

krigstider begagnas de äfven såsom vapen.» Vi kunna tillägga, att de 
i alla de länder inom och utom Europa, där något åkerbruk redan 
under stenåldern idkades, utan tvifvel äfven användes såsom åkerbruks- 
redskap samt att de begagnats som hackor vid de äldsta grufarbetena 
i vår världsdel, i flintgrufvorna. 

Att man med yxor och andra verktyg af sten verkligen kan bear- 
beta icke blott trä utan äfven hårdare ämnen, såsom ben och horn, 
bevisas för öfrigt af talrika här i Norden gjorda fynd frän stenåldern 
(fig. 4, 5, 9, 10, 18 m. fl.). 


Tillverkningren af stenHakerna. 

Då man i senare tid började ägna uppmärksamhet åt kvarlefvorna 
från stenåldern, hade man länge svårt att föreställa sig, huru stensa- 
kerna tillverkats. Mången, hvilken endast hämtade sin erfarenhet från 
de arbetare, som i senare tid med hammare af järn tillverkat bössflintor 
och eldstålsflintor, trodde, att flintan endast kunde med metall bear- 
betas och att således de i jorden funna flintverktygen voro förfärdigade 
med tillhjälp af metallhammare, troligen bronshammare. Förgäfves 
frågade man, hvarför forntidens folk, om de känt metaller, användt 
dem endast till flintans bearbetande; det hade väl då varit vida mera 
ändamålsenligt att göra själfva vapnen och verktygen af metall. 

Professor Sven Nilsson ådagalade också redan för mer än sextio 
ar sedan, att stenålderns flintverktyg voro förfärdigade med tillhjälp 
endast af andra stenar, och i sitt stora arbete om stenåldern af bildade 
och beskref han flera >knackstenar>. på hvilka han uppvisade tydliga 
märken efter deras användande till detta ändamål. Hans uppmärksam- 
het hade riktats på dem, emedan han såsom yngling under sina jakt- 
vandringar i Skåne mången gång själf med en sten, tagen på föltet. 
tillformat sina bössflintor. 

Han skildrar på följande sätt, huru han härvid gick till väga: >>I)a 
jag behöfde en bössflinta, fann jag lätt en flintsten af ett par knytnäf- 
vars storlek och af ren (s. k. mogen) flinta. Därpå sökte jag upp en 
rtJlsten af passande storlek och af tät, hård granit eller kvartssand- 
sten. Med denna klöf jag genom enkla slag på fri hand mer eller 
mindre tunna, alltid skarpkantiga skärfvor från flintstenen; och sedan 
jag däribland såg en eller annan passande skärfva, tog jag den för mitt 
ändamål mest passande, gick till en större granitsten, stödde därpå 
flintskärfvan, som jag fasthöll med vänstra handen, och i den högra 
hade jag tillhuggningsstenen, och med en utstående kant eller trubbig 
spets på denna kunde jag på kanterna till knacka flintskärfvan till 
bössflinta och däråt gifva den erforderliga formen. Men ett nödvändigt 
villkor var, att den punkt af flintskärfvan, på hvilken knackningen 
skedde, låg stödd på underlaget; eljest sprang flintskärfvan sönder.» 


2>^ stenAldbrn. 

Bekräftelser på professor Nilssons åsikt om sättet för stensakemas 
tillverkning hafva äfven erhållits genom berättelser af europeiska re- 
sande, som hos Nya världens stenåldersfolk haft tillfälle att se, huru 
dessa med en naturlig sten eller ett stenverktyg bearbetat flintan 
eller de flintan liknande stenarter, som i vissa trakter i dess ställe 
begagnats. 

Så kom en engelsman fbr många år sedan till en indianstam i 
Kalifornien, hvilken ännu begagnade stenverktyg. Engelsmannen kände 
till de i Europa funna föremålen från stenåldern men trodde, att de 
voro förfärdigade medelst verktyg af härdad koppar. Han träffade nu 
en af stammens pilspetsmakare» och bad att få se prof på hans konst. 
Indianen satte sig ned, lade en slät sten i sitt knä och tog i ena han- 
den ett verktyg, en mejsel af agat, i den andra ett stycke obsidian, 
hvilken sten för Amerikas äldsta invånare haft samma betydelse som 
flintan för Europas. Med ett slag af agaten klöf han obsidianstycket, 
och med ett nytt slag mot den genom klyfningen uppkomna ytan af- 
skilde han en spån af en fjärdedels tums tjocklek. Denna fattade han 
nu med tummen och pekfingret, höll den mot stenstädet i knäet och 
gaf med agaten hugg på hugg, som hvart och ett tog bort en liten 
skärfva. Småningom fick obsidianstycket en bestämd form. Efter 
något mer än en timme hade han fullbordat en pilspets, som var en 
god tum lång. Engelsmannen gaf honom då en sönderslagen butelj och 
bad honom göra en pilspets af glaset, hvilket mycket liknar obsidian. 
Två försök misslyckades, men tredje gången gjorde han verkligen en 
pilspets, och han ursäktade sig för de två olyckliga försöken därmed, 
att han aldrig förr bearbetat glas och således icke kunde känna dess 
natur. »Aldrig», säger berättaren, »handterade en bildhuggare sin mejsel 
med större säkerhet eller beräknade bättre kraften och verkan af h varje 
slag, än denne indian gjorde. Bland indianerna är förfärdigandet af 
pilspetsar ett särskildt yrke, hvari få uppnå mästerskap. På ett ögon- 
blick hade allt, som jag läst om härdande af koppar för tillverkning 
af flintyxor och dylikt, försvunnit inför den enklaste mekaniska pro- 
cess.» 

Vid bearbetandet af ett flintblock kunna antingen de afslagna spå- 
nerna eller den återstående midten vara hufvudsak. Det förra är hän- 
delsen vid tillverkning af knifvar, pilspetsar och skrapor. Däremot 
är den kvarvarande hufvudmassan af flintblocket det viktigaste vid 
förfärdigandet af yxor, mejslar, spjutspetsar och dolkar. 

Spånerna kunde, såsom vi redan sett, utan vidare åtgärd användas 
som knifvar; men ofta gjordes af dem pilspetsar, skrapor och dylikt, 
hvarvid man antingen använde samma sten som vid spånernas afslag- 
ning eller också andra verktyg. Genom försök har man nämligen öfver- 
tygat sig om att den runda eggen på flintskraporna kan knackas med 
en vanlig gråsten. Äfven genom tryckning med ett ben- eller horn- 
verktyg kan man afskilja små skärfvor ur kanten på en flintspån. 


TILLVBRKNINGEN. AF STBNSAKBRNA. 29 

Eskimåerna använda härvid ett verktyg, som vanligen har ett 
handtag af fossilt elfenben, böjdt i ena ändan för att ligga bättre 
i handen och med en djup fåra i den andra ändan, hvari en bit renhorn, 
som visat sig vara hårdare än elfenbenet, är fastbunden med våta lä- 
derremmar eller våta senor, hvilka sitta mycket fast, då de torka. 
Kvarts- eller flintspånen lägges öfver en skedbladsformig fördjupning 
i ett trästycke, och genom tryck af renhornets spets mot spånens kant 
afskiljas små skärfvor än från den ena än från den andra sidan, till 
dess man fått en pil- eller spjutspets färdig med två nästan sågtan- 
dade eggar. Afven här i Europa hafva af fomforskare utförda försök 
ådagalagt, att flintskrapor kunna förfärdigas med ett stycke hjort- 
horn i form af en mejsel, som tryckes mot eggen af en flintspån. 

Det sätt, hvarpå apache-indianerna i Mexiko göra sina pilspetsar af 
flinta, beskrifves af ett ögonvittne på följande sätt: vLiksom de flesta 
stammarna väster om och bland Elippbergen göra de spetsarna på sina 
spjut och pilar af flinta eller obsidian; och liksom de andra stammarna 
bevara de som en djup hemlighet det sätt, hvarpå man härvid går till 
väga. H varje stam har sin verkstad, där dessa pilar göras och där 
endast vissa invigda kunna och få göra dem för hela stammens behof. 
Erratiska flintblock samlas — de föras stundom mycket långa vägar 
— och krossas i en mängd skärfvor med ett slags slägga, gjord af en 
rund sten, fäst i ett handtag af en flätad vidja. Sedan man utvalt en 
lämplig skärfva, sätter en arbetare sig på marken och lägger skärfvan 
mot vänstra handlofven, under det han med den högra handen håller 
en mejsel mot det ställe, som skall huggas bort. En medhjälpare, som 
sitter midt emot honom, slår på mejselns öfre ända med en hammare 
af något mycket hårdt trä. På detta sätt bortslås små flisor än från 
den ena än från den andra sidan af flintan, till dess pilspetsen är 
färdig. Mejseln, som är omkring 18 centimeter lång med en rundad 
och två plana sidor, är gjord af spermacetihvalens tand, hvilka 
hvalar ofta stranda på Stilla hafvets kuster. Båda arbetarne sjunga, 
och hammaren faller i takt med sången, med ett skarpt och återstud- 
sande slag, hvari indianerna förklara själfva hemligheten eller kraften 
af förfaringssättet ligga.» 

Hittills hafva vi hufvudsakligen fäst oss vid de olika sätt, hvarpå 
flintan kan bearbetas. Flintan var visserligen det bästa ämne till 
vapen och eggverktyg, som stenålderns svenskar kände, men den var, 
såsom vi veta, icke det enda. En stor mängd verktyg af andra sten- 
slag är också bevarad från denna tid, i synnerhet i sådana trakter 
som icke hafva tillgång på flinta, såsom t. ex. mellersta och norra 
Sverige. Äfven härvid användes andra stenar, i det man genom slag med 
dem gaf den sten, som skulle bearbetas, ungefär den önskade formen och 
därefter fulländade arbetet dels genom knackning, dels genom slipning. 

Nästan alla knifvar, dolkar, spjut- och pilspetsar samt sågar och 
skrapor  af flinta äro endast knackade och icke slipade.   Någon gång 


30 


STENÅLDERN. 


finner man väl spår af glipning utmed midten af ett dolkblad eller en 
spjutspets, om någon ojämnhet där funnits, som icke lämpligen kunnat 
på annat sätt bortskaffas; men eggen å dessa vapen är aldrig slipad. 
De flesta flintyxorna och flintmejslarna samt nästan alla arbeten 
af andra stenslag än flinta äro däremot mer eller mindre slipade, och 
man har ännu i behåll ett stort antal härtill begagnade slipstenar. 
De längsgående repor, som ofta synas å de slipade yxorna och mejs- 
larna, äro vittnen om att sand användes, åtminstone vid slipningens 
början, för att underlätta bortnötningen af de största ojämnheterna. 


42.   Slipsten af sandsten med en dcirpd lagd flintyxa.   Skåne.   \'b. 


/1f^^-: -^^ 


43.  Slipsten af sandsten med en därpå lagd flintmejsel.  Skåne.   '3. 


De två vanligaste slagen af slipstenar från stenåldern ses fig. 42 
och 43. A de förra slipades de stora flintyxorna och dylika verktyg; 
de senare användes vid slipning af smalare mejslar, i synnerhet hål- 
mejslar, såsom deras många konkava och konvexa slipytor visa. Där- 
jämte har man funnit flera större slipstenar, hvilka icke äro glatt- 
slipade på hela den flata sidan utan på hvilka man endast ser några 
breda, djupa räfllor med afrundad botten och afrundade ändar; de 
hafva tydligen varit använda till slipning af de nästan trinda stenyxor, 
som ej sällan hittas i jorden. 

Många yxor af grönsten och dylika stenslag hafva, såsom vi sett, 
ett borradt hål för skaftet. Man var länge oviss, om det kunde vara 
möjligt att utan metallborr åstadkomma stenyxornas hål. Mången an- 
såg det vara omöjligt. Men sedan man flera gånger hittat yxor med 
skafthål i stenålderns grafvar, var det klart, att stenålderns folk på 
något  sätt  förstått  att  borra dessa hål utan tillhjälp af metall, och 


TILLVERKNINGEN  AF  STENSAKERNA. 


n 


i senare  tid har man också genom försök öfvertygat sig om att äfven 
i mycket  hård sten ett hål kan boiTas med en träkäpp samt sand och 
vatten.   Käppen,  som  trycker  hårdt emot stenen, sättes i en hastig, 
roterande  rörelse,  hvarigenom sandkornen pressas 
in i dess  nedre ända och småningom nöta ett hål 
i  stenen.   Men  härvid  måste, om stenen är hård, 
en stor ihärdighet utvecklas; genom ett par timmars 
arbete fördjupas hålet knappt märkbart. Borrningen 
börjas  bäst  från  stenens båda sidor.   Först upp- 
kommer å hvardera sidan en grop, hvilkens nedre 
del blir allt smalare; slutligen genombrytes skilje- 
väggen,-och hålet ser då ut som tvenne med spet- 
sarna mot hvarandra ställda käglor.  Fördjupningen 
blir naturligtvis smalare nedåt, därför att käppen 
småningom nötes, så att dess ända blir kullrig. 

Bland de i jorden hos oss funna stenyxorna 
finnas många med ofullbordade hål, hvilka alldeles 
motsvara det sålunda borrade hålet i dess olika 
stadier af fulländning. 

Andra svenska stenyxor med ofullbordade skaft- 
hål visa sig emellertid vara borrade på ett annat 
sätt. I midten af hålet sitter en rund, upptill 
smalare tapp, såsom å fig. 44 (jfr fig. 45). 

Genom försök har man öfvertygat sig om att 
sådana hål kunna åstadkommas med sand, vatten 
och ett rörben af djur eller ett rör gjordt af 
horn eller trä. Först bildar sig på stenens yta en 
ringformig insänkning. Borren nötes småningom, 
och ringen blir i följd däraf allt smalare nedåt, under det att upptill 
den sand, som ligger omkring borren och bringas i rörelse af denna, 
fortfarande nöter på väggarna af det redan bildade hålet, utvidgande 
detta och gifvande tappen i midten formen af en kägla. I borrhålets 
väggar visa sig, alldeles som på väggarna i de 
gamla stenyxornas skafthål, parallellt gående re- 
por, hvilka tydligt synas å den för öfrigt glatta 
ytan. Dessa repor åstadkommas af enstaka större 
sandkorn, den glatta ytan åter af de andra, små- 
ningom till fint pulver förvandlade kornen. 

Äfven i detta fall är det naturligtvis egent- 
ligen sandkornen, som åstadkomma hålet. Detta 
förfaringssätt, hvilket tydligen är yngre än det först beskrifna, är 
mycket mindre tidsödande än detta, emedan man icke behöfver nöta 
bort hela stenmassan i det blifvande skafthålet, utan endast ringen 
omkring tappen, hvilken slås af eller utfaller. 


44.   Stenyxa  med pa- 

börjadt  skafthåJ,  i 

hvavH midt en tapp 

k var sitt er. 

Värmland.   Va. 


45. 


Genomskärning aj 
yxan fig. 44. 


32 stenAldbrn. 

Vi hafva således här för oss en intressant uppfinning, gjord för 
årtusenden sedan. Märkligt nog har alldeles samma uppfinning gjorts 
äfven i vår tid och af personer, hvilka utan tvifvel icke haft någon 
kännedom om det sätt, hvarpå de gamla stenyxorna borrades. Vid 
bergsprängning borrar man vanligen på samma sätt, som hålen i sten- 
yxorna först åstadkommos, nämligen genom att smula sönder hela sten- 
massan i det blifvande hålet. Men för sprängning af tunnlar uppfann 
man ett sätt att borra med en cylindrisk borr, h varvid, liksom i de 
senast beskrifha stenyxorna, en ringformig ihålighet bildas kring den 
i midten kvarstående kärnan, som sedan lätt slås sönder och uttages. 
Äfven vid den lodräta »diamantborrningen» efter vatten, då man måste 
gå ned djupt genom graniten, användes en sådan cylinder af järn, i 
hvilkens nedre ända några svarta diamanter sitta. 

Nyss omtalade försök visa, huru man kan med de enkla medel, 
som stodo stenålderns svenskar till buds, genomborra yxor äfven af 
mycket hårda stenslag. Det är väl sant, att lång tid och stort tåla- 
mod erfordras för sådana arbeten. Men tiden hade ej samma värde i 
stenåldern som i våra dagar, och man har förvånande prof på det 
tålamod, de »vilda» folkslagen kunna utveckla vid dylika arbeten. Så 
berättas det, att indianerna i Nordamerika stundom använde hela sitt 
lif för att göra en tomahåk (stridsyxa) af sten utan att ändå hinna 
få den alldeles färdig. Och det finnes små cylindrar af bergkristall, 
10—20 cm. långa och omkring 3 cm. i diameter, hvilka infödingame 
vid Rio negro i Sydamerika genomboi:rat med sand, vatten och en 
böjlig växtstjälk, som rullats mellan händerna mot stenen. Ett sådant 
hål fordrar flera års arbete, och för att genomborra de cylindrar, som 
höfdingarne bära, åtgå två mansåldrar. 

Då man studerar ett lands kulturhistoria under en länge sedan 
förgången tid, är det af vikt att undersöka, icke blott hurudana de 
minnen äro, som denna tid lämnat efter sig, utan äfven om dessa min- 
nen — eller en del af dem — äro förfärdigade inom landet. Endast i 
senare fallet gifva de egentligen någon omedelbar upplysning om den 
grad af odling, som landets invånare uppnått och om deras slöjd- 
skicklighet. 

Det förtjänar då i hög grad vår uppmärksamhet, att man, af skäl 
som vi strax skola lära känna, måste såsom alster af inhemsk till- 
verkning betrakta nästan alla i Sverige funna fornsaker från stenål- 
dern och däribland äfven de om en så oväntadt högt uppdrifven konst- 
skicklighet vittnande arbeten, som i det föregående omtalats. 

En så stor inhemsk tillverkning möjliggjordes genom den rika till- 
gång på ypperlig flinta, som finnes i vissa delar af Skåne. Denna 
stenart, hvilken för dåtidens folk hade ungefär samma höga värde i 
förhållande till andra stenslag som stålet i förhållande till järnet och 
hvilken  vanligen  bildar  mer eller mindre runda, stundom ganska be- 


TILLVERKNINGEN AF STENSAKEBNA. 33 

tydliga klumpar i kritlagren, förekommer äfven i många andra länder, 
t. ex. i Danmark, England, Belgien, Frankrike m. fl. I Belgien och 
England har man till och med påträffat de under stenåldern för flin- 
tans upptagande bearbetade grufvoma med deras schakt och gångar, 
gräfda nere i jorden, ofta i betydlig utsträckning. 

Att tillverkning af flintsaker, och det i stor skala, ägt rum i Sve- 
rige under stenåldern, bevisa talrika fynd af knackstenar, slipstenar, 
påbörjade eller misslyckade verktyg samt af de vid flintans bearbetande 
afslagna flintskärfvorna. Sådana fynd äro gjorda på mångfaldiga 
ställen i södra Sverige, framför allt i Skåne. Att nästan alla dessa 
ställen ligga invid stranden af hafvet eller större sjöar beror därpå, 
att under stenåldern framför allt de öppna och lätt tillgängliga kust- 
sträckorna voro bebodda. 

Andra fynd bevisa, att man äfven af andra stenslag förfärdigat 
vapen och verktyg här i landet. Så har vid Hults Bruk på östgöta- 
sidan af Kolmården, ej långt från Norrköping, en stor mängd dels 
ofullbordade, dels färdiga yxor af grönsten, nästan alla utan skafthål, 
anträffats inom en obetydlig rymd, tillsammans med några slipstenar. 
I närheten ses det stenbrott, där materialet erhållits. 

Närmare upplysningar om hvad man under denna tid tillverkat här 
i landet få vi af de många halffärdiga saker, som hos oss anträffats. 
Men äfven på en annan väg kunna vi erhålla kännedom därom. Eme- 
dan nästan alla de i Norden — d. v. s. Skandinavien och nordligaste 
delen af det nuvarande Tyskland — funna sakerna, både de af sten, 
ben, bärnsten, bränd lera m. m., tillhöra typer, som här äro ytterst 
allmänna men som i andra länder icke återfinnas fullkomligt lika, 
måste vi däraf draga den slutsatsen, att de alla äro förfärdigade 
i Norden. Härtill kommer, att man i de flesta fiall kan se, att den 
flinta och de andra ämnen, hvaraf de här funna sakerna äro till- 
verkade, förskrifva sig från Skandinavien. 

På detta sätt har man kunnat öfvertyga sig om att icke blott de 
vanliga, jämförelsevis mindre väl utförda arbetena äro tillverkade här 
i Norden utan att detsamma gäller äfven om de präktigaste, såsom 
t. ex. om de många flintdolkarna af samma slag som fig. 25, om de fina 
pilspetsarna lika fig. 21, m. fl. arbeten. I vissa fall, såsom i fråga om 
de smakfulla stenhamrarna af samma form som fig. 27, kan man till 
och med se, att man har för sig svenska arbeten, emedan dessa typer 
så godt som uteslutande förekomma i Sverige. 

Det sätt, hvarpå de svenska fornsakerna från den yngre stenåldern 
äro förfärdigade, visar, att Sveriges invånare redan före periodens slut 
hade höjt sig så mycket öfver de råa naturfolkens ståndpunkt, att de 
icke blott utförde sådana arbeten, som voro oundgängliga för lifvets 
nödtorftiga uppehälle, utan att de äfven nedlade en icke obetydlig 
möda för att få sina arbeten så prydliga som möjligt. Bevis härför 
hafva  vi  däruti,  att yxorna och mejslarna vanligen äro omsorgsfullt 

Sveriges historia.   \. 3 


34 STENÅLDERN. 

slipade icke endast vid eggen utan öfver hela ytan, att dolkama ofta 
hafva äfven fästena af flinta samt att många af dessa mästerliga dol- 
kar i form och utförande röja en förvånande skicklighet och smak. 

De skandinaviska folken hade således redan före stenålderns slut 
nått en icke ringa grad af teknisk färdighet, och en jämförelse mellan 
de nordiska arbetena och dem, som i andra europeiska länder blifvit 
bevarade från stenåldern, visar, att de nordiska folken i konstäit icke 
blott fullt kunde mäta sig med de andra stenåldersfolken utan att de 
till och med öfverträffade dem. Ingenstädes i Europa utom Norden 
finner man nämligen motstycken till våra finaste flintarbeten eller 
våra vackraste stenyxor, ingenstädes finner man så vackra former, med 
smakfullt böjda linier, i förening med en sådan förmåga att behärska 
och behandla ämnet som här i Norden. På senaste tid har man visser- 
ligen i Egypten från slutet af stenåldern — en tid då kopparn redan 
var känd där — funnit flintarbeten lika fint utförda som de nordiska, 
men dessa egyptiska flintarbeten kunna ej täfla med de nordiska i for- 
mernas smakfullhet. 

Vanligen antager man, att på den tid, då metallerna voro okända, 
samfärdseln mellan olika länder och landsdelar varit ringa. Att sam- 
färdsel fanns mellan de olika delarna af Skandinavien under denna tid, 
visas dock redan af den nästan fullständiga likhet i formen, som forn- 
sakerna och grafvarna från Norden, äfven från vidt skilda trakter, sins- 
emellan äga. Så har man funnit stenjrxor af samma form som fig. 27 
både i Lappland, Jämtland, Ångermanland, Skåne och mellanliggande 
landskap; och flintdolkarna från Norge, norra och södra Sverige, Dan- 
mark och Mecklenburg äro h varan dra ofta så lika, att de skulle kunna 
förblandas. 

Andra vittnesbörd om förbindelse mellan de olika delarna af 
Sverige hafva vi däruti, att man i de mellersta och norra landskapen 
funnit fornsaker af sådan flinta, som icke finnes på närmare håll än i 
Skåne. Antingen äro sakerna färdiga förda från Skåne till de trakter, 
där de nu hittats, eller också äro de tillverkade där af flinta, som 
blifvit ditförd från Skåne. 

Ett af de i detta afeeende märkligaste svenska fynd man känner 
är det, som omkring år 1830 gjordes i Västerbotten, vid Byske älf å 
Bjurselets bys ägor i Skellefte socken. Vid gräfiiing påträftäde man 
här, å två fots djup i jorden, icke mindre än sjuttio mejslar eller yxor 
af flinta, hvilka stodo med eggen vända nedåt, i en krets af omkring 
tre fots diameter. Af dessa verktyg förvaras nu 23 i Statens historiska 
museum; alla äro de af samma form men oslipade och troligen obe- 
gagnade, alla hafva de samma ljusgråa filrg, och alla äro de förfllr- 
digade af skånsk flinta. Det ställe, där de hittades, ligger dock på ett 
afstånd af mer än hundra svenska mil från Skåne. 

Det anmärkningsvärdaste härvid är, att man nära det ställe, där 
detta fynd gjorts, äfven anträff^at många andra verktyg samt obearbetade 


FÖRBINDELSE MED  ANDRA LÄNDER. 


35 


stycken  och  es mängd skärfvor, allt af samma slags flinta som i det 
förstnämnda fyndet. 

Om förbindelser mellan Skåne och mellersta Sverige tala äfven 
de många prydnader af bärnsten, hvilka man anträffat i Västergötlands 
gånggrifter. 


a. h. 

46.   Ornament inristade på skånska lerkärl. 


3. 
Förbindelse med andra länder. 

Likheten mellan stenålderns minnen på Gottland, Öland och Born- 
holm samt Sveriges fastland visar, att en ständig förbindelse redan då 
fanns mellan dessa öar och den svenska kusten, trots svårigheten att 
med dåtidens farkoster komma öfver hafvet. På samma sätt kan man 
se, att redan vid denna tid en ganska liflig samfärdsel ägde rum mel- 
lan Jylland och Norges sydvästra kust. 

Flera förhållanden vittna 
också om en samfärdsel mellan 
Skandinavien och västra Europa 
xmder denna aflägsna tid. En 
följd af denna samfärdsel se vi 
under en ganska tidig del af 
den yngre stenåldern i »dösama» 
och under en något senare tid 
i »gånggrifterna*, grafformer 
som vi strax skola närmare lära 
känna. Likheten mellan ett 
visst slag af ännu yngre graf- 
var — hällkistor med ett stort 
hål i ena gafveln — , som före- 
komma i mellersta Sverige och 
i England, äfvensom saknaden af denna grafform i det sydligaste 
Sverige och i Danmark gör det till och med otvifvelaktigt, att en direkt 
förbindelse redan före stenålderns slut måste hafva funnits mellan 
Sveriges västra kust och Englands östra. 

Äfven med länderna söder om Östersjön stod Sverige under sten- 
åldern i förbindelse. 

Bevis för en direkt samfö^rdsel vid denna tid mellan södra Sverige 
och Tyskland hafva vi bland annat i sådana stenhammare som fig. 26, 
hvilken typ står mycket nära en i norra Tyskland och mellersta Europa 
förekommande,  under det att samma typ icke är känd från Danmark. 

Andra minnen af förbindelsen mellan Norden och de söder härifrån 
liggande länderna äro de ornament (fig. 8 och 46), som ses på många 
nordiska,  äfven sydsvenska, lerkärl från den yngre stenålderns senare 


47.   Ornament på cypriotiska lerkärl. 


36 stenAldbrn. 

del. Samma omamentsmotiv återfinna vi nämligen i mellersta Europa, 
på BalkanhalfÖn, på Cypern (fig. 47) och i Egypten; men de förekomma 
hvarken i västra eller i östra Europa. De hafva följaktligen kommit 
till oss öfver Europas fastland. 

En följd af denna redan under stenåldern öppnade förbindelse 
mellan Norden och det öfriga Europa kunna vi äfven spåra i det ofvan 
omnämnda förhållandet, att prydnader af bärnsten äro lika allmänna i 
de nordiska gånggrifterna, som de äro sällsynta i de till en senare tid 
hörande hällkistorna. På de sistnämnda grafvamas tid hade man ge- 
nom handeln med andra folk lärt sig inse bämstenens höga värde, 
hvilket man ej kände på den tid, då gånggrifterna byggdes. 

Sverige var således under stenåldern ej så afstängdt från all be- 
röring med andra länder, som man vanligen föreställer sig. Om ock 
ej omedelbart utan genom ett af många mellanboende folk förmed- 
ladt inflytande, rönte vårt land redan under denna tid, ett par årtusen- 
den före vår tidräknings början, inverkan från dåtidens kulturfolk. 

Det var hufvudsakligen på två vägar, som dessa stodo i förbindelse 
med Norden. Den ena förde utmed Medelhafvets och västra Europas 
kuster till våra trakter; den andra förde från den östra delen af Me- 
delhafvet öfver kontinenten till Nordsjön och Östersjön. Den förra 
har, betraktad från vår synpunkt, fått namnet den »västliga», den 
senare kallas den »sydliga». 

Samfärdseln mellan Orienten och Europa under äldre tider var i 
det afseendet lik européernas förbindelse med Afrika och Australien i 
våra dagar, att man i det ena liksom det andra fallet länge måste 
nöja sig med att följa kusterna, innan man lyckades att bana sig väg 
tvärsöfver kontinenten, utmed de floder, som genomskära denna. Först 
sedan handeln i långa tider uteslutande följt den »västliga» vägen, 
rundt västra Europas kust, öppnades vägen öfver Europas fastland, 
följande de flodvägar, som naturen banat. 

Det är en af den senaste tidens viktigaste upptäckter i afseende 
på Europas äldsta historia, att nyssnämnda väg öfver kontinenten 
varit af stor betj^delse för samftlrdseln med Norden långt före sten- 
ålderns slut här. Ännu för ej länge sedan föreställde man sig, att denna 
väg öppnats först mycket senare, än det nu visar sig hafva skett. 

De vittnen om en inverkan från Söderns kulturfolk, som nyss 
nämnts, äro ej de enda. På den ena eller den andra vägen erhöUo våra 
förfäder kännedom om boskapsskötsel och åkerbruk samt om vissa re- 
ligiösa föreställningar, som vi i det följande få lära känna. 

I högsta grad anmärkningsvärdt är, att vi sålunda redan under 
stenåldern kunna spåra ett inflytande från Södern, som ej endast visar 
sig inom det materiella området utan äfven inom det ideella. Det 
måste hafva varit en långvarig och stark inverkan, som kunnat här i 
den yttersta Norden af Europa införa nya grafformer och nya religiösa 
föreställningar. 


GRAFVAR.  — RELIGION. 37 

Den öfverlägsenhet i teknisk färdighet och i smak, som alstren 
från den nordiska stenålderns sista del röja, kan ej, såsom man förut 
trott, förklaras därigenom, att stenåldei^n varat så mycket längre här 
än i sydligare delar af Europa. Den finner däremot sin förklaring i 
det förhållande, att Nordens folk redan då rönt ett mäktigt inflytande 
af Söderns" kultur. 


4. 
Grafvar.  — Beligrion. 

Under det att man icke för närvarande kan uppvisa en enda svensk 
graf från den äldre stenåldern — hvilket måhända beror på vår ofull- 
komliga bekantskap med minnena från den tiden — , känna vi bär ett 
stort antal grafvar från den yngre stenåldern. 

Dessa grafvar äro antingen gräfda i jorden på samma sätt som de 
nu brukliga, eller ock äro de af stenar byggda grafkammare. En graf 
af det förra slaget är vanligen afsedd endast for ett lik, en af det 
senare för flera lik. 1 såväl det ena som det andra fallet hafva liken 
begrafts obrända. Likbränningen var, såvidt vi nu veta, okänd i 
Sverige under hela stenåldern. 

1 början af den yngre stenåldern voro alla grafvarna här i landet 
gräfda, först senare lärde man i vissa trakter uppföra grafkammare 
af sten för en del af befolkningen. Det äldre, mera oansenliga slaget 
af grafvar begagnades dock äfven i dessa trakter jämte grafkamrama, 
och i öfriga delar af landet voro dessa gräfda grafvar fortfarande de 
enda. 

De af sten b3'ggda grafvarna kunna hänföras till tre hufvudgrupper: 
stendösar, gånggrifter och hällkistor. Dessa olika grafformer 
höra i allmänhet till skilda tidsafdelningar inom vår yngre stenålder, 
hvilka följt efter hvarandra i den ordning de här uppräknats, så 
att stendösarna äro de äldsta och de af en jordhög eller ett stenröse 
täckta hällkistorna de yngsta, hörande till stenålderns allra sista del 
och öfvergångstiden till bronsåldern. 

En sten dös är en grafkammare, hvilkens väggar bildas af stora, 
tjocka, på kant resta stenar, som räcka från golf till tak och som på 
insidan äro släta men på utsidan vanligen ojämna. Golfvet består af 
sand, småsten och dylikt. Taket bildas vanligen af ett, någon gång 
af flera mycket stora stenblock, hvilka likaledes äro släta på den inåt 
kammaren vända sidan men för öfrigt oregelbundna. Kammarens form 
är ofta mångsidig, så att den förefaller nästan rund; stundom är den 
fyrsidig. Dess längd brukar vara 1,5 o — 2 m. och höjden sällan öfver 
1,50 m. Vanligen hafva dösarna på södra eller östra sidan af kammaren 
en större öppning, i hvilken stundom en lägre sten ses (fig. 48 och 49). 


38 


STENÅLDERN. 


De flesta stendösarna ligga, i eller på en hög, som ursprangligen 
lämnat taket och i de flesta fall äfven väggstenamas öfre del obetäckt. 
Högen, som i Sverige vanligen är rund, någon gång aflång (fig. 50), 
omgifves kring foten ofta af stenar, stnndom ganska stora. Då högen 
är aflång, ligger dosen vanligen närmare dess ena ända än den andra; 
någon gång finnas två dösar på en sådan hög. 


\^^^^^' 


48.  Stendöa vid östra Värlinge 
i Skåne. 


:S.>'flB!tete..T^ 


49.  StendöSj med skålar på takstenen^ 
vid Fasmorup i Skåne. 


'^^ 


50.   Stendös på aflång hög vid Skegrie i Skåne. 

En gånggrift består af en graf kammare och en till denna ledande, 
lägre och smalare gång; det hela ömsintes af en hög, hvars fot ofta 
är eller varit omgifven med en krets af kullerstenar. Fig. 51 — 53 gifva 
ett begrepp om dessa ofta storartade graf byggnader. 

»Kammaren» i en gånggrift är antingen nästan rund, oval eller 
aflångt fyrsidig. Väggarna likna stendösarnas och bildas af stora, på 
kant stående hällar eller stenblock, h vilka på insidan äro plana och 
ganska jämna ehuru aldrig släthuggna. Mellanrummen mellan dem 
pläga vara med stor omsorg utfyllda med stenflisor, småsten och dylikt. 
Någon gång finner man björknäfver mellan flisorna; dessa äro stundom 
lagda på h varandra såsom stenarna i en mur. Taket bildas af väldiga 
stenblock eller hällar, som nå från vägg till vägg och som på den 
undre sidan äro släta men på den öfre merendels ojämna och kullriga; 
äfven mellanrummen mellan dem bruka vara tätade på samma sätt som 
fogarna i väggarna. Golfvet är stundom belagdt med smärre, flata 
stenar, men ofta består det endast af jord. 


GRAPVAR. 


RELIGION. 


39 


På kammarens ena långvägg, vanligen den östra eller södra, eller 
på den ena gafvelväggen, finnes en större öppning, från hvilken en 
gång leder, byggd på samma sätt som kammaren men lägre och smalare. 
Gången,  åtrainstone  dess  inre  del,  är täckt med stenblock, liknande 


51.   Gånggrift vid Luttra i Västergötland. 


52.  Gånggrift {sedd midtför gången) vid Karleby i Västergötland. 


kammarens takstenar ehuru mindre. Vid gångens inre mynning och 
vid den yttre ändan af dess betäckta del finnes ej sällan ett slags dörr- 
infattning, bestående af en tröskelsten och två smala, något inskjutande 
dörrposter (fig. 53 A, C). Någon gång ligger här en nästan rektangulär 
kalkstenshäll,  som passar in i dörröppningen och tydligen tjänat som 


40 


stbnAldern. 


dörr (fig. 53, B). Möjligen hafva några gånggrifter varit stängda med 
dörrar af trä, såsom fiallet varit i en för några år sedan i Saxen 
upptäckt dylik graf. 

De svenska gånggrifterna äro af mycket olika storlek. Kammarens 
längd är vanligen 4—7 m., dess bredd l,5o — 3 m. och höjd l,2o — l,8o 
m. Gången är ofta lika lång som kammaren, ej sällan längre; dess 
bredd är vanligen 0,60 — 1,20 m. och dess höjd 1—1, 50 m. Några 
gånggrifter i trakten af Falköping, Västergötlands förnämsta sten- 
åldersbygd, äro dock betydligt större, med en kammare af 9,5o— 12,5o m:s 

längd.  Den största gånggriften i 


;cz-:^ 


mften fig. 52. 


53.  Flan af 

yttre tröskeln" méiC dörrposter ; B dörren; 
C den inre tröskeln med dörrposter. 


Sverige, och sannolikt äfven i hela 
Norden, är en af de många, som 
ligga vid Karleby kyrka, nära Fal- 
köping. Den ännu icke utgräfda 
kammarens tak bildas af nio stora 
granitblock och håller 16,65 m. i 
längd med 2,4 o m. i bredd; gången 
är nära 12 m. lång. 

Gånggrifterna i Sverige äro, 
liksom stendösarna, mycket sällan 
helt och hållet betäckta af den om- 
gifvande högen. Åtminstone de öfre 
delarna af takstenarna, ofta äfven 
väggstenarnas öfverkanter, äro mer 
eller mindre synliga. I de fall, 
då hela grafven varit täckt af en 
hög, torde dennas öfre del häfva 
tillkommit efter stenålderns slut, 
hvilket antydes oland annat där- 
af, att man mycket ofta finner 
grafvar från bronsåldern i dessa 
högar. 


Hällkistorna bildas af stora,; på kant resta stenhällar (fig. 54); 
de äro städse fyrsidiga, ehuru långsidorna ej alltid äro fullkoniligt 
parallella, hvarigenom kistan stundom blir smalare vid den ena ändan 
än vid den andra. De äro, eller hafva varit, täckta med en eller 
flera stenhällar. 

Dessa grafvar ligga nästan alltid i riktning från norr till söder 
och äro omgifna af en liten hög af jord eller sten.* Många höja sig liksom 
gånggrifterna så mycket öfver högens yta, att åtminstone takhallarna, 
där de finnas kvar, och väggstenarnas öfverkanter äro synliga; andra 
äro helt och hållet dolda af högen. 


* Ed hög bildad endast eller nästan uteslatande af sten, yanligen knllersten, plägar 
kallas stenröse, stenrör eller stenkummel. 


ORAFVAR.  — RELIGION. 


41 


Denna grafform har uppstått ur gånggrifterna och närmast ur så- 
dana, som hafva gången i fortsättning af kammarens längdriktning. 
Flera mellanformer finnas nämligen, hvilka visa, huru gången små- 
ningom förändrades och förminskades, till dess den slutligen endast kan 
spåras i häUkistans öppna, vanligen afsmalnande södra ända. 


54.  Hällkista vid Skottened i Södra Byrå socken, Västergötland; 6,66 meter lång. 


Ett annat minne af gånggriftens ingång torde vara den öppning, 
som stundom ses ungefär midt på häUkistans östra långsida, således 
just på det ställe, där gången å de äldre grafvama vanligen inmyn- 
nade. I en år 1875 undersökt hällkista vid Herrlj unga järnvägsstation 
i Västergötland fanns en sådan öppning af 2, 3 o m:s bredd (fig. 56); 
grafvens längd var ej mindre än 9,4 o m. 

Någon gång äro hällkistorna icke helt och hållet öppna i södra 
ändan utan hafva där endast en rund eller oval öppning, uthuggen i 
gafveln. Sådana grafvar finnas blott i mellersta Sverige: Bohuslän, 
nordligaste Halland, Västergötland och Östergötland (fig. 55—59).   . 

En af de märkligaste grafvar af detta slag, som man hittills funnit 
i Sverige, är en, som ligger helt nära de redan omtalade gånggrifterna 
vid Karleby  i  trakten  af Falköping  och  som  undersöktes år 1874. 


42 


STENÅLDERN. 


Under ett stort men ej synnerligt högt stenröse påträffades en af 
kalkstenshällar bildad graf, delad i en större kammare och två mindre 
ram utanför denna (fig. 58). Taket hade äfven utgjorts af kalkstens- 
hällar, hvilka legat i jämnhöjd med den omgifvande jordytan. I skilje- 
väggen — stenen 1 å fig. 59 — mellan den egentliga graf kammaren 
och den inre »förstugan» ses nedtill en större rundad, 60 cm. bred 
öppning  lik  den  å  fig.  55.   Få  utsidan  var denna öppning stängd 


55.  Hällkista vid Dverred i norra 
Halland. 


56.  Den södra gafveln i en 
hällkista vid Herrljungaf^ 
i Västergötland. 


SUder. 


Norr. 


57.  Plan af en hällkista {med rundt hål i södra gafveln) vid Backa 
i Värnhems socken, Västergötland. 


med ett slags dörr, bestående af en mindre häll, hvilken stöddes och 
kvarhöUs på sin plats af en kullersten (fig. 59, n:r 18 och 19). Äfven 
i skiljeväggen (stenarna n:r 15 och 16) mellan den inre och den yttre 
förstugan fanns en stor rund öppning, af 75 cm:s bredd, hvilken dock 
ej satt nedtill såsom den förra utan upptill. Denna öppning var lika- 
ledes stängd med en dörr, bildad af en större häll, hvilken ses å fig. 
59 (n:r 20). Grafkammarens längd är i midten 4,50 m.; dess bredd 2,io 
m. och höjd 1,8.5 m., således vanlig manshöjd. 

I denna graf, hvilken nu var alldeles fylld med sand och jord, 
hade mer än sextio lik blifvit nedlagda obrända och vid deras sida ett 
ovanligt stort antal dolkar, spjutspetsar, pilspetsar och andra arbeten 
af flinta, utvisande, att grafven tillhör en tid, under hvilken stenålders- 
kulturen ännu var härskande. Det var då af så mycket större vikt 
att bland skeletten i grafvens nedersta del påträffa ett par pärlor af 
brons  och  udden till en spjutspets af samma ämne, hvilka visa, att 


GEAFVAR.  — RBLIOION. 


43 


någon kännedom om denna metall hunnit sprida sig till Västergötland 
på den tid, då grafven uppfördes eller ännu begagnades. 

Denna  omständighet  är icke den  enda, som talar för att sådana 
stora, af högar betäckta stenkistor tillhöra stenålderns allra sista del. 


58.  Hällkista vid Karleby i Västergötland. 


Han af grafven fig. 58. 


Dylika fynd af både stensaker och bronsföremål äro nämligen anträf- 
fade också i andra liknande grafvar, hvarjämte alldeles dylika, af en 
jordhög eller ett stenkummel höljda stenkistor äfven begagnades under 
bronsåldern, i synnerhet under denna periods förra deL 


44 stbnAldbrn. 

HäUkistornas längd är vanligen 2,!io — 4 m., bredden 1— *1,50 m. 
och höjden eller djupet 0,75—1,50 m. Några, i synnerhet i Västergöt- 
land, äro dock större, af 6 — 9, 5 o m:s längd. Den längsta nu kända 
graf af detta slag i Sverige torde vara en, som ligger på »Stora 
Lundskullen» i Härene socken, Kullings härad, Västergötland; dess 
längd är 10,4 0 m. och bredd 2,4 o m. 

Liksom gånggrifterna kallas häUkistorna ofta af traktens folk 
»jättestugor» eller »jättegrafvar». Emedan hvar och en af nutidens 
grafvar ej är längre, än ett lik kräfver, men en häUkista oftast har 
mycket mer än vanlig manslängd, anser man nämligen en sådan 
graf vara byggd för en jätte. 

Jämte dösarna äro gånggrifterna de äldsta prof på en börjande 
byggnadskonst, som vi hafva här i Sverige. Det är visserligen mycket 
enkla byggnader, men de äro uppförda på ett sådant sätt, att ännu 
efter många årtusendens förlopp väggarna stå så, som de en gång 
ställdes, och att de ännu uppbära de tunga stenblocken. Sällan har 
en sådan byggnad störtat samman, så vida den ej skadats genom skatt- 
sökares gräfning eller annan åverkan af människohand. 

Med skäl har man frågat sig, huru det kunnat vara möjligt för 
stenålderns folk att, utan de mekaniska hjälpmedel, som stå vår tid till 
buds, uppföra så storartade graf byggnader som i synnerhet flertalet af 
gånggrifterna är. Stor svårighet måste redan anskaffandet af det därtill 
nödiga byggnadsämnet hafva vållat. Detta är antingen gråsten eller, 
i vissa trakter, kalksten. I många västgötagrafvar äro nämligen åt- 
minstone väggstenarna af kalksten. Man har således förstått att ur 
kalkstensberget kila ut stora hällar och kanthugga dem, hvilket på en 
tid, då man ej hade metallverktyg, kunde erbjuda rätt stora svårig- 
heter; stenarna äro dock aldrig släthuggna. Det var emellertid lättare 
att få kalkstenshällar än fbr grafvarna lämpliga gråstensblock. 

Dessa äro med omsorg valda samt ställda eller lagda så, att en 
jämn, slät sida vänder inåt kammaren. Då hvarje större graf erford- 
rade många stenar med åtminstone en slät yta, och då man ofta ännu, 
trots tidens förstörande inverkan, finner flera sådana grafvar inom ett 
litet område, inser man lätt, att så många stenar af lämplig storlek 
och form ej kunnat vara att tillgå, utan att stenålderns folk måste 
hafva förstått att på något sätt klyfva de väldiga stenblocken. 

Möjligen hafva de härvid gått till väga på samma sätt, som ännu 
användes i flera trakter af Norden för att klyfva stora rullstensblock 
af granit. I den riktning, hvari man antager, att stenen lättast klyf- 
ver sig, hugger man nämligen en fåra, i hvilken man häller vatten, 
som får stå en tid. Man omgifver sedan stenen med eld eller lägger eld 
under densamma, så att den upphettas. Sedan sättas små kilar i fåran, 
och med en klubba slår man på kilarna, till dess stenen delar sig i 
två  stycken,  hvartdera  med en flat sida.  Man torde utan synnerlig 


OEAPVAR.  — RELIGION. 45 

svårighet kuniia hugga fårorna med de verktyg, som stenålderns folk 
hade till sitt förfogande. I stället för värme kan äfven köld användas: 
det till is frusna vattnet i fåran spränger då stenen. 

Det förra förfaringssättet begagna kassierna i Indiens högland, 
ett folk som ännu i dag bygger stendösar till grafvar åt sina döda. 
De stenar, som behöfvas till dösama, erhållas på det sätt, att man 
i större stenblock hugger fördjupningar och i dessa häller kallt vatten, 
sedan man upphettat stenen, hvilken då delar sig. Tåg och häfstänger 
af trä äro de enda mekaniska hjälpmedel, som kassierna använda för 
att flytta de stora stenarna och bygga dösama. 

Den största svårigheten vid uppförandet af gånggrifterna var väl 
att på sina platser lägga de ofta väldiga stenblock, som bilda taket. 
Konung Fredrik VII i Danmark har emellertid sökt visa, huru detta 
för stenålderns folk kunnat vara möjligt genom att skjuta stenen upp- 
för sluttningen af den grafven omgifvande högen, hvilken, såsom vi 
sett, ofta når upp just till väggstenarnas öfverkant. 

Hvilka storartade byggnader ett folk, som saknar kännedom om 
metaller, kan åstadkomma, visas af kapten Cooks berättelse om en graf- 
vård uppförd af invåname på ön Tahiti, det högst utvecklade af alla 
senare tiders stenåldersfolk. Denna grafvård, som hade form af en 
pyramid med höga trappsteg på| alla fyra sidorna, var byggd af hvit 
tillhuggen och polerad korallsten utan bindemedel mellan stenarna. Dess 
höjd var 13,4 o m., längd 81, 4 o m. och bredd 26,5 o m. 

Äfven från andra länder än Sverige känna vi en stor mängd graf- 
var af samma eller liknande former som de från vår stenålder. 

Grafvar af samma slag som våra stendösar utan gång hafva en 
ganska stor geografisk utbredning. De finnas i södra delen af den Skandi- 
naviska halfön, i Danmark, i nordligaste Tyskland, där de i öster ej gå 
längre än till Oders floddal, i Holland, Belgien, England, Skottland, Irland 
och på Kanalens öar, i Frankrike, Spanien och Portugal. Man har 
äfven funnit dem i Schweiz — där de dock äro mycket sällsynta — , 
på Korsika, i Bulgarien och europeiska Turkiet samt på Krim och 
andra ställen å Svarta hafvets norra kust. I andra delar af Europa 
saknas de däremot, så i hela mellersta Europa, i södra och mel- 
lersta Tyskland såväl som i alla de österrikisk-ungerska länderna. 
I norra Afrika ftro de talrika. Vidare finnas de i Sudan, Palestina och 
Kaukasusländerna samt i stor mängd i Indien. Många, i synnerhet 
i sistnämnda länder, skilja sig dock från våra dösar däruti, att 
både deras vägg- och takstenar äro tunnare samt mera flata och regel- 
bundna än i Nordens dösar; graf varna närma sig härigenom mera de 
svenska hällkistorna. 

Gånggrifter förekomma mycket talrikt i Danmark; dessutom har 
man också i nordvästra Tyskland, Nederländerna, England, Skottland, 
på Irland och Kanalens öar, i Frankrike och på Pyreneiska halfön 
fonnit grafvar, som mer eller mindre likna våra gånggrifter. 


46 stbnIldern. 

Hällkistor med sådana runda öppningar som de fig. 55 och 56 af- 
bildade äro äfven kända från nordvästra Tyskland, Frankrike och Eng- 
land samt från Eaukasusländema och Indien. 

Då sådana stenbyggda grafvar som de nu beskrifna förekomma ej 
blott i Sverige utan äfven i många andra, intill h varandra gränsande 
länder, är det klart, att det måste finnas något samband mellan bruket 
att i alla dessa länder bygga grafvar na på samma sätt. Lika klart 
blir det vid en närmare undersökning af alla i förbindelse härmed stå- 
ende frågor, att ett sådant samband måste vara liktydigt med ett in- 
flytande från Södern på Norden, ej i motsatt riktning. Detta infly- 
tande har, utgående från Orienten och följande först Afrikas nordkust, 
därefter Europas västkust, sträckt sina verkningar ända till länderna 
vid Nordsjön och Östersjön. 

Den tanke, som ligger till grund för uppförandet af dessa graf- 
byggnader, är tydligen, att de aflidna skulle kunna fortsätta sitt lif 
så mycket som möjligt i likhet med det de fört här på jorden. De 
fingo ej blott med sig i grafven sina kläder, vapen, smycken och dylikt, 
utan grafven själf liknade, såvidt ske kunde, den boning de lefvat i. 
Formen var ungefär densamma, men emedan grafboningen var beräknad 
på evigheten — om detta begrepp då fanns — , byggdes den ej af 
så lätt förstörbara ämnen som de vanliga bostäderna utan af sten. 
Den af flera i rundel satta stenar bildade dosen var sålunda en efter- 
bildning af dåtidens runda hyddor. 

Samma bruk att bygga grafvarna i likhet med de lefvandes bo- 
ningar finna vi äfven hos många folk långt efter dösarnas och gång- 
grifternas tid. I Orientens länder, i Grekland och Italien har man 
under forntiden ofta åt grafvarna mer eller mindre gifvit samma form, 
som boningshusen hade. 

Efter allt hvad man känner, blefvo, såsom vi redan sett, de döda 
under stenåldern i Sverige alltid jordade obrända. Stundom nedlades 
de i grafven utsträckta eller med böjda ben ; stundom synas de ha blif vit 
begrafna i sittande ställning, hvilket senare bruk återfinnes äfven hos 
flera folk utom Norden både i äldre och nyare tid. 

I gånggrifterna äro stundom utmed kammarens väggar små nischer 
eller bås bildade genom kantresta, mot väggarna vinkelräta flisor eller 
små hällar, vanligen af kalksten, hvilka i allmänhet endast hafva en 
höjd af 45 — 60 cm. och således äro betydligt lägre än själfva graf- 
kammaren. Dessa små rum, hvilka innehålla ett eller flera lik, äro ofta 
täckta med små hällar af samma slag som skiljeväggarna; de påminna 
om de bås, som mången gång finnas utmed väggarna i grönländarnes 
stugor. 

Utom lämningar af liggande och sittande lik har man emellertid i 
svenska grafvar från stenåldern äfven funnit en mängd människoben 
liggande  i  den  största  oordning, tydligen beroende därpå, att benen 


GRAFVAR.  — RELIGION. 47 

efter de fbmt jordade liken rubbats vid nya liks införande i grafven. 
En sådan förklaring har så mycket mera skäl för sig, som man ej 
sällan i samma grafkammare finner två lager af ben, af bvilka det 
undre, tätt sammanpackadt och oordnadt, genom ett sandlager är 
skildt från det öfre, där benen icke ligga i sådan oordning. Det är då 
mer än sannolikt, att orsaken till det undre lagrets tillstånd bör sökas 
däri, att man, för att bereda plats åt nya lik, på minsta möjliga rum 
sammanpackat de i grafven förut befintliga benen och genom ett där- 
öfver utbredt sandlager bildat ett nytt golf. 

Några svenska grafvar från stenåldern innehålla endast lämningar 
af ett lik; vanligen finner man dock ben af flera skelett i samma graf. 
I Västergötlands gånggrifter och häUkistor har man flera gånger på- 
träffat ben af femtio till hundra lik i h varje graf, någon gång ännu 
flera. I gånggrifterna träffas ej sällan skelett eller spridda människo- 
ben äfven i gången. 

Både män, kvinnor och barn hvila i dessa grafvar, hvilka troligen 
böra betraktas som ett slags familj egr af var. 

Ett par gånger har man i danska grafvar från stenåldern funnit 
hufvudskålar med ett stort genom trepanation uppkommet hål; att 
personen i fråga länge öfverlefvat operationen är tydligt, emedan hå- 
lets kanter äro afrundade på ett sätt, som endast i det fallet är möjligt. 

Vid de dödas sida lades vanligen några vapen, redskap eller pryd- 
nader. Ofta finner man i grafvar från denna tid äfven lerkärl, hvilka 
nu endast innehålla jord; troligen hafva många af dem en gång inne- 
hållit födoämnen, som de döda ansågos kunna behöfva för lifvets fort- 
sättning på andra sidan grafven. 

Somliga af de stensaker, som finnas i grafvarna, synas hafva varit 
nya och obegagnade, då de nedlades; andra äro ofullständiga, och några 
torde hafva blifvit med afsikt sönderslagna. Sådana sönderslagna saker 
äro också anträffade i engelska och franska grafvar från stenåldern 
och, såsom vi i det följande få se, man har äfven i nordiska grafvar 
firån senare delen af hednatiden funnit spår af en sådan afsiktlig för- 
störing af de jämte den döde nedlagda vapnen. 

I den grafven omgifvande högen har man hos oss flera gånger på- 
träffat ben af tama eller vilda djur samt någon gång äfven skal af 
ätliga musslor, h vilket allt tydligen är minnen från grafölet eller från 
offer åt de döda. Stundom finner man äfven i eller tätt invid grafven 
en mängd bitar af lerkärl, hvilka blifvit med afsikt sönderslagna. 
Afven i Grekland var det sed att krossa de lerkärl, som användes 
vid graffesten. 

Stendösarna betraktades fordom både i Norden och i andra länder 
som offeraltaren. Ehuru man nu vet, att de äro grafvar, är det dock 
mycket sannolikt, att offer förrättats på eller vid dem. Offer åt de 
döda, ägnade åt dem under längre eller kortare tid efter begr af ningen, 


48 


stenAldbrn. 


60.  sten med skålar^ från en 

gånggrift vid Lundby i 

Västergötland,  ^.s. 


hafva nämligen varit i bruk hos folk af olika stammar och på den 
mest olika bildningsgrad, hos indier, greker och romare, liksom hos 
lappar och finnar; äfven i den kristna kyrkan kunna dylika graf offer 
spåras.   Det  är således i och för sig icke osannolikt, att sådana offer 

under en eller annan form redan under 
stenåldern varit i bruk här i Norden. Och 
man torde med skäl kunna se bevis för en 
sådan åsikt i de utan tvifvel för offer af- 
sedda skålformiga fördjupningar af 
ett par tums vidd, som ofta finnas på öfver- 
sidan af takstenarna till våra stendösar 
(fig. 49) och gånggrifter. Äfven på häll- 
kistornas täckstenar, liksom någon gång 
på insidan af gånggrifternas väggstenar, 
finnas dylika >8kålar>. Då dessa grafvar 
varit obetäckta, kunde man visserligen 
föreställa sig, att skålarna tillkommit under någon senare tid än 
stenåldern.   Men  en  sådan  åsikt  visar  sig  vara  ohållbar,  då  man 

ser, huru ofta dessa fördjupningar 
förekomma på stenålderns grafvar i 
olika delar af landet, och då man 
återfinner dem äfven på stendösar och 
gånggrifter i andra länder. 

Fig. 60 visar en sten med sådana 
skålar, som hade sin plats i gången till 
en gånggrift vid Lundby i Västergöt- 
land. Att denna af mig funna sten 
var samtidig med grafven, kan ej vara 
föremål för ringaste tvifvel. 

Sådana skålformiga fördjupningar, 
vanligen kända under namnet >älf- 
kvarnar>, förekomma också, såsom vi 
i det följande få tillfälle att närmare 
visa, på fornlämningar från senare 
tider än stenåldern. Att de verkligen 
varit af sedda för offer, bevisas bland 
annat däraf, att man ännu i dag offrar 
i älfkvarnar. 

Dessa grafoffer, den omsorg hvar- 

med  man  sörjde för de dödas hvila, 

de vapen, redskap och prydnader, som 

man lät följa dem i grafven, allt detta 

antyder, att Sveriges invånare under stenåldern, liksom de flesta andra 

folk, haft någon föreställning om ett lif efter detta.  Ehuru vi alldeles 

sakna skriftliga underrättelser om denna aflägsna tid, kunna vi genom 


Bl. 


Yxa af bärnsten, sedd frän två 
sidor.  Bohuslän.  */8. 


GRAPVAK.  — RBLIGION. 49 

fynden få några upplysningar om de religiösa föreställningar, som 
Sveriges dåvarande bebyggare haft. 

Offren åt de döda antyda, att den dyrkan af förfäderna, hvaraf spår 
ännu i vår  tid kunna skönjas, ej var okänd för stenålderns svenskar. 

Och att solguden redan då varit föremål för dyrkan, framgår däraf, 
att två af denna guds viktigaste symboler visa sig hafva varit kända 
här före stenålderns slut. Det ena är det fyrekriga hjulet, en bild af 
den på himmeln rullande solen, hvilken symbol vi få tillfälle att i 
bronsåldern närmare lära känna; än i dag tala ju skalderna om »solens 
hjul». Den andra är yxan, föregångaren till Tors hammare, en symbol 
af solguden därför, att man i Norden liksom i Indien och månget annat 
land trodde blixten vara en yxa slungad af solens och ljusets gud i 
hans kamp mot mörkrets makter. 

I svenska grafvar från stenåldern finner man ej sällan små som 
prydnader burna af bildningar af yxor, gjorda af bärnsten eller ben 
(fig. 15). Äfven några yxor af sten hafva hittats, hvilka visserligen 
ej varit burna som prydnader men hvilka äro så små, att de ej kunna 
hafva varit verktyg eller vapen utan måste betraktas som symboler 
eller votiv-yxor. Att så varit fallet med den stora, fig. 61 af bildade 
yxan af bärnsten, är tydligt. 

Man har ock här i Sverige gjort andra fynd från stenåldern, 
hvilka troligen äga något samband med den tidens religiösa bruk. 
Vid flera tillfällen hafva nämligen fornsaker af sten anträffats, hvilka 
synbarligen blifvit med afsikt och med en viss omsorg nedlagda i jor- 
den, ehuru de icke kunna betraktas såsom hörande till grafvar. Det 
synes därför icke vara osannolikt, att åtminstone några af dem blifvit 
nedlagda såsom offer åt gudarne eller af någon liknande orsak. 

Såsom prof på sådana fynd från Sverige kunna vi anföra följande. 
På Ryssviks ägor i Urshults socken, södra Småland, hittades år 1821 
femton stora och väl slipade flintyxor, hvilka lågo n en haKcirkel med 
de spetsiga ändarna mot öster». År 1863 gjordes ett liknande, ehuru 
mindre fynd vid Bro i Gellersta socken, Närke; man fann där fem 
stora, väl slipade flintyxor ,af samma form, »liggande i rad på stranden 
af den till en del torrlagda Mosjön». Vid Knem i Tanums socken, 
norra Bohuslän, hittades år 1843 sju sågar, lika fig. 41, en spjutspets, 
en skrapa, alla af flinta, liggande bredvid hvarandra under en stenhäll. 
På Skärstads ägor i Bro socken, Bohuslän, fann man likaledes år 1843 tio 
flintsågar af samma form, »liggande tillhopa under en stenhäll». Äfven 
i Skee socken, Bohuslän, hittades för några år sedan tio dylika sågar 
liggande tillsammans; de voro omgifna af näfver. 

Dylika fynd äro äfven gjorda i torfmossar. Så hittades år 1863 i 
en torfmosse å Skedala ägor nära Halmstad omkring tjugu flintsågar 
af samma form som de nyss beskrifna, »liggande tätt tillsammans». 

Äfven i Danmark och andra länder har man under stora stenar 
eller i torfmossar anträffat liknande fynd från stenåldern. 

Sveriffcå historia.   I. 4 


50 STENÅLDERN. 


5. 

Befolkningen och dess utbredning. — Lappames 

stenålder. — Vidskepliga' föreställningar 

om stensaker i senare tider. 

Ofta råkar man på den föreställningen, att Sveriges inbyggare 
under stenåldern varit af mycket olika kroppsstorlek med den nu här 
lefvande befolkningen. De i grafvama från nämnda tid anträffade 
skeletten hafva emellertid visat, att Sveriges invånare under den 
yngre stenåldern haft ungefär samma kroppslängd som de nuvarande 
svenskarne. 

En synnerligen viktig fråga är naturligtvis den: Till h vilken folk- 
stam hörde Sveriges invånare under stenåldern? 

Det är egentligen genom att studera de i grafvama från denna 
tid funna hufvudskålarna, som man sökt besvara denna fråga. Då 
emellertid, såsom vi af det föregående sett, inga grafvar från den 
nordiska stenålderns äldre del äro kända, kunna vi ej vänta att på 
denna väg få upplysning om annat än förhållandet under vår yngre 
stenålder. 

Af de nr grafvama från sistnämnda tid upptagna hufvudskålarna 
hafva de flesta visat sig vara jämförelsevis »långa» och af samma 
form som de nutida svenskames, men ett mindre antal i samma 
grafvar liggande skallar utmärka sig för samma »korta» form som 
lapparnes. 

Den omständigheten, att det stora flertalet i den yngre stenålderns 
svenska grafvar funna skallar likna de nu lefvande svenskames, talar 
i hög grad för att verkligen förfaderns^ till landets nuvarande 
befolkning redan på denna tid bodde här. Och detta bestyrkes 
på ett, såsom mig synes, öfvertygande sätt däraf, att det icke vid 
någon tidpunkt efter stenålderns slut finnes något sådant afbrott i 
utvecklingen, att man kan säga: »Vid denna tid invandrade till Sverige 
en ny befolkning.» Efter stenåldern har visserligen mången gång 
en inflyttning af ett mindre antal främlingar ägt rum till vårt land. 
Men man har ingen anledning att under sdla dessa årtusenden tala om 
en stor invandring, hvarigenom hufvudmassan af Sveriges befolkning 
blifvit en helt annan, än den förut var. 

Väl hfiur man en tid föreställt sig, att Nordens befolkning under 
tiden närmast efter stenåldern ej kunnat vara af samma stam som den 
nuvarande,  emedan  flera  graffynd  från  den äldre bronsåldern skulle 


BEFOLKNINGEN OCH DESS UTBREDNING M.  M. 51 

hafva visat, att det folk, som då lefvat här, haft svart hår. Men vid 
närmare undersökning har det befunnits, att hårets ursprungliga färg 
icke varit svart utan att äfven den tidens nordbor varit blonda. 

Om vi således med skäl kunna säga, att vi härstamma från den 
yngre stenålderns folk, om vi i detta folk måste se våra förfäder, åter- 
står den frågan: Hafva våra förfäder invandrat hit vid den yngre 
stenålderns början, eller bodde de redan förut här? 

Då man ej känner några grafvar från vår äldre stenålder och ej 
heller något annat fynd, som kunnat gifva oss upplysning om den då- 
varande befolkningens hufvudskålsform, är det visserligen ej möjligt 
att med säkerhet afgöra, om den vanliga hufvudskålsformen under den 
äldre stenåldern var densamma som under den yngre stenåldern eller 
en annan. Men det förhållandet, att man i den yngre stenålderns 
grafvar vid sidan af de många »langat skallarna funnit ett mindre 
antal >korta> skallar, är just hvad man skulle haft att vänta, om den 
långskalliga stammen invandrat vid början af den yngre stenåldern 
och då funnit före sig här en kortskallig stam, med hvilken den 
blandat sig. Skillnaden i kultur mellan den äldre och den yngre sten- 
åldern synes ock vara så stor, att man äfven häri skulle kunna se ett 
skäl för antagandet af en ny invandring till Sverige vid den yngre 
stenålderns början. 

En fråga, som för närvarande ej torde kunna besvaras, är, huru 
nära besläktad den kortskalliga folkstam, som således lefvat blandad 
med den yngre stenålderns befolkning och som måhända ensam bott här 
under den äldre stenåldern, varit med det »arktiska» folk, från hvars 
stenålder man, såsom vi nedan få se, funnit många minnen i den 
Skandinaviska halföns nordligaste delar, och med de lappar, som ännu 
ströfva omkring i dessa trakter. 

Några forskare hafva antagit, icke endast att ett germanskt folk, 
våra förfäder, bott här i Norden under stenåldern utan att hela den 
indo-germanska eller ariska folkgruppens urhem vore att söka i län- 
derna kring södra Östersjön. Af skäl, för hvilka jag naturligtvis ej 
här kan redogöra men som jag redan på annat ställe angifvit, kan jag 
ej dela denna hufvudsakligeu af icke-skandinaviska forskare uttalade 
åsikt, huru smickrande det än skulle vara fbr vår Nord, om »ariernas 
vagga» här stått. 

Värderika upplysningar få vi af grafvama och fynden om den vik- 
tiga frågan, hvilken del af landet var bebodd redan under denna 
aflägsna tid. 

Säkraste svaret på denna fråga lämnas af boplatserna och grafvama 
från stenåldern. 

Boplatser från den yngre stenåldern äro upptäckta på många ställen 
i Skåne och andra delar af Götaland men äfven i Svealand. En sådan 
boplats påträffades förlidet år vid Åloppe i Uppland, sydväst om Uppsala- 


52 


STENÅLDERN. 


Af grafvarna hafva lyckligtvis många, såsom vi af det föregående 
sett, ett sådant yttre, att de redan därigenom kunna med lätthet igenkän- 
nas såsom förskrifvande sig från denna period.  För att gifva en öfver- 


62.  Karta öfver stenåldersgrafvarnaa] utbredniyig. 
Hyarje rödt kors atmärker en eller flera grafyar. 


sikt öfver dessa grafvars utbredning i Sverige meddela vi här ett ut- 
kast till en karta, upptagande alla de stenbyggda grafvar från sten- 
åldern, som nu äro kända (fig. 62). 


BEFOLKNINGEN OCH DESS UTBREDNING M. M. 53 

Men äfven de otaliga icke i. grafvar funna föremål, som tillvara- 
tagits från stenåldern, äro af stor vikt för den föreliggande frågan, 
i synnerhet för de trakter, där de förekomma i större antal. 

En noggrann undersökning af alla hithörande förhållanden har 
ådagalagt, att icke endast hela Götaland med öarna Oland och Gott- 
land utan ock stora sträckor at Svealand och Norrland haft en mer 
eller mindre tät befolkning redan före stenålderns slut. I Norrland 
gå stenålderns minnen ända upp till Västerbotten, till trakten af Skel- 
lefteå, där man anträffat några stora fynd af sådana stensaker, som i 
sydligare landskap äro vanliga. Spridda föremål af samma slag hafva 
till och med hittats i Lappland. 

Att den svenska befolkningen så tidigt som under stenåldern bör- 
jat att taga Norrland i besittning, kan icke väcka förvåning, då vi af 
en mängd i Finland gjorda fynd lära, att en svensk bosättning i detta 
land begynt redan under den aflägsna tid, som nu är i fråga. Vägen 
har tydligen gått ej blott öfver de Åländska öarna till Abotrakten 
utan fifven öfver Bottniska viken, särskildt öfver dennas smalaste del, 
Kvarken, till Vasatrakten. 

Såsom man kunnat vänta, blefvo de delar af Sverige, som lågo 
vid hafvet, de stora sjöarna och de viktigaste vattendragen först be- 
bodda. I det inre af landet har man tydligen i främsta rummet sökt 
upp de fruktbaraste trakterna. 

De flesta minnena från stenåldern, både de fasta och de lösa, träf- 
fas för öfrigt i landets södra och västra delar. Utan jämförelse rikast 
på fornsaker från denna tid är Skåne, i hvilket landskap, som endast 
innefattar en åttondedel af Götaland, man funnit mer än tre fjärde- 
delar af alla från hela Sverige nu kända stensaker af de till stenål- 
dern hörande formerna. Härtill kommer, att de allra flesta stensakema 
äro funna på slättbygden utmed kusten, under det att endast jämförel- 
sevis få sådana saker hittats i landskapets vidsträckta inre, mera skog- 
beväxta och bergiga trakter. Det framgår häraf, att Skånes kusttrakter 
under stenåldern utgjort den allra tätast bebyggda delen af Sverige. 

Näst Skåne äro de södra och västra kusttrakterna — Bleking, 
Halland och Bohuslän — samt Västergötland, Dal och sydvästra delen 
af Värmland rikast på grafvar och andra minnen från stenåldern och 
synas således hafva jämte förstnämnda landskap varit stenålderns för- 
nämsta bygder i Sverige. A det bördiga slättlandet kring Falköping 
finnes ännu, trots tusenårig odling, en större mängd grafvar från sten- 
åldern än annorstädes. 

Hika på minnen från denna tid äro äfven vissa trakter af Små- 
land, i synnerhet kustnejden vid Östersjön och den del af det inre, som 
l^Sg^i* kring de stora sjöar, hvilka medelst de genom Bleking och 
Halland gående floderna stå i förbindelse med hafvet. 

En omständighet, som förtjänar vår särskilda uppmärksamhet, är, 
att de olika fornsakstyperna och grafformema icke äro likformigt för- 


54 STENÅLDERN. 

delade inom den del af Sverige, som varit bebodd under stenåldern. Så 
har man i Skåne träffat ett jämförelsevis stort antal af ett slags till 
den yngre stenålderns äldsta tid hörande flintyxor, hvilka i landet norr 
om Skåne äro vida mera sällsynta. 

Allt detta visar, att Skåne varit icke blott den tätast utan äfven 
den tidigast bebyggda delen af Sverige. 

Ännu märkligare torde fördelningen af de olika grafformerna i 
landet vara. Såsom vi redan sett, hafva de stenbyggda grafvarna följt 
efter hvarandra i följande tidsordning: 1) stendösar, 2) gånggrifter 
och 3) häUkistor, bland hvilka sistnämnda de af en jordhög eller ett 
stenröse helt och hållet täckta tillhöra stenålderns slut, liksom de 
äfven under bronsålderns första tid voro i bruk. 

Nu visar det sig, att stendösar endast finnas i Skåne^ Halland och 
Bohuslän samt på Öland, där dock blott ett par helt nära hvar- 
andra belägna äro kända. Med undantag af denna enstaka liggande 
grupp finnas således dösarna, den äldsta nu kända formen af sten- 
byggda grafvar från stenåldern, endast) i Skåne och utefter västra 
kusten. Den nordligaste i Sverige ligger vid Massleberg i Skee soc- 
ken, i Bohusläns nordligaste härad. 

De i ålder närmast efter dösarna följande grafvarna, gånggrifterna, 
äro ganska talrika i Skåne men i synnerhet i Skaraborgs län af Väster- 
götland; de förekomma äfven i Halland och Bohuslän. Af alla de 
gånggrifter, som för närvarande äro kända i Sverige, ligga mer än två 
tredjedelar i Skaraborgs län, de flesta i trakten af Falköping. 

Två grafvar, som synas hafva varit af samma form som gånggrif- 
terna, äro funna i Närke och västligaste delen af Södermanland. Man 
vet dock icke med visshet, om de tillhöra denna tid. Från den till 
Älfsborgs län hörande delen af Västergötland känner man endast ett 
par stenåldersgrafvar med tydlig gång; de afvika dock betydligt från 
de egentliga gånggrifterna. 

1 andra delar af Sverige än de nu uppräknade känner man för 
närvarande ingen gånggrift, således icke i Dal och Värmland, icke i 
Bleking, Småland och Östergötland, icke på Öland och Gottland, i 
hvilka alla trakter man däremot funnit stenåldersgrafvar af andra, 
yngre former. 

Hällkistorna, de yngsta grafvarna från stenåldern, hafva en vida 
större utbredning än stendösarna och gånggrifterna. 

»Fristående> hällkistor — det vill säga de, hvilkas öfversta del 
är obetäckt — finnas ganska talrikt i Västergötland, i synnerhet i den 
till Älfsborgs län hörande delen, i Bohuslän, Dal och sydvästra Värm- 
land. 

De af en jordhög eller ett stenröse täckta stenkistorna, som till- 
höra stenåldern, äro funna i nästan alla de landskap, där de andra, 
äldre grafl*ormerna förekomma, såsom i Skåne, Halland och Bohuslän, 
i  Västergötland — både i Älfsborgs och Skaraborgs län — , i Dal och 


BBFOLENINGBN OCH DBSS UTBREDNING M. M. 55 

Närke. Men de förekomma äfven i Bleking, Småland och västra Öster- 
götland samt på Gottland, således i trakter, där man hvarken funnit 
stendösar, gånggrifter eller »fristående» häUkistor. 

Om stendösarna böra vi anmärka, att de städse ligga i närheten 
af hafvet, sällan mer än en mil från den nuvcu^ande hafskusten. De 
andra nu omtalade slagen af grafvar från stenåldern träffas visser- 
ligen, såsom vi sett, ofta långt från hafvet; men de ligga nästan alltid 
i närheten af en sjö eller en ström, som står i förbindelse med hafvet 
och som vanligen ännu är eller fordom varit betydande. 

Allt detta — särskildt om vi äfven taga i betraktande, att huf- 
vadmassan af de utantör gr af varna anträffade sten sakerna förekommer 
i de södra och västra kusttrakterna, — utvisar, såsom mig synes, på 
ett afgörande sätt, att Skåne och västra kusten af Sverige blifvit först 
tagna i besittning af de äldsta inbyggarne; att befolkningen sedan ut- 
bredt sig steg för steg mot norr och nordost och inträngt i det inre 
af landet, i det den följt flodernas lopp och de stora sjöamas stränder 
eller Östersjöns kust; samt att de östra delarna af landet äfvensom 
Gottland ännu under stenålderns senaste del varit jämförelsevis litet 
befolkade. 

Härvid böra vi ihågkomma, att mycket betydande nivåförändringar 
ägt rum i Sverige sedan stenålderns början. Under de många årtu- 
senden, som stenåldern omfattar, höjde sig visserligen landets östra 
kuslj mycket. Men ännu under den yngre stenålderns äldsta period 
lågo stora delar af östra Sverige under Östersjöns yta. Och så sent 
som på den tid, då bronsen blef känd här, var gränsen mellan land och 
haf en helt annan än i våra dagar. Detta förklarar, hvarför t. ex. i 
Uppland och Södermanland de äldsta fynden från stenåldern endast 
förekomma i de västra trakterna, under det att knappt några minnen 
äldre än stenålderns sista tid anträffats i de lägre liggande östligaste 
delarna af dessa båda landskap. 

Ett viktigt resultat af det föregående är, att den första invand- 
ringen af det folk, som lämnat efter sig de minnen vi nu studerat, 
måste hafva kommit från söder eller kanske rättare sydväst, det vill 
säga öfver Danmark. 

Denna riktning från sydväst är så mycket mera anmärkningsvärd, 
som riktningen från sydost och förbindelsen med länderna öster ut under 
de följande perioderna ända till de sista århundradena varit af en så 
stor betydelse för vårt land. 


Utom de nästan endast i södra och mellersta Sverige funna minnen 
från stenåldern, som vi hittills betraktat, har man äfven i norra delen 
af vårt land funnit åtskilliga fornsaker af sten, vanligen skiffer, hvilka 


56 


stbnIldbrn. 


63.  Knif af skiffer.  Norrland.  Vt. 


visat sig icke gärna kanna kafva tillhört den »sydskandinaviska» sten- 
åldern och samma folk som det, hvilket byggt stendösarna och gång- 
griftema.  Dessa fomsaker, hvilka man kallat »arktiska» och af hvilka 

ett par prof ses fig. 63 — 64, 
hittas mest i Lappland 
och Norrland, dar sten- 
saker af sydskandinaviska 
typer äro mycket säll- 
synta. Att de sistnämnda 
förskrifva sig från ett 
annat folk än de arktiska 
framgår äfven däraf, att 
dessa båda slag af sten- 
saker mycket sällan 
blifvit funna tillsammans, 
samt däraf, att de ark- 
tiska visa stor öfverens- 
stämmelse med dem, som 
hittas i Finland och andra 
af lappar, finnar eller när- 
besläktade folk bebodda 
nordliga länder, där sten- 
saker af samma former och 
samma ämne som de syd- 
skandinaviska däremot äro 
sällsynta, mångenstädes 
så godt som okända. 

Allt detta synes tala 
för det antagandet, som 
man i senare tid gjort, att 
de arktiska stensakerna 
äro minnen från de i Sve- 
rige boende lapparne och 
från den tid, då detta folk 
ännu var obekant med 
metallernas bruk. Det jäm- 
förelsevis stora antal så- 
dana stensaker, som träffas 
i de af lappar nu icke be- 
bodda norrländska kust- 
landskapen från Väster- 
botten till Gästrikland samt i Dalarne, torde emellertid antyda, att 
lappar fordom bott i sydligare trakter än nu. 

Någon  gång,  ehuru  mycket  sällan,  har  man  äfven  i Svealand, 
söder om Dalarne, och i Götaland hittat de för den arktiska stenåldern 


64.  Spjutspets af 
skiffer.  Norrland.   V». 


65.  Spjutspets af ben, 

sedd från två sidor. 

Gottland.   V'«. 


BEFOLKNINGEN OCH DESS UTBREDNING M. M. 57 

egendomliga spjutspetsarna och knifvama af skiffer. Antingen hafva 
ftfven söder om Dalälfven lappar en gång funnits, om än i mindre 
antal, eller ock hafva skiffersakema begagnats af de sydskandinaviska 
stenåldersfolken, som väl fått dem från sina nordliga grannar, då den 
stora likheten i ämne och form talar f5r ett gemensamt ursprung. 

Att åtminstone en del af dessa arktiska skiffersaker är samtidig 
med södra Sveriges stenålder, bevisas af ett i Gothems socken på Gott- 
land anträffadt fynd. I en där upptäckt graf lågo, jämte ett skelett, 
bland annat 8 spjutspetsar af skiffer och 2 sådana spetsar af ben (fig. 
65), alla af arktiska typer, men tillika 2 slipade flintyxor af en under 
den yngre stenåldern i södra Skandinavien vanlig form. Äfven vid 
Aloppe i Uppland och på Jäderen, i sydvästra Norge, har man funnit 
arktiska skifferspetsar tillsammans med skandinaviska stenålderssaker. 

Detta hindrar emellertid icke, att den arktiska stenåldern kunnat 
räcka mycket längre än den skandinaviska. Att lapparne lärt känna 
metallerna senare än våra förfäder och genom dem, ligger ju också i 
sakens natur samt bestyrkes däraf, att lappame fått namnen på alla 
metaller från sina skandinaviska grannar. Så kommer det lapska 
namnet på järn rauta tydligen af det fornnordiska uttrycket fftr myr- 
malm rauÖi; koppar heter på lapska knoppar eller air, det fornnor- 
diska eir (koppar); och lika mycket iögonfallande är likheten mel- 
lan de svenska namnen på stål, guld och tenn samt de lapska benäm- 
ningarna därpå: stale, gåll och tadne. 

Om, såsom man antagit, de af Tacitus omtalade fen ni äro lappame 
— norrmännen kalla ju ännu lappame >finner> — , så voro lappame 
troligen ännu i första århundradet efter Kristi födelse obekanta med 
metaller. »Deras enda tillit», säger han, »äro pilarna, dem de spetsa 
med ben i stället för jäm.» Men vid denna tiden hade södra Skandi- 
naviens inbyggare redan i lång tid varit förtrogna med järnets bruk. 

Lappame lära för öfrigt ända in i senaste tid begagnat vapen och 
verktyg af sten, ehuru de sedan länge känt järn och stål. Så har man 
uppgift om att spjutspetsar af sten ännu i slutet af 1700-talet begag- 
nades af lapparne i Enare lappmark för att fälla vildren, i det de fäs- 
tes på springfjädrar af enträd i rengrafvaraa. Och i Kemi lappmark 
lära, så sent som i förra hälften af det 19:e århundradet, stenmejslar 
hafva begagnats till »bortskafvande af hårbeklädnaden från uppblötta 
renhudar». 


Att den stenålder, med hvars minnen vi här egentligen sysselsatt 
oss, den »sydskandinaviska stenåldern», omfattar en mycket lång tid, 
visas både af den stora mängd fornminnen af olika slag, som från 
denna afiägsna period bevarats  till våra dagar, och af det redan an- 


58 STENÅLDERN. 

märkta förhållandet, att vi kunna skönja ett betydande framåtskri- 
dande, om vi jämföra med hvarandra arbetena från vår stenålders 
början och slut. Mellan den tid, då arbeten af samma slag som fig. 1 
— 3 voro det yppersta man kunde åstadkomma, och den tid, då man 
förmådde ur den omedgörliga flintan framlocka sådana mästeWerk som 
iig. 25, måste tusentals år hafva förflutit. 

Detta bekräftas också däraf, att den ofvan omtalade betydande höj- 
ning af landet, som under stenåldern ägt rum, kraft många årtusenden. 
Äfven nivåförändringen under den yngre stenåldern kan icke hafva 
skett under kortare tid än ett par årtusenden. 

Man kan också inom den yngre stenåldern i Sverige urskilja fyra 
perioder med olika graf skick. Under den första j ordades de döda i 
gräfda grafvar, lika de på våra kyrkogårdar vanliga. Den andra pe- 
rioden är stendösamas, den tredje gånggrifternas och den fl är de häU- 
kistornas tid. 

Den första perioden måste hafva varit mycket lång, emedan under 
den de för Norden egendomliga typer af verktyg, vapen och prydnader 
utvecklats, som ligga i den andra periodens grafvar. Och då graffor- 
men ej lätt ändras, särskildt på ett sådant kulturstadium som sten- 
ålderns, kunna vi redan häraf inse, att hvar och en af de tre följande 
perioderna måste motsvara en tid åtminstone af ett par århundraden. 
Detta bekräftas också däraf, att man ofta nog här i Norden inom ett 
litet område träff^ar många grafvar af samma typ, trots den förstöring, 
för h vilken sådana fornlämningar varit utsatta under de årtusenden, 
som förflutit, sedan de byggdes. 

Emedan Norden, såsom vi sett, redan långt före stenålderns slut 
stod i någon, om än ej omedelbar, förbindelse med Södern, och emedan 
den af historien kända tiden i östra medelhafsländerna, särskildt Egyp- 
ten, börjar årtusenden före Kristi födelse, är det möjligt för oss att få 
någon föreställning om hvilka århundraden före vår tidräknings be- 
gynnelse den svenska stenålderns senare perioder motsvara. 

Ett så noggrant studium som möjligt af alla hithörande förhål- 
landen har öfvertygat mig om att de första stendösarna måste hafva 
hyggts här i Norden mer än 3,000 år före Kristi födelse; men då den 
andra perioden af vår yngre stenålder börjar med dem, och då den 
första perioden af skäl, som nyss anförts, varit mycket lång, följer 
häraf, att denna första period, och således den yngre stenåldern, börjat 
i Norden senast under det femte årtusendet före Kristi födelse. Det 
är sannolikt, att den börjat vida tidigare, men i alla händelser måste 
våra förfäder hafva bott här i landet mer än 6,000 år. 

Gånggrifternas period börjar ungefär vid midten af det tredje för- 
kristna årtusendet, och hällkistornas tid motsvarar århundradena om- 
kring 2000 före Kristi födelse. 

Stenålderns slut infaller således i södra delen af Skandinavien i 
början af det andra årtusendet före vår tidräknings begynnelse. 


BEFOLKNINGBN  OCH DESS UTBRBDNINQ  M. M. 59 

Redan långt före den tiden hade emellertid Nordens folk lärt 
känna metaller, först koppar och guld; äfven den af koppar och tenn 
blandade bronsen var ej längre alldeles okänd här. Men man bör ej 
tala om stenålderns slut eller, hvilket är detsamma, om bronsålderns 
början, förrän vid den tid, då bronsen blifvit så allmän, att den och ej 
längre stenen bildade den materiella grundvalen för kulturen. 

Många förhållanden tyda på att kopparn var känd här i Norden 
redan på gånggrifternas och hällkistornas tid. Den tiden är således 
icke någon ren stenålder, i saknad af all kännedom om metaller. Men 
emedan stenen fortfarande var det vanliga ämnet för vapen och verk- 
tyg, under det att den från främmande land införda och därför dyrbara 
kopparn endast sällan begagnades, räknas denna tid med allt skäl till 
stenåldern. Tager man endast i betraktande, att kopparn då var känd, 
kan samma tid benämnas kopparålder. 

Tiden före bronsålderns början kan följaktligen indelas på föl- 
jande sätt: 

I)  Den tid, då alla metaller voro okända: 

1. Den äldre stenåldern, 

2. Den yngre stenålderns första och andra perioder; 

II)  Den  tid då äfven koppar — vanligen oblandad — var känd: 

3. Den yngre stenålderns tredje och fjärde perioder, eller 
kopparåldern. 

Då stenålderns slut här i Norden infaller i början af det andra årtu- 
sendet före Kristi födelse, är ej följande yttrande af etatsrådet Steen- 
strup så vågadt, som det vid första påseendet kan synas: >Med farao- 
nemas byggnader äro våra stendösar och gånggrifter åtminstone sam- 
tidiga, om de icke, hvilket ej synes onaturligt för tanken, redan då 
stodo här som tusenåriga minnesmärken.» Om han med ^faraonernas 
byggnader» menat ej pyramiderna utan de tempel, som uppfördes af en 
Tutmes eller en Ramses, är yttrandet alldeles riktigt. 

I de gamla kulturländerna vid Medelhafvet hade stenåldern slutat 
långt tidigare. Ända till kejsartiden synes dock en tradition om denna 
människosläktets barndomstid hafva bibehållit sig, att döma af skalden 
Lucretii yttrande, att »de äldsta vapen varit händer, naglar och tän- 
der samt stenar och grenar; sedan blefvo järnet och kopparn upptäckta. 
Men förr blef kopparns bruk kändt än järnets.» Vi återfinna här hela 
treperiodsysteniets grundidé. 

I Italiens och Greklands klassiska jord, i Mindre Asien och Egyp- 
ten, i Indien, Kina och Japan liksom i Amerika och på Stilla hafvets 
öar, ja snart sagdt i alla delar af världen har man funnit minnen från 
stenåldern. Men under det att denna period för årtusenden sedan var 
slutad i de flesta europeiska länder, har den i andra trakter, i synner- 
het i Nya världen, fort varat ända in i våra dagar. 

Äfven sedan metallernas bruk blifvit kändt här i Sverige, fortfor 
man länge att begagna vapen och verktyg af sten.  Under bronsåldern, 


60 STENÅLDERN. 

då den dyra bronsen måste hämtas från fjärran liggande länder, var 
det naturligt, att man hellre använde den billiga stenen än den kost- 
bara metallen, t. ex. till de så lätt förlorade spjut- och pilspetsarna^ 
eller till sådana mycket råämne fordrande saker som de tunga strids- 
yxorna, särdeles som stenen i dessa fall gjorde nästan lika god verkan 
som metallen. Många fynd från bronsåldern i Norden, liksom i andra 
länder, hafva också innehållit vapen och verktyg af sten. 

Om vapen af sten någon gång begagnats här i Norden äfven efter 
järnålderns början, har det dock mera varit för den trolldomskraft, 
som tillskrefs dem, än af andra orsaker. Så berättas det, att Orvar 
Odd af en gubbe i Hunaland fått tre »stenpilar», hvilka visade sig vara 
mera mäktiga mot trolldom än de berömda pilar, »Gusesnöt», som Odd 
erhållit af själfve finnkonungen. 

Att några af de stenyxor, man 
hittat i jorden, varit i händerna på 
järnålderns folk, bevisas bland annat 
däraf, att man i Uppland funnit 
en sådan yxa, försedd med runin- 
skrift, h vilken är mycket yngre 
än  järnålderns  början  (fig.  66). 

cö   OJ. r^   '  1 'x^ Denna  yxa  måste  således  hafva 

66.  Stenyxa med runinskrift. , . o    o o. -» 

Uppland.  Vs. hittats  två  gånger;  först  under 

järnåldern och, sedan den än en 
gång kommit ned i jorden, nu i våra dagar. Liknande har förhållandet 
varit med den fig. 67 afbildade stenyxa, som för flera år sedan hittades 
i Västergötland; de ornament, som nu pryda den, hafva tydligen in- 
ristats under medeltiden, hvarefter den ånyo kommit i jorden. 

Långt sedan stenverktygen upphört att begagnas i det dagliga 
lifvet, finner man dem mångenstädes i bruk vid religiösa förrätt- 
ningar. 

I Egypten användes vid likens balsamering »en skarp etiopisk sten» 
till att öppna kroppen. Äfven liken af guanchernas höfdingar på Tene- 
riffa uppskuros med obsidianknifvar af personer, som voro särskildt 
utsedda därtill. Af Gamla testamentets skrifter se vi, att judarne vid 
omskärelsen begagnade knifvar af sten, liksom vi hos romarne finna 
spår af stenverktygs användande vid vissa heliga förrättningar. 

Sedan stensakerna kommit ur bruk, föll deras rätta betydelse snart 
i glömska. När de sedan anträffades i jorden, gåfvo okunnigheten och 
vantron sin förklaring öfver deras ursprung och bestämmelse. Sten- 
yxorna kallades »åskviggar» — i norden »torviggart — och ansågos 
vara det dödande i åskstrålen. Tor håller i handen en sådan vigg 
eller hammare af sten, med h vilken han slår efter trollen; detta är, 
enligt en ännu i Sverige gängse tro, åskan. Då torviggen träffar jor- 
den, slår åskan ned. Härvid drifves stenen djupt ned i jorden. På 
Gottland  trodde  man för ej länge sedan, att åskviggen drefs ned sju 


BEFOLKNINGEN OCH DESS UTBREDNING M. M. 


61 


alnar i jorden, hvarpå den efter sju års förlopp åter kom i dagen, sedan 
den under tiden stigit åt jordytan en aln hvarje år. 

Denna åsikt om stenyxornas ursprung, som ännu är vida utbredd i 
vårt land, återfinnes märkvärdigt nog i nästan alla trakter på jordklotet. 
Redan för två tusen år sedan fanns den i Hellas. 

I följd af sitt ursprung från åskans gud och trollens besegrare anses 
också torviggarna vara ett utmärkt skyddsmedel mot åska och trolldom. 
Därför är det ofta omöjligt, eller åtminstone mycket svårt, att förmå 
personer att sälja fornsaker af sten, emedan de tro sig då förlora en skyd- 
dande talisman.   Så förvaras i Visby museum en stenyxa, som tillhört 


67.  Stenyxa med medeltidsornament ^ sedd från tre sidor. 

Västergötland,  "/a. 


en kvinna på Gottland, hvilken länge vägrade att lämna den ifrån sig 
och först förmåddes därtill, sedan åskan, utan att fästa afseende vid 
torviggens närhet, slog ned i ett bredvid hennes boning beläget kyrk- 
torn. 

För att skydda nybyggda hus mot åska och andra olyckor brukade 
man ännu på 1700-talet sticka en stenyxa eller en flintknif i väggen 
eller under tröskeln. 

Följande prof på de olika sätt, hvarpå stensakerna ända in i vår 
tid gjort tjänst som skydd mot trolldom eller såsom lyckobringande, 
torde förtjäna anföras. 

En stor stenyxa begagnades länge af sin ägarinna på Gottland till 
att hängas ned i bryggkaret för att hindra trollen att förstöra brygden. 


62 stenAldbrn. 

9 

En bonde i Värmland använde stenyxor som sänken på en fiskryssja och 
trodde sig märka, »att fisken med mycket större begärlighet går i de red- 
skap, på hvilka man begagnar stenyxor till sänken». Och en bonde i 
samma trakt förvarade en flintdolk bland säden i sin loge, »där den gjorde 
stor nytta». Då en nämndeman i Jönköpings län omkring år 1860(!) 
skulle afbränna sitt svedjeland, plägade han, innan han antände, uttaga 
en i en låda omsorgsfullt förvarad »åskvigg», en stenyxa med ett genom 
skafthålet draget snöre. Denna yxa lät han en dräng släpa tre slag 
rättsyls i muUen, rundt omkring svedjelandets yttergräns, på det att 
ingen vådeld skulle utbrista och antända skogen därinvid. Sedan in- 
lades yxan åter för att på samma sätt användas det följande året. 

Af ven mot sjukdomar hos människor och djur anses de gamla yxorna 
äga en underbar kraft. Statens historiska museum äger en stenyxa 
från Bleking, hvars egg blifvit sönderstött och gifven som läkemedel 
åt sjuka kreatur. Samma läkande kraft tillskrifves äfven sländtrissorna 
af sten, ehuru dessa icke äro äldre än järnåldern. 

Ett märkligt exempel på stenyxornas användande som amuletter 
hafva vi i en egyptisk yxa, hvilken på båda sidor är betäckt med en 
mystisk inskrift, ganska väl ristad i den utomordentligt hårda stenen ; 
bokstäfverna äro grekiska af den form, som var vanlig under tredje 
och fjärde århundradena af vår tidräkning. En annan stenyxa med 
grekisk inskrift är funnen i Grekland. 

Under det att stenyxorna betraktats som åskviggar, har man i 
flintpilarna dels sett åskgudens med blixten nedslungade vapen, dels 
»älfvaskott». I Skottland och Irland trodde man nämligen förr, 
att flintpilarna, som hittas på marken, äro afskjutna af äifvorna, hvar- 
för de ock ansågos kunna skydda för de af äifvorna i synnerhet mot 
kreaturen sända sjukdomar och annat ondt. Därför buros de också i 
dessa och andra länder som amuletter, stundom infattade i silfver. A. 
ett grekiskt eller etruskiskt halsband af guld, som nu förvaras i Brit- 
tiska museet, hänger i midten en i guld infattad pilspets af flinta. 


BRONSÅLDERN 

(Från böljan af det 2:a till midten af det l:a årtusendet före Kristi födelse.) 


1. 

Bronsålderns början och indelning. 

Bronsen har under årtusenden och i vidt skilda delar af världen 
för människan varit af en betydelse, som man först i våra dagar lärt 
att till fullo uppskatta. 

Därför är det också naturligt, att alltsedan man fått ögonen öppna 
för bronsålderns historiska betydelse, frågan om denna periods början 
tarit föremål för stor uppmärksamhet. 

Då bronsen* är en blandning af koppar och tenn men järnet en 
enkel metall, har det visserligen förefallit svårt att förklara, h var- 
för bronsen af så många folk och i så långa tider uteslutande användts 
till de olika ändamål, h vartill järnet sedermera begagnats. Denna 
svårighet har emellertid försvunnit, sedan man kommit till insikt om 
att bronsen icke är den första metall, som människan användt, utan att 
kopparn i långa tider begagnats oblandad (fig. 68), innan man lärt sig, 
att den genom tillsats af någon annan metall, framför allt tenn, läm- 
nade ett ännu bättre ämne för vapen och verktyg samt att den däri- 
genom fick en vackrare, nästan guldliknande färg. I början var tenn- 
tillsatsen endast ringa, en eller ett par procent (fig. 69); men små- 
ningom ökades den till omkring tio procent, hvilket sedan blef den för 
bronsen vanliga. 

Att människan lärt sig begagna kopparn före järnet, kan ej väcka 
förvåning. De malmer, som innehålla koppar, äro nämligen mera i 
ögonen fallande än järnmalmerna, och det är lättare att smälta ut 
koppar ur de förra än järn ur de senare. 

I sydvästra Asien hafva de vid Eufrat och Tigris boende, för sin 
urgamla kultur berömda folken känt kopparns och bronsens bruk 
tidigare än något annat folk i de delar af den gamla världen, med 
hvilka Europa under forntiden stod i förbindelse. Från de först- 
nämnda folken spred sig kännedomen först om kopparn och sedan om 
bronsen till Egypten och Europa. 


♦ Liksom ordet koppar är bildadt af Kypros, det grekiska namnet på ön Cypern, 
leder ordet brons sin härkomst fr&n ett ortnamn: Brnndnsiam, den nuvarande staden Brin- 
disi i sydöstra Italien. 

Sveriges historia.   I. 5 


66 


BRONSÅLDERN. 


CZI3 


Att bronsålderns kultur ej kunde vara ursprungligen inhemsk här 
i Norden, insåg man snart. Men många olika åsikter bafva uttalats 
om det sätt, h varpå denna kultur kommit hit: om det skett sjövägen, 
rundt västra Europas kuster, eller landvägen, öfver kontinenten; om 
det skett genom invandringen af ett nytt folk eller genom handel. 

Sedan de senaste årtiondenas rastlösa arbete på detta område 
spridt ett förut ej anadt ljus öfver frågan, och särskildt sedan man 
lyckats skilja hvad som hör till bronsålderns början från det, som för- 
skrifver sig från senare delar af perioden, har det visat sig, att Nor- 
dens folk för bekantskapen med bronsen hvarken hafva att tacka feni- 
cier eller etrusker — såsom några trott — och att bronsålderns be- 
gynnelse här i Norden icke varit förbunden med någon ny invandring. 

Kännedomen om kopparn 
och därefter om bronsen har 
spridt sig från folk till folk 
ungefär på samma sätt, som 
i våra dagar de uppfinningar, 
på hvilka det nittonde år- 
hundradet varit så rikt, blif- 
vit tillgodogjorda af de olika 
folken. Ångans och elektri- 
citetens tidehvarf — hvilka 
i framtida forskares ögon 
komma att visa sig lika 
skarpt skilda från den före- 
gående tiden som kopparns 
och bronsens tidehvarf från 
den rena stenåldern — hafva 
icke i något europeiskt land 
börjat med invandringen af 
ett nytt folk. På sin höjd 
hafva några personer, som 
voro förtrogna med de nya uppfinningarna, flyttat öfver från det 
ena landet till det andra. 

Ungefär på samma sätt hafva väl våra förfäder, liksom Europas 
öfriga folk, en gång lärt känna de första metallerna. Genom sam- 
färdseln med de trakter, som lågo närmare de stora kulturländerna, 
hafva några koppar- och bronsarbeten kommit till Norden, och några 
personer, skickliga i förfärdigandet af sådana arbeten, hafva kanske 
flyttat öfver hit och här utöfvat sin konst. Invånarne i de nordiska 
länderna hafva småningom tillägnat sig denna konst, och bronskulturen 
har på detta sätt blifvit inhemsk i våra nejder. 

De allra första i Norden använda metallsakerna voro införda från 
andra länder, men snart började man att här göra efter dessa saker. 
Äfveu  de  gamla,  under  stenålderns sista tid här begagnade typerna 


c 


68.   Yxa af koppar, 
Skåne.  V«. 


69.   Yxa af mycket 

tennfattig trons. 

Skåne.   Vs. 


BR0NSÅLDEBN8 BÖRJAN OCH INDELNING. 67 

blefvo eftergjorda i metall. Härigenom erhöllo de nordiska arbetena i 
koppar och brons snart en egen nationell prägel. 

Arbetena voro förfärdigade här, men materialet var infördt utifrån, 
erhållet genom den handel, som redan vid denna aflägsna tid var af 
större omfattning, än vi äro vana att föreställa oss. Att denna handel 
var så betydande, därför att Söderns folk här sökte den dyrbara bärn- 
stenen, hafva vi redan sett. 

Då Norden redan långt före stenålderns slut genom handel stod i för- 
bindelse med det öfriga Europa såväl på en västlig som en sydlig väg 
— den förra ledande till de Brittiska öarna och öfriga länder i västra 
Europa, den senare ledande öfver norra Tyskland till mellersta och 
södra Europa — , är det naturligt, att nordborna kunde få kännedom 
om metallerna på båda dessa vägar. Det har emellertid visat sig, att 
det hufvudsakligen var på den södra vägen, som kopparn och bronsen 
kommit hit. Afven från västra Europa fick Norden visserligen sådana 
metaller, men det som på den vägen kom till våra trakter är obetyd- 
ligt i jämförelse med det, som infördes hit på den södra vägen. 

Några spår af att fenicier bragt bronskulturen hit hafva icke 
anträffats. Denna kulturs första uppträdande här infaller också så 
tidigt, att fenicierna ej kunnat vara förmedlame. 1 ännu högre grad 
gäller detta om etruskerna, hvilka först uppträdde i Italien mer än ett 
årtusende efter det nordborna gjort bekantskap med kopparns bruk. 
Det är ej för kopparn eller bronsen utan snarare för järnet, som vi 
hafva att tacka handeln med etruskerna. 

Ett nödvändigt villkor för en klar uppfattning af frågan om den 
nordiska bronsålderns början var, såsom vi lätt kunna förstå, att man 
skulle kunna skilja minnena från denna tidrymds allra äldsta del från 
dem, som tillhöra senare tider. Under de sistförflutna årtiondena har 
också forskningen, ej minst i Sverige, varit ifrigt sysselsatt med under- 
sökningar härom. 

Då man aldrig i de tusentals fynd från bronsåldern i Norden, som 
vi nu känna, träffat ett enda mynt eller annat föremål med inskrift, 
inhemskt eller utländskt, och då man endast sällan hos oss funnit brons- 
ålderns saker i förbindelse med utländska arbeten af känd ålder, så 
kunde det synas vara nästan omöjligt att inom vår bronsålder åstad- 
komma någon om ock blott relativ tidräkning. Detta har likväl blif- 
vit möjligt genom en omsorgsfull och vidt omfattande granskning af 
de många fornsaker från denna tid, som stå till vårt förfogande, och 
i synnerhet genom noggrann kännedom om de förhållanden, under 
hvilka de anträffats. 

Agnar man någon närmare uppmärksamhet åt minnena från vår 
bronsålder, framträder snart en iögonfallande olikhet i afseende på 
dels grafvamas beskaffenhet, dels fomsakernas form och sirater. I 
några grafvar finnas lämningar af obrända lik, under det andra inne- 


68 


BRONSÅLDERN. 


70.  Halsprydnad af brons. 
Skåne.   V». 


71.  Bronsknapp, sedd 

uppifrån och frän sidan. 

Öland.   Vi. 


72.  Bronstjxa. 73.  Bronsyxa, sedd från två sidor.   74.  Kort bronssvärd, 

Öland.   Vs. Öland.   Vs- Västergötland.   Ve. 

Bronsarbeten från den äldre delen af bronsåldern. 


BRONSÅLDERNS BÖRJAN OCH INDELNING. 


69 


75.   Tunn knif af brons.  Skåne.   Vi. 


76.   Halsring.  Värmland,   V»- 


77.  En del af bottnen till ett sådant 

bronskarl som fig. 94. 

Västergötland.   Vs. 


78.  En del af bottnen till ett sådant 

bronskärl som fig. 94. 

Västergötland.   Vs. 


Bronsarbeten frän den yngre delen af bronsåldern. 


70 BRONSÅLDERN. 

hålla brända ben. Och en blick på de här afbildade föremålen är till- 
räcklig att visa den skillnad, som förefinnes mellan de olika brons- 
sakerna. Några vapen och smycken (fig. 70 — 74) äro prydda med spi- 
raler och sicksacklinier, andra med helt olika sirater (fig. 75 — 78). Å 
de senare föremålen ses inga graverade eller med stämpel inslagna 
spiraler, hvaremot ändarna af ringar, knifskaft och andra saker ofta 
äro upprullade i spiral. 

Den fråga, som helt naturligt tränger sig på oss, är då: höra dessa 
olika grafvar och fomsaker till samma tid, eller beteckna de skilda 
delar af perioden? 

Vi måste härvid iUsta oss icke blott vid förhållandet i Sverige 
utan vid det i hela Skandinavien, hvarjämte det bör nämnas, att de 
anmärkta olikheterna icke skola så förstås, att t. ex. grafvar med 
obrända lik finnas i en trakt och grafvar med brända ben i en annan. 
Båda slagen grafvar och båda slagen fornsaker träff^as i samma trakt 
och i hela södra delen af den, skandinaviska halfön liksom i Danmark. 

Först skola vi betrakta grafvarna. Om de båda hvarandra så 
olika bruken att bränna eller icke bränna de döda varit samtida, borde 
de väl sannolikt antyda antingen olika folkstammar eller olika kön 
eller olika samhällsklasser, det vill säga olika förmögenhetsvillkor. 

Men att olikheten i grafskick icke kan bero endast därpå, att två 
skilda stammar samtidigt skulle hafva bott vid hvarandras sida här, 
det framgår af de otaliga fall, då man i högar från bronsåldern funnit 
grafvar af båda slagen. Tvenne folkstammar kunna möjligen lefva 
fredligt tillsammans i ett land, men för sina döda söka de nog skilda 
hviloställen. 

Den anmärkta olikheten kan ej heller, såsom man försökt, förklaras 
så, att det ena könet, t. ex. männen, brändes och kvinnorna jordades 
obrända, eller tvärtom; ty grafvarna med obrända lik från bronsåldern 
hafva visat sig innehålla än män, än kvinnor, såsom skelett och klä- 
der ovedersägligen betyga. Vi skola snart närmare redogöra för dessa 
märkliga fynd. Härtill kommer, att man träff^at svärd och andra för 
mannen karakteristiska vapen tillsammans med både brända och 
obrända ben. 

Man antog en tid, att skillnaden i begrafningssättet kunde bero 
därpå, att de förmögnare begrofvos obrända i de stora, kostbara, af en 
väldig hög täckta stenkistorna, under det att de fattigares lik brändes 
och askan förvarades i en uti högens kant eller i jorden nedsatt ler- 
kruka. Nyare undersökningar hafva emellertid visat, att detta aata- 
gande icke är riktigt. Flera gånger har man nämligen funnit dyr- 
bara vapen och smycken af brons eller till och med af guld uti sådana 
grafvar, som innehållit brända ben. 

Det är således ej möjligt, att de båda slagen af grafvar i allmän- 
het varit samtida, och det finnes en omständighet, som bestämdt af- 
visar hvarje tanke på en sådan samtidighet, hvad grafvarna från vår 


BRONSÅLDERNS BÖRJAN OCH INDELNING. 


71 


bronsålder beträffar. I dem, som innehållit obrftnda lik, finna vi näm- 
ligen ofta sådana med vackra spiraler och fina sicksacklinier prydda 
vapen och prydnader, som höra till den ena gruppen. Grafvarna med 
brända ben innehålla däremot mycket sällan dylika fornsaker, under 
det att däremot sådana saker, som höra till den andra gruppen, endast 
anträffats jämte brända ben. 

Klart är, att detta sammanträffande af det ena slaget grafvar med 
ett visst slags fornsaker och af de andra grafvarna med ett annat slags 
fornsaker höjer det öfver alla tvifvel, att de förra förskrifva sig från 
en del och de senare från en annan del af bronsåldern. 

Detta bekräftas också däraf, att de båda olika slagen af fornsaker 
äfven utom grafvarna så godt som aldrig träffas tillsammans. En 
sådan knif, en sådan ring eller ett sådant bronskärl som fig. 75 — 78 
hafva aldrig — så ofta de än hittats tillhopa med andra fornsaker — 
anträffats  på  samma ställe som smycken eller vapen lika fig. 70 — 74, 


79.   Genomskärning af en gra/hög vid Dömmestorp i södra Halland. 


Då dessa båda grupper af grafvar och fornsaker således icke 
kunna höra till samma tid, återstår det oss endast att undersöka, 
hvilkendera gruppen är den äldre. 

Fig. 79 visar genomskärningen af en stor grafhög från brons- 
åldern, som för flera år sedan med stor omsorg undersöktes. Midt på 
bogens botten, vid a, stod en stor stenkista af 2,10 meters längd, 
innehållande lämningarna af ett obrändt lik. På tre andra ställen 
längre upp i samma hög och nära kanten anträffades små stenkistor 
af endast 30—60 cm:s längd, fyllda med brända ben. På ett ställe 
bredvid den lilla stenkistan i högens topp hade en lerkruka med 
brända ben blifvit nedsatt, och bredvid kistan b låg en flat sten öfver en 
grop, som likaledes innehöll brända ben. Både den stora kistan och kistan 
i bogens topp samt en af de andra små kistorna innehöllo jämte benen 
fornsaker från bronsåldern; och det är mycket sannolikt, att äfven de 
tre andra grafvarna med brända ben förskrifva sig från samma period. 
Nu är det  emellertid  klart,  att  den stora grafven med det obrända 


72 BRONSÅLDERN. 

liket midt på högens botten måste vara äldre än de andra, emedan 
man  i  annat fall icke kunnat utan att rubba dessa bygga den förra. 

Detta förhållande gäller för öfrigt icke endast om den nu beskrifna 
högen. Nästan hvarje hög från bronsåldern, i hvilken man funnit en 
graf med obrända ben, har äfven innehållit grafvar med brända ben; 
men städse har den förra stått närmare högens midt och botten än de 
senare. Häraf följer således, att grafvar från bronsåldern med obrända 
lik måste, liksom de i dem så ofta förekommande, med spiraler och sick- 
sacklinier prydda fornsakerna, i allmänhet hänföras till en äldre del 
af perioden än grafvarna med brända ben och fornsaker af den andra 
gruppen. 

Detta resultat bekräftas äfven af allt, som man för öfrigt känner 
om bronsåldern. 

En af de omständigheter, som bestyrka riktigheten häraf, är, att 
flera grafvar med obrända lik, hvilka vi således måste hänföra till 
bronsålderns första del, i hög grad likna dem från den närmast före- 
gående tiden, från stenålderns slut. 

En annan bekräftelse finna vi däri, att man både om grafvarna 
och många af fornsakerna kan uppvisa, huru de former, som af nu an- 
förda skäl måste anses vara de yngsta, småningom uppstått ur de for- 
mer, hvilka måste betraktas såsom de äldsta. 

Hvad grafformema beträffar, kan man redan utan svårighet se, 
huru de, som höra till bronsålderns slut, småningom uppstått ur dem, 
som tillhöra periodens början. Emedan de senare, såsom vi nyss 
nämnde, fullkomligt likna grafvarna från stenålderns sista tid, hvilkas 
sammanhang med de äldre stendösarna och ganggrifterna vi i det 
föregående hafva uppvisat, så följer häraf, att man i afseende på de 
svenska grafvarnas form kan följa en så godt som oafbruten utveck- 
lingskedja, hvars början är stenålderns stora grafkammare och som 
slutar med den yngsta bronsålderns oansenliga förvaringsrum för en 
handfull brända ben. Att i afseende på grafvarnas innehåll en nyhet 
uppträder i och med likbränningen, hafva vi redan anmärkt. 

De äldsta grafvar man känner från bronsåldern i vårt land äro 
stora stenkistor, inneslutande flera skelett. Småningom aftaga de i 
storlek, tills de blifva endast omkring 2 meter långa, eller just lagom 
stora för att omsluta ett skelett. Samtidigt användes ekkistor af 
ungefär samma storlek; de voro klufna och urholkade ur en stam på 
det sätt, som fig. 80 visar. Sådana träkistor voro ännu allmännare än 
de af sten. 

Några bland dessa kistor af vanlig manslängd äro i hög grad 
värda vår uppmärksamhet såsom bildande en märklig öfvergångsform 
till de små kistorna med brända ben. Man har nämligen några gånger 
påträffat sådana kistor af omkring 2 meters längd, hvilka således 
kunde synas vara beräknade för obrända lik men som i stället inne- 
hållit en liten hög brända ben.  Dessa grafvar tillhöra tydligen den tid, 


BRONSÅLDERNS BÖRJAN OCH INDBLNING. 


73 


då likbränningen började vinna insteg i landet. Man kan sedan följa 
kistornas aftagande i storlek, från dem, som höllo 2 meter i längd, 
till sådana, som ej äro 30 cm. långa. Större utryinme behöfdes natur- 
Ugtvis icke för att förvara de från bålet hopsamlade lämningarna af 
benen. Äfven sådana små kistor af trä, till formen lika fig. 80, ehuru 
betydligt mindre, hafva varit allmänna. 

Många små stenkistor äro nätt och jämnt så stora, som fordras för 
att innesluta ett lerkärl, i hvilket benen förvaras i stället för att, 
såsom i de förut nämnda, ligga lösa mellan stenarna. På andra ställen 
finner man icke några sådana stenkistor utan endast lerkärl med 
brända ben och en liten bronsknif eller en bit af en bronssåg eller 
dylikt. Slutligen hafva stundom, såsom nära h i den fig. 79 afbildade 
högen, benen lagts ned i en grop i högen eller på släta marken, utan 
både kista och kruka, endast täckta af en flat sten, ett begrafningssätt 
som vi återfinna i järnålderns äldsta tid, i de så kallade »brandgroparna». 


80.  Ekkista, i hvilken det af en yllekappa betäckta liket af en man från 
bronsåldern legat.  Hufvudet åt vänster.  Trindhöi, Jylland. 


Man kan emellertid numera icke blott se, hvad som hör till en 
äldre och en yngre del af bronsåldern, utan det har äfven befunnits 
vara möjligt att urskilja flera olika tidsafdelningar, ^perioder», inom 
detta långa skede af vår kulturhistoria. 

De med spiraler prydda, om synnerligen högt utbildad teknisk 
skicklighet vittnande bronserna hafva visat sig icke vara de äldsta 
här förfärdigade arbeten af denna metall. Då dylika bronser endast 
träffas inom det nordiska området och ej förekomma i de delar af 
Europa, från hvilka våra förfäder erhöUo kännedomen om bronsens 
bruk, är det klart, att dessa typer måste vara utvecklade här; men 
eu sådan utveckling kräfver tid. Man känner nu den långa första 
period af vår bronsålder, under hvilken denna utveckling här försig- 
gick. Man kan se, huru under den perioden de typer, hvilka kommit 
hit söderifrån, småningom fingo de former, som äro karakteristiska 
för den »andra perioden», de vackra spiralsiraternas tid, hvilken man 
med skäl kallat den äldre bronsålderns blomstringstid. 


74 BRONSÅLDBBK. 

Mot slutet af denna andra period började man bär bränna de döda. 
Under den tredje perioden blir likbränningen alltmera allmän och 
är före den periodens slut allenahärskande, hvilket den fortfor att 
vara under hela den återstående delen af bronsåldern. 

Spiralerna hafva långt före den tredje periodens slut aflösts af 
andra ornament, och under den fjärde utvecklas dels ur dessa, dels ur 
nya, från Södern kommande motiv den omamentik, som är karakteris- 
tisk under den femte perioden och som ses på de fig. 75—78 afbildade 
föremålen. 

Omamentiken under den senare delen af bronsåldern är visserligen 
mycket olik den under den äldre bronsålderns blomstringstid vanliga, 
och formerna blifva, ju längre den femte perioden framskrider, allt 
tyngre och mera öfverdrifna; men arbetena från denna period utmärka 
sig i allmänhet för samma höga teknik som under den äldre tiden, 
vare sig vi se på gjutningen af själfva föremålen eller anbringandet 
af ornamenten. 

Järnet, hvilket under den tid, som motsvarar den tredje perioden 
af vår bronsålder, var allmänt i Söderns kulturländer, visar sig någon 
enstaka gång i de nordiska fynden redan under den femte och närmast 
föregående perioder men var ännu så sällsynt här, att man utan 
tvekan måste kalla hela denna tid bronsålder, i synnerhet som vapen 
och verktyg fortfarande gjordes af brons. 

Först under den sjätte perioden, då bronsåldern äfven i stilistiskt 
afseende visar sig hafva öfverlefvat sig själf, kunna vi tala om en 
egentlig öfvergångstid till järnåldern. 

Att dessa perioder verkligen beteckna lika många olika tidsaf- 
delningar af den nordiska bronsåldern, blir tydligt redan däraf, att de 
typer, som äro karakteristiska för en period, mycket ofta anträffas 
tillsammans med hvarandra, under det att endast sällan ett fynd inne- 
håller typer tillhörande två olika perioder. Och i de få fall, då så- 
dant händer, är det så godt som alltid typer af två omedelbart på 
hvarandra följande perioder, som förekomma i samma fynd. 

Sist anförda förhållande, som man redan för många år sedan 
iakttagit och sedan funnit bekräftadt af alla därefter anträffade fynd, 
är af den allra största vikt för nu föreliggande fråga. 

Häraf följer nämligen, att hvarje period icke blott verkligen utgör 
en särskild del af bronsåldern utan äfven varat ganska länge. Då 
typer från den första och den tredje perioden aldrig träflPats tillsam- 
mans, eburu så många fynd innehållande typer endast från den ena 
eller endast den andra af dessa perioder nu äro kända, bevisar ju 
detta, att den mellanliggande perioden måste hafva omfattat en så lång 
tid, att den första periodens typer hunnit komma ur bruk, innan den 
tredje perioden började. Och då detsamma gäller också om alla de 
följande perioderna, måste äfven hvar och en af dessa hafva varat 
länge. 


BRONSÅLDERNS BÖRJAN OOH INDBLNINQ. 75 

En undersökning af alla de förhållanden, som kunna lämna oss 
upplysning om den relativa kronologien under vår bronsålder har 
ledt till det viktiga resultatet, att vi nu kunna urskilja sex perioder 
under den långa tiden mellan bronsålderns början och slut. Inom 
hvarje period kan man dessutom redan se, hvad som hör till dess förra 
eller senare del. 

Att de olika perioderna följt efter hvarandra i ofvan anförda ord- 
ning, framgår som otvifvelaktigt af typologiska förhållanden, i det 
att alla typer, som höra till en period, visa sig vara äldre än de, som 
tillhöra den närmast följande. Detta bestyrkes äfven af det förhållande, 
att det, som förskrifver sig från slutet af en period, mycket liknar det, 
som är utmärkande för början af den följande. 

Vi behöfva emellertid numera ej stanna vid denna ^relativa kro- 
nologii. Vi kunna nu vida bättre än för ett par årtionden sedan 
göra oss en föreställning om den »absoluta kronologien» under vår 
bronsålder, det vill säga om de århundraden före Kristi födelse, som 
hvarje period motsvarar. 

Detta har blifvit möjligt därigenom, att, såsom i det följande skall 
visas, redan under bronsåldern en liflig samfärdsel ägde rum mellan 
Norden och sydligare länder; att saker från södra och mellersta 
Europa fördes hit och saker härifrån fördes söder ut, åtminstone till 
mellersta Europa; att sådana söder ifrån komna föremål vid olika till- 
fällen hafva i det nordiska området anträffats tillsammans med här 
inhemska arbeten och att föremål komna från Norden i mellersta 
Europa — i södra Tyskland, Schweiz och Frankrike — träffats till- 
sammans med där inhemska arbeten. Om vi nu känna åldern af de 
främmande arbeten, som af säkra fynd visats vara samtida med de 
nordiska, så få vi naturligtvis af dessa fynd upplysningar om de 
nordiska sakernas ålder, på samma sätt som vi i afseende på de första 
århundradena efter vår tideräknings början få sådana upplysningar 
af de fynd, som innehålla romerska mynt jämte nordiska arbeten. 
Och åldern af de främmande föremål, som visat sig vara samtida med 
vår bronsålders olika perioder, har kunnat med säkerhet bestämmas, 
emedan mellersta Europa och ännu mera södern af vår världsdel då 
stod i liflig förbindelse med de kulturländer i Orienten, h vilkas histo- 
riska tid redan för länge sedan var börjad. 

Ett fynd af nyss nämnda slag ger visserligen endast en antydan 
om att ett söder ifrån infördt och ett i Norden inhemskt arbete äro 
fr&n samma tid. Men då vi hafva flera samstämmande fynd, kunna 
vi vara säkra på att här är fråga om en verklig samtidighet och ej 
om ett tillfälligt sammanträffande. 

På detta sätt har det blifvit möjligt att i afseende på den nor- 
diska bronsålderns olika perioder få de upplysningar om den absoluta 
kronologien, som framgå af följande öfversikt, hvarvid dock bör mär- 
kas, att den angifha åldern, särskildt i fråga om den första perioden, 


76 BRONSÅLDERN. 

möjligen vid framtida undersökningar kan befinnas vara något för låg, 
under det att jag är förvissad om att den ej skall visa sig vara 
för hög. 

Den första perioden.  Obrända lik 18:e — 16:e årh. före Kr. föd. 

Den andra perioden.  Obrända lik; mot slutet börjar likbränning visa 

sig 15:e— 14:e årh. före Kr. föd. 

Den tredje perioden, I början både obrända och brända lik; sedan en- 
dast likbränning 13:e— 12:e årh. före Kr. föd. 

Den fjärde perioden.  Likbränning ll:e — 10:e årh. före Kr. föd. 

Den femte perioden.  Likbränning 9:e— 8:e    >    >    >    > 

Den sjätte perioden.  Likbränning 7:e och förra hälften af 6:e 

årh. före Kr. föd. 

Då det emellertid skulle föra oss för vida här, liksom under sten- 
åldern, att period för period följa utvecklingen, måste vi taga hela 
bronsåldern i betraktande, då vi nu skola söka bilda oss en föreställ- 
ning om lifvet i Sverige under detta aflägsna och vår tid i så mycket 
olika skede af vår historia. Vi böra endast städse påminna oss, att 
bronsåldern omfattar en tidrymd af mera än ett årtusende och att 
således förhållandena i många fall ej voro desamma under den första 
och den sjätte perioden. 


2. 
Lefkiadssätt. 

Talrika kvinnografvar från bronsåldern, lika präktigt utstyrda 
som männens, vittna om att den nordiska kvinnan redan under denna 
aflägsna tid betraktats som mera jämnställd med mannen, än man 
kunnat vänta; och den omständigheten, att man vid flera tillfällen i 
samma hög funnit en mansgraf och en kvinnograf från en och samma 
tid, har, troligen med skäl, uppfattats som bevis för att mannen 
haft en laggift hustru. I några af dessa fall hafva tydligen mannen 
och hustrun blifvit begrafna alldeles på samma gång. Om detta beror 
på att båda tillfälligtvis dött samtidigt, eller om förklaringen bör 
sökas däri, att det hos bronsålderns nordbor, liksom hos så många 
andra folk på motsvarande kulturståndpunkt, varit sed, att hustrun- 
skulle följa sin man i döden, torde vara omöjligt att ännu med säkerhet 
afgöra. 

Redan under stenålderns senare del lefde nordbon, såsom vi sett, 
icke endast af jakt och fiske utan äfven af boskapsskötsel och åker- 
bruk.  Detsamma gäller naturligtvis äfven om bronsåldern. 

Under sistnämnda tid voro husdjuren af samma slag som under 
den  närmast  föregående  tiden.   A  hällristningarna  se  vi  flerstädes 


LKFNADSSÅTT. 


77 


mm$^ 

'\'^^:.i 

nmm 

[~ ^- ■ -^ ^ + 

oxar och hästar afbildade, och i grafvarna finner man ej sällan läm- 
ningar af hudar, kläder af ylle, svärd- och dolkskidor af skinn samt 
arbeten af horn, allt af husdjur och således vittnesbörd om huru all- 
män boskapsskötseln var. I några med präktiga vapen utstyrda mans- 
grafvar hafva metkrokar af brons anträffats, hvilket visar, att de för- 
näma männen voro roade af att fiska. 

Att hästar såväl som oxar användes 
som dragare, ses af hällristningarna (fig. 
81 och 82). De af hästar dragna vagnarna 
hafva vanligen två hjul; men äfven vagnar 
med fyra hjul funnos. Särskildt förtjänar 
anmärkas, att de tvåhjuliga vagnarna dra- 
gas af två hästar och att den åkande står 
på vagnen, såsom äfven hos södra Europas 
och österlandets folk var brukligt. En 
vagn på fyra hjul, dragen af två oxar, är 
afbildad på en berghäll i Askums socken, 
Bohuslän (fig. 82). Teckningen är, redan 
på grund af det svårarbetade materialet, 
mycket enkel, men oxarnas horn äro tyd- 
ligt angifna; då man ej kunde teckna per- 
spektiviskt, ses alla fyra hjulen utan för- 
kortning och utan att de bortre skymmas 
af vagnen. 

Någon gång äro ryttare afbildade (fig. 83).   Hos många af Söderns 
folk användes hästen i äldre tid endast till åkning, ej till ridt. 

Ett par svenska fynd från bronsåldern hafva låtit oss lära känna, 
huru betslen sågo ut och att seltyget var prydt med stora, runda, 
glänsande bronsbe- 
slag (fig. 84 och 85). 
Flera gånger äro 
dessa beslag anträf- 
fade under sådana 
fÖrhåUanden, att sex 
måste hafva varit af- 
seada för hvarje häst. 
En afbildning från 
Österrike, samtidig 
med vår bronsålders 
sista tid, visar också 
tre sådana beslag på 

ena sidan, således äfven där sex på hvarje häst (fig. 86). Liknande 
runda prydnader af mässing ses ännu ofta på hästar — numera i synner- 
het på de for arbetsåkdon spända — i flera af kontinentens länder. Att 
lämningar af betsel ej oftare anträffats från vår bronsålder beror därpå, 


81.  En af vägg atenarna igrof- 

ven vid Kivik, Skåne. 

Öfverst till höger ses en man 

stående på en tvåhjul ig, af två 

hästar dragen vagn. 


82.  En fyrhjulig vagn, drageri af två oxar. 
Hällristning vid Rished i Asknms socken, Bohnslän. 


78 


BRONSÅLDERN. 


Ryttare, framställda å en hällristning vid Tegneby i Tanums socken, 
Bohuslän.  Vt4. 


84.  Betsel af brons. 
Gottland.   V*. 


86.  Bild af ryttare.  På tygeln ses tre randa 
beslag (jfr fig. 85).  Österrike. 


85.  Bronsbeslag Q{t fig. 86). 
Gottland.   Vs. 


87.  Plogy afbildad på en hällristning 

vid Tegneby i Tanums socken^ 

Bohuslän.  Vso. 


LEPNADS8ÄTT. 


79 


att brons endast sällan användes till dem. På de flesta då använda 
betslen hafva, såsom många fynd från andra länder visa, de delar, hvilka 
nnmera pläga vara af metall, varit af horn, ben eller trä, I Nordiska 
mnseet kan man se dylika betsel af horn och trä, som för ej länge 
sedan begagnades i aflägsna svenska bygder. Sporrar och stigbyglar 
äro däremot aldrig funna hos oss under sådana omständigheter, att de 
kunna anses tillhöra bronsåldern; troligen voro de på den tiden helt 
och hållet okända. 

På en hällristning vid Tegneby i Bohuslän se vi en man gå och 
plöja (fig. 87). Plogen, af enklaste slag, dragés af två djur, troligen 
oxar eller tjurar. Ett annat minne af åkerbruket hafva vi i de skaror 
af brons, som stundom anträffas hos oss (fig. 88). Emedan kvarnar af 
na brukligt slag, med roterande stenar, ännu ej voro kända här, 
krossades säden i sådana enkla handkvarnar som den fig. 6 afbildade. 
Sådana kvarnar har man funnit i flera svenska grafhögar från brons- 
åldern. 

Några märkliga fynd 
hafva gifvit oss oväntade 
upplysningar om de sades- 
slag, som under brons- 
åldern odlades här i Nor- 
den. Flera i Sverige, lik- 
som i angränsande trakter 
funna lerkärl från denna 
tid hafva, på samma sätt 

som de of van omtalade från stenåldern, aftryck af sädeskorn. Och ett 
ur en dansk graf från den femte perioden af bronsåldern upptaget 
bronskärl innehöll en mängd sådana korn jämte agnar och lämningar 
af själfva axen, h vilket visar, att säden odlats i närheten; dessa växt- 
lämningar hade bevarats tack vare ärgen. 

På detta sätt hafva vi fått kunskap om att hvete, korn och hirs 
odlades här i Norden under bronsåldern. Råg och hafre voro ännu 
okända här. Huruvida linet då odlades här, veta vi icke. I mellersta 
Europa odlades det, 43åsom vi sett, redan under stenåldern. 


De nordiska boningshusen voro under bronsåldern liksom under 
föregående tid mycket enkla. Att de fortfarande hade en rund eller 
rundadt aflång form visas af de ur nordiska grafvar från denna tid 
upptagna lerkärl, som efterbilda boningshusen, de så kallade >hus- 
umomat. Den fig. 89 afbildade husurnan, från norra Tyskland, åter- 
gifver ej en rund utan en rundadt aflång byggnad, emedan på denna, 
liksom på några andra inom det nordiska området funna husumor, den 
längs husets mi4t löpande takåsen är återgifven. 

Åfven de bättre lottades boningar här i Sverige voro ännu endast 
stugor af trä, som väl af nutidens svenskar skulle hafva kallats ringa 


80 BRONSÅLDERN. 

och oansenliga. I södra Europa och österlandet hade man däremot 
vid denna tid, redan under de första af vår bronsålders århundraden, 
då järnet äfven i Södern var okändt, präktiga byggnader med fyrsidig 
grundplan. 

Såsom under stenåldern var den nordiska stugans jordgolf — trä- 
golf voro väl ännu okända — ej sällan nedsänkt något under den om- 
gifvande jordytan.  Detta gäller åtminstone om härden. 

Att man, såsom under stenåldern, slog eld med flinta och svafvelkis, 
visas af flera graffynd. 

Af bohaget har, utom några kärl, endast föga kunnat bevaras. I 
nordiska grafvar från den andra perioden har man emellertid funnit 
lämningar af trästolar; en förunderligt väl bibehållen sådan stol (fig. 
90) är upptagen ur en dansk graf. Den är af en ännu bruklig form, 
som förekommer i Egypten redan före vår bronsålders början. Sitsen 
var af läder, någon gång prydd med inslagna bronsspiraler; den 
stöddes af två korsformigt lagda läderremmar. Bronsbeslag till dy- 
lika stolar hafva anträffats flerstädes i södra Skandinavien, äfven i 
Sverige. 

De vanligaste kärlen voro af trä och bränd lera. Märkvärdigt 
nog hafva några träkärl från denna aflägsna tid kunnat bibehålla sig. 
Ett vackert prof på sådana träkärl är den fig. 91 afbildade skålen, 
som lär vara svarfvad. Den är liksom några andra dylika prydd med 
små inslagna tennstift, hvilka bilda enkla figurer. I ett par grafvar, 
som bevisligen förskrifva sig från den ifrågavarande tiden, har man 
till och med funnit runda askar af tunt trä med lock (fig. 92), nästan 
alldeles lika dem, som ännu begagnas. Ett i Halland anträffadt fynd, 
visar, huru dessa askar längs fogarna voro tätade med harts för att 
kunna användas för flytande ämnen. 

De flesta lerkärl, som vi nu känna från bronsåldern här i Norden, 
hafva varit använda som och äfven tydligen förfärdigade till graf- 
kärl. Några lerkärl, som icke haft en sådan bestämmelse, visa, att 
krukmakarkonsten på den tiden icke stått så lågt här, som man af 
grafkärlen kunnat förledas att antaga. 

Huru många af de brons- och guldkärl, som i ganska stort antal 
äro bevarade från bronsåldern, hafva hört till husgerådet, är svårt att 
afgöra. Sådana vackra bronskärl som det fig. 94 afbildade synas hafva 
varit afsedda att hängas, men de kunna icke hafva varit använda som 
kokkärl, emedan deras botten är rikt prydd och stundom inlagd med 
harts, som icke tål hetta. Med tillhjälp af en mängd mellanformer 
kunna vi följa, huru denna typ uppstått genom en förändring af de 
likaledes med inlagd harts prydda runda bronsdosor, som förskrifva 
sig från en äldre del af bronsåldern (fig. 93). Dessa med ett lock af 
brons försedda dosor äro i sin ordning efterbildningar ^ter dosor af trä 
lika dem, som ännu i vår tid begagnats; till och med de vågräta band, 
som omgifva och sammanhålla trädosan, äro eftergjorda på bronsdosan. 


LEFNADSSATT. 


81 


På hällristningarna ses visserligen ofta människofigurer, stundom 
tecknade i nästan naturlig storlek; men af dem^ få vi icke någon 
synnerlig upplysning om klädedräkten under bronsåldern. Däremot 
hafva några graffynd på det mest oväntade sätt lärt oss känna, huru 
bronsålderns nordbor gingo klädda. 


Lerkärl i form af hydda (yhu8uma>). 
Norra Tyskland.   Vio. 


90.  Stol af trä. 
Danmark.   */8. 


91.  Träskål^ prydd med inslagna tennstift. 
Danmark,  ^/a. 


92.  Ask af trä. 
Danmark.  Omkr. V*- 


Troligen använde man ännu, liksom under stenåldern, mycket skinn 
och pälsverk till kläder — sådana begagnas ju ännu i dag mycket, 
i synnerhet på landet. Då fåret redan under stenålderns senare del 
hölls här i landet, var det emellertid sannolikt, att man äfven lärt sig 
att af dess ull förfördiga kläder, och lämningar af ylleväfnader, anträf- 
fade i nordiska grafvar från bronsåldern, hafva redan för många år 
sedan visat, att våra förfäder under denna tid verkligen begagnade 
kläder af ylle. 

Sveriges historia.   I. 6 


82 


BRONSÅLDERN. 


Det märkligaste fynd af detta olag, som man känner från Sverige, 
är ett, som år 1869 gjordes vid undersökningen af en större grafhög å 
Dömmestorps ägor i södra Halland. Högen dolde en af flata stenar om- 
sorgsfullt hopfogad kista af något mer än en meters längd. Då täck- 
stenarna  borttagits,  visade  sig kistan vara alldeles fri från sand och 


93.  Dosa af brons, sedd från 

sidan och nedifrån.  Bottnen 

prydd med liartsinläggning. 

Skåne.   \ 55. 


94.  Bronskärl. 
Bohuslän.  Va- 


jord, så att man med lätthet kunde undersöka dess innehåll. På bottnen 
låg en mängd starkt brända benbitar, öfver hvilka ett slags schal af ylle 
var utbredd. Denna sträckte sig nästan öfver hela kistans längd och 
var  lagd i veck.   I det största vecket låg en bronsdolk, hvilken var 

instucken i en väl 
gjord och fullkomligt 
bibehållen läderslida 

med  bronsdoppsko 
(fig. 110, 111).  Scha- 
len var omkring 1,50 
meter lång och 60 cm. 
bred;  färgen är nu- 
mera brun, men vid 
hvardera ändan syn- 
tes en något mer än 
10  cm. bred ljusgul kant.  En bit af detta tyg är i naturlig storlek 
albildad  fig.  95 för att ge ett prof på den under bronsåldern vanliga 
väfnaden. 

Ännu mera öfverraskande äro några i Danmark gjorda fynd. Ar 
1861 fann man i Trindhöi (^^Treenhöi»), en grafhög vid Vamdrup nära 
Kolding, en grafkista, bildad af en 3 meter lång, klufven och urholkad 
ekstam; kistans längd var invändigt 2,10 m. 


95.   Ylletyg från bronsåldern.  Halland.   Vi 


LEFNADSSÄTT. 


83 


Vid  lockets  aftagande såg man lämningar af en hud, troligen en 
kohud,  hvilken  en  gång  omslutit  allt,  som  varit nedlagdt i kistan. 


96.  Mössa. 


98.  Mössa. 


97.  Schal 


99.  Kappa. 100.  Kjortel. 

96 — 100.   Yllekläder funna i en graf från bronsåldern,  Trindhöi, Jylland. 

Under huden var utbredd en vid, i många veck liggande kappa af 
grof ylleväfnad (fig. 99). Den bildas af ett stycke, med en liten ut- 
skärning för  halsen;  på  insidan  finnes  en  mängd  nedhängande ull- 


84 BRONSÅLDERN. 

trådar. Vid kappans ena ända stod en större rand ask af trä med 
lock, afbildad fig. 92; vid den andra syntes öfre delen af en yllemössa 
och bakom denna ett sammanrulladt yllestycke. Fig. 80 visar kistans 
utseende, medan kappan ännu var orörd. 

Sedan man försiktigt upptagit kappan, visade sig lämningarna af 
skelettet af en man, hvilken om lifvet var klädd i en yllekjortel 
(fig. 100), sammanhållen med ett yllebälte, som gick två gånger om 
midjan, var hopknutet framtill och slutade i långa hängande ändar, 
hvilka voro prydda med tofsar. På hufvudet — hvaraf märkvärdigt 
nog endast håret och hjärnan funnos kvar, under det att hufvud- 
skålen var förtärd — satt den nyssnämnda mössan (fig. 98) af tjockt 
väfdt ylle, hvars utsida var betäckt med framstående ulltrådar, alla 
slutande i knutar. Både genom sin form och sin egendomliga väfnad äger 
den en iögonfallande likhet med mössor, som ännu i dag begagnas af 
allmogen i Ungern och angränsande trakter af Österrike. 

En annan yllemössa (fig. 96), af enklare 

^^^^^T^^CTyti^Hj^ väfnad och något af vikande form, låg jämte 

^^^^^St   '  ' "^Äi     ^^ hornkam och en bronsknif i en liten trä- 

^ ^^TVV ^-^5^%^    ^®^'  hvilken  stod vid likets fötter uti den 

"^^.-/Tta^H^^^^ra   redan omnämnda större asken.  Knifven, som 

"^ ^^^^^^^^B   till formen liknar våra rakknifvar, har tyd- 

V . H^^^^^^B   ligen varit använd till samma ändamål som 

"'{B^^^g^W   dessa.   Det  vid  hufvudet  nedlagda  ylle- 

^^^^^^0^    stycket  visade sig sedermera vara den ena 

101  Nät för håret hälften af en med fransar prydd schal eller 

Borum-Eshöi, Jylland. pläd  (fig.  97),  hvars  andra  hälft låg vid 

fötterna, där man dessutom upptog ett par 
smala yllestycken, som troligen betäckt benen, och några obetydliga 
lämningar af läder, hvilka möjligen en gång utgjort fotbeklädnaden. — 
Vid skelettets vänstra sida låg ett bronssvärd i en med skinn fodrad 
träslida. 

Sedan har man äfven i andra danska ekkistor från bronsåldern 
funnit märkvärdigt väl bevarade manskläder. 

Värdet af dessa dyrbara fynd ökas betydligt genom det fynd af 
en fullständig kvinnodräkt från ungefär samma tid, som man år 
1871 anträffade i en annan dansk grafhög, Borum-Eshöi nära Århus i 
Jylland. Äfven här var den döda begrafven i en kista, bildad af en 
klufven och urholkad ekstam. Kistans botten var betäckt med en 
ogarfvad hud, troligen af en ko, hvilken hud, liksom den i Trindhöi, 
väl en gång har omslutit allt det i kistan nedlagda. På denna hud 
låg en stor kappa, väfd af grof ull med inblandade nöthår. Insvept 
i kappan, hvaraf endast bitar finnas kvar, låg liket af en kvinna, hvars 
skelett blifvit svartfärgadt af det vatten, som inträngt i ekkistan, i 
förbindelse  med  garfsyran  från  ekträet.   Liket,  hvars kön tydligen 


LEFNADSSÄTT. 


85 


utvisas af det väl bibehållna skelettet, hade mycket långt hår, som 
förmodligen varit uppfäst eller sammanhållet med en ännu ganska väl 
bevarad hornkam. På hufvudet hade den döda haft ett nät eller en 
mössa af ullgarn (fig. 101). Äfven af ett annat gröfre nät funnos 
lämningar; man vet dock icke, om det suttit innanför det finare nätet, 
eller om det legat löst i kistan. För 
öfrigt var den döda iklädd en hel 
dräkt af väfdt ylletyg, nämligen en 
kort tröja med ärmar och en lång 
kjortel (fig. 102). Väfnaden är all- 
deles densamma som å det förut be- 
skrifna tyget från Dömmestorp (fig. 
95) och det från Trindhöi. 

Tröjan är hopsydd under ärmarna 
och på ryggen, där det nedtill finnes 
en smal tillsats af gröfre tyg, fast- 
sydd med uUtråd. Framtill, där tröjan 
är öppen, har den möjligen varit 
sammanhållen med en snodd eller ett 
litet i kistan funnet bronsspänne, så- 
vida detta icke suttit på kappan. Den 
grofva sömmen på tröjans rygg an- 
tyder, att det var meningen, att tröjan 
skalle vara betäckt af kappan, liksom 
också den grofva tillsatsen nedtill 
synes visa, att denna del af tröjan 
skulle gå in i kjorteln. Kring lifvet 
sammanhöllos kläderna med ett band 
och ett något bredare bälte, båda af 
ylle. Det senare är slaget eller väfdt 
med inblandade nöthår i tre ränder, af 
hvilka den mellersta synes hafva haft 
en annan färg än de på sidorna. Det 
slutar i tjocka, med stor omsorg flätade, 
prydliga tofsar. 

Bredvid liket stod ett lerkärl, 
och af bronssaker upptogos ur kistan, 
utom det redan nämnda spännet, en 
spiralfingerring, två armband, en större vriden halsring, en större och två 
smärre runda plåtar (bälteprydnader) samt en liten tång. Märkvärdigt 
nog låg vid det kvinnliga likets sida äfven enbronsdolk med hornfäste. 

Kvinnodräkten under bronsåldern bestod således af samma två 
hufvuddelar, kjortel och kofta, som. ännu i dag, åtminstone på lands- 
bygden. Men om de i Trindhöi funna manskläderna få betraktas såsom 
prof på den vanliga fullständiga dräkten, så visa de en betydlig olikhet 


102.  Kvirmodräkt af ylle. 
Bornm-Eshöi, Jylland. 


86 bronsAldbbn. 

mot förhållandena ej blott nu utan äfven under hednatidens sista period. 
1 synnerhet är frånvaron af byxor anmärkningsvärd, då denna benbe- 
klädnad torde hafva varit gemensam för alla germanska folk under den 
visserligen mycket senare tid, som historien vet något om dem, under 
det att den icke brukades af de keltiska stammarna och af folken i 
södra Europa. Denna omständighet torde förtjäna att framhållas, ehuru 
vi naturligtvis icke häri kunna se något bevis för att det nordiska 
bronsåldersfolket icke varit af germansk nationalitet. 

Både Trindhöi och Borum-£shöi visa sig genom de i dem funna 
bronssakema tillhöra en ganska tidig del af bronsåldern, en tid som 
ligger mer än tre tusen år före vår. Den märkvärdiga omständig- 
heten, att yllekläder kunnat bibehålla sig i en graf under så lång tid, 
beror på ovanligt gynnsamma förhållanden och kanske i synnerhet 
därpå, att kläderna legat i ekkistor, emedan garfsyran i eken är ett 
utmärkt medel till organiska ämnens bevarande. 

Det vanligaste tyget under bronsåldern var utan tvifvel ylle. 
I en till bronsåldern hörande graf har man emellertid äfven funnit 
stycken af en ganska fin linneväfnad, det äldsta nu kända spåret af 
linets förekomst i Norden. Några synålar, af brons eller ben, äro kända 
från vår bronsålder. 

I graf varna från bronsålderns senare del finner m£in mycket ofta 
bland de brända benen en syl, en liten tång och en knif af samma 
fonn som fig. 75; de äro nästan alla af brons, men ett par sylar och 
tänger äro af guld. Någon gång äro alla dessa tre redskap förenade 
genom en ring. Äfven grafvarna från den äldre bronsåldern innehålla 
ej sällan en tunn knif, en liten tång eller en syl. 

Dessa knifvar, stundom inlagda i läder eller i en liten träask, 
hafva utan tvifvel varit rakknifvar. Att männen, åtminstone de för- 
nämare, under denna tid plägade raka sig, bevisas däraf, att man i 
några ekkistor, som inneslutit manslik och i hvilka hufvudets hår 
varit förvånande väl bevaradt, ej funnit spår af skägg. Diodoros, 
som lefde på Augusti tid, berättar, att några af gaUerna afrakade 
skägget fullständigt, andra delvis; de förnäma rakade kinderna men 
buro långa mustascher. Detsamma meddelar Caesar om britterna. Äfven 
de små tängerna hafva troligen användts till att rycka ut hår i ansik- 
tet med. 

Den danske forskaren Sophus Muller, som uppvisat de nu omtalade 
knifvarnas och tängernas bestämmelse, är af den åsikten, att brons- 
ålderns nordbor tatuerat sig med tillhjälp af de nyssnämnda sylama, 
af hvilka några haft skaft af bärnsten. Han påminner därom, att 
enligt forntida författare såväl assyrierna som många andra folk i Asien 
och Europa brukat tatuera sig, en sed som bibehållit sig så länge i 
Skottland, att den måste förbjudas på ett år 787 där hållet kyrkomöte. 

Om de prydnader, som stodo stenålderns svenskar till buds, voro 
få  och  föga  lysande,  voro  däremot  smyckena  under bronsåldern  så 


LBFNADSSÄTT. 


87 


mycket mera präktiga och omväxlande. De voro hufvudsakligen af 
guld och brons. Prydnader af bärnsten synas däremot icke hafva varit 
så allmänna under bronsåldern som nnder stenåldern. Silfversmycken 
voro ännu okända och glaspärlor mycket sällsynta. 


103.  Spänne af brons.  Västergötland.  Vs. 


104.  Spiralarmring af brons.  Skäne.  Vs. 


105.   Armhand af tunt guldblech böjdt öfver ett bronsband.  Skåne.   */i. 


I grafvar från den äldre bronsåldern har man funnit präktiga 
halssmycken, bälteprydnader och spännen af brons, armringar och 
fingerringar af brons och guld, ofta lagda i spiral, knappar af 
brons, några bämstenspärlor m. m. Att sådana diademliknande pryd- 
nader som fig. 70 varit halssmycken och att stora runda bronsplåtar 
med  spiralsirater  burits  som  bälteprydnader,  ådagalägges  af några 


88 


BRONSÅLDERN. 


grafvar, i hvilka dessa smycken legat, det förra på halsen och det 
senare på det ställe, där bältet haft sin plats (fig. 107). Många fynd visa, 
att armringar af guld burits af män. Några af de bronsringar, hvilka 
se ut som armringar, hafva enligt fyndens vittnesbörd burits icke om 
armen utan om fotleden, såsom hos vissa folk ännu är brukligt. 
Spiralarmringarna träffas vanligen, till följd af spänstigheten, i det 
skick, som ses af lig. 104. Att hvarfven legat tätt intill hvarandra, då 
ringen satt på armen, framgår emellertid af några graffynd. Kammar, 
som torde hafva varit okända under stenåldern, träffas ej sällan i den 
äldre bronsålderns grafvar; de äro af brons (fig. 106) eller horn. 

Under den yngre brons- 
åldern begagnades utom 
prydnader af nu nämnda 
slag (fig. 103—105) äfven 
åtskilliga hän gsmy eken 
och nålar samt i synner- 
het en mängd större brons- 
ringar, af hvilka åtmin- 
stone de flesta troligen 
burits om halsen (fig. 76). 
Flera af dessa ringar hafva, 
oaktadt de legat mera än 
2500 år i jorden, bibehållit 
en icke obetydlig del af 
sin spänstighet. Den rike- 
dom på halsringar och 
andra stora ringsmycken, 
som visar sig under den 
yngre bronsåldern, är gan- 
ska anmärkningsvärd, emedan h varken under bronsålderns början eller 
under den äldre järnåldern dylika ringar voro så allmänna. 

Äfven i afseende på prydnaderna kan man uppvisa den betydliga 
skillnad, som i allmänhet spåras mellan arbetena från bronsålderns 
äldre och yngre del. Smyckena från den förra tiden utmärka sig 
nämligen i hög grad fördelaktigt genom smakfullare former och sirater 
framför dem från den senare, hvilka ofta röja ett bemödande att pryda 
mera genom ett barbariskt öfvermått af den använda metallmassan än 
genom ädelhet i form och smakfull men enkel ornering. Man har 
några gånger här i Sverige funnit bronsspännen af samma form som 
fig. 103, hvilka äro ända till 25 cm. långa. 

Märkvärdigt nog visar sig, såsom vi af det följande få se, ett lik- 
nande förhållande också mot slutet af järnåldern. 


106.  Kam af brons.  Västergötland,   »/i. 


Vapnen voro under bronsåldern tiU en stor del af samma slag som 
under  stenåldern,  nämligen  dolkar,  yxor,  spjut,  pil  och  båge  samt 


lepnadssXtt. 


89 


T 


troligen klubbor och slungor. Det för- 
nämsta skyddsvapnet var skölden, hvil- 
ken ju sannolikt användes äf ven af sten- 
iidems folk. Men till dessa vapen kommo 
nu svärd och, ehuru troligen mera sällan, 
hjälmar. 

I sammanhang med vapnen böra vi 
äfven omnämna de stora präktiga lurar 
af brons, som man flera gånger anträffat. 
En sådan, funnen i en torfmosse nära 
Lund, är afbildad fig. 108. Dessa lurar, 
hvilka antingen varit stridslurar eller 
användts vid templen för att samman- 
kalla menigheten, hafva visat sig vara 
goda musikinstrument. 

Sköldarna voro vanligen af trä eller 
läder. De flesta på hällristningarna af- 
bildade äro runda. En präktig bronssköld, 
ganska stor och nästan rund, af tunn plåt 
med ornament i drifvet arbete, är upp- 
tagen ur en torfmosse vid Nackhälle nära 
Varberg i Halland (fig. 109). Midt på 
baksidan sitter ett handtag, men det är 
så litet, att endast två fingrar få rum däri. 

Att hjälmar på denna tid begagnats, 
visas dels af ett i Danmark hittadt, präk- 
tigt med guld belagdt bakstycke till en 
bjälm från den äldre bronsåldern, dels af 
några hällristningsbilder, på hvilka hjäl- 
men har två stora hornlika prydnader. 
Några andra skyddsvapen, såsom pansar, 
benskenor eller dylikt, hafva icke an- 
träffats i fynden från vår bronsålder, och 

det är först under den äldre järnåldern,   ^^'  ^''{:JdrX^r ^*'*'''' 
som brynjor synas hafva kommit i bruk  Höger om hufvudet låg ett spänne, 
här i Norden. ^ ^™^® sidor om ansiktet örringar, på 

vjii_ ni -ri halsen ett bredt smycke likt fig. 70, 

Svärd och dolkar ai brons äro l Sve- vid midjan en stor och fyra smärre 
rige funna i stort antal (fig. 74, 110, 112). 5"?,^* prydnader för bältet, samt en 
Ti 11.     i/*» •    n^ •!• dolk.  Hon hade dessutom bunt arm- 

DoLkar  tränas  ej  sällan äfven l kvmno- ringar och fingerringar. 

grafvar men svärd endast i mansgrafvar. 

Svärden, tveeggade och tydligen mera ämnade till stickvapen än till 
huggvapen, äro egentligen endast förlängda dolkar. Fästena, som med 
orätt ansetts vara för korta för en hand af vanlig bredd, voro, i synner- 
het under den äldre bronsåldern, ofta af brons, stundom belagda med 
guld och prydda med infattade bärnstensstycken eller med emalj liknande 


1 


1 


■•a 


90 


BRONSÅLDERN. 


inläggningar af harts. Från den senare delen af bronsåldern har man 
här i Sverige, jämte inhemska svärd, hittat ej få bronssvärd af ut- 
ländskt arbete (fig. 113). 

Några gånger hafva de till svärden och dolkarna börande slidorna 
mer eller mindre fullständigt bibehållit sig.  Så hittades i den sidan 


108.  Bronslur.  Skine. 


82 omtalade grafven vid Dömmestorp i Halland en ovanligt väl be- 
varad dolkslida, hvilken, liksom flera andra, består af trä, öfverdraget 
med väl garfvadt läder och fodradt med fint skinn; nederst sitter en 
doppsko af brons (fig. 111). För att dolken ej så lätt skulle glida ur slidan, 
äro de inåt vända håren af skinnet riktade nedåt. I andra nordiska 
grafvar har man funnit svärdsslidor af trä, som icke varit öfverdragna 


LBFNADSSÄTT. 


91 


med läder; ett par äro prydda med utskurna enkla sirater. Bredvid 
svärdet ligger ej sällan en prydligt arbetad bronskrok, med hvars till- 
hjälp det fästats i gehänget. Att dolkar legat i flera kvinnografvar, 
förtjänar uppmärksamhet. Vi minnas berättelserna om sköldmör i Nor- 
den mot slutet af vår hednatid. 

Flera vackra stridsyxor af brons äro funna i Sverige. En sådan, 
prydd på det för den äldre bronsåldern egendomliga sättet, är afbildad 
fig. 72. Äfven sådana yxor som fig. 73 hafva varit stridsyxor; de hittas 
ofta  i grafvar tillsammans med andra vapen. 


109.  Sköld af brons.  Halland,   »/s. 


För att spara den dyrbara metallen begagnades under bronsålderns 
äldre del, såsom flera fynd både i Sverige och andra länder utvisa, 
ftfven stridsyxor af sten samt pil- och spjutspetsar af flinta. A häll- 
ristningarna ses ofta bågskyttar, men pilspetsar af brons äro mycket 
sällan funna i Sverige. Det var också naturligt, att man hellre an- 
vände ben eller flinta till dessa lätt förlorade vapen; ännu under järn- 
ålderns äldre del begagnades, såsom vi af det följande få se, pilspetsar af 
ben här i Norden. 

Spjutspetsar af brons äro däremot ej sällan funna i Sverige. Häll- 
ristningarna visa, att spjuten hade långa skaft och ofta, kanske oftast, 
användes som kastvapen. 


92 


BRONSÅLDERN. 


Samma svårighet, som ofta finnes att i afseende på yxorna från sten- 
åldern skilja mellan dem, hvilka användts såsom vapen, och dem, hvilka 
varit  begagnade som verktyg, samma svårighet visar sig äfven i af- 


'mt^ 


110. Bronsdolk 
med homfäste. 
Halland,   ^'s. 


112.  Fäste af brons 

till ett hronssvärd. 

Bohuslän.   ^8. 


♦ 


111.  Läderslida med 

bronsdoppsko, till dolken 

fig. 110.  Halland,   »/s. 


114.  Bronsyxa med träskaft. 
Österrike. 


113.  Bronsst^rd 
från mellersta 

Europa. 
Värmland.   Vs. 


seende på många af yxorna från bronsåldern. Hällristningarna visa, 
huru ofta yxan under sistnämnda tid i Norden gjorde samma tjänst 
som  indianens  tomahåk  och  vikingens  stridsyxa,  och man kan utan 


LBPNADSSATT. 


93 


svårighet se, att sådana präktiga yxor som de fig. 72 och 73 afbildade 
varit bestämda härtill; men i afseende på det stora flertalet af brons- 
yxorna torde man icke kunna med säkerhet afgöra, om de varit afsedda 
för det ena eller andra ändamålet. 


115.  Bronsyxa med träskaft.  Danmark.  V«. 


Yxorna af brons hafva stundom ett skafthål på samma sätt som 
en mängd stenyxor; i detta fall hafva de naturligtvis varit fästa på 
skaftet på vanligt sätt. Men de allra flesta bronsyxoma hafva varit 
skaftade på helt annat sätt.* Några voro, liksom 
flintyxoma, af hvilka de ursprungligen äro efter- 
bildningar, instuckna i ena ändan af ett klufvet och 
vanligen knäböjtlt skaft, hvilket någon gång bibe- 
hållit sig till våra dagar (fig. 115). Däremot var 
det likaledes knäböjda skaftet instucket i den mot 
eggen vinkelräta holk, som finnes i ett annat slags 
yxor, och fastbundet vid den lilla ögla, som oftast 
sitter strax nedanför mynningen. Fig. 114 visar en 
sådan bronsyxa med dess ännu bevarade träskaft, 
som man funnit i en saltgrnfva vid Hallein i Öster- 
rike. Af en gammal egyptisk målning hafva vi lånat 
fig. 116, af hvilken man ser, huru dylika bronsyxor 
begagnades; den röda färgen å originalet visar, att 
metallen verkligen var brons. 

Utom yxor hade nordborna under bronsåldern 
äfven flera andra verktyg för utförande af träarbeten, 
såsom mejslar, knifvar, sågar m. m. Verktygen voro således ungefär 
desamma som redan under stenåldern; men de äro numera vanligen af 
brons, ehuru äfven åtskilliga stenverktyg torde hafva begagnats, i 
synnerhet under bronsålderns första århundraden. 


116.  Bronsyxa med 

slcaft, efter en 
egyptisk målning. 


* De kallas ofta, eharn mindre lämpligt, celter, hvilken benämning ej står i sam- 
band med folknamnet celter eller kelter, ntan är lånad frän ett, fOr öfrigt mycket sällan 
förekommande, latinskt ord celtis, mejsel. 


94 BRONSÅLDERN. 


3. 


Förfärdigandet af bronssakerna. — 
Inhemsk tillverkning. 

De verktyg vi nu betraktat användes hufvudsakligen till arbeten i 
trä och dylikt. För tillverkningen af bronssakema själfva erfordrades 
mycket enkla verktyg, emedan så godt som alla de under bronsåldern 
i Norden förfärdigade bronsarbetena äro gjutna. 

Vid bronsgjutning kunna tre olika metoder begagnas. 

Den enklaste är att i något fast ämne. som ej lider af hetta, t. ex. 
i sten eller brons, göra en fördjupning af samma form som det föremål 
man önskar gjuta (fig. 118) och sedan hälla den smälta bronsen i 
denna fördjupning. En sådan gjutform består ofta af två hälfter, 
hvilka passa ihop. Men emedan det är mycket svårt att få kanterna 
så jämna, att de alldeles sluta tillsammans, tränger sig lätt vid gjut- 
ningen någon metall in i springan mellan formens båda halfvor och 
bildar den så kallade »gjutsömmen», hvilken ofta är mer eller mindre 
sjoilig å de på detta sätt förfärdigade sakerna från bronsåldern. Denna 
metod erbjuder den fördelen, att samma form kan användas många 
gånger, men medför i stället, liksom den nästa, en olägenhet därigenom, 
att endast enklare arbeten på detta sätt kunna åstadkommas. 

Den andra metoden består däri, att man af något fast ämne, 
t. ex. trä, gör en modell till form och storlek alldeles lik den sak, 
som man vill gjuta, och sedan med denna modell gör en fördjupning i 
fin sand. Sanden är fuktig och packad i två trälådor, hvilka mot- 
svara de båda hälfterna af en gjutform af sten; i springan mellan dem 
bildar sig då lätt en sådan gjutsöm, som vi nyss omtalat. Sandformen 
blir väl förstörd vid gjutningen, men det är lätt att med trämodellen 
åstadkomma flera formar. 

Den tredje metoden är ganska olik de nu beskrifna. Man gör 
visserligen äfven nu en modell, men ej af trä utan af vax. Denna 
vaxmodell omgifves med fin, sandblandad lera, som torkas och därefter 
utsattes för sakta eld, då lerformen blir något bränd, och det smälta 
vaxet rinner ut genom ett för detta ändamål anbragt hål, under det 
att luften kommer in genom ett eller par andra hål. Slutligen hälles 
i det förstnämnda hålet den smälta metallen, som fyller den af vaxmo- 
dellen bildade ihåligheten i formen. På detta sätt kan man med enkla 
verktyg åstadkomma mycket fina arbeten, och man undviker alldeles 
gjutsömmarna, hvilkas borttagande ofta torde hafva vållat svårigheter; 
men man måste för hvarje gjutning göra både ny modell och ny form. 
Denna metod har tydligen varit mycket använd under bronsåldern. 
Härigenom  kan  man också förklara en omständighet, som ofta blifvit 


FÖRFlRDIGANDET AP BRONSSAKERNA.  — INHEMSK TILLVERKNING. 


95 


anmärkt, nämligen, att ytterst sällan två bronssaker af samma slag, 
äfven om de hittas tillhopa, äro så lika hvarandra, att de kunna anses 
vara gjntna i samma form. Emedan denna metods förnämsta olägenhet 
består däri, att den är mycket tidsödande, är det ej heller oväntadt 
att finna den sällan begagnad i våra dagar men allmän under brons- 
åldern, då tiden väl icke skattades synnerligen högt. Den är öfver- 
lägsen de andra metoderna däri, att man med den kan framställa 
både mycket finare arbeten än med någon annan metod och många 
saker, som på annat sätt icke kunna gjutas, såsom de af tunn brons 
öfver en lerkärna gjutna föremålen (fig. 123 och 128), sådana kärl med 
nppstående öron som fig. 93 och 94 m. m. 


117.  Gjuthufvud af 
brons.  Dal.  * 3. 


118.  Form af sten fÖr gjutning af fyra sådana 
bronssagar som fig. 119.  Skåne.  */«. 


Mången har varit böjd att antaga, att Sveriges invånare under 
bronsåldern icke själfva förstått konsten att gjuta brons eller att de 
åtminstone endast kunnat åstadkomma de enklare och gröfre arbetena. 
Detta antagande har emellertid visat sig vara oriktigt. 

Att tillverkning af 
bronssaker under ifråga- 
varande tid ägt rum i 
Sverige, visas redan där- 
af, att man här vid flera 

tillfällen   tUlsammans 119.  Såg af brons. 

med f omsaker från b rons- 
åldern funnit dels samlingar af sönderbrutna, odugliga och till om- 
smältning tydligen bestämda bronssaker, dels smälta bronsklumpar, af 
hvilka några bildats af det, som stannat kvar på degelns botten efter 
gjntningen, dels så kallade gjuthufvuden af brons. När bronsen hälles 
i formen, fylles vanligen äfven det hål, hvarigenom metallen rinner 
ned. Då gjutningen är afslutad och bronsen hunnit svalna, afhugges 
>g]uthufvudet>, den till det gjutna föremålet icke hörande bronsklump, 
som stannat i hålet. 


Dal. 


96 BRONSÄLDBRN. 

Det fig. 117 aftecknade gjuthufvudet, hvilket tydligen bildats i en 
sådan form med fyrgrenad kanal som fig. 118, hör till ett märkligt 
fynd, som vittnar om att bronsgjutare funnits äfven i mellersta Sve- 
rige. Det låg nämligen i ett lerkärl, som för flera år sedan anträffades 
vid Bräekan i Järns socken, Dal, helt nära Vänerns strand, och som dess- 
utom innehöll flera andra gjuthufvuden och bronsklumpar, samt en mängd 
bitar af sönderbrutna svärd, ringar, nålar, sågar m. m. af brons; några 
lämningar af ben fannos däremot h varken i eller bredvid kärlet. Fyndet 
vinner ökadt värde däraf, att man i samma trakt, vid Backen i Tössö 
socken, funnit en gjutform för bronsmejslar. 

Sådana samlingar af sönderbrutna och tydligen för nedsmältning 
afsedda prydnader, vapen och verktyg, af bronsklumpar, gjuthufvuden 
och dylikt har man äfven anträffat på många andra ställen i landet, 
såväl i Skåne som i landskapen norr därom. 

Dessa fynd vittna emellertid endast därom, att bronssaker till- 
verkats i våra trakter, men de gifva oss icke svar på den viktiga 
frågan: H v il k a arbeten äro under bronsåldern förfärdigade i Norden? 
Lyckligtvis få vi från andra håll upplysning härom. 

På flera ställen i olika delar af Götaland har man nämligen i 
Sverige hittat gjutformar från denna tid; en, från Gottland, är af brons, 
de öfriga af sten. I de hittills hos oss anträffade formarna af sten 
har man gjutit yxor, mejslar, sågar (fig. 118), knifvar m. m. Att man 
icke känner ännu flera svenska gjutformar från denna tid, beror utan 
tvifvel dels därpå, att dessa vid första påseendet föga märkliga forn- 
saker ej förrän på sista tiden ådragit sig så mycken uppmärksamhet, 
att de blifvit tillvaratagna, dels därpå att endast de vid det första här 
ofvan beskrifna förfaringssättet vid bronsgjutning använda formarna 
kunnat finnas kvar. 

Man har också begått ett stort misstag, då man påstått, att emedan 
de formar, som hittats i Sverige, endast Äro afsedda för jämförelsevis 
enklare och gröfre saker, finare arbeten icke kunnat utföras här i 
landet. Man har härvid förbisett en viktig omständighet, som framgår 
af den nyss lämnade redogörelsen för de olika förfaringssätten vid brons- 
gjutning, nämligen att endast formarna till de enklare sakerna kunnat 
bibehålla sig. Detsamma är därför också förhållandet i andra länder; 
ingenstädes har man funnit formar för gjutning af våra finare bronser. 

Andra fynd, som gifva oss omedelbar upplysning om hvad som 
tillverkats här i Norden, äro också gjorda. Så har man flera gånger 
här hittat arbeten från bronsåldern, som icke blifvit afputsade efter 
gjutningen och således ej äro färdiga eller som vid gjutningen miss- 
lyckats. På Fyen har man funnit ett bronskärl af samma form som 
fig. 94, hvilket ännu är fylldt med den lerkärna, öfver hvilken den 
tunna metallen är gjuten; tydligen hade gjutningen misslyckats. 

Det är emellertid endast genom en lycklig tillfällighet, som vi 
erhålla  sådana  omedelbara  upplysningar om den inhemska tillverk- 


fÖRFÄRDIGANDET AF BROKSSAKERNA.  —  INHEMSK  TILLVERKNING. 97 

ningen under ifrågavarande period; därför kunna vi ej heller vänta att 
på detta sätt få fullständigt svar på den framställda frågan. Ett sådant 
svar kan endast på ett mera indirekt sätt erhållas, nämligen genom 
att i afseende på de särskilda i Norden funna fornsakerna undersöka, 
huruvida de höra till typer, som här äro allmänna men som i andra 
länder aldrig eUer ytterst sällan förekomma, i hvilket fall det är klart, 
att dessa typer äro inhemska hos oss och att alla de till dessa typer 
hörande föremålen äro förfärdigade här. 

Detta är t. ex. förhållandet med sådana sågar som fig. 119. De 
äro i mycket stort antal hittade i Norden men icke kända från andra 
länder. Då därtill lägges, att man både i Sverige och Danmark vid 
flera tillfällen funnit gjutformar för sågar af samma form (fig. 118), 
så hafva vi således både direkta och indirekta bevis af ovanlig styrka 
för dessa verktygs nordiska ursprung. 

Härtill kommer ännu en omständighet, hvilken torde förtjäna mera 
uppmärksamhet, än man hittills i allmänhet ägnat däråt. De nyss 
nämnda sågarna äro af en typ, som tydligen uppstått ur en annan för 
Norden egendomlig form af bronssågar, hvilken i sin ordning endast 
är en efterbildning i brons efter ett slags flintsågar, som ej anträffats 
annorstädes än i Norden. Då man kan på detta sätt följa utvecklingen 
af typen och finner, att den i alla sina olika former allmänt före- 
kommer i våra trakter men aldrig hittats i andra länder, så starkes 
naturligtvis häraf vår öfvertygelse om att dessa bronssågar äro för- 
firdigade inom Skandinavien. 

På samma sätt kan man äfven bevisa, att de präktiga och om icke 
ringa konstfärdighet vittnande hängkärlen af samma slag som fig. 94 
äro skandinaviska arbeten. Man har visserligen förnekat detta och 
påstått, att de utgått från etruskiska verkstäder; men det enda skäl 
man kunnat anföra för ett sådant påstående är, att dessa kärl vore allt- 
för väl gjorda och att de vittnade om alltför god smak för att kunna 
vara tillverkade i Norden. Detta skäl är dock naturligtvis icke i 
och för sig afgörande, då det är fråga om en tid, i afseende på 
hvilken man icke känner något annat om nordbons konstfärdighet än 
det, som fornsakerna själfva förtälja oss. Det är också numera allmänt 
erkändt, att de nyssnämnda kärlen äro förfärdigade här i Norden, 
hvUket bevisas af följande fem omständigheter: 

1. De ifrågavarande bronskärlen äro så talrika i Skandinavien 
och i den del af norra Tyskland, hvilken, enligt hvad här of van an- 
märkts, hör till det skandinaviska området, att man redan känner 
nära 250 kärl från detta område, funna på omkring två hundra olika 
BtäUen från Norge till trakten af Harz. Däremot har något dylikt 
kärl aldrig hittats i Italien och nästan aldrig i andra delar af Europa 
utom Norden. 

2. Man kan här i Norden följa utvecklingen af denna till brons- 
ålderns senare del hörande typ ur en form, som tillhör den nordiska 

8vtrige$ hiMtoria.   I. 7 


98 


BRONSÅLDERN. 


bronsålderns äldre del. I våra trakter äro icke blott alla de olika 
skedena af denna utveckling återfunna, utan de visa sig också vara 
egendomliga för Norden, emedan de icke äro kända från andra länder. 

3. De nu ifrågavarande hängkärlen äro, 
liksom andra skandinaviska bronsarbeten 
från bronsåldern, gjutna och icke hamrade, 
såsom nästan alla samtida sydeuropeiska 
bronskärl. 

4. De ornament, hvilka pryda dessa 
hängkärl, likna fullkomligt dem, som vi se 
på en mängd andta skandinaviska arbeten 
från samma tid men som aldrig förekomma 
på fornsaker från Italien och andra delar 
af Europa. 

Det  är visserligen sant, att några af 
'''• Sf&of.  Äge'11-^''"'  Våra  htogkärl  äro piydda med upphöjda 

punkter och koncentriska kretsar, hvilka 
vid första påseendet synas vara drifna. 
Men, om man uppmärksamt betraktar dem, 
finner man snart, att de äro frambragta 
genom gjutning. Utan tvifvel böra vi i 
dessa ornament — liksom i dylika, hvilka 
förekomma på några nordiska spännen af 
samma form som fig. 103, — se efterbild- 
ningar efter de drifna punkter och kon- 
centriska kretsar, som pryda de från södra 
Europa under den senare delen af vår 
bronsålder hit införda arbetena. Således, 
långt ifrån att detta märkliga förhållande 
skulle vara ett stöd för åsikten om häng- 
kärlens sydländska ursprung, kunna vi med 
skäl däri se ett ytterligare bevis för att 
de äro tillverkade i Norden. Det vittnar 
tillika om den skicklighet, hvarmed nord- 
borna visste att med sin gjutning efter- 
härma de präktiga arbeten, som de erhöllo 
från sydligare länder, där konstfärdigheten 
redan gjort betydande framsteg och där 
man sedan länge kände andra sätt att be- 
arbeta bn ^sen än genom gjutning, fort- 
farande så godt som den enda metod, hvilken 
Nordens invånare ägde till sitt förfogande. 
5. Till alla dessa skäl, hvilka i och för sig själfva borde vara 
fullt öfvertygande, kommer slutligen det förut omtalade, på Fyen anträf- 
fade fyndet af ett med den inre lerkärnan ännu fylldt hängkärl, hvilket 


121.  Knif skaft af brons. 
Skåne.  Vi. 


FÖRFÄRDIGANDET AF BRONSSAKERNA.  —  INHEMSK  TILLVERKNING. 99 

synes hatVa misslyckats i gjutningen. Siraterna, som pläga i rikt 
mått pr3''da bottnen å dessa kärl och som tydligen anbragtes efter 
gjntningen, saknas ännu på detta. Det är klart, att ett sådant half- 
fllrdigt och obrukbart arbete icke förts den långa och besvärliga vägen 
från södra Europa, i synnerhet då den ännu kvarsittande lerkärnan så 
betydligt ökade dess vikt utan att vara af någon nytta. 

Vi hafva något utförligare än vanligt redogjort för denna fråga, 
emedan det för kännedomen om kulturtillståndet i ett land under en 
viss tid är af synnerlig vikt att icke blott veta, hvilka föremål som då 
voro i bruk, utan äfven att känna, hvilka arbeten den inhemska slöjden 
då kunde åstadkomma. Ett folk, hvilket kunde gjuta sådana bronskärl 
som det fig. 94 afbildade och pryda det med så smakfulla sirater, har 
redan  hunnit långt på konstflitens och den materiella odlingens bana. 

Om man på det sätt vi nu antydt typ för typ granskar de vikti- 
gaste i Sverige anträflp^ade fomsakerna från bronsåldern, både dem från 
periodens förra och dem från dess senare del, så skall man finna, att 
nästan alla dessa saker äro förfärdigade här i Norden och att 
endast jämförelsevis få bland dem äro införda från främmande land. 
På samma sätt visar det sig, att hufvudmassan af de arbeten från 
samma tid, som hittats i andra delar af Europa, är alster af den in- 
hemska konstfliten inom det land, där de äro anträffade. 

Det kan visserligen synas vara öfverraskande, att nordborna redan 
för 3000 år sedan kunde åstadkomma så goda arbeten; men förhållan- 
dena under bronsåldern i de särskilda delarna af Europa äro numera 
så väl kända, att man utan tvekan kan lita på riktigheten af det nu 
sagda, hvilket för öfrigt också bekräftas däraf, att icke en utan flera 
sådana om stor skicklighet vittnande typer visat sig vara inhemska i 
vårt land. 

Det resultat, till hvilket vi af dessa undersökningar ledas, är emel- 
lertid så mycket mera oväntadt, som det häraf följer, att nordborna i 
smak och skicklighet att gjuta bronsen icke blott måste anses hafva 
stått Hka högt som, utan till och med öfverträffat nästan alla andra 
hronsåldersfolk i Europa. En sådan dolk som fig. 74 med dess fina 
och smakfullt prydda fäste, en sådan yxa som fig. 72 eller en sådan 
som fig. 128 med dess tunna bronsskal, ett sådant kärl som fig. 94 
och en sådan kedja som fig. 120, med den ena länken gjuten i den 
andra, söka förgäfves sina likar bland något annat lands bronsålders- 
saker; en hellenisk bronsgjutare från den klassiska tidens bästa dagar, 
då järnet redan under århundraden varit i allmänt bruk hos hans folk, 
hade icke behöft blygas för ett sådant arbete. Därför är det också 
med stolthet, som vi däri kunna se ett verk af nordbor från en tid, 
hvilken ligger så långt bortom Perikles' dagar. 

En brist, som ofta torde hafva gjort sig på ett kännbart sätt gäl- 
lande i  Sverige  under denna tid, var den fullkomliga obekantskapen 


100 


BRONSÅLDERN. 


med konsten att löda metaller. Då två stycken brons skulle samman- 
fogas eller då en lagning var nödvändig, måste man därför, såsom 
liera ännu bevarade fornsaker visa, hjälpa sig antingen med nitar, 
eller genom att, ofta på ett ganska klumpigt sätt, gjuta brons öfver 
brotten. Det fig. 103 af bildade bronsspännet är ett exempel på det se- 
nare förfaringssättet; den ena ovala skifvan hade lossnat frän bågen 
och sedan blifvit fäst därigenom, att en klump brons gjutits rundt om- 
kring brottet. 

Knappar,  svärdfästen  och  andra  arbeten  af brons  äro  stundom 
prydda med inläggningar af bärnsten. 

Ännu oftare äro dock bronsarbetena från denna 
tid, t. ex. hängkärl och svärdfästen, prydda genom 
inläggning med en mörkbrun, hartslik massa, som 
på den gula, nästan guldglänsande bronsen måtte 
hafva åstadkommit en mycket god verkan. Stora 
runda kakor af denna hartsmassa — hvilken för 
öfrigt användes till flera andra tekniska ändamål — 
hittas ej sällan i våra torfmossar. Det största, nu 
kända fyndet af detta slag gjordes år 1845 i en 
liten torfmosse vid Tågarp i Skåne, där man fann 
fjorton sådana hartskakor, stående på kant tätt in- 
till hvarandra. De voro genomborrade i midten 
och hade tydligen varit hopbundna. 

Att nordborna förstodo med sådan hartsinlägg- 
ning pryda bronsen, är uppenbarligen en följd af 
inflytandet från Södern, emedan man i Orienten 
och Grekland redan tidigt lärt sig konsten att i 
brons göra inläggningar med andra ämnen, såsom 
koppar, silfver, guld och glasfluss (emalj). 

Förgyllning, i egentlig mening, var väl ännu 
okänd. Men man finner stundom bronssaker belagda 
med tunna guldplåtar, h vilka fasthållas därigenom, att de äro vikna 
omkring och under kanten af det föremål de pryda. Prof härpå äro 
de två stora bronsyxorna från Skogstorp (fig. 128) samt åtskilliga 
svärdfästen, nålar, knappar m. m. 


122.  BronMld. 

Skåne.  »/9. 


En mängd svenska bronsarbeten från bronsåldern äro rikt prydda 
med sirater, af hvilka några äro genom gjutning åstadkomna på samma 
gång som själfva föremålet; de flesta äro dock punsade, det vill säga 
efter gjutningen åstadkomna genom upprepade slag på nacken af en 
»puns*, ett litet verktyg liknande en smal mejsel, hvars egg under 
arbetet långsamt flyttas så, som man vill, att ornamenten skola löpa. 
Att de nu ifrågavarande siraterna verkligen äro punsade, bevisas 
bland annat däraf, att, då de anbragts på ett tunt bronsföremål, 
baksidan visar svaga upphöjningar motsvarande de fördjupade sirater, 


FÖRFÄRDIGANDET AP BRONSSAKERNA.  —  INHEMSK  TILLVERKNING.     101 

som pryda framsidan, och beroende därpå, att dessa åstadkommits genom 
slag på pnnsen. 

Mången, särskildt i utom-skandinaviska länder, har visserligen på- 
stått, att dessa ornament endast kunde vara graverade med stieklar 
af stål, hvarför man i detta förhållande trodde sig hafva funnit ett 
afgörande bevis för att de nordiska fornforskarnes lära om bronsåldern 
vore oriktig. Det har emellertid redan för flera år sedan vid anställda 
fbrsök visat sig, att sådana fördjupningar som dessa ornament lätt 
kunna åstadkommas med punsar af brons, ehuru det äfven för de 
skickligaste af vår tids arbetare först efter lång öfning är möjligt att 
draga så vackra och regelbundna linier som spiralerna på forntidens 
bronser. Vid närmare efterseende bland fynden från den nordiska 
bronsåldern hsr man ock påträflfat de små vid dessa arbeten använda 
bronspunsarna. 

I Sverige har man visserligen 
från bronsålderns senare del funnit 
några bronsarbeten, hvilka äro 
prydda med sirater i drifvet ar- 
bete — d. v. s. åstadkomna med 
hammarens tillhjälp i en tämligen 
tunn  bronsplåt  på  det  sätt,  att 

siraterna på plåtens framsida bilda   ,^n   ^.  ,  ^ , 

,  .j   ^  ^    ,   .11 A 123.  Hjort af tunn brons j gjuten öfver 

upphöjda figurer, hvilka motsvaras en kärna af lera.  Skåie.  Vs. 

af fördjupningar på baksidan. Men 

dessa bronser äro så godt som alla införda hit från södra Europa, där 

dylika arbeten äro allmänna på den tid, då järnets bruk började blifva 

kändt i de trakterna. 

Den rikedora på sirater, som de nordiska bronsarbetena förete, är 
så mycket mera anmärkningsvärd, som man i de flesta andra länder 
icke finner något motsvarande under den egentliga bronsåldern. 

I ett afseende likna siraterna å de nordiska bronsåldersarbetena 
dem, som äro kända från vår stenålder. De äro nämligen nästan all- 
tid — med några få undantag från periodens senare eller sista del — 
endast lineära ornament, ehuru ej längre endast rätliniga, under det 
att människor och djur ytterst sällan och växter, så vidt vi veta, aldrig 
äro afbildade å bronser från denna tid. Ornamentiken under vår 
bronsålder skiljer sig således väsentligen både från den under järn- 
åldern, där stiliserade djurbilder spelade en så framstående roll, och 
från den under medeltiden, i hvilken äfven bladsirater och dylikt voro 
af framstående betydelse. 

Någon gäng, ehuru sällan, har man här i Norden äfven funnit 
gjutna, ej graverade eller drifna bilder af människor eller djur. Sä 
sluta skaften å några knifvar från den äldre bronsåldern i tydliga 
hästhnfvud, en omständighet af vikt bland annat därför, att man där- 
nti har ett ytterligare bevis för hästens förekomst här i landet redan 


102 ,  BRONSÅLDERN. 

under den tiden, emedan dessa knifvar utan tvifvel äro inhemska ar- 
beten. Ett par knifskaft från periodens senare del sluta i människo- 
hufvud, och ett sådant skaft (fig. 121), funnet i Skåne, är formadt som 
öfre delen af en människa. Knifven är utan tvifvel förfärdigad här i 
Norden. 

Helt nyligen har man vid Stockhult, nära gränsen mellan Skåne 
och Småland, jämte en mängd präktiga bronser från den äldre brons- 
åldern funnit två gjutna människobilder, alldeles lika hvarandra (fig. 
122). Armarna, gjorda för sig, hafva gått förlorade. Hufvudbetäck- 
ningen är tydligen en hjälm; två små hål, som ses i dennas nedre, 
vågräta del, hafva tvifvelsutan varit afsedda för ett par sådana högt 
uppstående, hornliknande hjälmprydnader, som förut omtalats. I likhet 
med de öfriga på samma ställe uppgräfda sakerna äro äfven dessa bilder 
uppenbarligen inhemska arbeten. 

Samtidigt med sistnämnda bilder anträffades i Skåne två små djur- 
bilder af brons, troligen hjortar (tig. 123), hvilkas ögon bildats af in- 
satta bärnstensstycken. Bilderna äro gjutna af brons öfver en ännu 
bevarad lerkärna. De hittades tillsammans med några bronser, som 
visa, att de äro samtidiga med de vid Stockhult upptäckta sakerna. 


Vi hafva sett, huru starka de skäl äro, som tala för att flertalet 
af de i Norden funna bronssakerna från ifrågavarande tid är förfär- 
digadt här. Och dock var hela denna inhemska tillverkning beroende 
på oafbruten tillgång till ett råämne, som icke fanns inom Sverige 
utan måste införas från främmande länder. 

Den i Sverige under denna period använda bronsen är, såsom vi 
redan anmärkt, en blandning af koppar och tenn, vanligen ungefär 9 
tiondedelar af den förra och 1 tiondedel af den senare metallen. Kop- 
par finnes visserligen i landet men endast i malmer, som man först 
långt efter bronsålderns slut lärt att tillgodogöra sig, och några tenn- 
grufvor äro ej kända i Skandinavien. Följaktligen måste vi anse all 
under bronsåldern här använd brons vara införd från andra 
länder. Emedan ren koppar och rent tenn mycket sällan förekommit 
hos oss i fynden från denna tid, är det i hög grad sannolikt, att bron- 
sen infördes hit färdigblandad, antingen såsom tackor eller stänger 
eller såsom vapen, verktyg, prydnader, kärl och dylikt, h vilka här 
blifvit nedsmälta och omarbetade. 

Den brons, som under nu ifrågavarande tid användes i Sverige, är 
införd dels från de brittiska öarna, dels från mellersta Europa. Att 
importen från sistnämnda trakt varit mycket mera betydande än den 
från västra Europa, visas bland annat däraf, att de hos oss funna bron- 
serna ofta  innehålla  något  nickel,  hvilken förorening är vanlig i  de 


SAMFÄRDSEL.  — FÖRBINDELSE MED ANDRA LÄNDER. 103 

centraleuropeiska kopparmalmerna men antingen icke eller endast i myc- 
ket mindre kvantitet förekommer i de engelska. 

Då bronsen måste hämtas från aflägsna länder, var den naturligt- 
vis djnrbar. Vi kunna också se, huru man gjorde allt för att spara 
den. Så äro t. ex. fästena till de präktiga svärden och dolkarna af 
samma slag som fig. 74 nästan aldrig massiva utan gjutna ihåliga 
öfver en kärna af lera. Vi hafva också i det föregående nämnt, att 
man för att ej onödigtvis förspilla den kostbara metallen ännu långt 
efter bronsålderns början begagnade flinta eller andra stenslag till 
spetsar på spjuten eUer pilarna, till stridsyxor och dylikt. 


Hittills hafva vi endast afsett tillverkningen af bronsarbeten. Un- 
der bronsåldern var dock äfven en annan metall känd här, nämligen 
guldet, och man har i Sverige på flera ställen funnit kärl, diadem, 
armringar och fingerringar m. m. af guld. Många af dessa saker äro 
förfärdigade i Norden, emedan de äro af typer, som endast förekomma 
här. Vid bearbetandet af guldet spelade hammaren en större roll här 
än vid tillverkningen af bronssaker. 

Det är sannolikt, att allt det guld, som begagnats i Norden under 
bronsåldern, varit infördt från andra länder, hufvudsakligen från de 
brittiska öarna — Irland var ett guldrikt land — och mellersta Europa, 
om än en stor del däraf här omarbetats. 

Om all metall, både brons och guld, som under bronsåldern an- 
vändts i Norden, är införd från andra delar af Europa, måste vårt 
land hafva stått i en oaf bruten och ganska liflig samfärdsel med dessa 
trakter. 


4. 
Samfärdsel. — Förbindelse med andra länder. 

Att de olika delarna af Skandinavien under bronsåldern stodo i 
förbindelse sins emellan — och med den del af norra Tyskland, som 
hörde till det nordiska område, om hvilket vi förut talat — det fram- 
går af samma förhåUande, som vi antydde, då fråga var om stenåldern, 
nämligen af den likhet i form och sirater, hvilken de flesta fornsakerna 
från  de  särskilda trakterna inom detta område hafva med hvarandra. 

Äfven med trakterna öster om Bottniska viken stod Sverige under 
denna tid i förbindelse. Man har nämligen i Finland, särskildt i de 
södra och västra delarna af detta land, i närheten af Finska och Bott- 
niska vikarna, flera gånger funnit fornsaker af brons, dit införda från 
Sverige, några under den äldre, andra under den yngre bronsåldern. 


104 BRONSÅLDERN. 

Såsom minnen af en mer eller mindre omedelbar förbindelse med 
andra länder, i synnerhet med Europas sydligare delar under brons- 
åldern, kunna vi betrakta ett icke ringa antal i Sverige funna arbeten 
af brons och guld. Att dessa verkligen äro af främmande härkomst, 
framgår däraf, att de till form, sirater och arbetssätt öfverens- 
stämma med en mängd i sistnämnda länder anträffade fornsaker, under 
det att de skilja sig från de arbeten, hvilka, på sätt vi of van sett, hafva 
visat sig vara nordiska. 

Såsom prof på sådstna i vårt land anträffade utländska arbeten 
kunna vi anföra: den lilla, nära Ystad funna bronsvagnen, som är af- 
bildad fig. 135; ett i en torfmosse vid Bjärsjöholm i Skåne anträffadt 
stort bronskärl (fig. 133); några andra bronskärl; den i Halland funna 
bronsskölden, som är af bildad fig. 109; flera svärd och knifvar af brons 
(fig. 113) m. m. 

De flesta af dessa saker äro komna från länderna söder eller syd- 
ost om oss, där arbeten af samma slag ofta äro funna. Men äfven af 
en förbindelse med de brittiska öarna finnas märkliga, om än mindre 
talrika minnen. 

Att de främmande arbeten från bronsåldern, som anträffats här i 
Norden, hufvudsakligen hitförts af handeln, är otvifvelaktigt, och att 
handelns jämförelsevis stora betydelse redan på denna tid i sin ordning 
förnämligast betingades af den rika tillgång på bärnsten, som fanns i 
Norden, hafva vi redan sett. 

Bärnsten förekommer i större mängd dels på Jyllands västkust 
och dels på kusten af Ostpreussen. Under de nu ifrågavarande tiderna 
var, såsom otvetydiga bevis ådagalagt, den jutska bärnstenen af större 
betydelse för handeln än den preussiska, ett förhållande som emellertid 
under loppet af det sista årtusendet före Kristi fbdelse ändrades. 

Den tvärs öfver kontinenten gående handeln mellan södra och 
norra Europa på denna tid underlättades i hög grad däraf, att vår 
världsdel i olika riktningar genomskäres af så många floder. Bland 
dem, som flyta åt norr, ut i Nordsjön och Östersjön, har särskildt Elbe 
med sina bifloder varit af stor vikt, hvilket icke endast beror på detta 
vattensystems betydenhet utan också därpå, att Elbe mynneir ut vid 
basen af den jutska halfön, således just invid det område, som den då- 
tida bärnstenshandeln förnämligast sökte. Härtill kommer, att Elbes 
stora biflod Moldau i sitt öfre lopp genomlöper en trakt, som ej ligger 
mer än ett par mil från Donau och som ej genom några höga berg 
skiljes från denna flods dalgång. 

En af de viktigaste vägar, som handeln mellan norra Italien och 
mellersta Europa i dessa gamla tider följde, är den, som utmed Adige, 
eller Etsch som tyskarne säga, och dennas biflod Eisack genom Tyrolen 
ledde upp till alppasset vid Brenner, hvilket ännu i dag, som bekant, 
är af mycket stor betydelse för samfärdseln mellan Italien och Europa 
norr om Alperna.  Från Brenner steg man sedan ned först utefter Sill, 


SAMFÄRDSEL.  —  FÖRBINDELSE MED  ANDRA LÄNDER. 105 

ett af Inns tillflödes, och därefter utmed Inn till Donau. Ville man 
sedan fortsätta till det nordiska området, kunde man först följa utför 
Donau ungefär till det ställe, där Linz nu ligger. Härifrån gick man 
öfver till Moldaus öfre lopp och kom så utmed denna flod och Elbe 
till Nordsjöns kust. Äfven de andra norr ut rinnande floderna Weichsel, 
Öder och Weser, äfven som Rhen, hafva naturligtvis redan tidigt varit 
af mycket stor betydelse för handeln, men elbevägen synes under den 
tid, med hvilken vi nu sysselsätta oss, hafva varit den viktigaste för 
samftrdseln med våra trakter. Utom på den nyss omtalade vägen ut- 
med Moldau kunde man från Donauområdet komma till Elbe äfven på 
en annan västligare väg, som först träffade Saale och sedan fbljde 
denna flod till dess förening med Elbe. 

Mången föreställer sig, att en mycket lång tid, kanske flera mans- 
åldrar, behöfdes för att handeln skulle under dessa aflägsna tider kunna 
forsla sina varor från norra Italien till det nordiska området. Detta 
är dock ett misstag. 

Vi hafva nämligen sett, att vägen från Italien till Norden redan 
var öppnad och handeln vida Ufligare, än man kunnat föreställa sig, 
den handel som förde den nordiska bärnstenen till Södern och i utbyte 
förde brons, oarbetad eller arbetad, samt guld och andra kostbara saker 
till Norden. Äfven om vi, såsom sig bör, taga i betraktande, att här 
ej är fråga om någon direkt handel mellan dessa då så långt från hvar- 
andra liggande delar af Europa utan om en indirekt, så att en hand- 
lande bragte Italiens alster kanske till Donaudalén, en annan till 
Moldaudalen eller trakten kring öfre Elbe, en tredje till norra Tysk- 
land och en fjärde eller femte till Danmark och södra Sverige, så 
kunna vi dock lätt inse, att den tid, som behöfdes, för att varorna 
skulle komma från norra Italien till Östersjöns sydkust, borde kunna 
räknas i månader och att en tid af två eller tre år måste hafva varit 
mera än tillräcklig för att bekvämt forsla en laddning varor öfver 
Alperna till norra Tyskland. Afståndet från stranden af Adriatiska 
hafvets nordligaste vik till Elbes mynning är, fågelvägen räknadt, ej 
längre än från Ystad till Umeå. 

Erfarenheten från andra trakter af jorden, på den tid dessa trak- 
ter ännu voro oberörda af den moderna europeiska kulturen, talar 
också lör att en sådan sträcka, om blott vägen redan var öppnad för 
handeln och hufvudsakligen ledde utmed floder eller deras dalar, kunnat 
tillryggaläggas på några månader, högst ett år. 

Detta bekräftas af de berättelser man har om handel sfilrdema i 
forntidens Europa. Visserligen hafva sådana berättelser mycket att för- 
tälja om de svårigheter och faror, som då mötte handelsmännen, hvar- 
ftr dessa ofta färdades flera tillsammans, såsom i nutidens karavaner, 
både för att lättare kunna försvara sig mot röfvare och för att kunna 
bistå hvarandra på de ställen, där det var svårare än vanligt att 
komma  fram.  Men  vi  se också af dessa berättelser, att den tid, som 


106 BRONSÅLDERN. 

fordrades för jämförelsevis långa ftlrder, räknades i veckor eller måna- 
der, ej i år. Och vi få härvid ej föreställa o^s, att samfärdsförhållan- 
dena här i Enropa voro till den grad olika tusen år före Kristi födelse 
mot hvad de voro vid vår tideräknings början, eller tusen är därefter, 
att den färd, för hvilken under vikingatiden en månad var nog, skulle 
under vår bronsålder hafva kraft många månader eller ett helt år. 

En af de åsyftade berättelserna rör just Sverige under vikinga- 
tiden. Mäster Adam af Bremen omtalar nämligen, att om man far 
landvägen från Skåne öfver Skara, Tälje och Birka, så kommer man 
efter en månad till Sigtuna. Men den färden, hvilken på långa sträc- 
kor gick genom vilda skogar, var fullt hälften så lång som afståndet 
från Verona xiå Adiges nedre lopp till Hamburg. 

En annan sådan berättelse är den man har om tennhandeln mel- 
lan England och Medelhafvet genom Frankrike, innan romarne hunnit 
anlägga sina präktiga vägar genom detta land. Diodoros, som lefde 
på  Caesars  tid,  har  nämligen  att förtälja, huru tennet i skinnbåtar 

124 och 125.  Fartyg på bohuslänska hällristningar. 

fördes öfver Kanalen och sedan klöfjades på hästar utefter floddalarna 
ned till Medelhafvets kust. En sådan färd från Seines mynning längs 
denna flod, Loire och Rhöne till Massilia eller någon annan plats nära 
Rhönes utlopp, kräfde 30 dagar, således en månad. Men afståndet 
från Havre till Marseille är ej mycket kortare än afståndet från Ve- 
rona till Hamburg, allt fågel vägen räknadt; skillnaden är endast unge- 
fär en fjärdedel. Om man kunnat färdas lika fort på den senare 
vägen som på den förra — och förhållandena voro väl ej väsentligen 
olika, så snart man kommit öfver Alperna — , så skulle det, äfven om 
vi taga ftlrden öfver Alperna och de oundvikliga krokvägarna med i 
beräkningen, knappt hafva fordrats mer än två månader för att hinna 
från Adriatiska hafvet till Nordsjöns kust. Taga vi då sex gånger 
så lång tid, eller ett helt år, så bör det vara tillräckligt. Och anser 
man ej ens detta förslå utan tror, att två eller tre år behöfts, blir 
det likväl en så kort tid, att den i jämförelse med de årtusenden, som 
skilja oss från bronsåldern, kan kallas försvinnande kort. 

Med det nu anförda har jag naturligtvis endast velat visa, att 
varor ej behöfde lång tid för att komma hit från Italien, men jag 
har icke velat påstå, att alla här funna sydliga arbeten hafva forslats 
hit på så kort tid. 


HÄLLRISTNINGAR. 107 

Den samfärdsel, i hvilken Sverige under ifrågavarande tid stod 
med det öfriga Europa, förutsätter naturligtvis, att man hade fartyg, 
emedan ju all förbindelse med andra länder än Norge måste hafva ägt 
rum till sjöss. Af fartygen från denna tid hafva visserligen inga läm- 
ningar bevarats till våra dagar, men vi få åtskilliga upplysningar om 
deras form och storlek därigenom, att de i så stort antal äro afbil- 
dade på hällristningarna, någon gång äfven på knifvar eller andra före- 
mål af brons. 

Stundom utgöres fartygens besättning af fullständigt tecknade 
människobilder (fig. 124, 125), men emedan det var förenadt med stora 
svårigheter att i den hårda berghällen uthugga en mängd sådana bil- 
der i liten skala, nöjde man sig vanligen med att utmärka besättningen 
genom lodräta streck. Stundom är antalet sådana streck rätt be- 
tydligt, ända till mer än 30; således måste dessa fartyg hafva varit 
ganska stora, äfven om hela besättningen vore utmärkt på taflan, hvil- 
ket dock uppenbarligen ofta icke ftr fallet. 

Fartygen framdrefvos troligen endast genom rodd, emedan några 
spår af mast eller segel icke äro synliga å de allra flesta bland häll- 
ristningarnas fartygsbilder. Ett par gånger, ehuru ytterst sällan, ses 
visserligen något, som möjligen kunde tolkas såsom mast eller segel, 
men fullt säkra framställningar däraf torde icke finnas å någon af- 
bildning af fartyg från vår bronsålder. Troligen var det först långt 
fram i järnåldern, som konsten att segla blef känd här i Norden. Det 
är visserligen sant, att äfven årorna nästan aldrig äro aftecknade å 
hällristningarna; men dels finnas de någon gång, dels var det vida 
svårare att på sådana taflor framställa de många, utmed fartygets 
sida liggande årorna än en fristående mast och dess segel. 

Både framstam och akterstäf, hvilka i de flesta fall icke hafva 
samma form sins emellan, äro mycket höga; den förra synes stundom 
sluta i ett djurhufvud. Framför stäfven ser man nästan alltid en smal, 
mer eller mindre högt uppåtböjd spets. 


5. 
Hällristningar. 

Då det mesta vi veta om bronsålderns fartyg meddelas oss af de å 
hällristningar synliga af bildningarna af sådana, och då dessa ristningar 
gifvit oss så många andra värderika upplysningar om lifvet i Sverige 
under nämnda tid, böra vi ett ögonblick dröja vid betraktandet af dessa 
märkliga fornminnen. 

I flera svenska landskap äro bilder af hög ålder inhuggna pä de 
af forntidens  glaciärer slätslipade granitklipporna.  Dessa bilder, som 


108 


BRONSÅLDERN. 


framställa människor, djur, fartyg, vapen m. m., betäcka ofta stora 
ytor. Så mäter t. ex. den tafla, som vi här under fig. 126 återgifvit, 
icke mindre än 7, 5 o meter i höjd och 5 meter i bredd. 


^^^u^mJ|mM|^i 


X% 


"N^mj^ 


126.  Hällristning vid Tegneby i Tanums socken, Bohuslän.  Vw. 


Några af de klippor, på hvilka dessa taflor äro inhuggna, bafva 
en nästan vågrät yta, men de flesta äro mer eller mindre lutande, 
ehuru de aldrig äro lodräta. 

De särskilda figurerna äro af mycket olika storlek. Människobil- 
dernas  vanliga  höjd är mellan 40 och 50 centimeter, men någon gång 


HÄLLRISTNINGAR. 109 

äro kämparne framställda i en storlek af 1,5 o meter, och vid Lissleby 
i Tanums socken, Bohuslän, ser man en manlig figur af icke mindre än 
2,30 meters längd. 

Fartygen äro naturligtvis afbildade i en betydligt mindre skala. 
Deras längd är i allmänhet ej större än mellan 50 centimeter och 1,5 o 
meter, ehuru man någon gång ser fartyg af ända till 2,25 meters längd. 

Dessa märkliga fornminnen hafva varit föremål för de nordiska 
fornforskarnes uppmärksamhet under nära tre århundraden, i det 
att den första afbildningen af en svensk hällristning togs år 1627. 
Emellertid hafva de mest olika åsikter om deras ålder sökt göra sig 
gällande, ända tills man i den senaste tiden blifvit ense om att de 
tillhöra bronsåldern. Många af dem förskrifva sig, såsom de på dem 
afbUdade yxorn€tö och svärdens former visa, från en mycket tidig del 
af denna period. 

Bilder lika hällristningarnas ses äfven på insidan af väggstenarna 
i några till bronsålderns äldsta tid hörande grafkfiunmare här i Sverige. 
Den märkligaste af dessa grafvar är den, som vid midten af 1700-talet 
upptäcktes midt i ett ovanligt stort stenkummel, beläget vid fiskeläget 
Kivik på Skånes östra kust, ej långt norr om Simrishamn. Graf kam- 
maren, hvilkens längdriktning är norr — söder, mäter 4, 15 m. i längd 
och 0,90 m. i bredd; väggstenarnas höjd är omkring l,2ö m. (fig. 81, 
129 och 130). 

Med bilder prydda väggstenar till dylika graf kammare äro också 
fanna på andra ställen i Skåne och, för några år sedan, i Söderman- 
land nära Mälaren. 

De flesta svenska hällristningar, som man för närvarande känner, 
finnas i norra Bohuölän, Östergötland och sydöstra Skåne. De träfi^as 
äfven, ehuru mera sällan, i Bleking, Dalsland, Värmland och Uppland. 
Man känner också i Ångermanland och Jämtland ett par hällristningar, 
af hvilka möjligen den ena tillhör samma period som de fornlämningar 
af detta slag, hvilka finnas i de södra landskapen. 

I Norge har man i senare tid upptäckt ett ganska stort antal häll- 
ristningar, i synnerhet inom Smålenenes amt, således i den del af 
Norge som gränsar till Bohuslän. 

Oaktadt bokstafsskriften var okänd, förstodo således bronsålderns 
nordbor att genom bildskrift, genom ett slags historiska taflor, be- 
vara minnet af viktiga händelser. Denna omständighet vinner ökad 
vikt däraf, att aztekeiiia i Mexiko, hvilka oaktadt sin högt uppdrifna 
kultur ännu vid Cortez* ankomst i början af 1500-talet lefde i full- 
komlig bronsålder, ägde en bildskrift men icke kände bokstafsskrift. 
I Norden, såsom i Mexiko, lefde väl vid sidan af bildskriften muntliga 
sägner, nödvändiga för dess tolkning. Då denna tradition nu för länge 
sedan dött, är det föga hopp att någonsin kunna tyda våra bergtaflors 
dunkla språk. 


110 BRONSÅLDERN. 

Men äfven ora vi icke kunna hoppas att lära oss fullständigt läsa 
hällristningarnas bildskrift, äro dessa taflor dock icke helt och hållet 
obegripliga för den, som ej af dem numera fordrar för mycket. Vi 
hafva i det föregående flera gånger haft tillfälle att visa, hvilka värde- 
rika upplysningar om lifvet i Sverige under bronsåldern dessa taflor 
gifva oss. De förtälja mycket om fredliga sysselsättningar och kri- 
giska idrotter, som vi ej på annat sätt kunnat få veta; de tala om far- 
tyg och sjöfart, om åkerbruk och boskapsskötsel, om hästens bruk till 
ridt och åkning m. m. 

Hällristningar af liknande slag som de nu beskrifna äro ganska 
sällsynta i det öfriga Europa. Utom Europa har man funnit hällrist- 
ningar i många olika länder, t. ex. i Amerika, Australien, södra Afrika 
och Sibirien. 

I Egypten och västra Asien träff^ar man äfven historiska taflor 
inhuggna på stenar och berghällar; några af de egyptiska likna ganska 
mycket våra hällristningar men höra till en betydligt äldre tid. De 
flesta äro emellertid utförda af folk, som stodo på en mycket högre 
bildningsgrad än Sveriges invånare under bronsåldern. Icke desto 
mindre kunna vi jämföra dessa taflor med hvarandra. Det är samma 
tanke, som ligger till grund för dem alla, samma önskan att bevara 
minnet af märkliga tilldragelser; det är endast den konstnärliga skick- 
ligheten, som är olika. 


6. 
Grafvar. — Religion. 

Under bronsåldern uppkastades vanligen öfver grafven antingen en 
jordhög eller ett endast af kullersten bildadt röse (»stenkummel»). I 
förra fallet består högen antingen helt och hållet af jord, eller ock är 
den midt på högens botten liggande grafven närmast täckt af ett 
mindre stenröse och detta sedan doldt af ett tjockt jordlager. Ofta 
träffas i sådana högar utom den ursprungliga grafven i midten flera 
andra grafvar från senare delar af bronsåldern (fig. 79). 

De flesta grifter från denna tid ligga på en höjd, hvarifrån man 
har fri utsikt öfver hafvet eller annat större vatten. I synnerhet äro 
stenkumlen vanligen belägna på höga berg, och man förvånas ej sällan 
vid tanken på det oerhörda arbete det måste hafva kostat att släpa 
upp på bergets topp den mängd stenar, hvaraf ett sådant kummel 
bildats. 

När de döda begrofvos obrända, blefvo de — åtminstone i alla de 
fall, då man, såsom i de sid. 82 beskrifna fynden, ännu kan se, huru grafven 
såg ut i det ögonblick den tillslöts, — jordade fullt påklädda, mannen 


QRAFVAR.  — RELIGION. 111 

vanligen med mössa på hufvudet. öfver den i döden slumrande bred- 
des hans kappa, och denna täcktes i sin ordning af en djurhud, som 
i vissa fall synes hafva på alla sidor omslutit det hela. Om det varit 
af oxe eller ko, kan man visserligen icke se; men erfarenheten från 
andra, med våra förfäder besläktade folk, såsom hinduerna, göra det 
sannolikt, att det varit kohudar. 

Sådana bronsåldersgrafvar med obrända lik äro ofta rikt utstyrda. 
Vid mannens sida ligga hans vapen; kvinnan prydes af sina smycken. 
I många af dessa grafvar stå dessutom — liksom i stenålderns och 
järnålderns grifter — kärl af lera eller af trä, hvilka förmodligen en 
gång innehållit födoämnen. 

På den tid, då liken brändes, blefvo de från bålplatsen hopsamlade, 
i större eller smärre bitar sönderfallna, genom den starka hettan hvit- 
brända benen omsorgsfullt rentvättade eller rensköljda från jord och 
kol, innan de nedlades i grafven. I allmänhet innehålla ej grafvarna 
från denna tid så många och dyrbara saker som de äldre. I synnerhet 
träffas vapen sällan i dem. I stället för det under den äldre delen af 
bronsåldern vanliga bruket att vid den döde krigarens sida nedlägga 
hans svärd finner man ej sällan i nordiska grafvar från bronsålderns 
senare del mycket små, af brons gjorda efterbildningar af svärd. Möj- 
ligen beror detta på att det ej var plats i grafven för ett verkligt 
vapen, eller ock hafva den aflidnes närmaste måhända ansett det vara 
en onödig uppoffring att gifva åt den döde ett verkligt svärd och där- 
för lagt ned i grafven endast en sådan miniatyraf bildning, hvar- 
igenom de likväl ej helt och hållet bröto med det fäderneärfda 
bruket. Man skulle emellertid måhända ock, med kännedom om före- 
ställningarna hos andra folk på liknande bildningsgrad, kunna tänka 
sig, att detta beror på den tron, att svärdets själ skulle följa den 
dödes själ till den andra världen, om blott en af bildning af detta va- 
pen nedlades i grafven. För sistnämnda förklaring talar ock, att man 
i en skånsk graf från den femte perioden, då järnet var mycket säll- 
synt och således dyrbart här, funnit ett miniatyrsvärd af järn; här 
kan det följaktligen ej vara tal om sparsamhetshänsyn. 

Redan under stenåldern spåras, såsom vi sett, ett märkligt infly- 
tande från Söderns folk på grafskicket här i Norden. Dösarna först 
och gånggrifterna i senare tid hade genom ett sådant inflytande blifvit 
allmänna här. På samma sätt träffa vi äfven under bronsåldern vid 
flera  olika tider bevis för en främmande inverkan på grafskicket här. 

Under den äldre bronsåldern blef det i Skandinavien, liksom i 
många andra länder, vanligt att öfver grafven uppkasta en väldig, af 
jord eller sten bildad hög, hvilken genom sin storlek bildar en i ögonen 
fallande motsats till den låga upphöjningen kring stenålderns sten- 
byggda grafkammare. 

Å andra sidan träffa vi mot slutet af bronsåldern äfven här i 
Sverige den i sydligare delar af Europa vid samma tid vanliga seden 


112 


BRONSÅLDERN. 


att nedsätta de lerkärl, som innesluta lämningarna af de brända liken 
i jorden, utan att någon hög anger grafvens plats. Mångenstädes stå 
flera sådana lerkärl tillsammans på ett ställe, där marken är alldeles 
slät och intet låter en ana tillvaron af ett graffält. I mellersta Europa 
och norra Italien äro dylika grafplatser från samma tid vanliga. 

Liksom vi här kunna skönja ett samband med de samtida förhål- 
landena i Italien, visar sig ett dylikt samband äfven i formen af många 
bland de lerkärl, som under vår bronsålders senare del användes. 

Så har man i Sverige, Danmark och norra Tyskland, i trakterna 
kring nedre Elbe, påträffat flera lerkärl, hvilkas form icke är naturlig 
för  ett  kärl  utan  mer eller mindre troget efterbildar en hydda, med 

dörr och tak (fig. 127). Dylika 
»husurnor» förekomma äfven i 
mellersta Italien. Den idé, som 
ligger till grund för dem, är 
tydligen, att kvarlefvoma efter 
den på bålet brände skulle få 
en sista hviloplats, som till 
formen liknade den hydda, i 
hvilken den lefvande bott. Jäm- 
för man närmare de nordiska 
och de italienska husurnomaf 
visar sig emellertid, att de förra 
— särskildt en sådan som den 
nordtyska, fig. 89 af bildade, med 
dess höga tak — icke kunna 
vara efterbildningar efter de 
senare utan att endast tanken 
är gemensam. Här, på samma 
sätt som i fråga om stendösama 
och gånggrifterna, är det ej ett 
föremål utan en idé, som kommit 
hit från främmande land. 
Äfven i andra dylika fall kan man uppvisa ett inflytande från 
Italien på Norden under bronsåldern. Flera här uppgräfda lerkärl från 
denna periods senare del, hvilka innehållit brända ben, visa i sin form 
stor likhet med dem, som i norra Italien äro karakteristiska för öfver- 
gångstiden mellan bronsålder och järnålder, en tid som i sistnämnda 
land numera plägar kallas Villanova-perioden. Likheten är så stor, 
äfven i afseende på de omvända skålar, som tjänat till lock, att det 
ej kan vara något tvifvel om att de nordiska lerkärlen af nu ifråga- 
varande slag tillkommit genom efterbildning efter de italienska. 

Viktigare än allt det nu nämnda är emellertid, att våra förfäder 
under bronsåldern, några hundra år efter denna periods början, öfver- 
gingo till ett helt och hållet nytt grafskick. 


127.  Lerkärl i form af en hydda. 
Skåne.  Vft. 


GRAPVAR.  — RELIGION. 113 

Under bronsålderns första tid hade nämligen, såsom vi i det före- 
gående sett, de aflidna jordats obrända, på samma sätt som under sten- 
åldern. Men under den andra perioden af bronsåldern, vid eller kort 
efter midten af det andra årtusendet före Kr. föd., börjar man här 
bränna de döda, och snart blef detta grafskick allenahärskande. Att 
vi äfven häruti hafva en följd af det inflytande från Södern, som röjes 
i så många andra afseenden, är tydligt, emedan likbränningen vid 
samma tid eller kort förut blifvit eJlmän just i de länder, med hvilka 
Norden då stod i beröring. 

Denna förändring i sättet att behandla de döda är i allra högsta 
grad värd vår uppmärksamhet. Förut hade man sökt bereda den af- 
lidne en säker hviloplats i grafven, och man hade gifvit honom med 
på färden till landet »på andra sidan» allt, hvad han ansågs behöfva 
där, emedan man trodde, att han skulle fortsätta sitt lif på ungefär 
samma sätt som han lefvat här. Nu låter man elden på en kort stund 
förtära hans kropp. 

Man har på olika sätt sökt förklara, huru seden att bränna de 
döda uppstått. Några hålla före, att grunden därtill varit en önskan 
att försäkra sig mot den faran, att de aflidna skulle »gå igen» och 
pina eller skada de efterlefvande. Andra föreställa sig, att man velat 
genom kroppens förstöring lätta själens frigörelse från det jordiska. 
Till stöd för denna förklaring kan anföras, att man om de folk i Ame- 
rika, som bränt sina döda, verkligen vet, att de gjort så, emedan de 
ville befria själen, för att den lösgjord från kroppen skulle kunna fort- 
lefva i den andra världen. Liknande föreställningar träffa vi i Grekland, 
på den homeriska tiden. Äfven från Nordeuropas forntid, om än från 
en sen del af denna, hafva vi en bekräftelse på riktigheten af denna 
förklaring i berättelsen om ett samtal mellan tvenne män, under det 
att bålets eld förtärde ett lik. Den ena hörde till ett folk, som jordade 
Uken obrända; den andra var från ett land, där man plägade bränna 
sina döda. Den senare sade: »I aren dock ett dumt folk. I tagen den 
man, som af alla är eder den käraste och mest ärade, och kasten ho- 
nom ned i jorden, där krälande djur och maskar äta honom. Vi där- 
emot bränna honom på en kort stund, så att han ofördröjligen och 
utan väntan går in i paradiset.» Därpå tillade han skrattande af 
glädje: »Den kärlek, som hans Herre och Gud hyser till honom, gör 
att vinden redan blåser och i ett ögonblick tager honom med sig.» 
Berättelsen är upptecknad af mannen från det land, där man plägade 
jorda liken obrända. 

Orsaken till likbränningens uppträdande må hafva varit hvilken 
som helst; säkert är emellertid, att den betecknar en revolution, eller 
en evolution, af föreställningarna om lifvet efter detta. 

En sådan evolution har dock ej försiggått hos alla folk. 1 Egyptens 
och de semitiska folkens historia har den ej spelat någon roll, och 
emedan  kristendomen  uppstod  hos  ett  semitiskt  folk, som ej brände 

Sveriges historia.   I. 8 


114 


BRONSÅLDERN. 


sina döda, har jordandet af liken obrända blifvit de kristnas vanUga 
grafskick. 

Af så mycket större betydelse var likbränningen för de gamla 
ariska, de indo-europeiska folken, till hvilka som bekant germanerna 
och således våra förfäder höra. Hos de ariska folken synes man hafva 
börjat att bränna de döda kort före midten af det andra årtasendet 
före  Kr.,  således  ej  långt innan samma sed uppträdde här i Norden. 

Särskildt böra vi lägga vikt därvid, att likbränningens införande 
ingalunda är liktydigt med att tron på ett lif efter detta upphört. 
Hos de folk, som brände sina döda, fortlefde denna tro likaväl som 
hos dem, hvilka jordade liken obrända. Grafvarna med brända ben 
visa genom sitt innehåll, att man fortfarande ansåg de aflidna hafva 
ungefär samma behof som de lefvande. 


128.   Yxa af mycket tunn brons, gjuten öfver lera; prydd med guldplåtar 
och däri infattade bärnatensstycken.  Södermanland.  ^A. 


Likbränningen betecknar således en renare och högre uppfattning 
af lifvet efter detta, ehuru man ej kunde frigöra sig från den före- 
ställningen, att den från kroppen frigjorda själens fortsatta lif liknade 
människans lif här på jorden. 

Under bronsåldern, liksom redan under den föregående perioden, 
trodde våra förfäder således på ett lif efter detta. De trodde, att det 
lifvet var hufvudsakligen af samma art som jordelifvet, om än, sedan 
bruket att bränna de döda vunnit insteg här, föreställningarna i detta 
afseende blifvit något renare, än de förut varit. 

Under bronsåldern, liksom under stenåldern, träfiPa vi också spår 
af offer  åt de döda, se vi, att de aflidna förfäderna voro föremål för 


GRAFVAR. 


RELIGION. 


115 


dyrkan. I samband härmed bör nämnas, att jag vid undersökning af 
en stor graf hög på Hammarlöfs ägor, nära Trelleborg, midt på högens 
botten fann lämningarna af en ekkista och ett däri under bronsål- 
derns äldre del nedlagdt obrändt lik samt invid denna graf ett rundt, 
af kullersten hopfogadt, enkelt altare, på hvilket lågo kol och ben, 
troligen djurben. På altaret, hvilket liksom kistan kort därefter be- 
täcktes af den väldiga högen, hade uppenbarligen ett oflFer förrättats. 

Många förhållanden visa, att solgudens dyrkan, hvilken i lik- 
het med förfädemas kan spåras i den föregående perioden, varit all- 
män i Norden under bronsåldern. Flera af denna guds symboler före- 
kommo nämligen här under sistnämnda tid. 


129 och 130.   Två af* vägg stenarna i graf ven vid Kivik, Skåne. 


Såsom vi redan sett (sid. 49), var yxan en af de viktigaste bland 
solgudens symboler. Vid Skogstorp, nära Eskilstuna, hittades år 1864 
två präktiga yxor, prydda med guld och bärnsten (fig. 128). De äro 
icke massiva utan bestå endast af tunn brons, som är gjuten öfver 
en ännu befintlig lerkäma. Yxorna kunna således hvarken hafva an- 
vändts som vapen eller verktyg. De skull^ hafva sprungit sönder vid 
första hugg. Från nordvästra Skåne känner man en alldeles dylik 
yra; huruvida äfven här två yxor anträffats, vet man emellertid ej. 
Men på ett ställe i Jylland har man funnit två bronsyxor af samma 
form som de från Skogstorp och liksom dessa gjutna af tunn brons 
öfver en lerkäma. Då således dylika yxor vid två tillfällen här i 
Norden funnits parvis, är det i hög grad anmärkningsvärdt, att två 
yxor äro af bildade på en af väggstenarna i Kiviksgrafven; dessa hafva 
också, märkvärdigt nog, samma form som de nu beskrifna (fig. 129). 

En annan af solgudens symboler var hjulet, vanligen med fyra 
ekrar. Otaliga sådana hjul ses på hällristning9,r, där de äro anbragta 
på  ett sådant sätt, att de ej kunna förklaras som verkliga hjul  utan 


116 


BRONSÅLDERN. 


måste betraktas som symboler. Äfven på Kiviksgrafvens väggar äro 
sådana hjulsymboler inhuggna (fig. 130). En rad fyrekriga hjul kröna 
ock det präktiga bronsbeslag till ett stort träkärl, som för många år 
sedan Upptogs ur en torfmoase vid Balkåkra, nära Ystad (fig. 131); i 
midten af hvarje hjul ses ett rundt hål, motsvarande det genom hvil- 
ket på det verkliga hjulet axeln gick. Det runda kärlets botten har 
bildats af en stor bronsskifva, prydd med punkterade sirater, liknande 
flera afbildningar af den strålande solen, som äro kända från forntiden. 


131.  Beslag och botttn af brons till ett stort träkärl.  Skåne.  V4. 


Detta jämte hjulen gör det i högsta grad sannolikt, att kärlet, som 
förskrifver sig från bronsålderns första period, varit användt vid sol- 
gudens dyrkan. 

Emedan man stundom tänkte sig, att solen fördades på en båt, 
hör också en sådan farkost till solsymbolerna. Bland de många fartyg, 
som ses på hällristningarna, böra några sannolikt snarare betraktas 
som sådana symboler än som verkliga farkoster. Detsamma gäller om 
flera dylika afbildningar på knifvar och andra här i Norden funna 
bronser från denna tid. Och symboliska äro uppenbarligen de små båtar 
af tunt guld, med spanter af smala bronsband, hvilka båtar, till ett 
antal af omkring ett hundra, ställda i hvarandra, för några år sedan 
upptäcktes i en med en stenflisa täckt lerurna vid Nors i Jylland; en 
af dem är af bildad fig. 132. 


GRAFVTAR. 


RELIGION. 


117 


Bland öfriga symboler, som ofta ses på häUristningarDa, böra sär- 
skildt nämnas parvis ställda aftryck af fötter, med eller utan synliga 
tår. Sådana fötter hafva äfven i andra länder haft, och hafva hos de 
buddistiska folken ännu i dag, en helig betydelse. 


132.   Symbolisk båt af guld, sedd från olika sidor.  Danmark.  '/«• 

Som kärl afsedda för religiöst bruk kunna vi, utom det redan om- 
talade  från  Balkåkra,  betrakta  dels ett stort, präktigt, från Italien 


133.  Italienskt bronskärl, funnet i Skåne.  V*. 

infördt bronskärl, som uppgräfts ur en torf mosse vid Bjärsjöholm ej 
långt från Ystad (fig. 133), samt ett par skålar af guld. En sådan 
skål är afbildad fig. 134, en annan är funnen på »Smörkullen» i Skrea 


118 


BRONSÅLDERN. 


3,50 m. i bredd, 
midt,  och  fyra 


socken, Halland. Namnet »Smörkullen», hvilket äfven förekommer på 
några andra ställen i Sverige, är i och för sig af intresse, emedan det 
tydligen är ett minne af att »smörjningar» och andra religiösa hand- 
lingar förrättats på platsen. 

Att dessa goldskålar varit offerkärl, bestyrkes också däraf, att 
flera sådana skålar, hvar och en med ett handtag, slutande i ett häst- 
hufvud, funnits i kanten af en liten naturlig men af människohand 
något omformad kulle »Borrebjerg» vid Boslunde på Själland. Kullen 
hade ännu i början af det 19:e århundradet formen af en stympad pyra- 
mid med tre terrasser. Toppen bildade en kvadratisk plan, hvar sida 
omkring 53 m. lång; hvarJQ terrass mätte ungefär 10 m. i höjd och 
Två af guldskålarna uppgräfdes år 1842 nära toppens 
anträflfades  1874  vid  norra  kanten af den mellersta 

terrassen. Det är mer än 
sannolikt, att ett tempel 
eller ett altare under brons- 
åldern reste sig på pyrami- 
dens topp, vid hvars fot en 
kyrka nu ligger. Vi veta, att 
flera tempel i österlandet 
varit byggda på toppen af 
terrassformiga pyramider. 

Elf v a guldskålar, af 
samma form som de från 
Borrebjerg, stodo i ett stort 
bronskärl alldeles likt fig. 
133, hvilket 1862 upptäcktes 
i en torfmosse vid Lavinds- 
gård, nära Odense på Fy en. 
Till heliga bronsålderskärl har man också räknat det, som en gång 
bars af den fig. 135 af bildade, på fyra hjul hvilan de, lilla bronsvagnen. 
Denna upptogs år 1855 ur en torfmosse nära Ystad. Att något for- 
dom hvilat på denna vagn, visas af de uppstående stöden, de i dessa 
synljiga nithålen och en ännu kvarsittande nitnagel. Att det varit ett 
bronskärl, är otvifvelaktigt, emedan ett sådant kärl, af den form som 
figuren visar, ses på en alldeles dylik bronsvagn, som anträffats i en 
grafhög vid Peckatel i Mecklenburg, nära Schwerin. 

Votiv- eller offersaker hafva vi slutligen utan tvifvel i flera bland 
de uppenbarligen med afsikt nedlagda, större eller smärre samlingar af 
föremål, vanligen af brons, från bronsåldern, hvilka på många ställen 
anträffats, antingen i jorden (»markfynd») eller i torfmossar (»moss- 
fynd»). Dessa fynd äro tydligen af samma slag som de ofvan (sid. 49) 
omtalade från stenåldern. 

Nära Eskelhems kyrka på Gottland gjordes för några år sedan ett 
fynd, som uppenbarligen står i samband med gudadyrkan under brons- 


134.   Guldskål  Blekinge.  « s. 


GRAFVAR. 


RELIGION. 


119 


ålderns sista tid. Vid gräfning i en åker anträffades där två betsel, 
tolf runda beslag (fig. 84 ol^h 85) samt några andra prydnader till sel- 
tyget, en stor, rund, genombruten skifva med några bronshängen, som 
klinga mot skifvan, då denna skakas, lämningar af tre kärl m. m., allt 
af brons, utom det ena betslets munbett, som är af järn. Tydligen 
hafva vi här för oss de metallsaker, som hört till en med två hästar 
forspänd vagn. Den stora, fordom som guld glänsande skifvan, favilken 
efter all sannolikhet hängt på främre ändan af vagnstången mellan de 
båda hästarnas hufvud, är en bild af solen: midten har form af ett 
fyrekrigt hjul, hvarifrån 
en mängd strålar utgå. 
Den omständigheten, att 
fyndet påträffades nära 
Eskelhems kyrka, förtjä- 
nar beaktas, emedan detta 
antyder, att här, liksom 
på många andra ställen 
både inom och utom Nor- 
den, en kristen kyrka 
byggts på den plats, där 
sedan urminnes tider guds- 
tjänst hållits. 

Vi få af det följande 
se, att man vid Dejbjerg 
i Danmark funnit ett par 
vagnar från tiden kort 
före Kristi födelse, således 
några hundra år yngre än 
Eskelhemsvagnen, hvilka 
danska vagnar likaledes 
måste hafva haft en reli- 
giös användning. Tanken 
ledes härvid till Tadti berättelse om gudinnan Nertus, som »på en ö 
i oceanen» hade en helig lund, och om den med kor förspända, med en 
väfnad täckta vagn, på hvilken gudinnans bild af en präst föres ut ur 
lunden omkring i den omgifvande bygden, där då alla strider hvila och 
allmän fred råder. 

Naturligtvis är det ej min mening, att Taciti skildring skulle af se 
vare sig Eskelhem eller Dejbjerg, endast att fynden på dessa båda 
ställen stå i samband med liknande bruk, hvilka således äro mycket 
äldre än Taciti tid, liksom vi nedan få se, att de fortlefvat långt därefter. 

Ett psT märkliga graffynd från bronsåldern låta oss på ett ovän- 
tadt sätt ana några af de föreställningar våra förfäder på den tiden 
hade om det öfvernaturliga. 


135.  Liten hronsvagn, på hvilken ett bronskärl varit 
fäat^ såsom teckningen antyder.  Skåne.  Vs 


120 BRONSÅLDERN. 

I en hög vid Hvidegård, ej långt från Köpenhamn, påträffades år 
1845 en manslång stenkista, i hvilken lågo på en djurhud (troligen 
kohnd) en liten hög brända människoben, insvepta i en kappa af ylle- 
tyg, och där bredvid ett bronssvärd i sin slida, ett litet bronsspänne 
samt ett läderfodral, som innehöll följande föremål: en bit af en barn- 
stenspärla, en liten medelhafssnäcka, en tärning af barrträd, bakre 
delen af en orm, en fågelklo, en ekorrnnges underkäk, några småstenar, 
en liten tång och två knifvar af brons samt en spjutspets af flinta, 
insydd i ett tarmstycke, så att den icke kunde blottas; äfven de båda 
bronsknifvama voro inlindade i läder. Grafven förskrifver sig från 
den tredje periodens förra del. 

Ett dylikt fynd gjordes år 1888 i »Maglehöi», en grafhög nära 
Frederikssund på Själland. En kort stenkista innehöll, jämte brända 
ben, ett litet kärl, en knif, ett spänne och en knapp, alla fyra af brons 
och tillhörande den tredje periodens senare del. Ett lock af brons 
hade så väl tillslutit kärlet, att intet kunnat komma in i detta efter 
dess nedsättande i grafven. Det oaktadt fann man i kärlet: en häst- 
tand, klufven längsefter och af bruten vid roten, med brottytorna glän- 
sande genom långvarig gnidning; en bit af en annan tand, troligen 
också af häst; flera benbitar, hörande till olika delar af en vesslas 
skelett; en genom gnidning glättad bit af en klo till ett lodjur eller 
annat djur af kattsläktet; en benbit af ett mycket ungt däggdjur (lamm 
eller rådjur?); en bit af en fågels luftrör; tre stycken af ett ormskelett; 
ett par små bitar brända ben; en liten kvist af rönn; en bit träkol, 
troligen af asp; två små stycken svafvelkis; ett par andra små stenar; 
två bronsbitar af en knif och en tråd, omböjd i ena ändan. 

Vi böra lägga märke till att nästan alladedjur, af hvilka man fun- 
nit lämningar i Maglehöi-grafven, under senare tider i folktron spelat 
och ännu i dag mångenstädes spela en stor roll som läkemedel eller 
amuletter. Detsamma gäller om rönnen. Spåren af gnidning, som 
ses på tanden och klon, bevisa, att dessa länge hafva begagnats. De i 
bronskärlet förvarade småstenarna hafva sannoUkt äfven de ansetts 
äga öfvernaturliga krafter i likhet med de stenyxor och flintspetsar, 
hvilka man trott vara fallna från himmeln och hvilka i vissa länder ännu 
användas vid signerier, såsom vi i det föregående (sid. 62) sett. Man 
botar nämligen eller tror sig kunna bota sjuka genom att antingen beröra 
dem med en sådan sten eller genom att låta dem dricka vatten, som 
hällts öfver stenen, eller genom att tvätta det sjuka stället med det vatt- 
net. I Hvidegårdsgrafven låg ju också en flintspets, väl insydd i sitt hölje. 


JÄRNÅLDERN 


(Från  midten af det första årtusendet före till midten af det elfte århundradet 

efter Kristi födelse.) 


Benämningen järnåldern afser, såsom vi redan hört, den del af 
hednatiden, nnder hvilken järnet var kändt. Man sknlle visserligen, 
om man fäster sig vid ordets egentliga betydelse och tillika tänker på 
att j&m och stål aldrig varit af en sådan vikt som i våra dagar, kunna 
säga, att järnåldern ännu fortfar, men för fornforskaren slutar Sveriges 
järaålder med kristendomens seger öfver asagudarne. 

Under järnåldern lärde Sveriges invånare känna, utom järn och 
stål, äfven silfver, glas, elfenben, präglade (utländska) mynt, konsten 
att löda och förgylla metaller m. m. Och emedan järnarbetena icke 
med de medel, som då stodo till buds, kunde, såsom bronssakema, 
åstadkommas genom gjutning, fick smideskonsten en helt annan bety- 
delse än under bronsåldern. En af de viktigaste nyheterna var dock 
skrifkonsten, med hvilken nordborna redan under järnålderns äldre 
del visa sig vara förtrogna. De äldsta skriffctecknen i Norden, och de 
enda under hela hednatiden här använda, äro runorna. 

Genom  ett  vidt  omfattande  studium af de otaliga fynd från vår 
järnålder,  som nu äro kända, har det blifvit möjligt att urskilja flera 
— enligt min åsikt åtta — perioder inom den långa tid, som förflutit 
mellan järnålderns  början  och kristendomens införande här i Norden. 
Och  med tillhjälp af de tusentals mynt och andra främmande arbeten 
af känd  ålder, som de svenska fynden innehållit, är det jämförelsevis 
lätt att se, hvilka århundraden före eller efter Kr. föd. hvar och en af 
dessa  perioder  motsvarar.  Här skola vi emellertid särskildt betrakta 
endast följande fyra större afdelningar af järnåldern i Sverige: 
1. Den  förromerska järnåldern,  eller tiden före den period, då 
inflytandet af den romerska kulturen blef märkbart äfven i Norden. 
Denna  tid motsvarar ungefär det sista halfva årtusendet före Kr. 
II. Den  romerska järnåldern, eller den tid, då nyssnämnda infly- 
tande, sedan romarne utsträckt sitt välde norr om Alperna, gjorde 
sig starkt gällande här.   Från början af vår tideräkning till om- 
kring år 400. 

III. Folkvandringstiden.  Från omkr. år 400 till omkr. år 800. 

IV. Vikingatiden.  Från omkr. år 800 till omkr. år 1050. 


I. 


DEN FÖRROMERSKA JÄRNÅLDERN. 

(Från midten af det sista årtusendet före Kristi födelse till vår tideräknings början.) 

Vi, som lefva i ångans och elektricitetens tidehvarf, hafva svårt att 
föreställa oss, huru människor kunnat i tiotusenden af år lefva på jor- 
den utan kännedom om järnet. Vi hafva så mycket svårare att förstå 
detta, som vi väl veta, att hela vår nuvarande materiella kultur varit 
omöjlig utan tillgång, och riklig tillgång, på denna metall. Teoretiskt 
finnes visserligen intet hinder för att göra en ångmaskin eller ett loko- 
motiv af brons, och man kan tänka sig bronsskenor i stället för järn- 
skenor och således »bronsvägan i stället för järnvägar. Men hvar och 
en inser, att i praktiken skulle ångmaskiner, ångbåtar och bantåg 
blifvit omöjliga, om man ej haft järn utan endast brons, hvars bestånds- 
delar jämförelsevis sparsamt förekomma i naturen, och hvilken metall- 
blandning följaktligen är, och alltid måste vara, alltför dyrbar för 
att kunna användas i den mängd, som dessa behof skulle hafva kraft. 
Och härtill kommer, att elektricitetens tillgodogörande varit ännu 
omöjligare än ångans, ty hvarken telegrafer eller telefoner eller dyna- 
momaskiner vore tänkbara utan järn. 

Då sistnämnda metall spelat en så stor roll i kulturhistorien, är 
det naturligt, att frågan om järnets första uppträdande i allmänhet — 
och för oss nordbor frågan om dess första uppträdande i våra bygder 
— erbjuder ett mycket stort intresse. 

Till vår öfverraskning erfara vi emellertid, att de nyaste forsk- 
ningarna visat, huru sent järnet blifvit upptäckt. Denna upptäckt 
gjordes, såsom man kunde vänta, i Söderns länder, där den mänskliga 
odlingens vagga stått, men den gjordes först långt efter det kulturen 
i dessa länder nått en ganska hög utveckling. Om Egypten, hvars 
äldre historia nu är vida bättre känd än för ett par mansåldrar sedan, 
veta vi, att järnet ej kom i allmänt bruk före det 15:e förkristna år- 
hundradets början. Troligen inträffade det först något senare, således ett 
par mansåldrar efter Moses' dagar och ett par årtusenden efter de stora 
pyramidernas  tid,  hvilka äro byggda utan tillhjälp af järn och stål. 


DEN FÖRROMBRSKA JÄRNÅLDERN. 125 

Allt hvad vi känna om Orientens öfriga länder talar för att järnet 
ej heller i Eofrattraktema och västra Asien är äldre, i alla händelser 
ej mycket äldre, än midten al* det andra årtnsendet före Kristus. 

Kännedomen om järnet, hvilken sedan visat sig vara af så oerhörd 
betydelse för mänskligheten, spred sig ej fort. Vi, som sett afstånden 
mellan jordens mest aflägsna länder nästan försvinna och en likformig 
odling utbredd öfver en stor del af världen, vi, som äro vana vid ett 
utomordentligt snabbt utbyte af idéer och upptäckter de olika folken 
emellan, vi kunna knappt förstå, hurii en så viktig upptäckt som den 
af järnet och dess bruk kunnat under århundraden tillgodogöras af 
folken vid Medelhafvets kuster, innan den nya metallen letade sig väg 
till Östersjöns.  Så har dock varit fallet. 

För ej länge sedan trodde man, att afståndet varit ännu större, 
än det verkligen är, mellan den tid, då järnet blef upptäckt af Söderns 
folk, och den, då Nordens invånare tillgodogjorde sig denna uppfinning. 
Man antog nämligen förr, att järnet varit kändt i Egypten och västra 
Asien flera årtusenden före Kr. föd. och att järnåldern här i Norden 
ej börjat förrän vid vår tideräknings begynnelse; det är till och med 
ej många årtionden sedan man trodde, att järnåldern i södra Skandi- 
navien börjat först flera hundra år efter Kristus. 

Nu veta vi, att skillnaden i tid mellan järnets uppträdande i 
Södern och i Norden ej är så stor. 

I Grekland och Italien blef järnet kändt under det andra för- 
kristna årtusendets sista århundraden — i mellersta Italien samtidigt 
med etruskernas invandring — , och redan vid början af det sista år- 
tusendet före Kristus hade kunskapen om den nya metallen gått öfver 
AJpema, men det dröjde länge, innan järnet blef af nämnvärd betydelse 
för Nordens folk. Till det nordiska områdets södra delar kom visser- 
ligen den första kännedomen därom ungefär vid sistnämnda tid — en- 
staka föremål af järn ligga nämligen i några nordiska fynd från den 
femte perioden af bronsåldern, till och med i än tidigare — , men vi 
kunna ej tala om någon järnålder här förrän vid eller kort före mid- 
ten af det sista förkristna årtusendet. 

Man kan nämligen icke säga, att järnåldern börjat i ett land, förr- 
än vapen och verktyg där allmänt förfärdigas af järn och ej längre 
af brons. Järnåldern börjar icke i det ögonblick, det första järnföre- 
målet kommer till landet. 

Vårt land, med dess utomordentliga rikedom på järnmalm, hade 
således varit bebodt i långa tider, och det af ett folk med ganska 
högt utbildad konstskicklighet, innan nian här lärt sig att bearbeta 
ens den lätt åtkomliga myrmalmen. 

Visserligen kan det i första ögonblicket synas egendomligt, att 
flera århundraden förflutit mellan järnets allra första uppträdande i 
Norden och den tid, då man kan tala om en järnålder här, men detta 
kan lätt förklaras. 


126 JÄRNÄLDBRN. 

Dels var nämligen järnet i början sällsynt och följaktligen ntan 
tvifvel dyrare än bronsen, hvarför man ej af billighetsskäl kunde känna 
sig föranlåten att utbyta en metall, som man af gammalt kände till, 
mot en ny. 

Dels måste man för att förarbeta denna nya metall lära sig en 
annan teknik än den man i långa tider vant sig vid. Man kunde ej 
på den tid, som nu är i fråga, gjuta järnet, så som man göt bronsen, 
utan man måste smida det, under det att hammaren ju under brons- 
åldern haft mycket liten användning här i Norden. 

Dels, och detta är en omständighet af mycket stor vikt, är järn 
icke bättre än brons som material till ett vapen eller ett verktyg. 
Godt stål är visserligen bättre än brons, men bronsen öfverträffar vida 
järn både i elasticitet och skärpa; och det var väl ej så lätt i dessa 
järnålderns första dagar som i vår tid att få ett godt stål. Romerska 
författare berätta ock om de gaUer, som ett par hundra år före Kr. 
föd. inföllo i Italien, huru deras järnsvärd voro så mjuka, att eggen 
blef slö och hela klingan lätt böjde sig, hvarför krigaren måste midt 
under stridens hetta räta ut dem igen. Ett sådant svärd är mycket 
sämre än ett bronssvärd. 

Härtill kommer ännu en sak. Järnets stora öfverlägsenhet öfver 
bronsen beror i väsentlig mån därpå, att det förra kan erhållas i myc- 
ket större kvantiteter än den senare. Men en sådan massproduktion af 
järn som i våra dagar har aldrig förr förekommit, och framställningen 
af järn i stor mängd blef i själfva verket möjlig först efter den nyare 
tidens början. Det var nämligen ej förrän omkring 1500 år efter Kr. 
föd., således tre tusen år efter upptäckten af järnet, som man lärde 
sig att bygga de stora masugnar, ur hvilka en ständig ström af 
smält järn flyter. Därförut hade man ej haft annat än små ugnar, 
som endast rymde en ringa mängd järnmalm och kol. Då kolet var 
utbrunnet och malmen smält, fick ugnen svalna, hvarefter den på dess 
botten liggande järnklumpen uttogs samt ugnen fylldes och tändes 
på nytt. 

Liksom i fråga om bronsen föreställde man sig länge i fråga om 
järnet, att dess uppträdande här i Norden stått i samband med in- 
vandringen af ett nytt folk. Detta har emellertid visat sig vara orik- 
tigt. Lika litet som vid bronsålderns början finnes det vid järnålderns 
skäl att antaga en ny invandring. Grafvama och grafskicket under 
bronsålderns sista period äro lika dem under järnålderns första, och 
mellan de inhemska arbeten, som förskrifva sig från dessa båda perio- 
der, är ej olikheten större än mellan dem, som tillhöra två på hvar- 
andra följande perioder inom bronsåldern eller inom järnåldern här i 
Sverige. Under järnåldern gjorde nordborna visserligen bekantskap 
med mycket, som de under bronsåldern ej hade känt till; men detta 
nya uppträder icke — såsom man länge trodde — på en gång, vid 
järnålderns början, utan vid olika tider.  Så var silfret ännu flera hundra 


DEN FÖRR0MBR6KA JIRNÅLDERN. 127 

&r efter bronsålderns slut okändt här, och rtmorna kommo ej hit förr- 
än nära ett årtusende efter den tid, då järnet började blifva mera 
allmänt i trakterna kring södra Östersjön. 

Vi hafva sett, huru Nordens folk redan under bronsåldern stodo i 
liflig, om än ej omedelbar förbindelse med Söderns. Genom denna för- 
bindelse kom den första kännedomen om järnet till Norden, och genom 
ständig samfärdsel med sydligare trakter blefvo nordborna alltmer för- 
trogna med den nya metallens bruk. Våra förfäder hafva således lärt 
känna järnet liksom bronsen på samma sätt som de uppfinningar, hvilka 
i senare tider gjorts af andra folk. 

Såsom vi minnas, utöfvades från Italien ett ganska starkt infly- 
tande under bronsåldern på länderna norr därom. Detta inflytande har 
ock varit-^f stor vikt för utbredandet af järnets bruk till Europa norr om 
Alperna och slutligen till Skandinavien. Järnet uppträder i mellersta 
Italien samtidigt med etruskerna, och det är numera uppenbart, att 
mellersta Europas och Nordens folk i hög grad hafva förbindelsen med 
etruskerna att tacka för kännedomen om denna metall. 

Äfven i fråga om järnets likaväl som om bronsens utbredning 
öfver Europa hafva således de senaste årtiondenas forskningar ledt till 
resultat, som visat, att de äldre åsikterna varit väsentligen oriktiga. 
Förr antog mången, att bronsen förts till mellersta och norra Europa 
af etruskerna och järnet af romarne. Nu veta vi, att det var med 
järnet, som etruskerna gjorde folken norr om Alperna bekanta, och att 
detta inträffade långt innan romarne började utöfva något inflytande 
utom Italien, ja att järnets första uppträdande i länderna norr om 
Italien  inträffade  före den tid, då Rom enligt traditionen grundlades. 

De senaste årtiondena hafva också i hög grad ökat vårt vetande 
om den äldsta järnåldern i Sverige, det halfva årtusende, som ligger 
mellan järnålderns början här och Kristi födelse. 

I alla länder var järnet, när det först blef kändt, mycket sällsynt 
och i följd däraf dyrbart. Så var förhållandet både i Medelhafstrakterna 
och i mellersta Europa. Först använde man därför den nya metallen 
hufvudsakligen till prydnader, såsom nålar, smärre och större ringar 
och dylikt. Från den äldsta tiden af järnets förekomst i mellersta 
Europa har man till och med funnit den nya metallen endast använd 
till enkla ornament inlagda i brons; sådana järninläggningar ses på 
bronsfästena tiU några svärd, hvilkas klingor varit af brons. 

Förhållandet var äfven här i Norden detsamma. En i Danmark 
funnen bronsknif har enkla ornament inlagda med guld och järn. Flera 
af de äldsta jämföremål vi känna från det nordiska området äro nålar, 
armringar och halsringar, således prydnader. Redan före den egentliga 
bronsålderns slut förekomma emellertid någdn gång här knifvar och 
andra  eggverktyg  af järn.  Så  hafva  vi  redan  sett, att man ur en 


128 


JÄRNÅLDERN. 


svensk graf från bronsålderns femte period upptagit ett miniatyrsvärd 
af järn. Till det of van omtalade märkliga fyndet vid Eskelhem på Gott- 
land, hvilket förskrifver sig från början af bronsålderns sjätte period, 
hörde till och med ett betsel, hvars mnnbett varit af järn; då var så- 
ledes den nya metallen ej längre sällsynt och dyrbar. Det andra, på 
samma ställe funna betslet, som för öfrigt är alldeles likt det förra, 
har bettet af brons. 


136.  Ett par runda bronsspännen.  Småland. 


137.  Halsring af brons.  Gottland. 


138.  Halsring af brons.  Gottland.  Vs. 


Att järnet verkligen varit i allmänt bruk åtminstone i södra delen 
af Sverige vid midten af det sista årtusendet före Kr. föd., visas bland 
annat af flera där funna runda spännen af samma slag som fig. 136. 
Själfva spännena äro visserligen af brons, men alla, som nu äro kända 
från Sverige lika väl som från Danmark — de enda länder där de an- 
träffats — , hafva haft nålar af järn. Då nålarna ej varit synliga, har 
man följaktligen icke gjort dem af järn, därför att spännsmyckena 
genom nålar af den nya, kostbara metallen skulle få ökadt värde. Att 
nålarna, ehuru de icke kunde ses, äro af järn, bevisar således, att denna 
metall redan var allmän här. 

Spännen af detta slag träffas vanligen parvis och hafva tydligen 
burits parvis.  De äro skandinaviska efterbildningar efter ett slags nord- 


DEN FÖRROBfERSKA JÄRNÅLDERN. 


129 


139.  Spänne af järn.  Bohuslän.   * «. 


tyska spännen, hvilka i sin ordning genom det nära samband, hvari de 
stå till en vid början af det sista förkristna årtusendet i Grekland och 
de under grekiskt inflytande stående länderna i södra Europa vanlig 
typ, visa sig höra till tiden före det årtusendets midt. 

Samtida med spännena fig. 136 äro halsringar lika fig. 137. En 
sådan ring består af en större och en mindre del, förenade genom en 
ledgång, med hvars tillhjälp ringen kan öppnas; den större delen slutar 
i en fördjupning, som, då ringen sitter på halsen och genom bronsens 
spänstighet  hålles  sluten,  fylles af en tapp i den mindre delens ända. 

Till järnålderns första århundraden här i Sverige höra ock sådana 
halsringar af brons som fig. 138 och 140. Det är anmärkningsvärdt, att 
man från denna tid funnit så många halsringar, en prydnad som ju 
också under den yngre 
bronsåldern var mycket 
vanlig i Norden och som 
under den tid, hvilken mot- 
svarar den förromerska 
järnåldern här, allmänt 
bars äfven af de keltiska 
folken i mellersta Europa. 
Romerska författare tala 
ofta om gallernas >torques>, 
de ej sällan vridna hals- 
ringar, som ock ses på 
romerska afbildningar af 
galler. 

Från nu ifrågavarande 
del af vår järnålder äro 
äfven många andra prydnader funna, bland hvilka särskildt böra näm- 
nas nålar och spännen af olika former. Sådana bågformiga spännen som 
det fig. 139 afbildade äro yngre än de nyss beskrifna runda. Jämför 
man dessa bågformiga spännen med dem från den nordiska bronsålderns 
senare del (fig. 103), kan man ej se minsta likhet. Och dock äro de alla 
befryndade med hvarandra, ehuru de tillhöra olika grenar af samma 
släkt, hvilka länge lefvat skilda från hvarandra. 

De flesta nu omtalade prydnader, såväl ringar som spännen, äro af 
brons, såsom fallet är under hela järnåldern, i synnerhet om vi frånse 
från arbetena af ädla metaller. Bronsens guldliknande färg ägnade sig 
ju bättre än järnet för smycken, och bronsen begagnades äfven efter 
järnålderns början allmänt till prydnader och kärl, liksom vi ju ännu i 
dag använda mycket brons eller andra kopparlegeringar. 

Vapen och verktyg gjordes däremot numera nästan alltid af järn. 
Endast sällan träffas en knif eller ett dylikt mindre verktyg af brons. 
Att emellertid jämförelsevis få vapen äro kända från den förromerska 
perioden  af järnåldern, beror väl förnämligast just därpå, att de varit 

Sveriges historia.   I. 9 


140.   Halsring af brons.  Södermanland.  \'%. 


130 JÄRNÅLDERN. 

af järn och hunnit förrosta. Om ett af rost mycket skadadt, kanske 
nästan förstördt järn vapen hittas, är det ju i de flesta fedl omöjligt att 
bestämma, till hvilken tid det hör, så vida det ej träffats tillsammans 
med något karakteristiskt arbete af brons eller något annat ämne, som 
bättre än järnet motstår tidens fördärfliga inverkan. Mer än ett nu 
oigenkännligt eller åtminstone svårbestämbart arbete af järn kan där- 
för härstamma från denna tid, ehuru vi ej veta det. 

Många i Sverige från denna tid funna föremål af järn hafva visat 
sig vara förfärdigade inom landet, troligen af inhemskt material. Ty 
sedan järnet blifvit kändt här, dröjde det säkerligen ej länge, innan 
man kom underfund med, att järn kunde erhållas genom smältning 
af de rostfärgade klumpar af myrmalm, som upptogos från sjöbottnen, 
och att den nya metallen således kunde fås i landet. Af hvilken stor 
betydelse  detta  var,  är  lätt  att inse,  då  vi  erinra oss, att all den 

metall, som under bronsåldern an- 
vändts här till vapen och verktyg, 
måst köpas från andra länder. 

En liten ugn af enklaste slag, 
i hvilken järn smälts, såsom vi af 
den däri funna slaggen se, är af- 
bildad fig. 141. Den påträffades 
nyligen på Bjärsgårds ägor i Skåne 
Ugn för sméUtning af järnmalm,   och förskrifver sig från en tidig del 

af järnåldern, emedan man bland den 
framför ugnen liggande slaggen fann bitar af lerkärl från den tiden. 
Huruvida den begagnats under något af århundradena före eller kort 
efter Kr. föd., kan dock icke afgöras. 

Vapnen voro i början af järnåldern hufvudsakligen desamma som 
under bronsåldern: svärd, spjut, pilar och yxor, med skölden som det 
förnämsta försvarsvapnet. 

Svärden voro dels såsom de af brons tveeggade, dels eneggade, hvil- 
ket icke förekom under bronsåldern. I båda fallen äro de dock väsent- 
ligen olika dem från den föregående tiden, emedan bronssvärden, såsom 
vi sett, uteslutande eller så godt som uteslutande varit stickvapen men 
järnsvärden egentligen voro huggvapen. De flesta klingoma äro vis- 
serligen mer eller mindre spetsiga, men andra sluta ej i en spets. Fig. 
142 visar ett nyligen i Östergötland funnet järnsvärd från vår järnål- 
ders allra äldsta del. Många svärd från en något senare tid, från år- 
hundradena närmast före Kr. föd., hade slidor af järn. Andra hafva 
haft slidor af trä. 

Af sköldarna, som varit af trä, återstå sällan mer än de af järn 
gjorda sköldbucklorna. Dessa hade sin plats midt på skölden och tjänade 
tiU att skydda den hand, som omfattade det tvärsöfver en öppning 
under sköldbucklan anbragta handtaget (fig. 148). 


DEN FÖRR0MER8KA JÄRNAlDERN. 


131 


I.   V^å 


1 -p 

143.  Sköldbuckla och aköldhandtag (sedt från två sidor).  Öland.  V». 


I    ^ 


142. Järn- 
svärd. 
Östergötland- 


144.  Kittel af brons och järn.  Öland.  \'5. 


145.    Bomerskt bronsfat.  Gottland.  \4. 


132 


JlRNÅLDBRN. 


Lerkärlen voro fortfarande ganska simpla, tämligen gr of va, gjorda 
på fri hand, utan skifva, och illa brända. 

Ett par svenska fjmd, liksom några danska och tyska, från denna tid 
hafva innehållit stora kittlar af järn eller järn och brons; i senare faUet 
är den öfre delen af järn och den nedre af brons (fig. 144). 

Några af de i Norden funna kittlama hafva haft en religiös be- 
stämmelse. Från kejsar Augusti tid berättas det om cimbrerna, som 
bodde i trakten af Elbes mynning, att deras sändebud till Rom, hvilka 
skulle bedja om tillgift för ett angrepp på romame, medförde som 
gåfva sitt folks heliga kittel. 


146.  Mansbild af brons ^ sedd från olika 
sidor.  Öl. '/«. 


147. Kvinnobild af brons, 
sedd från två sidor. Sk. -/$• 


I några bronskärl af klassisk härkomst, hvilka äro funna i den 
sydligaste delen af det nordiska området, hafva vi vittnesbörd om han- 
delsförbindelser med södra Europa. Ett sådant romerskt bronskärl 
från tiden kort före Kr. föd., är funnet på Gottland (fig. 145). 

Handeln förde fortfarande, då som under bronsåldern, bärnstenen 
till Södern och förmedlade de sydeuropeiska folkens kulturinflytande 
på Nordens. 

Det är tydligen denna inverkan från Södern vi kunna spåra i så- 
dana konstförsök som de bronsbilder från århundradena närmast före 
Kr.  föd.  man  funnit i södra Sverige (fig. 14G och 147).  I likhet med 


DEN FÖRR0MBR8KA JÄRNÅLDERN. 


133 


de bilder från bronsåldern, som 
vi redan lärt känna, röja de 
större teknisk fördighet än 
konstnärlig utbildning. Men 
de äro af stort intresse, emedan 
åtminstone flera af dem efter 
all sannolikhet måste betraktas 
som nordiska arbeten. 

Att den tekniska färdig- 
heten vid denna tid stod högre, 
än man på grund af de klas- 
siska författarnes första berät- 
telser om barbarerna i det nord- 
liga Europa skulle kunna tro, 
visas för öfrigt af ett märkligt 
fynd, som för några år sedan 
gjordes i Danmark. Man fann 
nämligen där, uti en torfmosse 
nära Dejbjerg kyrka, i trakten 
af Ringkjöbing på Jyllands 
västra kust, två vagnar af trä 
med bronsbeslag, hvilka vittna 
om en högt uppdrifven slöjd- 
skicklighet såväl i fråga om 
metall- som träarbetet. Tack 
vare torfvens skyddande för- 
måga var träet så väl bevaradt, 
att en af vagnarna kunnat 
hopsättas (fig. 148). Liksom 
på mången siciliansk kärra nu 
for tiden stod på vagnen en 
stol — vi kalla ju ännu vagns- 
sätet »stol» — , hvarpå den 
åkande satt. Sannolikt var 
emellertid denna stol ej afsedd 
för en dödlig utan för en gud 
eller en gudinna. De heliga 
tecken, som ses på vagnens 
bronsbeslag, göra det nämligen 
jämte andra förhållanden tyd- 
ligt, att vagnen haft en religiös 
betydelse, liksom de, hvilka i 
det föregående äro omtalade 
i anledning af det nära Eskel- 
hems  kyrka  på  Gottland an- 


134 


JÄRNÅLDERN. 


träffade fyndet (sid. 118). Dejbjerg- vagnarna kunna lika väl hafva 
dragits af kor som af hästar. 

Att under nu ifrågavarande tid äfven vagnar till världsligt bruk 
funnits, framgår bland annat däraf, att ett danskt graffynd innehöll 
bronsbeslag till en vagn, hvilka äro alldeles lika dem på vagnarna 
från Dejbjerg, endast med den skillnaden, att de förra sakna de på de 
senare förekommande heliga sinnebilderna. 

Bland dessa sinnebilder förtjänar itriskelen» särskild uppmärksam- 
het (fig. 148 a), hvilken, liksom det under senare delar af järnåldern här 
i Norden vanliga »hakkorset», symboliskt framställer solens roterande 
rörelse. 

Under den förromerska järnåldern var, liksom under många före- 
gående århundraden, likbränningen allmän här i Sverige. Lämnin- 
garna från bålet äro ej sällan nedlagda i en för ändamålet särskildt 
gräfd liten grop utan att vara inneslutna i en stenkista eller ett kärl 
och utan att vara täckta af någon hög. De i dessa »brandgropar> — i 
Danmark,  där  de  först  blefvo  föremål för uppmärksamhet, kallas de 


149.  Hopböjdt jämsvärdj med järnbeslag till slidan.  Öland.  */4. 


>brandpletter» — liggande benen äro ej, såsom under bronsåldern var 
vanligt, rensköljda utan blandade med kol och aska från bålet. 
I andra vanligen af en liten hög täckta grafvar från denna tid äro 
emellertid de brända benen nedlagda i ett kärl af lera eller metall. 

Många i grafvarna från denna tid, liksom i grafvar från senare 
delar af järnåldern, liggande föremål bära tydliga märken af att hafva 
varit med den döde på bålet. Ej sällan finner man, att svärdsklingor, 
spjutspetsar och andra saker, medan de ännu voro upphettade af bå- 
lets eld, blifvit sammanbcyda (fig. 149); vid flera tillfällen har det vi- 
sat sig, att detta icJcc gjorts endast för att sakerna skulle få rum i 
grafkärlet. 

Samma bruk att med den döde bränna det, som ansågs behöfvas 
för lifvet bortom grafven, träffas äfven hos andra folk. Och en berät- 
telse hos den grekiske historieskrifvaren Herodotos, som lefde unge- 
fär vid den tid, då järnåldern började här i Sverige, visar, att det en- 
ligt grekemas åsikt icke var nog, om den döde fick med sig i grafven 
sina kläder och andra tillhörigheter, utan att dessa måste brännas med 
honom på bålet, så att deras ;>själar» — såsom vi ofvan (sid. 111) ut- 
tryckt  oss — kunde frigjorda från sitt omhölje följa hans själ till de 


DBN FÖRROMERSKA JÄRNÅLDERN. 135 

dödas värld. Herodotos omtalar nämligen, huru en grekisk härskare 
velat af sin aflidna hustru få veta, hvar en skatt var gömd. Han hade 
därför skickat bud till ett idödsorakel», där man trodde sig kunna få 
svBx af de dödas andar. Men hans hustru skulle då hafva svarat, att 
hon icke ville ge sin man den önskade upplysningen, emedan han lät 
henne vara naken och frysa; ty de kläder, som han gifvit henne med 
i grafven, hade hon intet gagn af, då de ej blifvit brända. Härskaren 
lät då bränna en stor mängd kläder för hennes räkning, och sedan er- 
höll han enligt sägnen det svar han bedt om. 

Ehuru grafvar med obrända lik icke äro kända här från någon af 
bronsålderns tre sista perioder, har man märkvärdigt nog funnit några 
sådana grafvar, hvilka höra till järnålderns allra första tid och därpå 
följande århundraden. Så har man på Gottland och Öland påträffat 
några, i hvilka, jämte skelett, bronsringar lika fig. 138 legat. 


Såsom redan är nämndt, har ett inflytande från de väster och sö- 
der om Skandinavien belägna länderna tidigt börjat göra sig gällande 
här, under hela bronsåldern visat sig vara ganska starkt och äfven 
under nu ifrågavarande tid kunnat spåras. 

Icke blott de Brittiska öarna och Frankrike utan äfven södra delen 
af det nuvarande Tyskland samt Schweiz och flera länder, som nu höra 
till den österrikiska monarkien, voro vid denna tid bebodda af kel- 
tiska stammar, kända i olika delar af detta stora område under olika 
namn, britter, galler, helvetier och andra. De bodde i trakter, som 
närmast gränsade till eller lågo nära dem, i hvilka den klassiska kul- 
turen utbredde sig. De rönte därför en stark inverkan af denna kul- 
tur, och genom dem fördes denna inverkan vidare mot Norden till våra 
bygder. Under sådana förhållanden var det naturligt, att man i Sverige, 
liksom i andra till det nordiska området hörande länder, under denna 
tid skulle kunna spåra kulturförhållanden, som mycket likna dem hos 
de keltiska folken. Detta är ock fallet. Såväl under början som 
kanske ännu mera under den senare delen af den flera hundra år om- 
fattande period vi nu betrakta — det sista halfva årtusendet före Kr. 
föd., — träffa vi i Norden mångfaldiga arbeten, som antingen äro införda 
hit från de keltiska länderna eller här efterbildade efter typer, som för 
dessa länder äro karakteristiska. De flesta af de från denna, liksom 
öfriga perioder här i Norden funna föremålen visa sig nämligen, om 
de än mer eller mindre likna dem i mellersta Europa, vara förfärdigade 
här,  emedan de äro af former, som ej träffas alldeles lika annorstädes. 

Då vi nu befinna oss i tiden omedelbart före vår tideräknings bör- 
jan, är det naturligtvis lättare än i fråga om de äldre perioderna att 
bestämma,  från  hvilka  århundraden  de  olika arbetena förskrifva sig. 


136 jIrnAldern. 

På denna tid faller nämligen äfven i fråga om Europa norr om Alperna 
historiens ljus vida klarare än på föregående perioder. Många af de i 
Norden funna vapnen från slutet af den förromerska järnåldern äro af sam- 
ma typer som de, hvilka uppgräfts på det stäUe, där den från Csesars krig 
med gallema berömda staden Alesia, det nuvarande Alise Sainte-Reine i 
departementet C6te-d'0r, legat. Denna stad blef , efter långvarig kamp, in- 
tagen af Ceesar år 52 före Kr. föd., och nämnda typer äro således 
samtida med midten af det sista århundradet före Kristus. 

Under nu ifrågavarande period hafva de dåvarande kulturfolkens 
författare, såvidt till våra dagar bevarade skrifter gifva vid handen, för 
första gången något att förtälja om den skandinaviska Norden. De äldsta 
uppgifterna om våra bygder träffa vi i berättelsen om den resa, som 
Pyteas från Massilia, det nuvarande Marseille, omkring 300 år före 
Kristi födelse företog till norra Europa. Han besökte härunder Bri- 
tannien och hörde där omtalas ett stort land Tu le,* som låg sex dagsre- 
sor därifrån mot norr och gränsade till det isiga hafvet. Invånarne 
i Tule idkade åkerbruk; säden sammanfördes i stora hus (lador), där 
axen uttröskades, ty detta kunde icke här, såsom i södra Europa, gö- 
ras under öppen himmel, emedan man i Tule sällan hade solklara da- 
gar men däremot öfverflöd på regn. Af säd och honung bereddes ett 
slags dryck, hvarmed tydligen afses mjödet. I synnerhet som Skan- 
dinavien äfven enligt senare klassiska författares åsikt låg norr om 
England, torde det icke lida något tvifvel, att Pyteas med Tule be- 
tecknar den skandinaviska halföns västra kust, troligen den norska. 
Pyteas meddelar äfven underrättelser om bämstenens hemland, det vill 
säga södra delen af det nordiska området. Han omtalar där ett folk, 
guttoner eller — som man också velat läsa namnet — teutoner. I gut- 
toner har man trott sig kunna igenkänna gutarnes eller götames namn. 

Trovärdigheten af Pyteas' uppgifter har visserligen varit ifråga- 
satt, i synnerhet emedan dessa uppgifter icke stämde öfverens med 
de föreställningar den gamla tidens geografer hade om Norden. En 
oväldig granskning har emellertid visat, det någon anledning att be- 
tvifla Pyteas' sanningskärlek icke finnes, och man har i senare tid 
ådagalagt, att en berättelse, som Pyteas meddelar om en märkvärdig 
företeelse i hafvet vid Tule och hvilken berättelse just blifvit anförd 
som prof på denne resandes dikter, i själfva verket är en ganska tro- 
gen skildring af det egendomliga sätt, hvarpå vattnet vid våra kuster 
tillfryser. 

Olyckligtvis hafva alla Pyteas' egna skrifter gått förlorade, och vi 
äga ej i behåll däraf mera än några af senare författare tillfälligtvis 
anförda korta utdrag. 

* Man har antagit, att namnet Tnle uppkommit af ett i det fornirländska spr&ket 
förekommande ord thual, som betyder norr. 


II. 

DEN ROMERSKA JÄRNÅLDERN. 

(Från vår tideräknings början till omkring år 400.) 


1. 

Förbindelse med det romerska riket. — Romerska 
författare om Norden. 

Bredan före den tid, till hvilken man vanligen förlägger Roms 
grandläggning, hade, såsom vi sett, en ganska betydande, af de mel- 
lanboende folken förmedlad handel satt de på bärnsten rika trakterna 
vid Nordsjöns och Östersjöns kuster i förbindelse med södra Europa, 
sftrskildt med Itcdien. 

Denna handel blef ännu mera betydande, då romame vid tiden om- 
kring vår tideräknings början, efter Italiens underkufvande, utsträckte 
sitt välde till mellersta Europa. Vid midten af det sista århundradet 
före Ejt. föd. införlifvades Gallien genom Julius Csesar med det romerska 
riket, och under det följande århundradet eröfrades en stor del af Britan- 
nien. Redan Caesar hade gått öfver Rhen, och snart fattade romarne 
fast fot öster om denna flod, under det att alla länderna söder om 
Donau förenades med det romerska väldet. 

Många af de folk, som bodde i de nu till Tyskland och Österrike hö- 
rande länderna, blefvo härigenom delaktiga af den romerska kulturen, 
och denna kultur utöfvade i lång tid, ända till det västromerska rikets 
fall, ett starkt inflytande äfven långt utom gränserna af Csesarernas 
rike. Romerska härar hafva visserligen aldrig framträngt till Skan- 
dinavien, emedan Vari nederlag i Teutoburgerskogen — i den trakt, 
där gränsen nu går mellan Westfalen och Hannover — år 9 efter Kr. 
fSd. för alltid tillintetgjorde romarnes försök att underkufva norra Tysk- 
lands kraftiga befolkning. Men en romersk flotta hade kort därförut, 
något af åren närmast före eller efter vår tideräknings början, seglat 
rundt Jyllands kuster. En inskrift på väggen till ett åt kejsar Augustus 
och gudinnan Roma i Ankyra, det nuvarande Angöra, i Mindre Asien upp- 
byggdt tempel omtalar denna märkliga händelse och tillägger, att ingen 


138 jIrnIldbrn. 

romare före den tiden någonsin hade vare sig till lands eller till sjöss 
kommit till dessa af eimbrer och andra germanska folk bebodda trakter. 

Germanerna, äfven de inom det nordiska området boende, kommo 
vid denna tid också på många andra sätt i en allt lifligare beröring 
med romarne. Redan under Augusti regering uppehöllo sig många af 
våra stamf ränder i Rom, som soldater i lifvakten eller af andra skäl; 
och antalet af de »barbarer», som på detta sätt kommo under inverkan 
af världsstadens kultur, ökades i den följande tiden alltmera. Af ännu 
större betydelse var dock handeln, som på fredliga vägar förmedlade 
Roms inflytande ända till våra bygder: ett förhållande som vi mindre 
lärt känna genom de romerska författarnes skrifter än genom de tal- 
rika och märkliga fynd, hvilkas rätta betydelse först den senaste ti- 
dens forskning ådagalagt. 

Vi höra väl, att romerska köpmän drefvo handel långt utom ri- 
kets gränser. Så berättar Tacitus, huini de omkring Rhens nedersta 
lopp boende bataverna under ett hastigt utbrutet krig år 70 efter Kr. 
föd. kastade sig öfver romerska köpmän, hvilka utan att ana någon fara 
ströfvade vida omkring i landet. Äfven trakterna kring öfre Elbe, 
det af markomannema då bebodda Bömen, besöktes enligt samme för- 
fattare af romerska köpmän. 

Men viktigare upplysningar om dessa handelsförbindelser, än de 
samtida författame lämnat, få vi af fynden. Minnen af de romerska 
köpmännen själfva äro ett par i norra Tyskland upptäckta grafvar, som 
genom sin inrättning och sitt innehåll skilja sig från de i samma trakt 
vanliga, under det att de öfverensstämma med de romerska. Af dessa 
handlandes verksamhet hafva emellertid vida talrikare spår träffats. 
Otaliga ur Skandinaviens jord uppgräfda romerska mynt samt brons- 
kärl, glaskärl, vapen, prydnader och konstsaker, utgångna från romerska 
verkstäder, bevisa, att våra förfäder under århundradena närmast efter 
Kristi födelse måste hafva stått i en ganska liflig, om också mer eller 
mindre medelbar beröring med sin tids förnämsta folk, en beröring 
som för öfrigt lämnat spår efter sig däruti, att många af de arbeten 
från Nordens äldre järnålder, som visat sig vara förfärdigade här, 
utmärka sig för smakfulla former och fina sirater. 

Vi få emellertid icke vid uttrycket »romerska verkstäder» fästa 
den betydelsen, att dessa skulle hafva varit belägna i staden Rom; 
med undantag af mynten torde de flesta i Norden funna :^romerska> 
arbeten säkerligen förskrifva sig från det stora rikets provinser. 

Afståndet från de vid Rhen och Donau liggande provinserna till 
den sydligaste delen af det nordiska området var ju ej särdeles stort, 
och handeln med Norden hade därför ej så stora svårigheter att be- 
kämpa som i äldre tider. 

Med tillhjälp af talrika fynd i Tyskland och angränsande delar af 
Europas fastland kunna vi ock följa de vägar, på hvilka de romerska 
arbetena förts till Norden.  Åtminstone många, och troligen de flesta. 


FÖRBINDELSE MED DET ROMERSKA  RIKET. 139 

af de till Norden komna romerska mynten från de två första århundra- 
dena efter Kristi födelse hafva blifvit genom handeln förda hit frän 
sydost utefter Oders och kanske ännu mera utefter Weichsels floddal, 
således till bämstenstrakten vid denna flods mynning. 

Troligen gäller detsamma också om många af de öfriga i Skan- 
dinavien funna romerska arbetena. En del af mynten och de andra 
sakerna har emellertid tydligen hitkommit från sydväst, från de ro- 
merska provinserna vid Rhen. 

Äfven de platser i själfva Skandinavien, där de romerska mynten 
anträffats, antyda, att de flesta af dessa mynt kommit hit från sö- 
der och sydost. Sydöstra Skåne, Bornholm, Öland och framför allt Gott- 
land äro de delar af Norden, där de allra flesta romerska mynten 
från de två första århundradena efter Kristi födelse blifvit anträffade. * 

På Sveriges fastland äro dylika fynd i allmänhet sällsynta, utom 
på Skånes sydöstligaste udde, den Bornholm och norra Tyskland när- 
mast b'ggande delen af Sveriges fastland. Där har man vid flera till- 
fällen i äldre tid funnit romerska mynt, och våren 1871 hittades där, 
under plöjning på en nyligen odlad åker, 
vid Hagestadborg i Löderups socken, en 
stor mängd dylika mynt, liggande helt nära 
jordytan. Af fyndet inköptes för statens 
historiska museum 550 mynt, vägande 1,60 
kilogram; de äro präglade mellan åren 54 
och 211 efter Kristi födelse. Mynten voro ^^,, Romerskt silfvery^^ 
>denarer», silivermynt ungeiär ai ett 25-ores 

storlek; detsamma gäller om nästan alla i Norden anträffade romerska 
mynt från denna tid. Fig. 150 visar en af de vid Hagestadborg funna 
denarerna. Den bär å åtsidan kejsar Antonini Pii bröstbild och är 
präglad kort efter dennes år 161 efter Kristus inträffade död; å från- 
sidan är det bål afbildadt, på hvilket kejsarens lik brändes. 

Den vid Hagestadborg anträffade myntskatten är den största i sitt 
slag, som man nu känner från hela Skandinavien, med undantag af 
Gottland. På denna ö hittades nämligen år 1842 vid KamsiLumme- 
lunda socken omkring 600 romerska sUfvermynt från första och andra 
århundradet efter Kristus. Och vid rensning af ett dike i en till Sind- 
arfve i Hemse socken hörande åker anträffades år 1870 omkring 1,500 
dylika silfvermynt, hvilka varit förvarade i en lerkruka; de vägde till- 
sammans öfver 4,25 kilogram (10 skålpund). 

Alla de vid Sindarfve hittade mynten voro — liksom de flesta andra 
i Norden funna romerska silfvermynt — mycket nötta, hvilket visar, 
att de länge gått ur hand i hand, innan de kommo till hvila i jorden. 

* Af de omkring 6,000 romerska mynt frän dessa århundraden, som man för när- 
Tarande känner frän Skandinavien, äro nämligen mer än 4,200 fanna pä Gottland, 500 
på Öland och Bomholm, 650 i Skåne men ej fullt 100 pä Sveriges fastland utom Skåne; 
OMikring 600 äro hittade i Danmark utom Bornholm men blott 5 i Norge. 

♦* Inskriften betyder:   Den gudomlige Antoninus. — Upptagandet bland de odödliga. 


140 


JÄRNÅLDERN. 


Denna iakttagelse bör utan tvifvel sättas i samband med det anmärk- 
ningsvärda förhållandet, att, under det att romerska mynt från de två 
första århundradena efter Kristus, i synnerhet från Antoninernas tid, 
i stor mängd hittats i Norden, romerska mynt från det tredje och fjärde 
århundradet äro mycket sällsynta här. Troligen beror detta därpå, 
att de romerska silfvermynten omkring år 200 betydligt försämrades, 
hvarför man vid handel, i synnerhet utom rikets gränser, hellre tog det 
gamla, goda, välkända myntet än det nya underhaltiga. Flera andra 
omständigheter än den nyss omnämnda nötningen göra det också sanno- 
likt, att denarerna från Antoninernas tid voro i omlopp mycket länge.* 


151.  Romerskt bronskärl med fabriksstämpel.  Skåne.  \'8. 

Många romerska mynt från det första århundradet efter Kristus 
och från förra hälften af det andra århundradet äro visserligen funna 
här i Sverige; men en närmare undersökning af alla i sammanhang 
härmed stående förhållanden har visat, att de nu ifrågavarande myn- 
ten i nämnvärdt antal hitkommit först efter midten af det århundra- 
det, vid den tid då kejsar Marcus Aurelius regerade (161 — 180). De 
äldre mynten måste haf va följt med dem, som höra till sistnämnda tid. 

* Att enstaka romerska denarer frän det andra ärhandradet anträffats här i Sverige 
tillsammans med mynt från tiden omkring år 1,000 kan däremot ej anföras som bevis för 
att de förra hållit sig i bruk sä länge. Det är nämligen sannolikare, att de först blifvit 
nedlagda i jorden ett par hundra år efter Kr. föd., sedan hittats vid jordarbete under 
vikingatiden, sä användts som betalningsmedel och ånyo kommit i jorden jämte de mynt, 
som då voro vanliga, samt i våra dagar för andra gången uppgräfts. Exempel pä saker, 
öom blifvit pä detta sätt två gånger funna, hafva vi sett i några stenyxor (sid. 60). 


FÖRBINDELSE MED  DET ROMERSKA RIKET. 


141 


Att så inånga mynt från den tiden anträffats i Skandinaviens jord, 
står utan tvifvel i samband därmed, att germanerna kommo i lifligare 
beröring med romarne genom den väldiga sammanstötning mellan dessa 
folk, som ägde rum under Marci Aureiii regering och som historien 
känner under namn af »markomanner-krigen». 

De allra flesta romerska mynt från de två första århundradena 
efter Kristus, som hittats i Skandinavien, äro af silfver. Endast några 
få äro af guld och koppar. Detsamma är förhållandet i andra af ger- 
maner då bebodda länder.   Tacitus, som omtalar, att germanerna hellre 


152.  Handtag af brons till ett större kärl. 
Romerskt arbete.   Öland.   ^s. 


153.  Romersk bronsvas (a ornament). 
Västmanland.   V»- 


taga silfver än guld, angifver grunden härtill vara den, att för deras 
handel ett större antal mynt af silfver var bättre än ett fåtal af guld. 
Det bör härvid också anmärkas, dels att silfret då inom den romerska 
världen hade ett mycket högre värde i förhållande till guldet än nu 
f&r tiden, dels att detta i ännu högre grad måste hafva varit fallet 
här i Norden. Här hade, såsom vi af det foregående sett, guldet sedan 
länge varit kändt, men endast mycket få arbeten af silfver hafva an- 
träffats i Skandinavien från en äldre tid än den, då de romerska silfver- 
mynten kommo hit. 

Utom mynt har man här i Sverige äfven funnit många andra ro- 
merska arbeten från kejsartiden. Några äro förfärdigade redan under 
det första århundradet efter Kristus, andra äro yngre. 


142 


JÄRN Åldern. 


Bland de förra förtjäna de särskild uppmärksamhet, hvilka bära 
fabrikanteDS namn. Ett i Skåne funnet bronskärl med sådan stämpel 
ses fig. 151. Flera andra bronskärl af alldeles samma form äro anträf- 
fade i de skandinaviska länderna, och några bland dem visa, liksom 
det här afbildade, genom sina stämplar, från hvilka fabriker de utgått 
och till hvilken tid de höra. Man läser nämligen samma namn på 
bronsarbeten funna i ruinerna af de år 79 efter Kristus förstörda stä- 
derna Herculaneum och Pompeji, hvarför dessa arbeten måste förskrifva 
sig från tiden omkring midten af det första kristna århundradet. Två 
sådana fabrikanters namn böra i synnerhet omtalas.  Det ena är Publins 


154.  Skopa med ail af brons.  Romerskt arbete.  Skåne.   ^'s. 

Cipius Polybius, det andra Lucius Ansius Epaphroditus. Nio brons- 
kärl med det förra namnet äro funna i Herculaneum och Pompeji, 
flera äro kända från andra ställen i Italien, samt från mellersta 
och norra Europa: ett från Ungern, två från England, ett från 
Skottland, två från Rhentrakten, ett från Hannover, ett från Hin- 
ter-Pommern och ej mindre än sex från olika trakter i Danmark. 
Bronskärl från Epaphroditi fabrik äro likaledes funna i Hercu- 
laneum och Pompeji, på andra ställen i Italien samt i mellersta och 
norra Europa: ett i Kroatien, ett i Frankrike, två i England och Skott- 
land, två i Danmark och ett i Sverige. Det sistnämnda upptogs år 
1828 jämte en järnyxa ur en grafhög på Kungsgårdens ägor i Högs 
socken, norra Hälsingland. Ett af de i Danmark funna kärlen med 
Epaphroditi namn låg i samma graf som två kärl med Polybii stäm- 
pel, hvilket ytterligare bekräftar, att dessa arbeten verkligen kommit 


FÖRBINDELSE  MED DET ROMERSKA  RIKET. 


143 


hit till Norden kort efter den tid, då de förfärdigats. Den omständig- 
heten, att bi'onskärl utgångna från samma fabrik anträffats i så stort 
antal och i så vidt skilda trakter, vittnar på ett märkligt sätt om den 
stora spridning, som de romerska fabrikernas alster hade. 

Under upptagande af några trädrötter i en åker vid Lenstad i Tors- 
Innda socken på Öland påträffade man år 1842 det vackra handtag till 
ett större bronskärl, som är afbildadt fig. 152. ögonen i det backus- 
hufvud, i hvilket handtaget nedtill slutar, äro inlagda med silfver. 

Ett bland de märkligaste fynd af romerska arbeten, som hittills 
gjorts i Sverige, är det, som år 1818 anträffats vid Fycklinge i Björksta 
socken, två mil från Västerås. Här fann man nämligen i en grafhög 
en stor bronsvas (fig. 153), innehållande brända ben och några bitar 
smält glas, möjligen af spelbrickor, å hvilken vas 
en inskrift läses, som betyder, att vasen blifvit 
helgad åt Apollo Grannus af Ammillius Con- 
stans, föreståndare för gudens tempel. Detta präk- 
tiga bronskärl, som nu utgör en prydnad för 
Statens historiska museum, är nära 45 centimeter 
högt; de kring öfre kanten löpande siraterna äro 
inlagda med silfver. 

Apollo Grrannus dyrkades af de keltiska fol- 
ken. Namnet förekommer i flera inskrifter i Skott- 
land, Rhentraktema och Bajern samt på ett altare 
i Rom. Grannus är den latinska formen af ett 
keltiskt ord, som betyder sol. 

Vår vas har således en gång tillhört ett 
tempel, som legat i något af kelter bebodt land 
inom det stora romerska riket, det vill säga an- 
tingen på de Brittiska öama, i Frankrike eller 
sydvästra delen af det nuvarande Tyskland, sanno- 
likast i  sistnämnda  trakt eller i Rhenländema. 

Möjligen hemfördes kärlet, hvilket väl icke godvilligt såldes från temp- 
let till barbarerna, en gång som byte af någon bland de öfver det romerska 
rikets gränser inbrytande germanska stammarna och vandrade sedan mot 
Norden, till dess det slutligen användes som grafurna till förvarande af 
de från bålet hopsamlade kvarlefvorna af den siste ägaren, en svensk 
man, som troligen varit mäktig och rik men h vilkens namn nu ingen 
känner. 

Flera andra romerska bronskärl äro träffade i Sverige, såväl på 
fastlandet som på Öland och Gottland. Många bland dem äro funna i 
grafvar. 

Ett stort och dyrbart fynd af romerska fornsaker gjordes år 1872 
å Oremölla ägor nära Abekås fiskeläge på Skånes södra kust. Här an- 
träffade man i jorden under en mindre stenhäll ett stort bronskärl, 
innehållande  brända  ben, som varit insvepta i fint tyg och i en ring- 


155.   Glashägare. 
Gottland.   V«. 


144 


JÄRNÅLDBRN. 


brynja af järn. Omkring kärlet lågo en skopa af brons med därtill 
hörande sil (fig. 154), två slipade glasbägare och två lerkärl m. m. Sä- 
kerligen brons- och glaskärlen samt troligen ringbrynjan äro romerska 
arbeten. 

Liknande fynd af en bål och en skopa med sin sil af brons äro 
flera gånger gjorda i Skandinavien. Sådana skopor med däruti passande 
silar äro också ofta hittade i de romerska länderna. Romarne be- 
gagnade dem, då de öste vinet ur det stora kärl, i hvilket vinet blan- 
dades med vatten eller snö; de motsvarade således de slefvar, med 
y^^ h vilka vi ösa ur bålen i tillbringaren eller glasen. 

H^A ^Sl man med skopan och den däri nedsatta silen 

V^P upphämtade  vin  ur  bålen  och  sedan  lyfte  ur 

^ J^Ä^ silen, fylldes skopan med det klara vinet, under 

det att all bottensats stannade kvar i silen. 

Emedan man så ofta i Norden funnit ej blott 
dessa skopor med tillhörande silar utan äfven de 
stora bronsbålarna, så kunna vi med skäl fram- 
ställa den frågan, om icke vinet redan under 
denna tid hörde till de varor, som handeln bragte 
från sydligare länder till våra nejder- Af Csesars 
skildringar se vi, att vinet af de romerska köp- 
männen fördes till de folk i västra Europa, som 
ännu icke blifvit införlifvade i det stora riket. 
Han berättar dock om sveverna, i västra delen af 
det nuvarande Tyskland, att de icke tilläto köp- 
männen införa vin i landet, emedan de fruktade, 
att denna dryck skulle försvaga deras arbets- 
kraft och göra dem vekliga. 

Utom de två nyssnämnda glasbägarna från 
Oremölla har man ännu i behåll flera andra i 
svensk jord funna glaskärl, som icke blott genom 
sin form och sina sirater utan äfven genom de 
omständigheter, under hvilka de hittats, visa sig tillhöra de första år- 
hundradena efter Kristi födelse. 

I en af ett stenröse täckt kista i Sjonhems socken på Gottland 
anträffades för flera år sedan en hög, präktig bägare af hvitt glas, som 
äfven förvaras i Nationalmuseum och som är afbildad fig. 155. I 
grafven låg ett skelett utsträckt, vid hvars hufvud, å vänstra sidan, 
glasbägaren stod; vid midjan låg en järnknif, och vid fötterna upptogos 
ett  lerkärl,  bronsbeslag  till två dryckeshorn, m. m. 

Men icke blott kärl af brons och glas, hvilka kunde vara »nyttiga», 
fördes till Norden från det romerska riket. Äfven konstföremål, så- 
som statyetter och dylikt, hafva letat sig väg hit. Så fann man år 
1837 under höstarbete i jorden vid ösby i Gräsgårds socken på Öland 
en  vacker,  nära  30  centimeter  hög  bronsstatyett,  framställande den 


156.  Romersk brons- 
statyett.  Uppland.  Va. 


FÖRBINDELSE MED DET ROMERSKA RIKET. 


145 


romerska gudinnan Venus. På samma 
ö har man ftfven uppgräft det ena be- 
net till en annan liten romersk brons- 
bild samt en tjur af massiv brons. 
Den senare, som väger 4,45 kilogram, 
låg i en åker vid Lilla Frö i Resmo 
socken; i buken finnes ett större fyr- 
kantigt hål, hvarför det är möjligt, att 
bilden en gång suttit på en stång och 
burits som tUlttecken af en romersk 
trupp. Äfven i Uppland, i sjön Fysingen, 
har man funnit en romersk bronssta- 
tyett (fig. 156). 

Bland de många andra saker, som 
våra fbr&der erhöllo genom handeln 
med romarne, böra vi särskildt nämna 
några med emalj prydda arbeten, af 
h vilka ett ses fig. 157. 


157.  Emaljerad bronsakifva, sedd 

uppifrån och från sidan. 

Gottland.  Vi. 


Då samfärdseln mellan Norden och det romerska riket varit så liflig, 
som alla dessa fynd betyga, och då Skandinavien, såsom vi sett, redan 
långt före vår tideräknings början stått i förbindelse med Södern, kan 
det ej väcka förvåning, att några af de romerska författarne hafva ett 
och annat att förtälja om våra bygder. 

Namnet Codanonia, hvarmed de till vår tid komna handskrif- 
terna af Pomponius Melas geografiska verk beteckna vår halfö, är 
sannolikt endast en genom fel vid afskrifvandet uppkommen förvräng- 
ning af Scandinavia. Detta arbete skrefs vid midten af första århund- 
radet efter Kristas. Codanonia beskrifves såsom en stor och fruktbar, 
af teutoner bebodd ö. 

Den förste, hos hvilken Skandinaviens namn tydligt förekommer, är 
dock Plinius den äldre, hvilken själf besökt Nordsjöns kuster och 
hvilken omkom år 79 efter Kristi födelse vid det bekanta utbrott af 
Vesuvius, som begrof Herculaneum och Pompeji. »Jag har fått under- 
rättelse», säger han, »om omätliga öar, ej länge sedan från Germanien 
upptÄckta.» Den ryktbaraste af de många öar som ligga i den Coda- 
niska viken är Scandinavia, af ännu okänd storlek; den delen, som är be- 
kant, bebos af folket hillevioner, hvilka kalla den en annan värld. Då 
Plinius beskrifver de Britanniska öarna, möta honom där andra sägner 
om den Skandinaviska norden, hvilka han anför utan att misstänka, 
att  fråga  är  om samma stora land.  Bland öar, som ligga midt emot 

Sverige* historia.   I. 10 


146 JÄRNÅLDERN. 

Britannien i det Germanska hafvet, nämner han Scandia, Nerigon, 
den största af dem alla, och ytterst Tule. Scandia och Scandinavia 
äro troligen olika former af samma namn, ursprungligen betecknande 
halföns sydligaste del, där det ännu återfinnes i namnet Skåne. Nerigon 
kan ej gärna vara något annat än Norge, och Tule är dess nordligaste 
del, betraktad såsom en egen ö. Det bör ej förvåna oss, att romame, 
för hvilka den skandinaviska halföns sammanhang med Finland och 
Ryssland ej gärna kunde vara kändt och som endast genom osäkra, 
från flera olika håll erhållna uppgifter fått någon kunskap om Norden, 
betraktade denna halfö såsom en O eller rättare såsom flera öar. 


158.  Ptolemei karta öfver Norden. 

MaD ser trakten kring Elbes nedre lopp, en del af Tysklands Östersjökast, 

den Cimbriska (Jutska) halfön, tre danska öar samt öster om dem 

en stor ö, Skandia (Sydsverige). 

Det svenska namnet träffa vi första gången hos Tacitus, h vilken 
omkring hundra år efter Kristi födelse skref sitt bekanta och för kän- 
nedomen om de germanska folkens förhållanden så ytterst viktiga ar- 
bete om Germania. Liksom de gamla författarne i allmänhet anser han 
Östersjön vara ett öppet haf, som han kallar det S ve viska. Detta 
liaf begränsas i väster af den Jutska, eller som den af romarne kal- 
lades Cimbriska, halfön, hvilken enligt Taciti, liksom enligt Plinii, 
tanke går i en ofantlig böjning högt mot norr; å den östra sidan be- 
gränsas det Sveviska hafvet af ostyernas land, hvilket i synnerhet be- 
skrifves såsom bärnstenens hem och i hvilket vi återfinna den sydöstra 
östersjökusten. I denna stora mot norr öppna vik af Oceanen förlägger 
Tacitus svionernas samhällen, hvilka, utom genom sin folkrikhet, 
äro mäktiga genom vapen och skepp. För den märkliga beskrifning 
han gifver på deras fartyg få vi snart tillfälle att närmare redogöra. 
Ofvan svionerna är, enligt Tacitus, ett annat haf, trögt och nästan 
orörligt, hvilket tros sluta och ytterst omgif va jordkretsen, emedan den 


LBPNADSSlTT. 147 

nedgående solens glans där varar ända till uppgången, så klar, att 
stjärnornas ljus för den bleknar. 

I andra århundradet efter Kristus omtalar den alexandrinske geogra- 
fen Ptolemeus, att öster om den Cimbriska halfön ligga de Skandiska 
öar na, tre smärre och öster om dem den fjärde och östligaste, hvilken 
egentligen kallades Skandia. Han uppräknar på denna ö sex folk- 
slag, hvilkas namn dock numera, till en del troligen genom afskrifvar- 
nes fel, äro nästan alldeles oigenkännliga utom »gutai», gutame eller gö- 
tarne; Ptolemeus är den förste, af hvilken de omtalas såsom beboende 
Skandinavien. På den karta öfver norra Europa, som finnes i hand- 
skrifterna till Ptolemei geografi, ses Skandinavien för första gången 
(fig. 158). 

Bland de midt emot på andra sidan om Östersjön boende fol- 
ken, som Ptolemeus uppräknar, nämnas äfven finnar och gy toner såsom 
bosatta i trakterna af Weichsel. 

Då Ptolemeus berättar, att Skandia ligger midt emot Weichsels 
utlopp, beror detta tydligen därpå, att den vanliga vägen mellan Euro- 
pas fastland och Sverige gick öfver mynningen af denna flod, ett för- 
hållande h vilket fullkomligt bekräftats genom de fynd af romerska 
mynt och andra om en liflig förbindelse med den romerska världen vitt- 
nande föremål, som vi ofvan lärt känna. 


2. 
Lefiiadssätt. 

Med tillhjälp af de talrika fynd från den äldre järnåldern i Nor- 
den, som nu äro kända, kunna vi få en tämligen god bild af lefnads- 
sättet och kulturtillståndet i Skandinavien under de århundraden, då 
hedendom och kristendom kämpade om väldet inom den romerska värl- 
den och då vid rikets gränser anfallen af germanerna blefvo allt tä- 
tare och häftigare, till dess de slutade med »barbarernas» seger och 
Roms och den gamla bildningens skenbara undergång. 

Vid den tiden hade Söderns kulturländer redan i årtusenden haft 
en historia, och denna har förvarat minnet af äfven de minsta händel- 
ser, som röra det romerska rikets öden eller dess härskares enskilda 
lil Men denna tid ligger så långt bortom början af vår historiska tid, 
att vi för kännedomen om våra förfäders lefnadssätt och odling då äro 
nästan helt och hållet hänvisade till fornlämnin garna och museerna. 
Hvad de samtida romerska författarne hafva att berätta om våra nej- 
der är nämligen, såsom vi nyss sågo, ej mycket. 

Af fig. 159 kunna vi få en föreställning om det sätt, h varpå en 
nordisk  höfding uppträdde  för halftannat årtusende sedan.   Bilden är 


148 


JÄRNÄLDBRN. 


icke en skapelse af inbillningskraften utan kan med skäl anses vara 
fullt historiskt trogen. Kläder, vapen oeb prydnader äro nämligen nog- 
grant tecknade efter dem, som man funnit i de förut omtalade danska 
torfmossarna, hufvudsakligen i dem vid Thorsbjerg och Ny dam i Sön- 
derjyllaud. Genom torfvens förmåga att på ett nästan underbart sätt 
bevara äfven de ömtåligaste och i allmänhet lättast förgängliga ämnen 
kunna vi här lära känna kläder, träarbeten och dylikt under den äldre 
järnåldern på ett sätt, som ingen vågat hoppas och som annorstädes så 

godt som aldrig erbjuder 
sig. I detta, liksom i 
många andra fall, kunna 
vi med skäl antaga, att 
de upplysningar, som de 
under så ovanligt gynn- 
samma förhållanden be- 
varade fynden i Danmark 
gifva oss om klädedräkt 
och lefnadssätt, gälla 
äfven om vårt land, åt- 
minstone om dess syd- 
ligare delar. 

Kläderna äro af 
ylle. Tyget är finare och 
vittnande om större skick- 
lighet i väfnad än det 
under bronsåldern van- 
liga; mönstret är ofta 
rutigt. De förnämsta 
plaggen äro en lång t röj a 
med ärmar, som räcka 
till handledeima, och 
byxor, hvilka kring lif- 
vet äro sammanhållna 
med en rem (ej synlig å 
bilden) och som nedtill 
äro fastsydda vid korta strumpor. Den yttre fotbeklädnaden är ett 
slags sandaler af läder, prydda med fina pressade sirater. Öfver axlarna 
är kastad en kappa af ylle, nedtill försedd med långa fransar. En af 
de i Thorsbjergs mosse funna kapporna hade bevarat sin färg; den är 
grön med gula och mörkgröna bårder. Byxor synas, såsom vi sidan 
86 anmärkt, icke hafva varit i bruk här i Norden under bronsåldern; 
det torde därför förtjäna uppmärksamhet, att denna för de germanska 
folken i allmänhet betecknande benbeklädnad visar sig i Skandinavien 
nu, omkring 300 år efter Kristus. 


,rfvrt^ 


159.  Nordisk höfding från det fjärde 
århundradet ef t. Kr. 


LEPNADSSÄTT. 


149 


En sådan fotbeklädnad som sandaler, hvilken således lämnar öfre 
delen af foten nästan obetäckt, synes vara föga passande för ett nor- 
diskt klimat, och det kan knappt finnas något tvifvel om att den an- 
tingen medföljt en till Norden från sydligare länder invandrande stam 
eller också är ett lån från något i varmare länder boende folk. De i 
Thorsbjergs mosse funna sandalerna likna också mycket de romerska, 
som man flerstädes påträffat i mellersta Europa. 

I fynd från den äldre delen af Sveriges järnålder har 
man visserligen ännu icke påträffat några lämningar af linne- 
väfeiader. Men detta beror utan tvifvel endast på en till- 
fellighet och behöfver icke betraktas såsom bevis för att linet 
vid den tiden var okändt här, helst man, såsom vi sett, funnit 
spår af att linne redan under bronsålderns senare del icke helt 
och hållet saknades i Norden. I svenska grafvar från järn- 
ålderns senare del har man funnit linne. 

Bland  fynden  från  den  äldre järnåldern förekomma ej 
sällan ett slags till utseendet obetydliga fomsaker, som dock 
förtjäna vår uppmärksamhet, nämligen sådana runda, genom- 
borrade trissor  som  den fig. 160 afbildade.  De hafva varit 
»sländtrissor»,  det  vill  säga  de hafva  tjänat som ett slags 
svänghjul på det under namnet slända eller 
handten kända, enkla spinnredskap, som visser- 
ligen  ända  till  våra dagar bibehållit sig i 
bruk uti Dalame (fig. 161), Härjedalen och 
andra aflägsna bygder men som eljest redan 
för  länge  sedan  fått  vika för spinnrocken, 
hvilken  i  sin  tur  börjat  utträngas af vår 
tids sinnrikare och mera tidsbesparande spinn- 
maskiner.  Den här afbildade sländtrissan är 
liksom flera andra af bränd 
lera; andra äro af sten, och 
säkerligen voro äfven under 
den äldre järnåldern liksom 
nu för tiden många af trä. 

Sländan har sedan urminnes tider begagnats nästan öfver hela jor- 
den. I Homeros' sånger höra vi, huru de hellenska kvinnorna äro sys- 
selsatta vid sländan, och i Söderns länder är sländan ännu i allmänt bruk. 
Vi återfinna sländan i Amerika, fullkomligt lik den i Europa begag- 
nade. I Peru plägade man, då en kvinna dog, låta sländan följa henne 
i grafven, och samma bruk påträffa vi i Norden. Den trissa, som är 
afbildad fig. 160, hittades jämte en annan dylik trissa vid sidan af ett 
med brända ben fylldt lerkärl vid undersökning af en hög å det präk- 
tiga graffältet vid Greby i norra Bohuslän (se s. 171). Utan tvifvel har 
denna hög inneslutit kvarlefvorna af en kvinna, helst grafven ej inne- 
höll spår af något vapen eller annat, som häntydde på en man. 


160.  Sländtrissa  161.  Slända 
af bränd lera.   från vår tid 
Bohuslän.  ^8.     W€d trissa 
af trä. 
Dalarne.   V»- 


Sax af brons.  Gottland. 


150 


JÄRNÅLDERN. 


Såsom vi af det föregående sett, är det ovisst, huruvida sländan 
varit känd här i Sverige under tiden före järnålderns början. I mel- 
lersta Europa var den dock i bruk långt tidigare. 


165.  Spänne af silfver. 
Sk&ne.  V«. 


166.  Bältespänne af hrons, prydf med 

förgylldt silfver och färgadt glas. 

Uppland.  Vi- 


En nyhet, som hos oss uppträder i början af järnåldern, är saxen 
(fig. 162). Under den föregående tiden fick knifven göra dess tjänst. 
De saxar, hvilka under järnåldern begagnades i Sverige, voro alla af 
samma form som de ännu brukliga ullsaxarna; saxar af denna form an- 
vändas dock ännu i vissa delar af landet äfven till annat än fårens 
klippande. Då de i Norden under järnåldern begagnade saxarna allde- 
deles  likna dem, som romarne nyttjade, kunna vi äfven häruti se spå- 


LEFNADSSÄTT. 


151 


ren af ett romerskt inflytande. Den här afbildade saxen är, liksom 
några andra från järnålderns äldre del, af brons och lämnar oss såle- 
des ett anmärkningsvärdt prof på huru bronsen äfven efter bronsål- 
derns slut någon gång, om än sällan, användes till eggverktyg. 

Sådana till utseendet obetydliga omständigheter som sländans och 
saxens fbrsta uppträdande få icke helt och hållet förbises, då man sö- 
ker lära känna ett lands odlingshistoria. Dessa i våra ögon enkla upp- 
finningar — hvilka öro så gamla, att vi ej ens äro benägna att i dem 
se några uppfinningar — hafva kanske utöfvat ett lika stort inflj^tande 
som uppfinningen af symaskinen i våra dagar. 

Kläderna sammanhöllos under den äldre järnåldern vanligen med 
nålar eller spännen, hvilka i stor mängd förekomma i fynden från denna 
tid.  Knappar  eller  hakar  har  man  däremot ytterst sällan påträffat. 


iz:^ 


167.  Bronss^nne^ emaljeradt. 
Gottland.  ^i. 


168.   Guldarmring. 
Uppland.  */«. 


169. Hängsmycke af 
guld. Yästergötland. \ i. 


Spännena voro af järn, brons eller silfver, stundom belagda med 
guld, någon gång prydda med emalj (fig. 167). En under det första 
århundradet efter Kristi födelse vanlig form af spännen ses fig. 163.* 
Spännena från nu ifrågavarande period utmärka sig ofta för finhet 
och smak i arbetet; stundom äro de visserligen stora (fig. 164) men 
aldrig så klumpiga som under några andra delar af hednatiden. Nålen, 
som ofta är i flera spiralhvarf lindad om en genom spännets öfre ända 
gående liten tvärstång, får härigenom en stor spänstighet. Af graffyn- 
den — det enda sätt hvarpå vi kunna få några upplysningar om an- 
vändningen af dessa spännen och andra under samma tid brukliga pryd- 
nader — har det visat sig, att flera spännen stundom burits på en gång. 
Så fann man för några år sedan i en graf, som innehöll lämningarna 
af ett obrändt lik, ej mindre än fyra spännen. Ett af dem hade, så- 
som läget på skelettet utvisade, haft sin plats vid halsen, nedanför 
hakan;  ett  hade suttit på h vardera skuldran och ett midt på bröstet. 

Någon gång träffas i nordiska grafvar från denna tid sådana >hak- 
korsformiga» spännen som fig. 165. Bältet sammanhölls vanligen af 
söljor,  hvilka  ofta  hade  ungefär  samma form som fig. 166. ehuru de 

* Af fornforskarne kallas ett sådant spänne ofta f i bala, ett frän latinet lånadt namn. 


152 


jarnAldern. 


väl sällan voro så prydliga. Originalet till denna figur är nämligen be- 
lagdt med tunna pressade plåtar af förgyldt silfver och prydt med fär- 
gadt glas. 

Den under bronsålderns senare del så förhärskande smaken för stora 
ringsmycken af brons, burna kring hals och hufvud, har nu nästan upp- 
hört. Endast sällan träffas hos oss några 
större ringar från denna period, och dessa 
äro då ofta icke af brons utan af guld. 
Till nu ifrågavarande tid höra så- 
dana massiva, spirailagda armringar af 
guld som den fig. 168 afbildade; ändarna 
sluta vanligen i mer eller mindre tydliga 
djurhufvud. Äfven guldfingerringar af 
liknande form äro funna. 

Andra fingerringar af guld äro släta 
och alldeles lika vår tids vigselringar. I 
hög grad anmärkningsvärdt är, att man 
i några danska grafvar från denna tid 
funnit sådana släta ringar på högra han- 
dens ringfinger, således på samma finger, 
där vigselringen ännu bäres i Danmark. 
Vi hafva utan tvifvel häri en antydan 
om att verkliga äktenskap redan under 
den äldre järnåldern funnos här i Norden. 
I många italienska grafvar från tiden 
före Kristi födelse har man fannit dylika 
släta ringar på den ena handens ring- 
finger. 

Bland prydnader och toalettsaker 
kunna vi äfven nämna hängsmycken af 
guld (fig. 169), pärlor af guld, glas och 
bärnsten, kammar af ben, små askar af 
silfver, troligen för salfvor, samt små 
tänger (s. k. pincetter) och örslefvar, van- 
ligen af brons, någon gång af silfver. 
En sådan tång, stundom genom en liten 
ring förenad med en örslef, användes tro- 
ligen i stället för en rakknif för att bort- 
taga skägget, nämligen genom att utrycka skäggstråna; en dylik an- 
vändning af sådana tänger är känd äfven från senare tider. I en 
dansk graf från denna tid låg en liten romersk spegel af metall; den 
är rund och endast ett par tum i diameter. 

De vackra, från det första århundradet efter Kr. föd. härstam- 
mande hängsmyckena af samma slag som fig. 169 äro särskildt förtjänta 
af  uppmärksamhet.   De  äro  nämligen,  liksom andra arbeten från nu 


i 


\.., 


170.  Järnsvärd 
med fabriks- 
stämpel. 
GottlaDd.  14. 


171.  Spjut- 
spets af 
järn. 
Gottland.  Vs. 


LEFNADSSlTT. 153 

ifrågavarande tid prydda med pålödda trådar och korn af guld. Konsten 
att göra sådana »filigransirater»* hade nordborna lärt sig genom be- 
röringen med den romerska kulturen, och våra förfäder nådde snart en 
mycket hög grad af skicklighet i förfärdigandet af detta slags pryd- 
nader, såsom de utomordentligt fina och storartade guldfiligranarbetena 
från midten af det första årtusendet och de likaledes utmärkt vackra 
silfverfiligranarbetena från vikingatiden visa. Denna konstslöjd, som 
således leder sina anor här i Norden från början af vår tideräkning, 
fortlefde under medeltiden och är ännu icke utdöd på den Skandina- 
viska halfön. 

Fig. 159 gifver oss ett begrepp icke blott om dräkt och smycken 
utan äfven om de vapen, som begagnades af våra förfäder under den 
tid, med hvilken vi nu sysselsätta oss. Dessa vapen voro hufvudsak- 
ligen af samma slag som under föregående tid, ehuru af något olika 
former. 

Svärden äro nu, liksom under järnålderns äldsta del, mera hugg- 
vapen än stickvapen; de voro vanligen försedda med en, ehuru kort 
parerstång. Klingoma, alltid af. järn eller stål, äro än tveeggade, än 
eneggade. De äro ej sällan damaskerade och ofta arbetade på ett sätt, 
som vittnar om en hög grad af skicklighet; på några af dem ses fa- 
briksstämplar, innehållande med romerska bokstäfver skrifna namn (fig. 
170). Fästet var nästan alltid till större delen af trä, ben eller horn, 
stundom belagdt med brons eller silfver; någon gång är det helt och 
hållet af brons. 

Slidoma, af tunna träskifvor med bronsbeslag, äro stundom full- 
komligt bibehållna. Nötningen på doppskorna, hvilka ofta voro af metall 
eller elfenben, antyder, att svärdet af mången burits vid högra sidan, 
hvilket äfven de romerska krigarne brukade. 

Man har till och med funnit de lädergebäng, i hvilka svärden bu- 
rits; på ett af dem, upptaget ur Vimose på Fyen, har jämte andra 
figurer en delfin varit broderad, såsom man ser af de ännu tydliga 
hålen efter styngen.   Äfven detta tyder på romerskt inflytande. 

Både i Thorsbjergs mosse och i Vimose har man hittat träsvärd; 
på förstnämnda ställe upptogos äfven en spjutspets och en pilspets af 
trä. De haf va troligen begagnats vid krigarnes öfningar. Sådana trä- 
svärd omtalas af romerska författare såsom använda af soldaterna på sist- 
nämnda sätt. 

Ännu allmännare vapen än svärdet torde spjutet eller lansen hafva 
varit. I mossarna träflFar man icke blott de väl smidda, ofta med långa 
huUingar försedda järnspetsama, hvilka allmänt förekomma också i andra 
fynd (fig. 171); äfven spjutskaften hafva där bibehållit sig. De äro 
vanligen af ask och synas vara svarfvade. Deras längd går stundom 
tiU mer än 3 meter; tjockleken öf verstiger dock knappt 3 centimeter.  På 

• Uttrycket  >flligran> kommer af de romerska orden filum, tråd, och granunij korn. 


154 


JÄRNÅLDERN. 


172. 


Sköldbuckla med handtag af brons. 
Öland.  V». 


några spjutskaft är tyngdpunkten utmärkt genom inslagna stift eller 
omveeklade snören för att den kastande hastigt och lätt skulle kunna 
gifva åt spjutet det rätta läget i handen. 

Pilarna voro långa, med spetsar vanligen af järn men ofta af ben. 
Det senare är oväntadt nog, emedan man kunde vara benägen att fö- 
reställa sig,  att  pilspetsar af ben endast användes under den tid, då 

metallerna voro okända eller säll- 
synta. Pilskaften, af trä, äro 
60 — 90 centimeter långa; baktill 
synas spår af fyra rader fjädrar, 
som varit fastbundna med beckade 
trådar. På pilskaften voro ofta 
bomärken inskurna, för att äga- 
ren lätt skulle kunna känna igen 
sin pil; några af dessa märken 
äro tydligen runor. 

Afven bågarna finnas i be- 
håll. De äro ungefär 1,80 meter 
långa och hafva det utseende, 
som fig. 159 visar. Bågsträngarna 
hafva däremot icke bevarats. Så- 
dana bågar som medeltidens armborst, det vill säga med stock, voro 
okända under hednatiden. 

Man har också här i Norden funnit pilkoger från den äldre järn- 
åldern, ett helt och hållet af trä, hvilket godt rymmer ett tjog pilar, 
samt bronsbeslag till ett par andra dylika koger. 

Det förnämsta skyddsvapnet var nu, såsom under 
de föregående perioderna, skölden; andra voro hjälm 
och bry nja. 

Sköldarna voro runda och flata, sammansatta 
af flera hyflade tunna bräden. Storleken växlar 
mellan 60 centimeter och 1,20 meter i diameter; de 
minsta begagnades troligen af ryttare. Utmed kan- 
ten löper stundom ett fint metallbeslag, vanligen af 
brons, någon gång af silfver. De skador, som upp- 
kommit på skölden, botades stundom genom att nita 
en bronsribba öfver springan. Bucklorna voro af järn, brons, silfver el- 
ler trä (fig. 172). På en sådan här i Norden funnen buckla af brons 
står med romerska bokstäfver namnet ael. aelianvs; å en annan fin- 
nes en runinskrift. 

I Thorsbjergs mosse har man funnit ett par hjälmar, de enda man 
känner från den äldre järnåldern i Norden (jfr sid. 89). En af dem 
är af brons, ett vackert romerskt arbete. En annan, den som ses å 
fig. 159, är ett ovanligt dyrbart arbete af silfver, belagdt med guld; 
den består af en rund, genombruten betäckning för hjässan, under det 


173.  Del af en ring- 

brynja af järn. 

Skåne.   »1. 


LBFNADSSÄTT. 


155 


att ansiktet skyddades af ett slags mask med en större öppning för 
ögon, näsa och mun. En i Tyskland funnen dylik silfverhjälm gör det 
mer än troligt, att denna öppning a Thorsbjergs-hjälmen till en del 
varit täckt med ett nu förloradt stycke, på visst sätt svarande mot 
visiret på senare tiders hjälmar. 


174.   Oxhorn med bronsbeslag.  Södermanl&nd.  Ve. 

Att man så sällan funnit hjälmar från dessa äldre tider, beror 
tvifvelsutan därpå, att det väl endast var höfdingarne, som buro sådana. 
Ännu i det sjätte kristna århundradet kämpade herulerna, ett gotiskt 
folk i romersk sold, »efter gammalt bruk>, såsom det heter, »utan hjälm, 
bröstharnesk eller annat skydd än en sköld och en grof, lös kjortel, 
som de uppfilste, då de gingo i striden; och deras trälar fingo ej ens 
bära en sköld, förrän de visat sig tappra». Blott deras konungar sy- 
nas, som en särskild utmärkelse, hafva haft hjälm. 


175.  Hyfvel  Fyen.  \'9. 

Vi hafva sett, att man i en skånsk gräl från denna tid funnit 
en ringbrynja, bildad af små fina, i h varandra gripande järnringar, 
som dels äro hopsmidda, dels nitade (fig 173). Sådana brynjor, fullkom- 
ligt liknande dem, som voro i bruk under vår kristna medeltid, äro äfven 
hittade i de danska mossarna; på en af dem äro alla nitarna af brons, 
bvilket måste hafva gifvit arbetet ett särdeles prydligt utseende, då 
det var nytt. 

Uti en mosse i Barfva socken, Södermanland, har man funnit 
lämningar af ett stort oxhorn med långa bronsbeslag i båda ändar och 
försedt med kedja af brons (fig. 174). Det har antingen varit en strids- 
lur, eller måhända ett vid något tempel användt horn, brukadt på det 
sätt som ofvan (s. 89) är nämndt. 


156 


JÄRNÅLDERN. 


Att de flesta arbeten, som fynden från nu ifrågavarande tid in- 
nehållit, verkligen äro förfärdigade här i Norden, visar sig både däraf^ 
att  alldeles  liknande ej finnas i andra länder, och däraf, att man här 

flerstädes funnit verktyg och halffärdiga ar- 
beten från denna tid. Så kunna vi som 
alster af den inhemska slöjden betrakta en 
mängd vapen, guldringar, spännen och dylika 
prydnader, lerkärl, träkärl och andra hus- 
gerådssaker, de präktiga fartyg, om hvilka 
vi strax skola tala, m. m. 

Bland verktygen märka vi först sådana, 
som redan under bronsåldern voro kända 
här: knifvar, yxor, hammare, mejslar och 
sylar. De äro, med undantag af några få 
knifvar, alla af järn. Yxorna hade dels så- 
dana med eggen parallella skafthål som de 
nu vanliga, dels hade de i likhet med många 
bronsyxor en mot eggen vinkelrät holk, i 
hvilken det knäböjda skaftets ända satt. Men 
härtill komma nu åtskilliga verktyg, som 
förut varit okända här eller som åtminstone 
ännu icke förekommit i de af oss kända brons- 
åldersfynden, såsom stora och små tänger, 
stora släggor, stämplar och filar, alla af 
järn; man har till och med funnit ett par 
hyflar (fig. 175), af hvilka en bär en runin- 
skrift. 

Ett af de danska torf mossfynden från 
nu  ifrågavarande  tid  innehöll  den fig. 176 

_..-    ^,  _,   .,     afbildade räfsan, som är förundransvärdt väl 
Rafsa.  Slesvlg.  ..,.    ^^^^^^^^^^ 

I fynden från den äldre järnåldern förekomma ofta ett slags ovala 
stenar, vanligen af kvartsit, mot hvilka man slog eld med ett stycke 
flinta, på samma sätt som man ännu i våra dagar slagit eld med stål 
och flinta. De buros vid bältet, såsom bland annat de band af brons 
eller järn visa, hvaraf stundom rester finnas. 


176. 


Märkliga lämningar af boningshus från de första århundradena ef- 
ter Kr. föd. hafva upptäckts mångenstädes på Öland och Gottland. De 
kallas af traktens folk »kämpagrafvar», emedan man glömt deras verk- 
liga bestämmelse och ansett dem vara grafvar för jättelika >kämpar>. 
Såsom fig. 177 visar, hafva de aflångt fyrsidig form, vanligen med nå- 
got afrundade hörn  och  med ingång midt på ena smalsidan; de flesta 


LEFNADSSÄTT. 


157 


hålla 20 — 40 m, i längd och 8 — 15 m. i bredd, men några äro mindre. 
Väggarna, det enda som nu finnes kvar af huset, bildas af ohuggna 
stenar och jord; de äro 1,50 — 2,50 m. tjocka, stundom ännu tjockare, 
men deras höjd är endast omkring 1 m. De flesta hafva icke varit 
högre. I några fall har dock väggens öfre del varit af trä och brunnit, 
såsom man ser af, de nedfallna, kolade resterna af träet och af den ge- 
nom elden hårdnade lera, hvarmed mellanrummen mellan stockarna tä- 
tats. Det höga, åt alla fyra sidor sluttande taket hvilade på de låga 
väggarna,  såsom  den  här bifogade teckningen (flg. 178) af ett dylikt, 


177.  Lämningar af boningshus från järnåldern.  Gottland. 


ännu i vår tid bebodt hus på de vid Skottlands kust liggande Hebri- 
derna visar. Golf vet utgjordes af marken själf utan träbeläggning, och 
innertak fanns ej. Elden flammade fritt midt på golf vet, och röken 
spred sig i stugans öfre del, tills den kunde slippa ut genom den högt 
upp i taket anbragta rököppningen. Troligen f unnos inga fönster, utan 
dagern kom in endast genom rököppningen och dörren. 

I sådana stugor har man på Gottland, där dessa fomlämningar blif- 
vit med stor omsorg undersökta, jämte en mängd bitar af lerkärl, fun- 
nit verktyg, vapen, prydnader, några romerska mynt från det andra 
århundradet efter Kr. föd., en spelbricka, en tärning, nycklar, sländtris- 
8or, handkvarnar lika fig. 6 och vlöpare» till sådana, m. m. Två ihå- 
ligheter  i  en  kolnad stock innehöUo sädeskorn, enligt uppgift af råg, 


158 järnAldbrn. 

som kunnat bibehålla sin form, emedan äfven de blifvit kolnade.  I en 
stuga fann man en tjock, spirallagd guldten af betydlig vikt. 

De på denna tid använda nycklarna voro af den enkla, dyrk- 
liknande form, som fig. 179 visar. Äfven här röjes ett romerskt infly- 
tande. 

Bland husgerådssaker träffa vi nu för första gången skedar och 
dryckeshorn; de senare voro dock troligen icke okända under brons- 
åldern, ehuru man ännu icke erhållit något fullt afgörande bevis för 
deras förekomst redan då. 

De i fynden från den äldre järnåldern anträffade skedarna äro 
af trä eller ben, h vilket af lätt insedda skäl var det vanligaste. I en 
till denna tid hörande dansk graf har man emellertid funnit en ailfver- 
sked, hvilken genom sin form visax sig vara ett romerskt arbete. 

Af dryckeshornen äro 
naturligtvis i allmänhet en- 
dast bronsbeslagen för myn- 
ningen och spetsen kvar (fig. 
180). Stundom äro dock läm- 
ningar af själfva hornet beva- 
rade. Beslagen visa, att man 
drack ur hornets bredare ända, 
178.  Boningshus i vår tid.  Hebriderna. således  på  samma  sätt SOm 

ur de horn, hvilka ännu 
någon gång begagnas. Vi anmärka detta därför, att romarne, hvilka 
äfven hade dryckeshorn, drucko ur dem på det sätt, att de, såsom vi 
se af en pompejansk målning, höllo hornet högre än munnen och läto 
vinet genom ett hål i hornets spetsiga ända rinna ned i munnen. 

Dryckeshornet fick, liksom andra kärl, under den äldre delen af vår 
järnålder ofta följa den döde i grafven. Märkvärdigt nog träffar man 
vanligen, både i Sverige och Danmark, lämningar af två horn i samma 
graf, ehuru blott ett lik varit där nedsatt. 

Några gånger har man i nordiska grafvar från nu ifrågavarande 
tid funnit dyrbara dryckeskärl af glas i form af horn. Ett präktigt 
sådant kärl, prydt med pålagda ornament af mjölkhvitt och mörkblått 
glas (fig. 181), är upptaget ur en grafhög i Hvarfs socken, Östergötland; 
öfriga i grafven liggande föremål visa, att den döde blifvit jordad i 
det 3:e århundradet efter Kristi födelse. 

Utom horn begagnades under denna tid, såsom vi till en del re- 
dan sett, äfven. en mängd andra romerska och inhemska kärl af glas, 
brons, silfver samt naturligtvis i synnerhet af trä och bränd lera (fig. 
182 och 183). Liksom under bronsåldern (s. 80) funnos med harts tätade 
träaskar; asken själf är nu förstörd, men hartstätningen träffas ej sällan 
i graf varna. Lerkärlen, hvilka nästan alla torde vara gjorda här, 
äro ofta mycket finare, tunnare och bättre brända än de från bronsål- 
dern; formen  är vanligen också ganska smakfull.   Det romerska infly- 


LEFNADSSATT. 


159 


tandet visar sig stundom äfven i afseende på dessa kärl, emedan några 
af dem  synas  vara  gjorda efter romerska förebilder.  Lerkärlen från 


179.  Xyckel af brons. 
Gottland.  Vt. 


Ibl.  Dryckeshorn af glas.  Östergötland.  V». 


180.   Beslag af brons till ett dryckeshorn. 
Gottland.   * 5. 


182.   Lerkärl  Dalaland.   * s. 


183.   Träslef.  Fyen.   »5. 

den äldre järnåldern äro, liksom de från de tvä föregående perioderna, 
aldrig glaserade. 


160 


JÄRNÅLDBRN. 


Jämte dryckeskärlen finner man ej sällan i grafvarna från denna tid 
spelbrickor och tärningar, hviJket tydligen äfven är en följd af berö- 
ringen med romarne. Brickorna, af ben, glas eller bärnsten, äro runda, 
på undre sidan släta, på den öfre svagt kullriga (fig. 185). Tärnin- 
garna äro antingen nästan lika de nu brukliga, eller längre och sma- 
lare (fig. 184). I Vimose har man funnit stora stycken af spelbräden 
(fig. 186); den ena sidan är indelad i fyrsidiga rutor, å den andra fin- 
nas större och mindre kretsar och halfkretsar vid kanterna, under det 
att midten är tom. 

Det kan visserligen förefalla oss eget att finna dryckeskärl och spel- 
brickor nedlagda i grafvarna.  Dylika f3'^nd hafva dock gjorts äfven från 
vida senare tider, och i mer än en del af Sverige lär ännu i förra århund 
rådet flaskan och kortleken någon gång hafva fått följa den döde i grafven. 


184, 185.   Tärning och spel- 
bricka af ben; den senare sedd 
från sidan  och nedifrån. 
Skåne.  «/8. 


186.  Spelbräde af trä.  Fyen.  Ve- 


I några af de här ofvan omtalade gottländska stugorna från denna 
tid har man funnit ivarpor», platta, genom kantens tillhuggning run- 
dade stenar, som användts vid det på Gottland ännu mycket omtyckta 
och flitigt öfvade varpspelet, hvilket således var kändt på ön redan un- 
der den äldre järnåldern. Några af varporna voro så små, att de tyd- 
ligen äro afpassade för små barnhänder; äfven nu för tiden börjar 
gottlänningen som liten pojke att handtera sin varpa. 

De senaste årens undersökningar hafva gifvit oss oväntade upplys- 
ningar om två märkliga bruk här i Norden under nu ifrågavarande tid. 

I flera torfmossar uti södra deleri af det nordiska området — på 
den Jutska halfön och i nordligaste Tyskland — har man påträffat lik 
såväl af män som kvinnor, hvilka bevisligen blifvit med våld störtade 
ned i de träsk, som sedan vuxit igen till torfmossar. Stora hakar af 
trä och andra trästycken, som lågo ofvanpå liken, visade, huru de olyck- 
liga blifvit fasthållna på den plats, där de anträffats. Kläderna och 
andra föremål lämna, såsom professor Johanna Mestorf i Kiel ådaga- 
lagt, intet tvifvel om att man här har för sig illustrationer till Taciti 
berättelser om ett hos germanerna brukligt straff. Han omtalar näm- 
ligen,  huru  den  dömde dränktes i ett träsk och huru man genom på- 


HANDEL.  — SAMFÄRDSEL.  — FARTYG. 161 

kastade trästycken hindrade honom från att flyta upp. Detta ohygg- 
liga dödsstraff har ända in i mycket sen tid fortlefvat i vissa trakter 
inom nyssnämnda område. 

Andra fynd hafva bevisat, att trepanering, 
som vi känna från stenåldern, äfven förekommit 
här under de första århundradena efter Kr. föd. 
På två grsff&lt från nämnda tid i Östergötland, 
det ena vid Alvastra, det andra vid Sundby i 
Veta socken, har man nämligen de senaste åren 
funnit några hufvudskålar — på förra stället tre 
och  på  det  senare  en — med ett stort, rundt, 1^7   Trepanemd 

genom trepanering åstadkommet hål i hvarje; hufmidskål Östergötland, 
utseendet af hålets sidor visar, att alla individerna 

lång tid öfverlefvat operationen (fig. 187). Det är i hög grad värdt 
uppmärksamhet, att i en och samma trakt så många sådana operationer 
under en jämförelsevis kort tid företagits. Vi hafva således ej att göra 
med någon tillfällighet. Af hufvudskålarnas form kan man se, att 
såväl kvinnor som män blifvit trepanerade. 


3. 
Handel. — Samfärdsel. — Fartyg. 

Inhemskt prägladt mynt fanns icke under den äldre järnåldern i 
något af de nordiska länderna. Vid betalning använde man därför dels 
romerska mynt, hvilka vi funnit ofta hittas i vår jord, dels arbetadt eller 
oarbetadt guld och silfver efter vikt. I fj^nd från denna tid har man 
också hittat några små vågar af brons, hvilka tydligen äro af romerskt 
ursprung, emedan de alldeles likna dem, som romarne begagnade. De 
likna äfven mycket de nu brukliga vågar, som bestå af en balans och 
tvä från dennas ändar nedhängande skålar. 

Märkvärdigt nog synes man emellertid icke hafva haft samma vikt- 
enhet som romarne, hvilkas ilibra> motsvarade 327,5 gram. Den omstän- 
digheten, att flera svenska guldringar från denna tid hafva en vikt af 
200 gram — den obetydliga skillnaden af ett par gram beror uppen- 
barligen dels därpå, att man på de dåtida vågarna ej kunde väga så 
noga som på våra, dels därpå att något guld kan ha gått bort genom 
nötning — , gör det nämligen i högsta grad sannolikt, att man redan 
då här i Sverige hade samma viktenhet som under medeltiden, nämli- 
gen en mark. Denna motsvarar just i det närmaste 200 gram. Att de 
nyss nämnda ringarnas vikt icke kan anses vara tillfUllig, är så myc- 
ket tydligare, som sagorna från vår hednatids sista århundraden ofta 
tala om guldringar af en marks eller en half marks vikt. 

Sveriffes historia.  I. 11 


162 


järnAldern. 


c.^ 


^.''" 


.:^: 


De utländska mynten och de många andra i Norden funna utländ- 
ska föremålen  vittna  om  att  handeln och samfärdseln med främ- 
mande länder under nu ifråga- 
varande tid varit ganska betyd- 
liga. Detta framgår ock däraf, 
att Gottland och Öland, liksom 
Bomholm, redan visa sig vara 
af stor betydelse,  ett forhål- 
lande som särskildt hvad Gottland beträffar fort- 
far ända  till  medeltidens  slut.  På  en  tid  då 
kompassen  var  okänd  och  man därför ej gärna 
lämnade land ur sikte, var det nämligen af vikt 
för  de  handelsmän, som måste fara öfver Öster- 
sjön,  att  de  tre  nyssnämnda  öarna  gjorde  det 
möjligt att färdas kortare sträckor öfver öppen 
sjö, än annars varit fallet. 

Till lands färdades man väl vanligen ridande, 
i det man klöfjade varorna på hästryggen. Betsel, 
tyglar och sporrar förekomma ej sällan i fynden 
från denna tid (fig. 188 och 189). Hästskor äro 
däremot icke funna från nämnda tid, och stig- 
byglar synas först under den yngre järnåldern 
hafva kommit i bruk. Hjul och andra lämningar 
af vagnar äro några gånger anträffade i torf- 
raossar tillsammans med fomsaker från den äldre 
järnåldern. 

Större  betydelse  än  samfärdseln  till  lands 

ägde  väl  den  till  sjöss,  och konsten att bygga 

fartyg  stod  högt i Norden under den tid, som 

nu  är i fråga.   Ett märkligt bevis därför hafva 

vi  i  ett  fynd,  som  gjordes år 1863 i den förut 

omtalade Nydams mosse på östra kusten af Sönder- 

jylland.   Man fann nämligen där två klink- 

byggda  fartyg  tillsammans  med  romerska 

mynt från Antoninernas tid och en stor mängd 

föremål från 300-talet, af hvilka de flesta legat 

i fartygen.  Det kan således ej vara något 

tvifvel  om  att  dessa  höra  till samma tid 

som det öfriga fyndet, det vill säga till det 

4:e århundradet. 

Det ena fartyget, en stor och präktig 
ek b åt för 28 åror, är afbildadt fig. 190. 
Båten låg något omvältad på sidan och hade tydligen blifvit med afsikt 
gjord obrukbar; i plankorna under vattengången hade man nämligen 
huggit stora hål. 


188.  Del af betsel och 

tygel of brons. 

Småland.   Ve och V*- 


189.  Sporre af järn. 
Gottland.   »/«. 


HANDEL.  —  SAMFÄRDSEL.  —  FARTYG. 163 

Under tidernas lopp hade rosten förtärt skifvorna för ändarna af 
(le klinknaglar, som sammanhållit bordplankorna; tågverket, hvarmed 
bord och spant en gång varit förbundna, hade blifvit npplöst. Så föUo 
plankorna från hvarandra, rätade ut sig och återtogo sin naturliga 
form; årtullama lossnade från relingen; spanten vältade om till olika 
sidor, och de bägge höga stäfvarna störtade ned. Allteftersom båtens 
fogar lossnade, fÖUo de särskilda styckena ned, under det att torfven 
växte upp öfver dem och bevarade dem från förstörelse. Sedan båtens 
aUa delar nu blifvit med omsorg tillvaratagna och försiktigt torkade, 
lyckades man återställa den i dess forna skick, då den visade sig hafva 
den vackra form, som vår teckning återgifver. 


190.  Fartyg af ek för 14 par åror, från det 4:e århundradet.  Slesvig. 

Båten är nära 24 m. lång mellan stäfvarnas yttersta spetsar. Mid- 
skepps är den 3,30 m. bred och tämligen flatbottnad, men den blir hög och 
tillspetsad mot båda ändarna. Den är byggd af elfva väldiga ekplankor, 
nämligen fem på hvardera sidan samt en bottenplanka med kölen. Bot- 
tenplankan är i hela sin längd, 14,25 m., gjord af ett enda träd. Båten 
är klinkbyggd; plankorna hållas tillsammans af stora järnnaglar med 
runda hufvud utvändigt och nitskifvor invändigt. Springorna mellan 
plankorna äro tätade med ylletyg och en beckig, klibbig massa. Bord- 
beklädnaden har varit på ett egendomligt sätt förenad med spanten; 
den var med basttåg bunden fast vid dem. I spanten äro nämligen 
hål borrade, hvilka svara mot ett slags på bordplankorna sittande ge- 
nomborrade klossar, som icke äro gjorda af lösa stycken och fastspi- 
kade på plankorna utan äro huggna ut ur dessa, hvilka härigenom 
förlorat mer än hälften af sin tjocklek; ett sådant slöseri med ekvirke 
antyder rik tillgång därpå. Detta egendomliga sätt att förena spant 
och bord var emellertid icke ovanligt under hednatiden. Båtarna er- 
höUo härigenom en stor smidighet, som torde hafva kommit väl till 
pass i bränningar och svår sjö. 

I båda stäfvarna, som äro fästa vid bottenplankan med tränaglar, 
finnas  två större hål, genom hvilka man, att döma af det sätt, hvarpå 


164 jarnAldern. 

de äro slitna, troligen dragit tåg, då båten skulle halas upp pä land. 
Under hednatiden drogos nämligen äfven de större fartygen upp på 
land vid vinterns början och då ra an annars längre tid stannade på ett 
ställe. I bottnen på den båt vi nu beskrifvit finnes också ett bål, hvil- 
ket troligen tjänat att gifva aflopp åt det i båten samlade vattnet, 
när den kommit upp ur sjön. 

Artullarna hafva icke varit fastspikade på relingen utan bundna 
med basttåg, hvarigenom de lätt skulle kunna vändas om, ifall man på 
en flod eller något annat smalt vatten behöfde ro åt motsatt håll mot 
förut. Båten är äfven sä lika byggd åt bägge stäfvarna, att man knappt 
kan afgöra hvad som är för och akter. Dess form påminner således 
på ett anmärkningsvärdt sätt om den beskrifning på svionernas skepp, 
som Tacitus gifvit endast några mansåldrar före den tid, då nydams- 
båten byggdes. »Svionernas skepp», säger han, »voro däruti olika romar- 
nes, att båda stammarna voro lika, så att man kunde landa med hvil- 
ken som helst; och de förde icke segel.» Om årorna berättar han, huru 
de ej voro fastade vid sidorna på vanligt sätt utan så anordnade, att 
man kunde skifta om och ro åt hvilketdera hållet man behöfde. Äfven 
häruti öfverensstämmer hans berättelse således på ett mycket märkligt 
sätt med nydamsbåten, liksom däri, att denna endast varit afsedd för 
rodd. Spår af någon mast fanns icke. Årorna äro till formen alldeles 
lika de nu brukliga och nära 3,60 m. länga. 

Vid båtens sida, 3 m. från ena stäfven, hittades rodret, som är 
smalare och mera likt en åra än de nu brukliga. Det har ungefär vid 
midten ett hål, hvarigenom det tåg troligen gått, som hållit rodret 
fast vid båtens sida. De äldsta styrena — ända till långt in i medel- 
tiden — voro nämligen icke fästa såsom nu, i båtens midtlinie, utan 
på ena sidan, vanligen den högra, som därför ännu i dag kallas 
styrbord; de hade också samma form som årorna, eller, kanske rättare, 
man använde ursprungligen en åra till styre. Ett minne af detta ur- 
sprung för rodret hafva vi bland annat däri, att ordet roder, som i 
svenskan och danskan endast betyder styre, i sin tyska form (ruder) 
därjämte bibehållit den ursprungliga betydelsen åra. 

I Nydams mosse fann man äfven, några månader senare än fyndet 
af den nu beskrifiia båten, helt nära och långsides med denna ett 
annat dylikt fartyg, som var af furu. Det kort därefter utbrytande kri- 
get gjorde det emellertid omöjligt att åt detta fartyg ägna nödig vård, 
hvarför det lär hafva blifvit förstördt. Denna förlust är så mycket mer 
att beklaga, som furubåten synes hafva genom en viktig egendomlig- 
het skilt sig från ekbåten, hvilken den till form, storlek och bygg- 
nadssätt för öfrigt liknat. Den 15,70 m. långa bottenplankan slutade 
nämligen vid hvardera ändan i en starkt framskjutande spets, som le- 
gat under vattenlinien och troligen varit järnbeslagen (fig. 191). Den 
har således bildat ett slags »baggen, hvarmed man kunde borra de 
fientliga  skeppen  i sank.  Denna omständighet är af särskild vikt för 


HANDEL.  —  SAMFÄRDSEL.  —  FARTYG. 165 

OSS, som sett en liknande inrättning öka den fruktansvärda kraften 
hos vår tids krigsffitrtyg. Vi torde äfven böra fästa uppmärksam- 
heten därpå, att flera af de å hällristningarna afbildade fartygen från 
bronsåldern hafva en frän förstäfven utskjutande spets, som synes hafva 
en icke ringa likhet med »baggen» å furubåten från Ny dam. 

På detta ställe lär man dessutom hafva funnit lämningar af två 
andra fartyg af samma slag samt ett jämankare; men närmare under- 
rättelser om dem saknas. I de andra på fornsaker från järnåldern rika 
mossarna i Danmark har man icke påträffat fartyg liknande dem vi nu 
beskrifvit, troligen därför, att dessa mossar i forntiden icke stått i för- 
bindelse med hafvet, under det att Nydams -mosse är inre delen af en 
gammal hafsvik. I Vimose på Fyen har man dock, bland en mängd 
fornsaker från den äldre järnåldern, uppgräft två af klufna och urhol- 
kade trädstammar bildade ekstockar. 

I  en  torfmosse  nära Fiholm i ^  / 

Västmanland har man för några år /  / 

sedan jämte en järnyxa funnit styc- 
ken af en båt, som mycket liknat de 
vid Nydam anträffade och hvaraf 
några lämningar nu förvaras i Natio- 
nalmuseum. Bordplankorna hafva 
varit bundna fast vid spanten, så- 
som stumpar af bastrep visa, hvilka ^^^ j-^^^^ ^^ bottcnplankan till ett 
ännu sitta kvar i de genomborrade, fartyg af furu.  Slesvig. 

ur  samma stycke som bordplankan 

uthuggna klossarna, hvilka alldeles likna dem, som ses ä fig. 190. 
Emedan samma egendomliga inrättning, såsom vi af det följande få se, 
äfven under hednatidens sista del begagnats, är det emellertid svårt 
att afgöra, huruvida det vid Fiholm funna fartyget är ett minne från 
den äldre eller den yngre delen af järnåldern. 

I Nationalmuseum förvaras äfven en märklig, från Häggeby kyrka 
i Uppland kommen sten, å hvilkens ena sida man ser en med 12 (par) 
åror rodd båt, som i hög grad liknar de fartyg vi nu beskrifvit. Den 
är tydligen spetsig i båda ändar och har mycket höga stäfvar; den för 
icke segel utan framdrifves endast med rodd; årornas antal är nästan 
lika stort som på ekbåten från Nydam, och styret, hvilket föga skiljer 
sig från en åra, sitter på ena sidan, tydligen den vänstra (fig. 192). 
Häggebystenens ristning är efter all sannolikhet endast föga yngre än 
nydamsbåten. 

Vi böra slutligen fästa uppmärksamheten på den stora likhet, som 
finnes mellan de under den äldre järnåldern i södra Skandinavien be- 
gagnade fartygen och de förträffliga båtar, som ännu i dag begagnas 
på kusten af Norge, i synnerhet i Nordlanden. Äfven »nordlands- 
båten» är lång, smal och spetsig i båda ändar; årtullama äro utefter 
hela norska kusten norr om Lister alldeles lika dem å fig. 190.   Ek- 


166 


järnAldern. 


båten från Nydam är dock längre och jämförelsevis mycket smalare än 
nordlandsbåtarna, ebura dessa bland norska båtar utmärka sig genom 
sin stora längd i förhållande till bredden. En skillnad mellan farty- 
gen från den äldre järnåldern och nordlandsbåten är, att den senare 
jämte sina åror har mast och segel. 

Äfven de båtar, som ännu begagnas på Färöarna och på Dalarnas 
större sjöar, likna mycket dem från Nydam. 


192.  Ena sidan af en sten från Häggehy kyrka i Uppland. 


Den norska, färöiska och dalska båtformen är således densamma, 
och besinnar man, med hvilken trohet folket fasthänger vid hvad som 
en gång visat sig vara ändamålsenligt, så kan man lätt förstå, att en 
sådan egendomlig båtform i aflägsna bygder kunnat från släkte till 
släkte fortplanta sig ända från de första århundradena efter Kristi fö- 
delse. Men för halftannat årtusende sedan var nydamsbåten en öster- 
sjöbät; nu är dess ättling en nordlandsbåt, som blifvit alldeles utträngd 
från Danmark och södra delen af den Skandinaviska halfön. 

Emellertid är det rätt märkligt, att sakkunniga män, som omsorgs- 
fullt granskat de olika slagen af norska båtar, tillerkänt nordlandsbå- 
ten priset och betraktat denna som en lämplig modell för nutidens yp- 
persta alster i skeppsbyggen, för dessa snabbseglare, som under de se- 
nare åren tillryggalagt vägen öfver de stora världshafven på en för- 
vånande kort tid. Men om nu, såsom sannolikt nog synes, det är den 
äldre järnålderns fartyg, som tjänat nordlandsbåten till modell, sa blir 
det forntidens skeppsbyggare, som få priset. 


RELIGION.  — OFFER.  —  GRAFVAR. 167 

4. 
Religion. — Offer. — Grafvar. 

En märklig inblick i en sida af de religiösa föreställningarna un- 
der den tid, hvarom vi nu söka kunskap, erhålla vi af de förut omtalade 
mossfynden, hvilka väl hittills egentligen äro kända från Danmark men 
tiU hvilka man dock äfven i vårt land funnit motstycken, om än i 
mindre skala. 

Så har man vid stranden af Finjasjön vid Sjöröd i Skåne upp- 
samlat åtskilliga mer eller mindre sönderbrutna svärdfästen, doppskor, 
beslag, spännen m. m. af silfver, hvilka visat sig höra till en föga 
yngre tid än fyndet i Nydams mosse. Det är möjligt, att anledningen 
till sakemas nedläggande här varit densamma som vid Thorsbjerg och 
Nydam, ehuru på de båda senare ställena torfmossar bildat sig, under 
det att den skånska sjön icke blifvit fylld af torf. 

Innan vi söka besvara frågan om orsaken till förekomsten i mos- 
sarna af alla dessa vapen, kläder, prydnader, kärl, verktyg m. m., måste 
vi i korthet redogöra för det tillstånd, hvari de blifvit funna. De 
flesta hafva märken efter svärdshugg, pilskott eller dylikt, utvisande 
att de varit med i liflig strid. Men alla de skador, som sakerna lidit, 
kunna icke förklaras genom antagandet, att de åstadkommits i en strid, 
äfven om denna varit ytterst häftig. Efter en noggrann undersökning 
har man förvissat sig om att många saker blifvit efter striden med 
af sik t förstörda, h vilket i synnerhet blir tydligt vid fråga om de sa- 
ker, som icke gärna kunna anses hafva varit på det sättet utsatta för 
stridens omedelbara verkningar. Kläderna voro sönderslitna; kapporna, 
som fonnos hoprullade hvar och en för sig i ett bylte, voro sönder- 
rifna. Detsamma gällde om ringbrynjorna till en grad, som icke kan 
förklaras endast genom kampens hetta. Till och med smyckena voro 
ofta förstörda. Spjutspetsar och svärd voro sammanböjda, stundom 
nästan hoprullade. Ett svärd var till hälften utdraget ur träslidan och 
därefter omböjdt. I en sköldbuckla fann man fem böjda järnspjutspet- 
sar af olika former, så sammanrullade och stuckna in i hvarandra, att 
de bilda en olöslig knut; den ena spjutspetsen är dessutom af huggen 
och hamrad flat. Äfven hästskeletten bära spår af den vildaste förstö- 
ringslust. Månget hästhufvud är klufvet med flera hugg, af hvilka 
ett enda varit tillräckligt att sträcka djuret dödt till marken. 

Att sakerna blifvit med afsikt nedlagda är klart, och anmärk- 
ningsvärdt är, att det område, inom h vilket fornsakema anträffades, 
på flera ställen var begränsadt af gärdesgårdslika risflätningar, af på- 
lar eller af nedstuckna svärd och spjut. 


168 järnAldern. 

De omständigheter, hvilka vid underökningen om orsaken skola 
förklaras, äro således: att allt det funna utan tvifvel tillhört ett lä- 
ger; att ingenstädes några människoben, eller åtminstone högst få så- 
dana, blifvit med säkerhet funna jämte fornsakerna; att en kamp före- 
gått nedläggningen men att de flesta sakerna sedan blifvit med afsikt 
förstörda och varit obrukbara, då de lades ned, samt att den del af 
mossen, inom hvilken fornsakerna träffats, vanligen varit tydligt be- 
gränsad. 

De i Nydams mosse funna fartygen kunde väl, vid ett flyktigt be- 
traktande, synas tala för den förklaringen, att de i denna mosse funna 
sakerna utgjort fartygens laddning och sjunkit med dessa. Men en så- 
dan förklaring blir otillräcklig, då man äfven här finner samma upp- 
såtliga förstöring och samma förhållanden i öfrigt som i de andra mos- 
sarna; och den har blifvit omöjlig, sedan det visat sig, att platsen, 
där fyndet gjorts, ligger så högt öfver den nuvarande och efter all 
sannolikhet ^ven öfver den dåvarande hafsytan, att fartygen måste 
hafva blifvit dragna upp på stranden, innan de förstördes. Vi måste 
således söka en sådan lösning af gåtan, att den gäller för alla de här 
ifrågavarande fynden. 

Att en strid ägt rum i närheten af hvarje ställe före nedläggnin- 
gen, därom äro alla forskare ense. 

Man har sagt, att segrarne efter striden förvarat i den nuvarande 
mossen en del af bytet, som de ej strax kunde föra med sig, eller att 
plundrande hopar där gömt hvad de stulit från slagfältet. Men i båda 
fallen mötes man af frågan: »Hvarför har då hela denna mängd af 
sönderhuggna lansskaft, pilbågar, räfsor, huggblock, vagnar och häst- 
skelett, samt andra tunga saker utan allt värde släpats hit, under det 
att silfver, mynt, guldringar och otaliga andra små men dyrbara fö- 
remål, som lätt kunnat medtagas, blifvit nedkastade i vatten, hvarur de 
sedan endast med största svårighet kunnat åter upptagas?» Ett sådant 
antagande kan ej heller förklara den uppsåtliga förstöringen af sakerna. 

Dessa och andra dylika försök till förklaring, hvilka man i början 
gjorde, visade sig alla vara lika otillfredsställande, och man miss- 
tröstade därför att finna svaret på den gåtfulla frågan »Hvarför?» 
Slutligen framställde dock Worsaae 1865 en förklaring, hvilken i sina 
nufvuddrag vunnit allt flera anhängare. »Nära mossen», så lyder denna 
förklaring, »har ett slag stått, efter hvilket den segrande hären åt sina 
gudar offrat det eröfrade bytet, eller en stor del däraf, sedan det 
förut blifvit med afsikt förstördt.» 

Endast i en viktig punkt har Worsaaes förklaring visat sig kräfva 
en jämkning. Han antog, att sakerna blifvit »nedlagda i en sjö, som 
sedan under århundradenas lopp vuxit igen till en torfmosse». Redan 
hans landsman Engelhardt, hvilken mer än någon annan har förtjänst 
af de stora mossfynden, hade emellertid ett par år tidigare, vid be- 
skrifningen af fyndet från Thorsbjerg, uttalat den åsikten, att sakerna 


RELIGION.  — OFFER.  —  QRAFVAR. 


169 


•a 


i? 

V. 

•S 


170 JÄRNÅLDERN. 

lagts ned i ytan af ett kärr, så att de blott betäcktes af de växter, 
som då funnos där. Att denna åsikt kommer sanningen mycket nära, 
har den nuvarande direktören för det danska nationalmuseet, Sophus 
Möller, nyligen ådagalagt. Han har nämligen visat, huru föremålen 
själfva och det sätt, hvarpå de anträffats, såväl som en naturvetenskap- 
lig undeifiökning af alla de omständigheter, som äro af vikt för fyn- 
dets rätta bedömande, göra det otvifvelaktigt, att sakerna icke varit 
nedkastade i vatten utan att de en tid legat i fria luften, på en plats 
hvilken ej varit mera fuktig, än att man kunnat gå där. En frodig 
vegetation har jämförelsevis snart täckt och skyddat det nedlagda, och 
småningom har den torf bildat sig, hvilken ända till våra dagar beva- 
rat så mycket af det, som annars skulle ha gått förloradt. 

Nu anförda åsikt om anledningen till nedläggandet, hvarigenom 
vi få förklaring öfver alla de förut nämnda egendomliga omständighe- 
terna vid mossfynden, har ett godt stöd däruti, att man äfven hos 
andra folk, både i äldre och nyare tid, iakttagit liknande religiösa bruk. 
Så berättar Caesar om gallerna, att de, >när de gå till strid, gärna göra 
löfte om att helga bytet åt krigsguden. Efter segern offras de fångna 
djuren, och det öfriga bytet bringas samman till ett ställe. I många 
stater ser man på heliga ställen stora sammansläpade hopar af så- 
dana saker, och det är sällsynt, att någon till den grad föraktar reli- 
gionen, att han skulle våga gömma något byte hos sig eller borttaga 
det, som är offradt, ett brott för hvilket äfven det hårdaste och rys- 
ligaste straff är bestämdt.» 

I sammanhang därmed böra vi ock ihågkomma Orosii berättelse om 
huru de från Norden komna cimbrerna och teutonerna efter segern öf- 
ver romarne vid Arausio (nära floden Rhöne) år 105 f. Kr. offrade hela 
det eröfrade bytet. »Då fienderna», förtäljer han, »hade bemäktigat sig 
två läger och ett omätligt byte, förstörde de under nya och ovanliga 
förbannelser allt, som fallit i deras händer. Klänningstygen blefvo 
sönderslitna och bortslängda, guld och silfver kastadt i floden, män- 
nens ringbrynjor sönderhuggna, hästmunderingarna förstörda, hästarna 
själfva nedstörtade i djupet, männen med rep om halsen upphängda i 
träden, så att det icke var mera byte kvar för segrarne, än det fanns 
barmhärtighet för de öfvervunna.» 

Samma sed att hopböja eller förstöra vapen och andra saker, som 
vi lärt känna i mossfynden, återfinna vi i många grafvar från den 
äldre järnåldern, som innehålla lämningar af brända lik. 

Under hela nu ifrågavarande tid var seden att bränna de döda 
ganska allmän, liksom under föregående period. Grafvar med lämnin- 
gar af obrända lik äro dock i större eller mindre antal kända såväl från 
det  första  århundradet efter Kr. som från alla följande århundraden. 

De brända benen träffas antingen i sådana »brandgropar», som under 
den förra perioden voro så allmänna — i hvilka grafvar benen således 


RELIGION.  — OFFER.  — GRAFVAR. 171 

icke äro nedlagda i något kärl — , eller ock ligga de i ett kärl af bränd 
lera eller brons. Den sidan 141 afbildade stora romerska vasen och 
fyndet vid öremölla (s. 143) äro märkliga prof på det senare begraf- 
ningssättet. De vapen, prydnader och dylikt, som jämte de brända 
benen träffas i graf varna från denna tid, äro, liksom under föregående 
period, ofta skadade af eld, h vilket i de flesta fall tydligen beror därpå, 
att de följt den döde på bålet. 

Särskild uppmärksamhet förtjänar, att mången nordisk graf från 
denna tid utom det kärl, i hvilket de brända benen förvaras, innehållit 
andra kärl. Denna sed, som man icke återfinner i våra bronsålders- 
grafvar, har utan tvifvel kommit från söder. Den är känd både från 
iorromerska grafvar i Italien och från romerska grafplatser i olika 
delar af Europa. 


194.   Graffältet vid Greby i Bohuslän. 

De obrända liken ligga ej sällan, i synnerhet på Öland och Gott- 
land, i stenkistor, bildade af flata, på kant resta hällar, liksom de från 
bronsåldern, hvilka vi i det föregående omtalat (s. 72). Då de döda 
icke brändes, synas de hafva blifvit begrafna med kläder och smycken, 
männen med sina vapen; stundom finner man på likets bröst midtbuck- 
lan och andra lämningar af en sköld, hvilken således ännu i döden 
betäckt sin ägare. Anmärkningsvärdt är emellertid, att en stor mängd 
grafvar från denna tid, hvilka uppenbarligen äro mansgrafvar, icke 
innehållit vapen, äfvensom att verktyg så godt som aldrig ligga i 
grafvarna. Vi hafva redan nämnt, att man ej sällan vid likets sida 
träffar dryckeshorn, glasbägare eller andra kärl samt spelbrickor, tär- 
ningar och dylikt; vid fötterna hafva ej sällan ställts sådana med 
harts tätade träaskar, som i det föregående omtalats. Sannolikt hafva 
några kärl innehållit dryckesvaror, som den döde fått med sig; säkert 
är, att lämningar af matvaror (lamm eller andra djur) träffats i grafvar 
från denna period. 

Stundom ligga grafvarna från den äldre järnåldern, liksom de nyss 
omtalade  »brandgroparna», under den naturliga jordytan och utan att 


172 JÄRNÅLDERN. 

vara täckta af någon hög eller utmärkta med någon stensättning; de 
äro således icke, åtminstone numera, märkbara ofvan jord. 

Vanligen äro dock de svenska grafvarna från denna tid täckta af 
en rund eller aflång jordhög eller af ett stenröse. Ofta äro de prydda 
med bautastenar, resta stenar, ej sällan af ansenlig höjd. Ett af de 
mest storartade graffälten från denna tid är det, som ligger på Greby 
ägor invid Grebbestad på Bohusläns kust (fig. 194). Ännu synas här, 
på krönet och sluttningen af en höjd, mer än 150 dels runda, dels aflånga 
högar tätt intill hvarandra, och på eller mellan dem resa sig en mängd 
bautastenar,  den  högsta mätande ej mindre än 4,5 o meter ofvan jord. 

Bautastenarna från. denna tid äro nu nästan alla stumma, sedan 
minnet af dem, till hvilkas ära de restes, för århundraden sedan dött 
bort; endast sällan har någon af dem en kort inskrift, som då vanligen 
gifver oss namnet på den döde. Fig. 193 visar tre präktiga bautaste- 
nar, af hvilka den ena bär en runinskrift, innehållande en förbannelse 
öfver den, som forstör minnesvården; de stå i en vacker björkdunge vid 
Björketorp i Bleking, ej långt från Ronneby. Runorna äro af den för 
järnålderns äldre del egendomliga formen, men språket antyder, att de 
äro inhuggna under en xiågot senare tid. 

En af de viktigaste nyheterna under järnåldern var, såsom är an- 
tydt, att Sveriges invånare då för första gången blefvo bekanta med 
bokstafsskriften. Vi skola därför dröja något vid de märkliga, under 
namnet runor kända skrifttecken, som då begagnades. Afven häri 
skönja vi ett spår af de klassiska folkens, och särskildt romarnes, infly- 
tande på de germanska folken. 


5. 

De äldsta runorna. — Språket i Sverige under den 
äldre Järnåldern. 

Redan under 1500-talets förra hälft, då minnet af runomas bety- 
delse ännu, åtminstone i aflägsna bygder, lefde kvar hos folket, hafva 
Johannes Magni, Sveriges siste katolske ärkebiskop, och hans broder 
Olaus samt Olaus Petri i sina arbeten sysselsatt sig med runorna. I 
de båda senares arbeten finna vi runorna afbildade under benämningen 
»det gotiska alfabetet» och med angifvande af hvarje teckens betydelse. 
Enligt deras åsikt var runskriften urgammal i Norden. Johannes 
Magni anser till och med, att »goterna hade sina bokstäfver långt förr- 
än Carmenta anländt med E vänder från Grekland till Tibers mynning 
och det romerska landet samt där efter urinvånarnes fördrifvande lärt 
det råa folket hyfsning och konsten att skrifva». Bevis härför lämna, 
säger han, de väldiga runstenar, som äro smed jättekraft uppresta före 
syndafloden eller kort därefter*. 


DE  ÄLDSTA RUNORNA.  — SPRÅKET UNDER DEN  ÄLDRE JÄRNÅLDERN.   178 

Sedan Burei tid, vid löOO-talets början, hafva runorna ständigt varit 
föremål för de svenska lärdes uppmärksamhet, ehuru de mest olika 
åsikter länge härskade om dessa skriffcteckens ålder och uppkomst. 

Olof Rudbeck och hans skola sågo i runstenarna minnen från tiden 
långt före Kristi födelse. Ännu vid början af 1700-talet antog Pering- 
sköld, att runorna införts från Asien till Sverige af Jafets son Magog, 
h vilkens grafsten han trodde sig hafva återfunnit i en svensk runsten, 
liksom samme fornforskare med tillhjälp af en annan svensk runinskrift 
uppvisade nordbornas förbindelse med Tyrus och >Sodoma>. Sådana 
äfventyrliga åsikter funno så sent som vid midten af det 18:e århund- 
radet en ifrig målsman i Göransson. Visserligen ansåg han det vara 
tvifvelaktigt, om det med ordet »Sodoma» på den nyssnämnda ste- 
nen menas det >Sodoma, som på världens år 2100 förstördes»*; men han 
hänför utan tvekan några svenska runstenar till år 2000 före Kristi 
födelse, och hans ståndpunkt betecknas klart genom titeln på den bok 
han 1747 utgaf om runomas ursprung: »Is Atlinga; Det är: De Forna 
Göters, här uti Svea Rike, Bokstäfver Ok Salighets Lära, Tvåtusend 
Tvåhundrad år före Christum, utspridde i all Land; Igenfunden Af 
Johan Göransson.> 

I början af frihetstiden hade emellertid Olof Celsius redan ådaga- 
lagt, att de flesta runstenar, som då voro kända, ej kunna vara så 
utomordentligt gamla, som Rudbeck och hans lärjungar antagit, utan 
att de äro resta under tiden närmast efter kristendomens första predi- 
kande i Sverige, en åsikt som äfven hyllades af den berömde språk- 
forskaren Ihre och hvars riktighet sedan blifvit styrkt hvad de van- 
liga runinskrifterna beträffar. Ännu för några år sedan kände man 
nämligen bland de .många hundra i Y&rt land befintliga runstenarna 
knappt en enda, som med säkerhet kunde uppvisas vara äldre än från 
tiden omkring hednatidens slut. 

Mången drog till och med i tvifvel, huruvida runorna under hedna- 
tiden varit kända här, och för ej särdeles länge sedan har en författare 
påstått, att runorna först uppkommit genom en förvrängning af det 
med Kristendomen hit införda latinska alfabetet. Geijer, som i »Svea 
rikes häfder> gifvit en för sin tid ypperlig utredning af ämnet, hade 
dock med sin klara blick funnit, att runorna redan under hednatiden 
måste hafva varit begagnade af våra förfäder, äfven om man ej nu 
skulle äga något prof på runskrift från den tiden. 

Genom lyckliga fynd under de senaste årtiondena har man emeller- 
tid numera blifvit satt i stånd att uppvisa nordiska runinskrifter, hvilka 
obestridligen äro vida äldre än hednatidens slut; några af dem äro till 
och med så gamla som från det 3:e århundradet efter Kristi födelse. 

Redan länge hade man visserligen känt några svenska runstenar, 
hvilkas inskrifter på grund af runornas ovanliga form förklarades oläs- 

* De ifrägayarande nmorna bilda i själfva verket orden 8u[ii]tnm och a, motsva- 
rande ordet sand och propositionen å. 


174 JÄRNÅLDERN. 

liga. Man hade också märkt, att dylika runor äfven förekommo utom 
Norden, i England och Tyskland, hvarför de fått namn af anglo- 
saxiska eller tyska runor. Men slutligen fann man, att de hittills 
så kallade oläsliga runorna på de svenska stenarna samt de »anglo- 
saxiska» och »tyska» runorna i själfva verket endast böra betraktas som 
olika namn på samma sak samt att dessa runor, hvilka numera van- 
ligen kallas de »äldre», begagnats i Norden under flera århundraden 
förrän de stenar restes, å hvilka de vanliga eller »yngre» runorna äro 
inhuggna. 

LikBom således de mest skiljaktiga åsikter uttalats om runornas 
ålder, har äfven frågan om deras härkomst blifvit på många olika 
sätt besvarad. 

Några hafva sökt visa, att runorna icke äro bildade efter något 
annat alfabet utan uppfunna af de germanska folken själfva. Den 
nyssnämnde Göransson trodde till och med, att de sydeuropeiska folken 
fått sina bokstäfver från de nordiska runorna. Någon gång har äfven 
den åsikten uttalats, att runorna uppstått ur den bildskrift, på hvilken 
vi i hällristningarna hafva prof. 

Denna åsikt om runornas själf ständiga ursprung här i Norden har 
likväl omfattats af ett jämförelsevis mindre antal forskare. De flesta 
hafva varit ense om att runorna på ett eller annat sätt måste vara 
besläktade med de sydeuropeiska alfabeten eller med det alfabet, från 
hvilket dessa härstamma. Men ända till senaste tid hafva meningarna 
varit delade om hvilket af dessa alfabet det är, som ligger till grund 
för runraden. En har ansett det vara det hebreiska alfabetet, andra 
det feniciska, under det att Erik Benzelius redan 1724 sökt leda runor- 
nas härkomst ur »de äldsta grekiska eller joniska bokstäfver», ett för- 
sök som äfven i senare tid upprepats. Några hafva ansett, att runorna 
uppkommit ur det etruskiska, andra ur det latinska eller ur det i Ulfilas 
bibelöfversättning använda gotiska alfabetet. 

Att runorna ej kunna vara alldeles själfständigt uppfunna af de 
germanska folken, således utan att något annat alfabet tjänat tillföre- 
bild, det visas tillfyllest af den stora likhet, som finnes mellan runorna 
och de sydeuropeiska folkens bokstäfver, då nämligen talet om att de 
senare skulle härstamma från runorna är orimligt. Det bör emellertid 
ej väcka så stor förvåning, att meningarna varit delade vid försöket 
att af göra, fråti hvilket af de sistnämnda folkens alfabet runorna leda 
sin härkomst. Alla dessa alfabet hafva nämligen, såsom ägande ett 
gemensamt ursprung, så mycken likhet sinsemellan, att man utan svå- 
righet kunnat finna något, om än blott skenbart, stöd för hvar och en 
af de här anförda åsikterna. 

Bland de många dyrbara gåfvor, som Europa fått af österlandet, är 
nämligen skrifkonsten en af de yppersta. 

Redan Herodotos berättar, att grekerna erhållit sina bokstäfver 
från  fenicierna,  och  riktigheten  af denna uppgift är numera allmänt 


DE ÄLDSTA RUNORNA.  —  SPRAKET UNDER DEN  ÄLDRE JÄRNALDBRN.   175 

erkänd. Oaktadt den stora Itkbeten mellan det äldsta grekiska och det 
semitiska alfabetet finna vi emellertid hos det förra en väsentlig afvi- 
kelse från det senare, hvilken tillika så att säga betecknar det sista 
stora framsteget i bokstafsskriftens utveckling. Det fornsemitiska alfa- 
betet bevarar nämligen ännu minnet om ursprunget från en stafvelse- 
skrift däri, att det blott har tecken för konsonanterna, så att hvarje 
bokstaf både betecknar konsonanten och den vokal, som bildade en staf- 
velse i förening med denna konsonant. Grekerna gjorde sig däremot 
vid upptagandet af det feniciska alfabetet särskilda tecken för konso- 
nanterna och för vokalerna. 

Etruskernas och romames äldsta skrift afviker föga från den äldsta 
grekiska. 

Så länge man endast kände de vanliga, »yngre», runorna, var det 
emellertid svårt att finna det rätta svaret på frågan om runskriftens 
uppkomst. Detta har blifvit lättare, sedan man nu gjort bekantskap 
med de »äldre» runorna. 

Den äldsta runraden*, sådan vi lärt känna den bland annat 
genom ett nära Vadstena år 1774 funnet, längre fram (fig. 204) af bildadt 
guldsmycke**, bestod af 24 runor, h vilka haft följande utseende, ordning 
och betydelse: 

rh^^K<XP : H+Ut^Yh :t^MM^oÄM 
futharkgw    hnij eu(?)p -rs    tbemlngod 

Runorna ^ och P hafva troligen betecknat samma ljud som de 
engelska bokstäfverna th och w. Runan Y förekommer vid denna tid 
nästan endast i slutet af orden; det ljud, som den betecknade, var först 
s men öfvergick sedan, i den mån språket förändrade sig, till r. 

Om vi nu betrakta dessa äldsta runor och deras betydelse, finna 
vi strax, att öfverensstämmelsen med de gamla sydeuropeiska alfabeten 
i många fall är iögonfallande. Ingen torde nämligen kunna anse det 
vara en tillfällighet, att runorna R, <, H, I, h, B nästan fullständigt 
likna de romerska bokstäfver, som hafva samma betydelse. 

Efter en noggrann och vidt omfattande undersökning af alla i 
samband med frågan om runomas härkomst stående förhållanden kom 
man också för trettio år sedan till det resultat, att runorna under något 
af de  första  århundradena  efter  Kristus bildats hos en sydgermansk 

* Man begagnar äfven uttrycket rnnalfabet, ehnrn det är mindre egentligt, dä ronorna 
icke säsom de grekiska, latinska och nyare folkens bokstäfver äro ordnade sä, att de börja 
med A och B, af hvilkas grekiska namn (alfa, beta) ordet alfabet kommer. Emedan mn- 
nden börjar med F, U, Th, A, B, K, begagnar man ocksä någon gäng det pä liknande 
sitt som >alfabet> bildade ordet >fothark> i stället för benämningen runrad. 

** Sedermera har man fnnnit samma mnrad, endast med fä förändringar, inristad dels 
pä ett präktigt spänne af förgylldt silfver, upptaget ur en graf vid Chamay i Bourgogne, 
östra Frankrike, dels pä en kort, eneggad svärdsklinga, af järn, upptagen ur Tems- 
flodens bädd Tid London. Därjämte äterflnnes denna runrad, närmast lik den pä tems- 
BTärdet, äfven i flera handskrifter frän en senare tid, 9:e till ll:e ärhundradet, hvilka 
iro anträffade pä flera ställen i och utom England men som alla ursprungligen för- 
skrifva sig frän detta land. Den märkligaste af dem är en, i hvilken en gammal f om- 
engelsk runsäng läses, som innehäller icke blott runorna, deras namn och betydelse utan 
ifren en förklaring öfver dessa namn. 


176 


JÄRNÅLDERN. 


stam efter den form af den romerska skriften, som denna hade hos det 
keltiska folk, genom h vilket germanerna lärde känna den. 

I de flesta fall, där runorna i formen skilja sig från de romerska 
bokstäfverna, kan denna olikhet förklaras däraf, att runorna ursprung- 
ligen voro afsedda att inristas i trä och att man därför måste undvika 
alla  vågräta  streck,  emedan  dessa, såsom sammanfallande med träets 

ådror, lätt blifva otyd- 
liga; äfven de båg- 
böjda strecken kunna 
endast med svårighet 
framställas i trä. De 
äldsta runorna bestå 
också nästan endast 
af lodräta och sneda 
räta streck. 

Vid upptagandet 
af det främmande 
alfabetet visade emel- 
lertid germanerna en 
märkvärdig själfstän- 
dighet därigenom, att 
de gåf vo runorna nya, 
från dem å de öfriga 
folkens bokstäfver af- 
vikande namn samt 
därigenom att de ord- 
nade dem på ett all- 
deles nytt sätt. Alla 
de semitiska, grekiska 
och italienska alfa- 
beten börja nämligen 
med A, B och så 
vidare; men runraden 
börjar med F, U, Th, 
A, R, K.  H varför 


195.  Runsten i Hagby socken, Uppland; 
förr vid Möjelrro i samma socken.* 


germanerna  gåfvo  sina  bokstäfver denna ordning, har man ännu icke 
kunnat  på  ett tillfredsställande sätt förklara. 

En annan egendomlig nyhet är, att germanerna delade sin runrad 
i tre grupper, hvar och en innehållande åtta runor; dessa tre grupper, 
sedermera benämda ätter, äro utmärkta redan på vadstenabrakteaten.** 


* Inskriften  är:   Ana  Hahaisla  x  Ini|r|  Fravaradar,  som  betyder:  >Öfver 
Hahaisl In [och] Fravarad [reste stenen] >. 

♦♦ Indelningen i 3 gånger 8 användes af germanerna äfven i andra fall, säsom t. ex. 
i deras viktsystem, där marken var delad i 8 ören och öret i 8 öringar. Huruvida denna 
indelning af viktenheten fanns redan på den tid runraden bildades, torde emellertid icke 
ännu kunna bevisas. 


DE  ÄLDSTA  RUNORNA.  —  SPRAkET  UNDER DEN ÄLDRE  JÄRNÅLDERN.   177 


Äfven i ett annat afseende afviker runskriften från den vanliga 
grekiska och latinska skriften. Den senare går, liksom den nu bruk- 
liga, från vänster till böger, men de äldre runorna hafva ofta, i likhet 
med etruskernas och några andra italienska folks inskrifter, riktningen 
från höger till vänster (fig. 195). Riktningen från vänster till höger 
begagnades dock äfven i runskriften (fig. 196) och blef snart den van- 
liga.   Stundom  finner  man  i 


j^^"^^- 


samma inskrift båda dessa rikt- 
ningar, så att den ena raden 
går från höger till vänster och 
nästa rad från vänster till höger 
(eller ock tvärtom). 

Inskrifter med dessa »äldre» 
runor äro, såsom redan antydts, 
kända från fiera ställen i Nor- 
den och andra af germaner nu 
eller fordom bebodda länder. 

De äldsta, hvilkas ålder 
kunnat bestämmas, äro de, som 
läsas å några i de förut om- 
talade danska torfmossarna vid 
Thorsbjerg m. fl. anträfi^ade forn- 
saker: en sköldbuckla, beslag 
till svärdslidor, pilar, en hyfvel, 
en kam och ett spänne, hvilka 
tillhöra det 3:e och 4:e århund- 
radet efter Kristus. Runor äro 
äfven inristade på andra i Dan- 
mark hittade lösa fornsaker 
från den äldre järnåldern. 

I olika delar af Sverige 
och Norge har man anträffat 
åtskilliga bautastenar med in- 
skrifter af äldre runor. 

En af de svenska stenarna, 
som står vid Skåäng i Vagnhärads socken, Södermanland (fig. 196), 
är märklig därför, att man, flera hundra år efter det att den ur- 
sprungliga inskriften ristades, användt stenen ånyo och då inhuggit 
en ny inskrift med »yngre» runor. Slutorden i den senare inskriften 
>Gud hjälpe själen hans» visa, att den tillhör tiden efter kristendomens 
predikande i landet. 

* Den äldre inskriften (i en rad längs stenens midt) lyder: Ha ringa leugar, och 
den yngre (i slingan ntmed stenens kant): Skanmals ank Olauf than lita kiara 
merki thansi eftir Suain fathnr sin. Kuth hialbi salu hans, eller >Skanma]s och 
Olauf (kyinnonamn) de läto göra dessa minnesmärken efter Sven, sin fader. Gud hjälpe 
själen han8.> 

12 


Sveriges historia.   I. 


196.  Runsten vid Skåäng i Södermanland* 


178 JÄRNÅLDERN. 

Dessutom har man i Sverige funnit flera fornsaker, å hvilka in- 
skrifter med de äldre runorna läsas, nämligen ett präktigt spänne af 
förgylldt silfver från Etelhem på Gottland, en amulett af ben från Lind- 
holms mosse i Skåne (fig. 197) samt den förut omtalade vadstenabrak- 
teaten och många andra guldbrakteater från olika delar af södra Sverige. 

I England äro också inskrifter med de nu ifrågavarande runorna 
ganska allmänna. 

Visserligen har ännu i senaste tid den åsikten uttalats, att runorna 
aldrig skulle hafva varit i bruk hos andra folk än nordboarne och de 
till England från Nordens grannland i söder öfverflyttade angelsaxarne. 
Denna åsikt är emellertid oriktig. Runorna hafva varit en gemensam 
egendom för de germanska folken, eller åtminstone för flera af dem. 

Detta bevisas däraf, att man verkligen har funnit flera runin- 
skrifter både i Frankrike, Tyskland, västra Ryssland och Valakiet, 
äfvensom däraf att dessa inskrifter äro ristade på föremål, hvilka hvar- 
ken äro af skandinaviska eller engelska typer utan af former, som äro 
inhemska uti de ifrågavarande, af germanska folk då bebodda trakterna. 


197.  Amulett af ben.  Skåne.  ■• 6. 

Sydgermanernas runkunnighet bevisas ytterligare däraf, att sam- 
tida författare uttryckligen omtala runornas bruk äfven hos de ger- 
manska folk, som icke bodde i Skandinavien eller England. Det märk- 
ligaste af dessa vittnesbörd lämnar Venantius Fortunatus, som var 
född i norra Italien och uppfostrad i Ravenna men senare uppehöll sig 
på många olika ställen i Tyskland och Frankrike, till dess han i slu- 
tet af 500-talet blef biskop i Poitiers i sistnämnda land. Bland hans 
latinska dikter finnes också ett bref till en vän, hvari han uppmanar 
denne att svara antingen på latin eller på något annat språk; om han 
icke ville skrifva latin, kunde han ju t. ex. skrifva med »barbariska 
runor» på trätaflor eller på en slät trästaf. Med »barbariskt» menas 
tydligen detsamma som germansk, i motsats till romersk. Äfven i 
Norden ristade man runor allmänt på taflor och stafvar af trä, såsom 
vi af det följande få se. 

Hos de germanska folk, som bodde på Europas fastland, utträngdes 
emellertid runomas bruk snart af Ulfilas gotiska alfabet och af det 
romerska. Germanerna i England och Skandinavien behöllo däremot 
runorna länge, och i synnerhet inom sistnämnda land voro förhållandena 
särdeles  gynnsamma  för runskriftens fortlefvande.  Först efter många 


DE ÄLDSTA  RUNORNA.  —  SPRÅKET UNDER DEN  ÄLDRE  JÄRNÄLDERN.   179 

århundradens förlopp började den här utträngas af det med kristen- 
domen sig utbredande latinska alfabetet, och ännu långt efter den kristna 
lärans seger fortlefde den i folkets sinne djupt rotade kännedomen om 
runornas bruk och betydelse. 

Den omständigheten, att inskrifter med de äldre runorna finnas både 
på de öfver aflidna anhöriga resta minnesstenarna och på så många till 
det dagliga lifvet hörande föremål, synes antyda, att kännedomen om 
runorna icke varit inskränkt till ett fåtal utan ganska allmänt spridd 
bland folket. 

Ehuru dessa inskrifter icke innehålla några underrättelser om histo- 
riskt viktiga personer eller händelser, äro de dock af den allra största 
betydelse för kunskapen icke endast om flera i kulturhistoriskt afseende 
märkliga förhållanden utan i synnerhet om språket. De äro våra 
äldsta skriftliga urkunder, mer än åtta hundra år äldre än de äldsta 
svenska på pergament skrifna handlingar, som nu finnas i behåll.* 
De visa, att språket i Sverige under den äldre järnåldern var germanskt; 
men de visa äfven, att det språk, som talades i Norden under den 
förra hälften af det första årtusendet efter Kristus, mycket likYiade 
det som goterna vid Donau talade vid samma tid. Sistnämnda språk 
är, såsom bekant, hufvudsakligen kändt genom den bibelöfversättning, 
som den gotiske biskopen Ulfila mot slutet af det fjärde århundradet 
utförde och af hvilken betydliga delar (i en afskrift från tiden omkring 
år 5()0) bevarats till vår tid i den praktfulla, under namnet >Codex 
argenteus» vidtberömda handskrift, som genom Magnus Gabriel de la 
Gardies frikostighet nu är Uppsala universitetsbiblioteks förnämsta 
prydnad. 

Likheten mellan det språk, som nordboarne vid nu ifrågavarande 
tid talade, och det samtida gotiska språket är emellertid icke fullkom- 
lig. Trots kortheten af de äldsta i Norden funna runinskrifterna kan 
man i flera viktiga fall uppvisa en icke oväsentlig olikhet mellan dessa 
inskrifters språk och det gotiska. En af de förnämsta spräkkännarne 
i vårt land har till och med sagt, att på den tid, med hvilken vi nu 
sysselsätta oss, »olikheten mellan de gotiska och nordiska språken är 
vida mer i ögonen fallande än likheten». 

Runinskrifterna gifva oss visserligen de äldsta direkta upplysnin- 
garna om språket här i Norden, men man har på ett indirekt sätt 
fått någon kännedom om våra förföders språk under en ännu äldre tid. 
Uti lapskan och finskan träffas nämligen många ord, som lapparne i 
Sverige och Norge lånat från sina svenska och norska grannar samt 
finnarne i Finland och angränsande trakter från de redan mycket tidigt 
öster om Östersjön bosatta svenskarne och från andra germaner.  Dessa 

* Den äldsta i Sverige skrifna urknnd, som nu linnes i behåll, är frän 1160-talet: den 
ir dock skrifven pä latin. De äldsta pä svenska skrifna handlingar vi na äga äro några 
landskapslagar frän 1200-talet. 


180 JÄRNÅLDERN. 

lånord visa märkvärdigt nog ännu i dag genom vissa otvetydiga drag, 
att de upptagits af lapparne och finnarne under en mycket aflägsen 
forntid, under en period då de nordiska språken voro ännu mera ålder- 
domliga än på de äldsta runinskrifternas tid. Ifrågavarande lån 
måste således hafva gjorts redan omkring vår tideräknings början, tro- 
ligen ännu tidigare. 

Såvidt vi kunna se, var det språk, som under den förra hälften 
af det första årtusendet efter Kr. f. talades i Sverige, nästan alldeles 
detsamma som de andra skandinaviska folkens språk vid samma tid. 
Ännu många hundra år senare, under vikingatiden, var ju också skill- 
naden mellan svenskan och de andra nordiska språken mycket obe- 
tydlig. 

Det svenska språket under förstnämnda tid var däremot mycket 
olika språket i Sverige under vikingatiden och naturligtvis ännu mer 
olikt den nuvarande svenskan. 

Såsom prof på de äldsta svenska runinskrifternas språk, utom det 
sid. 176 gifna, anföres här inskriften på en sten vid Järsberg i Var- 
nums socken, sydöstra Värmland. På denna sten läses: Ubar Hite 
Harabanar wit iah ek Erilar runor waritu, som i ordagrann 
omskrifning skulle på vår tids svenska lyda: öfver Hit. Rafn vi 
två och jag Jarl runor skrefvo*, eller »Stenen är rest öfver Hit. 
Vi två, Rafn och jag Jarl, skrefvo runorna». 

En plötsligt uppträdande förändring i grafskicket och åtskilliga 
förhållanden, för h vilka jag ej här kan göra redo, tala för att större 
eller mindre flockar, som utan tvifvel i likhet med Nordens gamla be- 
folkning var af germansk härkomst, inflyttat till Skandinavien och 
att denna inflyttning börjat omkring två hundra år efter Kr. f.** Tro- 
ligen hafva dessa nykomlingar, hvilka efter allt att döma förr haft sitt 
hem i trakterna kring nedre Donau och vid Svarta hafvet, fört med sig 
hit icke endast många af de romerska arbeten, som hittats i vår jord, 
utan äfven kännedomen om skrifkonsten, om runorna. Man har sanno- 
likt med skäl antagit, att de förut omnämnda stora mossfynden på 
Fy en och på Jyllands östra kust just kunde vara minnen från våld- 
samma försök, som denna nya stam gjort att få fast fot i dessa delar 
af det nuvarande Danmark. 

* Det engelska >write> har bibehållit den begynnelsebokstaf, hvarmed ordet, såsom 
vi af denna och andra inskrifter se, fordom började äfven i Sverige. 

*♦ En närmare redogörelse för dessa förhållanden lämnas i B. Salins Altgermanische 
Ornament i k. 


III. 

FOLKVANDRINGSTIDEN. 

(Från omkring år 400 till omkring är 800.) 


1. 

Förbindelse med det bysantinska riket. — Guldrikedom. 

I många mansåldrar hade talrika skaror af germanska krigare 
tjänat i de romerska härarna, och i många mansåldrar hade de olika 
germanska folken genom handel och på flerfaldiga andra sätt kommit 
i beröring med rom a me. 

Den närmare bekantskap germanerna sålunda gjort med den romer- 
ska världen och med all den härlighet det romerska riket hade att 
bjuda på lockade dem så mycket starkare till anfall på detta rike, 
som de lärt sig inse svagheten hos det folk, hvilket lejde talrika ska- 
ror af »barbarer* till sitt försvar mot de andra barbarerna. 

Redan vid midten af det tredje århundradet tvungos romarne af 
de framträngande germanerna att öfvergifva en del af sina besittningar 
på den högra Rhenstranden, och omkring år 400 började de stora folk- 
vandringar, som inom kort gåfvo Europas politiska karta ett nytt 
utseende. 

Mot slutet af det fjärde århundradet trängde de germanska folk, 
som bott i länderna norr om Svarta hafvet och vid nedre Donau, fram 
ej blott öfver Balkanhalfön och Italien utan äfven mot väster. Många 
år af det nya seklet hade ej gått till ända, innan Rom fallit för Alariks 
västgöter och talrika skaror af germaner satt öfver Rhen, h varefter 
de snart togo det rika Gallien i besittning. Samtidigt blef en stor 
del af det keltiska Britannien, som romarne ej längre mäktade för- 
svara, eröfradt af de från trakterna kring nedre Elbe kommande 
angelsaxame. 

Af de germanska stammarna var det således ej blott de sydliga 
utan  äfven de nordliga,  som  deltogo i folkvandringarna.   Den nyaste 


182 JÄRNÅLDERN. 

forskningen har ock gifvit oss märkliga upplysningar ora att de ger- 
maner, som bott i länderna vid södra Östersjön och kring nedre Elbe, 
vandrat åt sydväst, tiU Ehenträkterna, likaväl som till de Brittiska 
öarna. 

Att förbindelsen mellan de länder, hvilka såsom de skandinaviska 
fortfarande innehades af germanska stammar, och dem, som nyligen 
blifvit germanska, skulle vara liflig, ligger i sakens natur. Söderns 
historieskrifvare omtala också den samfördsel, som vid denna tid ägde 
rum mellan goterna i söder och nordens goter. Så förtälj es det, att 
östgoternas konung Teodorik, Italiens eröfrare, underhöll en liflig 
och vänlig gemenskap med våra länder. Italiename prydde sig med 
pälsverk från Sverige, och en konung öfver ett af Skandinaviens folk, 
hvilken frivilligt eller tvungen lämnat sitt land, fann en gästfri till- 
flyktsort i Ravenna, Teodoriks hufvudstad. 

Prokopius, som lefde på 500-talet och en längre tid vistades vid 
kejsar Justinianus' hof, berättar om en gotisk invandring, som kort förut 
hade försiggått till våra bygder. Om ock denna invandring möj- 
ligen varit af mindre betydenhet, bör man dock fästa mycken vikt vid 
berättelsen därom, såsom meddelad af en nästan samtidig författare, 
hvars trovärdighet man ej har skäl att betvifla. Då Prokopius såsom 
sekreterare åtföljt den bysantinske fllltherren Belisarius under dennes 
fälttåg mot de gotiska folken, hade han nämligen godt tillfälle att 
komma i beröring med dem och erhålla så tillförlitliga underrättelser 
om dem och deras grannar, som då stodo till buds. 

Om herulerna, ett med goterna besläktadt folk, berättar sålunda 
Prokopius, att de under kejsar Anastasius I:s tid (491 — 518) bodde ofvan 
Donau. De voro ännu icke kristna utan dyrkade många gudar, åt 
hvilka de äfven offrade människor. Med sina grannar, longobarderna, 
kommo de i krig och blefvo slagna samt tvungna att öfvergifva sina 
hem. Först togo de sin tillflykt till gepiderna, som bodde mellan 
Donau och Dnjestr; men äfven af dem blefvo herulerna efter någon 
tid fördrifna. En del flydde då öfver Donau och fick af den östromer- 
ske kejsaren tillåtelse att nedsätta sig uti Illyrien. Men de öfriga tå- 
gade mot norr under anförande af höfdingar, som voro af kungligt 
blod, drogo genom de slaviska folkens länder, genomvandrade sedan 
stora ödemarker och kommo slutligen till varnerna, ett folk som bodde 
vid norra oceanen (Östersjön), troligen i det nuvarande Mecklenburg. 
Därifrån fortsatte herulerna, utan att något fientligt vederfors dem, 
sitt tåg genom danernas länder, begåfvo sig från dessa tiU sjöss och 
anlände så till Tule (Skandinaviska halfön), hvarest de satte sig ned. 
Bland Tules folk fanns en talrik stam vid namn ga u tar (götar). 
Bredvid dem togo de nykomna herulerna sig boningsplatser. 

Någon tid därefter tilldrog sig, berättar Prokopius vidare, att de 
heruler, som af kejsaren fått bostäder i Illyrien, slogo ihjäl sin konung 
Ökon  och  beslöto  att  i hans ställe hämta sig någon af kunglig börd 


FÖRBINDELSE  MED DET BYSANTINSKA RIKET.  — GULDRIKEDOM. 183 

från Tule, hvarför några af deras förnämsta män ditsändes. Dessa 
kommo till Tule, funno där många af kunglig släkt, utvalde den, som 
mest behagade dem, och begåfvo sig med honom tillbaka. Han dog 
under vägen. Då återvände de till Tule, valde en annan, som nu åt- 
följdes af sin broder och 200 unga män af de i Tule boende herulema. 
Emellertid hade herulerna i lUyrien eftersinnat, att de handlat oklokt, 
då de utan kejsar Justinianus' (527 — 565) tillåtelse skickat till Tule att 
därifrån hämta sig en konung. De sände därför till kejsaren och ut- 
bådo sig af honom en regent, hvilken honom bäst syntes. Han utsåg 
därtill en man vid namn Suartuas, som var af herulisk släkt men som 
länge hade uppehållit sig i Konstantinopel. Honom mottogo de med 
glädje. Få dagar därefter kom dock budskap, att de, som bUfvit afsända 
till Tule, voro i annalkande. Suartuas drog ut med en hop af sitt folk 
i afsikt att nedgöra de ankoramande, men hans män gingo om natten 
öfver till dem, som kommo från Norden. Suartuas, öfvergif ven af alla, 
måste fly tiU Konstantinopel. 

Prokopius är den förste, som lämnar oss några närmare upplys- 
ningar om Skandinaviska halfbn och dess invånare. Tule var en 
mycket stor ö, säger han, så ansenlig, att den väl vore tio gånger så 
stor som Britannien, men var belägen på långt afstånd därifrån mot 
norden. En del af ön låg obebodd och öde; den bebodda delen var skiftad 
mellan tretton mycket talrika stammar, hvar och en under sin konung. 
Ehuru Prokopius, som säger sig hafva haft i sinnet och högeligen 
önskat att själf besöka den underbara ön, icke fått tillfälle att sätta 
denna önskan i verket, hade han dock talat med personer, som kommit 
därifrån. 

En förunderlig sak tilldrog sig på denna ö alla år. Vid sommar- 
solståndet gick nämligen solen pä fyrtio dygn aldrig ned utan syntes 
beständigt öfver horisonten; efter sex månader åter, då vintersol- 
ståndet inträffade, gick hon på lika många dygn aldrig upp, så att 
invånarne hela denna tid lefde i en beständig natt, beröfvade tillfället 
att vistas tillsammans och sköta dagens vanliga förrättningar. Proko- 
pius hade frågat de invånare från Tule, med hvilka han sammanträffat, 
huru de vid sådana tider räknade dygnen. De hade då berättat honom, 
att solen under den ständiga dagen ej lyste alltid från samma trakt 
af himmeln utan den ena tiden från öster, den andra från väster; och 
när hon efter fullbordad rund kring synkretsen återkom till det ställe, 
där de voro vana att se henne gå upp, då visste de, att ett dygn var 
förlidet. Under den mörka tiden, hvaruAder de likväl hade något ljus 
vissa stunder af dagen, räknades dygnen efter månens lopp; de plägade, 
sedan de lefvat fem och trettio dygn i mörker, efter gammalt bruk 
skicka upp på de högsta bergen spejare, hvilka, när de från bergs- 
topparna blefvo solen varse, gåtVo detta till känna för de nedanför bo- 
ende, hvarpå dessa glada, ehuru ännu befinnande sig i mörkret, gjorde 
gästabud till firande af solens återkomst, och detta var hos tuleborna 


184 jXrnJLldern. 

den största högtiden. — Vi igenkänna lätt häruti den vid mid vintern 
firade julen. 

InvåDarne i Tule hade seder, som icke voro mycket olika andra 
folks. De dyrkade många gudar och andar i himmeln, i luften, på 
jorden, i hafvet, äfven några som troddes bo i källor och floder; de 
hemburo dem flitigt alla slags oflFer. Det yppersta offret var männi- 
skan, den förste, som de i krig togo till fånga. Denne offrade de åt 
»Mars», som hos dem var den högste guden. Men de offrade sina krigs- 
fångar icke blott på det vanliga sättet, att de uppskuro strupen med 
en knif; de upphängde dem äfven i träd eller kastade dem på törn- 
taggar eller afhände dem lifvet på annat sätt. 

Samtidig med Prokopius var den förste författare af germansk 
härkomst, som talar om vårt land. Det är Jordanes eller Jornandes, 
till börden en göt, hvilken lefde vid midten af det sjätte århundradet. 
Ingen har i så hög grad som denne >Mäster Ardan» under hela medel- 
tiden utöfvat inflytande på föreställningen om vår äldsta historia. 
Han omtalar såväl svear och götar som finnar. 

Nu ifrågavarande period af Nordens historia skildras äfven i det 
gamla angelsaxiska kvädet om Beovulf, en f rände till geatemas 
konung Hygeläc (Hugleik) och slutligen själf konung äfver geaterna. 
Detta kväde, som synes vara författadt jämförelsevis kort tid efter 
de däri omtalade händelserna, berättar om många strider mellan sve- 
arne och geaterna. Huruvida de sistnämnda äro de i Sverige boende 
götarne eller de danska jutarne, är en fråga, om hvilken man ännu ej 
blifvit ense. Af svearnes konungasläkt, Skilfingarne, nämnas Öhthere 
och dennes son Eådgils, och att dessa äro den i det följande omtalade 
ynglingasagans Ottar samt hans son Adils, är uppenbart. Likaså 
synes det vara otvif v^elaktigt, att geatemas nyssnämnde konung Hy- 
geläc, om hvilken det förtäljes, att han stupade på ett krigståg till 
frisernas land, är den nordiske konung med samma — endast på ett 
föga afvikande sätt skrifna — namn, som på ett sjötåg till dessa 
trakter stupade omkring år 515, enligt en samtida frankisk historie- 
skrifvare. Svearnes båda nyss omtalade konungar skulle således, om, 
såsom man har anledning antaga, Beovulfskvädet hvilar på historisk 
grund, hafva lefvat på 500-talet. Att en enda konung redan vid denna 
tid skulle hafva samlat svearne under sitt välde, synes af hela fram- 
ställningen i kvädet. Riket eller landet kallas Sviörice (c uttalas som k), 
säkerligen första gången ordet Svearike förekommer i historien. 

De i Skandinavien boende lapparne omtalas visserligen måhända 
redan af Tacitus (jfr s. 57), men först hos Prokopius finna vi något 
mera utförliga underrättelser om dem. Bland Tules alla invånare voro, 
säger han, skridfinnarne de enda, som förde ett lif icke olikt djurens, 
ty de hvarken brukade kläder eller täckte sina fötter med skor eller 
närde  sig  af  de alster jorden frambringar; männen plöjde och sådde 


FÖRBINDELSE  MED DET BYSANTINSKA  RIKET.  —  GULDRIKEDOM. 185 

icke, och kvinnorna voro icke vana vid något arbete. Båda könen 
födde sig af jakt; de omätliga skogarna, här större än någonstädes, 
och de mycket höga bergen hyste ett outtömligt förråd af villebråd 
och djur, af hvilkas kött de lefde. De hade hvarken lin eller annat 
lämpligt för sömnad utan klädde sig i hudar, som de hopfäste med 
djursenor och kastade öfver kroppen. Kvinnorna gåfvo icke sina barn 
di; de hängde det nyfödda barnet, insvept i ett djurskinn, upp i ett 
träd, stucko djurmärg i dess mun och gingo sedan på jakt. 

Den longobardiske häfdatecknaren Paulus Wamefrid, hvilken lefde 
i senare hälften af det åttonde århundradet och talat med folk från 
den Skandinaviska »ön», meddelar öfver skridfinnarne en i hufvudsaken 
lika beskrifning. Han tillägger, att de hade sitt namn af ett ord, som 
i det barbariska språket betyder hoppa, »ty medelst en konst att 
hoppande springa med ett krokigt trä, böjdt som en båge, förfölja de 
vilddjuren». >Hos dem:^, berättar han vidare, »finnes ett djur, som gan- 
ska mycket liknar en hjort, och af hvars hud, så luden den var, jag 
sett en tröja, räckande till knäet, såsom skridfinnarne nyttja.» Om de 
trakter de bebodde säger han, att de ej ens om sommaren saknade snö. 
— Vi igenkänna lätt i denna Warnefrids beskrifning skidlöpningen, 
renen och fjällen. Både i äldre och nyare tid har nordbon begagnat 
uttrycket »skrida på skidor», ehuru ordet skrida eljest vanligen beteck- 
nar en långsammare rörelse. I afseende på benämningen skridfinnar 
på lappame torde vi dessutom böra ihågkomma, att lapparne både i 
äldre och nyare tid af norrmännen kallats finnar. Att detta folk 
fordom innehaft något sydligare delar af den Skandinaviska halfön än 
nu, hafva vi redan vid tal om minnena från stenåldern anmärkt (s. 5()). 


Ett besök i vårt nationalmuseum och en blick på de där förvarade 
guldsmyckena från midten af järnåldern äro tillräckliga att visa, 
hvilken förvånande rikedom på guld måste hafva funnits här i Sverige 
för fjorton hundra år sedan. Guldringar af ett par skålpunds vikt 
äro flera gånger hittade, och ej sällan påträffas vid arbete i jorden ett 
större antal guldsmycken från denna tid, stundom uppgående till en 
betydlig vikt och af ett äfven för nutida förhållanden ansenligt värde. 

Den största guldskatt man känner från Sverige och en af de 
största, som någonsin blifvit upptäckta i hela Europa, är en som år 
1774 anträffades å ägorna till Tureholm, nära Trosa, i Södermanland. 
Af de närmare omständigheterna vid fyndet känna vi för öfrigt nu- 
mera endast, att man 30 cm. djupt hittade Ȍtskilliga guldringar, 
större och mindre, några helt smala och släta, andra åter tjocka och 
krusade; dessutom några guldsirater, som förmodligen suttit på svärd, 
samt smälta stycken.   Fyndet i sin helhet vägde 29 skålpund betsmans- 


186 


JÄRNÅLDERN. 


vikt», det vill säga nära 12,5 kilogram. Af detta kostbara fynd, hvars 
metallvärde nu skulle uppgå till omkring 30,000 kronor,* bl ef emeller- 
tid endast en tiondedel räddad genom inlösen för statens räkning; allt 
det öfriga smältes ned. Den del af fyndet, som inlöstes och som ännu 
förvaras i Statens historiska museum, består af en stor halsring samt 

fyra guldbeslag till ett svärdfäste 
och till två svärdslidor (fig. 198), 
hvilka beslag äro prydda med fili- 
gransirater. Halsringen väger helt 
nära 1 kilogram och är af ovanligt 
fint guld (nära 98 procents halt). 

Flera andra massiva halsringar 
af guld från denna tid äro funna 
i Sverige. En af dem, hvilken icke 
kan öppnas, är af bildad (fig. 199). 

De  praktfullaste  guldsmycken 
från  hela  hednatiden,  som  hittills 
blifvit funna i Norden, äro emeller- 
tid tre i Statens historiska museum 
förvarade  stora  breda halsringar af guld från det femte århundradet, 
hvilka  hvar  för  sig  väga  mellan  600  och  800  gram  och  bestå  af 
flera — tre,  fem  eller  sju — öfver hvarandra liggande rör,  betäckta 


198.   Giildheslag till mynningen af en 
svärdslida.  Södermanland.   V i. 


199.  Halsring af guld.  Västergötland.   Va. 

med de finaste filigransirater och andra pålagda prydnader (fig. 201); 
baktill finnes en ledgång, och framtill sammanhålles ringen därigenom, 
att rörens ändar trädas in i hvarandra. Två af dessa kostbara hals- 
smycken äro funna på olika ställen i Västergötland, det ena på slutt- 
ningen af Alleberg, nära Falköping, det andra endast två och en 
half  mil  därifrån,  nära  Möne  kyrka.   Det  tredje smycket (fig. 200) 


* Att i vår tids mynt angifva, huru mycket denna skatt var värd då den nedlades. 
är naturligtvis omöjligt. Vi veta endast, att guldets värde för föga mer än feta hundra 
år sedan, på 1300-talet, var minst tio gånger så stort som nu; troligen var det än högre 
under det femte århundradet. 


FÖRBINDELSE  MED DET  BYSANTINSKA  RIKET.  —  GULDRIKEDOM. 


187 


hittades  i  Torslunda  socken på Öland, invid Färjestaden, öfverfarts- 
orten till fastlandet. 

Dessa tre redan genom sin guldmassa och sitt utomordentligt fina 
arbete ytterst dyrbara smycken få ett ännu högre värde för oss däri- 
genom, att de äro de enda, som nu äro kända. Då antalet ej är mer 
än tre, kan visserligen denna omständighet icke i och för sig anses 
tillräcklig för att stödja det antagandet, att dessa halsringar äro sven- 


^li-l 


200.  Halssmycke af guld.  Öland. 


i^^i^f!* 


ÅkIL. 


• :0m wm^__ 


^ka arbeten. Men det finnes andra förhållanden, som höja det öfver 
allt tvifvel, att vi i dessa praktstycken hafva alster af svensk konst- 
färdighet från en tid, som ligger ett och ett hälft årtusende bakom vår. 

Således hade icke 
blott rikedomen och 
praktlystnaden utan 
äfvenguldsmedskons- 
ten hos våra förfäder 
redan vid midten af 
det första kristna år- 
tusendet nått en höjd, 
som vi ej förrän under 
de senaste åren kun- 
nat föreställa oss. 

Emedan inhemskt 
prägladt mynt ännu 
icke fanns i Sverige, 
använde man vid 
denna tid guld efter vikt; först i en något senare tid synes silfret 
hafva kommit så allmänt i rörelsen, att det börjat användas som 
värdemätare. Man finner också ofta i jorden hos oss större och 
smärre, släta, i spiral lagda ringar af guld från nu ifrågavarande 
tid. Att dessa spiralringar (fig. 202) verkligen varit använda som 
betalningsmedel, framgår både däraf, att de flesta antingen äro för 
små eller för stora för att kunna bäras som fingerringar eller arm- 
ringar,  och  däraf,  att  de ej  sällan äro afhuggna i ena ändan eller i 


201.  Del af ett sådant halssmycke som fig. 200, med 
ledgången.   Västergötland.   *;i. 


188 


JÄRNÅLDERN. 


bägge; stundom hade man i den afrundade ändan anbragt en liten 
skålformig fördjupning för att utmärka, att denna ända ännu ^ar orörd. 
Vi inse utan svårighet, att man ej gärna kunde hafva gifvit det 
till betalningsmedel afsedda guldet en lämpligare form än spiralringens. 
Därigenom att metallen var utdragen i en jämförelsevis smal ten, var 
det lätt att hugga af så mycket eller så litet, som erfordrades; och 
därigenom att den långa smala tenen var hopböjd i 
spiralform, kunde den medföras utan olägenhet och utan 
att kräfva mycket rum. Af samma skäl är ännu i dag 
det för penningmarknaden afsedda omyntade guldet ofta 
arbetadt till spiralringar. 

De medaljliknande smycken af guld från folk- 
vandringstiden, de så kallade guldbrakteaterna (fig. 
204), hvilka ofta hittas i Sverige och hvilka så godt 
som alla äro gjorda här i landet, böra betraktas såsom prydnader 
eller amuletter.* Det finnes nämligen ingen anledning att anse dem 
för motstycken till vår tids belöningsmedaljer eller ordnar. Stundom 
hittas flera på samma ställe, jämte pärlor af guld eller glas, hvilket 
allt  tydligen  varit  uppträdt  på  en snodd och buret om halsen; pär 


202.  Spiralring 

af guld, afhug- 

gen i ena ändan. 

Öland.  V». 


203.  Barbarisk eftcrbildning af en romersk guldmedaljong från 4:e århundradet. 

Bohuslän.   Vi. 

lorna hafva suttit mellan brakteatenia för att hindra dem att falla 
tillsammans. Bruket att bära sådana smycken, hvilket åtminstone 
i vissa delar af landet (t. ex. på Gottland) bibehöll sig ända in i 
medeltiden, har tydligen uppstått därigenom, att man här i Norden 
plägade som prydnader bära de romerska guldmynten, hvilka också 
ofta hittas antingen genomborrade eller försedda med en sådan ögla 
som brakteaternas. I stället för de i Rom präglade mynten gjorde man 
sig  själf  liknande  smycken,  hvilka i början mer eller mindre troget 


* Namnet brakteat är i senare tid bildadt af ett latinskt ord bractea, som be- 
tyder en tnnn plåt. Huru dessa smycken benämndes pä den tid de voro i bruk, det känna 
vi ej — Dessa guldbrakteater böra ej förväxlas med de tunna, ensidigt präglade si If ver- 
mynt frän medeltiden, hvilka äfven pläga kallas brakteater. 


FÖRBINDELSE  MED  DET  BYSANTINSKA  RIKET.  —  GULDRIKEDOM. 189 

bildades efter de romerska mönstren. Så finner man stundom i vår 
jord brakteatliknande hängsmycken (fig. 203), hvilka tydligen äro 
gjorda af något »barbariskt» folk i Norden eller på fastlandet, i det 
man sökt efterbilda de romerska mynten eller guldmedaljongerna från 
fjärde århundradet. Kejsarens bröstbild och figurerna på frånsidan 
äro jämförelsevis lyckade; men omskriften med de romerska bokstäfverna, 
hvilka den germanske stämpelsnidaren icke, förstod, är i de flesta fall 
ersatt med tecken, som helt och hållet sakna h varje betydelse. 

De bilder, som ses å brakteaterna, hade säkerligen en af dåtidens 
nordbor välkänd betydelse, ehuru denna numera är omöjlig att i alla 
enskildheter bestämma, i synnerhet som inskrif- 
terna icke synas gifva någon upplysning om dem. 
På goda grunder har man emellertid trott sig på 
några af dessa smycken igenkänna Odin, hans häst 
•och hans korpar, samt på andra Tor och en af hans 
bockar. Att många brakteaters bilder haft en helig 
betydelse bestyrkes för öfrigt däraf, att vi så ofta 
å dem återfinna hakkorset (fig. 205) och andra heliga 
tecken. 

Vi hafva sett, att guldbrakteaterna uppkommit    204.  Guldbrakteat 

genom  efterbildningar  af romerska mynt och me-    funnen nära Vat]- 

daljonger.   Småningom utbyttes de förvirrade  och stena.  ^U. 

obegripliga  efterhärmningarna  af  romerska  bok- 

«täfver mot inskrifter med de inhemska runorna.  Dessa runinskrifter äro 

naturligtvis i allmänhet ganska korta.   En af de längsta finnes a den 

ofvan (s. 175) omtalade vadstenabrakteaten, som bland annat innehåller 

hela den äldre runraden (fig. 204). Någon gång kunna väl dessa 

inskrifter tydas, men i de flesta fall synas brakteaternas in- 

.skrifter icke innehålla riktigt skrifna ord af runristarens språk. 

Guldbrakteaterna  äro märkliga bland annat därför, att 

205   Hak- 
vi i dem bafva bevis för att konsten att skära stampar och  ,  '   « 

,  ,, 11, .  01    . 1     10    .   /. kors j)a en 

prägla  metaller  var  känd här 1  bvenge  redan  långt löre svenskgnld- 

hednatidens slut. Midten på brakteaterna är nämligen oftast brakteat. 
präglad, och ej sällan finner man, stundom på vidt från 
hvarandra skilda ställen, guldbrakteater, som tydligen äro slagna med 
-en stamp. Nästan alltid äro brakteaterna ensidigt präglade, det vill 
säga, de hafva bilder endast på en sida, den som syntes då smycket 
bars, under det att den andra sidan är slät med undantag af de mer 
•eller mindre tydliga fördjupningar, som motsvara framsidans upphöjda 
bilder. Rundt omkring dessa figurer ses på framsidan ofta fina, med 
•en flyttbar stämpel inslagna sirater. 

Källan till den galdrikedom, hvilken vid denna tid så plötsligt 
visar sig här i Norden, är troligen i främsta rummet det byte germa- 
nerna gjorde under sina segerrika krig med det allt svagare vordna 
romarriket,  hvarigenom  de  förra  bemäktigade sig en stor del af det 


190 


JÄRNÅLDERN. 


Romerskt guldmynt {solidus). 
Öland.   Vi. 


guld, som under århundradenas lopp samlat sig inom det senare. Sär- 
skildt böra vi härvid tänka på den skatt i guld, som, enligt hvad 
historien har att förtälja, flera kejsare i Konstantinopel just vid denna 
tid blefvo, då de ej på annat sätt kunde skydda sina gränsområden 
för fiendernas härjningar, tvungna att betala till goterna vid Donau 
och till hunnerna, under hvilka goterna kämpade mot det östromerska 
riket. 

Redan Teodosius den store skall hafva gifvit goterna så kallade 
subsidier,  och  vid  freden  mellan  hunnerna  och  Teodosius II år 447 

måste kejsaren medgifva, att de årliga 
subsidierna  ökades  från 700 till 2,100 
marker  guld.  Då kejsar Leo I (457 — 
474)  ej  mer  ville  lämna  goterna det 
vanliga årsbeloppet, härjade de Illyrien 
och tilltvungo sig en årlig skatt, som 
skulle erläggas i guld. Leos efterträdare 
Zeno måste betala ofantliga summor till 
Teodorik, östgoternas berömde konung, 
för att försäkra sig om hans bistånd.  Just dessa tre kejsarnamn, Teo- 
dosius, Leo och Zeno, möta oss ofta på de i Sverige funna guldmynten. 
Sedan  det  bysantinska  guldet  kommit i goternas händer, spreds 
det  snart  till  de med dem närbesläktade folken vid Östersjön.  Med 

tillhjälp af fynden pä Europas fastland 
kunna vi också lätt spåra de vägar, på 
hvilka de från Konstantinopel erhållna 
guldskatterna letade sig fram till Öster- 
sjön. Dessa vägar följde nu, såsom i 
denarernas tid (se s. 139), de stora flo- 
dernas, i synnerhet Weichsels, dalar ge- 
nom det nuvarande östra Tyskland och 
Polen. Att den vanliga handelsvägen 
mellan sydöstra Europa och Skandinavien följde Weichsels lopp, visas 
äfven däraf, att Jordanes i det sjätte århundradet omtalar »ön Scanzia^ 
det vill säga Skåne eller Sverige, såsom liggande midt för mynningen 
af nämnda flod. 

Den omständigheten, att de hos oss funna guldmynten ofta icke 
visa några spår af nötning och långvarigt bruk, synes antyda, att de 
ej varit länge på vägen. Härvid förtjänar det också anmärkas, att 
man i jorden hos oss funnit mynt äfven af sådana kejsare, som regerade 
endast mycket kort tid. Så har man vid olika tillfällen här i Norden 
hittat mynt af kejsar Leo II, hvilken föga mer än några månader 
innehade tronen. 

Det mesta af det guld, som vid denna tid kom hit — antingen 
det kom hit som prägladt mynt eller i annan form — , har visserligen 
blifvit omarbetadt till de präktiga smycken, om hvilka nyss var tal. 


207.  Barbarisk efterbildning af 
myntet fig. 206.  Sverige.   \ i. 


FÖRBINDELSE MED DET BYSANTINSKA RIKET. 


GULDRIKEDOM. 


191 


Men många mynt hafva dock i oförändradt skick återfunnits i Skandi- 
naviens jord. Här har man nämligen anträffat ett ganska stort antal 
bysantinska och västromerska gnidmynt, de flesta från det femte år- 
hundradet, i synnerhet från dess 
senare hälft; några äro från 
början af det sjätte århund- 
radet. Dessa mynt kallades af 
romarne »solidi» och hafva ge- 
nom sitt fina guld och däri- 
genom att de under århund- 
raden präglades med oförändrad 
vikt och halt spelat en mycken 
betydande roll i medeltidens 
finanshistoria.* Fig. 206 visar 
ett sådant guldmynt, funnet på 
Öland. Flera af de här funna 
guldmynten från denna tid äro 
emellertid »barbariska», troligen 
af germaner gjorda, efterbild- 
ningar af solidi; prägeln är 
dålig (fig. 207), men vikten och 
halten äro riktiga. 


Nu ifrågavarande period 
här i Sverige utmärker sig icke 
endast genom sin guldrikedom 
utan äfven genom den mängd 
andra vackra och dyrbara ar- 
beten, som den efterlämnat. 
Vapnen och smyckena från den- 
na tid täfla med hvarandra i 
prakt. 

Svärdens fästen äro rikt förgyllda (fig. 208), delvis af rent guld. 
Så är den tresidiga knapp, i hvilken fästet upptill slutar, ej sällan af guld 
och  dessutom  antingen  prydd med filigransirater (fig. 209) eller med 


208.   Öfrc delen af ett järnsvärd; fästet delvis 

af förgylld brons med filigransirater oeh inlagda 

granater.  Gottland.   ' s. 


* Omkring 500 i SkandinavieD fanna bysantinska (östromerska) och västromerska 
solidi frän ifrågavarande tid äro nn kända. Liksom de romerska denarerna frän de första 
århundradena efter Kr. föd. äro de allra flesta solidi funna på de för den tidens handel .så 
viktiga öarna Gottland, Öland och Bornholm: men under det att silfvermynten äro utan 
jämförelse mest talrika på Gottland, äro guldmynten talrikast pä Öland, där mer än en 
tredjedel af alla från hela Norden kända solidi äro funna. Anmärkningsvärdt är, att den 
åren 491—518 regerande kejsar Anastasius' mynt aldrig blifvit funna på Öland, under det att 
de däremot i stort antal hittats pä Gottland. — Ordet solidus, som i långa tider var nam- 
net på ett guldmynt af ofvannämnda slag, betecknar nn i sin italienska form sold o (det 
franska son) ett kopparmynt af några öres värde. 


192 


JÄRNÅLDERN. 


infattade granater, stundom med emalj. Och den runda knapp, som 
hade sin plats vid sidan af den tresidiga (fig. 208), var mången gång 
af massivt guld och följaktligen af betydlig vikt; en sådan, funnen 
nära Strängnäs, väger mer än ett hälft skålpund. Äfven beslagen på 
svärdslidan  äro  mycket  ofta  förgyllda eller af rent guld.  I senare 

fallet äro äfven dessa stundom 
prydda med filigran sirater (fig. 198). 
Många präktiga sköldbucklor 
från denna tid äro likaledes funna 
i Sverige (fig. 22G). Själfva bucklan 
är visserligen af järn, men den är 
ej sällan beklädd med förgylld 
brons, och de stora halfklotformiga 
hufvudena på de spikar, med hvilka 
bucklan var fäst vid skölden, äro 
ofta rikt förgyllda. Själfva skölden 
var, såsom mänga af bildningar visa 
(fig. 224), rund. 

Härtill kommer, att man ur de svenska grafvarna från tiden om- 
kring år ()0() upptagit praktfulla hjälmar (fig. 223), till hvilka mot- 
stycken ej  äro kända i de samtida fynden från andra länder.   Äfven 


209.  Svärdsknapp  af guld med filigran- 

sirater, sedd från sidan och uppifrån. 

Skäne.   Vi. 


210, 211.  Bronsplåtar med upphöjda bilder (för pressning af tunt bronsbleck). 

Öland.   Vi. 


dessa  hjälmar  äro  af järn,  betäckta med tunn brons, på hvilken ses 
pressade bilder. 

Att dessa hjälmar, liksom nästan alla andra vapen, äro svenska 
arbeten, framgår otvetydigt af deras stil. Man har också i Torslunda 
socken på Oland funnit fyra bronsplåtar, hvilka tydligen varit formar 
för att pressa sådana bilder som de på hjälmarna; två af dem ses fig. 
210 och 211. 


FÖRBINDELSE MED DET BYSANTINSKA  RIKET.  — GULDRIKEDOM. 


193 


^mtmmmmmL 


^:.,c<:>&<N^ 0\'y:< >S^, 


Äfven de för dåtidens nordiska kvinnor afsedda smyckena äro 
präktiga och dyrbara. Spännena (fig. 212 — 216), bland hvilka mer än 
ett öf verraskar genom sin storlek, voro ofta af förgylldt silfver eller för- 
gylld brons, någon gång af guld. Många prydas af inlagda granater; 
de delar, som äro af guld, äro stundom täckta med filigransirater. 
Om silfret ej är förgylldt, har det ej sällan inläggningar i niello. 

Det fig. 218 afbildade hängsmycket 
är tydligen infördt från främmande land. 
Särskild uppmärksamhet förtjäna ett par 
prydnader af glasfluss med skurna bilder 
(fig. 217). 

Konsten att göra filigransirater, hvil- 
ken vi af det föregående funnit vara känd 
här redan under det första århundradet 
efter Kristi födelse, har aldrig stått högre 
i Sverige än under denna period. Därom 
vittna sådana halssmycken som fig. 2öl 
och otaliga andra arbeten. Men härtill 
kommer nu en annan konst, som våra för- 
fäder vid denna tid lärde sig genom sina 
förbindelser med Södern och som lika- 
ledes under nu ifrågavarande århundraden 
stod mycket högt här. Det är konsten 
att pryda med små, väl slipade skifvor af 
granater, infattade mellan tunna väggar 
af guld.* Att de flesta på detta sätt 
prydda föremål, som anträff^ats i Sverige, 
äro förfördigade här i landet, bevisas där- 
af, att de äro af typer, som ej finnas 
annorstädes men som här allmänt före- 
komma. Om' vissa föremål kan man till 
och ra ed på detta sätt af gör a den frågan, i 
hvilken del af landet de äro förfärdigade. 
Sådana vackra spännen som det fig. 216 af- 
bildade äro nämligen gjorda på Gottland. 

Likaledes visa talrika fynd, att man 
här i Sverige förstod konsten att pryda 

ett arbete af silfver genom att fylla fördjupade linier med en svart 
massa af en blandning af svafvel och silfver eller någon annan metall, 
således den under namnet niello kända konst, som i våra dagar bland 
annat utöfvas i det ej långt från Moskva belägna Tula. 

Beundransvärd är också den skicklighet, med hvilken man under 
folkvandringstiden här i Sverige förstod att förgylla arbeten både af 


212.   Spänne  af förgylldt silfver, 

prydt med guld Jili gran och granater. 

Skåne.  » i. 


* På franska kallas detta verroteriecloisonnée. Förfaringssättet är huf vudsakligen 
deteamma som i det slags emalj, som benämnes émail cloisonné. 

Sveriges historia.   I. 13 


194 


JÄRNÅLDERN. 


silf ver och brouB. Många sådana föremål äga ännu i dag en bländande 
guldglans, ehuru de legat i jorden 1300 år. 

Inom den södra delen af det nordiska området utvecklades under 
denna period en ny ornamentstil, som hufvudsakligen använde djur- 
gestalter, vanligen formade på ett sådant sätt, att de i hög grad af- 
vika från naturen. Djurens lemmar äro mången gång slingrade om 
hvarandra på ett sätt, som gör det för en ovan betraktare svårt att 
urskilja de olika delarna. Några prof på denna stil, som från Norden 
fördes ut öfver mellersta Europa, ses fig. 226, 227. Anmärkningsvärdt 
är, att under det djurmotiv spela en så stor roll, växtmotiv så godt 
som aldrig kunna spåras. 

Framställningarna på hjälmarna och andra bilder gifva oss upp- 
lysning om såväl mannens som kvinnans dräkt under denna period. 


213.  Bronaspänne. 
Gottland.  ^'i. 


214.  Liten oval spännbuckla    215.  Bronsspänne, 
af brons.  Öland.   Vi- Gottland.   Vi. 


Mannen bar ofta (fig. 210 och 224) en med ärmar försedd rock, 
som räckte ungefär till knäna och hvars kanter såväl nedtill som fram- 
till voro brämade med skinn eller på annat sätt sirade. Rocken, som 
i likhet med nutidens kunde öppnas framtill, sammanhölls stundom med 
ett skärp om lifvet. På en del bilder ser det ut, som om man användt 
åtsittande byxor. 

En liten, vid Tuna i Uppland funnen mycket märklig bronsbild 
(fig. 219) visar, huru dåtidens kvinnor gingo klädda. Hon har lagt 
upp håret i en prydlig knut i nacken och sedan låtit det hänga ned 
utefter ryggen. På bröstet ses måhända ett halsband af glaspärlor. 
Öfver axlarna bär hon en schal; att denna hade en annan färg än den 
öfriga dräkten, angifves därigenom, att schalen å bilden är belagd med en 
blågrå metall, under det kjolen är förgylld. Den senare tyckes för 
öfrigt vara vid och lagd i många veck baktill, hvaremot den framtill är 
mera slät och prydd med tvenne broderade band, det understa anbragt 
å kjolens kant. 


GRAFVAR. 


195 


O 


5^ 


I 


2.  Grafvar. 

Grafskicket var under denna period ej öiVerallt detsamma. 1 
vissa trakter brändes den döde, och en hög uppkastades på den plats, 
där bålet stått. I andra trakter, äfven i sådana, som ligga i omedelbar 
närhet  af de förra, jordades den döde obränd, vanligen med hufvudet 


196 


JÄRNÅLDERX. 


åt norr; mångenstädes lades hans eller hennes lik — ty både män och 
kvinnor begrofvos på detta sätt — i en båt. Denna ställdes antingen 
uti en stor, på släta marken gräfd grop, som sedermera fylldes utan 
att täckas af någon hög, eller ock ställdes båten på jordytan, och en 
hög uppkastades däröfver. 


å 


217. Prydnad af glas- 
flu88 med skurna bil- 
der.  Gottland.  Vi- 


218.  Guldprydnad i form 
af en Örn. Skåne.   * i. 


219.  Kvinnobild. 
Uppland.  Vi. 


220.  Senromersk 
kamé. Gamla Upp- 
sala.  ^''l. 


De märkligaste grafvarna med brända ben från denna tid äro de, 
som upptäckts vid Gamla Uppsala. Här ligga på en sandås invid kyrkan 
flera smärre och tre mycket stora grafhögar, hvar och en af mer än 
65 meters diameter, de så kallade »kungshögarna» (fig. 221); denna be- 


221.   Grafhögar vid Gamla Uppsala. 


nämning bör nämligen föredragas framför de först i senare tid be- 
gagnade namnen Odins, Frös och Tors högar. De hafva en betydlig 
höjd, men nedre delen bildas af sandåsen, är således ej gjord af människo- 
hand. 

Den  östligaste  af  dessa  högar  (»Odins  hög»)  undersöktes  åren 
1846  och  1847  på  det  sätt, att man gräfde en horisontal, tunnellik- 


GRAFVAR. 


197 


nande gång från sidan till midten; gången 
kläddes med trä och hölls öppen några år, 
tills den började förfalla och måste fyllas. 
Högen består hufvudsakligen af sand, men 
midten är ett rundt stenröse, 15 m. i diam. 
En del af roset betäckte lämningarna efter 
bålet; liket hade nämligen bränts där. Midt 
på rosets botten fann man ett hårdt packadt 
lager (1,80 m. i diam.) af aska, kol och brända 
ben, hvamnder stod ett med brända ben fylldt, 
vanligt lerkärl, täckt med en tunn stenflisa 
och omgifvet af stora kullerstenar. I kärlet 
och i det stora benlagret låg det, som var kvar 
af de med den döde brända sakerna. 

Den västligaste högen (»Tors hög») under- 
söktes 1874 genom en stor, öppen inskärning 
från sidan. Till sitt inre var den i huf vudsak 
lik »Odinshögen», men stenröset var mindre, 
och benen voro icke förvarade i något lerkärl. 
Afven i detta fall hade liket blifvit brändt 
på det ställe, där högen sedan uppkastades. 
Den mellersta högen har ej i vår tid öppnats, 
emedan  detta lär hafva skett på 1600-talet. 

Ur graf varna i de två förstnämnda högarna 
upptogos lämningar af flera genom bålets hetta 
söndersmälta bronssmycken och af glaskärl, 
glaspärlor, kammar, spelbrickor och med djur- 
omament prydda arbeten af ben, en liten sen- 
romersk kamé (fig. 220), bitar af guldsmycken, 
som varit prydda med ovanligt fina filigran- 
sirater och infattade granater, samt guldtrådar, 
som varit inväfda i kläder, nitnaglar af järn, 
ben af hundar, m. m. Att grafvarna inne- 
hollo föremål af guld är anmärkningsvärdt, 
emedan sådant, trots guldrikedomen, är mycket 
ovanligt under denna tid. Grafven i »Odina- 
högen» visade sig vara något äldre än den i 
»Torshögen», hvilken senare förskrifver sig 
från tiden omkring år 600. 

Andra märkliga graf var från denna period 
hafva i senare tid upptäckts invid Vendels kyrka 
i Uppland, norr om Uppsala, vid ett vattendrag, 
hvilket nu betraktas som en biflod till Fyrisån 
men väl med lika rätt kunde kallas denna ås öfre 
lopp. Åren 1881—1893 undersöktes här fjorton 


198 


järnAldern. 


grafvar, hvilka äro af ett 
helt annat slag än de vid 
Gamla Uppsala, ehuru den 
äldsta vendelgrafven är 
ungefär samtidig med »Tors- 
högen» och afståndet mel- 
lan båda ställena endast 
är några få mil. Vid Ven- 
del hade de döda obrända 
j ordats hvar och en i en 
båt, som ej varit täckt af 
hög; i stället syntes en 
grund insänkning i mar- 
ken. Båtarna, som varit 
spetsiga i båda ändar, 
växlade i längd mellan 7,5o 
och 10,60 meter; ån hade 
på den tiden tydligen varit 
segelbar för sådana fartyg 
ända upp till Vendel. 
Fig. 222 visar anordningen i en af dessa grafvar. I båten låg 
den döde höfdingen utsträckt, med det af en präktig hjälm (fig. 223) 
betäckta  hufvudet åt aktern.  Den rikt prydda sköldbucklans och det 


Bjålm frf jfb-n oeh hon^.   Vendel 


224.  Del af hjälmen fig. 223 {tunn, pres- 
sad bronsplåt).  Vendel.   ^ i. 


225.   Del af en hjälm {tunn, pressad 
bronsplåt).  Vendel.  Vi. 


långa handtagets läge visar, att han ännu i döden varit skyddad af sin 
sköld. Vid högra sidan hade han sitt spjut, med spetsen riktad nedåt, 
vid vänstra sidan sitt svärd. Där låg äfven den betslade ridhästen. 
Två  hundar  hade också följt sin herre i grafven.  I fören stod riklig 


GRAFVAR. 


199 


226.  Sköldbuckla af järn, beklädd med förgylld brons j sedd från sidan och uppifrån. 

Vendel.   »/>. 


Vägkost:  en  skinka,  en  oxstek  och  ett fårhufvud.   Grafven innehöll 
slutligen också en kittel af järn att koka maten i, en sax m. m. 

I en annan graf lågo ej mindre än tre hästar, tre hundar, en tjur, 
en  galt, en sugga, en gumse, en tacka och en gås.   Hästarnas hofvar 


200 


JÄRNÅLDERN. 


voro beslagna med broddar, närmast lika dem, som än i dag brakas för 
oxar; hästskor synas ej varit kända i Sverige under hela hednatiden. 
Två af hundarna hade varit bundna i ett gemensamt järnkoppel, hvaraf 
lämningar funnos kvar. 


227.  Beslag af förgylld brons.  Vendel.  Vi. 

Tre hästar hade lagts ned äfven i några andra grafvar. En häst 
bar ännu på hufvudet det med praktfulla beslag af förgylld och emal- 
jerad brons prydda betsel, som ses 
fig. 228. Att de män, som funno sin 
hvilostad i vendelgrafvarna, roat sig 
med falkjakt, visas däraf, att i en graf 
låg skelettet af en jaktfalk. Samma 
graf innehöll också ben af berguf, 
trana, tam anka och gås. I flera graf- 
var lågo kittlar, halster (fig. 231) och 
annan köksredskap. 

Att ej blott mat utan äfven dryck 
gifvits  den  döde, framgår däraf, att 


228.  Betsel prydt med förgyllda och 
emaljeradc bronsbeslag.  Vendel. 


229.  Del af betslet fig. 228.  Vendel.  V«. 


glasbägare nedlagts i ett par grafvar. Dessa bägare äro stora, af en 
egendomlig form (fig. 230), som äfven återfinnes i England, norra 
Frankrike och västra Tyskland. 


ORAF\'AK. 


201 


mÉs».'.. 


Den ovanligt storartade utstyrseln af grafvarna vid Vendel, hvar- 
till något motstycke icke är från denna period kändt i någon annan 
del af Norden, gör det mer än sannolikt, att de män, som jordats här, 
varit höfdingar, måhända med konunganamn. Härför tala ock de präk- 
tiga hjälmar, som lågo i ej mindre än tre af vendelgrafvarna. Hjälmen 
var nämligen under nu ifrågavarande tid mycket sällsynt; om vissa 
folk berättas det, att endast konungen bar en sådan, och »den hjälm- 
prydde> är i de nordiska sångerna ett uttryck, som betecknar konungen. 

Grafvarna vid Vendel höra ej alla till samma 
tid. Under det att den äldsta, såsom vi sett, för- 
skrifver sig från tiden omkring år 600 och de ofvan 
beskrifna tillhöra ungefär samma tid, är den yngsta 
ej äldre än från det 10:e århundradets midt eller se- 
nare del; den innehöll nämligen bland annat ett ara- 
biskt silf vermynt, prägladt under förra hälften af det 
århundradet. 

Vid Ultuna, invid Fyrisån strax söder om Uppsala, 
hade man redan år 1855 upptäckt en graf lik dem vid 
Vendel men täckt af en hög. Äfven här hade den 
döde höfdingen med sig i båten två hästar och präk- 
tiga vapen, både svärd och sköld; äfven här hade 
hans hufvud varit täckt och skyddadt af en hjälm. 
Därjämte hade man försett honom med ett tjog pilar 
och sannolikt en båge, ehuru den sistnämnda nu var 
förstörd och af de förra endast järnspetsarna åter- 
stodo. I båtens fbr lågo ben af svin och gås samt en 
gryta och ett halster af järn. Grrafven vid Ultuna 
innehöll dessutom 36 spelbrickor och tre tärningar af 
ben, således samma antal tärningar som det hos ro- 
marne vanliga. I andra grafvar från denna tid, lik- 
som i många grafvar från äldre delar af järnåldern 
och frän vikingatiden, har man gjort liknande fynd. 

Båtgrafvar från denna tid lika dem vid Vendel äro äfven anträffade 
vid Tuna i Alsike socken, ej långt från Ultuna. Under det emellertid 
i alla de nu omtalade grafvarna vid Vendel och Ultuna män hade 
jordats, har man vid Tuna funnit både kvinnolik och manslik i båt- 
grafvar. Vid Augerum i Bleking, nära Karlskrona, upptäcktes också 
för några år sedan ett med flera kvinnoprydnader från det sjunde år- 
hundradet utstyrdt skelett i en båtgraf, hvilken, i likhet med den vid 
Vendel, ej var täckt af någon hög. 

Den tanke, som låg bakom detta begrafningssätt, var således icke 
endast, att den döde höfdingen, »sjökonungen», skulle i den andra 
världen, liksom i denna, hafva ett fartyg till sitt förfogande. Då 
äfven kvinnor begrofvos på detta sätt, måste man hafva föreställt sig, 
att den  döde  behöfde  en farkost för att komma öfver till den andra 


230.   Glasbägare. 
Vendel.   V*. 


202 


järnAldern. 


världen. Liknande föreställningar träffas hos många andra folk i vidt 
skilda trakter. Den grekiska myten om Karons färja är ett välkändt 
exempel därpå. Märkvärdigt nog går likheten i föreställningarna hos 
våra förfäder och Söderns folk ända därhän, att, liksom grekerna lade 
ett mynt i den dödes mun till färjepenning åt Karon, man i Sverige 
vid denna tid haft samma bruk, då den döde ej hade egen båt till 
öfverfarten.. Så fann man helt nyligen i en vid Kälder i Linde 
socken på Gottland undersökt graf, hvilken icke innehöll lämningarna 
af någon båt, ett guldmynt, som låg i den dödes mun; det var en 
efterbildning efter ett bysantinskt mynt. Det torde för närvarande 
vara svårt att afgöra, huruvida detta beror på någon i Norden urgam- 
mal föreställning eller på ett inflytande från Södern jämförelsevis kort 
före denna tid. 


231.  Halater af järn, sedt från två 
sidor.  Vendel.  Ve. 


232.  Bronsplåt med upphöjda bilder. 
Öland.  Vi. 


På Gottland äro flera grafvar från denna period funna, ehuru man 
ännu ej i någon iakttagit båtlämningar. En af de märkligaste graf- 
varna upptäcktes för flera år sedan helt nära Vallstena kyrka; den 
innehöll ett svärd med präktigt fäste, hvars tresidiga knapp är af 
guld, inlagdt med granater, en sköldbuckla prydd med förgylld brons, 
delar af betsel och flera till seldon hörande beslag af rikt förgylld brons 
med vackra djurornament, ett bronskärl, ben af häst m. m. 

Bilderna på vendelhjälmarna äro af stort värde icke endast därför, 
att de, såsom \i sett, gifva oss värderika upplysningar om den dåtida 
klädedräkten utan ock därför, att åtminstone flera bland dem utan 
tvifvel hafva en religiös mytisk betydelse. Den ryttare (fig. 225), som 
med sitt spjut angriper en orm, medan tvenne fåglar flyga kring hans 
hufvud, har med skäl betraktats som Odin; i de två fåglarna har man 


POLITISK  HISTORIA. 203 

sett Odins två korpar, de som i Eddan kallas Hugin och Munin, för 
att begagna namnens isländska form. Äfven de ofvan omtalade brons- 
plåtarna från Torslanda på Öland anses framställa mytiska scener: 
den fig. 232 återgifna plåten med en uppenbarligen i ludna byxor 
klädd man har ansetts framställa den Lodbrok, som skyddad af sina 
ludna byxor dräpte ormen och befriade Tora, dotter till Herröd jarl i 
Götaland, eller måhända snarare hans strid med den björn han äfven 
skulle hafva fällt. Vi skulle således, om denna förklaring är riktig, 
häri hafva ett bevis för att lodbrokssagan fanns redan långt före den 
Ragnars tid, som sedan af traditionen gjordes till ett med Lodbrok. 


3.  Politisk historia. 

Sverige har, liksom Norge och flera andra länder, vuxit samman 
af många små riken, som förut haft hvar sin konung. Dessa småriken 
torde i allmänhet hafva ungefär motsvarat de af naturliga gränser 
omslutna »länder», de nu så kallade landskap, i hvilka Sverige fort- 
farande, om också icke längre af myndigheterna, indelas. 

Af ålder hafva dessa landskaps invånare ansetts höra till två 
stammar, svear och götar. Den olikhet, som kan uppvisas mellan 
dem, har emellertid efter all sannolikhet utvecklats efter deras in- 
vandring till Sverige; det finnes nämligen ingen anledning förmoda, 
att de ursprungligen varit olika folk, som vid skilda tider hit in- 
vandrat. Båda folknamnen möta oss redan hos Tacitus, och än i dag 
talar man om Svearike och Götarike.* 

Svearnes hufvudbygd var Uppland, under h vilket gemensamma 
namn innefattades dels de tre »folklanden» Tiundaland, Attundaland 
och Fjädrundaland, dels Roden, kusttrakten utmed Östersjön. 
Upplands gränser voro i äldre tid Sagan (mot Västmanland), Mälaren, 
Östersjön och skogen ödmården. Denna skog bildar nu gränsen mellan 
Gästrikland och Hälsingland, men Gästrikland räknades såsom en 
del af Roden förr till Uppland. Tiundaland, där Uppsala låg och 
som var det förnämsta af folklanden, innefattade tio härad i mellersta 
och norra Uppland, Attundaland åtta härad i sydöstra delen af Uppland, 
och Fjädrundaland (som nu är en del af Västerås län) fyra härad i 
sydvästra Uppland. Åtminstone Tiundaland och Attundaland utgjorde 
särskilda lagmansdömen ända till slutet af det trettonde århundradet, 
då hela Uppland lades under en lagman. 

De båda andra svealandskapen vid Mälaren, Södermanland och 
Västmanland,  hade  fått  namn  af sitt läge i förhållande till Upp- 

* Det kan m&hända vara skäl att härvid päminna om att Svearike och Götarike 
ordagrant betyda >8vear8 (eUer svearnes) rike» och »götars (eller götarne») rike>. Svea 
och Göta iro nämligen gamla former för pluralens genitiv; först i sonaste tid hafva ds 
uppfattats som kvinnonamn och personifierats. 


204 JÄRNÅLDERN. 

land: »de söder och väster (om Uppland) boende männens land». 
Dalarne lydde i början af medeltiden under Västmanlands lagman. 
Närke och Värmland hade då egna lagmän. 

Norr om ödmården utmed kusten låg Alir och norr därom Sund- 
edhe, hvilka bilda det nuvarande Hälsinglands kustbygd. Med 
detta senare namn betecknades länge allt landet norr om Ödmården, således 
allt det som nu räknas till Norrland.  Hälsingarne hade sin egen lag. 

Götames hufvudbygd var Västergötland, till hvilfeet Dal räk- 
nades. Det på andra sidan Vättern belägna landet fick namnet Öster- 
götland. Småland blef den gemensamma benämningen på de gamla 
landskapen Värend, Finved (eller Finhed) och Njudung jämte 
trakterna närmast norr därom till Vätterns södra strand. Vid östra 
kusten låg Tjust, söder därom Möre och på andra sidan sundet 
Öland. Bleking räknades på 800-talet till Sverige. Dit hörde ock 
vid samma tid (jottland. 

Den förnämste af de många höfdingarne i Svitjod var af ålder 
uppsalakonungen, som rådde för offren och templet i Uppsala, landets 
största och mest berömda helgedom. Han blef småningom hela Sveriges 
konung, ej blott Svealands utan äfven Götalands. 

När detta inträffade, när de nyss uppräknade landskap, som bil- 
dade hednatidens Sverige, förenades till ett rike, känner icke his- 
torien med visshet. Men redan före slutet af den period, med hvilken 
vi nu sysselsätta oss, måste Sverige hafva lydt under en konung. 

Föreningen mellan de olika landskapen var dock endast en per- 
sonalunion. Det enda gemensamma var konungen. Hvarje landskap 
bibehöll sin själf ständighet, hade sin egen lag och sin lagman. 

Oaktadt så lång tid förflutit, sedan dessa landskap förenades till 
ett rike, hafva deras inbyggare dock ända till våra dagar ej blott i 
seder och språk bibehållit mycket egendomligt, utan de söka ännu med 
märklig seghet att i många hänseenden hålla på sin själfständighet. 

Att den för vår historia så viktiga frågan, när Sverige förenades 
till ett rike, ej kan närmare besvaras, beror därpå, att vi icke äga 
några inhemska historiska anteckningar, icke ens en konungalängd, 
för äldre tider än den, då kristendomens seger i våra bygder redan 
var afgjord. De utländska, hufvudsakligen isländska, källor, ur hvilka 
något kan ösas, böra endast med stor försiktighet användas, och de 
gifva för nu ifrågavarande tid föga mer än konunganamnen. 

Först under den förra delen af det nittonde århundradet blef den 
så kallade Fornjotska (eller »Fornjoterska») ätten, med hvilken man 
dittills låtit Sveriges historia börja, återförvisad till mytens område. 
Och ännu mot det århundradets slut var man van att betrakta be- 
rättelserna i Snorre Sturlessons under det 13:e århundradet författade 
Ynglingasaga om de i Uppsala regerande konungarne af Ynglinga- 
ätten — med undantag af de allra första — såsom hufvudrakligen 
historiskt  tillförlitliga.   Ynglingasagan  stödde  sig  på  ett  gammalt 


POLITISK HISTORIA. 205 

kväde, Ynglingatal, eller kanske rättare den var en på prosa aifattad 
utförligare skildring af det, som detta kväde hade att förtälja. 

Att Snorre själf insåg, med hvilken försiktighet man måste upp- 
taga hvad han i sin bok gaf, visar sig bäst af det han säger i före- 
talet tiU denna: >Somt är skrifvet efter forna kväden och sagosånger, 
med hvilka man fordom förlustat sig. Om det ock är något, för hvilket 
vi icke hafva bevis, så hafva vi bevis åtminstone därför, att gamla 
visa män hållit det för att vara sant. Tjodulf från Hvin * var skald 
hos Harald Hårfagro. Han diktade äfven om konung Ragnvald högre 
än bergen ett kväde, som kalladt är Ynglingatal. I detta kväde 
nämnas trettio Ragnvalds förfäder, hvarjämte talas om deras död och 
hvilostad. Efter Tjodulfs sägner är Ynglingatiden först skrifven. 
Vidare är tillökadt efter visa mäns sägner.» 

Snorres uppgift om Ynglingatals författare har emellertid i senare 
tid blifvit betviflad, och man har anfört tungt vägande skäl för den 
åsikten, att Ynglingatal skulle vara diktadt icke i senare hälften af 
800-talet utan hundra år därefter, i senare hälften af 900-talet, möj- 
ligen af en annan då lefvande Tjodulf af Hvin. Kvädet vore då ej så 
samtidigt med de senaste däri omtalade händelserna och följaktligen 
ej så tillförlitligt ens i fråga om dem, som man förut alltifrån Snorres 
dagar antagit. 

Härtill kommer, att icke blott namnen på de tre första i Yng- 
lingasagan omtalade uppsalakonungarne: Oden, Njord och Frö — eller 
Yngve, Njord och Frö, såsom isländaren Are uppgifver — äro guda- 
namn utan att också de följande konungarne, Fjölne, Svegde, 
Vanlande och Visbur, äro mytiska. Hos Nordens hedniska skalder 
förekomma både Fjölne och Svegde bland Odens många namn. Äfven 
de härefter uppräknade Domaide, Domar, Dygve, Dag och Agne 
måste betraktas antingen som mytiska eller som uppkonstruerade. 

Först de nu följande, Alrek och Erik, kunna vara historiska. 
Åtminstone äro dessa namn, i motsats till så godt som alla de föregående, 
kända som verkliga personnamn. Detsamma kan sägas om deras efter- 
trädare, Alf och Yngve, Huglek, Järund, ön (eller Ane) och 
Egil, men då de ej omtalas af andra författare, kunna vi ej nu ut- 
reda, huruvida Ynglingasagans uppgifter om dem äro tillförlitliga. 

De få rader Ynglingatal ägnar hvarje konung innehåUa för öfrigt 
ftga mer än konungens namn samt uppgift om hans släktskap till före- 
gångame, hans dödssätt och någon gång hans hvilostad. Enligt Snorre 
blefvo många af dem höglagda vid Uppsala eller på Fyresvallama. 
Då Ynglingasagan berättar om den ene sveakonungens fUrd till Fin- 
land och den andres strider i Danmark, om missväxt och hungersnöd 
samt huru man sökte råda bot därför genom att offra konungen själf, 
sedan det  visat  sig,  att  man  ej  genom  andra  människooffer kunde 

* Hvin i södra Norge. 


206 jlRNÅLDBRN. 

blidka gudarne, så är det emellertid sannolikt, att någon historisk 
bakgrund kan finnas bakom dessa sägner, äfven om konungarnes namn 
skulle vara diktade. Det står också i full öfverensstämmelse med våra 
förfäders tro, att Ynglingasagan berättar, huru en konung var så vis, 
att han förstod fågelspråket. 

Såsom ett prof på Tjodulfs Ynglingatal och det gamla på om- 
skrifningar rika skaldespråket anföra vi följande vers om den nyss- 
nämnde konung Egil, som fick tillnamnet Tunnadolge, sedan han med 
den danske konungen Frodes hjälp segerrikt bekämpat ett uppror af 
trälen Tunne: 

Ur landet flydde det, som förr i 

den lofsälle östermark 

Tys  ättling länge burit 

för Tunnes välde, brynens klint, 

men h Egil Och slutens svärd, 

blodar jättens det skidlösa, 

ök, det vilda, till hjärtat stod på 

oxospjutot, skilfingasonen. * 

Efter Egil vardt hans son Ottar konung. Då han, säger sagan, 
vägrade att betala den af fadern utlofvade skatten till Frode, härjade 
denne i Svitjod, brände bygden och tog mycket byte. Följande som- 
mar härjar Ottar i Danmark, under det Frode är borta på vikingatåg; 
men dennes jarlar samla en här och lyckas att i Vendel vid Limfjorden, 
således i norra Jylland, öfverraska sveakonungen, som efter en hård 
strid stupar. Danerna, berättar Snorre, togo hans lik, förde det i land 
och lade upp det på en hög, där vilddjur och fåglar fingo slita sönder 
det. Äfven gjorde de en träkråka, som de sände till Svitjod med häls- 
ning, att mer var icke sveakonungen Ottar värd. Sedan kallades han 
»Ottar Vendelkråka». 

Han efterträddes, berättar Snorre, af sin son Adils. Att denna 
del af Ynglingasagan ej är endast en dikt, framgår däraf, att äfven 
det förut nämnda Beovulfskvädet bland svearnes konungar nämner en 
Ottar (eller såsom det på angelsaxiska skrifves Öhthere) och dennes 
son Adils (Eadgils). 

Att Ottar och Adils verkligen varit konungar i Svitjod, kan såle- 
des icke betviflas.  De äro våra första historiska konungar. 

Det kan då vara af intresse att erfara hufvuddragen af Snorres 
berättelser äfven om Adils' och hans efterträdares öden, ehuru vi veta, 
att dessa berättelser mera höra till sagans än till den tillförlitliga his- 
toriens område. 

* Krigaren sägcs vara en ättling af krigsguden Ty. Oxar ocli kor omtalas ofta i 
sägnerna såsom jättarnes egendom. Östermark är Svitjod, brynens klint är pannan, och 
med statens skidlösa svärd menas hornet. Skilfing, ett af de mänga uttrycken för konung 
i det poetiska språket, är i Beovulfssängen ett släktnamn på svearnes konungar. Skil- 
lingar nämnas också såsom en förnämlig ätt vid sidan af Sköldungar, Ylfingar och Yng- 
lingar i den med Eddan troligen jämngamla sången om Hyndia. I en af eddasångerna 
kallas Odin själf skilfing. 


POLITISK HISTORIA. 207 

Adils var länge konung och stundom ute på vikingatåg. En som- 
mar härjade han i Saxland, norra Tyskland. En annan gång måste 
han själf fly vid ett infall af den danske konungen Helge från Lejre 
på Själland. Äfven med Norge skall han hafva legat i fejd och be- 
segrat en norsk konung Ale på Vänerns is. 

De nordiska skalderna benämna ofta i sitt bildspråk guldet: 
>Fyrisvalls sädt eller »Rolf Krakes säd», därmed häntydande på sagans 
berättelse om ett besök, som den ryktbare danske sagohjälten konung 
Rolf Krake gjorde i Uppsala för att af Adils utkräfva en belöning, 
som denne skall hafva lofvat Rolfs kämpar för deras biträde i den 
nyssnämnda striden med Ale men som sveakonungen sedan vägrade 
att utlämna. Då Rolf, varnad af sin moder Yrsa, som nu var Adils' 
drottning, med sina kämpar skyndsamt lämnade Uppsala för att komma 
ned till sina skepp, förföljdes han af Adils och dennes folk. Rolf hade 
af Yrsa erhållit ett horn fylldt med guld: för att uppehålla förfölj arne 
tömde han nu hornets innehåll på fältet vid Fyrisån, hvarigenom 
han lyckades undkomma, under det att sveame uppsamlade guldet. 

Då Adils vid ett disarblot * i Uppsala red omkring disarsalen, 
snafvade hans häst, och konungens hufvud krossades mot en sten. 

Han efterträddes af sin son östen, i hvilkens dagar både danskar 
och norrmän mycket härjade i Sveaväldet. En gång då östen var i 
»det härad, som kallas Lofund» (möjligen Lofön i Mälaren), vardt han 
öfverfallen och innebränd af en sjökonung vid namn Salve (SöIve) 
från Jylland. »Därpå for Salve», förtäljes det, »till Sigtuna, där han 
fordrade konunganamn och mottagande, men sveame samlade en här 
och ville värja landet mot honom. Striden vardt så stor, att den sä- 
ges icke hafva slutat på elfva dygn. Slutligen fick Salve seger och 
var sedan länge konung öfver Svitjod, till dess svearne sveko honom 
och han vardt dräpt.» 

Ingvar, östens son, vardt därpå svearnes konung. Han berättas 
hafva varit krigisk och förstod icke blott att värja sitt land mot de 
fientliga anfall, för hvilka det en längre tid varit utsatt, utan bör- 
jade äfven själf härja i östervägar. Men en sommar, då han var på 
hämad i Estland, blef han besegrad af esterna. Ingvar föll och vardt, 
enligt sagan, höglagd vid själfva sjön, hvarför Tjodulf kvad, att 

hafvet öster ut 

för höfding  svenske 

Gymes kväde 

till gamman k väder. ** 

Ingvars son Anund tog nu konungadömet i Svitjod. Hans första 
plikt  var  att  hämnas  faderns  död,  hvarför han for med sin här till 

* Disarblot var en offerfest, helgad ät de osynliga väsen, som ansägos följa och be- 
vara antingen en enskild människa eller hela ätten. 

** Med Oyme, namnet på en jätte, menas här hafvet. 


208 JÄRNÅLDERN. 

Estland, där lian härjade vida och fick stort byte. I hans dagar var god 
äring i Svitjod, och han skall hafva arbetat mycket på landets uppodling 
och på anläggande af vägar öfver ödemarkerna, hvarför han kallades 
Bröt- Anund *. Då han en höst färdades i en trång fjälldal, blef han 
dödad af ett jordskred. 

Ingjald, Anunds son, vardt nu konung i Uppsala. Han fram- 
ställes af sagan såsom den där med våld och list beredt Sveriges för- 
ening till ett rike. Då hans fader dog, var uppsalakonungen väl den 
förnämste i Svitjod men ej den ende, emedan där funnos många »härads- 
konungar», hvilka rådde öfver hvar sin del af landet och hvilka skild- 
ras såsom själfständiga eller så godt som själfständiga. Så omtalas 
af sagan vid denna tid, utom konungen i Uppsala, särskilda konungar 
ej blott i Östergötland, Södermanland och Närke utan äfven i hvart 
och ett af de tre ofvan omtalade »folklanden», som bilda det nuvarande 
Uppland, nämligen Tiundaland, Attundaland och Fjädrundaland. 

Ingjald lät tillreda ett präktigt gästabud i Uppsala för att fira 
arföl efter sin fader och inbjöd dit sju andra konungar, af hvilka alla 
kommo utom Granmar, konung i Södermanland. »Det var den tiden 
sedvänja», berättar Snorre, »att när arföl hölls efter konungar eller 
jarlar, den, som skulle mottaga arfvet, satt pä pallen framför högsätet, 
tnis det så kallade bragefull ** inbars. Då skulle han stå upp emot 
bragefullet, aflägga ett löfte och sedan dricka ur hornet. Efter detta 
skulle man leda honom i högsätet, som fadern haft, och då var han 
kommen till hela arfvet efter honom.» Då nu bragefullet kom in, 
gjorde Ingjald det löftet, att han skulle öka sitt rike med hälften åt 
hvarje väderstreck eller ock dö, hvarpå han drack ur hornet. Om 
kvällen lät han sitt folk omringa och antända den nybyggda sal, hvari 
de inbjudna konungarne och deras män lågo. Salen med dem, som där 
inne voro, brändes, och de, som sökte komma ut, dräptes. Därefter lade 
Ingjald under sig alla de riken, som de sex konungarne ägt, och tog 
skatter däraf. 

Ett följande år öfverföU Ingjald en natt konung Granmar, som 
då var på gästning å Selaön i Mälaren; denne brändes inne med allt 
sitt folk, och Ingjald lade under sig hans land samt satte höfdingar 
däröfver. »Man säger», tillägger Snorre, »att Ingjald dräpt tolf konun- 
gar, svikande dem alla under fred; däraf kallades han Illråde.» 

Slutligen fick han dock själf dela det öde han beredt så många 
andra. En öfvermäktig fiende bröt in i Svitjod, under det att Ingjald 
var på Ränninge*** jämte sin för liknande illgärningar som fadern be- 
ryktade dotter Åsa. Han trodde sig icke stark nog till strid och insåg, 
att om han flydde, skulle hans fiender från alla håll strömma emot honom. 


* Bröt, af bryta, betyder väg. 
** Bägaren, 8om dracks till guden Brages ära. 
*** Ränninge anses hafya legat pä Fogdön eller enligt annat antagande pä Tosterön i 
Mälaren, där liknämnda ställen funnits. 


POLITISK HISTORIA. 209 

Då fattade han med Åsa, förtäljer sagan, det frejdade beslutet, att de 
gjorde sitt folk drucket och sedan lade eld i hallen, som brann upp 
med Ingjald och Åsa samt allt det innevarande folket. 

Höfdingen för den fientliga här, som varit anledningen till Ing- 
gjalds förtviflade beslut, skall hafva varit Ivar Vidfamne. Denne 
lade nu under sig hela sveaväldet. »Äfven intog han», berättar Snorre, 
>hela danaväldet, en stor del af Saxland, hela Österrike och femte- 
delen af England.* Af hans ätt äro sedan komna envåldskonungarne i 
Danmark och Svitjod.» 

Den i Ynglingasagan bevarade sägnen låter Ingjalds son Olof, 
som efter faderns odåd och död ej kunde stanna i Svitjod, draga till 
Värmland och där genom uppodling af förut obrukade sträckor om- 
kring Klarälfven skaffa sig ett nytt rike. Olof, som för sina nyod- 
lingar erhöll tillnamnet Trätälja, skulle sedermera hafva blifvit stam- 
fader för en norsk konungaätt, som bland sina medlemmar räknade 
Harald Hårfagre. Man har dock ansett det möjligt, att detta sam- 
band mellan Norges förste envåldskonung och den gamla konungaätten 
i Uppsala endast haft sin grund i ett försök af Tjodulf att öka Harald 
Hårfagres ära genom att leda hans stamträd upp till den berömda 
Ynglingaätten och därigenom till gudarne. Uppgiften om Olofs upp- 
odlande af Värmland kan i intet fall betyda, att detta landskap dit- 
tills varit obebodt, emedan talrika grafvar och fynd från såväl sten- 
åldern som senare tid vittna om tillvaron af invånare där redan långt 
före Olofs dagar. Andra äldre käUor uppgifva för öfrigt, att svea- 
konungen Olof Trätälja »länge och fredligt regerade och vid hög ålder 
afled i Svitjod», där han »var konung till sin ålderdom». Då emeller- 
tid också Saxo talar om en »Olof, småkonung öfver värmlänningarne», 
och äfven andra isländska författare än Snorre göra Olof till värm- 
länning, är det möjligt, att uppsalakonungen Olof blifvit förväxlad 
med en värmländsk konung af samma namn. 

För öfrigt har man fäst uppmärksamheten på att Snorres skild- 
ring af Olofs död troligen beror på ett missförstånd af de poetiska 
omskrifiiingama i Ynglingatals berättelse därom. Snorre omtalar, att 
emedan alltför mycket folk strömmade till Olof i Värmland, blef där 
oår och svält. Detta tillräknade man konungen, »såsom svearne äro 
vana att tillräkna konungen både ondt år och godt år. Konung Olof 
var icke ifrig blotman. Detta likade svearne illa, och de trodde, att 
missväxten berodde därpå. De samlade då en här, anföll o Olof, togo 
hus på honom och innebrände honom. Sålunda gåfvo de honom åt 
Oden och blotade med honom sig till äring. Det var vid Vänern.» 
Den strof af Ynglingatal, som Snorre omedelbart därefter anför, lyder: 

* Med Saxland menas saxarnes land 1 norra Tyskland, med Österrike länderna 
öster om Östersjdn. — Det torde förtjäna anmärkas, att Ivar Vidfamne icke omnämnes 
någonstildes i Saxos krönika. 

Sveriges kiåtaria.   I. 14 


210 jIrnIldern. 

Tempelvargen af Svea kung 

vid vågen svalg klädren  löste, 

skogsärjam Från Uppsala 

Olofs kropp; ätteläggen 

ocb Fomjots son, af Lofdes stam 

som  glöd fjättrar, i forntid svärm. * 

Snorre har tydligen ansett »vid vågen» betyda vid Vänerns strand 
och att de sista raderna hänsyfta på Olofs flykt från Uppsala. Men, 
som vi se, namnes ej något om Vänern eller Värmland i hela strofen — 
den enda i Ynglingatal, som handlar om Olof — , och de sista orden 
kunna  lika  väl  betyda, att konungen genom döden lämnade Uppsala. 

Då den Ragnvald, till hvars ära Ynglingatal säges vara diktadt. 
enligt Ynglingasagan var en ättling i sjätte led af Olof Trätälja, 
och då denne EÄgnvald uppgifves hafva varit en äldre samtida till 
den i senare hälften af 800-talet lefvande Harald Hårfagre, måste så- 
ledes — om man öfver hufvud får skänka någon tro till denna saga 
— Olof Trätälja som konung i Uppsala hafva lefvat långt före år 
800. Han' och hans of van omtalade företrädare skulle således tillhöra 
just den period, med hvilken vi nu sysselsätta oss. 

Olof Trätälja uppgifves af Snorre hafva varit den siste konungen 
af Ynglingaätten i Uppsala. En fråga, som i senare tid framställts 
och som, huru öfverraskande den än kan synas, väckt mycken upp- 
märksamhet, är emellertid, om Ynglingaättens namn med rätta blifvit 
fästadt vid Uppsala konungastol. 

Beovulf kallar svearnes konungar Skilfingar, och äfven i Yng- 
lingatal benämnes, såsom vi sett, Egil »skilfingasonen». Det kan så- 
ledes betraktas som otvifvelaktigt, att den ätt, som regerat i Svitjod, 
burit detta namn. Det är vidare tydligt, att tre sveakonungar — 
Egil, dennes son Ottar och sonson Adils — , hvilka varit af denna ätt, 
af Ynglingatals författare hänförts till Ynglingaätten. Man har sökt 
förklara detta så, att svearnes konungar kallats både Skilflngar och 
Ynglingar: Skilfingar såsom härstammande från en ort med namn 
Skjalf,** Ynglingar såsom ledande sin härkomst från Yngve. 

De tre första konungarne af Ynglingaätten voro enligt Are: Yngve, 
Njord och Frö, enligt Snorre: Oden, Njord och Frö. Den sistnämnde 
»hade ock», säger Snorre, »namnet Yngve, och Yngvenamnet hölls sedan 
länge i hans ätt som hedersnamn; hans ättmän kallades sedan Yng- 
lingars. I företalet till Snorres konungabok heter det likaledes, såsom 
vi sett, att Ynglingarne fått namn efter Yngve Frö. Af detta dubbel- 
namn hade Are gjort två olika konungar, Yngve och Frö. 


♦  Tempelvargen och  Fornjots  son  åro  elden.  Lofde  var en mytisk konung.  Den 

tredje raden är i originalet fördärfvad, hvarför tolkningen af det ordet ej är fullt säker. 

♦* Flera ortnamn bildade af detta ord — Skaelf, Skialfby, Loaskialf, Visk»lf m. fl. — 

omtalas  i  medeltidshandlingar  frän  olika  delar af Svealand.  De nordiska myterna tala 

äfven om gadaboningarna Hlidskialf och Valaskialf. 


POLITISK HISTORIA. 211 

Namnet Yngve-Frö är en senare form af den såväl i en af edda- 
sångerna som i en isländsk saga förekommande benämningen »Ingunar- 
Freyr» eller >ingunernas äringsherre», den gud som rådde för årsväxten 
hos ingunerna eller ingvinema. Detta folk (»ingsevones») omtalas af 
Tacitus såsom en af germanernas hufvudstammar, boende vid »Oceanen», 
således vid Nordsjön eller Östersjön; af Beovulf omtalas ingvinema 
som boende i östra JDanmark (Skåne). Af det följande få vi se, att 
uttrycket Frö i sin nrsprungliga betydelse »herre» så ofta begagnades 
om solens gud, i synnerhet då denne tillbads som fruktbarhetens gif- 
vare, att man slutligen uppfattade det icke blott som ett särskildt 
namn utan som en särskild gud. Vi få äfven se, att Frös djrrkan 
kommit till Sverige från södra Skandinavien. Men det torde väl vara 
mycket ovisst, huruvida det är med rätta man i senare tid antagit, 
att äfven den konungasläkt, som fått namnet Ynglingarne, därför att 
den ledde sina anor från Yngve Frö, tillhör sistnämnda trakt och icke 
Svealand samt att denna släkt, till hvilken Harald Hårfagre hörde, 
kommit till Norge från Sydskandinavien och icke från Uppsala. 

Vi synas hafva så mycket starkare skäl att tro på riktigheten af 
den isländska traditionen, att de i Svitjod regerande konungarne hörde 
till nu ifrågavarande efter Yngve Frö uppkallade ätt, som man finner, 
att icke blott Saxo säger sveakonungarne vara ättlingar af Frö utan 
att äfven Ynglingatal kallar Adils — hvilken enligt Beovulf var af 
Skilfingarnes konungahus — Frös ättling. Detta talar för att, såsom 
ofvan är sagdt, Skilfingar och Ynglingar skulle kunna vara namn på 
samma släkt, olika namn som uppkommit därigenom, att man från 
olika synpunkter betraktat släktens härkomst. 

Att Snorre i Ynglingasagan omtalar Oden som den förste svea- 
konungen och i sin Edda gör Yngve till Odens son, hvarigenom Yng- 
lingame också kunde betraktas som Odens ättlingar, är sannolikt en- 
dast senare, lärd mytologisk kombination. 

För århundradena närmast efter Olof Trätälja lämnar oss Snorre inga 
eller åtminstone endast mycket knapphändiga underrättelser om Sverige. 
Isländame och Saxo hafva visserligen åtskilligt att berätta om ett 
väldigt slag, som skall hafva utkämpats vid Brå viken* mellan en Harald 
Hildetand — enligt sagan en son af konung Rörek i Danmark och 
Ivar Vidfamnes dotter öd — och en Sigurd Ring. Men det kväde 
om detta »Bråvallaslag», som legat till grund för berättelsen därom, 
kan icke, såsom man förr antagit, tillskrifvas den ryktbare sagohjälten 
Starkad (mindre riktigt Starkodder), hvilken själf skulle hafva del- 
tagit i slaget, utan måste vara författadt först i det elfte århundradet. 
Och hela Bråvallaslaget har visat sig ej tillhöra den historiska verklig- 


* Man har en tid velat förlägga Brävallaslaget till Småland ; men både af isländarnes 
och Saxos berättelse framgår, att härarna ansägos hafva sammandrabbat vid Bräviken. 


212 JÄRNÅLDERN. 

hetens utan diktens område. Äfven Harald Hildetand är troligen icke 
historisk. 

Då man emellertid länge tillagt berättelsen om Bråvallaslaget en 
stor betydelse, meddelas här hufvndinnehållet i sagan. 

Harald skalle enligt denna saga hafva härskat öfver alla de länder, 
som lydt under hans morfader Ivar; alla konungar i Sverige och Dan- 
mark voro honom skattskyldiga, och äfven en del af England underlade 
han sig. Han blef mycket gammal. Då han kände ålderdomen nal- 
kas, satte han sin släkting >Sigurd Ring»* eller, såsom Saxo kallar 
honom. Ring till konung öfver Svitjod och Västergötland, medan han 
själf behöll Danmark och Östergötland. I början var det godt för- 
hållande mellan dem, men slutligen utbröt ett krig, hvartill de å bägge 
sidor  länge rustade sig.  Striden afgjordes på slätterna vid Bråviken. 

Harald hade samlat folk från Danmark och Östergötland samt län- 
derna söder och öster om Östersjön ; på hans sida kämpade äfven trenne 
sköldmör. Rings här var från Svitjod, Västergötland och vissa' delar 
af Norge. Harald själf, som var för gammal att på annat sätt deltaga 
i striden, satt i en vagn, på hvilken en mängd utstående svärd voro 
fastbundna. Striden vardt en af de häftigaste och blodigaste, som 
sagorna hafva att omtala; länge skall utgången hafva varit oviss, men 
slutligen stupade konung Harald. Då konung Ring såg hans vagn 
vara tom, förtäljer sagan, och däraf förstod, att Harald var fallen, lät 
han blåsa till tecken, att striden skulle upphöra. Han tillbjöd Haralds 
här fred, hvilken alla mottogo. Dagen efter lät han på valplatsen 
uppsöka konung Haralds lik och gifva det en präktig begrafning. •* 

Ring skall efter Harald Hildetands död hafva varit konung öfver 
Svitjod och Danmark. 

* Namnet »Sigurd Ring> beror troligen pä ett missförstånd, uppkommet därigenom, 
att i gamla konungalängder en Sigurd och en Ring nämnts omedelbart efter hvarandra, 
emedan de varit samkonungar. 

** Yi meddela bär nedan vid skildringen af graf skicket under vikingatiden de, 
ehuru Bråvallaslaget själft icke är historiskt, i flera afseenden märkliga berättelserna om 
denna begrafning. Uppgiften om Haralds stridsvagn hOr till de drag i sagan, som röja 
ett främmande inflytande; stridsvagnar begagnades nämligen ej i Norden. 


IV. 

ÖFVERGÅNGSTID FRÅN  HEDENDOM TILL 
KRISTENDOM. - VIKINGATIDEN. 

(Från omkring år 800 till midten af det ll:e århundradet.) 


1. 

Sveriges politiska historia under det 9:e och 
10:e århundradet. 

Två tilldragelser af stor politisk betydelse sätta sin prägel på denna 
period: kristendomens utbredning i Sverige och den fortsättning af folk- 
vandringarna, som kallas vikingatågen. 

Det skede i Sveriges historia vi nu betrakta skulle med lika stort 
skäl kunna kallas det fbrsta af den kristna tiden som det sista af den 
hedniska tiden. Huru kristendomen under dessa århundraden utbredde 
»ig i vårt land, kommer emellertid att skildras i nästa band af detta 
arbete, i sammanhang med den kristna medeltidens historia. 

Folk, om hvilka invåname i västra och södra Europa förut vetat 
litet eller intet, lärde dem vid denna tid på ett förfärligt sätt känna 
rin tillvaro. Nordmännens flottor behärskade hafvet, och i mer än ett 
land, som en gång hört till det romerska riket, grundade Nordens söner 
välden,  hvilka för Europas utveckling vordo af den största betydelse. 

Den del af hednatiden, som återstår oss att betrakta, omfattar de år- 
hundraden, som pläga kallas vikingatiden. Visserligen är det sant, att 
man äfven under den föregående tiden kan tala om, eller åtminstone 
tänka sig, vikingatåg, om man härmed menar hvarje sjöfärd, som har 
kamp och byte till mål. Men dessa äldre härfärder från Sverige, om 
hvilka historien för öfrigt känner nästan intet, hafva väl i allmänhet 
icke sträckt sig utom Östersjöns eller Nordens gränser, och de hafva ej 
varit af den världshistoriska vikt, som då Nordens sjökonungar ställde 
sina planer så högt, att de vågade anfalla de gamla kulturländerna i 
västern och södern af vår världsdel. 


214 JÄRNÅLDERN. 

Läser man de samtida engelska och franska krönikornas berättelser 
om nordmännens vilda framfart och afskyvärda grymheter, frestas man 
lätt att i dessa vikingar se ett folk utan all odling. Erfarenheten har 
dock ofta visat, huru försiktigt man måste begagna de besegrades skild- 
ring af sina fiender och huru lätt det omdöme blir orättvist, som endast 
lyssnar till de kufvades naturliga förtviflan och hat. Att vi böra med 
sådan varsamhet använda äfven de nyss antydda uppgifterna om nord- 
bons råhet och barbari, det framgår af historiens vittnesbörd om de 
stora egenskaper, som dessa kraftiga eröfrare ådagalade, så snart stri- 
den var slut och de vunnit sitt mål. 

För att kunna rätt bedöma tillståndet i Norden under denna tid 
måste vi jämföra det med de samtida förhållandena i Europas öfriga län- 
der; och vi våga påstå, att — om man undantager kyrkan och den kvar- 
lefva af den gamla bildningen, som funnit skydd inom klostermurarna 
— skillnaden mellan Norden och de länder, som hörde till karolingernas 
rike, var vida mindre, än man vanligen föreställer sig. Nionde och 
tionde århundradena äro de mörkaste punkterna i den europeiska medelti- 
dens bildningshistoria. De sista strålarna af den gamla världens sol 
lyste matt på samhällets höjder, under det att den stora massan af fol- 
ket vandrade i mörker; ännu såg icke den kristna västern gryningen 
af den nya dagens sol. I östern strålade hon däremot redan klart öfver 
Mohammeds lärjungar, och for Europas folk började ett nytt lif först, 
sedan de genom korstågen kommit i lifligare förbindelse med österlan- 
dets högre odling. Men vi veta, hvilken viktig roll nordmännens ättlingar 
i Normandie, i England och i södra Italien spelade under korstågen, 
hvilka för dem, liksom för deras numera kristnade fränder i Norden, 
endast voro en fortsättning under annan form af de gamla vikingatågen. 


De nordiska sagorna omtala såsom Rings son och efterträdare 
på den svenska tronen Ragnar (eller Regner) Lodbrok men nämna 
samtidigt såsom konung i Sverige, möjligen såsom Ragnars under- 
konung, en son till Harald Hildetand vid namn östen, hvilken skall 
hafva fallit för Ragnars söner i en strid vid UUeråker, nära Uppsala. 

Saxo förtäljer, att Ragnar erhållit sitt tillnamn af det sätt, hvarpå 
han förstod att vinna en svensk konungadotter Tora och på samma 
gång befria hennes faders rike från en stor landsplåga. Hennes fader 
hade nämligen under en jakt funnit ett par unga ormar, som han bad 
sin dotter föda upp; hon vårdade dem och lät hvarje daig slakta en 
oxe åt dem, hvarigenom hon, utan att ana något ondt, blef orsak till 
en stor olycka, emedan ormarna, när de voro fullväxta, med sin giftiga 
andedräkt förpestade luften i hela trakten. Förgäfves lofvade konun- 
gen sin dotters hand ät den, som kunde döda odjuren; alla försök där- 
till misslyckades.   Då  Ragnar  fick  höra  detta,  lät  han göra sig en 


SVERIGES POLITISKA HISTORIA UNDER DET  9:E  OCH  10:B ÅRHUNDRADET.     215 

Inden klädnad, hvilken, sedan den doppats i vatten och fått frysa, lätt 
knnde motstå ormarnas bett. Sedan han segrande gått nr striden, blef 
Tora hans drottning; de ludna byxoma hade emellertid förskaffat Rag- 
nar hans världsbekanta tillnamn.* En af Ragnars söner, Björn Järn- 
sida, skall hafva blifvit konung i Sverige. 

Ragnar och hans många söner äro vikingatidens berömdaste hjältar. 
Otaliga segrar i England, Irland och Frankrike äro förbundna med 
Lodbrokssönemas namn; de trängde fram långt mot söder, och folken 
vid Medelhafvots kuster hafva först af dem och deras följeslagare lärt 
känna nordmännens kraft. I England hafva de varit hufvudmännen 
för grundläggningen af nordbornas herravälde. 

Märkligt nog nämner Saxo intet om Ragnars förbindelse med Aslög, 
ett tillägg till sagan, hvarigenom man ftJrsökt att sätta sägnerna om 
Ragnar Lodbrok i förbindelse med den gamla, vida bekanta sagokretsen 
om Sigurd Fafnesbane och völsungarne. Under en färd till Norge skall 
Bågnar, berättar den isländska sagan, hafva tagit till äkta en skön 
och klok kvinna, som kallade sig Kråka, eller rättare Kråka, men som 
sedermera yppade, att hennes rätta namn vore Aslög och att hon vore 
dotter till Sigurd Fafnesbane och Brynhild. 

Slutligen stupade Ragnar Lodbrok under ett försök att eröfra Eng- 
land; han blef af sin besegrare, konung Ella, kastad i en ormgrop, där 
han skall hafva döende besjungit sina bedrifter i en sång, känd under 
namnet Kråkumål men som åtminstone i sin nuvarande form tydligen 
är vida yngre än från Ragnars tid. 

Ragnar Lodbrok och hans söner äro historiska personer, om hvilka 
främmande samtidiga annaler hafva åtskilligt att förtälja. Så har man 
i ett fragment af en gammal irländsk krönika funnit märkliga upplys- 
ningar om en »Raghnall», som utan tvifvel är Ragnar Lodbrok. De 
nyaste forskningarna hafva visat, att denne lefde under förra hälften 
af 800-talet; hans söners härjningar omtalas af Västerlandets annaler 
under den närmast följande tiden. 

Men denne Ragnar Lodbrok, som de främmande krönikorna känna, 
kan ej hafva varit son till »Sigurd Ring», troligen ej ens till någon af 
de två nordiska konungar, hvilka, såsom vi sett, af missförstånd för- 
enats under detta namn. I den nyssnämnda irländska krönikan säges 
Baghnalls fader hafva hetat Albdan (Halfdan). 

Mer än tvifvelaktigt är det också, huruvida Ragnar Lodbrok varit 
konung i Sverige. Möjligen beror uppgiften härom på en förväxling; 
enligt Saxo har det funnits en annan svensk konung med namnet Ragnar. 

Afven uppgiften, att Björn Järnsida skulle hafva varit konung i 
Sverige, öfverensstämmer ej med de nämnda västerländska annalerna, 


* Motstycken tlU denna sägen om strid med ett (eller här tvä) odjar, som länge 
utgjort en landsplåga, finnas under växlande former äfven 1 andra länder. — Ben isländska 
sagan är n&got afrikande från Saxo; enligt den fSrra yar det endast en orm, och denna låg 
på gald, kYilket yäxte med ormen. 


216 JÄRNÅLDERN. 

hvilka såsom de enda samtida i allmänhet måste tillerkännas vitsord 
framför Saxos och isländames några hundra år senare nedskrifna be- 
rättelser. En västerländsk författare omtalar, att Björn Järnsida vid 
midten af 800-talet blifvit förjagad från sitt fädernesland Danmark af 
fadern »Lothroc» (utan tvifvel misstag för Lodbrok) och sänd på vikinga- 
tåg med sin fosterfader Hasting. Ar 851 kommer han till Frankrike 
och härjar i detta land under många år, hvarefter han framtränger till 
Medelhafvet, eröfrar staden Luna i Italien, vänder tillbaka år 862 och 
dör i Friesland. 

Få och stridiga äro för öfrigt uppgifterna hos de nordiska förfat- 
tarne om konungarne i Svitjod under 800-talet. Men just vid denna 
tid börjar ett säkrare ljus falla öfver Sveriges historia genom de sam- 
tida, till våra dagar lyckligtvis bevarade berättelserna om de försök, 
som under nämnda århundrade gjordes att utbreda kristendomen i Sverige, 
för hvilka försök i det följande skall närmare redogöras. Här bör endast 
nämnas, att, då Ansgar första gången (omkring år 830) kom till Sverige, 
hette sveames konung Björn. Någon tid därefter omtalas en annan 
konung Anund, som förjagas och återkommer med dansk hjälp, och vid 
Ansgars andra besök i Birka (på 850-talet) härskade där en konung 
Olof. Man har fäst uppmärksamheten på likheten i namn mellan dessa 
tre konungar och de under följande tid regerande, historiskt kända 
sveakonungarne Björn, dennes son Olof (Styr-Björns fader) och sonson Olof 
(Skötkonung) samt den senares son Anund. Emedan namnen ofta gingo 
i arf inom ätten, kunna vi måhända i denna likhet se en antydan därom, 
att de på Ansgars tid lefvande konungarne hörde till samma ätt som 
Olof Skötkonung. 

Dessa i Ansgars lefvernesbeskrifning omtalade konungar synas hafva 
varit okända för de nordiska författame, hvilka i stället gifva oss andra 
svenska konunganamn; men dels är det så godt som omöjligt att utleta 
det rätta sammanhanget mellan dessa namn eller afgöra, om några 
bland dem äro diktade, dels är om de flesta af dessa konungar föga 
mer än namnet upptecknadt. Först omkring år 900 börja de nordiska 
uppgifterna att blifva säkrare. 

Samtidigt med den norske konungen Harald Hårfagre, ehuru till åren 
äldre, skall Erik Emundsson hafva lefvat såsom konung i Sverige. Med 
Harald råkade han i tvist om besittningen af Värmland. Snorre Stur- 
lessons uppgift, att Erik skulle hafva dött, då Harald i tio år varit 
Norges konung, således i början af 880-talet, sjoies dock hvila på något 
misstag. Om konungalängden efter honom är riktig, hvilket vi ej hafva 
någon anledning att betvifla, har Eriks död troligen inträffat något 
senare. 

Ett par i södra delen af den Jutska halfön funna runstenar hafva, 
sammanställda  med  några  förut  föga beaktade uppgifter hos olika 


SVBKIGES POLITISKA  HISTORIA  UNDER DET  9:B  OCH  10:B  ÅRHUNDRADET.     217 

författare, gifvit oss upplysning om att en del af Danmark i det tionde 
århundradets förra hälft lydt under konungar af svensk börd. 

I början af 900-talet eröfrade nämligen en svensk höfding Olof den 
viktiga handelsstaden Hedeby, belägen på den Jutska halföns östra kust, 
invid den nuvarande staden Slesvig. Huru stor del af den omgifvande 
trakten lagts under hans välde, kan man ej säga. Men vi veta, att han 
efterträddes af sin son Gnupa* och att denne härskat öfver ett icke 
obetydligt område. Gnupa var gift med Asfrid, dotter till Odinkar, 
sannolikt af samma släkt som de två något senare lefvande ribe-bi- 
skopar Odinkar, om h vilka man vet, att de voro af mycket förnäm börd. 

Den med händelserna nära samtida Widukind, en saxisk munk i 
Corveis kloster, har i sina annaler en märklig berättelse, som genom 
de nyss nämnda runstenarna fått en oväntad belysning. Widukind om- 
talar nämligen under år 934, huru den tyske konungen Henrik I, »sedan 
han underkufvat alla kringboende folk, med en här anföll danskarne, 
som hemsökte friserna med sjöröfveri, öfvervann dem, gjorde dem skatt- 
skyldiga och tvang deras konung Chnuba till att låta döpa sigi. 

En isländsk saga, som visserligen är nedskrifven ganska långt 
efter nu ifrågavarande tid men hvilkens trovärdighet man ej har 
anledning att betvifla, berättar följande: »Konung Gorm drog med sin 
här in i det rike i Danmark, som hette Kedgotaland men nu kallas 
Jylland, emot den konung, som då härskade däröfver. Han hette 
Gnupa.** De hade med hvMandra några strider, som slutade så, att 
Gt)rm fällde den konungen och bemäktigade sig hela hans rike.» 

Med Gnupas död var emellertid släktens makt icke bruten. Gnu- 
pas son Sigtrygg blef konung efter* honom och styrde sitt land till 
omkring år 950, då det lyckades den danske konungen Harald Gorms- 
son att fälla Sigtrygg. Dennes moder Asfrid satte honom två runris- 
tade minnesstenar, hvilka restes på hedniskt sätt. Den ena är ristad 
af en svensk, den andra af en dansk man. A den förra läsa vi, om 
man öf versätter inskriften på modern svenska: »Asfrid gjorde detta 
minnesmärke efter Sigtrygg, sin son, på Gnupas vi.» A den senare 
läses: »Vi-Asfrid gjorde detta minnesmärke. Odinkars dotter, efter 
Sigtrygg konung, sin och Gnupas son.» Orden »Gnupas vi» på den 
förra stenen visa, att äfven Gnupas grafplats var vigd på hedniskt vis, 
trots det dop, som af den tyske konungen blifvit honom påtvingadt. 

Med Sigtryggs fall är det svenska, af Olof grundade herraväldet i 
Sönderjylland tillintetgjordt. 

Erik Emundsson efterträddes på den svenska tronen af sin son Bj örn, 
som skall hafva regerat i 50 år och som efterföljdes af sina båda söner 

* Namnet Gnupa är yisserligen mycket ovanligt, men det förekommer pä en runsten 
i SMermanland. 

♦♦  Namnet  skrifves  här  Gnupa,  af  Widukind  Chnuba, p&  ranstenama  KrhKi. 
Runan K betecknar säväl K (Ch) som G, och runan K kan återgifva blde B och P. 


218 järkIldeen. 

Olof och Erik. Om Olof vet man intet mer, än att han hastigt dött 
vid en måltid och efterlämnat en son, den ryktbare Styrbjörn starke. 
Tolf vintrar gammal fordrade denne del af riket säsom arf efter sin 
fader. Då Erik ansåg honom ännu vara för nng härtill, satte sig 
Styrbjörn på sin faders grafhög för att därmed efter gammal sed gifva 
till känna sin rätt till arfvet. Två vårar satt han på faderns hög, men 
då han på tinget med trotsiga ord fordrade sin andel i regeringen, blef 
han med stenkastning bortjagad. Hans farbroder konung Erik gaf 
honom emellertid sextio med manskap och vapen väl ntrostade skepp 
att därmed enligt tidens bmk försöka sin lycka i hämad. Styrbjörn 
härjade nu på Östersjöns södra koster, hvarvid han äfven vände sig 
mot Danmark. Där ingick slutligen konung Harald Gormsson en öfver- 
enskommelse med Styrbjörn, enligt hvilken denne fick Haralds dotter Tyra 
till hastru och tillika blef höfding i Jomsborg på ön WoUin vid pommerska 
kusten. Detta öfver hela Norden ryktbara fäste, som innehades af 
>jomsvikingame>, låg invid en rik och betydande handelsstad, känd 
under namnet Julin eller, såsom nordborna kallade den, Jom. 

Styrbjörn var dock icke nöjd med att sitta som den danske 
konungens jarl på Jomsborg. Han ville vinna ett eget rike och taga 
hämnd på sin farbroder, sveakonungen Erik, som han ansåg vara skuld 
till hans faders död. Han lyckades också öfvertala Harald Gormsson att 
jämte jomsvikingame låta en här följa med på ett tåg till Mäla- 
ren. Konung Erik hade emellertid sändt pilbud * öfver hela landet 
och stämt alla stridbara män till Uppsala för att möta inkräktaren. 
På slätterna vid Fyrisån utkämpades nu en väldig strid, slaget på Fyris- 
vall, som säges hafva räckt i tre dagar. Styrbjörn stupade och med 
honom större delen af hans här. Konung Erik fick till minne af segern 
tillnamnet Segersal 1. Efter slagets slut steg konungen upp på en 
hög och lofvade riklig lön åt den, som kvad en sång öfver striden och 
segern. Isländaren Torvald Hjälte, som hvarken förr eller senare lär 
hafva uppträdt som skald, kvad då, berättas det, tvenne verser, som 
bevarats intill våra dagar; han erhöll af konungens hand i belöning en 
dyrbar armring af guld. Striden, en af de ryktbaraste i Norden under 
hednatiden, stod troligen omkring år 988. 

Sägnen har visserligen att förtälja, huru Styrbjörn, sedan han 
landstigit, bränt alla sina skepp för att tvinga sina män att segra 
eller dö och huru danskarne, som skulle hafva varit anförda af 
konung Harald själf, drogo bort, förrän striden började. Att detta 
emellertid ej varit fallet med alla Styrbjörns danska följeslagare, 
därom hafva vi märkvärdigt nog fått upplysning af ett par skånska 
runstenar. Den ena stenen sitter nu i Hellestads kyrkomur; dess 
inskrift lyder: »Eskil satte denna sten efter Toke, Gorms son, sin hulde 

* B& fara hotade, kallades folket samman därigenom, att en särskildt märkt pil sän- 
des frän gärd till gärd. Seden att vid ntomordentliga tillfällen på ett liknande sätt, genom 
badkafle, nppbäda folk har fortlefvat in 1 senaste ärhnndraden. 


SVERIGES POLITISKA HISTORIA UNDBR DET  9:B OCH  10:B ÅRHUNDRADET.     219 

herre. Han ej flydde vid Uppsala. Kämpar satte efter sin broder 
sten på berget. Med runor står den. Gorms son Toke näst de gingo.» 
Den andra stenen, vid Sjörup, är rest öfver Asbjörn, Tokes son. 
>Han ej flydde vid Uppsala, men han stred, så länge han vapen ägde.»* 
Att den Toke Gormsson, åt hvilken Hellestadstenen är rest, var en 
son till konung Gorm och således broder till konung Harald, är i 
högsta grad sannolikt. Huruvida Sjörupstenens Asbjörn var son till 
denne Toke eller till någon annan med samma namn, torde däremot 
numera svårligen kunna afgöras. 

Konung Erik, som viUe hämnas på den danske konungen för den 
hjälp han lämnat Styrbjörn, sandade någon tid efter slaget på Fyris- 
vall en stor här och anföll Danmark, där Haralds son Sven Tveskägg 
nu var konung. Denne synes hafva varit borta på härnadståg till Eng- 
land. Visst är, att Eriks tåg utföll lyckligt och att han åtminstone 
någon tid lade landet eller en stor del däraf under sitt välde. Ja, Sven 
Tveskäggs dotterson Sven Estridsson, hvilken således stod dessa 
märkliga händelser mycket nära, berättade för Adam af Bremen, att 
Danmark under fjorton år lydt under den svenske konungen. Slutligen 
lyckades det dock Sven Tveskägg att befria sitt land från inkräktaren.** 

I Danmark skall Erik SegersäU hafva mottagit dopet, den förste 
konung öfver Sverige, om hvilken sådant berättas. Sedan han åter- 
vändt hem, lär han emellertid hafva återgått till sina fäders tro och ånyo 
offrat åt asagudarne. 

Erik SegersäU dog sannolikt inemot år 994. Hans första gemål, från 
hvilken han skilde sig, var Sigrid, för sitt stolta sinne kallad Storråda 
eller den högmodiga; hon var dotter till en rik och mäktig bonde i 
Svitjod, vid namn Toste, eller såsom han vanligen kallades Skaguls- 
Toste (efter valkyrjan Skagul). Efter Erik Segersälls död gifte hon 
om sig med dennes motståndare Sven Tveskägg, hvilken, måhända 
genom denna förbindelse, nu återfick sitt fädernerike. 

Erik Segersälls och Sigrids son Olof, med tillnamnet Skötkonung 
(eller Skotkonung), vardt konung i Sverige efter sin faders död. Hans 
regeringstid kommer att skildras i nästa del. 


Vi hafva lärt känna några af de många vid denna tid utkämpade 
striderna mellan svenskar och danskar. Vi hafva sett, huru än de 
förra drogo till Danmark, än de senare till Sverige. Sagan har myc- 
ket att berätta om dylika strider under föregående århundraden, liksom 

* Hellestad ligger nära Dalby och således ej långt frän Lund. Sjömp ftr beläget 
mellan Malmö och Ystad, ej långt från kusten. 

** Man har antagit, ehnm måhända på alltför svaga gmnder, att ett par söndcrjjdska 
runstenar, som tala om konnng Svens män, hvilka fallit vid belägringen af Hedeby, hafva 
afseende på denna befrielsekamp. 


220 JÄRNÅLDERN. 

vi af det följande få se, att liknande förhållanden fortfarit in i se- 
naste tider. 

Äfven med grannländerna i öster stod Sverige vid denna tid stän- 
digt i politiska förbindelser. Den viktigaste följden af dem var grun- 
dandet af det ryska rike, som en gång sknlle växa nt till ett världs- 
välde. 

Den ryske krönikeskrifvaren Nestor, en munk i Kiev, som lefde 
under senare hälften af 1000-talet och dog i början af följande århund- 
rade, har nämligen följande märkliga berättelse om det ryska rikets 
grundläggning under medverkan från Sverige: »Ar 6367 (efter världens 
skapelse, det är 859 efter Kristi födelse) kommo varjagerna öfver haf- 
vet och togo skatt af tschuderna och slavema, af mererna och af vesserna 
och af krivitschema. — År 6370 (862 efter Kristi födelse) förjagade de 
varjagerna öfver h af vet, gåfvo dem ingen skatt och begynte regera sig 
själfva, men det gick illa med rättsväsendet,, släkt reste sig mot släkt, 
det blef split mellan dem, och de begynte att föra inbördes krig. De sade 
då till h varandra: »Låtom oss söka oss en furste, som kan regera öfver 
oss och döma, hvad rätt är.» Och de gingo öfver hafvet till varjagerna, 
till russema, ty så kallades dessa varjager, liksom andra kallades sviar, 
andra nurmanner, andra anglianer och andra goter. Och tschuderna, 
slavema, krivitschema och vesserna sade till russema: »Vårt land är 
stort och fruktbart, men det finnes ingen ordning där; så kommen då 
för att härska öfver oss.» Och tre bröder med sitt följe utvaldes, och 
de togo hela rus med sig, och de kommo. Och den äldste, Kurik, satte 
sig ned i Novgorod, den andre, Sineus, i Bjelo-Jesero och den tredje i 
Isborsk, han hette Truvor. Efter dessa varjager fick det ryska riket 
namn, nämligen novgoroderna; dessa äro de novgorodska folk af varja- 
gisk ätt; förr voro novgoroderna slaver. Efter två års förlopp dogo 
Sineus och hans broder Truvor. Rurik öfvertog då regeringen och 
utdelade städer till sina män, åt en gaf han Polotsk, åt en annan Ros- 
tov och åt en tredje Bjelo-Jesero. Och i dessa städer äro varjagerna 
invandrade; de förra invåname voro i Novgorod slaver, i Polotsk kri- 
vitscher, i Rostov merer och i Bjelo-Jesero vesser.»* 

Nordiska sägner, af hvilka några i det föregående äro anförda, 
samt talrika fornsaker funna i länderna öster om Östersjön lämna otvety- 
diga vittnesbörd därom, att sedan urminnes tid Sveriges folk stått i förbin- 
delse med nämnda länder, och göra det troligt, att redan tidigt större 
eller mindre öfverflyttningar dit ägt rum från vårt land. Den af Nestor 
berättade inflyttningen af svenska höfdingar och deras följen är således 
i sig själf ej osannolik och bekräftas af mångfaldiga förhållanden, 
bland annat däraf, att man just i trakten kring de städer, som af 
Nestor  särskildt  omtalas  såsom  tagna  i  besittning  af varjagerna,  i 

* Af de här nämnda städerna är Novgorod den i yär äldre historia sä ofta förekom- 
mande staden Tid sjOn limen; Bjelo-Jesero ligger norr om Smolensk, Isborsk söder om sjön 
Peipas, Polotsk vid Dnna, mellan Vitebsk och Dunaburg, samt Rostov sydväst om Jaroslay. 


VIKINGATÅG. — VÄRINGAFÄRDER. 221 

senare tid funnit en mängd grafvar, innehållande vapen och prydnader, 
om hvilkas skandinaviska ursprung något tvifvel ej kan finnas. 

Nestors ord torde emellertid ej böra så förstås, att ett folk med 
namnet ms först vid den angifna tiden kommit öfver från Sverige, så 
mycket mindre som bysantinska författare redan ungefär ett århund- 
rade tidigare omtala ett anfall på det östromerska riket af 2000 små 
>ryska skepp». Man har äfven i frankiska årsböcker en berättelse om 
en beskickning från den bysantinske kejsaren Teofilus till den frankiske 
kejsaren Ludvig den fromme, hvilken beskickning åtföljdes af några 
män, som sade sig höra till ett folk vid namn >ros> och kommit såsom 
sändebud från sin konung till den bysantinske kejsaren men nu ville 
med kejsar Ludvigs hjälp återvända till sitt fädernesland, emedan den 
väg. på hvilken de kommit till Konstantinopel, ledde genom barbariska 
och vilda folks länder, där de ej utan stor fara kunde färdas. Vid 
närmare undersökning fann den frankiske kejsaren, att de hörde till 
sveames folk. 

På Rysslands tron sutto ända till år 1598 tsarer, som på fädernet 
ledde sin härkomst från Rurik. 


Ungefär vid samma tid, som svenska män medverkade vid ^und- 
läggandet af vårt mäktiga östra grannrike, gjordes i den fjärran västern 
en viktig upptäckt. En man af svensk börd vid namn Gärdar Svavars- 
son var en af de allra första nordbor, som landade på Island, eller 
såsom det efter honom någon tid kallades Gardarsholm. Detta skedde 
kort före 870. Han var den förste nordbo, som öf vervintrade på ön. 
Därfömt hade dock några irländska andliga uppehållit sig på ön, från 
de sista åren af 700-talet intUl dess nordborna började slå ned sina 
bopålar där, då irländarne flyttade bort för att ej nödgas lefva till- 
sammans med hedningar. 

Islands egentliga bebyggande från Norden började år 874. Harald 
Hårfagre hade då underkufvat småkonungarne i Norge, och mången 
frihetsälskande norrman utvandrade hellre till den nyupptäckta ön, än 
han stannade kvar i sitt fädernesland. Bland nybyggarne på Island 
nämnas uttryckligen några svenska och götiska män. 


2. 

Vikingatåg:. — Väringafärder. 

I iFritiofs saga» har Tegnér gifvit ett uttryck åt den poetiska 
uppfattningen af denna tid och en med lifliga färger målad bild af 
vikingalifvets  lysande  sidor, under det »Vikingen» af G^ijer  låter oss 


222 JÄRNÅLDERN. 

från en annan sida lära känna denna kraftiga men vilda tid. På den 
frågan: Hvilkendera skildringen är mest historiskt sann? tro vi oss 
böra svara, att det är den senare. Och vi stå ej ensamma vid en så- 
dan uppfattning af vikingatiden; en bland de varmaste beundrame af 
Sveriges forntid säger härom: 

»Det är sant, att det hvilar ett rosenskimmer öfver Nordens vikinga- 
tid; men väpna vi vårt öga med historiens synglas, så skola vi snart 
finna, att detta rosenskimmer icke är annat än en färgblandning af blod 
och tårar.> Han tillägger: »På namnet, hvarmed man betecknar en sak, 
beror ofta det begrepp man bildar sig om denna. Med vikingafärd 
tänker man sig därför gärna en ridderlig jakt efter faror och krigiska 
äfventyr, men den definieras bättre med färder för mord och plundring. 
Vi öfversätta det därför fullkomligt troget med sjöröfveri drifvet 
som näringsfång.» 

Detta omdöme kan synas alltför strängt. Vi måste dock erkänna, 
att det är riktigt, om vi nämligen mäta den tiden med vår tids mått 
och om vi se bort från vikingatågens stora politiska betydelse. Men 
hvilken förändring i världsåskådning och seder hafva icke de tusen år 
medfört, som skilja oss från nordmannatågens dagar! För att vara 
rättvisa måste vi därför söka att sätta oss in i våra fäders åskådnings- 
sätt. ^Enligt deras tro var endast den svärdfallne kämpen värdig att 
deltaga i Valhalls glädje; deras religion manade dem att söka sam- 
tidens och eftervärldens pris för blodiga bragder; för dem — och ej för 
dem allena — fanns ingen annan folkrätt än våldets. Hvad som vanns 
i öppen strid var lagfånget gods, och giltig orsak till kampen var, så- 
som det heter i eddasången Rigsmål, att den anfallne ägde »dyrbara 
salar och yppare odal>. 

Vi böra emellertid äfven från en annan sida betrakta denna bragd- 
rika tid, då Nordens söner funno hemmet för trångt och stormade ut öfver 
hafven för att söka ära och guld, då de grundade nya, blomstrande välden i 
aflägsna länder och med sitt friska blod föryngrade folken mångenstädes 
i vår världsdel. 

Vi måste söka att se vikingafärderna i deras världshistoriska 
sammanhang med de andra stora tilldragelser, ur hvilka det moderna 
europeiska samhället småningom framgått. Då finna vi, att de icke 
blott voro sjöröfvarbragder, ej heller blott ett utbrott af samma oemot- 
ståndliga lust, som ännu i våra dagar lockar skaror af Nordens barn 
att i främmande okända länder söka sin lycka; de kunna fastmer be- 
traktas såsom de sista vågorna af den stora folkvandringens ström, 
hvilken väl i början syntes hafva sköljt bort hela den klassiska 
odlingen men hvilken i stället visade sig hafva medfört fröna till en 
ännu skönare framtid än den ålderssvaga romerska världen ensam 
kunnat skapa. 


VIKINGATÅG. — VÄRINGAPlRDKR. 223 

1 afeeende på frågan om orsakerna till vikingatågen böra vi 
först nämna, att flera normandiska författare omtala den bestämda, 
hos deras folk lefvande traditionen, att Norden nnder vikingatiden 
varit alltför starkt befolkad, så att landet icke kunde föda alla sina 
invänare. Grunden härtill skulle ligga i nordbornas sed, att hvarje 
maa knnde hafva flera hustrur, eller åtminstone flera kvinnor vid sidan 
af den laggifta hustrun, hvarigenom för många barn föddes till världen. 
För att undvika följderna af denna öfverbefolkning måste stora skaror 
af migdomen lämna landet för att skafi^a sig byte och eröfra jord i främ- 
mande länder. Ofta dref äfven fadern sina unga söner bort från hemmet 
och lät blott en son ärfva fädernejorden. — Denna tradition synes till 
sina hnfvuddrag vinna bekräftelse af det, som inhemska författare hafva 
att berätta, om än uppgiften, att de många barnen berodde på mång- 
gifte, blifvit bestridd. 

Äfven andra orsaker till nordmannatågen hafva dock funnits. Till 
begäret att med svärdet i hand tillkämpa sig ära och byte kom den 
hos invånarne på Nordens långa kuster medfödda kärleken till sjön och 
friheten. Då den senare hotades af de mäktiga vordna härskare, som 
vid denna tid samlade stora delar af de nordiska länderna under sitt 
välde, drefvos skaror af missnöjda höfdingar och andra friboma män 
att i aflägsna nejder söka nya hem, där deras frihet och oberoende 
lättare kunde bevaras. Uppkomsten af större välden i Norden ökade 
äfven därigenom antalet af vikingafärder till främmande länder, att 
de nordiska härskame nu hade mera makt än förr att värja sitt land, 
hvarför de vikingar, som förr hemsökt Norden, tvungos att annorstädes 
söka sitt byte. 

Vikingafärden var ett efter den tidens åskådningssätt fullkomligt 
lagligt och hederligt krigshandtverk, som emellertid borde hållas inom 
vissa bestämda former, såsom t. ex. kaparväsendet i det nyare Europa. 
Den var ett slags regelbunden ständig krigföring, som icke blott till- 
läts och understöddes af konungarne utan som också ständigt utöfvades 
både af dem själfva och af deras yppersta män. Den vapenbragd, som 
utfördes på sådana tåg, blef likaväl som bedrifterna till lands föremål 
för skaldemas sånger och nordbomas högsta pris och beundran. För att 
en höfding skulle njuta något anseende, synes det till och med ofta 
hafva betraktats som ett nödvändigt villkor, att han varit på vikinga- 
tåg och där utmärkt sig genom tapperhet. 

Sitt namn anses vikingame vanligen, med eller utan skäl, hafva 
fått däraf, att de med sina skepp ofta uppehöllo sig i eller nära 
de större vikar, flodmynningar och sund, där det var liflig rörelse och 
där i sjmnerhet de flesta handelsskeppen plägade segla fram. De senare 
skeppen förde vid denna tid ofta lika många och väl beväpnade män 
som vikingames, och det var därför mycket långt ifrån att de alltid 
blefvo eröfrade och plundrade. Ej sällan synes till och med köpmannen 
själf hafva varit en så djärf viking, att han kunde äntra och taga sin 


224 JÄRNÅLDERN. 

fiendes skepp. I verkligheten var vikingarnes anfall på handels- 
skeppen ofta en strid man mot man, ett vågadt och lifsfarligt spel, i 
hvilket likaväl den anfallande som den angripne kunde duka under. 

Den storartade framgång de nordiska vikingarne fingo berodde 
visserligen till stor del på deras egen kraft och vapenfördighet samt 
på det oförvägna mod, som lät dem uppsöka faran hellre än fly den; 
men den berodde lika mycket på fiendens svaghet och tvedräkt samt 
det sedernas fördärf, som utmärkte de västeuropeiska folken vid denna 
tid och hvaröfver deras egna författare klaga. Kristliga, sedermera för 
heliga ansedda män iakttogo med djup sorg tidens stora brister och ut- 
sände talrika spådomar om att Grud icke skulle tillåta ett sådant tillstånd 
att blifva långvarigt. Många voro, efter den tidens föreställningar, de 
järtecken, som syntes både på himmeln och jorden och som troddes för- 
kunna Herrens straff, som skulle öfvergå de kristna folken för deras 
tilltagande ogudaktighet och syndiga lefverne. 

Denna ofta uttalade fruktan för att ett nytt gissel skulle hemsöka 
kristenheten, och särskildt de Brittiska öarna och Frankrike, visade sig 
ej heller ogrundad. Föga mer än ett hälft århundrade efter det Karl 
Martel genom sin lysande seger öfver araberna år 732 hade afslagit ett 
häftigt anfall söderifrån hotade en ny fara: på flera ställen af västra 
Europas kuster såg man fientliga skepp med stridsvana hedningar från 
den skandinaviska Nordens aflägsna nejder. 

Enligt de angelsaxiska krönikorna var det omkring år 790, 
som nordiska vikingaskepp för första gången visade sig vid Englands 
kuster. Några år senare återkommo de, förstörde kyrkor och kloster, 
mördade munkar och präster, trampande »helgedomarna» under sina 
fötter. Samtidigt skedde de första fientliga angreppen af nordmän på 
Skottlands och Irlands kuster. Omkring år 800 finna vi äfven för första 
gången någon i politiskt afseende viktig beröring mellan Norden och 
frankernas växande välde. De saxiska stammarna i norra delen af 
Tyskland gjorde då ett nytt kraftigt försök att återvinna sitt obe- 
roende, och deras böfding Widukind sökte och fick hjälp därtill af 
Danmarks konung. Man har såsom en verkan af detta förbund mellan 
danskar och saxare betraktat det förhållandet, att talrika vikinga- 
flottor just nu begynte härja på det frankiska rikets norra kuster. 

Om det äfven är tvifvelaktigt, hvad krönikorna berätta, att vikinga- 
skeppen redan nu visat sig för kejsar Karl den store själf på Frank- 
rikes medelhafskust, så är det dock säkert, att kejsaren vid de sorgliga 
underrättelserna från landets norra delar funnit sig tvungen att i hast, 
två gånger redan omkring år 800, besöka sitt rikes kuster för att få 
en flotta utrustad, insätta kustvakter och träfi^a andra försvarsanstalter 
mot de fruktansvärda gästerna. När Karl den stores mäktiga hand ej 
längre skyddade frankernas rike, blef deras af inre strider försvagade 
land snart ett välkommet byte för de alltjämt växande vikingahopama, 
ett öde som samtidigt äfven drabbade de Brittiska öarna. 


VIKINGATIg. — VÄRINGAFÄRDER. 225 

En af vikingatågens viktigaste följder för Norden var, att de be- 
friade de nordiska rikena från en mängd stolta, trotsiga män och däri- 
genom underlättade konungarnes bemödanden att förena de spridda land- 
skapen till större välden.  De aäägsnade dessutom från Norden många 


233.  Karta  öfver de delar af Europa som nordborna besökte under vikingatiden. 

Kartan upptager endast ett urval af de viktigaste namnen.  Dnnrstede, Löwen (fastlandet), 

Kent,  Wessex,  Homber,  York (England), Limerick och Waterford (Irland) äro endast an- 

gifna genom begynnelsebokstäfyerna. 

af dess ifrigaste hedningar, och vikingarne leddes ofta genom sin be- 
röring med de kristna folken till omfattande af kristendomen samt hem- 
förde från mer bUdade länder äfven många andra frön till högre odling. 
I)e förfärliga  härjningarna gjorde det ock till en nödvändighet för de 

Sveriges historia.   1. 15 


226 järnAldern. 

kristna folken att med mera ifver ftn förut arbeta på nordbornas om- 
vändelse, hvilken slutligen blef allmän, hvarefter vikingatågen småningom 
upphörde. 

Den egentliga vikingatidens slut kan nämligen sägas sammanfalla 
med Nordens fullständiga kristnande. Väl sutto icke landets söner 
fredligt hemma, så snart de blifvit döpta; men vikingalifvets rätts- 
grund föll med odinsläran, och vikingatågen själfva kristnades till kors- 
tåg. De korståg, som utgingo från Norden ännu under det tolfte år- 
hundradet, hafva nämligen en märklig likhet med de gamla vikinga- 
färderna, såsom den norske konungen Sigurd Jorsalafaree tåg till det 
heliga landet och samme konungs »korståg» till Småland år 1123, då 
han, såsom Snorre på sitt korta och träffande språk berättar, med tre 
hundra skepp »styrde öster ut till köpbyn Kalmama, härjade där och i 
Smålanden, lade vistgäld på Småland, femton hundra nöt, och små- 
länningarne kristnades. Sedan vände Sigurd åter med hären och kom 
till sitt rike med många stora dyrbarheter och skatter, som han för- 
värfvat i denna färd, den så kallade kalmarna-ledung.» 

Vikingatågen, som själfva voro en fortsättning af folkvandringarna, 
fortsattes således som korståg. 


De trakter, som hemsöktes af nordmännen (det gemensamma 
namnet på vikingarne från Nordens olika delar), voro dels kusterna af 
Östersjön, eller hvad som kallades österväg, dels kusterna af Väster- 
hafvet eller nordvästra Tyskland, Frankrike och de Brittiska öarna; 
härfärderna till dessa senare nejder kallades västerviking. Det då- 
varande Sveriges invånare, som voro nästan stängda från Västerhaf vet, 
riktade väl vanligen sin verksamhet på länderna i österväg men del- 
togo, såsom talrika runstenar bevittna, äfven i vikingatågen väster ut. 
Och att inbyggarne i de delar af det nuvarande Sverige, som då ej 
lydde under sveakonungen, tagit verksam del i de viktiga bedrifterna 
i västra Europa, är välbekant. Det då norska Bohuslän och de till 
Danmark hörande skånska landskapen hafva utsändt många af de 
vikingar, som gjorde nordmannanamnet så fruktadt hos de på Nordsjöns 
kuster boende folken. 

Nordmännen behärskade alldeles hafven, emedan ingen nämnvärd 
sjömakt då fanns till skydd för dessa trakter, hvilkas invånare — 
utan tvifvel just genom inflytande af de många där bosatta nord- 
männens ättlingar — i en senare tid betäckt alla världens haf med 
sina flottor. 

Oupphörligt erhöllo nordmännen förstärkningar hemifrån; de 
slogo sig snart ned på öar vid kusten, h varifrån de på floderna trängde 
djupt in i landet  och  genomströfvade  det  härjande  och  brännande. 


VIKINGATÅG. — VÄRINGAFÄRDER. 227 

Slutligen företogo de sig att göra planmässiga, varaktiga eröfringar 
och grundlägga nya riken. 

Många voro de länder i västra och södra Europa, till hvilka 
vikingarne sträckte sina lUrder (fig. 233). 

De hemsökte Nordsjöns kuster, det nuvarande nordvästra Tyskland 
(Friesland), Nederländerna och Belgien. Karl den stores betydande 
försvarsanstalter, hvaröfver han äfven i sina sista lefnadsår med så 
mycken omsorg personligen hade vakat, upprätthöllos ej längre på till- 
börligt sätt. Icke endast elbetrakten med Hamburg och i synnerhet 
Friesland med dess fruktbara trakter, dess kyrkor, kloster och blomstrande 
handelstäder — hvaribland framför alla det af nordmännen länge be- 
satta Dorestad — voro därför (på 830-talet) utmatta för vikingaflottomas 
fraktansvärda anfall. Afven aflägsnare kuster, som förut varit jämförelse- 
vis skonade, hemsöktes nu af nordborna, som följde floderna till det inre 
af landet,  plundrande Antwerpen och flera andra stora handelsstäder. 

Till Frankrikes norra och kort därefter till dess västra kuster 
trängde de likaledes fram, i det de begagnade sig af den svaghet och 
inre oenighet, som förtärde frankernas rike efter Ludvig den frommes 
död (år 840). Vid denna tid segla vikingarne in i Seinefloden, bemäk- 
tiga sig den betydande handelsstaden Rouen och hota flera kloster, som 
med penningar måste köpa sig fred. För att tilltvinga sig penningar 
började vikingame nu äfven att i fångenskap bortföra sådana män, för 
hvilka de kunde hoppas erhålla hög lösesumma. 

Samtidigt gå andra skaror uppför Loirefloden förbi den starkt be- 
fästa staden Nantes och framtränga ända in i hjärtat af Frankrike, 
dftr de plundra Amboise och Blois samt belägra Tours. Kort därefter 
eröfrades Nantes. Nordmännen förstodo också att träda i förbindelse 
med resterna af landets äldre, genom frankema underkufvade inbyggare, 
bretonema i landskapet Bretagne. 

Sedan styrde vikingarne längre mot söder och seglade in i Garonne- 
floden, där städerna Bordeaux och Toulouse måste göra bekantskap med 
de fruktade nordbomas svärd. 

Omkring år 843 landa vikingarne för första gången på Spaniens 
jord, i Asturien, och belägra kort därefter Lissabon, härjande trakten där- 
omkring. Konung Ramiro af Asturien skall icke endast hafva köpt sig 
fred af vikingarne utan äfven gifvit dem anvisning på att vända sig 
mot de trakter, som innehades af Ramiros fiender, morerna. Aret efter 
Lissabons belägring härja också de nordiska vikingarne i södra Spanien. 
De seglade uppför floden Guadalquivir och eröfrade Sevillas förstäder, 
där de gjorde rikt byte. 

Nordborna sträckte äfven sina färder in i Medelhafvet, plundrade 
Italien och andra länder; vi hafva redan omnämnt Hastings tåg till Ita- 
lien, där han med list eröfrade den nära Carrara liggande staden Luna, 
i den tro att det var Rom, hvars härlighet och rikedomar voro genom 
rykte bekanta för nordborna. 


228 JÄRNÅLDERN. 

Under tiden fortsattes härjningarna i Frankrike, där fruktan för 
vikingarnes ankomst till och med förmått en stor del af invånarne i 
Paris att lämna staden; konungen själf, Karl den skallige, inneslöt sig 
i klostret S:t Denis, hvilket på denna tid var en af de bäst befästa 
platser i riket. Nordmännen kommo också till Paris (846), eröfrade och 
plundrade dess förstäder och den kringliggande trakten, tills de hej- 
dades af en smittosam sjukdom. Konungen hade hela tiden hållit sig 
innesluten i S.t Denis, där han under mässor och böner anropat Frank- 
rikes skyddshelgon om hjälp; slutligen ingick han en förlikning med 
den fruktansvärda fienden, som mot utbetalningen af den för dessa tider 
oerhörda summan af 7 000 pund silfver förband sig att draga bort. 
Ännu en gång, kort före sin död, hvilken inträffade år 877, hade Karl 
den skallige den förödmjukelsen att nödgas med 5 000 pund silfver köpa 
sig fri från en vikingaflotta af 100 skepp, som gått in i Seine; med 
stor möda kunde denna summa hopsamlas, ja på många ställen måste 
till och med i brist på reda penningar kyrkomas heliga kärl säljas, för 
att de andlige skulle kunna utgöra sin andel af skatten. 

På sommaren 885 samlade sig i Rouen och på Seinefloden en så stor 
vikingaflotta, att de samtidiga krönikorna, om än med någon öfverdrift, 
uppgifva dess storlek till 700 skepp med 30—40 tusen mans besättning. 
Flottan seglade uppför floden till Paris, där nordmännen mot löfte att 
skona staden fordrade fri genomfart till det inre landet. Då detta 
vägrades, begynte de i slutet af november 885 en ordentlig belägring 
af Paris, som endast med stor svårighet kunde försvara sig mot nord- 
bornas belägringsmaskiner. Först i oktober 886, sedan staden, där 
hungersnöd och sjukdomar börjat rasa, varit innesluten i tio månader, 
ankom kejsar Karl den tjocke med en här till undsättning. Utan 
svärdsslag skyndade han dock att sluta fred med vikingarne, som i mars 
månad följande år skulle erhålla en stor penningsumma men tills be- 
talningen skedde ägde att draga förbi Paris uppför Seine till Bour- 
gogne. Nordmännen erhöUo således just det, som de så länge kämpat 
för, och hade nu af landets egen herre fått formlig tillåtelse att ut- 
plundra ett af Frankrikes mest välmående landskap, hvilket dittills 
nästan varit i fred för deras härjningar; kejsarens eljest oförklarliga 
beteende hade möjligen sin grund däri, att invånarne i Bourgogne 
icke hade erkänt hans herradöme och därför nu skulle röna hans 
hämnd. Parisarne ville dock icke tåla, att vikingame seglade förbi 
deras stad, hvarför de spärrade Seine. Nordmännen släpade då sina 
skepp öfver land förbi Paris, en sträcka af 2 000 steg, satte dem åter 
i floden ofvanför staden och seglade till Bourgogne, som nu härja- 
des. Äfven på återvägen drogo nordborna sina skepp öfver land förbi 
Paris. 

Den tyske konungen Arnulf lyckades visserligen år 891 att eröfra 
nordmännens befästa läger nära Löwen, hvarvid de ledo ett stort neder- 
lag, men deras makt  var  därmed icke bruten.  Stora härar voro fort- 


vikingatAg. — värinoapXrder. 229 

farande lägrade på kusterna och vid flodernas stränder, och slutligen 
stannade betydande landsträckor i nordbornas besittning. 

Karl den store lär redan år 807 hafva gifvit ön "Walcheren, på 
Flanderns kust, åt den nordiske höfdingen Halfdan, som med en stor 
skara män underkastade sig kejsaren; dylika förläningar gåfvos seder- 
mera äfven åt andra nordbor i det hopp, att dessa skulle skydda landet 
mot sina landsmän. Den viktigaste handling af detta slag var, då den 
franske konungen Karl den enfaldige gaf landet omkring Seines nedre 
lopp och Bretagne såsom län åt den fruktade vikingahöfdingen Rolf, 
eller Gånge-Rolf, som han plägar kallas. Denne hade i många år 
varit i besittning af Rouen och därifrån härjat i olika delar af 
Frankrike, än i trakten af Paris, än vid Loire, än i Bourgogne. Rolf 
och hans män mottogo nu äfven dopet (912). Seinelandet, hvilket efter 
de långvariga krigen skall hafva varit mycket folkfattigt, blef snart 
ett af Frankrikes mest blomstrande landskap och erhöll efter sina nya 
bebyggare namnet Normandie. Den kraftiga befolkningen i detta af 
Frankrikes konung föga beroende hertigdöme grundade snart nya riken, 
såsom det normandiska väldet i Neapel och på Sicilien samt efter 
slaget vid Hastings (1066) konungariket England. 

Nordmännen, eller såsom de i England vanligen kallades dan- 
skarne, hade långt där förut äfven anfallit och delvis eröfrat de Brit- 
tiska öama. 

Redan omkring år 790 hade de härjat både Englands, Skottlands 
och Irlands kuster. Samtidigt, eller ännu tidigare, började nordiska 
vikingar visa sig vid Färöarna, Hjaltland (Shetlandsöarna), Orknöarna 
och de af nordmännen så kallade Söderöarna (Hebriderna). Det dröjde 
ej heller länge, förrän vikingarne begynte öfvervintra och på allvar slå 
sig ned på dessa öar. 

Omkring år 812 vände de sig också med mera allvar mot Irla,nds 
kuster. Enskilda nederlag kunde ej hindra, att nordbornas herravälde 
på ön ständigt tillväxte. Före 800-talets midt hade de eröfrat Dublin, 
hvilken viktiga stad under mer än tre århundraden vanligen behärska- 
des af dem*. På 850-talet grundades nordiska riken äfven i de viktiga 
irländska handelsstäderna Waterford och Limerick. Nordborna sägas 
hafva skaffat sig fast fot här icke minst på fredlig väg genom handel 
och sjöfart, då irerna själfva ej voro fallna för att drifva mera utsträckta 
handelsförbindelser, i synnerhet till sjöss. Äfven dessa nordiska riken 
i Waterford och Limerick ägde bestånd under flera århundraden. 

Dessutom hade norrmännen slagit sig ned flerstädes på Skottlands 
kuster och där upprättat nybyggen eller små riken, hvilka dock snart 
kommo att lyda under moderlandets mäktiga härskare. 

Efter vikingames första, mera enstaka besök i England hade detta 
land  under  ungefär  fyrtio  års  tid  nästan  fullständig fred för dem. 

♦ I svensk jord hittas ej sällan silfvennynt präglade omkring &r 1000 i Dublin af en 
>Sithric>, i hvilket namn man utan svårighet igenkänner det nordiska Sigtrygg. 


230 JÄRNÅLDERN. 

Men år 832 återkommo de och hemsökte snart England på ett sådant 
sätt, att ännu efter mer än tusen års förlopp talrika minnen där 
finnas af dem. 

Sistnämnda år plundrade vikingarne vid Temsens mynning. De 
återkommo följande året med 35 stora skepp och landade vid kusten af 
Wessex, där Englands på den tiden mäktigaste konung, Egbert, hade 
sitt hufvudsäte. Det kom till ett blodigt slag, hvarvid idanskarne» 
vunno en stor seger. Då en stor vikingaflotta kort därefter kom till 
kusten af Wales, ingingo vikingarne förbund med britterna mot den 
angelsaxiske konungen. Här, liksom i Frankrike, förstodo således 
nordborna att söka skaffa sig fast fot i landet genom att begagna sig af 
fiendskapen mellan den ursprungliga brittiska befolkningen och de senare 
invandrade germanerna. Väl lyckades det Egbert att i två slag besegra 
de förbundna britterna och vikingarne, men ständigt kommo nya skaror 
från Norden, hvilka både från den västra och östra kusten trängde långt 
in i landet, plundrande öfverallt. I vissa delar af England härskade 
också inre tvedräkt och svaghet, som i väsentlig mån främjade nord- 
bornas företag. 

År 866 landade på Englands östra kust en stor vikingaflotta, hvil- 
kens förnämsta höfdingar voro Ingvar (möjligen Ivar) och Ubbe, söner 
af konung Ragnar Lodbrok. Nordmännen lämnade helt och hållet sina 
skepp och öf vervintrade i Ostangeln, där de slöto fredsförbund med be- 
folkningen. Följande vår skaffade de sig hästar och satte öfver Humber- 
floden till Northumberland, som just då var skådeplatsen för mycket 
häftiga strider mellan två konungar, Osbrith och Ella. Nordborna be- 
mäktigade sig (867) hufvudstaden York och företogo därifrån ett tåg 
ända upp till Tynefloden. Konungarne Osbrith och Ella uppgåfvo väl 
nu sina egna strider och ryckte med förenade krafter mot York för att 
därifrån utdrifva främlingarne; men vid ett häftigt utfall lyckades.det 
dessa att tillfoga de belägrande ett stort nederlag, hvarvid båda de in- 
födda konungarne jämte deras flesta höfdingar stupade. Härmed var 
besittningen af York försäkrad, och därefter följde snart eröfringen af 
det däromkring liggande Northumberland. Den äldre befolkningen här 
skyndade sig att sluta fred med nordborna, som gjorde sig till herrar 
i hela landet, hvilket alltså blef den första större eröfring, som de nor- 
diska vapnen vunno i England. 

Sedan nordborna i Northumberland vunnit en fast utgångspunkt, 
gjorde de därifrån eröfringståg till de angränsande landskapen. Under 
en fruktansvärd hungersnöd åren 868 och 869 framträngde de således 
ända in i Mercia, till den viktiga och starkt befästa staden Nottingham, 
som de intogo och där de öfvervintrade. Liknande tåg företogos sedan 
äfven åt andra håll, i synnerhet sedan de år 870 vunnit en stor seger 
öfver angelsaxarne. Mercia och Ostangeln härjades på ett förfärligt 
sätt och togos i besittning af de segerrika nordmännen, som vid slutet 
af år 870 innehade  hela  nordöstra delen af England.   De rustade sig 


VIKINGATÅG. — VÄRINGAFlRDER. 231 

nu för att eröfra det enda konungarike i England, som ännu var obe- 
tvunget, "Wessex. Under växlande krigslycka bragte slutligen idan- 
skame», som ständigt fingo förstärkning från Norden, konungen i 
Wessex, Alfred med tillnamnet den store, därhän, att han måste med 
en stor penningsumma köpa sig fri från dem. De återkommo dock någon 
tid därefter med en större styrka, och slutligen måste konung Alfred, 
som såg sig öfvergifven af sitt folk, i flera månader förklädd ströfva 
omkring, under det de segerrika nordborna fullständigt voro herrar i 
hans föders land. På detta sätt hade vikingahären år 878 underkufvat 
hela England, och det icke genom enskilda tillföUiga segrar utan 
genom en under tolf års tid oafbrutet fortgående eröfring af det ena 
landskapet efter det andra, i synnerhet genom upprättandet af stora 
befästa läger, som bildade fasta stödjepunkter för ett nytt framträngande, 
och genom en klokt beräknad samverkan mellan land- och sjömakten. 
Redan voro också det stora Northumberland, Ostangeln och Mercia 
icke blott behärskade utan äfven delvis bebyggda af de nordiska er- 
öfrarne. 

Trots ständiga förstärkningar var dock vikingahären alltför ringa 
för att kunna i längden behålla herraväldet öf ver hela England, och så 
länge konung Alfred lefdet, var ej angelsaxarnes sak förlorad. Han 
samlade ånyo en liten här, och krigslyckan öfvergaf hans hedniska 
fiender. Slutligen antog en del af de senare kristendomen, och genom 
ett högtidligt fördrag, som ännu finnes i behåll, afstods åt nordborna 
hela nordöstra delen af England, ungefär hälften af hela landet, hvil- 
ken del nu kallades »Denelaga» (Danelagen). De här bosatta nord- 
borna antogo väl snart allmänt kristendomen och började sammansmälta 
med angelsaxarne, men de bibehöllo länge sitt eget språk, sina egna 
lagar och sedvanor. 

Med eröfringen af nordöstra England upphörde dock ej vikinga- 
tågen mot  detta land. 

Väl försökte en af Alfreds efterträdare, Ethelred, att genom ett 
allmänt, i hemlighet förberedt blodbad på de i hans rike bosatta nord- 
borna befria landet från dem (i november 1002). Den afskyvärda ogär- 
ningen hade dock, i likhet med så många andra dylika, en helt annan 
verkan, än upphofsmannen afsett. Då underrättelsen om blodbadet kom 
till konung Sven Tveskägg i Danmark, beslöt han att hämnas sina 
landsmäns mord. Genom Olof Tryggvessons fall i slaget vid Svolder 
hade också Svens makt kort förut vunnit en betydande tillökning, eme- 
dan en stor del af Norge nu lydde under hans spira. Det var därför 
så mycket lättare för honom att utrusta en väldig flotta, med hvilken 
han år 1003 styrde till England. Själf hade han redan förut bekrigat 
detta land men kort före det stora blodbadet ingått fred med Ethelred 
mot löfte om 24,000 pund silfver i »danagäld», såsom den skatt kalla- 
des, med hvilken angelsaxarne tid efter annan sökte köpa sig fria 
från sina nordiska fienders härjningar. 


232 jIrnIldern. 

Nu nöjde sig Sven emellertid icke med silfver; hela Englands er- 
öfring var hans mål, hvilket han ock slutligen uppnådde, då Ethelred 
år 1013 måste fly ur landet och Sven erkändes som Englands konung. 


Det är naturligt, att en så långvarig förbindelse mellan Norden 
och det västra Europa, hvilken ledde till tusentals nordbors bosättning 
i flera trakter af det senare, skall hafva lämnat efter sig många min- 
nen. Så har man icke blott på de Brittiska öarna och i andra delar 
af västra Europa funnit talrika fornminnen, h vilkas nordiska ursprung 
genast faller i ögonen och äfven blifvit af dessa länders egna forskare 
erkändt; men ännu i dag finnas i seder, namn och språk lefvande 
minnen af invånarnes nordiska härkomst. Vi måste dock af lätt 
insedda skäl här inskränka oss till anförande endast af några få bland 
dessa märkliga företeelser. 

Vid Duurstede (Dorestad) i Holland har man funnit en mängd 
f om saker, som tydligen förskrifva sig från de nordiska vikingar, h vilka 
under lång tid innehade detta ställe; fyndet påminner i många afseen- 
den om det, som anträffats i Sverige på den plats, där Birka legat. I 
Normandie, Irland, England och Skottland samt på de där bredvid lig- 
gande smärre öarna hafva flera gånger nordiska vapen och smycken 
anträffats. Tätt invid Dublin i Irland upptäcktes under anläggningen 
af en järnbana en mängd grafvar, i hvilka nordbor hvilat, såsom talrika 
där funna svärd, yxor, spjut, sköldbucklor och ovala spännbucklor, 
alla af nordiska former, tydligen utvisa; och midti London, i stadens 
äldsta del, på den berömda S:t Paulskyrkans gamla kyrkogård, hår 
man påträffat en vid hufvudet af ett skelett stående grafsten med 
nordisk inskrift i runor och med de från våra svenska runstenar väl- 
kända djurbilderna. Äfven på den i Irländska sjön liggande ön Man, 
som länge styrdes af norska konungar, har man funnit flera runstenar 
med inskrifter i nordiskt språk. De på stenarna uthuggna korsen visa, 
att de nordbor, till hvilkas minne vårdarna restes, varit kristna. 

På den största af Orknöama finnes ett märkligt minne af nordiska 
vikingar. Dessa skydde ej, då det var dem möjligt, att bryta sig in 
i gr af var na för att åtkomma de dyrbarheter, som där kunde bevaras. 
Så plundrade de i Frankrike de merovingiska konungarnes grafvar; 
och i Irland lära de hafva, i hopp att påträffa dyrbart grafgods, 
trängt in i de där ej sällsynta, stora, af väldiga högar täckta sten- 
kamrarna, som förskrifva sig från öns äldsta förhistoriska tider. Äfven 
å den nyssnämnda, vid Skottlands nordkust liggande ön hafva nordiska 
vikingar brutit sig in i en sådan stor, stenby ggd graf kammare. Detta 
omtalas väl icke i någon samtida skrift, men grafven lämnar själf 
omisskännliga, i hög grad märkliga bevis därför. Då den nämligen för 
flera år sedan öppnades af en engelsk fornforskare, träffade denne tyd- 


VIKINGATÄG. — VÄRINGAPARDER. 233 

liga spår af en tidigare, ingalunda vetenskaplig undersökning. På väggste- 
nama fanns en mängd inskrifter i nordiskt språk, ristade med sådana 
runor, som under slutet af hednatiden brukades af nordborna och endast 
af dem. Af inskrifterna, som äro ristade af olika personer och ej äga 
något sammanhang sinsemellan, torde följande förtjäna att anföras i 
svensk öfversättning: iTolf Kolbensson riste dessa runor.i >Vimund 
riste.» »Ofram Sigurd^son riste dessa runor.» »Härmund Hårdyx riste 
runor.» »Riste den man, som är mest runkunnig västan hafvet.» »Arnfinn 
riste dessa runor, Stens son. Ingegärd är af kvinnor vanast.» »Inge- 
borg, den fagra änkan, mången mäkta storsint kvinna gick lutande 
hit in.»  »Tre nätter förrän jorsalamännen bröto denna hög, var skatten 

bortförd.  Jorsalafarar bröto orkhög. I nordväst är mycket gods 

fördoldt. — — SäU är den, som finna må den stora skatten.» Härtill 
kommer på ett ställe hela runraden och på ett annat ställe uttrycket 
»Lodbroks söner». 

Andra minnen från den tid, då nordborna härskade flerstädes på de 
Brittiska öarna, äro en mängd till vår tid bevarade, af nordiska konungar 
och jarlar i Dublin och Northumb^land under de tionde och elfte 
århundradena präglade mynt samt flera af nordborna uppförda eller 
anlagda kyrkor och andra byggnader. 

Färöarna höra ännu under en af Nordens konungar och hafva en 
rent nordisk befolkning, som till följd af öar nas af skilda läge i språk 
och seder bibehållit mera fornt än Norden själf. Äfven Orknöarna och 
Shetlandsöarna lyd^ länge under Norges koming och kommo med detta 
land under den danske konungens spira; men år 1468 lämnade Kristian 
I dessa öar till Skottlands konung såsom pant för den hemgift, som den 
senare skulle erhålla med sin gemål, Kristians dotter. Fåfänga blefvo 
sedan  alla försök att återlösa panten. 

Den nordiska befolkningen i Skottland, England, Irland och Nor- 
mandie har visserligen småningom förlorat sin själf ständighet och sam- 
mansmält med dessa länders andra inbyggare; men ännu kunna där 
spåras talrika drag, som påminna om nordbons karaktär, seder och 
språk. Så har man fäst uppmärksamhet på den förkärlek för hafvet 
och för djärfva sjöfärder, som utmärker Normandies befolkning. Från 
dess hamnar utgingo mot medeltidens slut flera upptäcktsresor till 
Kanarieöarna, Afrika, de Ostindiska öarna och andra trakter. Nor- 
mandernas ursprungliga språk är visserligen sedan länge förgätet, men 
ännu i dag hafva de bevarat månget äkta nordiskt släktnamn af så 
gammal form, att man i Norden själf ej längre brukar dem, åtminstone 
som tillnamn. Så lefva ännu i Normandie, både i städerna och på 
landet, flera släkter med namnen Quetel (Ketil), Turqvetil (Torketil 
eller Torkel), Tostain (Torsten), Osmond, Havard, Canut m. fl. Äfven 
månget ortnamn röjer ännu sin nordiska härkomst. 

Samma företeelse möter oss på de Brittiska öarna, framför allt i den 
nordöstra  delen  af England,  den gamla »Danelagen», som ännu i det 


234 järnIldbrn. 

tolfte århundradet, således efter den normandiska eröfringen, bibehöll 
sin egna nordiska lag. Utom mångfaldiga i södra England okända 
fornnordiska ord i talspråket har befolkningen i norra England, åtmins- 
tone delvis, bevarat nordisk kroppsbyggnad och nordiskt utseende 
samt ändå säkrare drag af gammalnordisk karaktär. Den klokhet, 
karaktärsfasthet och djärfva frihetskärlek, som företrädesvis utmärker 
norra Englands invånare, anses ej utan grund för ett arf från de i 
Danelagen fordom i så stort antal boende nordmännen. Hustingen (»the 
hustings») i flera af Englands städer och vid parlamentsvalen samt de 
årliga tingsmötena på »Tynwaldi eller tingvallshögen på ön Man 
påminna ännu lifligt om de fria nordbomas ting på de Brittiska öarna 
i forna tider. Man är det enda ställe, där man ända till våra dagar 
bibehållit den nordiska seden att hålla ting under öppen himmel. 

Liksom i Normandie träffas äfven i England talrika släktnamn 
och ortnamn af omisskännlig nordisk härkomst; bland annat äro nam- 
nen på -son, hvilka voro okända för angelsaxarne, minnen från nord- 
bornas tid. Flera af den engelska högadelns gamla ätter härstamma 
från nordborna, och icke få ättlingar af de senare hafva dessutom genom 
stordåd trängt sig in i den yngre engelska adeln; amiralen lord Nelson 
är ett af de mest lysande exemplen därpå. 

I afaeende på ortnamnen vilja vi blott nämna, att i nordöstra 
England namn på -by, -thorpe, -ness, -dale, -force, -holm, -garth och 
flera andra dylika, hvilkas nordiska ursprung lätt faller i ögonen, 
räknas i hundratal. 


Vikingafärderna öster ut, i hvilka svenskarne förnämligast deltogo, 
voro äfven af stor och genomgripande betydelse. Vi hafva redan om- 
nämnt en följd af förbindelsen mellan Sverige och dess östra grann- 
länder, stiftandet af det ryska riket. De nordiska sagorna antyda 
också, att Svitjods konungar tidtals behärskat vissa delar af de nuva- 
rande ryska östersjöländerna. 

Talrika fynd vittna om att Finland då som nu hade en svensk 
befolkning vid sidan af den finska och att denna svenska bosättning i 
Finland börjat mycket långt före vikingatiden (sid. 53), ej, såsom man 
varit böjd att antaga, först i Erik den heliges dagar. 

Vid Kuusamo, långt in i Kemi lappmark, har man hittat två 
stora, ovala bronsspännen af svensk form; och ännu längre mot norr, 
vid 67® nordlig bredd, ungeftlr midt emellan Hvita hafvet och Sveriges 
nuvarande gräns, påträffades för flera år sedan en halsring jämte andra 
smycken af silfver, en mängd angelsaxiska och tyska mynt samt en 
våg och 12 vikter, allt omlindad t med näfver. Silfversmyckena voro, 
liksom äfven vågen och vikterna, af former välkända från nordiska 
fynd, och mynten tillhöra slutet af vår hednatid.  Dessa båda fynd äro 


VIKINGATÅG. — VIKINGAFÄRDER. 235 

vältaliga vittnen om nordbomas handelsförbindelser äfven med lappar- 
nes svårtillgängliga nejder. De nordiska sagorna hafva också mycket 
att förtälja om norrmännens liäiga och lönande handelsfärder sjövägen 
ända till länderna vid Hvita hafvet, de gamles Bjarmaland. 

Under flera århundraden efter Ruriks tid fortfor den krigiska och 
fredliga samfärdseln mellan vårt land och Gårdarike. Det svenska 
konungahuset och storfurstarne i Novgorod eller Holmgård, såsom våra 
förftder kallade staden, blefvo genom giftermål befryndade, och mer än 
en gång erhöUo de senare hjälptrupper från Sverige eller tillflykt i 
detta land. 

Så berättar Nestor vid år 977, att storfursten Vladimir i Novgorod, 
sedermera känd under tillnamnet den store, icke ansåg sig säker för 
sin broder Jaropolk utan »flydde öfver hafvet», det vill tydligen säga 
till Sverige, h varefter Jaropolk insatte sina ståthållare i Novgorod och 
härskade ensam i Ryssland. Men tre år därefter återkom Vladimir till 
Novgorod med värj äger och lyckades slutligen besegra sin broder. Han 
upprättade nu ett slags stående här af de tappraste och dugligaste 
nordiska krigarne, hvilka han förlade i sin förnämsta hufvudstad, Kiev. 
Dessa krigare kallades värj äger eller väringar, h vilket betyder edsför- 
bnndna. * Värj äger var dock i Ryssland äfven en allmän benämning 
på män från länderna väster om Östersjön, och ännu i slutet af det 
sextonde århundradet begagnades uttrycket varjager för att beteckna 
svenskar. 

Såsom bevis för det starka nordiska inflytandet i Ryssland vid 
denna tid har man med skäl anfört det märkliga förhållandet, att 
under de två århundradena närmast efter Rurik större delen af de män, 
som nämnas i den ryska historien, hafva rent nordiska namn, hvilka 
med lätthet igenkännas, oaktadt den förvrängning, för hvilken de i den 
slaviska krönikan varit utsatta. Så hafva nästan alla de fullmäktige, 
hvilka å de ryska storfurstarne Olegs och Igors vägnar åren 912 och 
945 afsluta freder med den grekiske kejsaren, namn, hvilkas nordiska 
härkomst är omisskännlig. De nämnda storfurstarne, af hvilka Igor 
var son till Rurik, hade själfva nordiska namn; ty Oleg är det- 
samma som Helge, ** och Igor är Ingvar. Såsom prof på de nyss- 
nämnda fullmäktiges namn kunna vi anföra: Karl, Inegeld, Ivor, 
Vuefast, Uleb, Bern, Schigobern, Turbern, Grira, Kol, Sven, Gunar 
med flera. *** 

Den lifliga förbindelsen mellan Ryssland och Sverige fortfor ända 
till midten  af det  elfte århundradet, till den med Olof Skötkonungs 

• Ordet kommer utan tvifvel af det gamla nordiska ordet vår, som betyder ed, heligt 
löfte, trohetslöfte. 

*• Det redan vid denna tid i Ryssland förekommande kvinnonamnet Olga skrifves af 
de bysantinska författarne Elga, således endast genom frånvaron af det lätt försvinnande 
H skiljande sig frän det nordiska Helga. 

•♦♦  Karl,  Ingjald, Ivar, Vigfast,  Ulf, Biörn, Sigbjörn, Torbjörn, Grim, Kol, Sven och 
Gunnar. 


236 JÄRNÅLDERN. 

dotter förmälde storfursten Jaroslavs tid. Efter dennes död (1054) 
började den ständiga förbindelsen mellan Norden och Ryssland att af- 
taga, i h vilket senare land slaverna nu fingo öfvervikten. 


Ej blott åt väster, öster och norr sträckte nordbon under den dåd- 
rika tid, med hvilken vi nu sysselsätta oss, sin äfventyrliga färd; han 
drog äfven långt åt söder, till det praktfulla Miklagård (»den stora 
staden») eller Konstantinopel, där han i kejsarens tjänst vann ära 
och guld. 

Nestor berättar, att en mängd varjager, som tjänat hos den nyss- 
nämnde ryske storfursten Vladimir den store, blefvo missnöjda och 
gingo till Konstantinopel; Vladimir sände då bud till kejsaren och lät 
säga honom: »Se, varjager komma till dig! Behåll dem icke i staden, 
ty de skola göra förtret, liksom de hafva gjort här; utan fördela dem 
på olika ställen, och låt ingen af dem komma tillbaka hit.» Detta skulle 
hafva inträffat kort efter år 980. 

Den grekiske kejsaren hade emellertid troligen redan därförut upp- 
rättat en liten stående här af nordbor eller väringar, såsom de äfven i 
Konstantinopel kallades. * Dessa väringar gjorde kejsaren stora tjänster 
och åtnjöto snart högt anseende. Äfven här hemma i Norden ansågs 
det som en stor heder att hafva varit väring i Miklagård, och män af 
de förnämsta släkter drogo dit för att upptagas i väringarnes led. 
Äfven konungasöner gjorde så. Olof den heliges half broder, Harald 
Sigurdsson, var länge höfding för väringarne i Miklagård och förvärf- 
vade där mycken ära och rikedom; slutligen återvände han till föder- 
neslandet och vardt Norges konung under namnet Harald Hårdråde. 

De första nordbor* hvilka sagorna nämna som medlemmar af värin- 
garnes skara, äro Torkel Tjostarsson och övind Bjarnesson, som voro i 
Miklagård före år 950. De bysantinska författarne omtala dock väringar 
först vid år 1034. Det är emellertid möjligt, att nordbor, om än i mindre 
antal, redan långt före 900-talets midt tagit tjänst hos kejsarne i Kon- 
stantinopel. Dessa hade nämligen, liksom de romerska kejsarne, redan 
många århundraden förut omgifvit sig med germanska trupper, på 
hvilkas trohet och tapperhet de ansågo sig kunna lita mera än på de 
förvekligade infödingarnes. 

Snorre omtalar såsom en laggill sed, att väringarne ägde vid kej- 
sarens död gå till hans skattkammare, »och har då enhvar rätt att 
behålla hvad han kan taga med händerna». Detta kallade de »polutas- 
varf», det vill säga palatsplundring. 

Kejsarne använde de »yxbärande barbarerna från Tule», såsom 
väringarne af grekerna kallades, ej blott som lifvakt i Konstantinopel 

* Hos bysantinska författare förekommer namnet under formen >varanger>. 


VIKINGATÅG.  — VÄRINGAFÄRDER. 


237 


utan sände dem äfven på krigståg till rikets olika delar. Så berättar 
Snorre, att den nyssnämnde Harald Sigurdsson med väringarne for vida 
kring Greklands öar, till Sikelön (Sicilien) och Afrika; i Afrika dröjde 
han många år, vann där åt kejsaren åttio borgar och samlade för egen 
räkning stora skatter. 

Den vanliga vägen från Norden till Grekland var ej den öfver 
hafvet rundt västra Europa, genom Gibraltars sund, utan den öfver 
Ryssland, då man följde utefter Dnjeprfloden och från dess mynning 
seglade öfver Svarta hafvet till Konstantinopel. 


234.  Marmorlejon med runinskrift, från Pireus, nu i Venedig.  Höjden 3 meter. 


Ett af de märkligaste minnena från nordbornas färder till den gre- 
kiske kejsarens länder under vikingatiden är det marmorlejon, som nu 
står vid ingången till arsenalen i Venedig (fig. 234). Det fördes dit, 
sedan venetianerna år 1687 hade intagit Aten; förut stod det på hamn- 
platsen i Pirens, som just därför fått namnet Porto leone (lejonhamnen). 
Redan for mer än hundra år sedan upptäckte den svenske språkforskaren 
Akerblad, som då vistades i Venedig, att på lejonets sidor funnos 
inhuggna två långa, delvis utplånade runskrifter, anbragta i ormslingor. 
Man har visserligen trott sig kunna fullkomligt tolka dessa inskrifter, 


238 JÄRNÅLDERN. 

men detta har vid närmare granskning visat sig vara omöjligt, emedan 
runorna äro för mycket nötta. Runorna lämna således ingen annan 
upplysning, än att inskrifterna äro ristade af en nordbo; lejonet själft 
är ett grekiskt arbete. Be djurslingor, som omgifva runorna och som 
ännu äro tydliga, gifva oss dock en märklig vink om den mans härkomst, 
som huggit dem och runorna. Sådana slingor, fullkomligt lika, ses 
nämligen mycket allmänt på runstenar i Svealand, särdeles i trakten 
omkring Mälaren och oftast i Uppland. 1 andra svenska landskap äro 
sådana slingor mycket sällsynta på runstenarna och knappt någonsin 
alldeles lika dem på lejonet. Danmark och Norge äga inga runstenar 
med dylika slingor. Djurslingorna och runorna på pireuslejonet måste 
således vara inhuggna af en man från Svealand, sannolikt från Upp- 
land, hvilken väl varit bland väringarnes flock; det torde hafva skett 
omkring midten af 1000-talet. 


3. 

Fartyg. — Vapen. 

1 sammanhang med vikingatåg och väringafärder skola vi betrakta 
nordbomas fartyg och vapen under denna tid, helst de segrar våra 
förfäder då vunno väl ej endast berodde på deras mod och skicklighet 
utan äfven, åtminstone ofta, på deras goda skepp och öfverlägsna vapen. 

Skeppsbyggeriet stod högt i Norden, högre kanske än i de flesta 
kristna länder, och de nordiska ländernas rikedom på skepp måtte 
hafva varit betydlig, om än de flesta af dessa fartyg naturligtvis voro 
vida mindre än de stora tremastare, som nu kallas skepp *. I ett krig 
mot Danmark hade Anund Jakob en flotta af mer än 400 fartyg; ännu 
större antal nämnas vid andra tillfällen. Ja, i Olaf den heliges saga 
berättar Snorre Sturlesson, att Knut den store för sitt anfall mot Norge 
samlat en flotta af tolf hundrade skepp, det vill säga 1440 fartyg, 
emedan man räknade tio tolfter på hundrad et. 

Skeppen framdrefvos dels med segel, dels med åror. Att man nu 
kände konsten att segla, betecknar ett stort framsteg, emedan den 
äldre järnålderns fartyg, såsom vi sett, endast roddes. A hvarje skepp 
fanns i allmänhet ej mer än en mast och ett segel (fig. 235), Seglen, 
närmast liknande våra råsegel, voro vanligen af vadmal, ofta med blå, 
röda och gröna ränder. Huru högt nordborna skattade sina präktiga 
segel, visas af en berättelse i Sigurd Jorsalafares saga. Då konungen 
på återvägen från Jerusalem skulle segla in till Miklagård, låg han en 
half månad stilla med hela sin flotta, oaktadt det hvar dag blåste god 


* Flerstädes  i  Norden  begagnar allmogen ännu benämningen »skepp* om roddbätar 
äfven af ringa storlek. 


FARTYG.  — VAPEN. 239 

medvind; »men han ville bida sidovind, så att seglen kunde föras längs 
med skeppen. Alla hans segel voro nämligen beklädda med päU 
(sidentyg) både bak och fram. Hvarken de som voro i fören eller i 
aktern ville se det mindre vackra af seglen. Då konung Sigurd^ kom 
in till Miklagård, seglade han nära landet. Man kunde då från land 
se hela bredden af alla seglen, som icke voro skilda utan liknade en 
sammanhängande vägg. Allt folket var ute för att se, huru Sigurd 
seglade.> 

Antalet åror var ofta ganska betydligt, och krigsskeppens storlek 
aogafs genom uppgift om roddarbänkarnas antal. En »tjugusessa» var ett 
fartyg med tjugu roddarbänkar eller tjugu par åror. Olaf Tryggvessons 
berömda skepp Ormen långe, det största på sin tid i Norge, hade 34 par 


235.  Normandiskt fartyg från * tapeten i Bayeux^.* 

iror och nära 1000 mans besättning. Dess köl eller, såsom det heter, »det 
som var gräslagdt», höll 45 meter (150 fot) i längden. Knut den store 
hade en drake med ända till 60 par åror. Vanligen lågo alla årorna i 
en rad; men Erling Skakke i Norge lät på 1100-talet bygga skepp 
med två rader åror öfver hvarandra. 

Akterdäcket, den så kallade >lyftingen^, var såsom äfven på den 
senare medeltidens fartyg vanligen betydligt högre än midten af skep- 
pet, dftr roddarne sutto. Styret satt, liksom på de förut (s. 164) omta- 
lade fartygen från järnålderns äldre del, icke i midtlinien utan något 
till höger därom. 

Vanligen voro skeppen målade och relingen prydd med en rad 
sköldar (fig.  237).  Framstammen slutade ofta uti ett förgylldt drak- 

* På en läng bonad (se nedan) från tiden omkring år 1100, förvarad i staden Bayenx 
1 Normandie, är Vilhelm Eröfrarens tåg till England framställdt jämte de händelser, som 
^nned stodo i sammanhang. 


240 


JÄRNÅLDERN. 


hufvud, hvaraf namnet »drake» uppkom, och bakstammen fick då stundom 
likhet med en drakstjärt. Af ett ställe i Olaf Tryggvessons saga se 
vi, att det hissade seglet då tänktes föreställa drakens vinge. Någon 
gång finner man skepp afbildade med ett drakhufvud i hvardera stäfven 
eller förstäfven prydd med ett manshufvud eller med ett förgylldt bison- 
oxhufvud. Det senare var faUet med ett af Olaf den heliges skepp, 
därför kalladt »Visunden». Samme konung Olaf snidade själf för för- 
stammen på sitt skepp »Karlshöfde» ett manshufvud. 

Erik jarl hade i slaget vid Svolder ett stort skepp, som kallades 
»Järnbarden»; hvardera stammen var beslagen med en tjock järnplåt 
och med hvasseggade järntaggar. 

Före ett sjöslag plägade man binda framstammarna tillhopa, så att 
hvar linie bildade ett sammanhängande helt. Den viktigaste striden 
fördes därför i framstammen, där de yppersta kämparne också vanligen 
hade sin plats. 


236.   Vikingaskepp funnet i en stor gra/hög vid Gokstad i södra Norge. 


Då skeppet låg stilla, i synnerhet för natten, spändes tält öfver 
det. Höfdingen låg under tältet i lyftingen. Ibland slog man dock 
upp tält på stranden. 

Skillnaden mellan krigsskeppen och handelsfartygen visar sig bäst 
af Snorre Sturlessons berättelse, hur den gamle norrmannen Hårek från 
Tjotta smyger sig igenom Öresund efter slaget vid Helgeån, då Olaf 
Haraldsson var instängd i Östersjön och själf återvände hem landvägen. 
Hårek sade sig vara för gammal att gå och for ensam sjövägen. Då 
han nu närmade sig det af danskarne bevakade Öresund, tog han ned 
masten, svepte skeppet ofvan vattenlinien med grå tältduk och rodde 
endast med ett par åror i fören och aktern, under det större delen af 
manskapet satt lågt ned, så att de ej skulle synas. Då danskarne 
sågo skeppet, togo de för gifvet, att det var ett handelsfartyg, lastadt 
med sill och salt, och Hårek slapp fram. 


FARTYG.  — VAPEN. 


241 


1 Sverige finnes väl icke nu något fartyg kvar från vikingatiden, 
ehuru det ej är alldeles omöjligt, att åtminstone lämningar af sådana 
vid undersökning af någon bland landets många ännu orörda grafhögar 
kunna komma i dagen. I Norge har man nämligen ur stora grafhögar 
— vid Tune och Gokstad, båda invid Kris tianiaf jorden — gräft fram 
ett par märkvärdigt väl bevarade »vikingaskepp», som nu äro att se 
i Kristiania universitets museum. Särskildt det vid Gokstad funna 
skeppet (fig. 236, 237) är förunderligt väl bevaradt, hvilket beror därpå, 
att högen, liksom den vid Tune, till stor del bestod af blålera. Gokstad- 
skeppet, 24 meter långt, hade längs relingen varit prydt med sköldar, 
hvarannan ljus och hvarannan mörk. 


237.   Vikingaskeppet från Gokstad, sådant det en gång varit. 


Om de vapen, som gjorde de nordiska vikingarne så fruktans- 
värda, få vi af talrika fynd och sagornas mångfaldiga berättelser 
ganska god upplysning, bättre än om mycket annat. 

Såsom  skyddsvapen  nämnas fortfarande: brynja, hjälm och sköld. 

I de nordiska grafvarna från vikingatiden äro lämningar af brynjor 
visserligen mycket sällan, och af hjälmar aldrig, funna, men de omtalas 
ofta i Eddan och sagorna. Bänkarna i Odins sal troddes vara täckta 
med brynjor. Utom pansarskjortor af järn, lika den fig. 173 afbildade, 
begagnades äfven brynjor af läder, tjockt linne och dylikt. 

Sköldbucklor af järn äro ej sällsynta i de svenska grafvarna från 
vikingatiden. Själfva sköldarna, som varit af trä, äro vanHgen för- 
störda; att de liksom under den föregående tiden (s. 194) varit runda, 
visas af sköldarna på Gokstadskeppet (fig. 236), af af bildningar och af 

Sverige* historia.   1. 16 


242 


JÄRNÅLDERN. 


de omskrifningar, »stridens bjol» eUer »stridens ring», hvarmed skalderna 
ofta betecknade skölden. 

De egentliga stridsvapnen under vi- 
kingatiden voro: svärd, spjut, klubba, båge 
och pilar samt icke minst yxan, hvilken 
nästan ansågs för nordmännens fruktans- 
värdaste vapen (fig. 240). 

Svärden voro tveeggade eller stundom 
eneggade, alltid starka och skarpa men ej 
med smal spets; parerstången är kort (fig. 
338). Fästena äro ej sällan prydda med 
konstrika inläggningar af brons eller silf ver. 
Slidans doppsko var ofta af brons (fig. 239). 

Spjutspetsarna och yxornas blad äro 
stundom  prydda  med  silfver  eller  guld. 


238.  Öfre delen af ett tveeggadt 

jämsvärd; fästet inlagdt med 

silfver.  Södermanland.  * «. 


240.  Jämyxa.  Gottland, 


Båge och pilar användes i striden lika väl 
som på jakten. I grafvarna från vikinga- 
tiden hittas pilspetsar af järn mycket ofta 
tillsammans med de andra vapnen, och i 
sjöstriden var pilregnet vanligen af mycken 
vikt. 

I striden buros märken framför hOf- 
dingarne. Från vårt land känner man vis- 
serligen inga till denna tid hörande afbild- 
ningar af sådana; men af den normandiska 
bayeuxtapeten se vi, att dessa märken till 
form och storlek närmast motsvarat de i 
senare tid begagnade ståndaren. Fig. 235 
visar ett sådant märke i aktern af ett 
skepp, på det ställe där flaggan nu plägar 
sitta. A de nordiska konungames märken 
sågs ofta en bild af den åt Odin helgade korpen. 


Doppsko af brons till en 
svärdsslida.  Gottland.  Vi. 


FRBDLIG SAMFÄRDSEL MBD FRÅMMANDB LÄNDER. 243 

4. 
Fredlig samfärdsel med främmande länder. 

Vi hafva sett, huru nordborna under vikingatiden förde sina seg- 
rande vapen till de flesta af Europas länder. All samfärdsel mellan 
Norden och den öfriga världen under denna tid var dock icke krigisk, 
ty den fredliga handeln var redan då af en vikt, som man blott allt- 
för mycket varit böjd att underskatta. 

Främst bland fredliga färder under vikingatiden måste vi minnas 
de djärfva upptäcktsresor, som nordborna då gjorde. Redan hafva vi 
nämnt, huru de bebyggde Island ; därifrån funno de först Grönland och 
sedan (omkring år 1000) Vinland eller nordöstra delen af det vi nu 
kalla Nordamerika. Nordborna tillkommer den stora äran att, såvidt 
historien känner, först bland alla europeiska folk hafva upptäckt 
Amerika; det dröjde ett hälft årtusende, innan södra Europas invånare 
hittade vägen till den nya världen, möjligen dit vägledda af sägnerna 
om nordbornas färder. Väl är det sant, att denna andra upptäckt af 
Amerika blef af ojämförligt större betydelse både för dess och Europas 
folk än upptäckten af Vinland, men äran att först hafva funnit den 
nya världsdelen och satt bo där tillhör obestridligen Nordens folk. 

Äfven den första upptäcktsförden i polartrakterna företogs af 
nordbor vid denna tid. Den norske konungen Harald Hårdråde seglade 
i förra hälften af det elfte århundradet så långt mot norr i Ishafvet, som 
det var honom möjligt, endast för att se, huru långt hafvet sträckte sig. 

Vi hafva af det föregående sett, att Norden under de sista århund- 
radena af sin hednatid stod i liflig förbindelse med de flesta andra 
länder i Europa. Talrika äro äfven de minnen, som i Sverige tala om 
denna förbindelse med främmande länder, både om vikingens krigiska 
färd och om handelns fredligare vär£ 

Såsom redan är antydt, voro Sveriges inbyggare på den tid, då 
nästan hela dess nuvarande västkust var dansk eller norsk, visserligen 
genom landets läge förnämligast hänvisade på samfärdsel med län- 
derna vid Östersjöns södra och östra kuster. Men att äfven det gamla 
Svitjod stått i både krigisk och fredlig förbindelse med länderna i 
västra Europa, i synnerhet med England, visas af mångfaldiga för- 
hållanden. 

1 Uppland och Gästrikland, i Västmanland, Södermanland, Öster- 
götland och Småland finnes ännu ett stort antal runstenar, som äro 
resta till minne af män, hvilka farit till England. Så sitter i Gramla 
Uppsalas kyrkomur en runsten, som iSigvid englandsfarare» låtit rista 
öfver sin fader. Sigvid hade således kommit lyckligen tillbaka från 
sin färd. Om andra är det däremot uttryckligen sagdt, att de dött i 
England.  Detta berättas om en mem från Hjälstads socken i Uppland, 


244 jlBNÅLDEBN. 

om en annan från västeråstrakten, om en Sverre från nyköpingstrakten, 
om Toke från Eaga socken i Östergötland, om Tore från Berga socken 
i Finveden (Småland), m. fl.; åt alla dessa restes minnesstenar, hvilkas 
mninskrifter omtala förhållandet. 

Vid Kolstad i Häggeby socken, Uppland, finnes en mnsten ristad 
af två söner öfver deras fader Grere, »som väster satt i tingalidet». 
Härmed afses utan tvifvel den under namnet tingalid eller tingmannalid 
kända legohär af nordbor, som konungame i England underhöllo under 
en stor del af det elfte århundradet. Tingmannalidet uppsattes af 
konung Ethelred år 1010, fick stor betydelse under Knut den stores 
tid och upplöstes vid eller kort efter midten af samma århundrade. 
Tillägget »Gud hjälpe hans själ» visar, att de, som ristat stenen, voro 
döpta. I össeby socken. Uppland, har man vid Väsby funnit en 
runsten med följande märkliga inskrift: >Åle lät resa denna sten åt 
sig själf ; han upptog åt Knut skatt i England. Grud hjälpe hans själ.» 
Med Knut menas utan tvifvel den nyssnämnde konungen. 

En runsten vid Rösås i Näfvelsjö socken, Småland, är rest till 
minne af en Gunnar, hvilken af sin broder blef begrafven uti en kista 
af sten i den engelska staden Bath. 

Ännu talrikare minnen af färderna till nämnda land hafva vi i 
de mångtusende angelsaxiska mynt från vikingatiden, som hittats i 
svensk jord. Man har nu närmare kännedom om mer än 20000 sådana 
i vårt land under de sista hundra åren anträffade mynt, alla af silfver. 
Ett säkerligen vida större antal har under föregående århundraden 
hittats, såsom talrika berättelser om sådana fynd visa. 

Man skulle hafva väntat att bland dessa i svensk jord hittade angel- 
saxiska mynt träffa många äfven från 800-talet och 900-talets förra 
hälft, då England ständigt hemsöktes af nordborna, då dessa eröfrade 
stora sträckor af landet och då konung Alfred måste kämpa en för- 
tviflad kamp för att rädda sitt rikes oberoende. Men i Sverige, liksom 
i de andra nordiska länderna, äro angelsaxiska mynt från nämnda tid 
* utomordentligt sällsynta. Det vida öfvervägande flertalet af de i Eng- 
land slagna mynt, som uppgräfvas ur svensk jord, tillhöra däremot slutet 
af 900-talet och det elfte århundradet. Särskildt äro de mynt talrika, som 
bära den i det föregående omtalade konung Ethelreds namn (fig. 241); i vårt 
nationalmuseum förvaras ett vida större antal sådana mynt än i någon 
annan samling, det rika brittiska museet i London ej ens undantaget. 
Orsaken till detta oväntade förhållande är utan tvifvel att söka i 
de oerhörda skatter, som Ethelred under sina olyckliga strider med 
nordborna gång på gång måste utbetala till dessa. Ethelred skall 
hafva i »danagäld», såsom vi nämnt att dessa skatter kallades, erlagt 
tUlhopa ej mindre än 167 000 pund silfver. 

Om man emellertid häri kan finna en naturlig förklaring till den 
stora mängd af Ethelreds mynt, som hittats i Norden, kan dock detta 
ej  vara  orsaken  till det egendomliga sätt, hvarpå hans och de andra 


FREDLIG RAMFlRDSBL MED FRÄMMANDE LÄNDER. 


245 


närmast före och efter honom regerande engelska konungarnes mynt 
träflFas spridda i Nordens olika delar. Då flertalet af de nordbor, som 
hemförde de i England utpressade silfverskattema, troligen var bosatt 
i Danmark, i västra delen af det nuvarande Sverige och i Norge, kunde 
man med skäl vänta, att hufvudmassan af de i Norden funna ängel- 
saxiska mynten skulle vara hittad i nämnda trakter; så är emellertid 
ingalunda förhållandet. I Danmark, Sveriges västra kustlandskap och 
i Norge ftro sådana mynt jämförelsevis sällsynta; detsamma kan äfven 
sägas om det inre af Sverige, äfven om det under nu ifrågavarande tid så 
viktiga Västergötland. Talrikt förekomma de däremot i Östersjöns 
kusttrakter, vid Mälarens stränder och i närheten af de större vatten- 
drag, som stå i förbindelse med Östersjön, men framför allt på Öland 
och Gottland. I synnerhet äro de utomordentligt talrika på sistnämnda 
ö, den längst från England liggande delen af Norden, från hvilken väl 
endast en ringa del af de krigare härstammade, som brandskattade 
angelsaxames land. 


241.  Ängelsaociskt silfvermynt präg- 

ladt för konung Ethelred i London* 

Uppland.  Vi. 


24S.  Silfvermynt prägladt i Poitiers 

för konung Pipin af Äkvitanien,** 

Västergötland.   Vi. 


Allt detta visar tydligt nog, att åtminstone flertalet af de ifråga- 
varande mynten ej anförtrotts åt jorden omedelbart af de hemvändcuide 
nordbor, som deltagit i plundringstågen till England, utan att de af 
handeln förts till de ställen, där de nu hittats. 

Utom de i England präglade mynt, som vi nu omtalat, har man i 
svensk jord äfven funnit andra minnen från färderna till de Brittiska 
öama, såsom mynt slagna för de nordiska konungame i Dublin och 
några prydnader, hvilka antingen äro hemförda från de nämnda öama 
eller förfärdigade efter därifrån komna förebilder. 

Ett minne af förbindelsen med England hafva vi också däri, att 
Olof Skötkonungs och Anund Jakobs mynt präglades icke blott i 
fullkomlig likhet med de samtida engelska utan till och med af 
engelska myntmästare, såsom vi se af deras å myntens frånsida ut- 
satta namn samt af ett och annat i omskriftema förekommande ängel- 
saxiskt ord. 


♦ Inskrift:  JSthelrsed  rex  anglo[rnm]  —  Leofric  mo[netarin8] o[n] Lvnd 
[ene] (Ethelred anglernas konung — Leofric myntmästare i London). 

^♦* Lukrif^:  Pipinvs  rex  Eq[vitanle]  — Pectavo (Pipin konnng af Äkvitanien 


— Poitiers).  Å fränsidans midt läses Pipin[v]B. 


246 JlRNÅLDBRN. 

Ett ännu vida viktigare inflytande har emellertid England utöfvat 
på vårt fädernesland genom de engelska missionärer, hvilka, såsom i 
det fbljande skall visas, i så väsentlig mån bidrogo till kristendomens 
slutliga seger i Sverige. 

Liksom minnen från de talrika vikingatågen till de Brittiska öama 
före 900-talets senare hälft äro mycket sällsynta i Norden, har man 
här funnit endast några få saker, som blifvit hemförda från Frankrike 
under samma tid. Från alla tre de nordiska länderna känner man 
endast några tiotal frankiska mynt (fig. 242). 

Om de frankiska mjmten från 800-talet sällan hittats i Norden, 
äro däremot tyska mynt från tiden mellan 900-talets midt till något 
efter midten af det följande århundradet i öfverraskande mängd funna 
här och i synnerhet i Sverige. Man har i vår jord funnit ett ännu 
vida större antal tyska än angelsaxiska mynt. Några gånger har man 
till och med funnit ett par tusen tyska mynt nedlagda på samma 
ställe. 

De tyska mynt från ifrågavarande tidskifte, som hittats i vår jord, 
äro slagna dels för tyska kejsare och konungar, dels för konungar och 
furstar, ärkebiskopar, biskopar och andra andliga myndigheter samt 
städer i olika delar af det nuvarande Tyskland, Bömen och Nederlän- 
derna. Be flesta präglingsortema äro att söka längsefter Tysklands 
största floder, handelns gamla pulsådror, Elbe, Donau och i synnerhet 
Rhen med dess bifloder. Allmännast bland kejsarmynten äro de, som 
bära Otto III:s och hans farmoder Adelheids namn (fig. 243); hon före- 
stod regeringen för sin minderårige sonson under åren 991 — 995. Bland 
städemas och de andliga myndighetemas mynt äro de från Köln de 
talrikaste.  De bömiska hertigarnes mynt äro äfven särdeles talrika. 

Jämte dessa mynt träffas några från Ungern och norra Italien, 
hvilka väl följt de tyska mynten hit och således icke kunna anses som 
bevis för omedelbar förbindelse mellan dessa länder och Norden. 

Arabiska mynt äro äfven allmänna här (fig. 244).* 

Araberna präglade vid denna tid både guld- och silfvermynt. Det 
är då värdt en särskild uppmärksamhet, att så godt som endast silfver- 
mynten, de så kallade dir he merna, funnit vägen till våra trakter. I 
Sverige är nämligen blott ett eller ett par arabiska guldmynt från 
ifrågavarande tid hittade; alla de öfriga äro af silfver. Samma förhål- 
lande äger rum i de andra nordiska länderna. 

De äldsta kufiska mynt man hittat i Norden äro visserligen präg- 
lade under sista åren af 600-talet, men det har vid närmare granskning 
visat sig, att dessa varit gamla, då de kommo hit, och att de endast 
mera  tillfälligtvis  följt yngre mynt till Norden.  Först efter midten 


* Sådana arabisks mynt pläga ksllss kafiska. Detta uttryck, härledt af namnet p& 
staden Kufa, är dock mindre egentligt, emedan endast en ringa del af de ifrågayaraiide 
arabiska mynten är slagen i nämnda stad, som tidtals var kalifemas säte och låg yid en 
arm af Eufrat, söder om Bagdad. 


FBEDLiG Samfärdsel mbd frj^mmande lInder. 


247 


243.  Tyskt silfvermynt präg- 

ladt för konung  Otto III och 

Ädelheid*  Gottland.  Vi. 


af 800-talet, troligen omkring år 880, synas nämligen de arabiska myn- 
ten hafva börjat att leta sig väg hit. De flesta man hittat hos oss 
tillhöra tiden mellan 800-talets sista årtionden och midten af följande 
århundrade; de yngsta äro präglade omkring år 1000. 

Man känner nu mer än 20000 i Sverige under de sista hundra 
åren funna arabiska mynt, således ett ungefär lika stort antal som af 
de i svensk jord under samma tid anträffade angelsaxiska mynten. 
Härvid bör dock ihågkommas, att de sist- 
nämnda väga endast omkring hälften så 
mycket som de arabiska. 

De arabiska myntfynden äro spridda 
öfver Sveriges olika delar ungefär på sam- 
ma sätt som de angelsaxiska och tyska; 
de flesta äro uppgräfda på Grottland, hvilken 
ö ensam lämnat mer än hälften af alla 
de kuflska mynt, som äro kända från hela 
Norden.  I  stor  mängd äro sådana mynt 

också hittade på Öland och i Sveriges östra kustlandskap, från Skåne 
tiU Uppland. Äfven längre mot norr hittas dessa mynt utefter kusten; 
de nordligaste man känner från Sverige äro funna i Ångermanland. 
I Sveriges västra kusttrakter och i det inre landet äfvensom i Norge 
äro de däremot sällsynta; således samma förhållande som med de angel- 
saxiska mynten, ehuru det väc- 
ker mindre förvåning, då fråga 
är om de från östern än om de 
från England komna mynten. 

De hos oss funna arabiska 
mynten vittna, liksom de tyska, 
om vidsträckta handelsförbindel- 
ser mellan våra förfllder och de i 
söder och öster om dem boende 
folken; en handel om hvilken våra 
skrifna urkunder hafva föga eller 

intet att förtälja. En och annan har väl varit böjd att förklara de 
arabiska myntens förekomst i Norden på det sätt, att de hitkommit 
med vikingar, som återvändt från det då till en stor del af araberna 
behärskade Spanien. Redan en flyktig bekantskap med förhållandena 
visar emellertid det oriktiga i ett sådant antagande. Några få af de 
hittade mynten kunna nog hafva hitkommit på denna väg, men deras 
antal  är  i  alla  händelser  försvinnande  ringa.  De  allra  flesta hafva 

♦ Inskrift: Otto (mellan korsarmarna) D[e]i gr[aci]a rex amen — Athalhet 
(Otto af Gads näd konnng. Amen. — Adelheid). Otto blef först är 996 krOnt till kejsare. 
** Å de arabiska mynten läses vanligen pä ätsidan: Det ges ingen Gnd ntom Allah, 
och han har ingen like, samt på frånsidan: Mohammed är Gnds sändebud. Dessntom äro 
regenteoB och stadens namn samt årtalet (efter mohammedanernas tidräkning) utsatta. Ee- 
gentens bild fSrékommer ej, emedan detta vore stridande mot koranens bad. 


244.  Arabiskt silfvermynt (dirhem) präg- 
ladt år 903 i Samarkand**  (Jottland.  Vi. 


248 


jIrnIldern. 


kommit från öster, öfver Ryssland, där stora fynd af arabiskt silfver 
beteckna de vägar, som handeln mellan Asien och Norden vid denna 
tid följde. Visserligen finnas inga bevis för en omedelbar handelsförbin- 
delse mellan Skandinavien och de arabiska länderna i Asien; men den 
af Rysslands folk förmedlade handeln visar sig hafva under lång tid 
varit af en mycket stor betydelse. 

En mindre del af det arabiska silfret kan dock äfven på annat sätt 
än genom handeln hafva kommit till Ryssland. De i detta land bosatta 
nordborna, ryssame i ursprunglig betydelse, hafva nämligen hemsökt de 
mohammedanska länderna i Asien och därifrån hemfört dyrbara byten på 
samma  sätt,  som  de  nordiska vikingame från västern af Europa.   Så 

omtalar en samtida ara- 
bisk skriftställare ett 
märkligt vikingatåg, 
som ryssame i början 
af 900-talet företagit 
ända till Kaspiska haf- 
vet, på hvilket haf man 
då sedan länge varit 
van att endast se fiska- 
res och fredliga köp- 
mäns farkoster. Rys- 
same hade med en stor 
mängd skepp dragit ut- 
för Dnjepr till Svarta 
hafvet, seglat omkring 
Krim in i Asovska sjön 
och uppför Don; på det 
ställe, där denna flod 
mest närmar sig Volga, 
drogo de sina skepp 
öfver land, satte dem 
så i Volga och seglade 
utför denna flod ut i 
Kaspiska hafvet, hvars kuster de under flera månader hemsökte, samlande 
ett omätligt byte. Någon tid därefter visade de sig åter på Kaspiska 
hafvet, gingo uppför floden Kur och dröjde mer än ett år i dessa trakter 
under ständiga strider med landets invånare. 

Det silfver, som på detta sätt kan hafva erhållits, var dock utan 
allt tvifvel ringa i jämförelse med det, som handeln mera omärkligt 
men oafbrutet under lång tid förde från Asien till Europa. 

De flesta i vår jord funna arabiska mynten från denna tid äro präg- 
lade för de samanidiska furstame, som behärskade länderna öster om 
Kaspiska hafvet och i hvUkas hufvudstad Samarkand en stor mängd af 
de hos oss hittade mynten äro slagna.  I talrikhet närmast de samani- 


245.   Snodd halsring af silfver.  Gottland.  Vt. 


FREDUG SAMFlRDSEL MED FRIMMANDB LINDER. 


249 


diska mynten nti våra fynd komma de, som äro slagna för de abbasi- 
diska kalifema, de flesta i den världsbekanta hufvadstaden Bagdad. 
Nanmen på många andra asiatiska städer läsas äfven på de till Norden 
komna arabiska mynten. De få i Spanien och Afrika präglade mynt, 
som letat sig väg till vårt land, hafva gjort en betydlig omväg; de 
hafva nämligen genom förbindelsen mellan de arabiska länderna fbrst 
kommit till Asien och sedan med de andra mynten hit. 

Med mynten följde säkerligen en stor mängd andra arbeten af silfver 
från de arabiska länderna till Norden. Halsringar, armringar, spänn- 
smycken och andra prydnader af former, som ej förr varit i bmk här, 
hitkas också ofta hos oss tillsammans med de arabiska mynten; de flesta 
äro troligen antingen inkomna från österlandet genom den nn omtalade 
handeln eller arbetade efter österländska mönster (fig. 245). I de länder, 
som lyda eller lydt under arabiskt herravälde eller som stått i för- 
bindelse med sådana, brakas ännu i dag silfversmycken, hvilka ofta 
på ett iögonfallande sätt påminna om 
dem, som våra förälder för ett år- 
tusende sedan fingo från östern. 

öfver Ryssland stodo våra för- 
fäder i förbindelse icke blott med Asien 
utan ock med det bysantinska kejsar- 
dömet. De i det föregående (s. 235) 
omtalade fredsfördrag, som åren 912 
och 945 afslötos mellan de ryska stor- 
forstame och de bysantinska kejsame, 
a&e bland annat att skydda de ryssar, 
som i handelsärenden besökte Konstan- 
tinopel. Att svenska köpmän ofta besökt denna stad i sällskap med 
väringame eller sina ryska anförvanter är mer än troligt; och säkert är, 
att Sverige öfver Ryssland erhöll från Konstantinopel kostbara tyger och 
andra eftersökta handelsvaror, som de förfinade bysantiname hade att er- 
bjuda de praktälskande nordborna i byte mot dessas dyrbara pälsverk och 
andra varor. Åfven ett och annat bysantinskt silfvermynt (fig. 246) 
från denna tid hittas i vår jord. 

Handeln med Ryssland gaf åt handelsplatserna på Sveriges östra 
kust och framför allt åt Grottland en stor betydelse, helst Sveriges 
förbindelser både under nu ifrågavarande tid och under många århund- 
raden därefter förnämligast voro riktade åt öster och söder. 


246. Bysantinskt silfvermynt prägladt 

för kejsame Konstantinos Porfyro- 

genetos och Romanos II (948—959).* 

Uppland.  Vi. 


Om svenska mäns färder öster ut, både krigiska och fredliga, vittna 
ännu talrika runstenar i landets särskilda delar. Många äro resta till 
minne af män, som farit i >österväg> eller till »Österrike», det vill säga 

♦ Inskriften (med grekiska bokståfver) betyder: Konstantinos Porfyrogenetos 
och Romanos romames kejsare — Jesns Kristus segra I 


250 JlRNlLDBRN. 

länderna i öster; andra nämna mera bestämdt färder till Finland, Tavast- 
land, Estland, Vinland (en del af Estland), Livland, >Gårdame> (Gårda- 
rike) och Holmgård. 

En runsten i Ytter-Selö socken, Södermanland, är rest af Sirid åt 
hennes man Sven, som »ofta seglade med dyrbart skepp till SemgaUen 
omkring Tumisnis». Semgallen är Kurlands östra del, intill Dtlnafloden, 
och »Tumisnis» är Domesness, Kurlands nordligaste spets, vid inloppet 
till Rigabukten. A Turinge kyrkogård i samma landskap finnes en 
annan runsten, rest till minne af en man, hvilken >fÖU i strid öster ut i 
Gårdame, såsom höfding för en trupp». 

Talrika runstenar i Uppland, Södermanland och Östergötland tala 
om män, som följt en Ingvar på hans färd öster ut. En sten i Odensala 
socken. Uppland, är af tvenne bröder rest till minne af deras fader, 
»hvilken styrde skepp öster ut med Ingvar i Estland»; af inskriften på 
ett par andra runstenar ser man, att färden utsträcktes ända till Särk- 
land, det är saracenemas land i Asien. En af sistnämnda stenar, från 
trakten af Gripsholm, är af modem ristad åt »Havald, Ingvars broder», 
hvilket synes antyda, att Ingvar härstammat från denna nejd och att 
hans färd således utgått från Mälaren. Denna färd är troligen den- 
samma, som sedan blef föremål för en romantisk skildring i den isländska 
sagan om »Ingvar den vidtfarande», hvilken där säges hafva lefvat på 
Olof Skötkonungs tid; runstenarna visa sig också tillhöra förra hälften 
af 1000-talet. 

Få äro ej heller de stenar, som förtälja om färder till Grekland, 
om män som där dött eller som därifrån återkommit och därför erhållit 
tillnamnet »greklandsfarare». I Eds socken. Uppland, finnes en sådan sten, 
hvars runor en Rangvald låtit rista, hvilken »i Grekland var höfding 
för hären» eller höfding för väringarne, och vid Fjukeby, ej långt 
från Uppsala, står en runsten, som en fader låtit rista till sina söners 
minne, af hvilka den ene »styrde härflocken, kom till Greklands hamnar 
och dog hemmat. 

Dessa om greklandsfärder vittnande stenar finnas ej blott i kust- 
landskapen Uppland, Södermanland och Östergötland; äfven djupt in i 
landet, uti Hvittaryds socken i Småland, talar en runsten om en »Sven, 
som dog öster ut i Grekland». Såsom bevis för huru allmänna färderna 
till detta land voro, äfven från Sveriges västra trakter, samt huru 
länge de fortforo, förtjäna de stadganden att anföras, som ännu på 
1200-talet hade en plats i västgötalagen, nämligen att ingen, medan 
han sitter i Grekland, får taga arf efter någon hemmavarande samt 
att endast de äga att taga arf efter en greklandsfarare, som voro hans 
arfvingar, då han for hemifrån. 

Sedan Sverige blifvit kristet land och pilgrimsfärderna till Jerusa- 
lem börjat, begagnades vanligen samma väg öfver Ryssland, som värin- 
garne plägat taga, då de drogo till Konstantinopel. I Gutasagan heter 
det också uttryckligen om sådana pilgrimer, hvilka på ut- och hem^d 


FREDLIG SAMFlRDSEL MBD FRÄMMANDE LÄNDER. 251 

farit  öfver Grottland, att de >togo vägen öster ut genom Ryssland och 
Grekland för att fara till Jerusalem>. 

En särskild uppmärksamhet torde slutligen ett par runstenar för- 
tjäna, som omtala män, hvilka dött i »Långbardalandt, det är longobar- 
demas land, det nuvarande Lombardiet i norra Italien; den ena af dessa 
steneu: finnes i Täby socken, Uppland, den andra i Stora Malms socken, 
Södermanland. 


Handeln och vikingatågen förde under det tidskifte, som nu är i 
fråga, en stor mängd ädla metaller, mest silfver, till Sverige. Huru stor 
tillgången på silfver vid denna tid var i landet, inses bäst af de bety- 
dande massor, som ännu efter omkring ett årtusendes förlopp årligen 
uppgräfvas ur jorden. Anmärkningsvärdt är, att silfret nu uppträder 
i sådan mängd; denna metall hade visserligen varit känd i vårt land 
sedan kort efter Kristi födelse, men under många århundraden, ända 
till vikingatidens början, synes silfret hafva här varit sällsyntare än 
guldet. 

Sveriges rikedom under hednatidens sista del, bvarom de jordfunna 
skatterna bära vittne, omtalas äfven af samtida författare. Så säger 
mäster Adam: »Sverige är ett mycket fruktbart land, rikt på kom och 
honung, och som i afseende på boskapsafvel tar priset framför alla 
andra länder, under det att flodemas lopp och skogamas läge gynna en 
riklig tillförsel af utländska vaxor från alla håll. Man kan därfbr 
säga, att svenskarae ej sakna något slags härlighet .... Ty allt hvad 
den tomma fåftlnglighet har att yfvas öfver, guld och silfver, ståtliga 
gångare, pälsverk af bäfver och mård, det vi hafva en nästan vansinnig 
beundran för, allt detta anse svenskame för intet.» 

Den handel, som bragt dessa skatter till Sverige, var i många afse- 
enden olik vår tids. Köpmannen satt ej då såsom nu hemma i sin stad, 
sändande sina varor och sina bref åt alla håll; han måste själf draga 
från ort till ort med sina varor, utsatt för faror af allahanda slag, för 
plundring och mord. Frånräkna vi farorna, påminna väl gårdfari- 
handlame i våra dagar närmast om forntidens köpmän. 

I Ansgars lefnadsteckning hafva vi en skildring af de äfventyr, 
hvarmed en handelsresa till vårt land vid denna tid var förenad. Där 
berättas nämligen, att då Ansgar i sällskap med köpmän seglade till 
Sverige, blef skeppet under vägen anfallet af »sjöröfvare» eller vikin- 
gar. Köpmännen försvarade sig manligen första gången, men vid andra 
anfallet blefvo de besegrade, förlorade skepp och allt samt måste kasta 
sig öfver bord och kunde endast med möda komma i land. 

Såsom vi redan anmärkt, var skillnaden mellan köpman och viking 
stundom ganska ringa; samme man uppträdde ena dagen som fredlig han- 
delsman och den andra som härjande fiende.  Flerstädes omtalas, att då 


252 jlRNÅLDERN. 

köpmännen kommo till ett främmande land, öfverenskommo de med 
invåname om frid under en viss tid för idkande af handeln; efter denna 
tids förlopp betraktade man hvarandra som fiender. Så förtäljer Snorre 
i Olaf den heliges saga om några norrmän, som seglat till Bj armaland 
med allahanda varor för att handla, huru de lade till vid köpstaden 
och köpstämman börjades; alla, som hade något gods, fingo fullt upp 
med gods igen. »När köpstämman var ändad, höllo de utefter ån 
Vina (Dvina), och friden med landets folk var då uppsagd.» De gingo 
ock sedan i land för att plundra ett heligt ställe, där mycket skatter 
förvarades, hvarvid det bör tilläggas, att den ene af dessa norrmän 
företagit färden på uppdrag af konung Olaf och att han var >i bolag 
med konungen; h vardera skulle hafva hälften». 

En liknande färd omtalas i en annan saga. Den berömde islännin- 
gen Egil Skallagrimsson och hans broder förö sommaren 925 till länderna 
öster om Östersjön och härjade. »De fingo där mycket gods och höllo 
många strider. De seglade till Kurland och gjorde där med invåname 
en half månads frid och hade därunder en köpstämma; men när den 
var slutad, började de att härja.» 

Köpmännen uppsökte naturligtvis då som nu sådana ställen, där 
mycket folk var samladt, såsom vid tingsplatser och offerställen. På 
de ställen, där större folksamlingar af sådan orsak årligen återkommo 
på bestämda tider, uppstodo marknader; och många af de marknader, 
som ännu i dag hållas, röja genom sitt namn eller på annat sätt, att 
de leda sitt ursprung ända från hednatiden. Det märkligaste exemplet 
härpå är Uppsala disting. Redan på 1200-talet skrifver Snorre härom: 
»I Svitjod var det under hednatiden gammal sed, att hufvudbloten 
skulle hållas i Uppsala i göje,* och skulle man då blota till frid och 
seger åt sin konung. Dit skulle man söka från allt Sveavälde; där 
skulle samtidigt vara alla svears ting samt marknad och köpstämma, 
som stod en vecka. Ken när kristendomen infördes i Svitjod, höll man 
där likaväl lagting och marknad. Då kristendomen blifvit allmän i 
landet och konungarne ej längre plägade sitta i Uppsala, flyttc^es 
marknaden till kyndelsmässan; så har den sedan alltid hållits, men den 
varar nu icke längre än tre dagar. Där äro sveames ting, och man 
söker dit från hela landet.» Kyndelsmässan eller Maria kyrkogång 
infaller den andra februari, och ännu börjas distings marknad hvarje 
år någon af de första dagarna af nämnda månad; namnet har troget 
bevarat minnet af våra hedniska förfäders stora offerfest, disartinget 
eller disarblotet. 

En marknad i Bohuslän under 900-talet skildras i en af sagorna. 
B var tredje sommar plägade den norske konungen infinna sig på de 
vid Göta älfs mynning liggande Brännöarna för att där sammanträffa 


* Anna  i  y&ra dagar har februari m&nad i den syenska almanackan åfren kallats 
göjem&nad. 


FRSDLia SAMFlRDSEL MBD FRÄMMANDE LÄNDER. 253 

med stormftnnen och fUla, dom i mål, som hänskötos under honom. Man 
infann sig talrikt vid sådana konungens besök, och folk från många 
l&nder sammanstrOmmade dä på dessa nära gränsen mellan de tre 
rikena belägna öar. Bodar och tält voro uppslagna öfverallt; där var 
mycken skämtan, drickande, lekar och allsköns gamman. Ett tält, 
något aflägset från de andra, utmärkte sig särdeles genom sin ståtlig- 
het; det tillhörde den rikaste köpmannen på stället vid namn Gille 
med tillnamnet den gärdske, som han fått för sina resor till Gårdarike. 
Islandaren Höskuld gick till honom och begärde köpa en trälinna. 
Gille yttrade då: >Jag märker nog, att I viljen sätta mig i förlägen- 
het genom att efterfråga en vara, som I tanken att jag icke har; men 
den saken är kanske icke så alldeles afgjord.t Han upplyfte därpå ett 
förhänge, som afstängde det inre af tältet, och visade Höskuld tolf trä- 
linnor. På den bohuslänska ön köpte nu isl ändar en Höskuld af köp- 
mannen från G^rdarike för tre mark silfver en trälinna, hvilken sedan 
befanns vara en irländsk konungs dotter, som nyligen råkat i fångenskap. 

På de viktigaste handels- och marknadsplatserna uppväxte små- 
ningom städer; flera af de äldsta svenska ligga nära gränsen mellan 
två eller flera landskap eller härad, således på ställen där dessa lands- 
delars invånare lätt kunde med hvarandra utbyta sina varor. Dessa 
städer ligga därjämte vanligen vid de stora vattenvägarna eller på 
andra för handel och samfärdsel särdeles lämpliga ställen. Under det 
tidskifte, som nu är i fråga, nämnas i det dåvarande Sverige: Sigtuna, 
Birka, Tälje (Södertälje), Kalmar, Skara, Falköping (köpstaden på 
falan) och Lödöse. Den på 1 100-talet lef vande arabiske geografen Edrisi 
omtalar både Sigtuna och Kalmar. Möjligen fanns äfven vid Uppsala 
någon stadsanläggning redan före hednatidens slut. 

Sigtuna vcu: en tid, särskildt sedan Birka omkring år 1000 hade 
blifvit förstördt, den viktigaste köpstaden i Svitjod; såsom bevis för 
dess rikedom under senare hälften af 1000-talet kan efter en sam- 
tidig berättelse anfbras, att då biskop Adalvard fbrsta gången kom till 
Sigtuna för att hålla en högmässa, skall i hans händer hafva nedlagts 
en offergåfva af ej mindre än 70 mark silfver, en för denna tid mycket 
betydande summa.* 

På Björkön, en af Mälarens öar, mellan Sigtuna och Tälje, låg 
xmder hednatidens senare århundraden den betydande och ej minst 
genom Ansgars besök ryktbar vordna handelsstaden Birka. För de 
märkliga minnena af denna stad lämnas i nästa del en närmare redogö- 
relse i samband med skildringen af Ansgars verksamhet för kristendo- 
mens utbredande här. 

I de till Norge och Danmark hörande delarna af det nuvarande 
Sverige funnos under nu ifrågavarande tidskifte städerna Kungälf 
(KonungahäUa) och  Lund  samt troligen äfven Vä och Skanör.  I den 

* Den kan efter en läg beräkning anses motsyara mer än 25 000 kronor i vår tids mynt. 


254 jIrnIldbbn. 

förut omnämnde Egils saga omtalas, att Lund, oaktadt staden var om- 
gifven af en träborg, som tappert försvarades, blef af Egil och hans 
följeslagare intaget, plundradt och brändt.  Detta skedde år 925. 


De samtida författarne meddela väl endast mycket få och ofullstän- 
diga upplysningar om de varor, som då utgjorde föremålet för vår 
handel med främmande länder. Såsom införselvaror kunna dock anföras 
ädla metaller i form af mynt, tackor och smycken, koppar och brons, 
dyrbarare vapen, siden och andra fina tyg, vin m. m. 

Om vi få döma af det, som man känner om handeln under den 
äldre delen af vår medeltid och af andra förhållanden, kan man såsom 
viktiga föremål för utförseln under vikingatiden tänka sig slafvar, 
dyrbara pälsverk, hästar (de svenska hästarna voro berömda), ull, fisk 
m. m. Huruvida de utförselvaror, som i en senare tid blifvit af så 
utomordentligt stor betydelse, järn och trä, redan före hednatidens slut 
börjat utskeppas, är en fråga, som vi ej tilltro oss att besvara. 

Visst är, att handeln med slafvar (trälar), i synnerhet krigsfångar, 
varit af stor vikt här liksom i de kringliggande länderna. I Olaf 
Tryggvessons saga berättar Snorre, att Olaf, då han var tre ^dntrar 
gammal, skulle med sin moder Estrid segla till hennes broder, som var 
en ansedd man i Grårdarike. Skeppet blef under resan taget af vikingar 
från Estland, moder och son skilda och den senare såld för en bock; 
någon tid därefter bortbyttes han mot en dyrbar kappa. Drottning Est- 
rid igenkändes och friköptes af en norrman på en marknad i Estland, 
där hon och många andra trälar utbjödos till salu. Äfven Olaf blef 
friköpt. 

Handeln var väl i allmänhet byteshandel; guld och, kanske än 
mera, silfver voro dock vanliga värdemätare. Såsom sådan begagnades 
äfven boskap, hvilket vi se redan däraf, att ordet fä på en gång betydde 
boskap, gods i allmänhet och särskildt hvad vi nu mena med penningar. 

Mynt fanns visserligen i landet, men med undantag af de få, som 
mot slutet af tidskiftet präglades af Olof Skötkonung och Anund Jakob, 
var allt utländskt.* Från denna del af hednatiden har man så godt 
som endast funnit silfvermy nt i Norden; en märklig omständighet, helst 
om vi besinna, att under närmast föregående tid endast guldmynt var 
i omlopp och att man från sistnämnda tid träffat vida mera guld än 
sUfver i Norden. 

Emedan silfret under vikingatiden hade ett mycket högre värde 
än nu, motsvarade de mynt, som då funnos, vår tids större silfvermynt. 
Bristen på skiljemynt afhjälptes genom att bryta eller klippa mynten 
i  smärre  bitar.  Halfva  och  fjärdedels mynt träffas ofta; och de på 

* Hnrayida man i Birka före Olof Skötkonnngs tid präglat mynt, är en fråga som 
ännn är omtyistad (se nästa del). 


FREDLIG SAMFÄRDSEL MED FRÄMMANDE LÄNDER. 


255 


frånsidan af de angelsaxiska mynten (fig. 241) vanligen förekommande 
likarmade korsen underlättade delningen. 

Vid större betalningar måste silfret, vare sig det var mynt, pryd- 
nader eller tenar,  vägas.  Det  särskildt till betalningsmedel afsedda 
ehuru   opräglade   silfret 
var,  liksom guldet under 
föregående   tidskifte  (s. 
187), lagdt i spiral; silfver- 
spiralema äro dock betyd- 
ligt större än de äldre af 
guld.  I statens historiska 
museum  förvarets ett par 
spiralringar af silfver från 
nu    ifrågavarande   tid, 
hvilka, då de vanliga spi- 
ralerna ju  gjorde  tjänst 
som  mynt,  på visst sätt 
kunna betraktas som falsk- 
mynt. De bestå nämligen 
af  en jämförelsevis tjock 
kopparten, omgifven af en 
tunn   silfverskoUa;   de 
måste   emellertid   hafva 
varit  afsedda  för  större 
betalningar,  hvarvid den 
eljest vanliga sönderstyck- 
ningen af ringarna ej kom- 
mit i fråga, emedan i annat 

fall bedrägeriet genast blifvit röjdt. Man påminnes härvid om den 
guldring, hvilken konung Olaf Tryggvesson tagit från tempeldörren 
vid Lade i Norge och sedan såsom en stor dyrbarhet skänkte till 
drottning Sigrid Storråda. Snorre Sturlesson berättar, 
att ringen prisades af alla, men två bröder, som voro 
drottningens smeder, togo den, vägde den i handen 
och talade sinsemellan tyst. På drottningens fråga, 
hvarför de så gjorde, sade de, att det var svek i ringen; 
då den sönderbröts, fann man också koppar inuti. 

Flera gånger har man funnit vågar och vikter, 
som under denna tid användes till uppvägande af öfverklädt nied' 
guldet och silfret. Vågarna (fig. 247) likna alldeles irons. Gottiand. V«. 
de ännu brukliga, endast med den skillnad att båda 
armarna kunna genom särskildt därtill afsedda leder vikas ihop och 
inläggas mellan skålarna, hvarigenom man lätt kunde medföra vågen, 
utan att den löpte fara att brytas sönder. Stundom finner man smärre 
runda bronsdosor till förvarande af våg och vikter. 


247. 


Våg  af brons.  Armarna kunna vikas ihop, 
såsom fig. a visar.  Uppland.  Vs. 


256 järnIldbrn. 

Vikterna hafva vanligen den form, som fig. 248 visar. De bestå af 
järn öfverklädt med en tunn bronsyta; härigenom sökte man på ett sinn- 
rikt sätt förekomma deras förfalskande, emedan, om någon ville genom 
skrapning minska viktens tyngd, sådant röjdes af det då i dagen trä- 
dande järnet. De äldsta vikterna af detta slag hafva tvifvelsutan följt 
hit med silfret från araberna. Ett sådant ursprung röjes däraf, att man 
i Asien funnit alldeles liknande vikter, samt af den efterbildning af 
arabisk skrift, som ses på några andra bland dem. 

Nordborna hade redan vid denna tid samma viktsystem som under 
medeltiden, med enheterna mark (ungefär 200 gram), öre och örtug. 


Vid färder inom landet begagnade man i forna dagar de många 
vattenvägarna så mycket som möjligt, emedan de erbjödo de bästa sam- 
färdsmedlen på en tid, då landsvägarna, där sådana fnnnos, ännu 
voro i ett bedröfligt skick. De voro väl vanligen ej annat än ridvägar, 
på hvilka man mångenstädes endast med svårighet kunde taga sig 
fram. I aflägsnare landsorter följa de flesta härads- och sockenvägama 
ännu dessa gamla ridvägar, hvilka man ofta ser löpa öfver höga berg. 
Detta kan nu förefalla både besvärligt och onödigt, men det var dock 
naturligt på en tid, då marken var långt mera vattensjuk än nu. 

Mot slutet af det tidskifte vi nu studera och i samma mån som 
kristendomen vann insteg i landet, började man emellertid ägna en större 
uppmärksamhet åt förbättrandet af vägarna, emedan man, om än icke 
så som i vår tid, alltmer insåg, att en lätt samftrdsel mellan landets 
olika delar är ett nödvändigt villkor för spridande af högre odling. 
Den nya trons förkunnare lärde, att anläggning af väg eller bro vore 
ett godt verk, som kunde försona ett begånget brott och bereda salighet 
åt den, som lät utföra arbetet, eller åt hans närmaste. 

Talrika runstenar från denna tid hafva ock bevarat minnet af män, 
som gjort väg eller bro eller vadställe. Ofta tillägges uttryckligen af 
den, som utfört verket eller låtit rista stenen, att det skett för hans 
egen eller för hans faders, moders, hustrus eller barns själ; stundom 
har en änka gjort det för sin mans frälsning. Vid Täby i socknen af 
samma namn, norr om Stockholm, har vägen ännu i senaste tid på ett 
sidländt ställe gått öfver en gammal »bro> af sten och gräs, hvilken på 
ömse sidor var utmärkt af flera höga stenar, resta på lika afstånd från 
hvarandra och förenade genom en kedja af smärre stenar. De två 
yttersta af de stora stenarna vid norra ändan af bron hade följande, å 
dem båda nästan lika lydande inskrift: »Jarlabanke lät resa dessa ste- 
nar åt sig, medan han ännu lefde; han gjorde denna bro för sin själ, 
och han ägde hela Täby. Gud hjälpe hans själ.» Slingomas och runor- 
nas form på dessa, äfvensom på några andra i samma trakt funna 
stenar, hvilka äfven bära Jarlabankes namn, visa, att han lefvat under 


FREDLIG  SAMFÄRDSEL  MED  FRÄMMANDE LÄNDER. 


257 


det elfte århundradet, snarare före än efter dess midt.  Bron vid Täby 
har således begagnats i nära nio århundraden! 

Äfven annorstädes i Sverige ser man ännu de broar, om hvilka run- 
stenarna från kristendomens första dagar tala; andra halva måst om- 
byggas.  Vid ombyggnad af bron öfver en bäck nära KuUerstads kyrka 


249. Fyrhjulig vagn på en gottländsk hildsten. 250.  Bronsbeslag till se.lhåge. 

Gottland.   ^8. 

i Östergötland fann man på 1850-talet en fallen och förgäten runsten, 
som ånyo restes. Dess inskrift börjar: »Hakun gjorde denna bro; 
men hon skall heta Gunnars bro.» 

En runsten vid Sundby i Fundbo socken nära Uppsala omtalar 
bland annat, att »Ture lät göra sälohus efter sin hustru». Sådana sälo- 
hus eller härbärgen upprättades invid vägarna i ödemarkerna, där den 
trötte resanden ej på annat sätt kunde få tak öfver hufvudet. Ett 
dylikt sälohus stod i en af Jämtlands obygder; 
Snorre berättar att en natt omkring år 1030 köp- 
män kommo  dit,  hvilka alla utom en blefvo mör- 


251.   Sporre af järn.  Småland.  V«. 


252.   Stigbygel af järn. 
Uppland.  V*. 


dade. Ett annat sådant härbärge låg på vägen mellan Kungälf och 
Skara, två dagsresor från förstnämnda stad. Äfven där uppehöllo sig 
stigmän eller röfvare, hvilka sökte taga de resandes lif och gods. Den 
berömde islänningen Hallfred Vandrådeskald kom en gång hit och blef 
öfverfallen; en af hans följeslagare blef dräpt, och själf räddades han 
endast genom en tillfällighet. Äfven under medeltiden underhöllos lik- 
nande sälohus. 

Svtrigu historia.   L 17 


258 JÄRNÅLDERN. 

De nyss anförda berättelserna visa, med hvilka faror en resa under 
hednatiden var förbunden. Köpmännen färdades därför ofta flera till- 
sammans, hvarigenom de både lättare kunde försvara sig mot stigmannen 
och bistå hvarandra på de ställen, där vägarna voro alltför svåra. 

Vi, som räkna tiden för en resa mellan Skåne och Stockholm i tim- 
mar, hafva svårt att göra oss en föreställning om de mödor den resande 
fordom måste underkasta sig, då samma resa kräfde mer än dubbelt så 
många dagar som den nu kostar timmar. Mäster Adam berättar, att 
om man far landvägen från Skåne genom Grötaland öfver Skara, Tälje 
och Birka, så kommer man först efter en hel månads förlopp till Sig- 
tuna. 

Vintertiden, då man här i Norden är tämligen oberoende af vägar- 
nas och broarnas beskaffenhet, begagnades slädar, men under de andra 
årstiderna var man vanligen tvungen att rida och klöfja varorna pä 
hästar. Vagnar omtalas väl men voro troligen ännu föga allmänna. 
Af ett par gottländska bildstenar från slutet af hednatiden (fig. 249) 
se vi, att några hade fyra hjul. I grafhögar från vikingatiden ligga 
stundom selbeslag af brons (fig. 250), någon gång förgyllda. I grafvar 
från samma tid har man äfven funnit betsel och sporrar, äfvensom 
stigbyglar, hvilka sistnämnda nu först kommo i bruk (fig. 251 och 252). 


5. 
Lefkiadssätt. — Näringar. 

En stor del, kanske den största, af Sveriges befolkning under slu- 
tet af hednatiden bodde i byar, af hvilka de flesta redan då hade 
samma namn som nu och lågo på samma ställe som intill våra da- 
gar, eller åtminstone till dess skiftet sprängde de gamla byalagen. 
Man ser detta bland annat af det märkliga förhållandet, att invid 
nästan hvarje by ligger, eller för ej länge sedan legat, det graffält, 
där byns hedniska befolkning hvilar. Innan man lyckats få den all- 
männa öfversikt öfver fomlämningarna från vår hednatid som vi nu 
äga, trodde man visserligen, att hvarje samling af forntida grafvar 
betecknade en valplats. Men denna åsikt blef ohållbar, då man fann, 
huru talrika dessa graffält äro, och den måste alldeles öfvergifvas, 
sedan man på dem anträffat en mängd kvinno- och barngrafvar. 

Ännu bevarade l^handlingar från medeltidens äldre del visa, att 
gårds- och bynamnen då voro desamma som nu, endast med den obetyd- 
liga skillnad som beror på språkets förändring. Att många af de 
nuvarande ortnamnen i Sverige härstamma från hednatiden framgår 
äfven däraf, att, såsom vi få se, flera bland dem äro bildade af guda- 
namn. Flera runstenar från den tid vi nu behandla låta oss också 
veta icke blott byns utan äfven den dåvarande ägarens namn.  Så har 


LEFNADSSXTT. — NÄRINGAR. 259 

Gida på en efter hennes man Tordjerf Gudlögsson nära Ekolsund i 
Uppland rest sten omtalat, att hon bodde i >Harvistam>, det i närheten 
liggande Härfvesta. Vid Runby i Eds socken nära Stockholm finnes 
en runsten ristad af Ingrid efter hennes man Ingår och hennes söner 
Dan och Banke; >de bodde och ägde bo i Runby», tillägges det. Den i 
det föregående (s. 256) närande Jarlabanke har på icke mindre än fem 
särskilda runstenar omtalat, att han »ensam ägde hela Täby». 

En gård på landet, antingen den låg enstaka eller hörde till en by, 
bestod af flera särskilda hus, emedan man ännu icke börjat samman- 
bygga de särskilda lägenheterna under ett tak. Ännu upplandslagens 
kyrkobalk, skrifven mot slutet af det trettonde århundradet, ålägger 
bönderna att vid nybyggnad af prästgård uppföra ^stufva, sömnishus, 
stekarahus, visthus, fähus, lada och kornhärbärge» (eller loge). »Söm- 
nishuset» motsvarar närmast vår sängkammare och »stekarahuset» kök 
och bagarstuga. Den sistnämnda är ju ännu i dag, liksom visthuset, 
på landet vanligen byggd för sig. 

De svenska boningshusen under vikingatiden voro af samma slag 
som de, af h vilka man funnit lämningar på Björkö, i det gamla Birka, 
nämligen dels timmerhus, hvilkas fogar tätats först med mossa och 
sedan med lera, dels ett slags stugor byggda på samma sätt som de 
ännu i Skåne förekommande »klenhusen». Ur berättelsen om fynden på 
Björkö låna vi följande redogörelse för de i hög grad märkliga läm- 
ningar af byggnader, hvilka där anträffats. Dessa lämningar utgöras 
af lerstycken, som bibehållit sin form till följd af den starka hetta de 
voro utsatta för, då husen brunno.* 

»Med ledning af dem», heter det, »kan man urskilja två olika slag af 
byggnader, lerkojor och timrade trähus, å hvilka fogarna mellan stoc- 
karna tätades med lera. Lämningarna af det förra slaget af byggnader 
utgöras af lerstycken af oregelbunden form, som på en sida vanligen 
äro släta men på den andra, den inåt vända, visa intryck af vanligen 
något mer än halftumstjocka kvistar. Till och med rynkorna i den 
skrumpnade barken äro tydligt aftryckta, och att döma af dessas ut- 
seende torde med säkerhet kunna sägas, att det använda träslaget 
varit en pilart. Dessa brända lerstycken äro således påtagligen läm- 
ningar af byggnader, hvilkas väggar haft till stomme ett slags flätverk 
af kvistar, som på båda sidor beklädts med fastslagen lera, såsom fallet 
än i dag är med de skånska s. k. klenhusen. Lämningarna af det 
andra slaget af byggnader utgöras af tresidigt prismatiska lerstycken 
af tre till tolf centimeters längd, hvilka på en sida, utsidan, visa tyd- 
liga märken efter fingrarna, som smetat in leran i springorna mellan 
stockarna i trähusen. Den inåt vända vinkeln visar oftast en mängd 
fina, oregelbundna intryck af den mossa, som stoppats in i springorna, 
innan leran ditsmetades.»  På några stycken äro aftrycken så tydliga, 

* Föret efter kristendomens införande lärde man sig i Sverige att bränna tegel. 


260 JÄRNÅLDERN. 

att man kan urskilja de finaste bladen hos mossan, och det lider intet 
tvifvel, att den mossa eom begagnats varit densamma, som ännu för 
samma ändamål vanligast användes. Pä ett lerstycke ser man tydligen 
aftryck af kärlknippena i ekvirke. 

Om de svenska boningshusen under hednatidens sista del hafva vi 
visserligen inga underrättelser genom samtida beskrifningar; men vi 
kunna på goda grunder antaga, att de varit lika de samtida norska och 
isländska, om hvilka man har bättre kännedom. Vi kunna så mycket 
hellre antaga en sådan likhet, som vi ännu uti aflägsna trakter af 
vårt land träffa en eller annan stuga af alldeles samma slag, känd 
under namnet »ryggåsstuga», ett minne af forna tiders byggnadssätt. 

Ett sådant forntida hus bildade vanligen ett enda aflångt fyrkan- 
tigt rum, hvars långväggar voro ganska låga, vanligen mindre än 
manshöga, och hvilka saknade både fönster och dörrar. Ingången var 
på ena gafveln, genom en förstuga, och fönstret (eller fönstren), där 
sådant fanns, satt på det vanligen högresta taket, som hvilade på bjäl- 
kar, hvilka gingo tvärsöfver huset, frän den ena långväggen till den 
andra. Mellanrummen mellan dessa tvärbjälkar voro i allmänhet icke 
fyllda genom något innantak utan lämnade inträde åt det sparsamma 
ljus, som kunde tränga sig in genom fönster och rökfång. Skorsten 
fanns nämligen icke, endast en öppning vid takåsen, genom hvilken 
röken steg upp från den midtpå golf vet flammande elden. Taket var 
på utsidan täckt med torf, halm eller spån. 

Om huset måste byggas mycket rymligt, blef spännvidden for stor, 
för att taket skulle kunna anbringas på nu beskrifna sätt. Man lät 
det då hvila på två rader uppresta stolpar, gående på ömse sidor om 
midten och motsvarande pelarraderna i våra kyrkor. Härigenom kunde 
man erhålla en sal af betydlig storlek. 

Vid Augerum i Bleking har jag funnit märkliga lämningar af en 
byggnad, som stått där under vikingatiden och som haft den form 
fig. 253 utvisar. Det var ett 7,8o m. långt och 5,6o m. bredt klenhus 
med afrundade hörn och med ingång på ena gafveln, där ett par stol- 
par uppburit ett förstugutak. I stugans midt låg en mängd kol 
efter den »långeld», som fordom brunnit där. Mellan eldstaden och 
väggarna hade tvä rader stolpar stått, som uppburit taket. Ännu syn- 
tes i den ljusa marken de med mörk jord fyllda hålen efter dessa 
stolpar och efter dem, som bildat väggarnas stomme. Af den lera, hvar- 
med väggarna varit klenade, funnos många stycken kvar. 

Fönstren i vikingatidens stugor voro små och synas ursprungligen 
hafva varit öppna gluggar, endast försedda med en brädlucka, som 
kunde skjutas för. I bästa fall voro de täckta med någon mer eller 
mindre genomskinlig skifva, troligen oftast gjord af den tunna hinna, 
som vid födelsen omgifver kalfven (ännu i dag använd till samma bruk 
på Island). Glasfönster torde, ehuru icke okända för romarne, ej 
hafva varit i bruk här i Norden under hednatiden. 


LEFNADSSXTT.  —  NÄRINGAR. 261 

Väggarna voro på insidan i allmänhet nakna eller endast betäckta 
med sköldar, vapen och dylikt. Vid högtidliga tillfällen behängde man 
dem med en särskild »bonad», bestående af långa, längs takkanten gående 
dukar, stundom med färgade, konstmässigt sydda bilder. Ännu på 
1500-talet hörde dylika väggbonader till hemgiften äfven åt den högre 
adelns döttrar, och ända intill våra dagar hafva sådana vid de stora 
högtiderna prydt månget svenskt hem på landet.* 

Grolfvet bestod, liksom ännu mångenstädes, endast af hårdstampad 
lera. Det kunde ej gärna vara brädbelagdt, så länge ingen särskild 
spis fanns utan elden lågade fritt på golf vet. I Norge började man 
först mot slutet af det elfte århundradet att begagna murade ugnar 
och skorstenar. Denna förbättring, hvilken väsentligen bidrog till 
hemtrefnaden, vann troligen icke förr insteg i Sverige än i Norge. 


.—nt-irzc--. 


"*s 


r, 


'^~-~j—, ^ 

1 f-^K, 1- 


253.  '^fi, af ett boningshus från vikingatiden.   254.  Hjort broderad i guld på silke; 
Bleking. marken af silfver.  Björkö.  Vi. 

Bohaget i våra hedniska förfäders hus var ej stort och kostbart, 
fasta bänkar och sängar, långa bord utmed bänkarna och en eller 
annan kista till förvarande af husets dyrbarheter — detta var väl det 
hufvudsakliga, om icke allt. Möbler i egentlig mening, motsvarande 
vara flyttbara soffor och länstolar, våra byråar och dylikt, voro okända. 
Stolar omtalas visserligen, ehuru sällan. 

I den norske bondens stuga, såsom den i sagorna skildras, var hus- 
faderns hedersplats i »högsätet», midtpå den ena långväggen. Framtill 
vid högsätet stodo de två under hednatiden heliga »högsätesstolparna». 
Att ei;t sådant högsäte äfven fanns i den svenske bondens hem visas 
ii^tai, att namnet och saken fortlefvat ända till senaste tider, ehuru 
högsätet då flyttat till ena hörnet. 

Bänkarna användes icke endast till att sitta på om dagarna, utan 
ursprungligen tjänade de också till nattläger; så var fallet ännu på 
Linnés tid i de af honom skildrade småländska ryggåsstugorna. I de 
isländska sagorna omtalas dock äfven särskilda sängar bakom bänkarna, 

* Nordiska museet i Stockholm äger flera sådana bonader från senare tid. 


262 JÄRNÅLDERN. 

hvilka senare ofta voro belagda med täcken eller stoppade dynor. Ovän- 
tadt nog hafva lämningar af dunfyllda kuddar bevarats i några nor- 
diska fynd från vikingatiden; i en af grafvarna på Björkö hade en liten 
dyna af siden legat, som på båda sidor varit prydd med en i silfver 
broderad hjort, lik den fig. 254 afbildade. I Gokstadskeppet (s. 240) 
stodo några sängar (fig. 255). 

Framför bänkarna ställdes de långa smala borden, således i vanliga 
fall längs efter salen på båda sidor om de eldar, hvilka brunno midt 
på golfvet.  Mellan dessa och borden fanns dock plats att gå. 

Redan Eddan talar om kistor, ehuru detta ord säkerligen är lånadt 
från främmande land. Af dessa kistor kunna vi naturligtvis ej vänta 
att finna andra lämningar än de delar, hvilka varit af metall, såsom 
beslag, lås och nycklar. Sådana fynd hafva ock flera gånger gjorts i 
Sverige. Nycklarna, af järn eller brons, hafva stundom ungefär samma 
form som de nu brukliga, men de flesta äro afvikande (fig. 256) och 
likna mer dem som romarne fordom begagnade; de buros af den nor- 
diska husfrun såsom ett tecken till hennes välde inom hus. 


255.   Säng af trä.  Norge.  * «o. 

At det svaga skyddet af kistor och lås ville man dock icke alltid 
under vikingatidens osäkerhet anförtro sina skatter af guld och silfver; 
man gömde dem därför ofta i jorden vid någon sten eller annat märke, 
som endast ägaren kände till. Sedan han dött utan att hafva hunnit 
eller velat omtala gömstället för någon, fick jorden behålla sitt byte, 
och mången sådan skatt har först i våra dagar, efter tusenårig hvila, 
af plogen och hackan händelsevis ånyo bragts i ljuset. Dessa skatter, 
ofta ägande ett betydligt värde, äro vanligen nedlagda i en ask af 
koppar, i ett horn, ett lerkärl eller dylikt; årligen upptäckas sådana i 
Sverige, och en mängd förvaras nu i statens historiska museum. I de 
flesta fall endast innehållande silfver, hafva de anträfl^ats i nästan 
alla delar af Sverige, men mest i Mälarnejden, i Skåne, på Öland 
och i synnerhet på Gottland. Ofta hittas pä ett ställe ett par kilo- 
gram silfver, motsvarande flera »marker» efter den gamla svenska 
vikten. 

Orsakerna till dessa skatters anförtroende åt jorden hafva säkert 
varit mänga. En af dem var tron, att de i jorden nedgräfda skatterna 
skulle  komma ägarne till godo i ett kommande lif, såsom Oden enligt 


LEFNADSSÄTT.  —  NÄRINGAR. 


263 


ynglingasagan  lärt  sina män.   Samma tro återfinnes äfven hos andra 
folk än våra förfäder, t. ex. hos lapparne.* 

Ännu lefver mångenstädes i Norden den föreställningen, att en 
sålunda nedgräfd skatt vaktas af sin forne ägare. Så blifver, enligt 
folktron i Värend, den man, som lönligen gräft ned gods i jord, efter 
döden förvandlad till en stor orm eller drake, hvilken ligger och rufvar 
på sin skatt; på samma sätt tros den kvinna, som gömt gods i jorden, 
rufva däröfver i form af en stor svart höna. Allmän är ock den öfver- 
tygelsen, att det lyser på de ställen, där gömda skatter hvila; en 
olycklig villfarelse som kostat mången hans nattro och ledt till förstö- 
ring af otaliga grafhögar, där någon skatt aldrig legat, om än deras 
innehåll i orubbadt skick sknlle hafva varit af högsta värde för 
vetenskapen. 


Nyckel med kedja af broyis. 
Gottland.   Vi- 


1-^'rmitF 


257.  Plan af Stenby borg på Tosterö i Mälaren. 


En orsak till silfrets nedgräfvande i jorden, som under vikingatiden 
varit mycket allmän, torde dock hafva varit önskan att äga ett säkert 
gömställe, i synnerhet vid fientliga anfall. Äfven i senare tid och 
ännn i våra dagar har man under krig mångenstädes gömt sina dyr- 
barheter i jorden. 

Till skydd och tillflyktsorter vid fienders inträngande i landet äro 
troligen de flesta af de utan tvifvel till hednatiden hörande borgar 
uppförda, hvilka ligga på bergshöjderna i flera af våra landsorter. Sär- 
skildt förekomma de i stort antal uti landskapen omkring Mälaren, 
äfvensom på öarna i denna sjö (fig. 257). Dessa borgmurar äro byggda 
af otillhuggna  stenar, ofta  af betydlig storlek, hvilka äro lagda löst 

* Det berättas bland annat, att en lapp, tillspord hvarför han gömde sina pengar, 
•varade: >0m mina pengar efter min död föUe i andras händer, hvad skulle jag då hafva 
att lefva af i de dödas land?» 


264 jIrnåldbrn. 

på hvarandra och icke varit förbundna med murbruk. Uppförandet af 
dessa borgar har kraft ett oerhördt arbete, emedan de väldiga murarna 
haft en betydlig höjd och den erforderliga stenen ofta måst vältras 
lång väg och uppför bergets brant. Sådana borgar omsluta ofta ett 
ganska betydande rum. Någon gång kunna vi ännu inom murarna se 
tomtningar af hus, hvilka lämnat tak öfver hufvudet åt dem, som uppe- 
hållit sig i borgen. 

På Öland finnas ock borgar med murar byggda ungefär så som 
de nu beskrifna, men dessa borgar ligga ej på bergshöjderna utan på 
slättlandet, hvarför ock det af muren omslutna rummet nu på några 
ställen är uppodladt. Borgens form är rundad eller oval, storleken 
ofta betydlig och märken efter boningamas tomtstenar ej sällan syn- 
liga. Den bäst bibehållna bland öns märkliga fornlämningar af detta 
slag är Ismantorps borg på Folkeslunda bys utmark i Långlöts socken. 
Muren, byggd af granithällar och kalkstensflisor, är fast, ehuru intet 
spår af murbruk finnes; dess höjd är 3,6 meter och tjocklek 3 meter 
upptill på de ställen, där den ej är skadad. Flera portöppningar leda 
till det inre, som har en genomskärning af icke mindre än 124 — 127 
meter. Grundmurarna till de talrika husen i borgen äro ännu på flera 
ställen synliga. Huruvida dessa öländska borgar förskrifva sig från 
vikingatiden, är dock ovisst. 


Vi återvända till de fredliga, egentliga boningarna. Under de 
långa vinterkvällarna upplystes stugan eller salen förnämligast af elden 
på härden eller af de i väggen instuckna blossen, gjorda af klafna, 
torra, kådrika barrvedsstickor. På en tid, då man icke tillbragte aft- 
narna med att läsa eller skrifva, behöfdes icke så god belysning som 
nu. Ett par märkliga fynd hafva emellertid visat, att åtminstone mot 
slutet af det tidskifte vi nu betrakta vaxljus icke varit helt och hållet 
okända i Norden. Eld slog man med stål och flinta. Både flintstycken, 
mycket knackade i kanterna, och eldstål äro vid mångfaldiga tillfiLllen 
funna i grafvarna från denna tid. 

Omhusgerådeti våra förfäders hem under hednatidens sista århund- 
raden kunna vi med fyndens och sagornas tillhjälp bilda oss en ganska 
god föreställning. I synnerhet har en stor mängd kärl af olika slag 
blifvit bevarad till våra dagar. Kokkärlen voro vanligen af bränd 
lera, täljsten eller järn. De sistnämnda äro gjorda af flera smärre, 
vid hvarandra fastnitade plåtar, emedan konsten att gjuta järn ännu 
var okänd. Ännu talrikare än kokkärlen äro emellertid dryckeskärl; 
de flesta voro af trä eller bränd lera, mera sällsynta voro de af glas 
(fig. 258) eller silfver. Lerkärlen äro så godt som aldrig glaserade. 
Att finare lerkärl redan nu någon gång infördes från främmande län- 
der visas bland annat af några tyska kannor af bränd lera med hand- 


LEPNADSSÄTT. 


NÄRINGAR. 


265 


258. 


Dryckeskärl af glas. 
Björkö.   » .«.. 


tag och pip, hvilka äro funna i grafvar på Björkö. Nationalmuseum 
äger äfven en vacker siifverskål, som i bottnen och kring kanten är 
prydd med djurslingor, hvilka genom sin fullständiga likhet med dem 
på runstenarna visa, att arbetet är svenskt (fig. 259). 

Det vanligaste dryckeskärlet var dock 
hornet, >från urens panna brutet», hvilket vi 
sett allmänt användas redan under den äldre 
järnåldern (s. 158). På Öland har man, till- 
sammans med åtskilliga andra silfversaker och 
mynt, hittat en liten bild af silfver, förestäl- 
lande en kvinna, som framräcker ett dryckes- 
horn (fig. 200). Vi läsa i sagorna, huru det 
under vikingatiden var sed, att husets unga 
döttrar framburo hornen åt de drickande 
männen. 

Maten skars sönder med de vanliga knif- 
varna, som hvar och en bar vid bältet. Gafflar 
voro ännu okända. Skedarna voro af trä, horn 
eller ben (tig. 261). Silfverskedar hafva aldrig 
förekommit  i  svenska  fynd från hednatiden. 

Snorre Sturlasson berättar om den norske konungen Sigurd Syr i 
Ringerike, Olaf den heliges styffader, att man i hans hus hvarannan 
dag fick fisk och mjölk, hvarannan dag kött och öl. En dyrbarare 
dryck var mjödet, hvilket dock ej togs fram i hvardagslag. För att 
göra det mera beru- 
sande tillsattes stun- 
dom vissa örter. Vin 
var ej okändt, men 
synes hafva varit 
sällsynt. 

-'(jästfrihet», sä- 
ger Adam, »utmärker 
i hög grad alla nord- 
bor men i synnerhet 
svenskarne, ty hos 
dem anses intet för 
större skam än att 
neka vägf ärande man tak öfver hufvudet; ja de täfla till och med om, 
hvem bland dem är närmast till att taga mot en gäst. Allt hvad 
människokärlek bjuder visa de mot en sådan, och när han hos dem har 
tillbragt så många dagar, som han själf finner for godt, anbefalla de 
honom till sina vänner från det ena stället till det andra.» 

Eddans sånger, sagorna och fynden lämna oss ganska fullständiga 
upplysningar om nordbons klädedräkt under hednatidens sista århund- 
raden.  Eddans och ännu mer sagornas berättelser måste dock i detta 


259.  Siifverskål; kant och botten förgyllda.  Gottland.  Vs- 


266 


järnAldern. 


fall begagnas med stor försiktighet, emedan de ej äro nedskrifna förrän 
ett par århundraden efter hednatidens slut och först sedan klädedräk- 
ten åtminstone hos de förmögnare undergått betydliga förändringar, 
hvarför det mången gång kan vara svårt att afgöra, om sagans förfat- 
tare upptecknat en troget bevarad sägen eller klädt sina hjältar efter 
en senare tids skick. En sådan ovisshet vidlåder ej de samtida afbild- 
ningama och fynden. 

Flera fynd visa, att utom skinn och pälsverk äfven ylletyg, linne 
och sidentyg begagnades af nordborna under vikingatiden. Sidentygen 
voro dock naturligtvis lika sällsynta som dyrbara. I 
eddasången Rigsmål läsa vi, huru den nyfödde jarlen 
sveptes i silke, och i en dansk graf från denna tid har 
man funnit sidenväfnader invirkade med silfver och 
guld, samt en kappa af ylle med broderier föreställande 
människoansikten, lejon och bladrankor. 

Ylle- och linneväj&iaderna voro i allmänhet alster 
af den inhemska husfliten. Fynden från denna tid 
innehålla också ofta sådana lämningar af de däjvid 
begagnade redskapen, som varit af sten eller metall 
och således kunnat trotsa tidens åverkan. Så har man 
funnit sländtrissor, linhäcklor och de vikter, med hvilka varpen hölls 
spänd i väfstolen. 

Spinnrocken, hvilken nu mångenstädes betraktas blott som ett minne 
af forna tiders husflit, var ännu okänd i Norden; i stället användes 
sländan (se s. 149).*   På Björkö och annorstädes har man hittat sländ- 


2«0. Bild af silf- 
ver; en ögla å bak- 
sidan.  Öland.  */i. 


261.  Sked af älghorn.  Björkö.  « s. 

trissor af bärnsten från vikingatiden, hvilket antyder, att då såsom i 
senare tid äfven de förmögnare kvinnorna själfva spunno. 

Väfstolen hade, liksom mången ännu under senaste tid här i Nor- 
den begagnad (fig. 2()2), hängande, ej vågrät varp. På en sådan väf- 
stol kan man lättare än på de nu brukliga väfva tyg med invecklade 
mönster i olika färger; men här som i andra fall äro de nya maskinerna 
mycket mera tidsbesparande än de gamla. 


* I Eddan förekommer ordet >rock> en gånjj:, men detta ord kan hafva senare inkom- 
mit i sången, hvilken först under medeltiden upptecknats i den form vi nu känna den. 


LEFNADSSÄTT. 


NÄRINGAR. 


267 


Mansdräkten bestod hufvudsakligen af samma delar som nu, 
nämligen skjorta, skor, strumpor, byxor, rock (>kjortel>),* sammanhållen 
med ett bälte, och däröfver en kappa eller mantel samt på hufvudet 
en mössa eller hatt med låg kulle. Dessa olika klädesplagg, ofta ly- 
sande i bjärta färger, hade väl i allmänhet samma form som nu. Kjor- 
teln var dock icke helt öppen fram såsom våra nu brukliga rockar; 
den liknade således närmast en lång blus. Kappan hopfästes med ett 
spänne. 

Visserligen äro dessa uppgifter närmast hämtade ur isländarnes 
skrifter, men att de äfven gälla om förhållandena i Sverige visas bland 


Yäfstol från Färöarna.  ^ le. 


annat genom  de  afbildningar  af  svenska  dräkter,  som  ses  på flera 
svenska runstenar från nu ifrågavarande tid (fig. 263). 

För att gifva en lifligare föreställning om klädedräkten under den 
tid, med hvilken vi nu sysselsätta oss, meddelas här följande beskrif- 
Mg på den dräkt konung Sigurd Syr bar, under det han gick ute på 
sin åker och öfvervakade sädesbärgningen hösten 1014, då hans styfson 
Olaf Haraldsson, som sedermera fick tillnamnet den helige, kom att 
gästa honom.  ^Så är sagdt om hans (Sigurds) bonad», förtäljer Snorre, 


• Mannens högtidsrock kallas ännu i Danmark >kjolc>. 


2(>8 


jXrnAldern. 


263.  Bild på en 
runsten.  Öster- 
götland. 


»att han hade en blå kjortel och blå hosor, höga skor bundna om benen, 
grå kappa och en grå hatt, skärm om anletet samt i handen en staf, 
som ' upptill var försedd med en förgylld silfverholk, i hvilken satt en 
silfverring.» För att på ett värdigt sätt mottaga sin styfson lät han 
emellertid nu »draga af sig skokläderna samt satte på sina fötter kar- 
duanshosor och band på dem förgyllda sporrar; sedan tog 
han af sig kappan och kjorteln och klädde sig i päll- 
kläder samt ytterst en scharlakanskappa, omgjordade sig 
med ett smyckadt svärd, satte en förgylld hjälm på sitt 
hufvud och steg på sin häst, som hade förgylld sadel 
och helförgylldt betsel med smälta stenar (emalj h. 
Betslet var således af samma slag som det man funnit 
i en af Vendelgrafvarna (s. 200). 

Kvinnornas dräkt synes hafva varit ganska lik den 
som ännu begagnas på landet. 

Ett besök i vårt på dyrbara minnen från vikinga- 
tiden särdeles rika nationalmuseum skall bättre än något 
annat visa sanningen af sagornas berättelser om den lyx 
och den prakt nordborna, så män som kvinnor, för tusen 
år sedan förstodo att utveckla. Man ser där präktiga 
och ofta ganska smakfullt arbetade broacher och spännen af silfver och 
brons, de senare ofta förgyllda eller belagda med plåtar och snodder 
af guld eller silfver; halsringar och bälten af massivt silfver; armringar 
och fingerringar af guld och silfver, massiva och de förra stundom 
mycket tunga; kedjor och hängsmy eken, för halsen och bröstet, af guld, 
silfver och brons; stora präktiga pärlor af silfver, glas, glasmosaik, 
bergkristall, karneol, bärnsten och dylikt; kammar af ben eller horn 
(fig. 245 och 264-269). 

Dessa mångfaldiga smycken äga dock 
icke värde endast därför, att de visa oss 
våra förfäders praktlystnad; de äro ännu 
viktigare därför, att de bevisa, att dessa 
våra förfäder, dessa af Europas öfriga 
folk fruktade hedningar, icke få betraktas 
endast som vilda krigare utan att de 
äf ven voro väl förfarna i fredliga idrotter. 
Väl fanns det en tid, då man sade, att alla om något slags konst- 
färdighet vittnande fornsaker, som funnos i svensk jord, måste vara af 
vikingarne hemförda som byte från främmande länder. Vår tids lug- 
nare forskning har emellertid ådagalagt, att flertalet äfven af de bäst 
arbetade smyckena är alster af den inhemska konstfliten. Nu hafva 
vi till och med, såsom i det föregående är an ty dt, skäl att förundra 
oss öfver, huru litet man i själfva verket funnit i Sverige af sådant, 
som kan anses vara af vikingarne hemfördt från västra Europa. Otn 
vi  undantaga  mynten från det tionde och början af det elfte århund- 


m. m. 


264. 


Flätad armring af guld. 
Gottland.   */s. 


lefnadssXtt. 


NÄRINGAR. 


269 


rådet, återstår ej mycket som påminner om de täta besöken i England, 
Frankrike och andra i västerviking af nordmännen plundrade länder. 
Förklaringen af denna något oväntade 
företeelse bör väl sökas dels däri, att 
mycket litet af våra förfäders egen- 
dom bevarats till våra dagar, dels däri 
att en stor del af de metaller, som 
hemfördes, blifvit här i landet om- 
arbetad; hvartill kommer, att många 
vikingar stannade kvar i främmande 
land, och att månget återvändande 
vikingaskepp gick i kvaf eller blef 
taget, med byte och allt, af en star- 
kare fiende. 

Här är naturligtvis ej rätta stäl- 
let att närmare redogöra för, h vilka 
saker från nu ifrågavarande period 
äro inhemska arbeten och hvilka böra 
betraktas såsom införda. Vi vilja i 
stället nämna några ord om de verk- 
tyg och andra den inhemska tillverk- 
ningen upplysande saker, som man 
funnit i Sverige och de andra nor- 
diska länderna.   Där har man  ofta 

nog, äfven i ättehögarna från vikingatiden, funnit städ, släggor, 
hammare, tänger, filar, sy lar, borrar, yxor, knifvar, hyfveljärn, skaf- 
jäm, sågar och brynstenar. Utom 
flera verktyg se vi äfven blås- 
bälgar afbildade på de »Si- 
gurdsristningar» i Södermanland, 
som vi i det följande få till- 
älie att något närmare be- 
skrifva. 

Bland märkligare hit hörande 
fynd kunna vi särskildt anföra 
ett från Eke socken på Gott- 
land; det förvaras nu i statens 
historiska museum. Vid gräf- 
ning af ett dike fann man här en 
tång, två större vikter och en 
stark krok, troligen till en våg, 
två små formar af brons till att 

gjuta eller pressa sirater uti, tre ännu sammanhängande små spännen af 
brons (fig. 270), gjutna i samma form och ännu i alldeles samma 
skick  som  då  de  lämnade  gjutformen, samt åtskilliga andra spännen 


265.  Oval spännhuckla af förgylld 
brons.  Öland.  */«• 


266.   Rundt^ dosformigt spänne af brons. 
Gottland.   Vi. 


J 


270 


järnAldbrn. 


och nycklar m. m. af brons och järn, af hvilka några äro utnötta 
och troligen samlade för att omarbetas, under det andra endast äro 
halffärdiga och således kunna, i likhet med de tre förstnämnda spän- 
nena, betraktas såsom prof på konstfärdigheten hos den smed, som af 
någon nu okänd anledning nedgräft dessa saker i jorden. Vi böra härvid 
ftlsta uppmärksamheten på det märkliga förhållandet, att den gård, på 


267.  Djurhufvttdformad spännbuckla af brons. 
Gottland.   Vi. 


268.  Ringformigt bronsspänne. 
Gottland.   Vs- 


hvars ägor fyndet anträffades, heter Smiss, hvilket betyder smedens 
gård. Sannolikt har gården fått sitt namn däraf, att en smed eller 
flera smeder, son efter far, bott där under nu ifrågavarande tid. 

Hvad  råämnena beträffar, måste vi väl antaga, att de flesta metal- 
lerna äro införda från främmande länder.   Man har också flera gånger 

i svensk jord funnit små stänger eller 
tackor af silfver och brons (koppar och 
zink), tydligen i det skick de inkommit 
med handeln och tillhörande den tid, som 
nu är i fråga. Men våra förfäder förstodo 
sig redan nu på att ur myrmalmen själfva 
smälta järn. Däremot finnes det icke 
något bevis för att man före kristen- 
domens införande börjat här bearbeta 
några järngrufvor eller andra grufvor. 

För att smälta myrmalmen kände 
man vid denna tid troligen endast den 
sedermera så kallade »hedningeblästern», 
eller samma förfaringssätt som ända till 
senaste tid begagnats i öfre Dalarne och 
Härjedalen och som ännu lär användas i Finland och det inre Ryssland. 
I små gropar eller ugnar (fig. 141), uppförda af sten och lera, ned- 
smältes myrmalmen med tillhjälp af enkla blåsbälgar till små färskor, 
kända under namnet »osmundsjärn». Flerstädes i Sverige har man i 
grafvar från järnåldern funnit slaggstycken och järnklumpar, minnen 
af en sådan urgammal järntillverkning. 


269.  Spänne af silfver med 
filigransirater.  Medelpad.  */8. 


LBFNADSSÄTT. 


NÄRINGAR. 


271 


Smed betecknade på denna tid hvarje man, som var kunnig i me- 
tallers bearbetande. Sagorna omtala väl dvärgarne såsom ovanligt 
skickliga i smedsyrket, men de visa äfven, att det fanns mera mänsk- 
liga smeder och att dessa åtnjöto godt anseende. Man kan se detta 
redan af sagan om Valund (tyskarnes Wieland) och däraf, att en af de 
friborna bondesönerna i Rigsmål hette Smed, ett namn som också möter 
oss på ett par runstenar; de isländska sagorna omtala äfven flera 
konungar och andra mäktiga män, som själfva förstodo att smida sina 
vapen. Den berömde Egils fader Skallagrim, en af de förnämsta islän- 
dare på sin tid, stod själf i sin smedja och »hamrade järnet». 

Vanligen är man allt- 
för mycket böjd att till- 
lägga våra förfäder en allt 
annat undanträngande kär- 
lek till vikingafärdens loc- 
kande äfven tyr och lätt- 
vunna byte, och man före- 
ställer sig ofta, att de all- 
deles föraktat det fredliga 
lifvets lugna sysselsätt- 
ningar, lämnande dem åt 
trälarne, hvilka voro ovär- 
diga att deltaga i vapen- 
leken. En sådan föreställ- 
ning motsäges emellertid 
bestämdt af det vi känna 
om lifvet under vikinga- 
tiden. Det antydes redan 
sonens sysselsättning: 

Han växte till timrade hus 

och trifdes väl, och höga lador, 

oxar tamde, gjorde kärra 

årder gjorde, och körde plog. 

Snorre berättar äfven om den redan nämnde konung Sigurd Syr, 
att budet om Olafs hemkomst träffade konungen ute på åkern, där han 
hade >många män, af hvilka några skuro korn, andra lade det i stackar 
och lador. Konungen och två män med honom gingo stundom på 
åkern, stundom dit, där komet lades in.» Detta och månget liknande 
drag visa, huru arbetet hölls i ära. 

Då liksom nu räknades boskapsskötseln och åkerbruket till 
de viktigaste näringarna. Såsom vi af det föregående sett (s. 9), 
hade redan länge, i mer än tre tusen år före hednatidens slut, nästan 
alla de husdjur funnits i Sverige, som ännu äro våra viktigaste, näm- 
ligen hund,  häst,  nötkreatur,  får, get och svin.   Att af fjäderlU gäss 


270. 


Tre bronaspännen, gjutna i samma form, 
Gottland.   \i. 


Eddans skildring af den friborne bonde- 


272 JÄRNÅLDERN. 

och höns nu funnos, är redan nämndt. Lifvet i Dalarnes och Norrlands 
fäbodar är väl i hufvudsaken detsamma i våra dagar som för tusen år 
tillbaka, med samma enkelhet och friskhet, samma ensamhet alstrande 
det poetiska, något svärmiska lynne, åt hvilket folkvisan gifvit så väl- 
taligt uttryck. 

Biskötseln var redan under hednatiden af vikt, emedan man bland 
annat behöfde mycket honung till mjödet. Några gånger har man också 
i nordiska grafvar från hednatidens sista del funnit vax. Vid kristen- 
domens införande blef biskötseln ännu viktigare för att fylla kyrkornas 
stora behof af vaxljus. 

Det vanligaste sädesslaget under vikingatiden var troligen korn; 
men dessutom odlades hafre, råg och hvete. I Rigsmål omtalas »tunna 
bröden, hvita af hvete». Missväxt och hungersnöd 
inträffade ej sällan, och det kraftigaste botemedlet 
däremot söktes i rikare offer åt de vredgade gudame. 
Hjälpte ej annat, grep man till människooffer, och 
vi minnas, huru ynglingasagan berättar, att svearne 
slutligen efter flerårig oafbruten missväxt offrade 
sin konung. 

Af åkerbrukets redskap har naturligtvis ej mycket 
bevarats från denna tid. Utom yxor har man dock 
funnit plogjärn (fig. 271), skaror och liar; de båda 
sistnämnda slagen lika de ännu brukliga. 

Säden tröskades med slaga och maldes, åtmin- 
stone vanligen, pä handkvarnar, hvilket, såsom vi se 
bland  annat  af sagan  om  Frode,  var trälinnomas 

^^   ^,  ... fföra.   De  äldsta och enklaste kvarnarna, bestående 

271.  Flogjarn. °_ ^ , ^ i  p.   t     .    i-n    i 

Västergötland. \'6. ** ®^ ^^^ ^®^ ®^ större ovai lorajupning till sädens 
krossande (s. 10), användes troligen ännu. Men ro- 
terande kvarnstenar lika de nu brukliga, ehuru mindre, voro redan i 
bruk; och att man vid slutet af hednatiden kände till något slags 
bättre inrättade handkvarnar, antydes i en af Eddans sånger, ett kväde 
om Helge Hundingsbane, hvari det berättas, att Helge för att undgå 
sina fiender måste kläda sig till trälinna och gå att mala. Han gör 
det sä, att ^stenarna remna och stenkaret brister», hvarför en af fienderna 

säger: 

För hans händer svärdets fäste 

höfdes bättre än kvarnens vef. 

Vattenkvarnar användes redan af romarne under kejsartiden; men 
vi veta icke, huruvida de voro kända i Norden före kristendomens infö- 
rande. Redan i våra äldsta pergamentsurkunder omtalas de visserligen, 
men dessa handlingar äro nära två hundra år yngre än hedendomens 
undergång i vårt land. Väderkvarnar äro troligen en något senare upp- 
finning, och savidt vi känna nämnas de första gången i Sverige på 
1300-talet. 


LEFNABSSÄTT. 


NÄRINGAR. 


273 


Om trädgårdsskötseln under vikingatiden veta vi föga, och den 
torde ej hafva stått högt. Det var väl egentligen först under medel- 
tiden, inom klostrens lugna murar, som den uppblomstrade. Sagan om 
Muns äpplen visar dock, att denna frukt redan under hednatiden ej 
var helt och hållet okänd, och i en af eddasångerna säger Frös tjänare 
Skirne till jättedottern Gärd: 


Elfva gyllne 

äpplen har jag; 

dem vill jag dig gifva, Gärd! 


kfirlek att köpa 
och åt tjuste Frö 
löftet om lifsl&ng lycka. 


272.  Spelbricka af 
hen.  Uppland,  ^k. 


Dessutom omtalas ofta hasselnötter och nötlunden, där kvinnorna 
i sommartiden plägade roa sig, under det att männen voro på jakt. 

Jakt och lekar ute i fria luften utgjorde näm- 
ligen männens förnämsta nöje. I början hade jakten 
varit ett behof, för att skaffa föda, men snart blef den 
tillika ett nöje, som med ifver idkades på en tid, då 
faran söktes och manliga idrotter älskades. Jakt med 
falkar eller »hökar», såsom det då hette, var ej okänd 
här under hednatiden, och Norden var såväl då som 
under medeltiden berömd för sina jaktfalkar.* 

Nordbons anlag för musik spåras redan under 
hednatiden. Af musikaliska instrument omtalas luren, 
hornet, pipan, fidlan (fiolen), gigan och framför allt 
harpan, ett af de äldsta och mest omtyckta. Snorre 
berättar om Olof Skötkonung, att då rätterna voro 
inburna på konungens bord, framträdde spelmän med 
»harpor, gigor och andra instrument». Vid harpans 
toner sjöngo skalderna vanligen sina kväden, och prof 
på dåtidens diktkonst hafva vi ännu i många run- 
inskrifter på vers (i »fornyrdeslag>), som läsas på stenar 
i landets olika delar. Hos konungarne vistades ofta 
skalder, stundom från Island; så omtalas det, att då 
isländaren Hjälte kom till Olof Skötkonung, fann han 
vid sveakonungens hof två sina landsmän, skalderna 
Gissur och Ottar. 

Spel med tärningar voro, såsom vi af det före- 
gående sett, redan under järnålderns äldre del ej 
okända (s. 160); äfven i gr af var från hednatidens sista 
århundraden hittar man ej sällan spelbrickor och tär- 
ningar. Brickorna äro vanligen halfklotformiga (fig. 272). 
En är ofta på ett eller annat sätt utmärkt framför de öfriga; någon gång 
har  den  form  af  en konung med krona på hufvudet (fig. 273).   Tär- 

* Att jaktfalkar frän Norden skattades högt under medeltiden antydes bland annat af 
en ännn beyarad päflig bulla frän är 1347, enligt hvilken konung Magnns Eriksson lyckats 
QtTerka ät sig päfvens tillätelse att under fem är fä sälja falkar till »babyloniske sultans» 
länder, pä det konungen därigenom skulle komma i tillfälle att betala sina skulder. 

Sveriges historia.   I. 18 


Spelhricka af 
Björkö.  Vi. 


274.   Tärning af 
hen.  Uppland.  V». 


274 JÄRNÄLDBRN. 

ningarna, betecknade med 1 till och med 6, likna de nu brukliga men äro 
något aflånga (fig. 274); deras antal i en graf är stundom tre, h vilket 
förtjänar uppmärksamhet, emedan också romarne spelade med tre tär- 
ningar. — Afven schackspelet blef sannolikt kändt i Norden redan före 
hednatidens slut. 

Mera älskad än jakt och spel var kampens vilda lek, liksom nord- 
bon äfven trodde, att njutningen af Valhalls glädje skulle bestå i dagliga 
väldiga strider, efter hvilkas slut kämparne, både de fallna och de seg- 
rande, hvarje kväll skulle fröjdas åt ett gladt lag i Odens hall. Med 
en sådan tro var det icke underligt, om mången yngling lyssnade till 
den gamla sångens ord: 

Kvad sä kråka Dan och Danp 

pä kyist en gäng: äga dyrbara salar 

iHvad vill da, Kon unge, och yppa re odal 

med värnlösa fåglar? än I hafven. 

Bättre dig höfves De käcka äro 

att till häst sitta, pä köl att rida, 

hagga med svärd svärd att svinga 

och här fälla. och sär rista. > 


6. 
Beligion. — Grafvar. — De yngre runorna. 

De skrifter, som gifva oss upplysning om vikingatidens religion,* 
och de från ännu äldre tider härstammande religiösa bruk, som trots 
tusenårig kristendom ännu fortlefva här, hafva visat, att redan före 
kristendomens införande hos våra förfäder, liksom hos andra folk, flera 
olika religionsformer hafva följt efter hvarandra, utan att den yngre 
kunnat helt undantränga den äldre. 

Så hafva ända in i vår tid, oaktadt kyrkan sökt utrota dem, 
många bruk fortlefvat, som måste varit gamla redan under vikinga- 
tiden och som hafva sin uppkommit i den dyrkan af träd, källor och 
andra naturföremål, af de aflidna förfäderna och af solguden, hvilken 
kan spåras redan under stenåldern (s. 48). 

Ännu i våra dagar, liksom för årtusenden sedan, har man ansett 
många träd vara heliga: man har ej fått skada eller fälla dem, man 
har vid dem bedt och offrat, det senare vanligen genom att gjuta 
mjölk eller öl öfver deras rötter. 

* Eddan, eller Sämnnds Edda, är en samling af gamla nordiska sängar, af hvilka en 
del lär oss känna våra hedniska förfäders gudatro och världsäskädning, under det att and- 
ra bevara minnet af sagotidens hjältar. Jämte denna >äldre Edda» talar man äfven om 
den »yngre» eller Snorres Edda, en delvis af Snorre Stnrlesson i f5rra hälften af 1200- 
talet författad framställning af de hedniska nordbornas gadalära och världsåskådning 
samt af deras skaldekonst. 


RELIGION. — GRAPVAR. — DE YNGRE RUNORNA. 275 

Äfven har man i vår tid, liksom under hednatiden, offrat i många 
källor, sedan man druckit af källans »heliga vatten» och därmed be- 
strukit sjuka kroppsdelar, stundom under afsjungande af offersånger 
och med iakttagande af vissa urgamla bruk; mångenstädes har man 
på de omgifvande träden upphängt kläder och annat, som tillhört 
sjuka personer, för hvilka bot sökts i källans vatten. Länge vågade 
ingen röra de i källan nedkastade offren, i senare tid vanligen koppar- 
slantar, nålar eller andra småsaker.* Att man redan under hednatiden 
betraktat källor som heliga, visas bland annat däraf, att en Odens- 
källa på 1200-talet omtalas nära Gudhem i Västergötland och att en 
offerkälla vid Skatelöf i Småland kallas »Helge Tors källa»: den var 
af ålder helgad åt Tor, och minnet däraf har fortlefvat, ehuru Tor i 
likhet med dem, åt hvilka källor under medeltiden vanligen voro hel- 
gade, fått helgonnamn! 

Vissa sjöar och åar hafva äfven ansetts vara heliga. 

Sjöar, åar, källor, träd och andra naturföremål troddes vara be- 
folkade af lefvande väsen, som visade sig i människoskepnad. De 
hafva i folktron olika namn, bland hvilka särskildt kunna nämnas 
sjörået, skogsrået, näcken, vättar, älfvar (alfer) och älfvor. Många af de 
sistnämnda bo i vatten eller träd, andra i graf högar. 

De aflidna förfäderna tänktes fortsätta sitt lif än i skepnad af 
ormar (»tomtormen») eller andra djur, än i människoskepnad. I senare 
fallet troddes de uppehålla sig antingen i jorden eller i grafhögen 
såsom älfvor och vättar eller i det gamla hemmet som vättar och 
tomtar. De voro mycket små men liknade för öfrigt människorna, 
voro klädda som dessa och lefde som dessa. Offer bragtes åt dem, 
särskildt vid julen och andra högtider. Dessa offer utgjordes dels af 
mat — på julafton alltid julgröt med mjölk — dels någon gång af 
^nya kläder åt tomten». Ännu under senaste århundraden har tomt- 
ormen fått mjölk; stundom har han druckit ur samma skål som barnen. 

Liksom under hednatiden har man ännu i våra dagar offrat i »älf- 
kvamar» (s. 48) och iakttagit månget annat bruk, som står i samband 
med dyrkan af förfäderna. 

Märkliga minnen af soldyrkan hafva ock bibehållit sig ända till 
vår tid. Dessa minnen äro särskildt förbundna med de dagar, eller rättare 
nätter, då man firat viktiga skeden i solens årliga kretslopp: höst- och 
vårdagjämningen, sommar- och vintersolståndet. Sådana minnen äro 
de eldar, som än i dag tändas på vissa ställen påskafton eller val- 
borgsmässafton (den sista april), således kort efter vårdagjämningen, 
på andra ställen midsommarafton. Fordom dansade man kring elden 
och sprang genom den.   Sådana minnen äro äfven de många bruk, som 

* Intill senaste tid har man pä vissa ställen betraktat som helgerån att nr källan 
upptaga sådana offer. Så fann man år 1901 i två offerkällor, de så kallade »Barnabrnn- 
nania> i Tolgs socken, Småland, nära 6,000 mynt, de flesta af koppar; de äldsta voro 
präglade på 1300-talet, de yngsta under konung Oskar II:s regering! 


27H JÄRNÅLDERN. 

stått i samband med julen, den hedniske nordbons förnämsta högtid, 
hvilken dock under hednatiden inföll ungefär en månad senare än vår jul. 
Då offrades för god årsväxt, och vid julgalten aflades löften om stor- 
dåd för det nya året. 

Under hednatiden firades äfven två andra årliga offer: det ena vid 
sommarens början, >segeroffret>, då man offirade för seger under som- 
marens härnadståg; det andra på hösten, en tacksägelsefest för lyck- 
ligt slutad skörd. 

Solguden, hvars dyrkan vi kunde spåra redan under stenåldern 
(s. 49), betraktades senare af våra hedniska förfäder, liksom af andra 
folk, från olika synpunkter och erhöll så olika namn. Småningom sji- 
sågs hvart och ett af dessa namn beteckna en särskild gud. De för- 
nämsta af dessa solgudens olika namn, eller dessa olika gudar, voro: 
Tor, Oden och Frö (eller Frej). 

Den gud, hvars dyrkan lämnat de ojämförligt talrikaste spåren 
efter sig, är Tor.* Han var gudars och människors starke beskyddare 
mot jättar och troll, de förstörande naturkrafterna. Hans vapen 
(blixten) är hammaren Mjolner, som han slungar mot sina fiender men 
som städse återvänder till hans hand. Tor åker på en vagn, dragen 
af två bockar; ännu heter det i mången trakt af Norden, då man hör 
åskan eller »tordönet» rulla, att Tor är ute och åker.** Tor tänktes 
som en stark man med rödt skägg, således af samma färg som solen 
eller blixten; han har handskar af järn, och hans kraft fördubblas, då 
han spänner sitt bälte (megingjord) om lifvet. 

Tors namn — som har afseende på åskans dunder, emedan solens 
gud med åskviggen (»torviggen») bekämpar sina fiender, mörkrets 
makter — förekommer oftare än någon annans i namn på orter och på 
personer;*** hans bild omtalas ofta såsom uppställd i templen och såsom 
utskuren på högsätesstolparna; afbildningar af hans hammare (fig. 275, 
276) buros af de hedniska svenskarne på samma sätt som man efter 
kristendomens införande bar korsets bild; hans hammare är äfven af- 
bildad på några runstenar, liksom så många dylika stenar sedan af de 


* Det  bör  anmärkas, att,  nnder det Oden, Njord och Frö äfven varit tänkta s&som 
konungar, detta icke är fallet med Tor. 

** Ordet äska är en förkortning af asikkia, som betyder äsens eller gudens äkande. 
Om >torviggar> (stenyxor) och deras förmåga att skydda mot äska och andra olyckor, 
se 8. 60. 

*** Såsom 1 mansnamnen Tord och Tore samt de genom en sammansättning af gadens 
namn bildade Torbjörn, Torberg. Tordjärf, Torfast, Torger, Torgisl (Torgils), Torgny, Tor- 
got, Torgrim, Torkarl. Torketil (Torkel), Tormod, Tormund, Torsten, Torulf och Torvid: 
äfvensom Bergtor, Haldor, Megintor, Sigtor m. fl.; 1 kvinnonamnen Tora, Torborg, Tor- 
frid, Torgun, Torgärd, Torlaf (Torluf), Torlög och Torun samt Bergtora. Bland orts- 
namnen märkas särskildt Torsharg (nu Torshälla i Södermanland), Torslunda och Torlanda 
(i Uppland, Västmanland, Södermanland, Västergötland, Östergötland, Halland ooh p4 
Öland), Torsvi (i Uppland) samt Torsberg, Torsberga eller Torsberget (1 Södermanland, 
Dalarne, Värmland, Dalsland, Bohuslän, Västergötland, Östergötland och Småland), Tors 
häll (ett berg i Uppland), Tors klint (ett berg i Östergötland), hvilka alla tydligen be- 
tecknat ställen, där Tor dyrkats. Dessutom möter oss Tors namn i många andra i olika 
landskap förekommande ortsnamn, såsom Torsåker, Torsjö, Torso, Torsbro, Torsås. Tors- 
borg (i Västergötland), Torsburgen (på Gottland) m. fl. 


RELIGION. — QRAFVAR. — DE YNGRE RUNORNA. 


277 


275.  Torshammare 
af silfver.  Upp- 
land.  ^1. 


kristna märktes med korset.* Ännu i dag lefver minnet af Tors namn 
och Tors dyrkan på ett sätt, som ej är fallet med någon annan asa- 
guds. 

Så djupt var nämligen den gamla tron rotad i folkets sinne, att 
ännu i våra dagar, tusen år efter kristendomens första predikande 
här, månget minne af våra hedniska fäders tro lefver, om än doldt 
under vidskepelsens dräkt. Torsdagsafton firades ännu i förra år- 
hundradet mångenstädes »torshelgen»: gammal sed ford- 
rade, att man då skulle vara tyst och stillsam samt 
af hålla sig från bullrande arbeten, spinnande och dylikt. 
Denna afton anses ock vara den lämpligaste tiden för 
utförande af alla vidskepliga handlingar, hvilka stun- 
dom äro så svåra, att icke en enda tordsdagsnatt förslår 
utan att man därtill behöfver torsdagsnätterna i tre 
på hvarandra följande veckor. 

Kamnet Oden, tyskames Wodan (af samma stam 
som >wttthend>), betyder ursprungligen den »rasande», 
den som  stormen  framrusande,  och  står  i samband 
med den  ännu  fortlefvande folktron om Odens vilda 
jakt.  Odens dyrkan har tydligen inkommit söder ifrån i jämförelsevis 
sen tid, troligen först något århundrade efter Kr. föd.;  på Snorres tid 
hade  man ännu sägner om att Oden invandrat 
hit med  asame,  men  om Tors hitkomst hade 
man ingen sägen.  Af allt hvad vi veta framgår 
också, att Oden icke varit af så stor betydelse 
för folket som Tor.   Oden  möter oss ej så ofta 
i ortnamn som Tor, och ännu mera sällan träffa 
vi personer uppkallade efter Oden.** 

Våra förfäder tänkte sig Oden som en en- 
ögd man med vid kappa och bredsky ggig hatt; 
så har man ännu under senaste århundraden 
trott sig se honom. Eddan berättar, att Oden 
måst afstå sitt ena öga för att i stället få 
visdom; tvifvelsutan är detta en senare om än 
gammal förklaring till Odens enögdhet, hvilken 
i sjftlfva verket beror därpå, att Oden var solens 
god och att solen tänktes som Odens öga. 


276.  Torshammare afför- 
gylldt silfver.  Öster- 
götland.  */i. 


* Saxo  omtalar,  att den danske prinsen Magnus Nilsson, som namnes 1 det följande, 
plundrat ett tempel i Sverige och d&rvic^ tagit >torshammare> af ovanlig tyngd. 

** Bland ortsnamn innehållande Odens namn kunna nämnas: Odinsharg (nu Odensala, 
i Uppland), Odensala (i Södermanland, Jämtland och Halland), Odenslunda (i Uppland, 
Västergötland och Skåne), Odensvi (i Västmanland, Närke och Småland), Odensberg eller 
Onsberga (i Södennanland, Västergötland, Östergötland och Skåne), Odens kulle (i Väster- 
götland), Odens backe (i Närke), Odensjö eller Onsjö (i Västmanland, Västergötland, Små- 
land, Halland och Skåne), Odensö (i Dalsland, Västergötland och Skåne), Odensåker (i Upp- 
land, Västergötland och Östergötland), Odins flisor (på Öland) m. fl. — Bland sådana person- 
namn äro endast mansnamnet Odinkar och kvinnonamnet Odindisa kända; båda voro 
mycket sällsynta. 


278 


JÄRNÅLDERN. 


Odens vapen var spjutet, hans åttafotade häst hette Sleipner. 
Denne är framställd på några gottländska stenar från vikingatiden 
(fig. 277). För att antyda den snabbhet, med hvilken solen rör sig, 
hade solgudens häst dubbelt så många fötter som en vanlig. På de 
nyssnämnda stenarna är Sleipner framställd än med 4 fötter fram och 
4 bak, än med 2 fötter fram och 6 bak. 


277.  Runsten från Tjängvide på Goitland.  Höjd nu 1 70 meter. 


Två korpar, Hugin och Munin, det är hågen och minnet, bringa 
Oden bud om allt, som sker i världen (se fig. 225). Han hade 
två ulfvar, åt h vilka han gaf all den föda, som sattes på hans bord; 
själf lefde han af vin och intet annat. Af dvärgame hade han 
fått en guldring, af hvilken hvar nionde natt åtta lika tunga ringar 
dröpo. 

Valkyrjorna, Odens i luften ridande spjutväpnade mör, »kora 
valen*, utvälja under striden dem, som skola falla och därigenom få 
den af alla efterlängtade äran att mottagas i Odens sal Valhall, till 
hvilken endast de få tillträde, som dött i strid. 


RELIGION. — GRAFVAR. — DE YNGRE RUNORNA. 279 

Äfven Frigg, solgudens maka, har varit föremål för särskild 
dyrkan här, såsom ett par svenska ortnamn och andra förhållanden visa.* 

Frös dyrkan berättas hafva kommit till svearne från södra Skan- 
dinavien, liksom den af svearne skall hafva fhrts till Trondhjems- 
trakten. Namnet betydde, såsom vi sett (s. '211), ursprungligen »herre» 
och begagnades så ofta om solens gud, i synnerhet då denne tillbads 
som fruktbarhetens gifvare, att det slutligen blef namnet på en sär- 
skild gud. Spår af hans dyrkan finnas både i svenska ortsnamn och 
personnamn.** Frö äger galten Guldborst (GuUinbuste), hvars borst är 
af guld. Hästen var helgad åt Frö, åt hvilken dock äfven oxar off- 
rades. Under hednatiden var det sed i Norden att vid julen hålla 
ett stort gille »för att hälsa vintern och blota åt Frö». Troligen var 
det åt denne gud, som julaftonen en galt offrades, på hvilken man 
lade händerna, då de högtidliga löftena afgåfvos vid bragebäraren ; 
julgrisen eller julskinkan är ännu i våra dagar ett minne af denna 
urgamla sed. 

Frös bild fördes vid vissa tider omkring i bygden på en vagn. 
Detsamma berättas af Tacitus om germanernas gudinna Nerthus 
(s. 119), den i Sverige dyrkade guden Njord (eller Njärd), hvilkens namn 
ännu lefver i några ortsnamn.***  Enligt Eddan var Njord Frös fader. 

Af andra i Eddan omtalade gudar hafva endast Ull, Ty och möj- 
ligen Skade lämnat spår efter sig här i Sverige. Ulls namn fort- 
lefver i några ortsnamn, och detsamma synes gälla om Njords makas, 
jättedottern Skades.f Ull skildras som god bågskytt och skidlöpare; 
han har betraktats som vinterns gud. Efter Ty — sannolikt i äldre 
tid solens gud, sedan undanträngd af Tor, Oden och Frö, — anses den 
stora skogen Tiveden och växten tibast hafva blifvit uppkallade. 

Några af de nämnda gudarne hafva äfven gifvit namn åt vecko- 
dagar: Ty åt tisdagen. Oden åt onsdagen, Tor åt torsdagen och Frigg 
åt fredagen. Detta visar, att våra förfäder redan under hednatiden, 
genom beröring med det latintalande Europa, antagit årets indelning 
i veckor.   Veckans  sju  dagar  voro  ju uppkallade efter solen, månen 

♦ Såsom Friggeräkcr (i Västergötland) och mähända Friggerstorp (Frögistorp, i Öster- 
götland). I Eddan kallas Frigg Odens maka; i den svenska folktron tankes hon i samband 
med Tor, mähända ett ursprungligare drag. 

** Såsom ortsnamnen: Fröslonda eller Frölunda (i Uppland, Västmanland, Söderman- 
land, Västergötland, Östergötland, på Öland), Frösvi eller Frövi (i Uppland, Västmanland, 
Södermanland, Närke, Västergötland, Östergötland och Småland) samt Fröberga, Frösåker, 
Frösnnda, Fröstnna eller Frötana, Frösön (i Jämtland), Frösiö m. fl. Bland mansnamn 
knnna nämnas: Fröbjörn, Fröger, Frömund, Frösten och Frövid samt bland kvinnonamn: 
Fröborg, Frödis och Frögun. 

♦•♦ Såsom Närdalunda (Närlunda, i Uppland, Västmanland, Södermanland 09h Väster- 
götland), Närdavi (nu Nalavi eller Mjärdevi, i Närke orh Östergötland), Närdinghundra 
(härad i Uppland) m. fl. Intet svenskt personnamn innehållande Njärds namn är kändt; 
detsamma synes gälla om Ull. 

t Efter Ull äro uppkallade: UUalunda (Ullunda, i Uppland och Södermanland), UUevi 
(Ullvi, i Uppland, Västmanland, Dalarne, Södermanland, Närke, Västergötland, Östergöt- 
land, Småland och på Öland), UUeråker, Ulltuna m. fl. ~ Skadcs namn synes ingå i 
Skadalunda och Skadevi (men sannolikt ej i Sked vi o. dyl.). 


280 JÄRN Åldern. 

och de fem då kända planeterna — jorden betraktades då ej som 
planet utan som världens medelpunkt. Efter solen och månen fingo 
veckans tvä första dagar sina namn. De följande uppkallades efter de 
nordiska gudar, som ansågos motsvara de romerska planetgudarne: 
Ty — Mars, Oden — Merkurius, Tor — Jupiter och Frigg — Venus. 
Saturnus, efter hvilken lördagen fått sitt namn, är glömd hos oss, 
men hans namn fortlefver i det engelska Saturday. 

Om de nu nämnda och många andra gudar och gudinnor hafva 
Eddorpa liksom andra till våra dagar bevarade skrifter många sägner, 
»myter», att förtälja. Af dem lära vi äfven känna de myter, som 
skulle förklara människans och den henne omgifvande världens upp- 
komst. 

I senare tid har man emellertid visat, att många af dessa myter, 
åtminstone i den form vi nu känna, ej äro gamla här i Norden utan 
att de uppstått på den tid vi nu betrakta och under inverkan af de 
berättelser, som nordborna hört af de kristna folken i västra Europa. 
Detta gäller bland annat myterna om Bal der och hans död samt om 
asken Yggdrasil. 

En skildring af dessa myter hör emellertid mera till en fram- 
ställning af den nordiska mytologien än till Sveriges historia. Här 
kunna därför, utom det redan meddelade, endast några af hufvud- 
dragen anföras. 

Våra förfäder tänkte sig två gudasläkter, åsar och vaner, hvilka 
legat i strid men slutligen ingått fred och förbund med hvarandra. 
I skarp motsats till gudarne stå jättarne, eller tursarne, såsom de 
ock kallas; de förra äro de goda, de andliga makterna, under det att 
de senare äro råa, förstörande krafter. Andra onda väsen nämnas 
troll. 

Asarnes värste fiende var Loke, ehuru märkvärdigt nog en af 
asarne. I tidens början blandade han och Oden blod samman, hvarvid 
den senare sade, att han aldrig ville smaka en dryck, om den ej 
bjödes åt dem bägge. Loke kallas därför också Odens broder. Med 
Oden deltog han i skapandet af människan, som af honom fått sina 
onda lustar. Till sitt yttre är Loke fager men i sitt sinne ond och 
i all sin vandel ostadig. Slug och listig är han och ej nogräknad om 
medlen. Ständigt ingriper han i asarnes lif, än fördärfvande och än 
hjälpande. 

Genom många odåd och slutligen genom det hänsynslösa sätt, hvarpå 
han vid ett gille skymfade alla gudar och gudinnor, ådrog han sig gu- 
darnes vrede. Han måste fly och höll sig om dagarna dold i en fors, 
sedan han förvandlat sig till en lax. Men Oden hade märkt, hvar han 
fanns, och asarne lyckades slutligen att fånga honom. Med sin sons 
tarmar bands han fast vid tre på kant resta stenhällar, och en orm 
sattes öfver honom, så att ettret skulle drypa i hans ansikte. Men 
hans  maka  Sigyn  står  troget  hos honom och håller ett kärl under 


RELIGION. — ORAFVAR. — DE YNGRE RUNORNA. 281 

etterdropparna. När kärlet är fnllt, måste hon emellertid taga bort 
det för att tömmas, och ettret dryper i Lokes ansikte. Han sliter 
då så våldsamt i sina fjättrar, att hela jorden skälfver; det 
kallar man jordskalf. Så ligger han fjättrad till gudarnes under- 
gång. 

Med en jättekvinna hade Loke fått tre barn: Fenresulfven, 
Midgårdsormen och Hel. Då gudarne erforo, att dessa tre syskon 
uppföddes i Jotunhem (jättarnes hem), och spådomarna upplyste dem 
om att mycket ondt skulle komma af Lokes barn, så lät Allfader 
hämta dem. Ormen kastade han ut i hafvet, som omsluter alla land, 
och där växte den så, att den ligger raidti hafvet och biter sig i 
stjärten. Hel slnngade Allfader ned till Niflhem och gaf henne herra- 
välde öfver nio världar, för att hon skulle i sin boning mottaga alla 
dem, som dö af sjukdom och ålderdom.* Ulfven uppfödde asarne hemma, 
men slutligen vardt han så fruktansvärd, att de försökte binda honom 
med ett af Svartalfahems dvärgar gjordt band. XJlfven, som kunde 
slita aUa band, i hvilka intet svek fanns, ville dock ej låta asarne på 
honom pröfva detta band, om ej en af dem lade sin hand i hans gap 
tiU underpant därpå, att det vore fritt från svek. Ty gjorde detta 
och miste  sin hand, då ulfven märkte, att han ej kunde slita sig lös. 


Den gamla eddasången Voluspa (Valans spådom) låter osa veta, 
hnru våra hedniska förfäder tänkte sig, att gudar skapat världen och 
människan.   Valan sjunger: 

I)et var äldrarnas arspmng, ej höjde sig jorden, 

dä Ymer byggde. ej himmeln ofyan. 

Ej fanns sand, ej sj6, Gapande svalg fanns 

ej svala vägor; men gräs icke. 

Från urminnes tider, förrän jorden blef till, funnos redan två 
världar: nedtill var Niflhem, mörkrets och köldens värld, och ofvantill 
Muspelhem, ljusets och hettans värld; emellan dem var Ginungagap, 
det gapande svalg, som valan nyss nämnde. De båda världarna be- 
rörde hvarandra, och Ymer, grundämnet till himmel och jord, bildades 
1 Ginungagap. Från honom äro alla rimtnrsarnes släkter komna. 
Själf var Ymer icke någon gud; han var ond, liksom alla hans efter- 
kommande. Han lefde af kon Audhumlas mjölk: denna ko, danad af 
smältande rimfrost, närde sig genom att slicka de salta stenarna, hvarvid 
på tredje dagen en man framkom, som hette Bure. Han var fager, 
stor och stark; hans son Bur eller Bor födde med en jättinna tre 
söner, Oden, Vile och Ve, :>himmelns och jordens styrarei. Oden 
leder således själf sitt ursprung från j ättarne. 

* Af Hel (som bör läsas häl) är ordet helvete kommet, äfvensom nttrjcket >i hjäl>. 


2^2 JÄRNÅLDERN. 

Gudarne, Oden och hans två bröder, dräpte Ymer och skapade af 
hans kropp himmel och jord. Jorden skapade de af hans kött, bergen 
af hans ben, träden af hans hår, hafvets böljor af hans blod och 
himmeln af hans hufvudskål; af hans hjärna bildades de tunga skyar. 
Vi återfinna i Norden, liksom i andra trakter, ett motstycke till de 
österländska folkens syndaflod. Eddan förtäljer nämligen, att då Ymer 
dräptes, strömmade så mycket blod ur hans sår, att alla rimtursame 
drunknade utom en, som med sin hustru räddade sig i en farkost; 
han hette Bergelmer, och från honom härstamma alla jordens jättar. 

Om människans skapelse berättar Voluspa, att tre åsar 

ftmno ä marken De ägde ej ande, Oden gaf anden, 

maktlösa icke först&nd, Höner förståndet, 

Ask och Embla ej blod, ej rörelse, blod gaf Lodur (Loke) 

ntan bestämmelse. ej en blomstrande hy. och en blomstrande hy.* 

Människans och världens öden styras af gudarne, men deras välde 
är ej oinskränkt. Ständigt fortgår kampen mot jättarne, hvilka äro 
dem lika i makt, och mäktigare än båda jättar och gudar är det ound- 
vikliga ödet. 

ödets gudinnor kallades af våra förfäder nornor. Voluspa om- 
talar tre, hvilkas namn äro Urd, Verdandi** och Skuld. De sitta 
vid sjön, vid Urds heliga källa, under den evigt grönskande asken 
Yggdrasil, som de begjuta med källans vatten. 

Om nornorna heter det i Eddan: 

Lyckans lotter, 
lif och död, 
hjältars öde, 
allt är af dem. 

Det finnes dock flera än tre nornor. Till hvarje man komma näm- 
ligen, då han är född, flera nornor af gudasläkt för att bestämma hans 
lifslängd och öden; andra äro af alfasläkt, andra af dvärgaätt. I syn- 
nerhet infinna sig nornorna vid berömda hjältars födelse och väfva den 
väf, som af gör hela deras följande lif. 

Så står världen intill ragnarök, de gudomliga makternas under- 
gång. Asame och de andra öfvernaturliga väsen vi nu lärt känna 
äro nämligen icke eviga. De likna människan ej blott till utseendet 
utan äfven i andra afseenden. Liksom människan kunna de genom 
hemliga konster förvandla sig och antaga skepnaden af något djur. 
Gudar och jättar, alfer och dvärgar gifta sig och föda barn; de äta 
och dricka, sofva och vaka, arbeta och leka. Själfva gudarne åldras, 
om  de  ej  längre få njuta af Iduns föryngrande äpplen, och de kanna 

♦ I den yngre Eddan säges, att Ask och Embla voro två träd, af hvilka människor 
skapades. 

♦* Tonvikten ligger pä första stafvelsen, och ordet är detsamma som vardande, af varda. 


RELIGION. — GRAFVAR. 


DE YNGRE RUNORNA. 


283 


dö. Genom korpar, som bringa dem bud, genom att bestiga en viss 
plats i Asgård, hvarifrån man kan öfverse hela världen, eller till och 
med genom att fråga visa resår och sierskor erfara de hvad som för- 
siggår i världen. Till sina resor behöfva de, om de ej vilja vandra 
till fots, hästar eller vagnar, eller ock måste de genom trollmedel 
antaga djurgestalt för att kunna raskt genomfara luft och vatten. 
Sina strider utkämpa de med vapen, hvilka de gärna låta konsterfama 
dvärgar smida. Om de ej själfva vilja utföra något, behöfva de sär- 
skilda tjänare, hvilka någon gång visa sig motsträfviga och därigenom 
tillintetgöra den gudomliga afsikten; öfver hufvud äro gudarne ej mindre 
ftn människorna utsatta för villfarelse, och därför kan genom list och 
bedrägeri äfven hos dem mycket genomdrifvas. Till och med sinnes- 
rörelser och mänskliga lidelser äro gudame underkastade; de blifva 
glada eUer sorgsna, de äro vänliga eller förtörnade. Hvarken för be- 
kymmer eller sorg, ja ej ens for fruktan äro de fria, och äfven de 
härliga gudar och gudinnor kunna synda.* 

Våra förfäder trodde, att solens och månens hastiga lopp på himla- 
hvalfvet berodde därpå, att de förföljdes af ulfvar. Slutligen skall 
månen slukas af en ulf. Då mister solen sitt sken, den stora vintern 
inbryter, och stormar rasa i naturen, liksom strid och mord och synder 
fmktansvärdt skola härja bland människorna; till och med bröder 
blifva hvarandras banemän, och alla heliga band brista. Yggdrasils ask 
skälfver, och de dittills af gudame bundna förstörande makterna 
varda lösa. 

Den sista fruktansvärda striden utkämpas nu mellan gudarne och 
det ondas makter. Oden faller för Fenresulfven men hämnas af sin 
son Vidar, som stöter sitt svärd i odjurets hjärta. Tor dödar Mid- 
gårdsormen men går blott nio steg, innan han själf nedfaller, dödad af 
ormens etter. Slutligen kastar Surt, eldens furste, eld öfver jorden och 
uppbränner hela världen. 

Härmed är dock ej allt slut.   Valan sjunger nämligen: 


Men ur evallet äter, 

ser hon jordens 

^mnd stiga 

och grönskas p& nytt. 

Forsar faUa, 

örn flyger däröfver 

och falkar efter fisk 

vid fjäUbrantcn. — 


Åkrar skola 
osädda Taxa, 
allt ondt bättras, 
Balder komma 

och i Ropts (Odens) segersalar 
bo samman och dela 
valen med Höder. 
Veten I än, eller hvad? 


En sal ser hon, 
mer än solen fager, 
goldtäckt, 
pä Gimle stånda: 
där skola dygdiga 
skaror bo 
och allsköns lycka 
evigt njuta. 


* K. Manrer, Die Bekehrung des norwegischen Stammes zum C hristcnthume (Miinchen, 
1856), 2: 16. 


284 JÄRNÅLDERN. 

För upprätthållande af gudstjänsten fanns intet egentligt präste- 
ståöd, utan omsorgen därför var förenad med den världsliga styrelsen 
af landet och de särskilda landsdelarna, liksom hvarje husfader i sitt 
hus sörjde för offren. En af konungens plikter var således upprätt- 
hållandet af de för hela landet gemensamma offren, och den politiska 
betydelse, som uppsalakonungarne småningom erhöUo, torde hafva i 
väsentlig mån berott just på deras ställning såsom föreståndare for 
svearnes heligaste tempel. 

Om detta tempel, beläget på den plats där Gamla Uppsala kyrka 
nu står, berättar mäster Adam: >I detta gudahus, som öfverallt är 
prydt med guld, dyrkar folket bilderna af tre gudar, och det så att 
Tor, som är den mäktigaste af dem, intager högsätet i midten, medan 
Oden och Frö hafva sina platser på hvar sin sida om honom.» Enligt 
en nästan samtidig anteckning stod »nära templet ett mycket stort 
träd, med vidt utsträckta grenar, ständigt grönt, både vinter och 
sommar; af hvad art det är, vet ingen. Där finnes också en källa, 
där hedningames offer vanligen förrättas och hvari en lefvande män- 
niska plägar nedsänkas. Varder hon ej mera synlig, så är folkets 
önskan uppfylld.> Tillägget, att en guldkedja går rundtomkring 
templets tinnar beror troligen på ett missförstånd. Vid templet låg 
en stor mängd graf högar, öfver hvilka höjde sig de tre väldiga »kungs- 
högarna» (fig. 221). 

Adam förtäljer vidare: »När pest eller hungersnöd är för handen, 
offras till Tors bild; när det är krig, till Oden; vid bröllopsgille till 
Frö. Hvart nionde år plägar dessutom i Uppsala firas en offerfest, 
gemensam för alla Sveriges landskap. Ingen får undandraga sig att 
deltaga häri. Konungar och folk, alla sända då sina gåfvor till Upp- 
sala, och hvad som är grymmare än något straff, de hvilka redan an- 
tagit kristendomen måste köpa sig fria från dessa högtidligheter. Med 
offret tillgår det nu sålunda: af hvarje slags lefvande varelse, som är 
hankön, offras nio stycken, med hvilkas blod det är sed att försona 
gudame. Kropparna upphängas i en lund nära gudahuset, och denna 
lund är ock så helig i hedningarnes ögon, att hvarje träd i densamma 
anses vara gudomligt på grund af de offrades död eller blod. Där ser 
man hundar och hästar hänga tillsammans med människor; ja, en 
kristen man har berättat mig, att antalet af de kroppar han sålunda 
sett hänga där i lunden var 72. Sångerna, som vid en sådan offer- 
handling pläga af sjungas, äro mångfaldiga och tillika så ohöfviska, att 
deras innehåll helst må förtigas.» Denna stora fest skall hafva firats 
vid vårdagjämningen. 

Denna berättelse är ej det enda vittnesbördet om att människo- 
offer ännu vid hednatidens slut, således för föga mer än åtta hundra 
år sedan, förekommo i vårt land. 

Tempel eller hof, såsom de då kallades, funnes äfven på många 
andra ställen än vid Uppsala;  troligen  voro  de  öfverallt af trä.   På 


RELIGION.  — GRAPVAR.  —  DE YNGRE  RUNORNA. 285 

alla offerplatser hade man dock icke sådana gudahus, utan guds- 
tjänsten firades mångenstädes i en helig lund eller vid en helig källa; 
och det finnes goda skäl att som offerställen betrakta många af de 
vanligen under namnet »domarringar» eller »domarsäten» bekanta 
kretsarna af stora, på något afstånd från hvarandra lagda stenar. Ste- 
narnas antal i en sådan krets är ofta det i våra förfäders ögon heliga 
talet nio, och i kretsens närhet finnes ej sällan en källa, i hvilken 
man stundom ännu i dag offrar. 

Afven om vi ej lyssna till sägnerna i orten, kunna vi uppvisa en 
stor mängd ställen, där våra förfäder blotat* åt asagudarne. Sådana 
äro de i många landskap förekommande ställen, som heta Hof, Harg 
eller Vi.** Ofta kunna vi, såsom redan är visadt, till och med se, åt 
hvUken gud stället varit helgadt. Det förtjänar anmärkas, att namnet 
Yi sällan träffas norr om Hälsingland och de båda andra namnen ytterst 
sällan, om någonsin, norr om Dalälfven. 

Den omständigheten, att så många af dessa namn nu beteckna 
kyrkor, förtjänar uppmärksamhet, emedan den visar, att i Sverige 
liksom i andra länder de kristna kyrkorna ofta byggdes på samma 
ställen, som redan under hednatiden varit helgade åt gudstjänsten. 
Påfvarne förordade själfva denna åtgärd, emedan man vid den nya 
lärans införande sökte bibehålla så mycket som möjligt af de gamla 
bruken och därför åt de kristnas gud invigde de ställen, dit folket vant 
sig att komma samman för att förrätta sin andakt. 


Ej mindre än våra förfäders gudatro är deras sedelära värd vår 
uppmärksamhet. Den grundtanke, på hvilken nordbons lefnadsvishet 
hvilar, är den fast rotade öfvertygelsen om förgängligheten af lifvet 
och allt jordiskt godt samt därom, att endast det ärofulla ryktet blif- 
ver beständigt. Klart uttalas detta i eddasången Havamal (»Den 
höges sångv), där hufvudsumman af den hedniske nordbons lifserfaren- 
het är nedlagd i form af korta, innehållsrika, ordspråkslika lefnads- 
regler. En man bör vara själfständig, klok, försiktig, gifmild, gästfri, 
måttlig, vänfast, ädelmodig mot den svage och skyddsökande, orygglig 
i sina löften och trofast i sina förbindelser. Såsom prof på Ha vara als 
innehåll kunna följande vishetsregler tjäna: 

Gille är ypperst, Bäst är eget bo, 

om hvar gäst går hem om än en backstaga; 

med sinnen i full sans. — hvar och en är herre hemma. — 

Glad och manter [vare] Ingen finnes sä felfri, 

bland mån enhvar, att ej fläck han har, 

medan han sin bane bidar. — ingen sä nsel, att till intet han duger. — 


♦ Blota år det gamla svenska uttrycket för offra. 
** Harg motsvarar ungefår hvad vi mena med altare: Vi betyder helgedom, heligt ställe. 


286 


JÄRNÅLDERN. 


Läng omväg 
till oväo är, 

fast hans gärd vid vägen vore; 
men till god vän 
gär det genvägar, 
vore han än fjärran faren. — 


Fä dör, 
fränder dö, 

Mjälf ddr dn likaledes; 
men den mans rykte 
dör dock aldrig, 
som samkat ät sig ett godt. 


Detta hopp om en odödlig ära, hvilket manat till så många hjälte- 
dåd, har dock gäckats för de flesta. Väl stå många bantastenar än i 
dag upprätta, men deras namn och än oftare deras bragder äro länge 
sedan glömda, till hvilkas ära stenarna restes. 

Högt skattades trofasthet, hos man som kvinna, och ett vackert 
drag däraf framträder i fostbrödralaget, eller det förbund, som 
tvenne män knnde ingå med hvarandra, i det de blandade blod sam- 
man och svuro att i lifvet dela Ijuft och ledt samt hämnas hvarandras 
död. Helig var nämligen blodshämnden, eller plikten att hämnas en 
frändes eller fosterbroders död, hvaraf långvariga strider mellan släk- 
terna föranleddes. Helig var ock gästfrihetens lag, och en gäst 
hade intet att frukta, äfven om han befann sig under sin döds- 
fiendes tak. 

Ehuru våra förfäder genom sin sedelära intaga ett mycket högt 
rum bland de hedniska folken, var dock denna sedelära underlägsen 
den kristna redan därför, att slafveri eller träldom, såsom det af 
våra förftlder kallades, var allmänt och den tanken, att alla människor 
äro bröder, ännu ej hade vunnit insteg i Norden. Alltför ofta manar 
ock Eddan till det goda och förbjuder det onda mera därför, att det 
var klokt att handla rätt, än för det rättas egen skull, och sällan för- 
mådde den hedniske nordbon höja sig till att visa kärlek äfven mot 
sina ovänner.  Havamal säger till och med: 


Vet da en vän, 
som da väl tror, 

och vill da godt af honom hafva; 
dela hans tycken, 
byt täta gåfvor, 
far träget att honom träffa. 


Äger da en annan, 
som da illa tror, 

och vill da dock godt af honom hafva; 
fagert skall du tala 
men falskt tänka 
och list med lögn gälda. 


I allmänhet sattes dock högt värde pä öppenhet och ärlighet. Om 
man slagit en annan ihjäl, måste man själf gifva sig till känna såsom 
dråparen, och stöld var ett oförsonligt brott, under det att rof och 
plundring, då de skedde öppet, kunde prisas som ärofulla bragder. 
Kraft och mod fordrades framför allt hos mannen, hvars högsta goda 
var fallständig frihet och ett ofläckadt namn. 

I den strid, som, så länge denna världen äger bestånd, fortgår 
mellan gudar och jättar, mellan de goda och de onda makterna, kämpa å 
gudarnes sida alla de människor, som dött en ärofull död med vapen 
i hand, hvarför en sådan död är det högsta målet för hvarje mans 
sträfvan.   Denna tro måste gifva ökad näring åt folkets krigiska sinne- 


RELIGION. — GRAFVAR. — DB YNGRE RUNORNA. 287 

lag och stegra ett dödsförakt, som hade sin rot redan i den öfvertygelsen, 
att hvarje människas dödsdag vore af en högre makt oåterkalleligt 
bestämd. Men denna högre makt tänktes som ett blindt öde, ej som 
en kärleksfull försyn, hvarför människan ock träder den till mötes ej 
med ödmjuk och förtroendefull underkastelse utan med trots. Tron 
på ett blindt öde kan väl lätt förslappa ett folk, men på Nordens 
kraftfulla söner hade denna tro endast den verkan, att de fingo ett 
förakt för faran, som gjorde dem oemotståndliga i striden. Det var 
omöjligt att undgå sitt öde, men af sättet att möta det berodde domen 
om mannens värde. 

Den stridslystna kraft, som af våra hedniska förfäder skattades 
så högt, kunde dock förenas med ädelmod och mildhet, om blott den 
visade mildheten ej kunde på minsta sätt misstänkas vara ett alster af 
svaghet och fruktan. Å andra sidan får emellertid icke förtigas, att 
man om de hedniska nordborna känner handlingar, hvilka vi måste 
betrakta som drag af omänsklig grymhet, äfven om de af samtiden 
ansågos vara lagliga, såsom bruket att utsätta nyfödda barn, om för- 
äldrame ej sågo sig i stånd att uppföda dem. 

En främling, hvilken i ovanligt hög grad gjort sig förtrogen med 
tillståndet i Norden under den tid, som nu är i fråga, säger om nord- 
borna och deras lif under hednatidens sista århundraden: »Den vikt, 
som lades på umgänget med andra människor, och kärleken till glada 
fester, kvinnans fria och aktade ställning samt den djupsinniga upp- 
fiittning af hennes förhållande till mannen, hvilken ej sällan uttalas i 
sagorna, det höga värde, som tillerkändes skaldekonst och allt vetande, 
den ifver, h varmed man genom resor i främmande länder sökte vinna 
knnskaper, samt en mängd andra drag i det fornnordiska folklifvet 
visa, att man icke blott fattade lifvet från den dystra och råa sidan 
samt att vi alldeles icke få föreställa oss de hedniska skandinaverna 
vara sådana vilda och känslolösa barbarer, som de pläga skildras af de 
engelska och frankiska fienderna.» 


En och annan af Eddans sånger har, ehuru förändrad, länge bi- 
behållit sig i folkets minne, och att de i Eddan bevarade sägnerna 
om Volsungarne en gång varit kända i Sverige liksom i de andra 
germanska länderna, visas af de i hög grad märkliga bilder, som äro 
ristade på ett par runhällar, hvilka i senare tid blifvit föremål för 
stor uppmärksamhet. A Ramsundsberget i Jäders socken (fig. 278) 
och på Gökstenen i Härads socken, båda i västra Södermanland, ses 
nämligen flera framställningar ur Sigurd Fafnesbanes saga.* 

♦ Man har anfört goda skäl för den åsikten, att våra förfäder fått sin kännedom om 
denna saga från England, ej från Tyskland. 


288 


JÄRNÅLDERN. 


Innehållet af Eddans berättelse om Sigurd, såvidt man bör känna 
det för att förstå bilderna å dessa stenar, är i korthet följande: 
Sigurd, son till konung Sigmund Volsungsson i Frankland, fostrades 
och lärdes af Regin, som var en dvärg till växten och händigare än 
hvarje man; han var slug, grym och troUkunnig. Regin berättade för 
Sigurd om hans förfäder och en händelse, som medfört de viktigaste 
följder. Oden, Höner och Loke hade en gång kommit till den fiskrika 
fors, där dvärgen Andvare uppehöll sig i skepnad af en gädda. Regins 
broder Utter plägade ock vara där i en utters skepnad. Då de tre 
asarne nu kommo till forsen, slog Loke ihjäl Utter med en sten, 
hvarpå de togo skinnet af honom. Asarne blef vo emellertid tagna till 
fånga af Utters fader och bröder samt kunde rädda sina lif endast 
genom  löftet  om  en  stor  mängd  guld.   Loke  sändes att skaffa löse- 


278.  SigurdsHstningen å Ramsundsberget i Södermanland* 


summan och lyckades fånga Andvare, som måste lämna allt sitt guld, 
äfven sin sista ring, på h vilken han därför lade en tung förbannelse. 
Nu fylldes, enligt löfte. Utters skinn med guld och höljdes äfven ut- 
vändigt med guld, hvarvid dock ett murrhår blef obetäckt; Oden måste 
då lämna ut Andvares sista ring. Regin och hans broder Fafner dräpte 
sin sofvande fader, men Fafner tog ensam hela skatten och lade sig å 
Gnitaheden i en orms skepnad. Sedan Regin berättat detta för Sigurd, 
gjorde han ett skarpt svärd, som kallades Gram, samt eggade Sigurd 
att dräpa Fafner. Slutligen lofvade Sigurd detta och gjorde en grop 
under den väg, på hvilken Fafner plägade skrida till vattnet. Då 
Fafner  kom  öfver  gropen, stack Sigurd svärdet genom honom, så att 

♦ Inskrift: Sirithr kiarthi bur (bni) thosi, mnthir Alriks, tutir Urms, 
fur sala Halmkirs, fathnr Sakrathar, bua[n]ta 8i[D]8 (Sigrid gjorde denna bro, 
[hon var] Alriks moder [och] Orms dotter, för Holmgers själ, [han var] fader tiU Sigröd. 
hennes make). 


RELIGION. — GRäFVAR. — DE YNGRE RUNORNA. 289 

han dog. Sigurd stekte nu Fafners hjärta å en ten. Han tog med 
fingret därpå för att se, om det var fullstekt, men brände sig och 
stack då fingret i munnen. När Fafners blod kom på Sigurds tunga, 
förstod han fåglarnas tal och hörde nu, huru ett par hökar sade åt 
hvarandra, att om Sigurd åte Fafners hjärta, blefve han vis samt att 
han borde hugga hufvudet af Regin, som ligger och spinner ränker för 
att svika Sigurd och hämnas broderns död; han finge då ock ensam 
råda öfver Fafners skatt Sigurd högg därför hufvudet af Regin, 
åt Fafners hjärta samt tog hans skatt, hvilken lastades å hästen 
Grane. 

Ramsundsbergets ristningar visa oss nu uttern och där nedanför 
Regins smedstäd, tång, hammare och blåsbälg; vidare huru Sigurd 
stöter sitt svärd genom Fafner (den orm, å hvilken runorna äro ristade), 
håller dennes hjärta öfver en eld och sticker fingret i munnen. Dess- 
utom ses de två i ett träd sittande fåglar, hvilkas samtal Sigurd 
åhörde, samt Regin med afhugget hufvud och den med guldet lastade 
Grane. Inskriften, som tydligen är ristad af en kristen man, innehåller 
intet, som syftar på taflans innehåll. 


Om begrafningssättet i Sverige under vikingatiden få vi tal- 
rika upplysningar af den stora mängd grafvar från denna tid, som 
blifvit undersökta. Vi se däraf, att de döda än brändes och än be- 
grofvos obrända. Grafvarna äro antingen täckta af en uppkastad 
hög eller betecknade med stenar, som ligga i en krets, en fyrkant, en* 
treudd eller i form af ett i båda stäfvarna spetsigt skepp (fig. 279 — 
283). På högens topp finnes stundom en rund, med inhuggna kretsar 
eller andra sirater prydd sten. 

Om den döde skulle brännas, lades han vanligen fullt påklädd på 
bålet med vapen och smycken, h vilka saker vi därför också ofta finna 
mycket skadade genom bålets eld. Ej sällan blef vo äfven hästar, hun- 
dar, falkar eller andra djur lagda på bålet. De på bålplatsen hop- 
samlade benen af den döde lades sedan ofta ned i ett lerkärl. 

Sagorna innehålla flera berättelser om män, som blifvit högsatta i 
sina skepp. Vi hafva redan (s. 198 och 241) lärt känna märkliga fynd 
af sådana grafvar. I sammanhang härmed stå uppenbarligen de nyss 
nämnda stensättnin garna i form af skepp. 

Ur en gammal saga låna vi följande skildring af konung Harald 
Hildetands begrafning. »Dagen efter slaget (vid Bråvalla) lät konung 
Ring på valplatsen uppsöka konung Haralds lik, två och pryda det 
enligt gammal sedvänja samt lägga det i den vagn, som Harald haft 
i striden. Därpå lät han uppkasta en stor hög och lät vagnen med 
Haralds lik köra in i högen med den häst, som dragit konungen i striden; 
sedan  dräptes  hästen,  och  konung  Ring lät taga den sadel, som han 

Sveriges historia.   I. 19 


290 


jäknAldern. 


279.   Treudd med hautastcn vid Lyngstad i Sorunda socken, Södermanland. 


själf ridit i, gaf den åt sin frände konung Harald samt bad honom nu 
göra hvilketdera han ville, rida till Valhall eller åka dit. Men förrän 
högen tillslöts, bad konung Ring alla stormän och närvarande kämpar 
gå fram och kasta in i högen stora ringar och goda vapen till heder 
*åt konung Harald Hildetand. Därpå tillslöts högen omsorgsfullt, och 
med ett präktigt gästabud högtidlighöU Ring konung Haralds graföL» 

Denna för kännedomen om grafskicket märkliga skildring, enligt 
h vilken det ser ut, som om konungen j ordats obränd, af viker dock något 
från Saxos berättelse. Han omtalar, att, >då konung Haralds lik var 
funnet, jämte hans klubba, spände Ring sin egen häst för vagnen, 
skänkte Harald hästen, bad honom skynda till Valhall som förste man 
från slaget och hos Oden, Valhalls drott, beställa godt härbärge för 
vänner och fiender. Tändt var nu bålet, och danskarne satte därpå, 
som Ring befallt, konung Haralds förgyllda skepp. Medan bålet för- 
tärde liket, bjöd Ring sina höfdingar gå bålet rundt under klagan och 
förmanade dem att alla med gifmild hand offra vapen, gnid och andra 
kostbarheter, så att bålet kunde så mycket längre låga högt, till ära 
för den store, väldige, för allas hjärtan dyrbare konungen. Brändt 
var nu liket, askan uppsamlades, lades i urna och sändes på Rings 
befallning till Lejre för att där begrafvas med häst och med rustning 
på kungligt vis.» 

Om också dessa berättelser, såsom upptecknade långt efter hän- 
delsen och i vissa fall från hvarandra afvikande, icke kunna betraktas 
som  en  tillförlitlig  beskrifning  öfver  konung  Haralds jordafärd, äro 


RELIGION. — GRAFVAR.  — DE YNGRE  RUNORNA. 


291 


de dock märkliga såsom skildrande 
grafskick, hvilka enligt fyndens 
och sagornas intyg under nu ifråga- 
varande tid voro vanliga. I flera 
grafvar har man nämligen, vid si- 
dan af brända eller obrända lik, 
träffat lämningar af hästar, betsel, 
stigbyglar, selar och dylikt. 

Liksom under föregående tid 
restes ofta bautastenar (fig. 279 
och 281) till den dödes minne, men 
endast i de fall, då man på stenen 
ristat den aflidnes namn, har detta 
bevarats till eftervärlden. 


De  enda  skrift tecken,  som    280.  Ban af treudden vid Lyngstad. 
under denna tid användes i Sverige 

voro runor. Väl skilja de sig betydligt frän dem, som under järn- 
ålderns äldre del voro i bruk, men en sorgfällig granskning har visat, 
att skillnaden endast beror därpå, att runornas form och i vissa fall 
äfven deras betydelse småningom ändrats. Dessutom hafva några 
runor fallit ur bruk, hvarigenom de under hednatidens sista århundra- 
den begagnade, numera vanligen så kallade yngre runorna endast äro 
följande sexton: 

futhorkhnias   tblm-r 

Liksom i äldre tid (s. 175) hade h varje runa äfven nu sitt namn 
börjande med den bokstaf, som runan motsvarar.* Endast den sista 
runan Å, gör härifrån på visst sätt ett undantag. Denna runa står 
nämligen oftast, liksom den äldre runradens Y, i slutet af orden 
och motsvarar då vårt r; men stundom förekommer den äfven inuti ett 
ord och betecknar då ett vokaUjud (vanligen y, sällan e eller se). 
Namnet ^ angifver båda dessa betydelser. 

Ur den äldre runradens ^ (a) uppkom småningom, såsom de ofta 
förekommande mellanformerna N (nasalt a) och A visa, runan ♦; i öfver- 

* D& man ej känner nägon svensk uppteckning af dessa namn, anföras de här i den 
fonn de hade pä Island, hvilken form nära motsvarar den samtidiga svenska ; inom parentes 
meddelas ordets betydelse. T kallades fé (fä), h lir (nrväder), P \)iitb (jätte) eller 
l>orn (en torn), ^ öss (ämynning), K> reiÖ (ridt), K kaun (böld), f hagall eller hagl 
(hagel), + nauÖ (nöd), I iss (is), + är (år), H gol (sol), ^ Tyr (Ty), t bjarkan (björk- 
frakt), r logr (lag, vatten), T maör (man), ^ yr (pilbåge). — De tre >ätter», i hvilka 
den yngre runraden liksom den äldre indelades, nppkal lades efter namnet pä den första 
rnnan i hvarje ätt: den tredje hette säledes Tys ätt. 


292 


järnAldern. 


ensstämmelse med språkets förändring erhöll detta tecken slutligen be- 
tydelsen o i stället för a. 

Runorna +, +, h, f och Y hafva också formerna h = n, H = a, 
* = s, 1 = t och cp = m. Under hednatidens sista del började man att 
använda de så kallade »stungna runorna» 1 = 6, r = g, 1 = d, h = y 
och ^ — p. Ett slags runor, i allmänhet utmärkta däraf, att de sakna 
stafven eller det lodräta strecket, äro kända under namnet hälsinge- 
runor, emedan de äro så godt som okända från andra trakter än Häl- 
singland. 

I äldre tid voro runorna ristade i räta rader (fig. 195); mot hedna- 
tidens  slut  finner  man  sådant  mera sällan, hvaremot inskriften i de 


281.   Gro f plats med högar och atensättningar vid Åsby i Helgarö socken, 

Södermanland. 


flesta fall antingen följde utmed stenens kant eller var ristad i de 
konstmässiga runslingor, med hvilka i synnerhet Svealands runstenar 
då så ofta pryddes. 

Många runstenar lära oss känna icke endast namnen på den eller 
dem, som läto resa minnesstoden, och honom, till hvars ära den restes, 
utan äfven hans namn, som ristade runorna och högg de ofta om ovan- 
lig konstfärdighet och smak vittnande slingorna. Mest bekanta bland 
dessa äldsta, nu kända svenska konstnärer, om vi få begagna detta ord, 
äro Ybber (biform till Ubbe), hvars namn finnes på ett fyrtiotal run- 
stenar, Bale, Asmund Karesson, Torbjörn skald och Amunde. Alla 
dessa hafva verkat i Uppland och angränsande trakter. 


RELIGION. — GRAFVAR. — DE YNGRE RUNORNA. 


293 


Ordet sruna» synes egentligen betyda hemlighet, och det betrak- 
tades väl äfven länge — med skäl — som en underbar hemlighet, huru 
man kunde genom dessa enkla streck meddela en annan sina tankar. 
Detta syntes så underbart, att våra förfäder trodde sig hafva Oden 
själf att tacka för runorna, liksom han äfven lärt människorna skalde- 


282.  Skeppsformig stensättning i Vads socken, Västergötland. 

konsten. Men då man betraktade runorna på detta sätt, låg det ock 
nära till hands att tillägga dem en hemlighetsfull trollkraft, hvar- 
för de äfven ofta användes till sådant bruk. Så läsa vi i Eddan, huru 
en valkyrja lär Sigurd Fafnesbane att, om han vill seger hafva, rista 
segerrunor  å  svärdets  fäste  och  därvid  två gånger nämna Ty;* att 


283.  Del af skeppssättningen fig. 282. 


rista stormrunor å stäf och roder, om han vill skeppet bärga; att 
känna tankerunor, om han vill visare än andra vara, m. m. De is- 
ländska sagorna förtälja ock ofta om trollrunor, ristade för att bringa 
ofärd åt fiender eller för att förjaga sjukdom; men sagorna tala äfven 


♦ Vid Gilton i sydöstra England har man funnit ett angelsaxiskt svärd, & hvars 
fäste nmor äro ristade (jfr äfven de s. 177 omnämnda danska ranristningarna ä en sköld- 
bnckla och ä beslag till svärdslidor). Ty var, såsom i det föregående är visadt, namn 
både på en råna och på en af asagndarne. 


294 


JÄRNÅLDERN. 


om  »villorunort,  ristade  på  något ovanligt, ofta på förhand öfverens- 
kommet  sätt,  för  att förvilla alla obehöriga, således ett slags chiffer. 

Antalet nu kända svenska 
runinskrifter från hednatidens 
sista och medeltidens första del 
är mycket stort — det öfver- 
stiger 1500 — , och dessa in- 
skrifter äro af det största värde 
för kännedomen om vårt språk 
samt om åtskilliga för odlings- 
historien viktiga förhållanden. 
Nämnvärda bidrag till den po- 
litiska historien kan man där- 
emot endast undantagsvis (s. 
216—219) vänta af dessa endast 
till enskildas ära ristade och på 
grund af stenens hårdhet städse 
så mycket som möjligt kort- 
fattade inskrifter. 

Den längsta runinskrift 
som finnes på ett jordfast min- 
nesmärke, vare sig i Sverige 
eller i något annat land, läses 
ä en stor sten, hvilken varit 
inmurad i tornet till Röks kyrka 
i Östergötland men år 1862 nt- 
togs ur muren och restes på 
kyrkogården. Båda bredsidorna, 
af hvilka den ena ses fig. 284, 
båda smalsidorna och toppytan 
äro betäckta med runor, af 
hvilka de flesta höra till den 
yngre, kortare runraden, eliuru vissa bland dem äro afvikande från de 
vanliga; men dessutom finnas dels villorunor (öfversta raden å fig. 284), 
dels äldre runor, hvilka senare torde vara hitristade för att gifva min- 
nesmärket ett ålderdomligare och mera vördnadsvärdt utseende. Den 
egentliga inskriften lyder i öf versättning, * hvarvid de flerstädes före- 
kommande rimmen dock ej kunnat öfverallt bibehållas oförändrade: 
»Till minne om Vamod stå dessa runor, 

dem Varen fadern ristat 
efter faUne sonen. 

Vi förtälja för allt folket, hvilka två valrof (byten å valplatsen) blefvo 
tagna  tolf gånger,  båda på en gång från olika män.  Det förtälja vi 

♦ Sophus Bagge i Antiqvarisk tidskrift för Sverige, 5: 1 o. f. och i K. Yitterhets 
Historie och Antiqvitets Akademiens handlingar, 11: 3. 


284,  Runsten vid Röks kyrka i Östergötland. 
Höjd ofvan jord 2 50 meter, bredd l'4ö meter. 


RELIGION. — GRAFVAR. — DB YNGRE RUNORNA. 


295 


som det andra, hvem för nio åldrar sedan kom till världen bland rejd- 
g^terna, och dog bland dem för sin förseelse. 

Fordom Teodorik, 
vikingars dristige 
höfding, red öfver 
Rejdhafyets strand. 
Rastad pä gängarn 
sitter Da märingars 
kang, öfver skaldran 
skölden är hängd.* 

Det förtälja vi som det 
tolfte, hvar valkyrjans häst (nK- 
ven) finner foder vidt om på 
vången, där tjugu konungar 
ligga fallna. Det förtälja vi 
som det trettonde, hvilka tjugu 
konungar sutto i Själland i fyra 
vintrar med fyra namn, söner 
af fyra bröder: fem Valkar (fem 
med namnet Valke) söner af 
Radulf, fem Rejdulfvar söner 
af Rugulf, fem Haislar söner af 
Hord, fem Gunmundar söner af 
Eim ... Vi förtälja för allt 
folket, åt hvilken hjälte en 
ättlbg är född: det är Vilen. 
Stamfadern kunde plöja böljan: 
det är Vilen . . .> Rökstenens 
inskrift anses förskrifva sig från 
det tionde århundradet.** 

Runstenen vid Rök är ej den enda i Sverige, som visar, att här 
samma art af skaldekonst öfvades som i de andra nordiska länderna. 
Längre och kortare verser läsas äfven å mänga andra svenska runstenar. 
Det, som i synnerhet skiljer de gamla nordbornas kväden från vår tids, 
är dels de i de förra så ofta förekommande omskrifningarna, dels den 
omständigheten, att rimbokstäfverna ej finnas i slutet af orden utan i 
deras början. Detta slags rim, nu vanligen kalladt alliteration, åter- 
finnes ej blott hos de andra germanska folken, såsom i den fornengelska 
och forntyska skaldekonsten, utan äfven hos finnar och andra folk. 

* Man bar fäst appmärksamheten pä likheten mellan detta attryck och början af »Rings 
^pa> i Fritiofs saga.  Märingar anses som namn pä den ätt, till hvilken Teodorik hörde. 
** Rökstenens  äldre  ranor  äro  änna  icke  med  fall  säkerhet  tydda.   Ranristarens 
namn är Bjare. 

*** Inskrift: Hir man stanta stain ner branta aak Kilaak rith kiraa merki 
at [bnanta] sin. Thafr aak Thorfatr, thair lita raisa stain at Thorb[i]orn 
ftthnr sen kothan. (Här mande stånda sten nära vägen, och Gillög lät göra märket 
efter gin make.  Taf och Torfat, de läto resa sten efter Torbjörn, sin fader gode). 


285. 


Runsten vid Ryda i Nysätra socken ^ 
Uppland*** 


296 JÄRNÅLDERN. 

Runstenarna, i synnerhet i Svealand, hafva ett stort värde äfven 
genom de präktiga ornament, som pryda dem. Denna ornamentik, 
det enda som af konstens alster nu återstår frän hednatidens sista 
århundraden, består hufvudsakligen af djurslingor (fig. 285). 

Den svenska ornamentiken under vikingatiden känna vi endast 
genom de prof därå, som finnas på föremål af metall och sten, under 
det att de utan tvif vel ännu större och talrikare i trä skurna arbetena 
naturligtvis gått förlorade. Vi hafva skäl att tänka högt om våra 
förfäders konstskicklighet i detta hänseende, dä vi se, med hvilken 
säkerhet och ledighet de präktiga slingorna å runstenarnas hårda och 
skrofliga yta äro utförda. Och alstren af den nordiska konstfliten 
under vikingatiden torde i många fall kunna mäta sig med arbeten 
från de flesta samtida länder inom det kristna Europa. 

Icke blott berättelsen om de tre gudabilderna i Uppsala tempel 
visar, att den nordiska konsten under hednatiden verkligen försökt sig 
på att utföra bildstoder, äfven på flera andra ställen omtalas guda- 
bilder, i synnerhet af Tor. Af dessa bilder, hvilka utan tvifvel alla 
voro af trä, finnes dock numera ingen kvar; de blefvo väl alla för- 
störda vid kristendomens införande. 


SVERIGES 

HISTORIA 

INTILL 
TJUGONDE SEKLET 

UNDER MEDVERKAN AF 

0.7nONTELIUS . H.HILDEBRAND 

^OCH LWEIBULL,GRC4lIR£US 

L.ST4VENOW, S.CLASON 

OCH A.RYDrORS 

UTCIFVEN AT 

e/^IL HILDEBRAND 

RmSARKIVARIB 
MED TALRIKA fLLrUSTRAnONER OCH KARTOR 


sTocKncMjn 

Haft. S4   P.A.NORSmBDT <» SÖNBRS 


Veifketa Indelning. 


Afd.  1.  Forntiden (ftrdig). 
„  2.  Medeltiden. 


Afd. a  1621—1660 (fftrdig). 
„   4.  1660— 1611. 

Bands. 

Afd. 6.  1611— 1660  (h.  1—6 
atgifha). 
M   6.  1660— 1718  (h.  1-4 

atgi&a). 


Band«» 

Afd. 7. 1718—1772 (ftrdig). 

„   a 1772—1809. 

Band B. 

Afd. 9. 1809— 1868. 

„   lO. 1868— 1900 (h. 1 o. 2 

atgifiia). 


p 

o 
o 


o 

CD 


i 


SVERIGES HISTORIA 


^ v 


-Sf  ®  "t 

ing 


fl 


SVERIGES HISTORIA 


SVERIGES 

HISTORIA 

INTILL TJUGONDE SEKLET 

UNDER MEDVERKAN AF 

O. MONTELIUS.   H. HILDEBRAND 

M. OCH L. WEIBULL. G. R. FÅHR^US. L. STAVENOW 

S. CLASON OCH A. RYDFORS 

UTGIFVEN AF 

EMIL HILDEBRAND 

RIKSARKIVARIE 
ANDRA AFDELNINGEN 


STOCKHOLM 
P. A. NORSTEDT & SÖNERS FÖRLAG. 


STOCKHOLM 

Kl'XGL.  BOKTnVCKKIUKT.   P.  A.  NORSTEDT  6i K^NER 
1905 


MEDELTIDEN 


AF 


HANS HILDEBRAND 


INNEHALL 

Sid. 

Inledning 3. 

Medeltidens första skede intill konung Ålbrekts falL 

I.   Från  kristendomens  införande  till  konung  Erik  111:8  död 
830—1250. 

1. Kristendomen införes i Sverige 53. 

2. Politiska  och  andra  allmänna  förhållanden.   Svenskarne grnnda 

rike i Ryssland 67. 

3. En Sveriges stormaktstid.   Erik Segersäll 62. 

4. Olof Skottkonnng och hans söner •   .  .  .  . 71. 

5. Den Stenkelska konungaätten 91. 

6. Sverkerska och Erikska ätterna 102. 

II.   Folkungaättens tid 1250 — 1389. 

7. Birger II jarl, Valdemar och Magnus I.   1250—1290 136. 

8. Konung Birger och hans bröder 1291 — 1318 158. 

9. Konung Magnus II under förmyndare.   1319—1332 181. 

10. Konung Magnus II:s myndighetstid, första skedet.   1332—1343 . 200. 

11. Konung Magnus II:s myndighetstid, andra skedet.   1344 — 1353 . 207. 
i2.   Konung Magnus' myndighetstid, det sista skedet.   1353 — 1363   . 223. 

13. Visby och Gottland 253. 

14. Den heliga Birgitta 271. 

16.   Konung Ålbrekts första tid.   1363—1371 286. 

16.   Konung Ålbrekts sista tid.   1371—1389 293. 

Medeltidens senare skede.  Unionstidehyarfyet. 
I.   Unionens upprättande.   Margareta och Erik af Pommern. 

1. Drottning Margareta och konung Albrekt.   1389—1398  .... 313. 

2. Drottning Margareta och konung Erik V.   1397—1412   .... 323. 

3. Vadstena kloster 342. 

4. Kriget mot holsteinarne och hansan 1412 — 1435 357. 

5. De inre förhållandena i Sverige 1412—1434 365. 

6-   Rörelser inom kyrkans, konstens och litteraturens områden. 1389 — 1435 381. 

II.   TJnionsstridema 1435 — 1470. 

1-   Resningen mot unionen. Engelbrekt och Karl Knutsson. 1434 — 1440 394. 

2.   Konung Kristofer.   1441—1448 438. 


n 

Sid. 

3. Karl IIis första regeringstid.   1448—1457 453. 

4. Konung Kristiern I.   1457—1463 484. 

5. Karl 11:8 andra regeringstid.   1464, 1465 498. 

6. Biskop Kettil och ärkebiskop Jöns.   1465, 1466 500. 

7. Herr Erik Axelsson riksföreståndare.   1466, 1467 503. 

8. Karl Ifrs tredje regeringstid.   1467 — 1470 509. 

III.   Unionsstridema 1470 — 1620. 

1. Sten Sture I riksföreståndare.   1470—1497 . 518. 

2. Konung Hans' (Johan II:s) regering i Sverige.   1497 — 1501  .  . 560. 

3. Sten Sture I andra gången riksföreståndare.   1501 — 1503 .  .  . 666. 

4. Svante Nilsson riksföreståndare.   1504—1512 569. 

5. Sten Sture II riksföreståndare.   1512—1520 583. 

6. Konung Kristiern II.   1520—1521 600. 


Tabeller. 

Släkttaflor till Stenkelska ätten 100, 101. 

Bengt Algotssons släkttafla 228. 

SläkttaBa för unionskonungarne 315. 

Ättlingar af Birger Porsson 413. 

Ätten Bielke 415. 

Ätten Natt och dag och de yngre Sturarne 416. 

Ätten Natt och dag på längden 417. 

Ätten Bonde  ...   • 419. 

Ätten Sture med tre sjöblad 420. 

Ätten Oxenstierna 420. 

Vasaätten 499. 

Ätten Tott 506. 

Eartor. 

Karta öfver Göta älfs mynning 16. 

Karta öfver norra delen af Björkön i Mälaren 21. 

Stockholms stad med murar och tom 28. 

Plan af Visby 36. 


Rättelser. 

Sid. 169 rad 3 nedifr. läs: inmerite legis. 

>   187 fig. 175 bör hafva följande utseende: 


INLEDNING. 


Sveriges historia.   II. 


Skulpturer på en dopfunt i Västergötland. 


u. 


'nder Sveriges förhistoriska tid, hvilken i det allra närmaste sam- 
manfaller med dess hedna tid — ty helt få och endast spridda äro de 
historiska upplysningar, som vi kanna sammanleta för den hedna tiden 
i vårt land — , fick det svenska landet småningom sin fullt utpräglade 
gestaltning. Vid den tid, då människor först uppträdde i Sverige, hade 
landet en helt annan utsträckning än nu. Vid medeltidens ingång voro 
landets konturer i det hufvudsakligaste desamma som i våra dagar, 
men i det inre voro förhållandena mellan vatten och land, mellan skog 
och bygd helt andra. I politiskt hänseende rådde ock en stor olikhet. 
Delar af landet, som efter naturens ordning borde höra till Sverige och 
na äro svenska, hörde då till andra riken. 

Den engelske konungen Alfred, som blifvit kallad den store — han 
lefde vid sjäKva begynnelsen af Sveriges historiska tid och afled år 
901 — , har i en världshistoria, som han öfversatte från latinet till 
angelsaxiskt tungomål, inflickat några uppgifter rörande Norden, om 
hvilken den romerske författaren ägde ringa kännedom; konungen hade 
erhållit dem af tvenne norrmän, af h vilka den ene, Ulf sten, lämnat en 
redogörelse för förhållandena inom Östersjön. TTlfsten hade börjat sin 
färd i den fordom mycket betydande orten Hedeby (vid den nuvarande 
staden Slesvig). Han uppgifver sig hafva passerat Langeland, Låland, 
Falster och Skåne, hvilka länder han säger tillhöra Danmark. Delågo 
på babords sida liksom Burgundaland (Bornholm), h vilket hade en egen 
konung. Sedan passerade han Bleking, Möre, Öland och Gottland, »hvilka 
tillhöra sveame». På styrbords sida hade han Venden ända till Weich- 
selns mynning. Hvad Ulfsten berättar om ländernas lägen är korrekt, 
och vi torde därför äfven böra sätta lit till hans uppgifter rörande 
de politiska förhållandena. Bleking tillhörde således den tiden Sverige 
men var under den egentliga medeltiden ett danskt land. Sverige har 
således någon gång vid början af vår medeltid förlorat ett rätt betyd- 
ligt område. 

Gränser kunna vara naturliga, när de bestämmas af förhållanden, 
som naturen skapat, politiska, när de blifvit bestämda genom aftal 
mellan  bygder  eller  riken.   Sverige  har  i  närvarande  stund nästan 


4 MEDELTIDEN. 

fullständigt naturlig begränsning. De forna politiska gränserna hafva 
i följd dels af segervinningar, dels af nederlag lämpats efter natur- 
gränser. 

Så långt våra historiska minnen gå tillbaka, hörde Skåne och 
Halland till Danmaxk. Medeltidens Bleking var något mindre än 
nutidens, ty landskapets västligaste del, i väster om Listerviken och 
Mörrumsån, Lister, räknades hvarken till Bleking eller Skåne men 
stod närmare det senare landskapet. Inom Lister fanns åtminstone 
under medeltidens senare del en obetydlig stad, Sölvesborg, som fått sitt 
namn efter den vid stadens sida liggande borgen, nu en ruin. 

Bleking står i närmaste sammanhang med det alltid svenska Små- 
land. Gränsskogarna trängde långt ned i Bleking, den mångformade 
kustlinien med öar och holmar utanför lockade till sjöfart. Mellan skog 
och strandbygd fanns ett bördigt område, men landskapet spelade 
under medeltiden ingen betydande roll liksom ej heller dess städer 
Ronneby, Ävaskär, Lyckd och Elleholm. Vid Lycka och Elieholm funnos 
fästen. Invid gränsen till Sverige (Möre) låg fästet Broms. Bleking 
hade eget landsting och — efter dansk sed — en landsdomare. Det 
var deladt i tre härad, och i spetsen för hvart af dem stod, efter syd- 
svensk sed, en häradshöfding. 

Skåne räknades som en af Danmarks förnämligaste delar. Det var 
ett land med urgammal odling. En flik af småländska hög- och skogs- 
landet tränger ned i midten af landskapets norra del. En högländt 
skogstrakt gick från nordväst till sydost genom landskapet. De många 
ortnamnen på -red eller -röd (ryd) inom detta område vittna tyd- 
ligt om en odling, som är senare än slättbygdens. En annan högländt 
skogstrakt, Hallandsås, bildade gräns mot det landskap, från hvilket 
åsen lånat namn. Hufvudbygden var vid och rik. Om välståndet 
bära de många kyrkorna vittnesbörd, såväl genom antalet som ock i 
vissa fall genom utstyrsel. Herrgårdar funnos i stort antal, flera af 
dem voro befästa. Rikedom hämtades såväl ur den ymnigt gifvande 
jorden som ur hafvet, hvilket bjöd på ett lönande sillfiske. Med afseende 
på handel och sjöfart synes Skåne hafva varit snarare passivt än aktivt. 

Städerna voro flera. Främst af dem stod Lund, hvars namn måhända 
innebär en antydan, att orten redan under heden tid var af betydenhet. 
Strax utanför Lund höllos äfven viktiga folkförsamlingar för hyllning 
af konungar och andra maktpåliggande ärenden. Lund blef den kyrk- 
liga medelpunkten för hela det danska riket, och ärkebiskoparne i Lund 
spelade en stor roll i Danmarks politiska lif. Utom den ansenliga dom- 
kyrkan hade staden åtminstone aderton sockenkyrkor och fyra kloster. 
Lund låg inne i landet, likaså de gamla städerna Tomarp i sydöstra och 
Vä i nordöstra Skåne. Under tider, då man alltför ofta måste vara 
beredd på fientliga hemsökelser, anlade man icke gärna städer å kusten, 
där öfverrumplingar svårligen kunde förebyggas. Därför anlades ock 
staden  Malmö  från  början ett godt stycke fi'ån stranden.   Men små- 


INLBDNINQ. 


ningom inträdde jämförelsevis lugnare tider, och man fann det vara af 
vikt, att staden låg bekvämt för sjöfarten. Malmö stad (af tyskame 
kallad Ellenbogen) flyttades ned till den nuvarande platsen; utanför 
Tomarp uppstod Simrishamn (egentligen Simmershamn efter ån, vid 
hvars utlopp den lilla staden uppstod), utanför Vä Åhus vid Helgaåns 
mynning (Ahus = Åos d. v. s. åmynning). Invid Ahus hade ärke- 
biskopen i Lund ett befäst slott, hvars kvarlefvor i nyare tid blifvit 
blottade. Vid kusten uppstodo vidare städerna Ystad och Trelleborg. 
Det senares gamla namn Trälaborg kan jag, hvad den förra delen af 
namnet beträffar, icke förklara; namnets senare del antyder, att staden 


EL5HED 


1.  Helsingborgs fäste och stad. 

blifvit anlagd vid sidan af ett fäste, af hvilket i vår tid icke det 
ringaste spår finnes bevaradt. På den punkt, där Öresund smalnat af 
till hvad bildlikt kan kallas en hals, anlades på höjden, som reser sig 
ett stycke från stranden, ett starkt fäste, som kallades Helsingborg, 
om hvars betydenhet såväl historiska urkunder som den ännu kvar- 
stående hufvudbyggnaden, midttornet Kärnan, bära kraftiga vittnesbörd. 
På den låga stranden nedanför höjden och fästet uppstod, helt visst 
ganska tidigt, en stad, som från fästet lånade namnet Helsingborg. 
Söder om Helsingborg anlade konung Erik af Pommern Landskrona, 
antagligen därför att där fanns en god hamn. 


6 


MEDELTIDEN. 


Då Helsingborgs Kärna är af alla våra medeltidsfästen det enda, som 
blifvit till vår tid bevaradt, torde det vara skäl att här lämna antyd- 
ning om dess konstruktion. Fig. 1 återgifver en teckning från 1500- 
talet af staden och fästet. Fästet var omslutet af en ringmur späckad 
med torn. Inom borggården reste sig den ansenliga Kärnan, ofvantill 
afslutad med en krans af tinnar. Teckningen visar icke det trätak, 
som torde hafva utgjort den öfversta betäckningen, ty det är ej tänk- 
bart, att man kunde låta de fästets försvarare, som befunno sig högst 
uppe  å  tornet  och  där  hade mycket maktpåliggande värf att sköta. 


r '.,■  '_ 

i 

It- : 
7- ; 

2, 3.  Helsingborgs Kärna. 


vara utan skydd mot regn och snö. Under 1600-talet bröts Kärnans 
öfversta del ned, och tornet stod därefter kvar som en tämligen formlös 
murklump, hvilken hade fått förfalla och sedan hotades med fullständig 
undergång. Kärnan blef emellertid konserverad, och på den del, som 
efter stympningen var den öfversta, sattes enahanda krans af tinnar, som 
hade ursprungligen funnits — det enda sättet att få en värdig och 
praktisk afslutning. Kärnans nuvarande yttre utseende visas af fig. 2; 
fig. 3 visar en genomskärning af tornet. Det i fig. 2 synliga utsprånget 
inrymmer trapporna, som ställa de många våningarna i förbindelse med 
hvarandra.   På den sida, som icke synes i bilden, förekommer ett fyr- 


INLEDNINa. 


sidigt ntsprång, afisedt för latrinerna. Ingångsporten till kärnan ligger 
ungefär 6 meter öfver marken; man kunde därför icke nå denna annat 
&n medelst en trappa eller stege. 
När man medelst denna kommit in, 
hade man under golfvet en källare, 
tiU h vilken tillträde fanus endast 
genom en lucka i golfvet. Källaren 
var troligen ej afsedd för magasi- 
nering af förråd af olika slag, ntan 
snarare för bevarande af fångar eller 
olydiga tjänare. Två ytterst smala 
öppningar läto strimmor af ljus 
tränga in i detta dystra rum. JDen 
första våningen bestod af ett kvad- 
ratiskt rum (fig. 4) med tre birum, 
som afslntas med ett smalt fönster. 
Vid sidan af det ena birummet finnes 
en spis a. Antagligen var detta 
rum upplåtet åt vakten. I närmast 
följande våning (fig. 5) är midtrum- 
met kvadratiskt. A samma sida, där 
ingångsdörren förekommer, finnes en spis och innanför denna en bakugn. 
Bilden visar den öfriga anordningen; jag behöfver endast fästa uppmärk- 


4.  Helaingborga Kärna.  Våning B. 


5.  Våning C. 


Helsingborgs Kärna. 


6.   Våning D. 


samhet vid den i rät vinkel brutna gången till latrinen. Denna våning 
var således i främsta rummet afsedd för hushållsangelägenheter. Den lilla 
hvita fläcken  i  den  svarta  murmassan angifver rökgången från den 


8 MEDELTIDEN. 

underliggande våningen. Nästa våning är praktvåningen inom Kärnan. 
Rummen i två våningar hafva blifvit förenade till ett, som täckes af 
ett korshvalf (fig. 6). Snedt emot ingången förekommer i den tjocka 
muren ett korshvälfdt rum, som uppenbarligen varit slottskapellet; i den 
östra gafvelväggen ses ännu altaret med nischen vid sidan, afsedd till 
förvarande af de heliga kärlen o. d. Vid sidan af ingången ligger ett 
annat korshvälfdt rum med en spis i den inre ändan. För de följande 
våningarna är det icke möjligt att anvisa någon särskild användning. 
Helsingborgs fäste beboddes af konungar, och Kärnan synes hafva varit 
deras bostad inom fästningsområdet. Detta gifver oss en inblick i den 
skillnad, som förekommer mellan hvad man fordom funnit och hvad 
man nu finner bekvämligt. 


=+=>= 


:L^r,t. 


7.   Glimmingehus. 


Jag har nyss talat om de skånska herremännens befästa gårdar. En 
sådan gård finnes i närvarande stund kvar, i det närmaste orubbad, 
Glimmingehus. Det är en mycket hög byggnad. Sådana uppfördes mot 
slutet af medeltiden inom såväl Danmark som Sverige. Såsom svenska 
exempel kunna nämnas Bergkvara i Småland och Vik i Uppland, men 
Bergkvara är nu en ruin, och Viks slott har i det inre genomgått be- 
tydande förändringar. Tack vare den omständigheten, att Glimmingehus 
i nyare tid blifvit användt som magasin, har taket blifvit underhållet, 
och därigenom har det hela blifvit bevaradt. Byggnadens yttre är, om 
vi se bort från det vördnadsvärda, som en äldre byggnad kan hafva, 
skäl igen enkelt, såsom fig. 7 visar; den svarar icke alls mot de anspråk 
vi nu ställa på en slottsbyggnad. Redan de små fönstren äro för nu- 
tidens människor afskräckande. Huset var troligen omgifvet af vatten, 
hvilket  beredde  svårighet för en anfallande.   Nederst se vi en rad af 


INLEDNING. 9 

smala gluggar, genom hvilka bågskyttarne sände ut sina pilar; under 
och öfver öfversta våningens fönster funnos två rader skottgluggar, 22 
i hvar rad. Ingångsdörren ligger ej mycket högt öfver den nuvarande 
marken, men det var icke så lätt att storma dörren, ty från ett ut- 
språng i själfva takkanten kunde man kasta eller hälla hvarjehanda 
obehagliga saker ned öfver angriparne, och farorna voro icke öfver- 
ståndna, äfven om fienden hade sprängt porten, ty i tunnhvalfvet öfver 
den knappt tilltagna förstugan fanns en tvärgående spricka, genom 
hvilken ett galler kunde sänkas ned, samt en fyrkantig lucka, genom 
hvilken pilar, stenar och sjudande vatten kunde nedsändas. Hade man 
kommit undan allt detta, skulle man klättra uppför en trappa med 
fotshöga steg till en andra förstuga. I tunnhvalfvet öfver trappan nnsa 
en glugg, genom hvilken försvararne kunde oroa fienden, ännu en fanns 
öfver förstugan. Från denna ledde en dörr åt vänster in i våningen, men i 
den motliggande förstuguväggen funnos två skottgluggar. Fienden vände 
sig naturligtvis mot dörren men kunde då skjutas i ryggen. I denna 
våning finns en stor fönsteröppning rätt öfver porten, och äfven från 
denna kunde de angripande, så länge de befunno sig utanför huset, 
ofredas. Ett sådant stormanshus hade således ganska många möjlig- 
heter till försvar. 

Då stormännen betydde så mycket under medeltiden, är det skäl, 
eftersom Grlimmingehus är ett så typiskt exempel, att se till, huru detta 
var indeladt för det hvardagliga lifvet under fredliga förhållanden. Fig. 
8—11 visa grundplanerna af de fyra våningarna. Inom första våningen 
ftr A köket med a eldstaden, b en öppning i muren, i hvilken ett talrör 
uppifrån mynnar ut. En öppning i muren d, i hvilken ett annat tal- 
rör mynnade ut, ledde in i ett stort rum B, i hvars midt fanns en 
brunn c, en viktig sak för huset särskildt i händelse af en belägring. 
Det är antagligt, att detta rum var afsedt för betjäningen, af hvilken 
de flesta skulle i händelse af behof göra tjänst som krigare. På andra 
sidan förstugan ligga tvenne hvälfda rum C och D, hvartdera med en 
nisch i muren e. Rummen i denna våning äro ganska skumma, ty 
ljusöppningarna äro helt små. Inom andra våningen (fig. 9) hafva vi 
att märka den smala förstugan -4, två yttre rum, kamrarna i^, B med a, 
rökgången från den nedre våningen, C en stor sal med en smärt midt- 
kolonn. Från denna sal leder en gång 6, som å den yttre sidan har 
ett litet rum c, afsedt för försvaret — jfr det föregående — , in i rummet 
D, som har två väggskåp d och en eldstad e, från hvilket man kommer 
tUl rummet E, inom hvilket är att märka gången till afträdet f och 
de nyss omtalade två skottgluggarna g. Rummen i denna våning voro 
bättre upplysta och vida prydligare än i den nedersta våningens; om 
det senare vittnar salen c, hvilken finnes återgifven i fig. 12. Denna 
våning var tydligen icke afsedd för tjänare. I den tredje våningen 
(fig. 10) märka vi en ytterst liten förstuga A, en ansenlig sal B med 
eldstad a, ingång till afträdet b och det stora fönstret c, midt  öfver 


10 


MEDELTIDEN. 


porten, om hvilket förut är taladt. Från salen träder man in i C, som 
torde hafva varit borgherrens rum; det är prydt med d en bild af 
Vår fru, e en sten med det nlfstandska vapnet — huset byggdes af herr 
Jens Holgersson, som förde detta vapen — , fen stor stenhäll med bild af 
herr Jens och en skrytsam omskrift, g eldstad med afloppsrör för vatten, 
Ä en nisch i muren och däröfver en bild af korsfästelsen. Antagligen 
har detta rum fått göra tjänst som kapell för familjen. Från C kommer 
man in i kammaren D, som har en nisch i muren i och ett skotthål h 
mot den lilla förstugan. Den öfversta våningen (fig. 11) är icke in- 
delad i rum, det är en vind, afsedd för försvaret, och torde äfven hafva 
varit ett förrådsrum; a är utsprånget öfver porten. 


U 


'V '- -.''^ 


Äöoe 


:XT-V 


11.: 

>>»iMml I 1 1 L   .   \ ' ■ i 1 Jt 01. 

8—11.  Första^ andra^ tredje och fjärde våningarna. 


Andra stormannahus kunna naturligtvis haft en annan indelning 
i rum, men i något större mått torde olikheter icke hafva förekommit. 
Anordningen af Glimmingehus ger, liksom anordningen inom Helsing- 
borgs Kärna, en antydan därom, att medeltidens bostäder ingalunda 
svara mot vår tids anspråk på bekvämlighet och trefnad. 

Till sist har jag lämnat de två städerna Skanör och Falsterbo, 
liggande helt nära hvarandra på Skånes sydvästligaste udde. De äro 
i närvarande stund ytterst oansenliga men spelade under medeltiden 
en mycket betydande roll i följd af det sillfiske, som idkades i vattnet 
utanför dem. Själfva städerna voro ej ens under medeltiden betydande, 
men under somrarna voro de genom tillströmning från främmande håll 
ytterst folkrika. Danska och tyska städer hade förvärfvat sig utanför 
Skanör och Falsterbo områden, som kallades vitten. Fartyg kommo 
från dessa städer och förankrades i det grunda vattnet utanför stranden; 


INLBDNINO. 


11 


under medeltiden hade man icke samma anspråk som nu på hamnar. 
Köpmännen gingo i land, slogo sig ned i sina bodar, salubjödo där sina 
varor och köpslogo om sillen, som fångades. När fisketiden var slut, 
foro de främmande köpmännen bort, och under vintern torde lifvet i de 
två städerna hafva varit ganska stillsamt. Då den romerska kyrkan 
liade flera, delvis ganska utsträckta fastetider, under hvilka kött icke 
fick förtäras, spelade sillen en ansenlig roll. Att förvärfva denna var 
därför af stor betydelse. Den tyska hansans städer fäste också stor 
vikt vid tillträdet till områden invid de två städerna. Ofta anhöllo 
de ödmjukt om privilegier, ibland uppställde de dryga fordringar. Vid 
de tillfällen, då hansan var öfvermäktig, måste privilegierna ökas. 


12.   öfre borgstugan. 

Såsom redan framhållits, anlades i Skåne städer i skydd af tidigare 
tillkomna fästen. Vid städer, som tidigare tillkommit, anlades stundom 
kungliga slott. Så skedde vid Skanör och Falsterbo. Kvarlefvorna af 
det senare hafva i nyare tid blifvit blottade. 

Skåne var deladt i härad och hade en egen lag, som ännu finnes i 
behåll, affattad på ett helt annat sätt än landskapslagarna i det gamla 
Sverige.   Landstinget  hölls,  såsom  redan  blifvit antydt, invid Lund. 

Från år 1327 innehade ärkebiskoparne i Lund Bornholm, å hvars 
norra ända uppfördes det fasta slottet Hammershus, nu en ruin. Den 
lilla ön hade landsting och landsdomare. 

Halland stod, liksom Bleking, genom de naturliga förhållandena i 
en ganska nära förbindelse med det gamla Sverige, d. v. s. med Små- 
land och Västergötland. Gränsskogarna sträckte sig under medeltiden 
längre  in  i  landskapet  än  nu,  men  trots dessa skogar bragte åarna 


12 MEDELTIDEN. 

Halland i närmare förbindelse med Sverige, än hvad Skåne kunde ernå. 
Landet, som var deladt i härad, hade eget landsting, som hölls i när- 
heten af Halmstad, och landsdomare. Politiska förhållanden föranledde 
i början af 1200-talet en styckning i södra och norra Halland, som er- 
höllo hvart sitt landsting. Städerna voro Lagaholm (Laholm) vid Laga- 
ån med slott vid sidan, Halmstad vid Nissans utlopp, Falkenberg vid 
Ätran med slott vid sidan, Varberg, som hade uppstått vid sidan af ett 
mycket starkt fäste, och Kungsbacka. 

Vid Göta älfs nedersta lopp sträckte sig en smal landremsa af det 
gamla Sverige fram till Västerhafvet. Från nordändan af det danska. 
Halland var afståndet helt ringa till sydändan af det norska Bohuslän. 
Att Västergötland fått denna obetydliga beröring med hafvet mellan 
de två rätt ansenliga främmande landskapen är ett ganska egendomligt 
förhållande. Att detta skulle för Sverige innebära en förmån men där- 
jämte hvarjehanda olägenheter är tydligt. Det var visserligen väl, att 
vårt land icke var alldeles utestängdt från Västerhafvet, men tillfället 
till färd väster ut var för Sverige ytterst ringa, under det Halland och 
Bohuslän hade långa kuststräckor. Under örligstider kunde de danska 
och norska konungarne bekvämligen låta sina härar rycka fram och 
utveckla sig, under det den svenske konungen endast med stor olägen- 
het kunde sända trupper till denna lilla utkant af sitt rike. 

Det finnes en uppteckning — nedskrifven ett par århundraden 
senare — om en gränsläggning mellan Danmark och Sverige, utförd 
af de två konungarne Emund i Uppsala och Sven Tjuguskägg i Dan- 
mark samt ombud från båda rikena. Den danske konungens namn är 
uppenbarligen inkommet i berättelsen genom förväxling mellan den 
nämnde konung Sven, som var Olof Skottkonungs styffader, och konung 
Sven Estridsson, hvilken var samtida med samme Olofs son Emund. Sex 
gränsstenar omtalas såsom satta. Af dem hafva lägena för tre kunnat 
återfinnas ä gränsen mellan Halland och Västergötland, för en å gränsen, 
mellan Halland och Småland, för en i hörnet mellan Halland, Skåne 
och Småland. »Den sjätte stenen är Brömsesten mellan Bleking och 
Möre.» Denna gränsläggning skulle således tillhöra midten af 1000- 
talet och skulle således innebära, att Bleking vid den tiden var eller 
just då blef från Sverige afträdt till Danmark. Också förekommer i 
vår medeltids historiska anteckningar mot den nämnde konung Emund 
beskyllningen, att han hade minskat Sverige. Bleking låg aflägset i 
Sverige men helt nära ett af Danmarks förnämsta områden. Bleking 
hade blifvit kristnadt från Skåne. Den kyrkliga eröfringen torde hafva. 
framkallat den politiska. 

Mot Norge gick riksgränsen på följande sätt. Bohuslän var norskt,. 
Västergötland, Dal och Värmland voro svenska. Från Värmlands nordspets 
gick gränsen i nordöstlig riktning till en punkt, som ligger på gränsen 
mellan Fors socken i Jämtland och Långsele socken i Ångermanland,, 
d.  v.  s.  till  en punkt, som ligger vid pass 7 mil norr om SundsvalL 


INLEDNING. 13 

Särna och Idre vidsträckta socknar i Dalame, Härjedalen och Jämt- 
land hörde till Norge.* Den nordligaste punkt, som namnes i anteck- 
ningar om gränsförhållandena mellan Sverige och Norge från midten 
af 1200-talet, är Ström i Jämtland. Det var icke nödigt att göra en 
^ränsläggning längre åt norr, ty afstånden mellan bygderna å ömse 
sidor af Kölen voro så dryga, den mellanliggande vildmarken så bred, 
att några sammanstötningar mellan svenskar och norrmän icke voro att 
befara. Tidigare, under vikingatiden, var samfärdseln lifligare i dessa 
trakter, då man sökte vinna skatter inom Bjärmaland. 

Det af naturen söndersplittrade Bohuslän med otaliga klippor med 
mellanliggande dalar af växlande storlek, med otaliga öar och skär, 
var således norskt. Namnet är icke det urgamla, ty Bohus anlades 
först i början af 1300-tfidet. Landet tillhörde af gammalt Vikens lag- 
raansdöme och var indeladt i skeppsredor. Landets läge och beskaffen- 
het inbjöd till sjöfart. En rätt betydande stad namnes tidigt, Konunga- 
hälla (Kungälf) invid norra stranden af Göta älfs norra mynningsgren, 
men staden ödelades redan under 1100-talet och var därefter oansenlig. 
Viktiga voro ej heller de senare anlagda städerna Marstrand och Udde- 
valla, Ett fäste fanns ganska tidigt på Ragnhildsholmen midtemot 
staden  Konungahälla, men det fick förfalla under början af 1300- talet 

— rätt betydliga lämningar hafva dock blifvit blottade i vår tid 
— , då det bättre belägna fästet Bagahus (Bohus) hade blifvit i 
närheten uppfbrdt på en klippa i Göta älf. Läget var behäi^skande, 
fästet var starkt. Det kan berömma sig af att aldrig hafva blifvit 
af en  fiende  eröfradt.   Bohus blef landskapets hufvudort.   Vid Bohus 

— i landskapets ena ända och helt nära gränsen mot Sverige — höllos 
lagtingen. 

Medeltidens Sverige bestod af tre delar, Svealand, Götaland och 
Hälsingland; under det sistnämnda innefattades hela Norrland, i hvars 
nordligare delar — bortom Ångermanland — svensk bygd bröts först 
jämförelsevis sent. Härtill kommo Gottland, som intog en alldeles 
särskild ställning, och Finland, som småningom eröfrades. Namnet 
Hälsingland hade således en dubbel betydelse; det betecknade dels ett 
landskap, dels en stor landsdel. Men denna nordliga del af det svenska 
riket var genom sin aflägsenhet mindre betydande och spelade därför 
en underordnad roll i förhållande till Svealand och Götaland. Under 
den senare delen af 1100-talet kallade sig de svenska konungarne svears 
och götars konungar. Svealand och Götaland — d. v. s. Svearnes land 
och Götarnes land — betecknade således Sverige, Hälsingland eller 
Norrland var ett bihang, som i konungatiteln förbigicks med tystnad. 
Vi få förlåta vår medeltids författare, att de icke voro språkforskare 
i vår tids mening och att de därför kunde framkomma med påståendet. 


♦ Jämtland hörde dock i kyrkligt hänseende till Sverige. 


14 MEDELTIDEN. 

att namnet Sverige ursprungligen hade formen Zwerike, d. v. s. två 
riken.  Namnet Sverige skulle således hafva varit af tysk upprinnelse. 

Sverige är en uppmjukad form af Svearike — Sveames rike. Göta- 
lands namn har stannat kvar i två landskapsnamn, öster- och Väster- 
götland, men Grötaland omfattade äfven områden, som lågo längre åt 
norr, Dal och Värmland, och längre åt söder, Småland och Kalmar län 
samt Oland. De isländska sagorna göra skillnad mellan Svitjody d. v. s. 
ursprungligen sveafolket, sedan dettas land, och Gautaland, Götaland,, 
men i dem finnes äfven uttrycket Sviaveldi, Sveaväldet, hvilket om- 
fattade både Svitjod (jämte det i norr därom liggande vidsträckta 
landet) och Götaland. Detta tredje namn innebär en antydan, att 
svearne under sitt välde lagt Götaland. 

De två hufvuddelarna af Sverige hade af naturen fått en mycket 
bestämd och bred begränsning genom de ansenliga högländta skogsom- 
råden, som skilde dem fipån hvarandra och som kallades i öster Kolmården^ 
längre åt väster Tiveden och som fortsattes af den väldiga skogstrakt, 
som fyllde det östra Värmland och den västra delen af Dalarne. Stor 
betydelse hade dessa skogsområden för samftrdseln; de voro utan fråga 
i hög grad isolerande. Också finna vi Götaland betecknadt som landet 
sunnan skog^ i söder om skogen, i motsats till landet ofvan skog, hvilket 
senare stundom benämndes Uppland, ehuru i regeln detta namn be- 
tecknade endast ett landskap inom Svealand. 

Vi hafva sett af Ulfstens uppgifter till konung Alfred, att mot 
slutet af 800-talet gick Sveaväldet så långt ned, att det omfattade 
Bleking, Möre och Öland. Hela Sverige var således då ett rike, ly- 
dande under en konung. Af berättelsen om Ansgars missionsverksamhet 
inom Sverige under en tidigare del af 800-talet framgår med fullständig 
tydlighet, att han icke fann någon konung i landet, förrän han kom 
till mälarområdet. När Sveaväldet, omfattande både Svea- och Göta- 
land, kom till stånd, må jag här lämna outrönt. Det är något, som 
ligger före Sveriges medeltid. 

Som jag börjat min framställning med de områden i söder och sydväst, 
hvilka nu tillhöra Sverige men under medeltiden tillhörde andra riken, 
torde det vara skäl att vid redogörelsen för det gamla Sverige begynna med 
närliggande områden. Jag vänder mig då först icke till dess allra syd- 
ligaste delar utan till de två landskap, som ännu i dag bevara götanamnet. 

Våsiergöiland har i sin midt en bördig slättbygd, inom h vilken 
mäktiga minnesvårdar tala om urgammal odling. Inom landskapet 
funnos ock vidsträckta skogiga högländta trakter, inom hvilka odlingen 
endast småningom banade sig väg efter vattnen och dalgångarna. Be- 
visligt är, att befolkningsförhållandena nu äro helt andra, än de voro 
vid medeltidens början. Då hade de öppna delarna af landet den tal- 
rikaste befolkningen, där ligga ock kyrkorna helt nära hvarandra. 
Landet var deladt i härad, af hvilka de flesta buro härads- icke endast 
bygdenamn; i spetsen för häradet stod häradshöf din gen. Landet hade en 


INLEDNING. 15 

egen lag, hvilken finnes bevarad i två redaktioner, en äldre och en yngre, 
och egen lagman. Landstinget hölls i närheten af Skara och kallades alla 
götars ting, ehuru östgötarne icke deltogo däri. Spår finnas af en annan 
indelning, i åtta bon, hvilka hade hvart sin hufvudpunkt i ett s. k. 
uppsala-öds-gods, d. v. s. ett gods som tillhörde den hedna tidens huf- 
vndtempel i Gamla Uppsala och den man, hvilken i afseende på reli- 
gionen, liksom i politiskt hänseende, var den främste representanten 
för folket, d. v. s. konungen. Denna indelning hör således till den 
hedna tiden och förlorade under medeltiden all betydelse. 

Landskapets hufvudorter lågo i den öppna, tidigt odlade, rikt 
befolkade mellersta delen. Främst bland dem var Skara. Där bodde 
i början af 1000-talet sveakonungens jarl, där höllos landstingen, där 
fingo västgötabiskoparne sitt säte, där byggde de åt sig en vacker 
domkyrka. Utom denna funnos i staden tre sockenkyrkor, två kloster 
och andra fromma stiftelser. Vid stadens södra kant fanns en kunglig 
borg Galakvist, hvilken dock icke omtalas i urkunderna efter utgången 
af 1200-talet. I trakten af Skara, åt Billingen till, låg det viktiga 
ftstet Äxevall, som ägde bestånd till inemot medeltidens slut. Det 
omtalas första gången år 1277. Dess läge var bättre skyddadt genom 
naturförhållandena, och uppkomsten af Axevall torde därför hafva åt- 
minstone bidragit till öfvergifvandet af Gälakvist. I samma trakt 
lågo de betydande cistersienserklostren Värnhem med den storslagna 
kyrkan för munkar, Grudhem för nunnor. Inom detta midtområde låg en 
annan stad, Falköping^ som väl var gammal, dock icke så gammal, som 
man velat antaga. Dess betydelse torde hafva berott på samfärdseln 
och handeln. Falköpings skäppa var ett mått, som var kändt äfven 
utanför staden. Vida viktigare var Lödöse, Sveriges enda handelsstad 
för Västerhafvet men icke liggande vid detta utan rätt högt uppe vid 
Göta älf. Trots den besvärliga älffarten såg man vid Lödöse skepp, som 
kände trotsa stormarna ute på hafvet. Till sist fann man dock läget 
så långt upp i landet obekvämt, icke minst därför att fogden på Bohus 
till förmån för sin konung och väl äfven till egen förmån lade svårig- 
heter i vägen för färder uppåt älf ven. Ar 1473 anlades staden Göta- 
holm eller Ny-Lödöse, om hvilken vi än i dag hafva en påminnelse i 
den 8. k. Gamlestaden invid Göteborg. 

Invid det gamla Lödöse fanns ett kungligt fäste. Fästen funnos 
ock i trakten af den nya staden. Den stora strategiska betydelsen af 
landet vid Göta älfs mynning framkallade anläggandet därstädes af flera 
borgar (fig. 13). Älfvens två armar omsluta Hisingen. I den norra 
armen låg Ragnhildsholmen och dess efterträdare Bohus, hvars när- 
maste uppgift var att försvara den norra, d. v. s. den norska älfgrenen, 
men Bohus låg så nära greningspunkten, att det blef högst farligt för 
•lem, som ville från den södra armen färdas upp i den stora älfven eller 
tvärtom. Vid den del af södra armen, som går i sydvästlig riktning 
nt tUl hafvet, anlades från svensk sida först Gullberg, sedan Lindholmen, 


16 


MEDELTIDEN. 


hvilket omtalas på 1330-talet men sedermera träder tillbaka för det 
vida viktigare Älfsborg, som anlades i själfva mynningen af älfgrenen. 
Lödöse var anlagdt för samfärdselns skull. Af samma anledning 
anlades vid Vättern Hjo, hvarifrån man färdades till Vadstena eller 
till Hästholmen i Östergötland, vid Vänern Lidköping. Båda städerna 
voro föga betydande, liksom de inne i landet anlagda Sköfde och Bagasund. 
en föregångare till den nuvarande staden Ulricehamn. 

Västergötland var 
ett af Sveriges huf- 
vudområden, i hvilket 
flera af rikets främsta 
ätter ägde gårdar, men 
det var ock ett genom- 
gångsland. De stora 
stråkvägarna und er- 
lätta^e den fredliga 
samfärdseln men be- 
redde äfven lättnad 
för skaror, som kommo 
i fientligt syfte. Vä- 
gen mellan Västergöt- 
land och Svealand var 
å västgötasidan skyd- 
dad af fllstet Ymse- 
borg^ hvars namn dock 
tidigt försvinner ur 
urkunderna; man fann 
väl ett försvarsverk 
för denna väg mindre 
nödvändigt. I Göta 
älfs dal funnos mellan 
Lödöse och Vänern fäs- 
ten, men äfven deras 
betydelse torde småningom hafva upphört, då älfdalen icke visade sig 
vara en vanlig infallsväg för fienden. Mera fruktade voro däremot 
dalgångarna, som från Halland ledde in mot midten af Västergötland. 
Om danskame för sin inmarsch valde Ätrans dal, stötte de på Oppenstens 
fäste; följde de i stället Viskans dalgång, reste sig Öresten i deras väg. 
Konung Magnus Ladulås talar om »västgötar västan Vänern», och 
han menar då inbyggarne i det landskap, som än i dag kallas Da/. 
Tidigare gjorde man skillnad mellan Dalen, det slätare landet utmed 
Vänern, och Markerna,** skogs- och gränsområdena mot Norge. Land- 

* B -Bohus, E = Älf8borg, G = Gullborg, K = Konuagahälla, L = Lindholmen, R=Ragii- 
hildsholmen. 

** Namnet förekommer i de norska konnngasagorna äfvensä i namnet p& häradet Nord- 
mark, under medeltiden räknadt till Dal  men na till Värmland, samt i några sockennamn. 


Karta öfver Göta älfs mynning.* 


INLEDNING. 17 

skåpet, som under stenåldern måste åtminstone i vissa delar haft en 
talrik befolkning, spelade under medeltiden en ringa roll, betena voro 
mera betydande än åkrarna. Någon stad fanns där icke, ett fäste 
Dalaborg anlades år 1304 vid Vänern men förstördes redan under den 
engelbrektska resningen. Landet, deladt i härad, lydde under Väster- 
götlands lag och lagman. 

Norr om Vänern låg ^ärm/and, värmemas land — alltså fanns här, 
i en så aflägsen vrå, en befolkning, så fast sammansluten, att den bar 
ett stamnamn. Landet var i hög grad upptaget af skogklädda berg. 
Den gamla bygden utbredde sig längs Vänerns strand och smög sig 
npp efter de många och långsträckta älfdalarna. Här fanns således 
ett rikt tillfälle till vidgande af bygden, hvadan nutidens Värmland 
är något helt annat än medeltidens. Landet hade egen lag, som dock 
gått förlorad, och egen lagman. Tingen höUos vid Tingvalla, beläget 
där nu Karlstad ligger, vid Klarälfvens mynning i Vänern. Landet 
var deladt i härad, men denna indelning var ej här lika fast rotad som 
bom de centrala delarna af Götaland. Lagmannen var icke blott den 
främste i landstinget utan uppträdde äfven som domare å häradstingen. 
Kort efter 1400-talets midt synes lagmansdömet hafva försvunnit, ty 
år 1463 omtalas en häradshöfding öfver hela Värmland. Landet var 
äfven deladt i en Väster- och en östersysla. Stad fanns här icke, ej 
heUer något kloster, men tre borgar, en å Amneholm vid gränsen mot 
Västergötland, en å Sa^holmen, en å Edsholmen. Den mellersta om- 
talas icke i medeltidens urkunder, men lämningar finnas ännu kvar; 
de två andra omtalas i slutet af 1300-talet men förstördes redan år 1434. 

I trakten af FUipstad låg Värmlands järnberg. 

När vi nu vända oss till Östergötland, komma vi åter till gammal 
bygd med af gammalt ordnade förhållanden, ett lagmansdöme, hvars 
lag blifvit åt oss bevarad och med en fullt genomförd indelning i 
härad. Men inom landskapet hade naturförhållandena skapat stora 
olikheter. Det fanns ett midtområde, som var öppet, det sträckte sig 
söder om Motala älf mot Östersjön, mot öster afsmalnande; landskapets 
norra del fylldes af högländta skogar, hvilka åtminstone i den östra 
delen kallades Kolmården, och i landets södra del utbredde sig Hola veden. 
Mellan de två fanns inom landskapets östra del en tredje skogstrakt, 
kallad Aspveden. Här fanns således, liksom i Västergötland, rikligt 
tillfälle till utvidgande af bygden. Här funnos, liksom i Västergötland, 
flera ätter, hvUkas anor gå längre tillbaka i tiden, än att vi skulle 
kunna följa dem till deras upprinnelse, men de och deras gods omtalas 
ofta i urkunderna. Befösta gårdar funnos, dock alls icke lika ymnigt 
som i Skåne. 

Landets medelpunkt var af gammalt Liongaköpunger, nu Linköping, 
såsom namnet visar, en handelsort. De äldre svenska städerna inne i 
landet lågo på orter, där två eller flera härad stötte intill hvarandra, 
och de voro tydligen från början af sedda för utbyte af dessa intill hvar- 

Sverigei historia.   II. 2 


18 MEDELTIDEN. 

andra liggande områdens produkter.* Vann köpingen härigenom någon 
större betydenhet, blef den af sättningsort äfven för aflägsnare bygder. 
Linköping ligger på gränsen mellan tre härad. Läget var för hela 
landskapet centralt, här höllos landstingen, och här fick biskopen säte. 
Men som stad torde Linköping aldrig hafva varit betydande; antalet 
inbyggare kan icke hafva varit stort, eftersom staden utom den ansenliga 
och vackra domkyrkan icke hade mera än en sockenkyrka. Inne i 
landet, å en fruktbar slätt, på gränsen mellan tre härad, låg Skeninge, 
som i visst af seende stod framför Linköping, ty här funnos två socken- 
kyrkor och två kloster, båda af betydenhet. Som stad fick Söderköpitig 
större betydenhet genom läget vid Östersjön, den tredje i ordningen 
bland Sveriges städer under medeltiden. Obetydlig var däremot Norr- 
köping. Vid Vättern funnos tvenne hamnplatser fbr dem, som önskade 
färdas till sjöns andra sidor, Hästholmen, söder om Omberg, som under 
1300-talet var stad, och Vadstena, som blef stad, sedan den heliga 
Birgittas kloster hade blifvit anlagdt å den forna liknämnda kungs- 
gårdens ägor, och som tillhörde klostret, till hvilket invånarne betalade 
tomtören. Trenne fästen funnos, Bingstadaholm i Motala ström ej långt 
från Norrköping, en rätt stor anläggning som förstördes mot slutet af 
1400-talet, Stäkeborg vid Slätbaken, hvilket varade utöfver medeltiden 
— konung Johan III föddes här och uppbyggde det nuvarande Stegeborg, 
litet längre ut; det ursprungliga fästet är nu delvis utgräfdt, det senare 
står kvar som ruin — samt Svaneholm, i det inre landet, som, anlagdt 
under 1300-talet, kort därefter förstördes. De myndiga linköpingsbi- 
skoparne hade ett fast stenhus, Munkeboda, vid Roxen, det befästa Rönö 
vid Östersjön och anlade ett befäst residens i Linköping, i vår tid lands- 
höfdingens bostad. Inom Östergötland anlades vid Älvastra, i närheten 
af Omberg och Hästholmen, det första svenska klostret, för bröder af 
cisterciensemas orden. Nunnekloster af samma orden anlades vid Vreta 
och Askaby, 

Medeltidens Östergötland var mindre än nutidens, ty den sydligaste 
delen räknades då till Småland, men Östgöta lagsaga hade en mycket 
stor utsträckning, ty den omfattade äfven norra delen af Småland samt 
hela det nuvarande Kalmar län, således ända ned till den danska, 
d. v. s. blekingska gränsen. Linköpings stift hade en ännu större ut- 
sträckning. 

Det egendomligaste af alla svenska landskap är Små/and. Namnet 
är tämligen färglöst, det betyder endast de små landen, alltså en 
samling af små områden.  En behärskande enhet saknas. 

Till Småland räknades under medeltiden Kind och Ydre, hvilka 
endast undantagsvis kallas härad och nu hänföras till Östergötland, 
Vedbo härad, som mot slutet af 1300-talet förekommer deladt i norra 
och  södra  Vedbo,  de  två i vår tid bestående häraden.  Vist, stundom 

♦ Vid Skara atöttc två, vid Falköping tre. vid Gamla Uppsala, den arsprangliga 
staden, fyra härad samman. 


INLEDNING. 19 

förande häradsnamn, vid Vätterns sydöstra strand och Tveta härad vid 
samma sjös södra ända, Njudungen, Smålands högst belägna del, om- 
slutande Ämåns och Lagans källor, delad i ett östra och ett västra 
härad, Finveden, den västligaste delen af Småland, med Väst-, öst- 
och Sunnerbo härad, Värend med fem härad samt utmed Östersjön en 
hel rad af mindre områden, Tjust, Sigvide, under 1300-talet stundom 
kaUadt härad, Äsholand (nu Aspelands härad), Anhyrd (nu Handbörds 
härad), JfcTöre, nu deladt i två härad. 

Konung Magnus Eriksson ägde en småländsk lagbok. Till en hand- 
skrift af Magnus Erikssons landslag är fogad en kristnubalk, som tyd- 
ligen gäller Småland, ty i första paragrafen förekomma fyra ortnamn, 
aUa tillhöriga Uppvidinge härad i Värend; alla de, som bo inom de 
nämnda orterna, skola hörsamma lagen, hvilket synes antyda, att hvart 
härad hade egen redaktion af lagen — något som vi ej finna annan- 
städes i Sverige. Man har antagit, att Värend, ett af naturen väl 
omgränsadt område, utgjort den ursprungliga lagsagan men att denna 
sedermera vidgats, så att den omfattade icke endast Värends fem härad 
ntan äfven Njudungens två och Finvedens tre, alltså tio, hvilket gaf 
upphof till namnet Tiohäradslagsagan, en ny antydan om lösliga, 
småningom under omständigheternas utveckling tillkomna förhållanden, 
utan någon det hela bestämmande stamgemenskap. Det hela förefaller 
artificiellt. 

Värend låg i en vrå af Sverige. Helgasjöns namn vittnar må- 
hända om en vid dess strand förekommande ort, som var helig för den 
hedna befolkningen. Måhända var det å denna ort, som ganska tidigt 
ett biskopssäte upprättades; orten kallades Växjö (Vsexsior). Först 
år 1342 uppstod här en privilegierad stad, som under hela medeltiden 
var af föga betydenhet. Annan kyrka fanns där icke än domkyrkan 
och kyrkan i franciskanerklostret. Landstingen höllos här. Under 
1400-talet uppförde en biskop i Växjö slottet Kronoberg, ej långt från 
staden. I samma trakt uppförde under samma tid hr Arvid Trolle 
ett fast och högt stenhus å sin egendom Hergkvara. 

Finveden saknade medelpunkt. Någon stad fanns där icke. Som 
denna sida af Småland var utsatt för anfall från dansk sida, funnos 
här fästena Vikshorg, Skageholm och Trollelorg, 

Inom Njudungen fanns ingen stad. Inom det västra häradet an- 
lades år 1144 cistercienserklostret Ny dala; ett fäste Sundholm fanns i 
samma härad, fastän dess läge nu ej kan utpekas; Ekesjö — ej att 
förväxla med staden af samma namn — hade ock ett starkt stenhus, 
af hvilket ännu lämningar finnas. Inom det östra häradet fanns ock 
ett befäst hus, Hultdboda ö, hvilket innehades af den under 1300-talet 
myndige hr Erengisle Sunesson, jarl af Orkenöama, ehuru han var en 
svensk man. 

I det norr om Njudungen liggande området, som stötte till Vättern, 
förekom  i  sjön  Visingsö,  hvarest Sveriges konungar under början af 


20 MEDELTIDEN. 

medeltiden hade ett fast slott, inom h vilket konung Magnus Ladulås afled; 
under medeltidens senare del omtalas det icke. Vid sjöns södra ända 
uppkom staden Jönköping (Junaköpung), som år 1284 af nyssnämnde 
konung erhöll privilegier. Staden var väl belägen, ty där mynnade 
ut vägarna från den danska gränsen och vägarna till öster- och 
Västergötland. Dit kunde man äfven komma sjöledes. Också höUos 
flera viktiga riksmöten i staden. I dess närhet anlades under 1300- 
talet fästet Rumlaborg, afsedt att hindra en fiende att genom Holaveden 
tränga in i det öfre Sverige. 

Inom Vedbo uppkom staden Eksjö, omtalad redan år 1439. 

Inom Tjust fanns staden Västervik, anlagd vid innersta ändan af 
Gamlebyviken, h vilken erhållit sitt namn däraf, att den ursprungliga 
staden år 1433 flyttades till en ny plats, vid sidan af det längre ut 
uppförda fästet Stäkeholm. 

Inom Anbyrds norra del fanns ett hospital kalladt Öknabceck, 
sedermera, under namnet Kronobäck, upplåtet åt johanniterorden. 

Inom Möre låg en af landets viktigaste orter, Kalmar, redan tidigt 
stad och som sådan mycket betydande, mot medeltidens slut den andra 
af rikets städer, med ettjsynnerligen starkt kungligt fäste vid sidan. 
Grannskapet till Danmark beredde orten ofta svåra hemsökelser; också 
fingo flera af den omgifvande bygdens kyrkor göra tjänst som för- 
svarsverk. 

Alla Smålanden utom Tiohärads lagsaga hörde under Östergötlands 
lag och lagman. 

Midtemot Kalmar låg det långsträckta Ö/and. Landet var redan 
under den förhistoriska tiden tätt befolkadt och rikt, till en del genom 
en liflig samfärdsel med utlandet, men öfverglänstes vid medeltidens 
begynnelse af Gottland. Inbyggarne, kallade öningar, bibehöllo sin 
kärlek till sjöfärder och fingo äfven, trots närheten till Kalmar, af 
regeringen privilegier på någon, om än minskad sjöfart. Borgholm 
var ett väl beläget och viktigt fäste, af hvilket mindre delar ännu äro 
bevarade i det under 1500-talet nybyggda slottet. I närheten fanns 
en handelsplats, kallad Köping. 

Svealands viktigaste landskap ligga grupperade kring den långt 
in i landet sig sträckande Mälaren med dess otaliga öar. Namnen å 
dessa landskap äro ganska egendomliga. Namnet Uppland innebär 
intet för landskapet karakteristiskt, det angifver endast förhållandet 
till andra områden, som icke lågo lika högt upp; dessa områden voro väl 
Götalands, eftersom hela Svealand stundom betecknades som Uppland. 
Södermanland betyder södermännens land, deras som bodde i söder 
om Mälaren eller Uppland, Västmanland var deras, som bodde i väster 
om Uppland. De tre landen synas hafva utgjort ett fast samman- 
hängande helt, inom hvilket likväl Uppland spelade den mest betydande 
rollen. De delar af dessa landskap, som stötte till Mälaren, voro de 
förnämligaste. 


INLEDNING. 


21 


Inom Mälarens vida bäcken fanns af gammalt en medelpunkt, ön 
Björiö, af tyskarne kallad Birea. Här fanns en stad, icke en stad i 
medeltidens mening utan en sådan, som, när förhållandena voro gynn- 
samma, liksom af sig själf uppstod mot slutet af den förhistoriska 
tiden, ön är visserligen icke mycket stor, och ansenliga delar af den 
bestå af oländig mark (jfr fig. 14). Men å öns viktigaste del, som ut- 
gjorde den egentliga bygden, finnas ännu mera än 2,000 grafvar från 
heden tid synliga ofvan jord. Dessa tillhöra visserligen flera århundraden, 
men befolkningen måste under dessa hafva varit ganska talrik, för att 
grafvarna kunnat blifva så många. Om stadens betydenhet bäres ock 
ett kraftigt vittnes- 
börd af den däld, som 
kallas by staden eller 
den svarta jorden — 
RÅ benämnd af den 
myckna där förekom- 
mande kolstybben — , 
hvilken innehåller 
allt det, som kastats 
ut ur bostäderna, af- 
skräden, föremål, som 
blifvit skadade och 
därigenom obruk- 
bara, o. s. v. Denna 
svarta jord, som så- 
ledes utgör en stor 
afskrädeshög, intager 
eu rymd af ej mindre 
än vid pass 18 tunn- 
land. Den odlings- 
bara marken på ön är 
för liten, för att sta- 
dens invånare kunnat 
vara hänvisade till 
jordbruket som den förnämsta näringskällan. Därigenom skilde sig 
Björköstaden från äfven de största byar, som funnos på landsbygden. 
Staden ansågs i forntiden rik, och denna rikedom måste hafva för- 
värfvats genom handel, hvilken uppenbarligen drifvits i stor skala och 
öfver vida vattenvägar. En historisk urkund talar om förbindelser 
mellan Björkö och Dorestad i Nederländerna, i närheten af Utrecht; vid 
Wijk bij Dorstede finnes en svart jord, ur hvilken upptagits en stor 
myckenhet föremål, hvilka äga den största likhet med föremålen från 
Björköns svarta jord. Flera å Björkön hittade föremål vittna för öfrigt 
om vidsträckta handelsförbindelser, föremål som uppenbarligen äro af 
frankisk härkomst, mynt präglade i Dorestad och annanstädes inom det 


14.  Karta öfver norra delen af Björkön i Mälaren. 


22 MBDELTIDBN. 

frankiska riket, mynt präglade i England, mynt af arabiskt ursprung, 
hvilka från Östersjöns östra stränder kommit till Björkö. Om stadens 
utseende hafva de under flera år med största sorgfäUighet utförda 
undersökningarna dess värre icke lämnat några upplysningar. Väl hafva 
i den svarta jorden antydningar funnits om husens byggnadssätt, men 
huru många hus funnos å hvar tomt — antagligen flera efter bruket 
i Norden — och voro tomterna ordnade i rad efter gator? 

I gryningen af den historiska tiden befann sig staden ännu i ett 
blomstrande tillstånd, men den upphörde snart att finnas till. År 936 
fanns den ännu, men ej lång tid därefter måste undergångens tid 
hafva kommit. Såsom jag längre fram får tillfälle att visa, aflöstes 
den tid, då Sverige, i främsta rummet Gottland, öfversvämmades af 
arabiska mynt, af en annan, då mynten i våra rika fynd i stort antal 
och till sist så godt som uteslutande voro af västerländskt ursprung, 
angelsaxiska, tyska o. s. v. Af de västerländska mynt, som äro 
karakteristiska för dessa yngre myntskatter, är intet enda funnet på 
Björkö, hvars tid således var förbi, när dessa mynt började införas i 
vårt land. På ett berg vid sidan af Björköstaden fanns ett fäste, en 
ringmur bildad af grofva kullerstenar utan dem förbindande murbruk. 
Sådana ringmurar förekomma i stort antal på bergshöjder i vårt land. 
De voro tillflyktsorter vid de tillfällen, då fienden härjade bygden. 
Antagligen ökades murens försvars kraft genom å denna hopade bråtar 
af fällda träd. 

Upp/and var af gammalt deladt i trenne delar, kallade Attunda-, 
Tiunda- och Fjädrundaland, de åtta, de tio och de fyra hundarenas 
land, men utvecklingen inom de tre landen hade vid den tid, då histo- 
riens ljus sprider sig öfver våra förhållanden, framkallat ändringar 
med afseende på hundarena, så att deras antal icke väl stämmer öfverens 
med de tre s. k. folklandens namn. Hundare inom de tre landskapen 
kring Mälaren svarade mot härad i Grötaland. Men inom kust- 
området, som kallades Roden och sträckte sig från och med Svartsjö- 
landet efter Mälaren och sedan efter Östersjön till Upplands nordligaste 
del och till Grästrikland, förekomma skeppslag, i vissa fall kallade 
tingslag. 

Om vid den begynnande historiska tiden Björkö hade en fram- 
stående betydelse som handelsort, var Uppsala, d. v. s. hvad vi nu 
kalla Gamla Uppsala, af annan orsak af högsta betydelse. Där 
fanns Sveriges förnämsta åt hedniska gudar uppförda tempel, och 
där fanns ock en stad, som måste hafva varit betydande, att döma 
efter de många grafkullar, som funnos där bevarade i början af 1700- 
talet. Nu är deras antal jämförelsevis ringa. Staden var belägen vid 
den å, som kallades Föresån men hvars namn i följd af inflytande 
från de isländska sagornas namnform nu kallas Fyris. Vid åns 
mynning, den tiden kallad aros, d. v. s. åmynningen, uppstod en stads- 
anläggning,  som  kallades Aros, och mot slutet af 1200-talet flyttades 


INLEDNING. 23 

Uppsala till denna plats, som låg bekvämare till för skeppen, och med 
staden flyttades namnet. Den i det ursprungliga Uppsala byggda 
biskopskyrkan, ganska stor till anläggningen, blef en landskyrka, och 
i det nya Uppsala uppfördes en ansenlig katedral på en höjd, som var 
befilst. Det nya Uppsala blef Sveriges kyrkliga medelpunkt. Den 
danska ärkebiskopsstaden Lund hade utom domkyrkan flera socken- 
kyrkor, flera sådana funnos i Visby, m^n Uppsala stad hade endast 
tvenne. I stadens utkant fanns en landskyrka, vigd till heliga treenig- 
hetens ära. I väster om domkyrkan hade ärkebiskopame ett starkt 
befäst hus, hvars grundmurar blottades, då den nuvarande universitets- 
byggnaden uppfördes. En annan urgammal stad var Sigtuna, som mot 
slutet af 1100-talet från den ursprungliga orten, därefter kallad Forn- 
sigtuna, flyttades till den nuvarande platsen. Där funnos fyra socken- 
kyrkor och ett dominikanerkloster. Inom mälarområdet förekom äfven 
staden Enköping med tre kyrkor och ett franciskanerkloster. En fjärde 
stad höll på att uppstå vid Attundalands folklandstingsstad i Lunda 
socken, men den själfvuxna anläggningen, till hvilken man bekväm- 
ligen kom bland annat medelst en båtled, som under medeltiden gick 
från Tuna vid Östersjön till uppsalatrakten, kväfdes af regeringen af 
undseende för det äldre Sigtuna. Vid Upplands östersjökust funnos 
tvenne städer, östhammar, hvars tidigare privilegier förnyades år 1368, 
och Öregrund, anlagdt år 1491; vid sidan af den förra staden fanns 
ett fåste. De nu oansenliga städerna hade mot slutet af medeltiden uppen- 
barligen ansatser att blifva ganska betydande. År 1508 klagade man i 
Stockholm allvarligt öfver den synbarliga faran, att Stockholm skulle 
rentaf öfverflyglas af öregrund: år 1507 hade Riga besökts af en liten 
skuta från Stockholm men af tre skepp från öregrund, handeln hotade 
att draga sig alldeles från Stockholm. 

En märklig ort inom Uppland var ängen vid Mora, å hvilken den 
korade konungen mottog hyllning af folkets ombud och svor dem sin 
ed. Mora ligger vid Laggaån, vid gränsen mellan Långhundare och 
Vaxala hundare, med andra ord vid gränsen mellan Attunda- och 
Tiundaland. Det förefaller, som om hyllningen å Mora äng, där 
konungen stod upphöjd på den för honom afsedda stenen — liksom 
Skottlands konungar fordom — , i en aflägsen forntid skulle varit en 
hyllning bringad den nyvalde konungen endast af de nämnda två 
folklanden, alltså ett minne från den tid, då småkonungar funnos i 
Sverige.  Fjädrundaland synes tidigt hafva förlorat all politisk betydelse. 

Vid Mälarens utlopp och å Mälarens öar, i trakten af Sigtuna 
o. 8. v., synes man hafva varit särskildt utsatt för ofrid: kyrkorna 
voro afsedda till försvarsverk. Flera af rikets förnämsta ätter hade 
satesgårdar i Uppland, å somliga (t. ex. Vik, örby, Aspnäs, Ledinge, 
Svartsjö) funnos fasta stenhus. Ärkebiskoparne hade stenhus vid Tuna 
(invid Östersjön), på Arno och Staket; det sistnämnda var väl befäst och 
hade ett viktigt läge invid segelleden mellan Stockholm och Uppsala. 


24 MEDELTIDEN. 

Södermanland är af naturen deladt i två delar af mycket olika 
storlek. Af dem var den norra, som sträcker sig efter Mälaren i 
väster ända till det nedre loppet af Arbogaån, ehuru mindre, den 
viktigaste. Inom denna låg Strängnäs, där landstingen höUos och där 
biskopssätet upprättades. Mot medeltidens slut byggdes här ett fast 
biskopshus. Obetydliga voro Torsharg (Torshälla) och Tälje, hvarest 
viktiga möten ofta höUos på grund af ortens läge å ett smalt land 
mellan Mälaren och Östersjön: man kunde med lätthet komma dit 
sjöledes och man torde vid mötena åtminstone ganska allmänt hafva 
bott å sina farkoster. Ett fäste fanns invid Tälje. Landskapets 
viktigaste handelsort var Nyköping med tvenne sockenkyrkor och ett 
kloster. Vid ån nedanför staden låg ett kungligt fäste. Trosa var 
aldrig betydande. Inom de öppnare delarna, kring de många sjöarna, 
var befolkningen talrik redan under den hedna tiden, h varom ännu 
bevarade fornminnen vittna; mäktiga ätter hade under medeltiden sina 
sätesgårdar inom landskapet. En och annan var befäst, såsom Sundbo- 
holm i det inre af landet, Karlsholm norr om Tälje; Gripsholm upp- 
kallades efter grundläggaren Bo Jonsson, som förde ett griphufvud i 
skölden; strängnäsbiskoparne hade ett fast hus å Tynnelsö. Redan 
under 1100-talets senare del anlades ett kloster för cistercienserbröder 
vid Säby i Julita socken, klostret kallades däraf Saha eller Julita; på 
Fogdön i Mälaren anlades under 1200-talet ett kloster, kalladt Vårfru- 
hergay för nunnor af samma orden. Johanniterorden fick fast fot vid 
Eskilstuna, hvars namn i den förra delen påminner om Södermanlands 
apostel; den tyska orden hade besittningar i Södertörn, med en kom tur 
bosatt på Årsta, Mot slutet af medeltiden anlades ett kartusianer- 
kloster invid Gripsholm, af hvilket nu intet finnes kvar mera än namnet 
Mariefred, som lånades åt den invid klosterplatsen uppkomna staden. 
Landskapets lag finnes bevarad. Landet var deladt i hundare och 
skeppslag, hvilka senare dock icke framträda lika tydligt som i Uppland. 
Inom hundaret omtalas såväl domare som häradshöfding. I landskapets 
sydligaste del utmed Bråviken fick man järn. 

Längre in låg Märke omslutet af väldiga skogar med en bördig 
slätt i väster och sydväst om Hjälmaren med ett stålberg i söder därom 
och en betydande bergslag i norr. Landskapet hade egen lag — ej 
bevarad — och lagman, det var icke deladt i hundare, såsom sed var i 
Svealand, utan i elfva härad. Landets medelpunkt var Örebro, invid 
hvilket fanns ett starkt kungligt slott. Göksholm var äfven befäst, så 
att det kunde utstå en belägring. I djupa Tivedsskogen låg Ramunds- 
boda, hvarest mot medeltidens slut fanns ett litet kloster tillhörigt 
den helige Antonii orden. I den trakt, genom h vilken vägen ledde till 
Värmland, låg Riseberga, ett nunnekloster af cisterciensernas orden. 

Västmanland hade ett bördigt område inom den södra delen, till- 
tagande i bredd, ju mera man närmade sig Sagan och Uppland. Landet, 
som hade egen lag — ännu bevarad — och lagman, var deladt i åtta 


INLEDNING. 25 

hundaren. Inom mälarområdet funnos tre städer. I Västerås höllos 
landstingen, och där bodde biskopen. Staden var gammal och hette, 
såsom liggande vid en åmynning, helt enkelt Aros men fick Väster 
tillagdt, då ett östligare beläget Aros, det nedanför Gamla Uppsala 
liggande, började få betydelse. Utom domkyrkan funnos här tvenne 
sockenkyrkor. Invid staden låg ett starkt kungligt fäste. Ett fäste, 
dock ej lika betydande, fanns vid staden Köping, en tid kallad Laglösa- 
köping, antagligen därför att orten hade blifvit en handelsplats, innan 
stadsprivilegier erhöllos. Strax innanför Mälarens innersta ända låg 
Arboga med tre sockenkyrkor inne i staden (af hvilka dock en försvann 
redan under medeltiden) och en utanför staden. Städerna i Västmanland 
hade betydelse, emedan de förmedlade varubytet mellan de innanför 
liggande bergslagen och den yttre världen. Bland gårdar må nämnas 
den gamla kungsgården Ddvö, som var upplåten som änkesäte först åt 
drottning Hedvig, sedan åt konung Magnus Erikssons moder, hertiginnan 
Ingeborg, Fiholm med stenhus', tillhörigt biskopame i Västerås, Ängsö, 
som hade ett fast stenhus. 

Norra Västmanland upptogs af en skogig höjdsträckning, som 
kallades Långheden och utgjorde gräns mot Dalarne, hvilket namn 
egentligen tillkommer bygden utefter Dalälfvens tvenne grenar och 
således afser endast landsbygden. Gränsområdet var liksom landet 
ofvanför detta rikt på metaller, dels järn, dels koppar, dels silfver. 
Vissa af de metallrika områdena voro organiserade som privilegierade 
bergslag, såsom Noraberg eller järnberget med en köpstad, Skinnsäcka- 
herg, också järnberg, Kopparberget, det för rikets ekonomi ytterst viktiga, 
med köpstad och ett slott (omtaladt år 1413), Silfverberget nära Säter, 
omtaladt mot slutet af medeltiden — ännu senare upptäcktes inom 
Västmanland Silfverberget vid Sala, Man. gjorde skillnad mellan 
bergslagen och Dalame. Officiella bref, som gällde hvad vi nu kalla 
Dalarne, voro under medeltiden ställda till järnbergsmän, kopparbergs- 
mftn, silfverbergsmän och menige man i Dala. 

Henemora (nu Hedemora), beläget vid handelsvägen från mellersta 
Sverige, var köpstad men mindre betydande. På ett i Dalälfven utskju- 
tande näs inom Tuna socken anlades antagligen under drottning Margaretas 
tid fästet Borganäs, hvilket blef det första, som ödelades under den 
af Engelbrekt ledda resningen mot unionen. I trakten af Husby kyrka 
anlades år 1486 af en from man ett kloster för bröder af cisterciensernas 
orden, ksllaåt Gudsberg, Minnet bevaras i vår tid af namnet Klosters 
järnbruk. 

Man vill i allmänhet gärna på grund af en del fakta schematisera, 
men de regler man på detta sätt lägger på de forntida förhållandena, 
stöta stundom på hinder af de faktiska förhållandena, hvilka icke äro 
att förakta. Förhållanden, som icke låta sig inordnas under de upp- 
ställda reglerna, finna vi i all synnerhet inom mera aflägsna orter, 
inom hvilka den regelrätta utvecklingen icke kunde göra sig gällande. 


2G MEDELTIDEN. 

I den föregående framställningen hafva vi funnit antydningar härom i 
Småland, i Värmland, i Närke, och detta gäller i ännu högre grad 
Dalarne, h vilket i medeltidens urkunder stundom kallas Dala hundare. 
Men hundare, hvilket svarar mot södra Sveriges härad, var en del af 
ett landskap. Här kallas hela landskapet, därtill ett så vidsträckt, i 
följd af naturförhållandena i vissa delar svårtillgängligt landskap, ett 
hundare. En jämförelse med Västmanlands hundaren låter namnet 
Dala hundare framstå som något vidunderligt. I spetsen för detta 
hundare stod en häradshöfding, som skulle hålla ting, och dessa höllos 
i de olika socknarna: hundare var här detsamma som landskap, och 
socknarna voro i viss mån hundare i ordets vanliga betydelse. Först 
sedan Dalarnes inbyggare börjat deltaga i rikets politiska angelägen- 
heter, uppkom seden att hålla landsting vid Tuna kyrka. Ännu mera 
invecklade te sig förhållandena, när vi tänka på att Dalarne hade en 
egen lag, som finnes i behåll. Jag har icke kunnat underlåta att fram- 
hålla detta egendomliga förhållande på grund däraf, att Dalarnes be- 
folkning från och med 1430-talet så kraftigt gripit in i gestaltningen 
af vår politiska historia. 

Jag har redan framhållit Mälarens stora betydelse för de landskap, 
af hvilka den stora sjön var omgifven. Inloppet till sjön, under tidernas 
lopp mera sammanträngdt, lämnade öppen väg för de skepp, som 
strändernas bebyggare sände ut, liksom för dem, som, lastade med 
varor, kommo utifrån. Men äfven fientliga flottor begagnade samma 
väg och hemsökte Mälarens stränder. Därför måste rådas bot. Man 
måste sätta ett lås för Mälaren, och detta lås blef Siockholm, första 
gången i en urkund nämndt år 1252. Stockholm var både en stad 
och ett kungligt slott. 

Jag har förut talat om staden på Björkö. Väl hafva vi om dennas 
inbyggare fått många och ytterst värderika upplysningar, men om 
själfva staden veta vi icke mycket. Denna stad var helt visst af 
samma art som den gamla danska staden Hedeby (vid Slesvig), men 
om denna veta vi ännu mindre. Vi må hoppas, att framtiden skall 
sprida rikare ljus öfver dessa urgamla, själf vuxna städer. I detta fall 
är jag optimist, ty jag har erfarit, huruledes hvart år bringar de 
mest oväntade, de mest kärkomna upplysningar om forntidens förhål- 
landen. 

Städerna af den gamla ordningen uppstodo mindre ofta vid själfva 
kusten, där man hade så mycket att befara — Kalmar utgör ett lysande 
undantag — , ofta vid eller i närheten af åmynningar, hvarest man 
kunde mottaga de utifrån kommande varorna för att sprida dem öfver 
den innanför liggande bygden, ännu oftare inne i landet, på gränsen 
mellan af gammalt fastställda områden. Stockholm låg visserligen i 
en utkant, men det låg på gränsen mellan tvenne landskap. Uppland 
och Södermanland, mellan tvenne vatten, Östersjön och Mälaren, med 
de  kring  denna  liggande landskapen.   Läget för den nya staden var 


INLBDNING. 27 

utmärkt. Det gällde blott att finna garantier för att icke yttre våld 
skalle alltför snart förstöra densamma. 

Läget är för alla bekant. En norr ifrån si^ sträckande grusås be- 
stämmer på den norra sidan strandkonturen. Åsen fortsätter söder ut, 
lägrar sig på en större holme med en uppstående klippa i nordöstra 
hörnet, på andra sidan det smala vattnet reser sig en klippvägg. På 
denna stora holme med dess klipphörn uppstod staden Stockholm, på 
klippan anlades slottet. 

Slottet var efter den tidens begrepp mycket starkt. Det bestod 
af tvenne delar, adelborgen, d. v. s. hufvudborgen, och förborgen. 
Medelpunkten var ett högt, rundt torn, en s. k. kärna, hvilken seder- 
mera kallades Tre kronor, antagligen i följd däraf, att Sveriges tre kronor 
förekommo å tornspiran. Men den så utstyrda spiran och namnet 
kunna icke tillhöra anläggningstiden, ty under denna voro icke de tre 
kronorna Sveriges märke. Slottet stötte mot norr och öster till vattnet, 
i söder var det skildt från staden af en antagligen med mycken möda 
åstadkommen graf. Huru slottet var skildt från staden i väster veta 
vi dess värre icke. En bestämd begränsning måste hafva funnits, ty 
mer än en gång hände det, att slottet med dess höfvitsman och be- 
sättning stodo i bitter strid mot staden. Slottets begränsning måste 
således hafva varit fullständig. 

Helt nära slottet åt söder låg på åsens höjd stadens kyrka, vigd 
åt den helige Nikolaus, hvilken ofta fick tjäna som skyddshelgon åt städer. 
Kyrkan var omgifven af en gård för grafvar. I husraden i söder om 
kyrkogården låg rådhuset och framför detta stadens torg, där handel 
drefs och där folkförsanJingar höUos, när magistraten hade något att 
meddela. Sådana meddelanden gåfvos från det s. k. burspråket, en ut- 
byggnad (en balkong e. d.) anbragt å rådhuset. Från torget gingo 
smala gator åt olika håll. 1 öfrigt var torget omgifvet af husgaflar 
med flera af fönstren angifna våningar under och i den spetsiga gafveln. 

Helt liten var den ursprungliga staden. Den var omgifven af 
murar, och dessa gingo ett godt stycke innanför de nuvarande öster- 
och Västerlånggatorna. Men staden fick mycket snart en stor be- 
tydelse. Man sprängde icke murarna, man lät dem stå kvar, man 
byggde hus intill dem från den yttre sidan, men detta skedde efter en 
bestämd plan, ty i sammanhang med dessa nya husbyggnader bildades 
de i regelbunden buktning gående östra och västra långgatorna. Mellan 
den ursprungliga staden och dessa gator måste förbindelser öppnas. 
Som de två gatorna lågo lägre än den gamla staden, blefvo förbindelse- 
lederna tämligen branta; man lade därför från hvar öppning i husraden 
två sluttande gator, en åt hvart håll, s. k. brinkar, hvilkas namn ännu 
i flera fall äro bevarade. Men det stannade icke härvid. Man byggde 
hus äfven vid utsidorna af de två långgatorna. Också detta skedde 
planmässigt, ty dessa yttre husbyggnader ordnades efter gränder, som 
ledde  ned  till  vattnet  å  ömse sidor, på vissa ställen afbrutna af en 


28 


MEDELTIDEN. 


senare yttre mur med enstaka torn. Fig. 15 återgifver en karta öfver 
Stockholm från slutet af 1500-talet. En teckning af Stockholms ut- 
seende år 1524 återgifver fig. 16, ehuru här stadsbilden icke kan anses 
vara trogen. 

Inom den ursprungliga staden funnos gator, som hade beståndande 
namn. öster ut från torget gick Köpmannagatan, hvars namn antyder, 
att rikt folk bodde därstädes. Söder ut från torget gingo två gator, 
Svartbrödra- och Skomakargatorna. Den förra har fått sitt namn 
däraf, att den ledde rätt fram till det genom en i detsamma uppställd 

undergörande bild 
mycket ryktbara 
svartbrödra- eller 
dominikanerklostret, 
anlagdt under 1300- 
talet. Den senares 
namn berodde tyd- 
ligen därpå, att sta- 
dens skomakare bod- 
de vid densamma. 
Han dt verket stod 
under medeltiden 
under en ganska 
sträng kontroll, och 
till en sådan bidrog 
helt visst, om idkare 
af samma yrke hade 
sina verkstäder och 
bodde helt nära 
hvarandra. Gatan 
förlorade emellertid 
småningom rätt till 
namnet, h vilket dock 
ännu finnes kvar, ty 
många skomakare 
bodde under 1400-talet annanstädes i staden, under det många, som icke 
voro skomakare, bodde vid skomakarnes gata. Från Köpmannagatan 
gick i en båge fram mot dominikanerklostret en gata, som en tid kallades 
Myntmästargatan, därför att mynthuset låg där, oftare Själagårds- 
gatan efter en där anlagd from stiftelse. Det senare namnet har i 
nyare tid förvrängts till det alldeles meningslösa Skärgårdsgatan. 
Från denna gata gick en annan till Svartbrödra- och Skomakargatorna, 
som hade det egendomliga namnet Kinhästagatan. Gränderna, som 
gingo ut från de båda långgatorna, buro gemenligen namn efter den, 
som ägde hörnhuset mot gatan, eller efter någon annan betydande man, 
som hade egendom vid gränden. 


15.  Stockholms stad med murar och tom. 


OQ 


30 MEDELTIDEN. 

I den gamla stadsmuren, i närheten af stadens kyrka, fanns den 
helige Nikolai port. Gatan, som sluttade ned från denna — den nuvarande 
Storkyrkobrinken — kallades den helige Laurentii gränd, efter ett åt 
martyren Laurentius helgadt gille, som hade sitt hus vid densamma. 

Den nu s. k. Skeppsbron kallades under medeltiden fiskestranden, 
och där bodde förmöget folk. Inom detta område förekom en ytterst 
sällan omtalad kyrka, vigd åt den helige Johannes (döparen eller evange- 
listen?).  Minnet kvarlefver ännu i namnet Johannesgränden. 

Den gamla stadsmuren hade förlorat all betydelse. Den senare 
muren hade ju, där den förekom med sina torn, någon försvarskraft. 
Men de svåraste anfallen af en här väntade man från fastlandet i norr 
och i söder. Till af värj ande af anfall hade man uppfört starka port- 
tom, å båda hållen dubbla. Den inre norra porten måste hafva legat 
ungefär vid mynningen af Smedjegatan, hvars fortsättning var Väster- 
långgatan. Mellan stadsholmen och det norra fastlandet låg en holme 
(eller rättare två, hvilka nu äro förenade till en), och å dennas norra 
ända stod det yttre porttornet, synligt i bilden fig. 16. På den mellan- 
liggande holmen fanns ett helgeandshus, d. v. s. en anstalt, i hvilken 
gamla eller sjukliga människor kunde mot viss inbetalning erhålla en 
fristad för ålderdomen. Äfven åt söder funnos tvenne porttorn. Ett 
tidigare hade funnits ungefär där Järntorget nu förekommer men 
säges hafva blifvit flyttadt i sammanhang med uppförandet af domini- 
kanerklostret. A kartan, fig. 15, ses två torn, ett inre och ett yttre. 
På denna karta äro sträckningarna af den ursprungliga och den senare 
stadsmuren angifna med svart färg. 

Norr om Stockholm låg Helgeandsholmen, om hvilken nyss talades. 
I väster från staden låg en annan holme, å hvilken konung Magnus Ladulås 
anlade ett kloster för franciskanerbröder. Åt dem uppläts hela holmen, 
men som den ej i dess helhet behöfdes för klostrets behof, gafs till- 
låtelse åt andra att där bosätta sig. 

Stadsholmens strand torde hafva varit ganska ojämn. Ett stycke 
utanför stranden fanns ett pålverk, tämligen bredt, hvadan man kunde 
gå på dess öfre yta. I detta pålverk funnos broar, som kunde öppnas 
af särskildt förordnade tjänstemän. Ankommande skepp lade sig 
antingen utanför pålverket eller inom detta vid själfva stranden. 

Staden vidgades alltmera. Man började bygga äfven på de delar 
af fastlandet, som vette mot stadsholmen, på de två malmerna, Norr- 
och Södermalm. Men husen å dem kunde blifva osäkra, ty när en 
fiende kom — och det hände åtminstone mot medeltidens slut en och 
annan gång — , förstördes husen. På Norrmalm fanns i väster om den 
höga åsen den heliga Klaras kloster, hvilket ägde marken åtminstone till 
en stor del af Norrmalm, af samme konung Magnus uppfördt för systrar 
af den helige Franciskus* orden. Vid andra sidan af åsen låg en kyrka 
vigd åt minnet af aposteln Jakob den äldre. Platsen framför Norrbros 
norra  ända  kallades  Sanden, och  där  låg  ett  litet kapell, i hvilket 


INLEDNING. 31 

vägfarande före och efter resan förrättade sin andakt. Det lägre om- 
rådet var utstyckadt i tomter med hus och med trädgårdar. Rikets 
store sågo gärna, att de kommo i besittning af en sådan strandtomt, 
ty deras skepp eller väl rättare jakter kunde då förtöjas inom eget 
område. I öster om Jakobs kyrka gick saltsjöns vatten upp och utbredde 
sig öfver den nuvarande Kungsträdgården, Berzeliiparken och Träsk- 
torget fram till Brunnsviken. Bortom detta vatten lågo mindre holmar 
och den stora Valmundsön (den nuvarande Djurgården), bildande en 
yttre begränsning för Stockholms vidsträckta hamnområde. Uppe på 
den delvis skogklädda åsen låg Sankt Jörans hospital, där de arma 
spetälska lefde i sin ensamhet. Södermalm var ock styckadt i tomter. 
Inom den västra delen låg fattigkyrkogården med ett åt Maria 
Magdalena helgadt kapell. Uppåt hvad vi nu kalla Katarina-sidan var 
anlagd en väg, som flitigt trampades af fromma botgörares fötter. 
Vägen skulle påminna om den väg Kristus vandrade från Jerusalem 
ut till hufvudskalleplatsen. De olika afdelningarna af denna vandring 
voro utmärkta genom minnesstenar, invid hvilka man böjde knä till 
bön. Slutstenen, med bilden af korsfästelsen, finnes ännu i behåll ehuru 
illa medfaren.  Här fanns äfven ett korskapell. 

Stockholms stad var särskildt liugnad med privilegier. Till dess 
förmån voro förbud utfärdade för nordligare liggande städer att drifva 
köpenskap på utlandet: de utländska varor man i dessa kunde behöfva 
skulle uppköpas i Stockholm till förmån för därvarande köpmän. 

Namnet Hälsingland har, såsom redan blifvit sagdt, dubbel be- 
tydelse — hela Norrland eller en del däraf. Hälsingland i den vid- 
sträcktare betydelsen utgjorde i början en egen lagsaga, hvars lag 
finnes bevarad. Senare omtalas icke lagmannen utan en vikarie for 
denne, en 'som hade lagmans dom'. Lagman var då upplandslagmannen, 
men han torde icke varit detta mera än till namnet, då det var honom 
omöjligt att utföra någon genomgripande verksamhet inom ett så vidsträckt 
område. Senare funnos underlagmän i hvart och ett af de förnämligare 
landskapen. Odlingen var här vida mindre utbredd än i mellersta och 
södra Sverige, betydande endast i närheten af kusten och upp efter de 
stora älfdalarna. Inom Hälsingland, Medelpad och Ångermanland vittna 
talrika grafflockar om odlingens ålder. Inom Hälsingland och Medelpad 
liksom i det innanför detta liggande Jämtland, hvilket i politiskt hän- 
seende tillhörde Norge, var bygden rätt ansenlig redan under den äldre 
järnåldern.  Ingen enda stad fanns här. 

Hälsingland i inskränkt mening var deladt i två delar, Alir^ som 
sträckte sig från ödmorden och Bottniska viken kring Ljusnan intill 
den dåvarande gränsen mot Norge, och i norr därom Sundheden. 
Hledelpad drog sig likaledes upp till riksgränsen kring Ljungan och 
Indalsälfven. Ångermanlands hufvudbygd låg, såsom namnet antyder, 
kring  den  af stora  öar  uppfyllda 'ångern' eller viken och den stora 


32 MEDELTIDEN. 

älfven, som i denna har sitt utflöde. Inom dessa tre områden höllos 
ting vid kyrkorna, men hvart och ett af dem hade äfven ett gemensamt 
landsting. 

Den nordligaste delen af Bottniska viken — den egentliga Bottnen 
— kallades Korrabotten, och namnet flyttades från vattnet öfver på 
det omgifvande landet. Namnen på dessa aflägsna områden voro ej 
fullt konstanta. Jämte Norrbotten förekomma äfven Västerbotten och 
östra Norrbotten. Till detta område (med undantag af den sydligaste 
delen) sträckte sig icke den gamla svenska odlingen. Landet tillhörde 
lappar och finnar. Det var egentligen pälsverken, vunna genom jakten, 
som drogo uppmärksamhet hitåt. Enstaka faktorier uppstodo vid kusten 
och birkarlar ströfvade omkring i det inre af landet för att köpa och 
sälja. Först i början af 1300-talet vaknade insikten om de stora möjlig- 
heter, som det vidsträckta området erbjöd. Under den tid, då konung 
Magnus Eriksson var omyndig, började rikets store, andliga och världs- 
liga, ägna sig åt landets uppodling i vidsträcktare mån: dem, som bo- 
satte sig mellan Skellefte och Ule älfvar, tillförsäkrades skattefrihet, 
intill dess konungen vid myndig ålder tillträdde regeringen. Den då- 
varande ärkebiskopen jämte ett par andra åtog sig Lule älfs område, 
en riddare fick på sin lott Pite älf med dess omgifning. 

Lappame ansågos som ett främmande folk, utan andra rättigheter 
än den att finnas till. Större delen af det vidsträckta område, inom 
hvilket de ströfvade kring, var fördeladt på birkarlarne, hvilka gjorde 
vidsträckta färder inom sina områden. Hvar och en af dem hade sina 
lappar, med hvilka han dref handel, och han skattade för denna till 
kronan. 

Den delen af svenska riket, som låg på andra sidan Bottniska 
viken, kallades Öster/and, det nuvarande Finland. Större delen af be- 
folkningen var af ugrisk stam men stod i förhållande till stat och 
rätt i en helt annan ställning än deras fränder lapparne. Svensk be- 
folkning fanns i kuststräckan öster om Kvarken och därifrån i söder 
tUl utloppet af Kumo älf, i skärgården kring Åbo, å hela kusten af 
Finska viken från utloppet af Bjärno-ån till bortom Kymmene älf. 
Delvis synes den svenska befolkningen varit mycket gammal, men den 
svenska bygden utvidgades under medeltiden, antagligen i främsta 
rummet genom inflyttningar från norra Sverige. Man talade därför 
om en hälsingerätt i Finland, liksom om en finsk eller karelsk rätt. I 
en senare tid, måhända sedan konung Magnus Erikssons landslag blifvit 
antagen i Finland, ersattes uttrycket hälsingerätt af svensk rätt. De 
olika större områdena kallades land, och dessa voro förenade i en lag- 
saga under en lagman; år 1435 delades lagsagan i tvenne. Ting höllos 
i hvarje land eller i socknarna, liksom inom de mindre tätt befolkade 
delarna af det egentliga Sverige. 

Jl/and jämte närmast liggande öar var ett fullkomligt svenskt om- 
råde; det utgjorde en egen domsaga med egen domare, hvilken senare 


INLEDNING. 33 

under medeltiden kallaxles hftradshöfding eller underlagman. På Åland 
fanns det fasta slottet Kastalaholm. På en holme sydost därifrån, 
långt ut i hafvet, bärande det egendomliga namnet Tjockakarl, fanns 
åtminstone  från den senare delen af 1400-talet ett franciskanerkloster. 

Den sydvästra delen af österlanden var i inskränktare mening 
Finland, med svensk befolkning hufvudsakligen på öama, det i politiskt 
och kyrkligt afseende mest betydande området. Den viktigaste orten 
var ÄbOy som år 1300 blef säte för biskopen; utom domkyrkan funnos 
flera andliga stiftelser. Vid inloppet till staden låg det fasta Åbohus. 
Biskoparne anlade ett fast hus vid Kustö. Nådendal var ett kloster 
af birgittinerorden. I Satakunda låg hufvudbygden kring nedre loppet 
af Kumo älf. Där och vid kusten norr därom funnos svenska nybyggen. 
Vid älf ven låg Ulfsby, en handelsort som år 1365 erhöll stadsprivi- 
legier. Samma förmån beviljades år 1444 Raumo. I Birkala var hem- 
vist för de finska birkarlame, som drefvo handel på de inre delarna 
af Ta västland och Östemorr/and eller den finska delen af Norrbotten, 
sträckande sig från Kvarken till inemot Torne älf, där Finland — i 
ordets vidsträckta mening — och Åbo stift stötte till Hälsingland — 
i ordets vidsträckta mening — och ärkestiftet. Svensk befolkning 
fanns vid Kvarkens kust. Nära staden Vasa låg fästet Korsholm, 
Långt i norr fanns en handelsplats vid utloppet af Ule älf. Nyland, 
vid Finska viken, mellan Bjämo å och Kymmene älf, hade öfver- 
vägande svensk befolkning. Borgå var åtminstone från senare hälften 
af 1300-talet stad. Vid kusten låg fästet Baseborg. Inne i landet låg 
det af ödemarker till stor del upptagna Tavast/and med det fasta 
Tavastehus, äfven kalladt Kronoborg.  Befolkningen var finsk. 

En egen ställning intog Karelen, vunnet för Sverige mot slutet af 
1200-talet för att utgöra ett värn mot ryssame, hvilka voro besvärliga 
grannar och dessutom, därför att de icke tillhörde den romersk-katolska 
kyrkan, betraktades som hedningar. Gränsen mot öster var vidsträckt 
och icke lätt att försvara, äfven från sjösidan kunde anfall väntas. 
Här om någonstädes behöfdes ett stfiu:kt fäste, och sådant blef ock Viborg, 
näst Stockholm Sveriges starkaste ftlste under medeltiden, aldrig genom 
storm intaget förrän år 1710. Nitet för kristendomens utbredning 
gick hand i hand med insikten om nödvändigheten af ett fast försvar. 
I staden, som uppstod invid fästet — äfven den blef till sist beföstad — , 
anlades tvenne kloster; det fanns till och med under början af 1300- 
talet en tanke att här upprätta säte åt en biskop, hvars verksamhet i 
denna aflägsna gränsbygd naturligtvis skulle i icke ringa mån vara 
riktad på de otrogna ä andra sidan gränsen. Omkring 15 mil från 
Viborg inåt landet, inom Saimens vidlyftiga vattenområde, anlades år 
1475 ett fäste, kalladt Sankt Olofs borg eller Nyslott, »Gud till lof 
och den helga kristna tron till styrkelse». Där hade förut funnits 
ett blockhus. Platsen hade således befunnits vara af strategisk be- 
tydelse. 

Sverigti historia.   II. 3 


34 MEDELTIDEN. 

Oss återstår nu endast att ägna vår uppmärksamhet åt ett område, 
som intog under den hedna tiden och under medeltiden en alldeles 
egendomlig ställning, jag menar Gott/and, hvilket icke var en svensk 
provins utan kan betecknas som en republik, hvilken dock tidigt, åtmin- 
stone vid den tid då kristendomen började införas i Sverige, trädde i ett 
vis&t förhållande till Sveriges konung. Grutarne ställde sig under hans 
skydd, betalade honom en skatt, hvars belopp var noga fastställdt, och 
åtogo sig att med ett visst antal skepp deltaga i härfärd mot 
hedningar. 

Trots det ansenliga afståndet från Östersjöns stränder hade Grott- 
land blifvit befolkadt redan under stenåldern och redan under denna 
aflägsna tid, att döma efter fornfynden, trots de besvärliga för- 
hållandena, underhållit förbindelser med kustlanden i väster, söder och 
öster. Fynden från bronsåldern vittna likaledes om förbindelser åt 
olika håll. Att döma efter de till denna tid hörande hällristningarna, 
som förekomma å det svenska fastlandet, synes man då hafva idkat 
sjöÄrder i en mycket hög grad. Enahanda var förhållandet, när järn- 
åldern hade vunnit insteg i norden. Det af vida vatten omslutna 
Gottland visar sig ingalunda stå efter andra områden, snarare stå 
framför dem, ty knappast inom något område finna vi en så rik, så 
mångsidig, så karakteristisk utveckling som just här. Då jag icke 
kan ingå i några detaljer, ty ämnet ligger utanför min närvarande 
uppgift, vill jag endast påminna därom, att romerska silfvermynt 
hamnade på Gottland i stort antal — ett enda fynd innehöll mera än 
1,500 exemplar — , att införseln af romerska och bysantinska guldmynt 
och deras östgotiska efterbildningar tUl sist drog sig öfver från 
Oland till Gottland, att när förhållandenas makt afbröt den lifliga 
samftlrdseln med södern, blefvo däremot förbindelser öppnade med östern, 
genom det nuvarande Ryssland hamnade tusenden och åter tusenden 
af 8u:abiska silfvermynt på den af naturen isolerade ön midt i Östersjön. 
De otaliga minnesmärkena på ön vittna om en ganska tät befolkning. 
Fynden i grafvama och de nedgräfda skatterna, som tillfälligtvis 
hittas, vittna om en stor rikedom och om en mycket hög grad af 
smak och teknisk färdighet. Detta gäller ön i dess helhet. Hela ön, 
med undantag af några få, af naturen missgynnade områden, måste 
hafva varit väl odlad af en burgen befolkning, af hvilken helt visst 
många kunna anses hafva varit rika. Om den allmänna välmågan 
vittna de många landskyrkorna — mer än nittio — , alla, hvad an- 
läggning och utstyrsel beträffar, af ett synnerligen stort intresse ur 
konsthistorisk synpunkt. När Gottland blef kristnadt, var den öster- 
ländska inkomstkällan sinad. Den gottländska medeltidsarkitekturen 
rönte inflytande från Tyskland, i främsta rummet från det den tiden 
mycket lifaktiga Westfalen. 

Landet var indeladt i tjugu »hunderi» — namnet påminner om 
svealandskapens  hundare,  icke  om  Götalands  härad.   I  spetsen  för 


INLEDNING. 35 

hvart liundare stod en domare. Hundarena voro fördelade på tre 
tredingar, men öfver det hela stod en landsdomare, hvilken höll ting 
vid Roma, midt inne på ön — Grutnalthing. Efter tredingarna rättade 
sig under medeltiden den kyrkliga indelningen; i spetsen för hvar 
kyrklig treding stod då en prost. Prostarne och domarne — tidigare 
helt visst endast domame — utgjorde landets styrelse. Någon kunglig 
ämbetsman fanns icke på ön.  Grutalagen är bevarad. 

Som betalningsmedel gällde under den hedna tiden och under början 
af medeltiden ädla metaller, dels tackor och spirailagda ringar af 
guld och silfver, b vilka ofta styckades; de användes hela eller i 
stycken efter deras vikt som betalningsmedel. Äfven smycken styckades 
helt obarmhärtigt utan hänsyn till det å dem nedlagda, ofta ganska 
fina arbetet; bitarna hade då endast metallens värde och användes som 
betalningsmedel. Vidare hade man främmande mynt, vid gränsen 
mellan den hedna tiden och medeltiden så godt som uteslutande endast 
af silfver. Jag har nyss omtalat de arabiska myntskatterna. I början 
äro de fullt rena, om vi undantaga en sparsam inblandning af bysan- 
tinska silfvermynt. Vi kunna med skäl undra däröfver, att icke flera 
bysantinska mynt hittas i vår jord, då många svenskar togo tjänst bland 
väringame i Konstantinopel och då de folk, som den tiden bodde i det 
nuvarande Ryssland, stodo i så liflig beröring med det bysantinska 
riket. Men så uppenbara sig i våra fynd jämte de arabiska mynten 
enstaka västerländska, angelsaxiska och tyska, dessa senare tilltaga i 
antal, och till sist utgöra de så godt som hela skatten, allenast med 
enstaka inblandade österländska mynt. Vid hvilken tid denna om- 
skiftning förekom skall jag i det följande framhålla. Otaliga väster- 
ländska mynt hafva hittats på Grottland — liksom i mindre skala på 
Öland och det svenska fastlandet — , men huru kommo dessa till Gott- 
land, som låg öppet för den österländska handeln men låg så långt 
ifrån England och de viktigaste myntstädema i Tyskland? Inom världs- 
handeln i norra Europa hade tydligen de västerländska mynten kommit 
i omlopp tillsammans med de österländska — arabiska myntskatter och 
myntskatter med bidrag från öster och väster träffas äfven i länderna 
söder om Östersjön — , att så stora massor af västerländska mynt hittats 
och ännu hittas på Gottland, kan icke bero på annat än att Gottland 
under den österländska importens tid vunnit så stor betydelse i handels- 
hänseende, att småningom äfven de västerländska mynten funno sin 
väg dit. Att de västerländska mynten hittas i stort antal så godt 
som öfverallt på Gottland vittnar därom, att välmågan å landsbygden 
fortfarande var stor. 

Men så uppstod staden Visby. Namnet angifver, att på stället 
funnits en hednisk kultplats (vi). Därmed uppstod en tvist mellan 
skilda intressen. Tidigare hade hela Gottland varit rikt och under- 
hållit lifliga förbindelser med utlandet. Nu började Visby utveckla sig, 
dess borgare ville också blifva rika, de ville uttränga landtbefolkningen 


36 


MEDELTIDEN. 


från dess tidigare för- 
måner. Visby kom lätt 
att  intaga  en undan- 
tagsställning,! det dess 
borgare började knyta 
nära förbindelser med 
utländska  städer och 
deras   köpmän.   Hot 
slutet af 12(X)-talet se 
vi  spänningen mellan 
staden och landet blos- 
sa upp till öppen fejd, 
utkämpad  med vapen 
i  hand.  Sveriges ko- 
nung måste gripa in. 
Under   1100-talet 
förekom en betydande 
uppblomstring    inom 
norra  Tysklands stä- 
der.  Man  nöjde  sig 
icke med den närmaste 
omgLfningen,man sökte 
handelsförbindelser  å 
fjärran håll.  År 1165 
omtalar en urkund, att 
en  liten stad i West- 
falen  dref  handel  >i 
Danmark eller i Ryss- 
land».  Inom det ven- 
diska (slaviska) områ- 
det  utmed  Östersjöns 
södra kust uppstod den 
ena tyska staden efter 
den andra, Lybeck, Ro- 
stock, Wismar, Stral- 
sund  o.  s.  v.   Alla 
lockades   till   färder 
mot den aflägsna, rika 
östern.  Men då fram- 
trädde den stora bety- 
delse Grottland och Vis- 
by  under  den  föregående  tiden  vunnit.   Medeltidens  köpmän  voro 
icke  lika  oförskräckta  sjöfarare,  som  vikingarne  hade  varit.   Grott- 
land var för de tyska köpmännen en välkommen hviloplats under ftrden 
öfver Östersjön, och i Visby torde de ofta hafva fått hvad de önskade 


INLEDNING. 


37 


af österländska varor. Gu- 
tanies handel på Lybeck 
hade redan af kejsar Lotar 
(1125—1137) hugnats med 
privilegier. Gutarne hade 
vunnnit fast fot i den för 
handeln mycket viktiga 
ryska staden Novgorod, re- 
dan innan Visby hade börjat 
tränga ut landsbygden. De 
hade där en gård, som tys- 
karne sedermera kallade 
Gutenhof, med en kyrka 
helgad sankt Olof, hvilken 
sades hafva lagt grunden 
till kristendomens införande 
på Gottland, och denna gård 
tillhörde under hela medel- 
tiden »prostar, domare och 
hela menigheten på Gott- 
land». Men Visby steg i 
betydelse. Tyskar bosatte sig i Visby, tyska köpmän besökte Visby, 
man gjorde stundom en bestämd skillnad mellan »tyskar bosatta pä 
Gottland»  och  »tyskar besökande Gottland» — det torde i båda fallen 


18. 


Gränsskillnaden mellan den gamla och den 
nya muren. 


-■7' J ^ 'i ■ -==^ ■   ^5i ^^_—  ^  "i^^^jfe  - ' T 


19.   Gränsskillnaden mellan den gamla och den nya muren. 


38 


MEDELTIDEN. 


varit fråga om Visby, ehuru man af gammal vana sade Gottland. 
Ibland tillägges uttryckligen >i Visby». De tyska städerna, som besökte 
Visby, hade där »bänkar och sällskap», de hade ock ett gemensamt 
signet. Dessa gäster i Visby, som torde där hafva haft en stadig till-